Page 1

84e jaargang • Nr. 8172 • Christelijke nieuwsmedia op gereformeerde grondslag • Tel. 0187 47 10 20 • redactie@eilandennieuws.nl • Woensdag 19 december 2012

Dominee Zoet plaatst eerste steen kerk Ouddorp

11

10

Overzicht alle kerkdiensten rondom Kerst (kerstbijlage)

Afscheid van burgemeester Zevenbergen

23

Bedrijventerrein Tonisseweg wordt collectief beveiligd gebied OUDE-TONGE - Als eerste in de regio werd vorige week vrijdagmorgen bedrijventerrein Tonisseweg te Oude-Tonge in gebruik gesteld als BIZ. BIZ staat voor Bedrijven Investeringszone. Een gebied waarin de aldaar gevestigde ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun omgeving. Op bedrijventerrein Tonisseweg werd dit gedaan op het terrein van collectieve beveiliging. Belangrijke partners in het realiseren van BIZ Tonisseweg waren naast de eigen ondernemers de provincie Zuid-Holland, de gemeente Oostflakkee en de Kamer van Koophandel Rotterdam. Waarnemend burgemeester Huub van der Meer stelde het beveiligingssysteem vrijdagmorgen officieel in gebruik en bedankte in het bijzonder Paul van ‘t Hoff voor zijn grote inspanningen als ‘trekker’ van BIZ Tonisseweg. Door Hans Villerius

BIZ is een experimentwet die tot 2015 geldt. De regeling maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke(r) en veilige(r) bedrijfsomgeving, waar alle ondernemers in het betreffende gebied, de investeringszone, aan meebetalen. Ondernemers investeren dus gezamenlijk in de kwaliteit van hun omgeving. Dat kan een winkelgebied

Applaus terwijl, na een druk op de knop van de afstandsbediening door burgemeester Huub van der Meer, het toegangshek zich opent. Foto: Hans Villerius zijn, maar ook een bedrijventerrein. Concreet kan gedacht worden aan activiteiten als het verbeteren van de verkeersvoorzieningen, bewegwijzering, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, schoonmaak, onderhoud, brandveiligheid, graffitiverwijdering of het vergroten van de veiligheid door bijvoorbeeld extra surveillance, hekwerken en camera-

bewaking. Ondernemers die in een bepaald gebied gezamenlijke investeringen willen doen maken hiervoor een plan met bijbehorende begroting. Als de gemeente met het plan akkoord gaat en er is voldoende draagvlak kan een heffing worden ingesteld voor alle ondernemers in het betreffende gebied. De gemeente keert de opbrengst uit aan een speciaal voor

de BIZ opgerichte vereniging of stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. Samenvattend is BIZ dus vóór en dóór ondernemers. De experimentenwet is per 1 mei 2009 in werking getreden en loopt automatisch af op 1 juli 2015. Al gestarte experimenten kunnen gewoon doorlopen. Vervolg op pag. 41

Raad van State vernietigt fors deel plan Hernesseroord DEN HAAG/MIDDELHARNIS - De Raad van State heeft een streep gezet door ongeveer een derde deel van het bestemmingsplan Hernesseroord waarin de gemeente Middelharnis 316 woningen heeft gepland en een aantal zorgwoningen voor Stichting Zuidwester. Dit gebeurde woensdag op aandringen van wegenbouwer Ooms Construction (Ooms Avenhorn Groep) die op bedrijventerrein Oostplaat is gevestigd. Het bedrijf waar vaak ’s nachts met zwaar materieel wordt gereden grenst aan het nieuwe woningbouwgebied. Volgens

de Raad van State heeft de gemeente Middelharnis te weinig rekening gehouden met Ooms die vanwege het geluid dat dit bedrijf veroorzaakt in de problemen kan komen met de milieuwetgeving. Het wegenbouwbedrijf stapte in oktober naar de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Ooms vreest niet meer te kunnen uitbreiden en vindt het onverantwoord dat Middelharnis op vijftig meter afstand van het bedrijfsterrein zorgwoningen heeft gepland. ‘’Erg ongelukkig om mensen van Zuidwester zo dicht bij ons bedrijf

te laten wonen’’, zei Ooms in oktober in Den Haag. De Raad van State wijst erop dat het niet voldoende is dat de afstand van vijftig meter die in een richtlijn van de VNG staat wordt gehaald. De gemeente had dit als belangrijkste argument aangevoerd. De hoogste bestuursrechtbank constateert dat Ooms geluid mag maken dat verder reikt dan vijftig meter. Omdat wegenaanleg vooral ’s nachts plaatsvindt is er in de stille uren bij Ooms veel activiteit, legde het bedrijf uit aan de Raad van State. 200612_eilnieuws_vpblok-Shell.pdf

In 2010 vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan in verband met te verwachten geluidproblemen bij Ooms. Het nieuwe bestemmingsplan dat de gemeenteraad vorig jaar vaststelde en waartegen Ooms zich in oktober verzette is nu door de Raad van State opnieuw onderuit gehaald, zij het voor een deel. Projectontwikkelaar AM had de verkoop van de woningen inmiddels gestaakt in afwachting van de uitspraak die de Raad van State gisteren deed. 20-6-2012

WMO adviesraad presenteert handreiking voor nieuwe gemeente MIDDELHARNIS - Vorige week dinsdagavond vond in de gemeenschapsruimte van de Prins Mauritsschool in Middelharnis de uitreiking plaats van de handreiking van de WMO adviesraad voor de raadsleden en de wethouder van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Alle gemeenteraadsfracties waren met een vertegenwoordiging aanwezig, in totaal 19 mensen, daarnaast ook de voltallige WMO adviesraad en de extern begeleider van het project Jan Martens. Deze zette uiteen op welke wijze tot de vaststelling van de handreiking was gekomen. Leerlingen van de Prins Maurits zorgden intussen voor een heerlijk koud en warm buffet. De handreiking, met daarin de adviezen, werden daarna uitgereikt aan de toekomstige wethouder, de heer G. de Jong, en aan een vertegenwoordiger van de SGP (coalitie) en van de PVDA (oppositie). Duidelijk is wel geworden dat alle raadsfracties zich zullen inzetten voor een goede uitvoering van de WMO voor de burgers op Goeree-Overflakkee. De Wmo-adviesraad GoereeOverflakkee hoopt dat deze handreiking ertoe leidt, dat op hett eiland in toenemende mate sprake zal zijn van gemeenschapszin, waarbij de burger helpt en geholpen wordt onder inspirerende leiding van de gemeente. De Wmo-adviesraad Goeree-Overflakkee wil graag de inzichten en ervaringskennis van haar leden inzetten voor advies.

Kerstpuzzel Maak nu de kerstpuzzel op www.eilandennieuws.nl en maak kans op een waardebon t.w.v. € 50,Inzenden kan tot 27 december 2012.

Kerst folder www.slagerijvanzuidland.nl

11:27:21

www.rozima.nl

Shell Knöps Tankstations dagelijks scherp geprijsd !

Voor ontwerp en aanleg ing van uw bestrat

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

C

Erf- en sierbestrating

M

Y

CM

MY

CY

Exact Online boekhouden

CMY

K

24-uur per dag tanken !

tevens nachtautomaat

• Middelharnis/Sommelsdijk “De Ronde Boom” - Langeweg 113

• Ouddorp “Knöps Ouddorp - Oosterweg 2 méér dan tanken alleen !

Watertoren 49a

3247 CL Dirksland

0187-663298

www.knopsbv.nl

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

De Waal Hoveniers Nieuwe-ToNge Tel. (0187) 652484 www.dewaalhoveniers.nl


Energie

Uitdaging voor iedereen Prioriteit voor ExxonMobil Terecht krijgt energie steeds meer aandacht

Overal waar wij actief zijn, willen we ook

in Nederland. Voor ExxonMobil had het al

positief bijdragen aan de omgeving. Aandacht

prioriteit. Wij leveren energie en petrochemische

voor veiligheid en milieu staan hierbij voorop.

producten om aan de wereldwijd groeiende

Daarnaast tonen we onze betrokkenheid bij de

vraag tegemoet te komen.

regio met het steunen van maatschappelijke

In Nederland heeft ExxonMobil (ook bekend als

doelen.

Esso) onder meer een raffinaderij, chemische fabrieken, een smeeroliemengfabriek en een netwerk van Esso-tankstations.

Wilt u weten hoe ExxonMobil haar bijdrage levert? www.exxonmobil.nl • ExxonMobil’s Outlook for Energy 2013: onze energieprognose • Veiligheid komt op de eerste plaats: ‘Nobody Gets Hurt’ • Bescherming van milieu spreekt vanzelf: ‘Protect Tomorrow. Today’.


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Vrijdag 21 december OUDDORP - Kerstconcert door Brassband Concordia in M.F.G. Dorpstienden, Dorpstienden 4. Aanvang: 19.30 uur. Org. Brassband Concordia Zaterdag 22 december MIDDELHARNIS - Kievit Warmte Pallandtloop bij AV Flakkee vanaf 10.45 uur. Diverse afstanden voor jong en oud, lid of geen lid van de AV Flakkee. De start en finish zijn nabij en op de atletiekbaan. Informatie en/of aanmelden tel. 0187-669525 Riet van Putten / 485566 Kees v ‘t Zelfde. Zie ook: www.avflakkee. nl. OUDE-TONGE - Kerstconcert mannenkoor ‘Ons Koor’ in de R.K. Kerk in de Nieuwstraat. Aanvang: 15.00 uur, kerk open om 14.30 uur. NIEUWE-TONGE- Volkskerstzang met medewerking van muziekvereniging ‘Apollo’ in de Dorpskerk. Aanvang: 19.00 uur. OUDDORP- Kerstconcert m.m.v. Flakkees Flute Choir o.l.v. Cecilia McColl in de Dorpskerk Hervormde Gemeente Ouddorp, Weststraat 2. Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis. SOMMELSDIJK - Kerstuitvoering kinderkoor ‘de Jonge lofstem’ in de Hervormde Kerk te Sommelsdijk Aanvang: 19.00 uur, de toegang is gratis. Er zal wel een collecte worden gehouden voor een adoptiekindje in India. Woensdag 26 december OUDDORP - Kerstwandeling door G.Z.H. over de Kop van Goeree van 5, 10 of 15 km. Deelname € 1,- kinderen t/m 12 jaar € 0,50. Startpunt: RTM-tram, G.C. Schellingerweg 2 in Ouddorp. Deze wandeling is incl. een rit met de RTM-tram. ACHTHUIZEN- Sing-In in de Nederlands Hervormde kerk in de Langstraat verzorgd door de jongeren Aanvang: 10.00 uur. Toegang gratis met collecte voor moedige moeders. GOEDEREEDE - Kerstsamenzang op de Markt, door Christelijk Stadskoor Goedereede met muzikale begeleiding o.l.v. Jaap de Geus. Donderdag 27 december TIENGEMETEN - Oliebollenwandeling o.l.v. gids over het natuureiland. Pont van 10.00 uur nemen, wandeling start om 10.30 uur en duurt tot 14.00 uur. Onderweg koffie en oliebollenstop. Kosten leden € 9,-. Niet leden € 12,- kinderen € 7,-. Aanmelden (verplicht) via www.natuurmonumenten.nl/agenda, of bij VVV Oud- Beijerland, (0186) 61 60 00. Dinsdag 1 januari OUDDORP - Nieuwjaarsduik in de Noordzee. Voor de 31e keer om 14.00 uur bij het strand Westerduinpad.

Jan Marcel Vellinga in Diekhuus bij het Vakantie Bijbel Feest

Kerstmarkt bij dagbesteding

MIDDELHARNIS - In de zomervakantie vierden 160 kinderen in het Diekhuus het Vakantie Bijbel Feest. Het feest had dit jaar als thema: ‘Steengoed, Keigaaf!’ Op vrijdag 28 december zijn alle basisschoolkinderen weer welkom in het Diekhuus voor een Vakantie Bijbel Feestmiddag. Dit keer een voorstelling van Jan Marcel Vellinga over het thema ‘Steengoed, Keigaaf!’. Het zal gebracht worden met een glimlach - en met inhoud! Een voorstelling waarbij het draait om verrassende verhalen; het is een optreden voor kinderen; een happening met goocheltrucs, buikspreekpoppen; een poppenspel waarvan je met volle teugen kunt genieten én

DIRKSLAND - Op woensdag 19 en donderdag 20 december is dagbesteding ‘t Winkeltje/Watertoren aan de Watertoren 20, omgetoverd in Kerstsfeer.

waar je iets leert. ‘Steengoed! Keigaaf!’ Is een voorstelling waarin de kinderen hun eigen leven terugzien in de verhalen van de Bijbel. Het laat zien hoe steengoed deze verhalen toe te passen zijn. De voorstelling is van 14.00 tot 15.45 uur. Zaal open om 13.30 uur, de toegang is gratis. Gelieve vooraf aan te melden, want er kunnen maxiimaal 150 kinderen in het Diekhuus. Opgeven kan via: http://www.hervormdsommelsdijk. nl/index.php?paginaID=134 Zie ook: www.vrolijktheater.nl

Bootcamp Club breidt uit met beginnersgroep op Goeree-Overflakkee GOEREE-OVERFLAKKEE- Het is voor iedereen mogelijk om mee te doen aan ‘The Bootcampclub’. Speciaal voor beginners start men op donderdagavond 20.00 uur een BeginnersBootcamp op ‘t Hoad in Middelharnis Iedere dinsdagavond wordt er om 20.00 uur getraind op ‘t Hoad in Middelharnis en op zaterdagochtend om 10.30 uur bij ‘t Gorsje Brouwersdam Ouddorp. Henk van der Kruk, instructor Goeree Overflakkee: ‘We trainen op een waanzinnige locaties. Bij ‘t Gorsje maken we goed gebruik van het strand

en de duinen, maar ook de locatie op het goed verlichte Havenhoofd leent zich perfect voor Bootcamp trainingen. Ik geloof zeker in een succes en zullen op korte termijn ons lessenaanbod ook zeker verbreden met nieuwe locaties, trainingen en specials.’ Interesse? Kijk voor meer informatie over de trainingen, tijden en locaties op www.thebootcampclub.nl en schrijf je gelijk in voor een gratis proefles! Volg ons ook op www.facebook.com/TheBootcampClubZHE en op twitter @BootcampZHE, be a part of ‘The Social Network that makes you sweat!’.

15 Jaar kerstsamenzang Stadskoor Goedereede GOEDEREEDE - Op 26 december organiseert het Christelijk Stadskoor Goedereede, alweer voor de 15e keer de inmiddels welbekende Kerstsamenzang op de Markt in deze plaats. Trouwe bezoekers van het evenement weten dat er beurtelings door het koor en met de toeschouwers samen wordt gezongen. Om 17.30 uur begint de Samenzang op de sfeervol verlichtte Markt, kaarsjes zijn aanwezig en er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken. De samenzang duurt ongeveer een uur. Er worden Christmas Carrolls en bekende Nederlandse Kerstliederen gezongen.

Het koor bestaat uit 30 leden en repeteert al 15 jaar op woensdag avond van 20.00 tot 22.00 uur in de Ark te Goedereede. In de 15 jaar dat het Stadskoor bestaat hebben zij een breed repertoire opgebouwd van christelijke liederen; niet alleen in het Nederlands maar ook soms in andere talen. Elk jaar worden meerdere concerten gegeven en medewerking verleend aan andere concerten en kerkdiensten.

OUDDORP - Op zaterdagavond 22 december zal er in de Dorpskerk Hervormde Gemeente Ouddorp, Weststraat 2, door het Flakees Flute Choir onder leiding van Cecilia McColl een kerstconcert worden gegeven. Het fluitkoor bestaat uit zo’n 20 leden in de leeftijd van 8 tot 25 jaar en zal vele bekende liederen ten gehore brengen waaronder The First Noël, Silent Night en Once in Royal David City. Carina Admiraal zal enkele gedichten voordragen. Tijdens de avond zal voor de interkerkelijke stichting Vrienden van Nicaragua worden gecollecteerd waarvoor 1 van de leden van het fluitkoor volgend jaar een werkvakantie hoopt te gaan doen en aldaar de allerarmsten te helpen. Organist deze avond is Jan Meuleman. De avond start om 19.30uur. De toegang is gratis. Meer info: www.hervormdouddorp.nl

In ‘t Winkeltje worden op die dagen speciaal door de cliënten gemaakte woondecoraties, kerststukken, kerstkaarten en andere mooie producten verkocht. De Clienten van Dagbesteding tWinkeltje/Watertoren hopen velen onder het genot van een hapje en een drankje te mogen verwelkomen op de sfeervolle dagbestedingsplek.

Oliebollen wandeling TIENGEMETEN - op donderdag 27 december is er een oliebollenwandeling op natuureiland Tiengemeten. Een gids van Natuurmonumenten neemt mee voor een winterse wandeling langs water en wolken. Na zo’n winterse tocht zullen de vers gebakken oliebollen zeker smaken. Om 10.00 uur vaart de pont vanaf Nieuwendijk. De gids van Natuurmonumenten ontvangt de deelnemers in het Bezoekerscentrum. Na een kopje thee of koffie start de winterwandeling om ongeveer 10.30 uur. De tocht duurt, inclusief de koffieonderbreking en oliebollenstop, ongeveer vier uur. Vooraf aanmelden is noodzakelijk, dat kan via www.natuurmonumenten.nl/ agenda, of bij VVV Oud- Beijerland, (0186) 61 60 00. De excursie kost € 9,- voor leden van Natuurmonumenten voor niet-leden € 12,- en kinderen t/m 12 jaar € 7,-. (Excl. pont)

Concert ‘Ons Koor’ ÓUDE-TONGE - Mannenkoor ‘Ons Koor’ geeft op 22 december een afsluitend middagconcert om 15.00 uur in de RK-kerk in Oude-Tonge. Dit in samenwerking met mannenkoor Fulco’s Regionaal Mannenkoor uit IJsselstein, wat uit 40 personen bestaat. Beide mannenkoren zingen zowel gezamenlijk als zelfstandig een grote variatie aan kerstwerken. Zij worden op zowel piano als orgel begeleid door Marjan Fey. De muzikale leiding van dit concert is in handen van Marjan Fey, dirigent Ons Koor en Michel de Valk, dirigent Fulco’s Regionaal Mannenkoor.

Wie graag zingt en houdt u van een divers repertoire is van harte welkom om eens te komen kijken op de repetities op woensdagen van 20.00 tot 22.00 uur in de Ark te Goedereede. Inlichtingen: 0187-490460

Dwarsfluit Kerstconcert in Ouddorp

3

Verkoop Oliebollen & Appelbeignets

Kerst Sing-In in de Langstraat

Kinderkerstfeest in Stellendam

ACHTHUIZEN - ‘Hij komt, kom jij ook?’ Dat is het thema van de Sing-In op 2e Kerstdag 10.00 uur in de kerk van Langstraat (1 km. voorbij Achthuizen). Hoe deze morgen er precies uit zal zien, blijft nog een geheim maar het belooft een mooie bijeenkomst te worden. Uniek is dat dit volledig door de jongeren van de gemeente zal worden verzorgd. Zij zullen zorgen voor muzikale bijdragen, zang, het voordragen van gedichten en Bijbellezingen. Tijdens de viering is er een korte pauze waarbij koffie, thee of frisdrank wordt aangeboden. De toegang is vrij, wel wordt er een collecte gehouden voor ‘Moedige Moeders Goeree-Overflakkee’. Iedereen is hartelijk welkom!

STELLENDAM - Maandagavond 24 december wordt in Stellendam weer het kinderkerstfeest gevierd. Dat vindt plaarts in de pastorietuin aan de Bosschieterstraat. Om 18.15 uur kunnen de kinderen beginnen met het maken van een knutselwerk. Daarna gaan ze zingen en het allermooiste: Er wordt een prachtig verhaal verteld en gezongen. Het thema dit jaar is: “Zeg eens herders…” Ben je nieuwsgierig en wil je weten wat er allemaal te zien en te horen is? Kom dan samen met je ouders en vrienden luisteren. Vergeet niet de “oplossing” van de advent-speurtocht in te leveren deze avond.

Maandagochtend 31 december komen we weer bij u langs voor de verkoop van oliebollen en appelbeignets. U steunt hiermee het bouwfonds van de gereformeerde gemeente te Middelharnis. Bestellen kan t/m 27 december via acggmiddelharnis@hotmail.com of telefonisch (481428) De bestelling kan op 31 december worden opgehaald in het verenigingsgebouw van de Sionkerk, Landbouwweg 2 te Middelharnis. Op uw verzoek wordt de bestelling thuis bezorgd.


4

woensdag 19 december 2012

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter

Lea Elizabeth Loïs Geboren op 17 december 2012 Aarnoud Krijger en Lizette Krijger-Drooger Willem Bilderdijkstraat 30 3245 RB Sommelsdijk

Wij zijn verloofd! 12-12-‘12

Laurina Sperling & Krijn Tanis Meekrapweg 1 3253 VN Ouddorp

1972 Soli Deo Gloria 2012

DA N K B E T U I G I N G

Op D.V. zaterdag 22 december is het 40 jaar geleden dat onze oom en tante

Tijdens de periode van onderzoeken en na de operatie heb ik op velerlei wijze blijken van medeleven en belangstelling mogen ontvangen.

Jan Sperling & Grietje Sperling-de Ronde

in het huwelijk zijn getreden. We wensen hen samen nog vele gezegende jaren toe. Klazien Anja en Leo Karoline en Teunis Johan en Jenny Martijn en Colinda Arnoud Lennard en Nelleke Coen en Linda Lieske Klasine en Matthé

Sanja en Bart Pieter en Patricia Jacoline en Jan René en Carolien Gerianne Annewien en Leonard Jaap Gerwin achterneefjes en -nichtjes

Venkelstraat 12 3252 BV Goedereede

Kelderweg 12 3253 TD Ouddorp

Op D.V. 20 december 2012 zijn onze ouders en grootouders

Ies en Corrie Roon-Goedegebuur

55 jaar getrouwd. Wij zijn dankbaar om dit smaragden jubileum met hen te mogen vieren, en hopen hen nog lang in ons midden te hebben. De kinderen en kleinkinderen Kerkhoflaan 20 3251 AL Stellendam

Mede namens mijn vrouw en de kinderen wil ik u hiervoor hartelijk danken en wensen wij u: Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar. Bovenal dank aan de Heere God, die mij tot hiertoe heeft geholpen. Jaap van Wijk Provincialeweg 8, Goedereede

DA N K B E T U I G I N G Bij deze bedank ik familie, vrienden, kennissen en buren voor alle bezoekjes en attenties die ik heb mogen ontvangen tijdens mijn lange verblijf in ‘Vroonlande’ en ‘Geldershof ’. Tevens wens ik u allen goede en fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Annie Smits-van Sint Annaland Dirksland, december 2012

Ik wil iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties die ik mocht ontvangen na mijn operatie. Tevens wens ik familie, vrienden en bekenden Fijne Feestdagen en een Gezond 2013. J. van Soest-Roon

Mijn lieve man, onze lieve vader, opa en vriend heeft zijn rust gevonden. We zijn dankbaar voor wat hij ons bracht.

Jacob Cornelis van Tongeren Maassluis 16-4-1936

Goedereede 14-12-2012

Goedereede: Hennie van Tongerenvan Bergen Hellevoetsluis: Marco en Yvonne, Bo, Mees en Bikkel van Tongeren Haarlem: Ferry en Daan, Jip en Noor Poppy van Tongeren Hellevoetsluis: Maurice, Babs en Moos van Tongeren Oostdijkseweg 25 3252 LL Goedereede Voorafgaand aan de afscheidsdienst op donderdag 20 december 2012, is er van 09:45 tot 10:15 gelegenheid tot condoleren in de Doopsgezinde kerk, Dorpstienden 3 te Ouddorp. Aansluitend zal hier ook de afscheidsdienst worden gehouden. Na de dienst zullen we Jaap begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats, Mariadijk 4 te Goedereede.

Voorstraat 37, 3251 BB Stellendam Bedroefd zijn wij door het overlijden van onze buurman

HEERE der heirscharen! Welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt. Met deze woorden uit Psalm 84 : 13 werd 25 jaar geleden ons huwelijk bevestigd.

Adrianus Houweling en

Christina Antonia Houweling - Mulder Wij zijn dankbaar voor alles wat de Heere ons samen gegeven heeft, met onze kinderen en ons kleinkind. We hopen en bidden dat Hij ons ook in de toekomst nabij wil zijn. 18 – 12 – 1987

-

18 – 12 – 2012

Langeweg 41a 3255 LJ Oude-Tonge

1972 “Soli Deo Gloria” 2012 Op D.V. zaterdag 22 december hopen onze lieve (schoon)ouders, opa en oma

Wim Meijer & Krientje Meijer-Klepper

te gedenken dat ze 40 jaar getrouwd zijn. We hopen dat ze nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven. Annemieke, Jacob & Diederik Ellen & Lennard Mathilde & Leander Hun adres: Dorpsweg 39a, 3253 AG OUDDORP

DA N K B E T U I G I N G

S ol I DE o G lor IA

In de eerste plaats willen we de Heere danken dat we 19 oktober 2012 onze 50-jarige huwelijksdag mochten beleven. Verder willen we iedereen bedanken voor de grote belangstelling in welke vorm dan ook. Ook de kinderen en kleinkinderen voor de goede zorgen. Het was een dag met een gouden randje.

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bezoekjes, bloemen en attenties die ik mocht ontvangen voor en na mijn operatie. Ik ben dankbaar dat het goed mag gaan.

Teun en Annie Akershoek-De Vogel Tevens goede kerstdagen en een gezegend nieuwjaar gewenst.

Wij wensen familie, vrienden en kennissen Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2013 toe.

Tevens wensen wij u allen gezegende Kerstdagen en voor het nieuwe jaar alle goeds toe.

Tevens willen wij u hartelijk dankzeggen voor het medeleven en de steun welke wij het afgelopen jaar van u hebben ontvangen.

Fam. Van der Klooster-Nelis

Dhr. en mevrouw St. Keijzer-Moijses

Langs deze weg, wil ik een ieder hartelijk bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes, bloemen of andere attenties tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuiskomst. Het heeft mij zeer goed gedaan. Bovenal dank aan de Heere die mij tot hiertoe gespaard heeft. Tevens wensen wij u allen Gezegende kerstdagen en een gezond 2013. Hartelijke groeten, Kees en Willy Grinwis-de Ronde

Jaap, wij zullen je nimmer vergeten. Wij wensen Hennie en de kinderen sterkte toe in deze moeilijke tijd. Kees en Gineke Breen Marian en Robbert Saskia en Peter Jarno

Tevens wens ik alle familie, vrienden en bekenden Goede Kerstdagen en een Voorspoedig 2013 toe. G. Temmink-Meyer Capellery 10 3252 CG Goedereede

Hartelijk bedankt voor de vele kaarten en attenties die wij mochten ontvangen bij ons 50-jarig huwelijk.

Bredeweg 5 3253 EB Ouddorp

JAAP vAn TongeRen

Ouddorp/Stellendam

B E DA N K T ! Lieve familie, vrienden, buren en bekenden voor het meeleven in welke vorm dan ook tijdens mijn behandelingen in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Ons gezin heeft dit als heel bijzonder ervaren, alles was en is hartverwarmend. Nogmaals heel hartelijk dank. Tevens willen wij u allen een gelukkig en gezond 2013 toewensen. Hans en Janny Pikaart Kinderen en kleinkinderen

Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder en oma

ARendJe MARiA BReeMAnvAn den nieuwendiJk sinds 11 mei 2001 weduwe van Simon Jacobus Breeman

geboren 30 januari 1923

overleden 15 december 2012

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging in ‘Ebbe en Vloed’ te Oude-Tonge. Oude-Tonge: Wim Breeman Liedi Breeman-Overweel Armon en Laurien Willie en Jeroen Noa Verzorgingshuis ‘Ebbe en Vloed’, Oude-Tonge Correspondentieadres: Fordstraat 25, 3255 VK Oude-Tonge De begrafenis heeft hedenmiddag plaatsgevonden op de algemene begraafplaats te Oude-Tonge.


woensdag 19 december 2012

Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik leverde het bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. Na een moedige, maar oneerlijke strijd, is op 76-jarige leeftijd van ons heengegaan mijn lieve vader, schoonvader, opa en opapa

Laurens schoLten ~ Lau ~

Laura en Kees Nikita en Martien Mitch Branco en Celine Dirksland, 13 december 2012 Correspondentieadres: Fam. L. Boshoven-Scholten Voorstraat 9 3248 BL Melissant De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op woensdag 19 december 2012 in het crematorium ‘Rotterdam’ te Rotterdam-Zuid. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Johannes 14 vers 2 Zacht en kalm heeft de Heere tot Zich genomen mijn geliefde vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Grietha Mooijaart-van den hoek echtgenote van jan Mooijaart

Op hoge leeftijd is overleden onze buurvrouw

Grietha Mooijaart-van den hoek We wensen de buurman, Kees en Hermien, Annegré en Jan-Berend veel sterkte toe. De buren: Fam. Van der Waal Mevr. Peeman Fam. Posthuma Fam. Bom Fam. De Bruin Middelharnis, 13 december 2012

Bezige handen, nu gevouwen en stil Een leven vol ijver, zo was je wil Nu heb je rust met lichaam en geest Vaak zullen wij denken aan wat is geweest. Met droefheid delen wij u mede dat, na bijna 3 jaar liefdevol verzorgd te zijn in ‘NieuwRijsenburgh’, is overleden mijn lieve zorgzame man, onze geliefde vader, schoonvader, grootvader, overgrootvader en zwager

abraM van antwerpen ~ bram ~

echtgenoot van cornelia van den nieuwendijk drager van de zilveren eremedaille in de Orde van Oranje Nassau

Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. 1 Joh. 3 : 1a Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor al haar liefde en zorg, hebben wij afscheid genomen van mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

adriana Marina hendrika van der Laan-tanis Ouddorp, 28 januari 1952

Ter Aar, 13 december 2012 Ter Aar: Gerard van der Laan

Alphen aan den Rijn: Dinard en Marlene Jasmijn Sollentuna (Zweden): Hermine en Krister Erik Amsterdam Zuid-Oost: Gerben en Rianne

Geboren 15 maart 1922

We zijn bedroefd, maar God dankbaar voor alles wat ze voor ons heeft betekend. We zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die zij de afgelopen zeven jaar heeft gekregen in ‘De Samaritaan’, thans ‘Nieuw-Rijsenburgh’. Middelharnis: J. Mooijaart Middelharnis: Trudy Mooijaart

~ in dierbare herinnering ~

Enschede: Kees Mooijaart Hermien MooijaartGrondman Annegré Jan-Berend 13 december 2012 Steneweg 96, 3241 XH Middelharnis De teraardebestelling heeft woensdag 19 december, na een afscheidsdienst, plaatsgehad op de algemene begraafplaats ‘Vrederust’ te Middelharnis.

We willen haar gedenken in een dienst van Woord en Gebed op woensdag 19 december om 19.00 uur in de Hervormde Kerk, Aardamseweg 3, Ter Aar. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Sommelsdijk. Liever geen bezoek aan huis, geen bloemen

C. van Antwerpenvan den Nieuwendijk Corrie en Jaap Verweij Karin en Simon Amy, Lisa, Vera, Seth Paula en André Marit, Timo Nellie en Adrie Robijn Sjoerd en Lisette M. P. van den NieuwendijkVerbiest Correspondentie-adres: Familie A. Robijn Rottenburgseweg 164 3241 XE Middelharnis De begrafenis heeft hedenmorgen plaatsgehad op de algemene begraafplaats aan de Molenweg te Sommelsdijk.

aat van der Laan-tanis echtgenote van Gerard van der Laan

Wij denken met dankbaarheid terug aan de jaren dat ze voor ons heeft gezorgd toen onze moeder ziek was Sterke de Heere ons in dit verdriet.

Met droefheid vernamen wij dat is overleden mijn schoonzuster en onze tante

Grietha Mooijaart-van den hoek Wij wensen (ome) Jan, Kees, Hermien en de kinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Sommelsdijk: J.W.G. Verolme M. Verolme-Mooijaart

(in liefdevolle herinnering)

Kees Verolme

(in liefdevolle herinnering)

Nieuwe-Tonge: Bep en Henk de BoedVerolme Sommelsdijk: Addy en Adri RobijnVerolme Maaseik (B): Theo Verolme en Desiree Weerts

Bas en Marrie Tanis Jan en Adrie Tanis Janny en Hans Looij neven en nichten 13 december 2012

Mannenkoor ‘Ons Koor’ heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van haar ere-lid

braM van antwerpen Wij herinneren Bram als een zeer gewaardeerd lid. Mannenkoor ‘Ons Koor’ December 2012

jacques woLfert

echtgenoot van onze zus, schoonzus en tante a.M. van sint annaland Wij wensen haar en haar gezin veel sterkte en kracht toe. C.J. Smits-van Sint Annaland L.J. Smits (in herinnering) M. van Sint Annaland (in herinnering) M. van Sint Annaland-Stiphout Neef en nichten Dirksland, december 2012

Het College van Kerkrentmeesters van de Nederlands Hervormde Gemeente te Dirksland heeft met droefheid kennis genomen van het overlijden van

jacques woLfert in de leeftijd van 80 jaar. Betrokkene is bijna 21 jaar koster van onze gemeente geweest. Dankbaar gedenken wij zijn grote inzet voor en betrokkenheid bij het werk in onze gemeente dat hij met liefde en toewijding heeft verricht. We bidden mevrouw Wolfert, de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe. Namens het College, J.D. van der Welle, voorzitter E.C. van Putten, secretaris Dirksland, 12 december 2012

Ik ga slapen, ik ben moe. Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons allen betekend heeft, delen wij u mede dat na een liefdevolle verzorging in ‘Ebbe en Vloed’, de Heere uit ons midden heeft weggenomen onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en ‘ouwe oma’

Maria notebooM-kievit Tot onze diepe droefheid is na een geduldig gedragen ziekte onze lieve zorgzame zus, schoonzus en tante overleden

Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van

Overleden 14 december 2012

Korteraarseweg 44b 2461 GM Ter Aar

in de leeftijd van 93 jaar.

5

sinds 12 juni 1992 weduwe van Marinus noteboom

geboren 24 maart 1916

overleden 16 december 2012

Nieuwe-Tonge: P. Noteboom A. Noteboom-Vroegindeweij Marco Bruinisse: A. Jumelet-Noteboom I. Jumelet Marian Marcel en Janet Aliza, Ivo A.E. Verspoor-Noteboom C.L. Verspoor Martin en Arja Nick, Evina Mariëlle en Hans Verzorgingshuis ‘Ebbe en Vloed’, Oude-Tonge Correspondentieadres: Molendijk 141, 3244 AM Nieuwe-Tonge De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal D.V. gehouden worden op donderdag 20 december om 13.00 uur in het Hervormd Centrum ‘Elim’, Zuiddijk 19 te Nieuwe-Tonge. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Nieuwe-Tonge. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in ‘Elim’. - Geen bloemen -

Een lege plek een groot gemis. Een fijne herinnering is al wat er nog is. Met droefheid geven wij u kennis dat onverwacht, maar zacht en kalm, van ons is heengegaan onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Marinus de bLok

weduwnaar van jannetje wilhelmina koert * 21 november 1926

† 16 december 2012 Jeannet en Wim Marjan en Daniël Nick, Evy Cornéke en Gijs Reza en Lion

Verzorgingshuis ‘De Goede Ree’, Krammer 108 te Sommelsdijk Correspondentie-adres: W. van den Nieuwendijk Hyacintenstraat 32 3245 CN Sommelsdijk De afscheidsbijeenkomst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op vrijdag 21 december om 10.30 uur in rouwcentrum ‘Media Vita’, Westelijke Achterweg 3, 3241 EH Middelharnis. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden omstreeks 11.30 uur op de algemene begraafplaats ‘Vrederust’ te Middelharnis. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in ‘Media Vita’. Zij die geen persoonlijke kennisgeving hebben ontvangen, worden verzocht deze advertentie als zodanig te beschouwen.


6

woensdag 19 december 2012

Bedankt voor de fijne manier waarop u met ons heeft meegeleefd na het overlijden van onze moeder, oma en overgrootmoeder

Familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een

Maartje Vlietland-Witte Zeker is het dat uw medeleven ons tot steun is geweest.

UITVAARTVERZORGING

P. MANS

Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkinderen

WEESPAD 34, 3257 KK OOLTGENSPLAAT

TELEFOON: (0187) 631336 B.G .G .

Ouddorp, december 2012

Da n k b e t u i g i n g Hierbij willen wij iedereen bedanken die hun medeleven hebben betoond na het overlijden van onze lieve zorgzame moeder en oma

Johanna Doornhein-Westdijk

Voor een uitvaart met persoonlijke aandacht

In het bijzonder gaat onze dank uit naar het personeel van Zorgcentrum Geldershof voor de liefdevolle verzorging. Ds. A. van Wijk voor het leiden van de rouwdienst en de kerkenraad voor de pastorale begeleiding. Begrafenisverzorging Van Wageningen voor de goede en respectvolle verzorging van de begrafenis.

Dag & nacht bereikbaar

Familie Doornhein Herkingen, december 2012

Rouwcentrum Media Vita Contact

Tramweg 12 3255 MB Oude-Tonge

info@uitvaartverzorgingvandeven.nl

www.uitvaartverzorgingvandeven.nl

Wij hebben dit zeer op prijs gesteld en betuigen u daarvoor onze oprechte dank. Tevens wensen wij u gezegende kerstdagen. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen December 2012

i.p.v. kaarten

• Voor een correcte regeling en nette uitvoering van een eenvoudige begrafenis of een veelomvattende uitvaart. • Voor advies en het vastleggen van uw wensen. • Dag en nacht te ontbieden.

Familie, vrienden en bekenden, wij wensen u allen

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar. Hartelijke groet,

Uw laatste wensen in goede handen

0187- 601166 Dag en nacht bereikbaar

www.kievit-uitvaart.nl Rouwcentrum Kievit Nieuweweg 2, Melissant Burg. Letteweg 36 3233 AG Oostvoorne Tel. 0181-488088

Haar stoel blijft leeg, haar stem blijft zwijgen Maar in het hart zullen de herinneringen blijven.

Bastiaantje Dorsman-Kattestaart

Grafmonumenten Beeldhouw- & Etswerken Gevelbekleding Keukenbladen Schouwen - Eigen productie van uw monument naar elk gewenst ontwerp - Snelle levertijden - Jarenlange ervaring waarborgt kwaliteit en deskundig advies Wagemaker Marmer & Graniet Pascal 6, 3241 MB Middelharnis T: 0187-489088 F: 0187-485088 E: info@corwagemaker.nl W: www.corwagemaker.nl

Verschijning Eilanden-Nieuws Evenals deze week zal ook volgende week EilandenNieuws maar één keer verschijnen. Dit zal zijn op vrijdag 28 december. Deze Oudejaarskrant zal weer een huisaan-huiseditie zijn. Zakelijke advertenties kunnen worden ingeleverd tot donderdag 27 december 12.00 uur. Familieberichten kunnen tot donderdagmiddag 16.00 uur worden ingeleverd. In het nieuwe jaar verschijnt de huis-aan-huiseditie op woensdag 2 januari. Zakelijke advertenties uiterlijk maandag 31 december 12.00 uur inleveren. Familieberichten kunnen tot 7.30 uur op woensdagochtend worden aangeleverd. Vrijdag 4 januari verschijnt weer de reguliere abonnementenkrant.

Hofdijksweg 23, Ouddorp

Arleen & Agaat en kinderen van der Klooster Broekweg 27 3253 XB Ouddorp

Da n k b e t u i g i n g

Uw warme belangstelling en medeleven na het overlijden hebben ons gesteund en geholpen. Het was goed te weten dat zovelen waardering en genegenheid toonden voor onze bijzondere moeder en lieve omoe

P. Bezuijen-Voogd

06 53448384

Administratie adres

Achthuizen W. Buys 63 19 77 Middelharnis 0187-48 69 62 Oude-Tonge 0187-64 24 28 Mobiel 06 53 11 29 79

toegewenst.

Sinds 1882 een vertrouwd familiebedrijf op Goeree-Overflakkee.

uitvaartverzorging M.H. van de Ven

Uw belangstelling is voor ons een grote steun geweest.

Voorspoedig Nieuwjaar

Meidoorn 4 3248 XE Melissant Tel. 0187-601166


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Nieuws ‘Er gaat hier nu echt iets gebeuren!’

Omgevingsvergunning voor Dorpstienden

OUDDORP - “Een heugelijk moment”, noemde locoburgemeester Frans Tollenaar van de gemeente Goedereede het, vorige week dinsdag aan ‘t eind van de morgen, toen hij samen met wethouder Bert Tuk aan Marco Hobbensiefken van projectontwikkelaar Blijvend Goed de omgevingsvergunning overhandigde voor het realiseren van een bouwproject dat een kwaliteitsimpuls voor het dorpscentrum van Ouddorp mag heten. Het project behelst de bouw van 18 woningen, waaronder 10 appartementen voor de vrije sector en 8 startersappartementen, de bouw van een supermarkt met een parkeergarage eronder, de herinrichting van parkeerplaats Dorpstienden en het maken van een verbindingsweg tussen de parkeerplaats en de Dorpsweg. Door Hans Villerius

Tegen het geronk van graafmachines en shovels, die al bezig waren met de voorbereidende werkzaamheden, sprak Tollenaar het gezelschap genodigden toe dat getuige zou zijn van de overhandiging van de omgevingsvergunning. De werkzaamheden die nu gestart zijn, betreffen de realisering van de eerste fase van het hele project. “Verscheidene plannen om tot kwaliteitsverbetering van het gebied te komen waren al voorbij gekomen, voordat het plan er lag waarvan de uitwerking nu z’n beslag gaat krijgen”, zei Tollenaar dinsdagmorgen. Hij schetste met enkele penseelstreken hoe e.e.a. zich ontwikkeld heeft, vanaf juni 2009 - toen er overleg plaatshad inzake het eerste schetsplan, toen nog met wethouder Ton Admiraal - tot en met het verlenen van de omgevings-

Peuters in actie voor Voedselbank Voor kinderen van ouders die aangewezen zijn op de Voedselbank is het krijgen van een presentje niet zo vanzelfsprekend. De peuters van Peuterspeelzaal de Gornet in Ouddorp hebben samen met hun ouders, familie, kennissen, de leidsters en de ouderraad speelgoed ingezameld, speciaal voor gezinnen met kinderen die cliënt zijn bij Voedselbank GoereeOverflakkee. Ook andere mensen die hoorden van deze actie hebben spontaan speelgoed ingeleverd. Alle presentjes zijn ingepakt en overhandigd aan de vrijwilligers van Voedselbank Goeree-Overflakkee, die er op hun beurt voor zorgen dat het bij de juiste kinderen terecht komt.Meer informatie over Voedselbank Goeree-Overflakkee én Peuterspeelzaal de Gornet is te vinden op: voedselbankgo.webklik.nl en peutereiland.nl (hier kunt u doorklikken naar peuterspeelzaal de Gornet)

Kerstconcert ‘Concordia’ Op de luchtfoto is het gebied te zien waar het project gerealiseerd wordt: het braakliggende stuk grond in het midden van de foto met de enkele aangrenzende parkeerhaventjes. Foto-inzet: Locoburgemeester Frans Tollenaar en wethouder Bert Tuk overhandigen de omgevingsvergunning aan projectontwikkelaar Marco Hobbensiefken en zijn medewerkers. Geheel rechts architect Jan Robijn van Z-Wonen, die tekende voor het ontwerp van het bouwplan. Foto’s: Hans Villerius vergunning, waarvan de symbolische overhandiging deze morgen plaatsvond. “Het is een langdurig traject geweest, maar nu gaat er echt iets gebeuren op de Dorpstienden”, aldus Tollenaar, die ook aangaf dat inmiddels het eerste ontwerp voor fase 2 ook al in gang is gezet. De nieuwe supermarkt zal worden betrokken door Albert Heijn, die op haar huidige locatie uit haar jasje

is gegroeid. “De gemeente”, zo vervolgde Tollenaar, “hecht eraan om het klantenbestand in Ouddorp te blijven accommoderen en vindt de bouw van een nieuwe supermarkt daarom belangrijk. Maar ook is dit project verkeerstechnisch van belang omdat het plein straks van twee kanten bereikbaar wordt”. Namens de projectontwikkelaar gaf Marco Hobbensiefken aan dat het

langdurige traject waar Tollenaar het over had ook voor Blijvend Goed een intensieve periode is geweest. “Maar er wordt nu flink geïnvesteerd en bijgedragen aan een stukje economie in Ouddorp”. Hij sprak de wens uit dat straks ook onder de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee sprake zal zijn van een constructieve samenwerking, om ook fase 2 te realiseren.

Tieleman Keukens reikt 19e Kievit Warmte eerste Facebook-prijs uit Pallandtloop  MIDDELHARNIS -Social Media is niet meer weg te denken uit de dagelijkse maatschappij. Voornamelijk Facebook is ‘hot’! Tieleman speelt hier op in door prachtige keukenitems te verloten onder de volgers, beter bekend als ‘likes’. De eerste grens van 4.000 likes is bereikt en de KitchenAid mixer t.w.v € 629,- is gewonnen door Eveline Nauta uit Eindhoven. Afgelopen zaterdag reed zij met plezier naar hét kookeiland van Nederland om de prijs in ontvangst te nemen uit handen van Peter Tieleman (zie foto). “Wat ben ik blij met deze schitteren-

7

de mixer, komt erg van pas om met mijn kinderen koekjes te bakken en wat een prachtige zaak! Mijn schoonmoeder is nog in de markt voor een nieuwe keuken, ik zal haar zeker over Tieleman inichten!” aldus de eerste Facebook winnares. Inmiddels heeft Tieleman Keukens de grootste Facebook pagina in de keukenbranche. Bij 6.000 likes verloot de keukenspecialist een Pelgrim Retro koelkast. Het enige wat je hoeft te doen is een like te geven. Je blijft dan gelijk op de hoogte van de laatste keukentrends, acties en de vele keukenideeën.

MIDDELHARNIS - Deze 19e editie is de 4e wedstrijd in het van Buuren Running Circuit. Voor de kerstdagen nog even lekker uitwaaien en actief bezig zijn in deze donkere dagen. AV Flakkee organiseert traditie getrouw deze prestatie- en wedstrijdloop op de laatste zaterdag voor de kerst. Iedereen mag meedoen! Deze Kievit Warmte Pallandtloop start met de jeugd op de atletiekbaan. Een rondje van 400, 800, 1000 of 2000 meter ingedeeld naar leeftijd vanaf 10.45 uur. Jongeren t/m 17 jaar die geen lid van de atletiekvereniging zijn, maar wel een rondje op de atletiekbaan willen rennen, kunnen tot een half uur van te voren ter plekke of, nog liever vooraf, via de site van AV Flakkee inschrijven. Tevens is het de 1e dag van de superstar jeugd wedstrijden georganiseerd door de voetbaltak van de club, waardoor men is verzekerd van een groot aantal deelnemende jeugd. De start en finish voor de 8 km en de 10 EM zijn nabij en op de atletiekbaan. De deelnemers krijgen allemaal een attentie van hoofdsponsor Kievit Warmte. AV Flakkee dankt ook alle andere sponsors, die deze loop mogelijk maken.

De hoofdafstand van deze dag de 10 EM ( 16,1km) telt mee in het Van Buuren Running Circuit 2012-2013, dit is de 4e loop in de regio wat het circuit betreft. Het parkoersrecord op de hoofdafstand bij de heren werd verbroken door Jeroen van Damme en staat nu op 50.41. Een uitdaging om deze weer scherper te gaan stellen. Inschrijven Iedereen kan voor inschrijven, met voor de 8km en 10Em, een korting via de site www.avflakkee.nl Op de dag zelf tegen het volle tarief tot uiterlijk een half uur voor de start. De start voor de prestatieloop 8 km of 10Em en de Atletiek Unie wedstrijd over 10 EM is om 13.00 uur. Het parkoers loopt over rustige polderwegen rondom het sportcomplex aan de Oostplaatseweg in de van Pallandtpolder. Het volledige programma staat ook op de website van AV Flakkee. Meer informatie Na afloop is er de douche op een complex waar men nog dagelijks trots op is, de prijsuitreiking, gezellig na kletsen, de warme soep en een verloting. Bel voor meer informatie naar 0187-669525 (Riet van Putten) of naar 0187 485566 (Kees van ‘t Zelfde). Ook kunt u kijken op website http://www.avflakkee.nl

OUDDORP - Dit jaar is kerstconcert van Brassband Concordia op vrijdag 21 december in de Doopsgezinde kerk om 19.30 uur. Dit omdat het gospelkoor van deze gemeente meewerkt met het concert. De avond begint met een optreden van de ‘Concordia Kids’. De blokfluitgroepen, maar ook het jeugdorkestje spelen enkele kerstliedjes en ook spelen ze samen. De Brassband, o.l.v. Dick van Oijen en het gospelkoor o.l.v. Petra Troost treden afwisselend op met vele traditionele kerstliederen.

Fletcher Kerstwensboom OUDDORP - In Fletcher HotelRestaurant Duinzicht kan vanaf 14 december een kerstwens achtergelaten worden in de kerstboom. Fletcher hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en organiseert daarom voor de tweede keer de campagne: De Fletcher Kerstwensboom. In deze kerstboom kunnen gasten en buurtbewoners een speciale kerstbal ophangen. Op deze kerstbal kan men aangeven wie een 5-gangen verrassingsdiner verdient voor twee personen en waarom deze persoon dit verdient. De kerstbal, die in het hotel verkrijgbaar is, kan in de boom gehangen worden tot en met 31 december. Na afloop van de campagne wordt contact opgenomen met de winnaar van het 5-gangen verrassingsdiner. Bel voor meer informatie 0187-680000 of mail naar info@fletcherhotelduinzicht.nl.

Goeree Express rijdt weer STELLENDAM - De Goeree Express rijdt op de volgende dagen rond als verlicht kersttreintje. Op 21, 22, 28 en 29 december om 19.00 uur vanuit Stellendam (opstappen bij ‘t Wapen van Stellendam) 19.10 uur vanuit Havenhoofd (opstappen bij speeltuin) 19.20 uur vanuit Goedereede (opstappen bij Oostdam) 19.30 uur vanuit Ouddorp (opstappen bij busstation).


versaanbiedingen van de week

fruit

Lekkere Kerstdagen!

weekaanbieding WEEKAANBIEDING

Uw Echte Bakker wenst u met de uwen:

Op Op alle alle losse losse kerstartikelen KERSTARTIKELEN

Rijke en, voor hen die het nodig hebben, troostvolle kerstdagen toe.

vrijdag en zaterag vanaf vrijdag

15%korting korting 50%

Ookvoor voor een mooi boeket Ook een mooi boeket bent ubent u bij ons onsaan aan juiste adres! bij hethet juiste adres!

vis

brood

Stationsweg 15 • Tel. 681352 Hoenderdijk 13 • Tel. 681278 OuddOrp • Fax 683826

Westdijk 9-11 Middelharnis 20101665/1-50x20mm.indd Tel. (0187) 484665 Ambachtelijk Slagerij www.dekaashal.nl

Heerlijk genieten begint met versproducten van De Kaashal Delicatessen vlees

1

Van Zuidland

Woensdag gehaktdag

namens alle medewerkers van slagerij Van Zuidland

Overtuig uzelf van onze bijzondere verse delicatessen. De mooiste relatiegeschenken

goede kerstdagen

Smakelijke gourmetschotels Hapjesschalen op maat Biologisch vlees

en een

Welkom in onze winkel!

Bijzondere (buitenlandse) kazen Verrukkelijke saladeschotels

groenten

10-09-10 13:52

Luxe belegde broodjes

Voorspoedig nieuwjaar

Het enthousiaste team van De Kaashal is er klaar voor. Maandag 24 december open van 8.00 tot 17.30 uur!

Boomvliet 6, Dirksland • Tel. (0187) 601487 • Fax (0187) 605330 www.slagerijvanzuidland.nl

Familie Van

bloemen

Helden en medewerkers

deze klant wint gratis versproducten t.w.v. e 12,50

wensen u Megaburgers met GRATIS saus

Megaburgers 4 stuks met gratis saus

5

95

KEURSLAGERKOOPJE

Mortadella + Spianata Romana

Cranberry Beenham

Q

5

445

95

100 gram

Q

1

1

1

445

, keurslager 2x 100 gram

100 gram1

189

21

45 1

proefhamKEURSLAGERKOOPJE van de maand Q

Cranberry beenham 1

1

1

100 gram

1

1

189

Kom kijken in onze toonbank naar het uitgebreide assortiment ingrediënten voor heerlijke gerechten met de feestdagen: kalkoen, diverse soorten rollade, speciale vleeswaren en salades, verschillende soorten tapas; keuze genoeg!

Tevens wensen wij als team van Keurslagerij Bouter iedereen goede Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2013 toe. C. Bouter, keurslager Dabbestraat 1-3, 3255 XB Oude-Tonge tel. 0187-641292 fax. 0187-643590 info@bouteroudetonge.keurslager.nl www.bouteroudetonge.keurslager.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 19-12-2012 t/m 22-12-2012

bij de desbetreffende verszaak besteden. Deze week gratis producten bij: Slagerij van Zuidland Boomvliet 6 dirksland

kerstdagen!

45

KEURSLAGERKOOPJE

Mortadella + Spianata Romana 1

GRATIS pRoducTen T.w.v. e 12,50

2

Caprese 100 al gram forno

PROEFHAM VAN DE MAAND

KEURSLAGERKOOPJE vleeswarenkoopje Q

De Versspecialisten op deze pagina plaatsen hier wekelijks hun aanbiedingen. Als onze fotograaf u in het dorp van de verszaak fotografeert en u staat die week hierbij afgebeeld, dan kunt u

Caprese al forno

VLEESWARENKOOPJE

x 100 gram 42 stuks

Sandy fotografie

heerlijke

SPECIAL special

Aanbiedingen zijn geldig van 17-12-2012 t/m 22-12-2012.

KEURSLAGERKOOPJE keurslagerkoopje

Kerst carolingers 4,50 schwarzwalder Kerst slof 7,50 frambozen/champagne Kerst vlaai 11,50 ps Kerstbestellijst kunt u vinden op www.debanketbakker.nl deze aanbiedingen zijn geldig t/m 24 december (zolang de voorraad strekt)

Rijk gevuld vruchtenbroodje ten bate van het Rode Kruis per stuk

5 euro Serious Request Broodje Bijzonder om te geven, lekker om te krijgen Actie t/m 31 december 2012

Stationsweg 15 • Tel. 681352 Hoenderdijk 13 • Tel. 681278 OuddOrp • Fax 683826

vrijda ge zaterd n ag:

verse oliebo llen

westdijk 12, middelharnis t 0187-482065 e info@debanketbakker.nl w www.debanketbakker.nl


versaanbiedingen van de week

gieser wildeman stoofperen 2 kilo 3.50

fruit

Zoete ermgaard stoofappels 2 kilo 3.00 vis

Damweg 1a 3251 LB Stellendam Tel. (0187) 492904

24 december de gehele dag geopend

zak 340 gram

mineola’s

nieuwe oogst, vol sap 10 voor

witlof

brood

kleine stronkjes 500 gram

Kleine spruitjes Advertentie geldig t/m maandag 31 december 2012

vlees

Tevens wensen wij u

ook namens onze medewerksters

500 gram

groenten

sappige handpeer

kilo

bloemen

Wij helpen u graag bij het samenstellen van een smakelijk menu voor de feestdagen. Vraag gerust naar tips voor een verrassende brunch, een feestelijk buffet of een chique diner. We hebben alle ingrediënten voor u in huis!

C. Bouter keurslager

Dabbestraat 1-3, Oude-Tonge Tel. 0187 641292, Fax 0187 643590 www.bouteroudetonge.keurslager.nl 8:00 - 20:00 7:30 - 16:30 8:00 - 17:00

De aanbiedingen zijn geldig t/m maandag 24 december 2012

4.

00

0.90 0.60 1.50

Verschillende soepen Diverse aardappelgerechten Vlees en visgerechten Salades

Sauzen voor bij u vlees of visgerecht

Kom ook langs voor onze feestelijke ijs- en bavaroise taarten Het adres voor:

koelverse maaltijden voor in de magnetron, salades, ovenmaaltijden, soepen, verse tapas en olijven, pesto's en tapenades, luxe hapjes, diverse afbakbroden, huisgemaakte kruidencrèmes, vis- en vleessauzen

informeer naar de vele mogelijkheden 2 kilo

3.00

Verder veel soorten champignons, kruiden en exotisch fruit. Vrijwel alles kan op bestelling geleverd worden. Uw bestelling doormailen kan ook: c.keizer@kliksafe.nl

AMBACHTELIJKE ROLLADES Een echte kerstklassieker is natuurlijk de rollade. Op ambachtelijke wijze gemaakt en verrukkelijk van smaak. Natuurlijk voorzien wij u graag van een bereidingsadvies of een smakelijke serveertip! Wacht dacht u van een heerlijke: • Runderrollade • Varkensfiletrollade • Varkensrollade

EEN UITGEBREID ASSORTIMENT WILD Wild heeft van zichzelf al veel smaak. Er is vaak maar heel weinig nodig om iets lekkers op tafel te zetten. Hertenbiefstuk, ree, wild zwijn, hazenpeper, konijn. Vraag ons naar de prijs

GEVOGELTE

Speciaal voor de feestdagen

tafeltje-dekje service

goudreinetten

Gez ege nd e Kerstd age n en een voo rspoedig 2013

1.95

doyenne du comice

allen

Smakelijke Feestdagen!

Openingstijden: Vrijdag 21 december Zaterdag 22 december Maandag 24 december

cranberry vers

Aanbiedingen week 51

Kalkoen (al dan niet gevuld), eendenborstfilet, patrijs, parelhoen

Extra openingstijden i.v.m. de feestdagen: Maandag 24 december van 9.00 tot 17.00 uur Maandag 31 december van 9.00 tot 16.00 uur Dorpstienden 11 (ingang aan de Molenblok) 3253 AS OUDDORP 0187 - 490099 / 06 - 20951714 www.deproefkeuken.nl deproefkeuken@live.nl Openingstijden: vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Smakelijke kerstsuggesties CARPACCIO met GRATIS carpacciodressing per portie 100 gram

595

BEENHAM 700 gram, op authentieke wijze gepekeld en gerookt. Met appel-kaneelsaus en gedroogde appeltjes Nu per stuk

1195

Creatief tafelen GOURMET- / STEENGRILLSCHOTEL POPULAIR Lekkere gourmet- / steengrillschotel met 7 verschillende soorten vlees per persoon

595

VARKENSHAAS CULINAIR Voor 2 personen voor in de oven. 15 min. op 180 gr. Braadsleetje gevuld met varkenshaas sweet chili, zontomaat en bosui per 100 gram

239

ITALIAANS KIPSLEETJE Voor 2 personen, kipfilet met rode pestomarinade, mozzarella en bosui per 100 gram

159

BIEfSTUKSCHUITJE Voor 2 personen, biefstuk met een heerlijke zachte marinade, champignons en bosui per 100 gram

239


INRUIL GOUD EN ZILVER Zilver bestek/juwelen

Munten

De Goudbus in Middelharnis

Nieuw: nu ook verzilverd bestek

Diamanten juwelen

Oud goud

Locatie: De Staver

S, N A K W U PAK NU RIJS IS P D U O G DE IT ZO O O N G O N EEST! W E G G O HO

IEDERE DINSDAG EN DONDERDAG VAN 10.00 - 17.00 UUR

GoudatHome.nl Wij nodigen u hartelijk uit voor een kosteloze taxatie van uw sieraden. Geen tijd om naar de bus of hotel te komen om wat voor reden dan ook? Wij bieden een full-service pakket aan. We komen ook bij u aan huis.

Gouden tanden

Kijk op www.goudathome.nl of bel voor het maken van een afspraak 06-26442394. Tevens rijden we met VIP Goudbussen door heel Nederland op circa 25 locaties per week, kijk op www.goudathome.nl voor de actuele locaties.

Goud at Home is onderdeel van Schreuders Moerkerken Juweliers, welke sinds 1926 al een vertrouwd adres is. Goud at Home is een van de grootste inkooporganisaties in oud goud en zilver.

Ik wil dat je altijd bij me blijft... Ik wil graag dat je helemaal geen zorgen hebt.

Kerstopruiming bij Vanaf woensdag 19 december

Alle kerstartikelen

Een persoonlijke uitvaart voor iedereen. Ook als u niet verzekerd bent.

Slank en in conditie blijven. En toch lekker genieten van de feestdagen! Ineke. Doet een volledige training in twee halve uurtjes per week.

50% korting

m.u.v. kerstbloemstukken. Dorpsweg 5 3253 AG Ouddorp ZH Tel. (0187) 681477 www.tuincentrumvoogd.nl

Leegverkoop wintercollectie Nu extra lage prijzen! 25% - 30% - 50% korting Standaard artikelen 20% korting Volg ons op www.facebook.com/VanDerBokSchoenen

Schrijf je in t/m 31 januari 2013 en krijg het boek OERsterk van Drs. Richard de Let cadeau! Gezond, fit en slank volgens de natuur: dé aanpak naar optimale vitaliteit. Of ontvang €19,50 korting op je inschrijfgeld.

Goeree-Overflakkee

T 06 - 113 49 457 • W fit4lady.nl/go • E go@fit4lady.nl


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Nieuws

Ds. Zoet legt ‘eerste’ en tegelijk laatste steen voor Hersteld Hervormde gemeente OUDDORP - Aan de Preekhillaan in Ouddorp, achter verenigingsgebouw Eben-Haëzer, werd afgelopen zaterdagmorgen onder grote belangstelling de symbolische eerste steen gelegd van het in aanbouw zijnde kerkgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente van Ouddorp. In werkelijkheid was het de allerlaatste steen die gelegd werd en die speciaal voor dit officiële moment was bewaard. De eigen predikant, ds. D. Zoet, verzorgde deze handeling en sprak aansluitend nog een toepasselijk woord, toepasselijk zowel op de steenlegging als op de Adventtijd.

“Het is een bijzonder ogenblik om met elkaar te beleven”, sprak ds. Zoet nadat hij de steen had gelegd. Beheerst hanteerde hij de troffel en liet hij de juiste hoeveelheid specie op de juiste plek terecht komen, alsof hij dit werk best gewend is.

“De steen die ik zojuist gelegd heb, is een dode steen”, zei ds. Zoet. “Aan die steen zijn wij allemaal gelijk. Het tekent de zwarte achtergrond van ons menselijk bestaan. En het is nodig dat

Onder grote belangstelling legde ds. Zoet de symbolische eerste en tevens laatste steen van de nieuwe kerk. (Foto: Hans Villerius) wij dit zelf ook leren verstaan, net als in de zojuist voorgelezen tekstverzen. Maar daar is het de Heere die dan tóch zegt: ‘Zie, Ík leg een steen, een grondsteen, een beproefde steen, een kostelijke steen’. Dat is de wonderlijkste en dierbaarste steenlegging die ooit op aarde heeft plaatsgehad. En daar mogen wij met Advent en Kerst weer aan denken. Het is God, Die door Zijn Zoon Jezus Christus Zijn Kerk bouwt.

Hij is het Fundament van de Kerk. We wensen dat wij allen, hoofd voor hoofd en hart voor hart, aan die kostbare Hoeksteen toegevoegd zullen worden, door een waarachtig geloof, gewerkt door de prediking ook in dit nieuwe kerkgebouw. De Heere Jezus is ook de sluitsteen. Want Gods heilsplan komt op uit Zijn welbehagen, en is gegrond op de verdiensten van Christus, Die de eerste en de laatste

zal zijn. Dan staat er ook nog: ‘wie gelooft, die zal niet haasten’. Dit betekent, zoals ‘t elders in Gods Woord ook wel staat: wie gelooft, zal niet beschaamd worden. God zegene ons zo als gemeente en geve dat we straks deze nieuwe kerk in gebruik mogen nemen als werkplaats van de Heilige Geest”.

Stichting Baby Hope komt in actie voor het glazen huis

MIDDELHARNIS - Vanwege een personeelsbijeenkomst op donderdag 20 december zijn het gemeentehuis en de gemeentelijke werkplaats van de gemeente Middelharnis alleen ‘s ochtends tot 12.00 uur geopend. Ook de avondopenstelling komt te vervallen. De gemeentewerf is gesloten vanaf 11.30 uur.

GOEREE-OVERFLAKKEE Serious Request 2012 in Enschede vraagt anderen om in actie te komen en hun steentje bij te dragen aan het verminderen van babysterfte. Corrine Onstein van Babywinkel Ooievaar&Co startte daarom de actie ‘Hope voor het Glazenhuis’.

27 en 28 december ‘s morgens van 09.00 uur tot 11.00 uur geopend zijn voor de aangiften van geboorten en overlijden. Tijdens deze openingstijden kunnen geen andere producten of diensten worden aangevraagd. Producten die ter plaatse kunnen worden gemaakt, zoals uittreksels, kunnen nog tot 20 december worden aangevraagd. Vanaf 17 t/m 19 december tot 12.00 uur kunnen alleen nog spoedaanvragen voor reisdocumenten en rijbewijzen worden gedaan. Ook het aanvragen van producten via de website, zoals uittreksels, is vanaf 17 december niet meer mogelijk.

Zorgeloos boekhouden! T +31 (0) 187-760010 F +31 (0) 187-760019 W www.kibo-accountants.nl E info@kibo-accountants.nl

GOEDEREEDE - Het christelijk verzoekplatenprogramma van radio goeree Lokaal wil voor alle luisteraars van het avondprogramma ‘U zij de glorie de volgende uitzendingen bekend maken. Op 24 december is er ‘s avond een nonstop-uitzending met psalmen en liederen. Op 25 december is er een kerstprogramma van 14.00-16.00 uur en de herhaling is op 26 december van 19.00-21.00 uur. Voor al deze uitzendingen kunnen geen aanvragen worden gedaan. De eertsvolgende uitzending is op maandag 7 januari. Voor dit programma kan men weer de briefjes met verzoekjes inleveren in de Vliedberg en in het Spectrum. Ook kan men bellen tijdens de uitzending.

NIEUWE-TONGE - De veteranen van Goeree-Overflakkee komen dit jaar op vrijdag 21 december voor het laatst bijeen in ‘Ons Dorpshuis’ te Nieuwe-Tonge. Aanvang: 19.30 uur. De organisatie hoopt weer op een grote opkomst.

Gewijzigde openingstijden en dienstverlening Middelharnis

In verband met de laatste voorbereidingen op de nieuwe gemeente zijn de vier gemeentehuizen van vrijdag 21 december vanaf 11.00 uur t/m woensdag 2 januari 2013 voor publiek gesloten. De balies van burgerzaken zullen op

Kerstuitzending U zij de Glorie

Bijeenkomst veteranen

Door Hans Villerius

Kostelijke hoeksteen Aansluitend las hij Jesaja 28 de verzen 15 en 16 en sprak hij kort over de woorden ‘Ziet, Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten’.

11

Naast inzamelen van geld voor het Glazenhuis wil zij ook aandacht vragen voor de Stichting Babyhope. Deze Stichting zamelt landelijk kraamspullen in om babysterfte tegen te gaan in ontwikkelingslanden. De kraamprojecten die zij ondersteunen bevinden zich o.a. in Ghana, Benin, Kameroen, Tanzania, Suriname en een aantal Oost-Europese landen. “Als eigenaar van een babywinkel en moeder van een overleden baby vind ik dat ik iets moet doen, met name omdat veel baby’s onnodig sterven. Met betere hulpmiddelen, hygiëne en kraammaterialen, kunnen we het aantal baby’s dat sterft fors terug dringen”, aldus Onstein. Met de actie ‘HOPE voor het Glazen Huis’ willen we geld inzamelen voor het Glazen Huis en tevens kraamspullen voor stichting Babyhope. “Het is geweldig om te zien hoe enthousiast mensen meedoen; Sylvie Zuidam van PaccoNL breit slofjes voor de actie. Wie € 12,50 overmaakt via www.kominactie.nl/ hopevoorglazenhuis en jde gegevens

doorstuurt ontvangt je de slofjes.” Meer informatie op www.facebook. nl/hopevoorglazenhuis. Ook te volgen op twitter @Hope_glazenhuis. Kraammateriaal inzamelen voor de stichting Babyhope kan in heel Nederland. Op Goeree-Overflakkee zijn er inzamelpunten in Ouddorp, Oude Tonge en Sommelsdijk. Kijk op www.stichtingbabyhope.org voor een adres in de buurt. Contactpersoon: Corrine Onstein E mail: glazenhuis@ooievaar-co.nl

Oliebollenactie NIEUWE-TONGE - De Hersteld hervormde Gemeente van Nieuwe-Tonge houdt een oliebollenactie ten bate van de kerk. Iedereen, die graag verse oliebollen wil eten met Oud en Nieuw kan deze nu bestellen via een formulier, telefonisch of per e-mail. De oliebollen kosten €0,70 en appelbeignets 5 voor € 3,-. Verder kan men salades bestellen: groot (€ 5,00), klein €1,25). Bel of mail voor 27 december naar fam. van Alphen, 652386, fam. Van Wageningen,652580, fam. Muilwijk,701066 of een e-mail naar: actie-hhg-nt@solcon.nl De bestelling kan men ophalen op 31 december, tussen 09.30 en 11.30 uur in de H.H.G.-kerk.

Bingo SVIK DIRKSLAND - 0p donderdag 27 december organiseert S.V.I.K. weer de jaarlijks grote Inloop - MarathonBingo in de Victoriahal te Dirksland. Aanvang: 16.00 uur, zaal open 15.30 uur. Er worden 30 ronden gespeeld waaronder 6 superronden met gratis het beroemde warm- en koudbuffet Men kan ook elk uur van de dag instappen. Voor deelname kan men bellen naar: 0187- 601850 of 0187493186.

Hokkenshow De Luchtbode HERKINGEN - P.V. de Luchtbode te Herkingen houdt op vrijdag 28 december haar jaarlijkse hokkenshow. Deze vindt plaats in het clubgebouw aan de scharloodijk no: 32. Ook worden er enkele ronden op het rad gedraaid Iedereen is welkom vanaf 19.00 uur.

Sluiting kantoor SWO OUDE-TONGE - Het kantoor van de SWO is gesloten van 24 december 2012 t/m 4 januari 2013. Maandag 7 januari zijn we weer aanwezig vanaf 8.30 uur.

Vakantie Bijbeldag NIEUWE-TONGE - Op 3 januari is het weer zover! Er is weer een VakantieBijbelDag. Deze dag zal in het teken staan van de periode ná Kerst. Men wil weer samen gaan knutselen, zingen, luisteren naar een verhaal en gezellig eten met elkaar. Het thema van deze dag is ‘Steengoed leven!’. De dag wordt gehouden in Ons Dorpshuis (Korteweegje 14) in Nieuwe Tonge. Vanaf 09.30 is iedereen welkom. Om 10.00 hopen we dan van start te gaan. Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar zijn weer van harte welkom!


12

VRIJDAG 14 DECEMBER 2012

De negentiende eeuw is de eeuw van technische vooruitgang. Allerlei uitvindingen worden al snel op grote schaal toegepast, zoals telegraaf, telefoon, gloeilamp en de grammofoon. Maar ook op het gebied van transport vinden belangrijke vernieuwingen plaats. Te denken valt daarbij aan de trein en in het laatst van de eeuw de automobiel. In de twintigste eeuw zouden de ontwikkelingen allemaal nog veel sneller gaan. In 1903 zijn het de gebroeders Wright, die een geslaagde vlucht met een vliegmachine weten te maken. Daarna neemt de luchtvaart een grote vlucht.

Goeree-Overflakkee tijdens de Eerste Wereldoorlog (deel 11)

Luchtgevaar! Bommen op Goeree  Door: Jan Both - streekarchivaris

Tijdens de Eerste Wereldoorlog kon het vliegtuig ingezet worden als wapen. Luchtschepen als Zeppelins en vliegtuigen werden gebruikt om verkenningen en bombardementen uit te voeren. Vijandige vliegtuigen trachtten elkaar in de lucht te bestrijden. Vliegeniers die meerdere vliegtuigen van de vijand hadden neergehaald, werden nationale helden, zoals de Red Baron in Duitsland. Vanaf de grond werd luchtafweer ontwikkeld om vijandige vliegtuigen te kunnen beschieten. Zowel de vliegmachines als de luchtafweer uit die tijd deden in huidige ogen zeer primitief aan, maar de luchtvaart stond nog in haar kinderschoenen. Door de gebrekkige navigatiemogelijkheden en ook de wijze van bombarderen ging er het nodige mis. Boordinstrumenten moesten nog worden uitgevonden. De vliegeniers oriënteerden zich met een kaart in de hand op de kustlijn, loop van de rivieren of op infrastructuur als wegen en spoorlijnen. Bij opkomende mist raakten zij veelal van koers en hadden geen idee waar ze zich bevonden. Zo kwamen vele vlieg-

tuigen boven Nederland terecht. Het waren niet alleen ‘verdwaalde’ vliegtuigen die het Nederlandse luchtruim schonden, ook vonden spionagevluchten plaats. Voor de veiligheid stond in de plaatsen in de grensprovincies gedurende de gehele oorlog de Nederlandse vlag op de toren om vliegtuigen en zeppelins duidelijk te maken, dat zij boven het neutrale Nederland verkeerden. Toch werd er een enkele keer per abuis een Nederlands dorp of stad gebombardeerd. Het bekendste incident vond plaats op 30 april 1917 in Zierikzee. Bij dit bombardement kwamen drie mensen om het leven. Minder bekend - en ook minder dramatisch - is de bommenlast, die enkele maanden later nabij Goedereede werd gedropt. Vliegtuigen boven Goeree-Overflakkee Over het eiland Goeree-Overflakkee - gelegen aan de Noordzee - vlogen zo nu en dan vliegmachines, soms één maar vaak meerdere tegelijk. De eerste waarnemingen van passerende vliegmachines dateren uit juni 1915. Uit de plaatsen Stellendam, Dirksland en Goedereede kwamen meldingen van vliegtuigen. De ene keer op zeer

Foto uit tijdschift ‘De Prins’ van 25 augustus 1917

grote hoogte, een andere keer vloog het vliegtuig veel lager, zoals op 14 juni 1915: “Maandagmiddag omstreeks 14.00 uur kwam een vliegmachine vlak over onze gemeente, ze bewoog zich zo laag dat de beide inzittenden goed zichtbaar waren. Het 20e eeuwse wonder had veel bekijks.” De andere dag werd vanuit Stellendam hoog bezoek gemeld: “dinsdag vlogen weer drie vliegtuigen over deze gemeente, namelijk een om 10.30, een om 14.30 en een om 16.30 uur. Vooral de laatste was zeer laag en zeer duidelijk zichtbaar.” Veruit de meeste van de overkomende vliegtuigen waren van Duitse of Britse origine. Een enkele keer vloog een Nederlandse kist over. Op dinsdagmiddag 3 augustus 1915 kwam in statige vlucht een vliegmachine boven Ooltgensplaat, komende van de richting Hellevoetsluis. Volgens waarneming was de vliegmachine van oranje cirkels voorzien. Later bleek, dat luitenant Versteegh en een luitenant-waarnemer die kist bestuurden. Niet alleen overdag passeerden vliegtuigen. Zo nu en dan klaagden inwoners van verschillende dorpen, dat zij ‘s nachts wakker werden door het geronk van vliegtuigen Bommen op Zierikzee Zeker in het begin van de oorlog waren overkomende vliegtuigen en zeppelins een bezienswaardigheid.

‘Ramptoerisme’

Na verloop van tijd behoorden ze min of meer bij het leven van alledag. Het gevaar ervan werd niet onderkend. Dat veranderde na het bombardement op Zierikzee in de vroege morgen van 30 april 1917. Een achttal bommen veroorzaakte enorme schade en er waren drie doden te betreuren, twee volwassenen en een kind van drie jaar. Veertig woningen werden vernield en ongeveer 300 liepen lichtere schade op. De totale schade werd geraamd op zo’n honderdduizend gulden. Het was nu duidelijk geworden, dat de vliegtuigen een dodelijke last bij zich droegen. In de kranten stond wel geschreven over bombardementen en de luchtgevechten boven vijandelijk gebied, maar dat in Nederland en zeker zo’n eind van de landgrens het gevaar bestond van een bombardement, daar werd eigenlijk niet bij stilgestaan. Het drama van Zierikzee was wel erg dichtbij en maakte diepe indruk. De bomscherven waren onmiskenbaar van Britse makelij, maar de Britten ontkenden in eerste instantie alles. Zij beweerden dat Duitsers wellicht Britse bommen hadden gegooid. Er dreigde een diplomatieke rel, want de Nederlandse regering raakte geïrriteerd door de Britse houding. Uiteindelijk verklaarde de

Britse regering, dat vliegtuigen van de Royal Naval Air Service, afkomstig van een basis bij Duinkerken, die nacht een bombardement op Zeebrugge moesten uitvoeren. Eén vliegtuig was uit koers geraakt en veronderstellende zich boven vijandelijk te begeven, liet de piloot zijn bommenlast vallen. Hij cirkelde even rond en verdween in westelijke richting. Militaire schildwachten hoorden één of misschien twee vliegtuigen overkomen. In de Telegraaf verscheen het bericht, dat ooggetuigen hadden gezien hoe vliegtuigen met lichten naar elkaar seinden. Dit verhaal werd door de Nederlandse militaire autoriteiten als onzin betiteld. De Britten ontkenden die aan boord te hebben en zagen dit als bewijs, dat hen geen blaam trof. Echter, de volgende nacht cirkelden enkele vliegtuigen van onbekende nationaliteit boven Sommelsdijk. Zij kwamen uit westelijke richting. Eerst vlogen zij over boerderij ‘De Halve Maan’, volgden de trambaan om de groentedrogerij aan de Dorpsweg, die ‘s nachts geheel was verlicht, eens goed te bekijken. Zij vertrokken naar het zuidwesten. Gedurende deze vlucht werden met lichten seinen aan elkaar gegeven, aldus de Maas- en Scheldebode.


VRIJDAG 14 DECEMBER 2012

in onze onmiddellijke nabijheid bommen waren geworpen. Gaten, circa 10-8 Meter werden er geslagen. Nabij een stuk land met suikerbieten werd een gat geslagen dat wel het grootste is van alle. Ontzettend is daar de schade. De grond en modder werd circa 100 à 150 Meter ver weg geslingerd. De grond in den omtrek is geheel gespleten. De aanblik is droevig en getuigt van de ontzettende kracht waarmede de bommen in den grond gevallen zijn, welke vooral aan de te velde staande gewassen enorme schade aanrichtten. Een jongen van ongeveer 15 jaar oud werd door de luchtdruk in een sloot geslingerd. En sommige personen door de opdwarrelende aarde haast bedolven. In het geheel zijn 6 bommen geworpen. De machines verdwenen in Noord-Oostelijke richting. Door de Gemeente politie en eenige soldaten van de kustwacht van Ouddorp zijn verschillende scherven der bommen in bewaring genomen, om te trachten uit te zoeken van welke nationaliteit de vliegmachines waren. Als een wonder mag het heeten, dat geen persoonlijke ongelukken zijn voorgevallen, daar op het veld verschillende personen hunnen arbeid daar aan het verrichten waren.”

Dezelfde krant wist op 6 juni 1917 onder plaatselijk nieuws Sommelsdijk te melden: “Zaterdagavond om 23.00 uur was aan de horizon, in zuidwestelijke richting, duidelijk het schieten met granaten en vuurpijlen te zien. De lichtstarren der springende granaten en de sierlijke bogen der vuurpijlen deden denken aan een schitterend vuurwerk, op verre afstand te zien. Hoe jammer, dat het echter zo’n vreselijke werkelijkheid is. Waarschijnlijk was het een beschieting van vliegtuigen. Het duurde ongeveer 10 minuten, terwijl het zich om 13.30 uur nog even herhaalde. Het werd gezien bij geheel heldere lucht en heldere maneschijn”, en onder Stellendam: “Vrijdagmorgen van 4.00-6.00 uur, werd een ongekend schieten gehoord, dat vele ruiten deed rinkelen”. Bijna elke week werden wel één of meer vliegtuigen waargenomen. In de tweede week van juli werden door Noordzeevissers uit Goedereede zelfs “niet minder dan zeven watervliegmachines gezien, die enige tijd boven hen drijvende waren”. Bommen op Goeree Op 18 augustus 1917, tegen 11.30 uur, vlogen zes vliegmachines op grote hoogte in zuidoostelijke richting over Schouwen. De groep ging daar uiteen, twee koersten naar het noorden en

lieten nabij Renesse drie bommen vallen. Niemand raakte daarbij gewond. Even later bevonden de toestellen zich boven Goeree. Verscheidene getuigen hoorden mitrailleurvuur in de lucht. Naar alle waarschijnlijkheid werden beide vliegtuigen door een derde beschoten, maar de toestellen vlogen op grote hoogte. De nationaliteit van de vliegtuigen was zelfs niet goed waar te nemen. Tussen Goedereede en het Havenhoofd liet het eerste toestel twee bommen vallen, kort daarop gevolgd door vier andere uit het tweede vliegtuig. De correspondent van de Maasen Scheldebode tekende van enkele ooggetuigen het volgende relaas op: “Toen wij hedenmorgen omstreeks half 12 onze boterhammen aan den Hooidijk nuttigden tusschen de polders Rooklaasplaat en Nieuwen Oostdijk gelegen, hoorden wij in Zuid Westelijke richting eene vliegmachine naderen, die wij later in het gezicht kregen. Naderhand bleek dat het er 2 waren. Wij hoorden een knal en zagen direct daarop eene rook en modderzuil van ongeveer 25 à 30 Meter hoog, dichtbij eenige koeien die aan den dijk liepen te grazen; en daarna weder een even voorbij de koeien. Plotseling wierpen we ons op den grond en bleven ongeveer 10 minuten plat liggen. Daarna zakte het gevaar af en bleek dat

nieuwsgierigen naar de gaten die de bommen in den grond hebben nagelaten.” Wanneer beide toestellen Voorne passeerden werd geen mitrailleurvuur meer gehoord, zodat de belager het zal hebben opgegeven. De piloten volgden de Nederlandse kustlijn en rond 13.30 uur vlogen ze boven Winschoten, waar ze werden beschoten door Nederlandse militairen. Eén van de toestellen werd geraakt en beide vliegmachines landden respectievelijk bij Beerta en bij Bijlham. De bemanning van de vliegtuigen bracht het er goed

Buitenlandse Zaken opdracht de schade zo snel mogelijk te vergoeden. Het zou echter nog tot 1919 duren eer het geld werd overgemaakt. Bij brief van 12 juli 1919 stuurde de commandant van de Stelling van de Monden der Maas en der Schelde 2.550 Mark en fl. 34,34 naar de burgemeester van Goedereede met het verzoek voor de uitbetaling aan de gedupeerden zorg te dragen. De Duitse regering betaalde in 50 Markbiljetten. (wordt vervolgd)

Na van de schrik te waren bekomen, gingen de landarbeiders alles bekijken en raapten lukraak de scherven op. Ook de politie kwam kijken en scherven rapen. Hierdoor lag alles door elkaar, waardoor experts niet in staat waren de herkomst van de bommen te identificeren. Al snel werd echter duidelijk, dat twee Duitse Gotha-bommenwerpers de boosdoeners waren.

Advertentie uit de Maas- en Scheldebode

Het verhaal van de bommen ging als een lopend vuurtje over het eiland en het duurde niet lang of de eerste ‘ramptoeristen’ kwamen opdagen. “Zondag werd onze gemeente druk bezocht. De Kinderdijk zag den geheelen namiddag zwart van menschen. Allen

vanaf. De vliegeniers werden geïnterneerd. Zij dachten dat ze boven water vlogen en hadden door de vele vliegbewegingen hun oriëntatie verloren. Veldmaarschalk Von Hindenburg bood generaal Snijders zijn excuses aan. Hij gaf het Duits Ministerie van

Eén van de andere inslagen

13


27 december 2012 19.00 - 20.30 uur

Afscheid gemeente Oostflakkee

Gemeentehuis Eisenhowerlaan 1 Oude-Tonge

Naast onze gratis vuurwerkactie verloten wij dit jaar wederom een aantal pijlenpakketten. Uw bestelbon is uw lotnummer.

Het gaat om de volgende prijzen: 1e prijs Stargate ter waarde van € 79,95

Na 46 mooie jaren wordt er afscheid genomen van de gemeente Oostflakkee en gaat zij per 1 januari 2013 over naar de gemeente Goeree-Overflakkee. Op donderdag 27 december wordt er een afscheidsreceptie georganiseerd. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad nemen afscheid. Burgemeester H. A. van der Meer nodigt inwoners, (oud-) bestuurders en (oud-) medewerkers van de

2e prijs Gateway ter waarde van € 44,95

gemeente van harte uit om bij deze feestelijke receptie aanwezig te zijn. De receptie heeft een informeel karakter. Wij vernemen graag of u hierbij aanwezig wilt zijn.

3e prijs Maxer ter waarde van € 34,95

U kunt zich t/m 20 december aanmelden via www.oostflakkee.nl of telefonisch via 0187-647100.

Let op het geldt uitsluitend voor voorbestellingen. Indien u prijs heeft word deze meegegeven als u de bestelling op komt halen.

Bezoekadres Eisenhowerlaan 1 - 3255 VA Oude-Tonge Postadres Postbus 75 - 3255 ZH Oude-Tonge Contactgegevens: Telefoon: (0187) 647100 - Fax: (0187) 647199 - E-mail: info@oostflakkee.nl - Website: www.oostflakkee.nl

Uitnodiging

De dagen worden korter de avonden langer, om toch een beetje gezelligheid te creëren hebben wij de allernieuwste collectie Parlane® kerstdecoratie in huis. U bent van harte welkom en laat u verrassen in onze leefwereld vol woonideeën. Ervaar de gezelligheid waarbij u ongestoord en geheel vrijblijvend inspiratie op kunt doen om van uw huis een thuis te maken.

Sfeervol wonen en u bent er slechts één stap van verwijderd.

OPENINGSTIJDEN Maandag

‘s morgens gesloten / ‘s middags 13.00 - 17.30 uur

Dinsdag

8.30 - 12.00 en van 13.00 - 17.30 uur

Woensdag

8.30 - 12.00 en van 13.00 - 17.30 uur

Donderdag

8.30 - 12.00 en van 13.00 - 17.30 uur

Vrijdag

8.30 - 12.00 en van 13.00 - 20.30 uur

Zaterdag

8.30 - 16.30 uur

Dorpsweg 1 | 3253 AG Ouddorp | T : 0187-681288 | F: 0187-681237 E: info@hameetemanwonen.nl | www.hameetemanwonen.nl

Afscheid gemeentebestuur Middelharnis Op 1 januari 2013 draagt het gemeentebestuur van Middelharnis het stokje over aan het bestuur van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. De raadsvergadering van 20 december 2012 staat daarom in het teken van afscheid nemen van de gemeente Middelharnis. U bent van harte uitgenodigd om bij dit afscheid aanwezig te zijn. De afscheidsbijeenkomst vindt plaats in het Prieel, Recreatiecentrum De Staver, Olympiaweg 32 te Sommelsdijk. De zaal is vanaf 19.00 uur geopend. Om 19.30 uur wordt gestart met de officiële laatste raadsvergadering. Tijdens deze raadsvergadering wordt stilgestaan bij het afscheid van de raadsleden, griffier, wethouders, secretaris en burgemeester van de gemeente Middelharnis. Na afloop van de vergadering, naar verwachting om 22.00 uur, heeft u als inwoner of vertegenwoordiger van een van de bedrijven, verenigingen en instellingen uit onze gemeente de gelegenheid om persoonlijk afscheid van de raads- en collegeleden te nemen.


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Varia

15

Na 46 jaar laatste raadsvergadering Oostflakkee OOSTFLAKKEE - De laatste besluitvormende vergadering van de raad Oostflakkee werd donderdag door burgemeester Van der Meer niet alleen als officieel maar vooral als historisch aangeduid. Na 46 jaar valt het doek en rest de afscheidsbijeenkomst van college en raad op 27 december 16.00 uur en in de avonduren (vanaf 19.00 uur) een receptie voor genodigden en belangstellenden. Nog één keer werd er politiek bedreven met een accent bij het agendapunt Bestuursakkoord Duurzame Energie Goeree-Overflakkee. Na een eerdere verdaging nu wel op de valreep een instemming, echter voorzien van een raad breed gedragen motie. Door Jaap Ruizeveld

In de motie, namens de raad ingediend door Bas de Vos (PvdA), wordt aangedrongen op een evenwichtige verdeling van de te plaatsen windmolens over het gehele eiland. De lusten (inkomsten) en lasten dienen te gelden voor de gebieden waar de molens neergezet worden. Geen dubbele rijen molens. De burgers in de aan te wijzen gebieden dienen via inspraak betrokken te worden over de plaatsingen. De raad Oostflakkee geeft aan de schade aan natuur (overlast) te willen beperken. Ziet een windmolen als één van de

alle bestemmingsplannen die voor half 2013 gewijzigd moesten worden in Oostflakkee, nu afgewerkt aan de nieuwe gemeente worden overgedragen.

De raad en het college van de gemeente Oostflakkee poseren tijdens de laatste raadsvergadering  Foto: Wim van Vossen Fotografie huidige mogelijkheden voor klimaatbeheersing, invulling van de windopgave zoals aangeduid in het te tekenen bestuursakkoord. Maar vindt de windmolen als middel geen vrijbrief voor de lange termijn. De ondertekening van het Bestuursakkoord Duurzame Energie op Goeree-Overflakkee vindt vanavond (woensdag) plaats in het gemeentehuis van Oostflakkee. Gedeputeerde Veldhuijzen en regionaal portefeuillehouder duurzaamheid Tollenaar zullen de overeenkomst onderschrijven. Ingestemd werd met het dossier waar-

in de visie staat voor de ontwikkeling van het havenkanaal Ooltgensplaat. De visie spreekt over ontwikkelingen op verschillende gebieden. Met name gericht op recreatie en toerisme en mogelijke woningbouw. Dit laatste aspect lag gevoelig bij de fracties. Er dient zorgvuldig gekeken te worden naar een juiste inpassing. Terughoudendheid om landschap en historische omgeving niet te veel aan te tasten is hier leidraad. Ondanks deze voorzichtigheid wilde de raad uiteindelijk wel de visie vaststellen zodat het onderwerp in het overdracht dossier naar de nieuwe gemeente wordt meegenomen.

Enthousiast Enthousiast werd vervolgens gesproken over het eindresultaat bij het gebouwde Multi Functioneel Centrum Ooltgensplaat. Een aanwinst voor deze dorpskern en gerealiseerd binnen de randvoorwaarden en het beschikbaar gestelde krediet van 4.285.000. Het verwacht positief eindresultaat van rond 135.000 euro en nog een meevallertje uit btw-gelden, wordt benut voor de restant-dekking van de nog staande kapitaallasten. Ook voldoening bij de raad dat het gewijzigd bestemmingsplan Oude Tonge-dorp kon worden vastgesteld. Daarmee kunnen

Lantarenpalen Bijna een half uur besteedde de raad aan de problematiek rond het al dan niet plaatsen van een aantal verlichtingselementen (lantarenpalen). Een meerderheid van bewoners aan het Benedenberm-weggetje wil geen verlichting in dit buitengebied. Een minderheid, uit veiligheidsoogpunt juist wel. Het college zal nu de knoop doorhakken, na een periode van wel tien jaar verschil van inzicht. Of dat besluit de inspreker (bewoner) van deze avond tevreden zal stellen, valt te betwijfelen. Wethouder Heintjes verdedigt in het college zijn insteek voor 4 lichtpunten aan het begin van het weggetje. Burgemeester Van der Meer deed een oproep om bij de komende jaarwisseling het “feest” niet uit de hand ter laten lopen. Er is veel zwaar vuurwerk in omloop en bij het afsteken kan dit tot ernstige gevolgen leiden. Als men in de gemeente kennis draagt van locaties waar dit op van toepassing is, laat het de gemeente, laat het mij weten, zo beklemtoonde de burgemeester. Het is levensgevaarlijk.

28 Maar toen hij hoorde wat Malcolm riep, hield het lawaai onmiddellijk op. “Mijnheer”, zei hij, “het is de beste doedelzak die ik ooit bespeeld heb en ik dank u voor dit prachtige geschenk. De doedelzak zal generatie op generatie in de familie blijven.” Hij eindigde met een diepe buiging. Zij namen afscheid van hem, bedankten voor de muziek, wensten hem een goede nacht en, na een vriendelijke hoofdknik naar Malcolm, verlieten ze het huisje. Ze waren de deur nog niet uit of Duncan begon al weer te spelen. Malcolm, die zag dat zijn grootvader zich de komende uren wel zou vermaken, ging weg om de eenzaamheid op te zoeken. 14. Het feest Niet lang daarna kreeg iedereen in de omgeving, ongeacht van welke rang of stand, een uitnodiging voor het feest dat de markies en Lady Florimel besloten hadden om te geven. Winkeliers en al degenen die qua maatschap­ pelijke positie nog boven hen stonden, kregen een schriftelijke uitnodiging geschreven door mevrouw Crathie, maar in naam van de markies. De rest ontving de uitnodiging bij monde van Duncan MacPhail, die met zijn doedelzak eerst de aandacht trok en vervolgens zijn mededelingen deed. Tot grote tevredenheid van Johnny Bykes werd het buiten de poorten houden van ongewenste personen overgelaten aan de poortwachters. Er

was gekozen voor de eerste zaterdag nadat het haringvisseizoen begonnen was, omdat de vissers dan allemaal dicht bij huis waren. De zonsopgang was veelbelovend. Al om vijf uur ‘s ochtends was meneer Crathie buiten druk doende de werklieden, die bezig waren de tenten en tafels op te zetten, aanwijzingen te geven; dan weer overlegde hij met de huismeester, de lakei of de kok; dan weer haastte hij zich te paard naar de boerderij die bij het kasteel hoorde, de distilleerden] of naar de herberg Lossie Arms, waar enkele gasten van veraf waren ondergebracht. De edelen, geestelijken en enkele burgers met belangrijke functies die in de omgeving woonden, zouden met de markies in de grote zaal eten. Op het grasveld vlakbij het kasteel werden tenten opgezet voor de belangrijke burgers van het plaatsje en de pachters van de boerderijen van de markies. Verder weg van het kasteel, tussen de bomen, werden lange tafels neergezet voor de vissers, de handwerkslieden en de boerenknechten. Hier was ook een plaats gereserveerd voor de doedelzakspeler. Tegen de tijd dat het feest zou beginnen, kwamen door alle ingangen de groepen gasten het landgoed op. Aan de zeekant de vissers. Veel van de mannen droegen hun blauwe trui en de vrouwen droegen meestal een eenvoudige, lange jurk. Elke groep die binnenkwam, maakte wel even een grap met Johnny Bykes of plaagde

hem een beetje, waarop hij zeer wisselend, maar altijd wat hooghartig reageerde. De mensen van Portlossie kwamen door de ingang aan de kant van het dorp. Door de nieuwe ingang kwamen de edelen en de landheren in gele koetsen en sjezen. Door een andere ingang, verderop in de vallei, kwamen de meeste mensen van het platteland. Sommigen kwamen te voet, anderen te paard, maar iedereen was goed gehumeurd en van plan er een aangename dag van te maken. De mensen uit het dorp en de omgeving werd een plaats aan een van de tafels aangewezen door de koster. Die kende immers iedereen. De markies was al vroeg van de partij, was vriendelijk en hoffelijk tegen iedereen en bewoog zich tussen de gasten met zo’n gemak, dat hij iedereen voor zich innam. Lady Florimel voegde zich weldra bij hem en won direct de sympathie van al degenen die aanwezig waren. Ze sprak heel hartelijk met Duncan, die onmiddellijk toen hij haar stem hoorde zijn hoed afnam, die onder zijn arm klemde en haar met veel waardigheid antwoordde. Ze schonk Malcolm een glimlach, wat hem met trots vervulde. Daarna verscheen de gravin die ook op het feest enige tijd terug geweest was. Ze ging aan de andere kant van de markies lopen, gaf hem een arm en knikte vaak en neerbuigend naar de gasten. Toen kwam Lord Meikleham. Die had veel interesse voor Lady Flo-

rimel en hoewel hij niet erg door haar werd aangemoedigd, probeerde hij toch steeds haar aandacht te krijgen. Plotseling klonk zeer luid de grote klok die onder de hoogste, vergulde wimpel hing. De markies leidde zijn belangrijkste gasten naar de eetzaal en zodra hij plaats genomen had, werden alle tafels tegelijkertijd bediend. Waar Malcolm en zijn grootvader zaten, werd het gebed voor het eten verhinderd door Duncan, die op verzoek van iemand die naast hem zat en zich niet bewust van wat er precies gebeurde, uitbundig op zijn doedelzak begon te spelen. De mensen die bij hem in de buurt zaten, profiteerden daar onmiddellijk van en weldra was het gerinkel van messen en vorken het enige geluid dat daar te horen was. In de eetzaal werden allerlei grappige voorvallen opgehaald. Degenen die vlakbij de markies zaten, hadden grote pret toen hij het verhaal vertelde van de grap die hij uitgehaald had met de blinde doedelzakspeler en hoe hij vervolgens zijn excuses had moeten aanbieden. Misschien was het wel meer dan alleen maar nieuwsgierigheid dat verscheidene gasten ertoe bracht te vragen of ze de oude man en zijn kleinzoon nog zouden zien. De markies antwoordde daarop dat de doedelzakspeler zelf wel zou zorgen dat ze hem niet over het hoofd zagen, maar dat hij wel zou zorgen dat ze de jongeman ook te zien kregen. Die zouden ze ook wel grappig vinden,

want hij was op zijn manier net zo’n apart type als de oude man. Hij sprak even met de man achter zijn stoel en een paar minuten later verscheen Malcolm al, gevolgd door de boodschapper. “Malcolm”, zei de markies vriendelijk, “zou je erop willen letten dat niemand schade aanricht of andere streken uithaalt.” De markies was helemaal niet bang dat zijn gasten zich zouden misdragen, maar had alleen maar een smoes nodig om Malcolm daar heen te kunnen halen. “Ondertussen kun je, als je er geen bezwaar tegen hebt, de butler misschien een beetje helpen, want die heeft het erg druk,” zo voegde hij er nog aan toe. “Met alle plezier, mijnheer,” antwoordde Malcolm, die, met het vooruit­zicht dat hij zich nuttig kon maken en Lady Florimel kon zien, helemaal vergat dat hij zelf zijn eten nog lang niet op had. De butler was maar wat blij met zijn hulp en beweerde aan het eind van de dag dat hij van Malcolm binnen een week een bediende kon maken, die beter zou zijn dan al degenen die de markies nu in dienst had.

>>


Woningbouwvereniging Beter Wonen Goedereede Postbus 1 • 3252 ZG Goedereede • (0187) 491539

LANGEWEG 74, STELLENDAM Woonomgeving: Kleine eengezinswoning met 2 slaapkamers. Zolder bereikbaar d.m.v. een vlizotrap. Huurprijs: € 494,04 Aantal kamers: 3 Beschikbaar per: 10 januari 2013 Toelichting: Max. inkomen € 43.000,-. Huurtoeslag mogelijk. Reageren vóór 27 december 2012.

Voordeel bij de

Reageren kan alleen schriftelijk binnen 3 dagen na het verschijnen van deze krant. Bij uw reactie vermelden: naam, geboortedatum, telefoonnummer, adres, woonplaats, nummer inschrijving als woningzoekende. Let op: reageren kan ook via het speciale formulier op onze website: www.wbvbeterwonen.nl Toewijzing vindt plaats in onderstaande volgorde: 1. ingeschreven woningzoekenden (hoogst aantal punten); 2. huurders van een woning van Woningbouwvereniging Beter Wonen te Goedereede; 3. inwoners van de gemeente Goedereede, anders dan onder 1 en 2; 4. inwoners van één van de gemeenten op Goeree-Overflakkee.

Voordeel bij de

Gegadigden dienen te voldoen aan de voorwaarden. Komt u niet voor de woning in aanmerking, dan ontvangt u geen reactie! rood: 7626 C

ALLE Omfietswijnen 23 varianten 375-750 ml

Voordeel bij de

ALLE Omfietswijnen 23 varianten 375-750 ml

€1.-

5.07-14.22

KORTING

ALLE Omfietswijnen Devarianten Rit Delicatessen 23 alle varianten 375-750 ml 200 gram

5.07-14.22 3.39-4.98

€1.20% KORTING KORTING

De Rit Delicatessen Ekoland Siroop alle varianten alle 200 varianten gram 500 ml 3.39-4.98

4.49

20% 3.49 KORTING

Ekoland Green & Siroop Blacks alle varianten Chocoladerepen 500 ml

3.49 1.99

alle varianten 4.49 100 gram

2.49

Green & Blacks Chocoladerepen La Bio Idea Speltpasta alle varianten varianten alle 100 gram gram 500

2.49 2.69-2.99

1.99 2.19

La Bio Idea Speltpasta Witlof alle varianten per 500 gram 500 2.89gram

2.69-2.99

1.99 2.19

€1.KORTING

5.07-14.22

Biocafé Koffie Arabica, rood of koffiebonen 500 gram

5.89-6.99

DIEKHUUSPLEIN

4.99

13:30 DIVERSE OPTREDENS 19:30 KERSTZANG VOOR IEDEREEN BROODJES WORST & WARME CHOCOMELK

Biocafé Koffie

Arabica, rood of koffiebonen De gram Rit Delicatessen 500

4.99

alle varianten 5.89-6.99 200 gram

20%

3.39-4.98 Biocafé Koffie Ekoland Arabica, rood of KORTING koffi Afbebonen akbroodjes 500 gram alle varianten pak 2-6 stuks 5.89-6.99

Ekoland Afbakbroodjes alle varianten pak 2-6 stuks

1.29-3.99

2e

4.99 2e Ekoland Siroop HALVE

Fiordifrutta Jam

Ekoland 4.49 Fiordifrutta Jam Afb akbroodjes alle varianten

6.78

1.29-3.99

alle varianten 500 ml

alle varianten 2 x 250 pak 2-6 gram stuks

PRIJS!

3.49

alle varianten 2 x 250 gram

2e

HALVE 4.99 PRIJS! Green & Blacks

6.78 1.29-3.99

Chocoladerepen

Fiordifrutta Jam Alle Italiaanse alle varianten varianten alle kazen & 100 gram 2 x 250 gram vleeswaren 2.49 6.78

1.99 4.99 20% KORTING

Alle Italiaanse kazen & vleeswaren

20%

KORTING

Verse Kerststol Witlofolijven

Kerststol

alle varianten 500 gram per 500 gram 125 gram

2.89 1.99-2.89

3.99 1.99 20%

KORTING

DIRKSLAND

alle varianten 125 gram

1.99-2.89

500 gram

20%

MET DEZE BON: 

3.99

dinsdag, woensdag 500 en zaterdag van 9.00 - 17.00 uur gram perOpeningstijden: 500 gram 2.89

1.99

STAPELKORTING TOT 30%  OP ONS HELE  ASSORTIMENT!  

   Een gezond    KORTING 2013!

Kerststol

Witlof

KERSTGEZINSDIENST

ONZE DECEMBERACTIE  LOOPT NOG: 

Verse olijven

2.19 20% 20%

10:00

4.99

Alle Italiaanse La Bio Idea Speltpasta kazen & ven alle varianten Verse olij vleeswaren alle varianten 500 gram 125 gram 2.69-2.99 1.99-2.89 KORTING KORTING

DIEKHUUS

HALVE PRIJS!

3.99

donderdag en vrijdag van 9.00 - 20.00 uur Maandag 9.00 tot2012 17.00 uur Deze24 zijdecember n geldig vangeopend 10 t/m 24van december

Zetfouten, prijswijzigingen en uitverkochte artikelen voorbehouden. Deze zij n geldig van 10 t/m 24 december 2012 De in deOranjestraat advertentie genoemde zen zijn adviesprij zen. 8, 3245 ATprijSommelsdijk.

Zetfouten, prijswijzigingen en uitverkochte artikelen voorbehouden. Telefoon (0187) 48 14 30, Fax (0187) 48 18 30 De in de advertentie genoemde prijzen zijn adviesprijzen. www.ekoshop-sommelsdijk.nl • e-mail: info@ekoshop-sommelsdijk.nl Deze zijn geldig van 10 t/m 24 december 2012 Zetfouten, prij swijzigingen uitverkochte voorbehouden. Deze aanbiedingen zijnen geldig van 10 t/martikelen 24 december 2012 De in de prijswijzigingen advertentie genoemde prijzen zijn adviesprij zen. Zetfouten, en uitverkochte artikelen voorbehouden. De in de advertentie genoemde prijzen zijn adviesprijzen.

Stapelkorting:  1E PRODUCT 10%  2E PRODUCT 20%  3E EN VOLGENDE PRODUCT  30% KORTING!    Geldig t/m eind december  2012 in Mediq apotheek  Dirksland en geldig voor    assortimentsartikelen. 

Mediq apotheek Dirksland beschikt over een groot assortiment  handverkoop artikelen. Denk daarbij aan pijnstillers, producten  van Vogel, VSM, vitamines en supplementen, maar ook aan baby  artikelen van Zwitsal en Weleda!  

Woningbouwvereniging Beter Wonen Goedereede Maandag 24 december 2012 en maandag 31 december 2012 is ons kantoor gesloten.

Mediq apotheek Dirksland          Voorstraat 25         Tel: (0187)601580         Fax:(0187)603958  Bij dringende zaken kunt u altijd uw boodschap inspreken via ons antwoordapparaat of via dit antwoordapparaat informatie krijgen wie u verder van dienst kan zijn. Het Bestuur

Zie ook de maandelijkse column van de apotheker in de  vrijdageditie van deze krant! 


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Achtergrond Een prachtig seizoen voor MX Ouddorp!

Kidsmode Bubo sluit haar deuren Helaas is Kidsmode Bubo, gelegen aan Zandpad 154 te Middelharnis genoodzaakt om haar deuren te sluiten.Door de hoge kosten van pand en vaste lasten en de economische crisis is het Carin van Buren niet gelukt om de winkel open te houden.

Bart Klijn en Siemon Bezuijen hebben een prima motorcrossseizoen achter de rug. Er werden mooie resultaten behaald. Er werd door beide rijders gereden in de klasse 85cc kleine wielen. Na 16 wedstrijden voor het Prox NK Jeugd gereden te hebben, behaalde Bart een 3e en Siemon een 4e plaats!

Zij zal uiterlijk eind januari haar deuren sluiten. Tijdens de aankomende weken zullen er allerlei leuke uitverkoopacties zijn van de huidige wintercollectie en van zomercollecties van afgelopen jaar. De tweedehands kleding wordt vanaf vandaag met 50% korting verkocht. Deze kleding zal tot en met 5 januari nog in de winkel hangen en daarna zal het restant gegeven worden aan het goede doel.

Bij het Open Zeeuws Kampioenschap (5 wedstrijden op verschillende Zeeuwse circuits) reden ze voor het eerst niet in dezelfde klasse. Siemon werd kampioen bij de 85cc kleine wielen! Bart werd 4e bij de 85cc grote wielen. Daarnaast hebben de jongens ook nog meegedaan aan diverse andere evenementen, zoals het Internationaal Jeugdweekend in Boekel, de Kikacross in Ouddorp, het Red Bull Pro Nationals weekend in Mill en de strandcross in Vlissingen. Een wedstrijd waar Bart als klein jongetje al van droomde om aan mee te mogen doen. Hij behaalde een 3e podiumplaats!

Gelukkig is Carin niet van plan om te stoppen met de verkoop van de kinderkleding. Doordat zoveel klanten hebben aangegeven dat haar collecties mooi, eigentijds en betaalbaar zijn, heeft Carin een oplossing gevonden om ervoor te zorgen dat deze klanten toch nog kleding bij haar kunnen kopen. Vanaf eind januari zal op haar website www.kidsmodebubo.nl de webshop actief zijn, deze zal dan gevuld worden met de nieuwe lente- en zomercollectie 2013. Ook zal Kidsmode Bubo regelmatig te vinden zijn op braderieën en jaarmarkten, al deze data zullen bekend gemaakt worden op de website.

Kijk voor meer informatie op www.mxouddorp.nl

Tevens is het mogelijk om een kledingparty te organiseren, waarbij Carin met de nieuwste collectie uw woonkamer in korte tijd verrassend omtovert tot een klein winkeltje. De kleding kan direct gekocht en meegenomen worden. Voor het gemak is betalen met de pin mogelijk, maar uiteraard ook gewoon contant. Voor meer informatie over deze party’s verwijzen wij u naar onze website. Momenteel is Carin bezig om een standplaats te regelen op de weekmarkt in Sommelsdijk, zodra bekend is vanaf welke datum zij daar haar verkoop start zal dit middels een advertentie vermeld worden in deze krant! Uitgegeven tegoedbonnen blijven gewoon geldig en kunnen ook op een braderie en of kledingparty ingewisseld worden! Het was een superleuke ervaring, ik heb met plezier de afgelopen twee jaar in mijn winkel gewerkt. Ik heb erg veel zin in mijn nieuwe concept, want kinderkleding is toch iets wat altijd nodig blijft bij een ieder. Het is een sport geworden om zo mooi mogelijke kleding in te kopen waardoor ik vele blije klanten hun kinderen in het nieuw ziet steken”. Mocht u nu al een kledingparty willen boeken, neem dan contact op met Carin via 06-19927028 of info@kidsmodebubo.nl

Opruiming

OPRUIMING!

Dameskleding

e

2

17

20 - 50% korting

Luxaflex Duette of Plissé Shade ®

®

50%

korting Geldig op elke 2e Luxaflex ® Duette ® of Plissé Shade. Korting geldt op het goedkoopste product.

De betere woninginrichting sinds 1920 Gedempt Kanaal 105, Middelharnis, (0187) 48 27 84 www.hetbinnenhuismiddelharnis.nl

Herenoverhemden Jupiter 20% korting *uitgezonderd basisartikelen en kerstcollectie

Molenstraat 10 Bruinisse Tel. (0111) 48 15 95 Dinsdagmiddag gesloten


Esmee gaat voor B!

Esmee Mijnders is 9 jaar oud en heeft een lichamelijke beperking. Hierdoor is afzwemmen voor haar niet vanzelfsprekend. Twee jaar geleden presteerde zij het toch om haar A-diploma te halen in zwemcomplex het Zuiderdiep. Nu is zij inmiddels zover dat zij op dinsdag 18 december af mag zwemmen voor haar B-diploma. Een pluim voor haar maar ook zeker voor haar begeleiders van het zwemcomplex. In het Zuiderdiep is het namelijk mogelijk om individueel les te krijgen. Zodoende heeft Esmee de afgelopen vier en een half jaar wekelijks zwemles gehad van meester Johan en af en toe van een andere juf of meester. Het is dankzij hun inspanning en geduld dat Esmee nu af mag gaan zwemmen voor haar B-diploma. Haarfamilie is enorm trots op haar maar ook zeker op zwemcomplex het Zuiderdiep dat kinderen met een beperking ook de mogelijkheid biedt om net als alle andere kinderen een zwemdiploma te behalen. Esmee krijgt ongetwijfeld cadeautjes maar zwemcomplex het Zuiderdiep verdient de grootste pluim, chapeu!

FidesWonen digitaal bereikbaar Kerstwandeling via www.fideswonen.nl De Punt SOMMELSDIJK - FidesWonen heeft klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan. Een goede bereikbaarheid is daarvoor natuurlijk essentieel en in dit digitale tijdperk is een website daarbij onontbeerlijk. Al een tijdje is FidesWonen via de digitale snelweg bereikbaar op www. fideswonen.nl. Woningzoekenden Een onderdeel op de website waarvan al veel gebruik wordt gemaakt is het inschrijfformulier voor woningzoekenden. Naast algemene informatie voor mensen die een woning zoeken, een beschrijving van de huurwoningen die FidesWonen verhuurt en informatie over hoe de toewijzing verloopt, kan een woningzoekende via de website ook direct het inschrijfformulier invullen en verzenden. Huurders De site biedt voor huurders de mogelijkheid om reparatieverzoeken door te geven aan FidesWonen. “Via een speciale link op de website kan een huurder aangeven wat in zijn huurwoning gerepareerd moet worden. Dit werkt reuze handig, want de huurder kan op ieder moment van de dag het verzoek aan FidesWonen doorgeven. Medewerkers ontvangen dan het verzoek en zorgen er voor dat de reparatie wordt uitgevoerd”, aldus Peter Klink, manager Woondiensten. “Als een huurder ’s avonds thuis komt en ziet dat de dakgoot lekt, kan hij of zij dit direct aan ons melden en is het niet

noodzakelijk te wachten totdat wij de volgende ochtend weer telefonisch bereikbaar zijn. En in de praktijk werkt het goed!” Ook kunnen huurders op de website zeer diverse informatie vinden zoals de manier waarop ze hun huur kunnen betalen, de huur van een woning op kunnen zeggen, informatie over het serviceabonnement of hoe je Huurtoeslag moet aanvragen. Nieuws Natuurlijk bevat de website ook nieuwsitems over FidesWonen. Men kan hier bijvoorbeeld lezen over de voortgang van nieuwbouwprojecten, een feestelijke eerste paal maar ook over het regeerakkoord en de gevolgen hiervan voor de huurders. Naast actueel nieuws bevat de website ook informatie over nieuwbouwprojecten waarmee FidesWonen nu bezig is, over de wooncorporatie zelf en diverse links naar andere websites die huurders of woningzoekenden nodig kunnen hebben. De komende maanden wordt de website nog verder uitgebreid, onder andere met een persoonlijke pagina waar huurders informatie over de eigen woning kunnen opzoeken. Al met al is de website een bron van informatie met een keur aan mogelijkheden om zaken digitaal te regelen. Uiteraard blijft de wooncorporatie ook gewoon telefonisch bereikbaar via het bekende telefoonnummer 0187-89 04 00 en aan de balies in de dorpen Sommelsdijk, Dirksland en Den Bommel.

Onder het motto “Er op uit in ’t Groen?…Doen!” organiseert G.ZH (Groenservice Zuid-Holland) op woensdag 26 december een speciale kerstwandeling vanuit de remise van de R.T.M. Trammuseum op ‘De PuntDe wandeling sluit aan bij de kerstritten die de R.T.M. organiseert. De wandelroute besteedt speciale aandacht aan de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog op De Punt, die door Stichting WO2 Goeree-Overflakkee zijn uitgegraven en nu voor bezichtiging beschikbaar zijn. Het totale programma op tweede Kerstdag ziet er als volgt uit: - wandeling van 5 km, start 10.30 – 15.30 uur (gratis) - bezichtiging van bunkers (gratis) - meerijden met stoomtrein van voorheen Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (kosten € 10,00 p.p. / kinderen € 5,00 p.p. / gezinskaart 2 volw. + 2 kind. € 25,00) eerste tram rijdt om 11.45 uur, 2e om 13.30 uur en 3e om 15.30 uur - bezichtigen RTM Trammuseum (tijd: 10.00-17.00 uur -gratis) - catering aanwezig

Overleden grensrechter, Richard Nieuwenhuizen, Op de eerste Advent, stierf een grandioze vent. Vader van een gezin, een vriend, niemand die zoiets ooit heeft verdiend. Hij nam een ‘verkeerde’ beslissing, en beging daarmee een fatale vergissing. In een enorme explosieve kracht, uitte zich frustratie en onmacht. Door allerlei maatschappelijke problemen kon men blijkbaar geen afstand nemen. Door deze negativiteit ontspoorde alle sportiviteit. Niemand lijkt meer veilig, enkel macht en geld zijn heilig. Door echt hand in hand te gaan staan, kunnen we elkaar nooit slaan. Als echte kameraden moeten we ons ernstig beraden. Dat dit nooit meer mag gebeuren, Dat enkel creativiteit het veld zal kleuren. Voelen we ons weer overal veilig, en blijft het Kerstkind Heilig. Annette Verberne Uit respect voor al degenen die hun vrije tijd geven voor sportclubs in alle voorkomende taken. De dood van Richard Nieuwenhuizen heeft me diep geschokt. Als weduwe van Mart Vroegindewey, ( overleden met 52 jaar, in jan 2010). Hij is zijn leven lang bij voetbal en tal van sportevenementen betrokken geweest. Als trainer jeugd, jeugdselectie, wedstrijdleider, begeleider, grensrechter, scheidsrechter, verslaggever, kortom een geweldig sportmens voor het eiland. Iedere vrijwilliger kan blijkbaar slachtoffer worden, het heeft me diep geschokt.Met het lied van Feijenoord, hand in hand kameraden als leidraad, heb ik over deze tragische gebeurtenis dit gedicht geschreven. Annette Verberne, Ouddorp


ASTRA GTC € 167,-

MERIVA € 125,-

ZAFIRA TOURER € 250,-

CORSA € 84,-

per maand

per maand

per maand

per maand

TOT 31 DECEMBER BIJ OPEL

VOORDELIG RIJDEN MET DE 5+5 DEAL. Nu 5 jaar 0% rente + 5 jaar gratis onderhoud. Tot 31 december proteert Nederland van de Opel 5+5 deal. 5 jaar lang zonder een cent rente te betalen en 5 jaar lang gratis onderhoud. De 5+5 deal is de slimste deal voor iedereen die de komende 5 jaar precies wil weten wat hij maandelijks aan zijn auto kwijt is. Weinig, namelijk. Kom snel naar onze showroom voor meer informatie of een vrijblijvende offerte!

Middelharnis/Sommelsdijk KNÖPS, Langeweg 113, (0187) 47 67 67.

Noordgouwe AKKERDAAS, Kloosterweg 2, (0111) 40 13 47.

Uw dealer voor de regio Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint-Philipsland Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 1,2 – 11,0; kms/liter: 83,33 – 9,09; CO 2 gr/km 27 – 259. De 5+5 actie loopt op nieuwe klantenorders t/m 31 december 2012 met een uiterlijke kentekenregistratiedatum van 31 maart 2013 en geldt voor alle Opel modellen m.u.v. Selection, Rhythm & Business+-uitvoeringen, alsmede Agila, ADAM, Mokka en Ampera. Het betreft een niet doorlopend krediet aangeboden door GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861, AFM register nr. 12013025). De vermelde kredietsommen zijn voorbeelden van het aanbod; het maximaal te nancieren bedrag varieert per model, zie complete 5+5 actievoorwaarden op www.opel.nl. Toetsing bij BKR te Tiel. Informatieblad bij GMAC klantenservice (076-5448932). Uw Opel dealer bemiddelt voor GMAC op basis van een contractuele verplichting.

Kerstproeverij C1000 Sperling houdt op zaterdag 22 december tussen 10.00 - 15.00 uur en maandag 24 december tussen 10.00 - 15.00 uur een speciale kerstproeverij. Tijdens deze proeverij kunt u genieten van ons feestelijke kerstassortiment en andere heerlijke hapjes. U bent van harte welkom!

KREDIETSOM LOOPTIJD IN MAANDEN € 5.000,60 € 7.500,60

TOTAAL PRIJS KREDIET € 5.000,€ 7.500,-

MAANDLAST DEBETRENTEVOET € 83,34 € 125,-

0,00% 0,00%

VAN DIS ASSURANTIE- EN FINANCIERINGSKANTOOR VERZEKERINGEN|PENSIOEN|REGIOBANK|HYPOTHEEK

VAN DIS ASSURANTIE- EN FINANCIERINGSKANTOOR VERZEKERINGEN|PENSIOEN|REGIOBANK|HYPOTHEEK Op zoek naar een hypotheek? zoek dan niet verder!

Bent huis, wilt wilt uu Bent u aan het kijken voor uw eerste huis, gaan gaan verhuizen? verhuizen? Of wilt u gaan gaan verbouwen? verbouwen? Bij zoek naar een hypotheek? zoek dan niet verder! DAARBIJOp NIET GEBONDEN AAN Van Dis Assurantieen Financieringskantoor Van Dis Assurantie- en Financieringskantoor zit ÉÉN HYPOTHEEKVERSTREKKER’ uu goed. Bent u aan het kijken voor uw eerste huis, wilt u ‘WIJ ZIJN ONAFHANKELIJK EN Van DisAssurantieAssurantieenu gaan Financieringskantoor Van Financieringskantoor gaanDis verhuizen? Ofenwilt verbouwen? Bij DAARBIJ NIET GEBONDEN AAN bestaat sinds 20 juli juli 1953 1953 enisiseen eenonafhankelijk onafhankelijk bestaat 20 en Van Dissinds Assurantieen Financieringskantoor zit ÉÉN HYPOTHEEKVERSTREKKER’ assurantiekantoor in Middelharnis op het eiland assurantiekantoor in Middelharnis op het eiland u goed. Goeree-Overflakkee. Wij Goeree-Overflakkee. Wij houden houden rekening rekening met met uw uw Van Dis Assurantie- en Financieringskantoor wensen, voor wensen, voor nu nu en ende detoekomst. toekomst. bestaat sinds 20 juli 1953 en is een onafhankelijk Wij zijn hypotheekadviseur Wij zijneen eenonafhankelijk onafhankelijk hypotheekadviseur en assurantiekantoor in Middelharnis op het eiland en daarbij niet gebonden aan één daarbij niet gebonden aan één Goeree-Overflakkee. Wij houden rekening met uw hypotheekverstrekker, wij kijken uwuw hypotheekverstrekker, kijkenaltijd altijdnaar naar wensen, voor nu en de toekomst. wensen en uw situatie om zo te bepalen welke wensen en uw situatie om zo te bepalen welke Wij zijn een onafhankelijk hypotheekadviseur en hypotheekverstrekker hetbeste bestebijbiju upast. past. hypotheekverstrekker het daarbij niet gebonden aan één Wij hebben mogelijkheden voor u als particulier Wij hebben mogelijkheden voor u als particulier hypotheekverstrekker, wij kijken altijd naar uw maar ook ondernemer, naar welke onze maar ook ondernemer, onze wensen enalsals uw situatie omvraag zo vraag tenaar bepalen mogelijkheden. condities. hypotheekverstrekker het beste bij u past. ‘WIJ ZIJN ONAFHANKELIJK EN

Voor verzekeringen, bankzaken,pensioenen pensioenen en Voor bankzaken, Wij verzekeringen, hebben mogelijkheden voor u en als hypotheken bent u bij ons van harte welkom! hypotheken bent uook bij als onsondernemer, van harte welkom! particuliermaar vraag naar onze mogelijkheden. W.J. W.J. van Dis

C1000 SPERLING Molenweg 4 3253 AM Ouddorp www.c1000.nl/sperling

Voor verzekeringen, bankzaken, pensioenen en Van Dis Dis AssurantieAssurantie- en Van en Financieringskantoor Financieringskantoor hypotheken bij ons van harte welkom! Ring Ring 54-56 |3241 |bent 3241uCS CSMiddelharnis Middelharnis 0187-485537 |E info@vandis.nl TTW.J. 0187-485537 F 0187-486628 van Dis |F| 0187-486628 E info@vandis.nl Van Dis Assurantie- en Financieringskantoor Ring 54-56 |3241 CS Middelharnis T 0187-485537 |F 0187-486628 |E info@vandis.nl

VAN DIS ASSURANTIE- EN FINANCIERINGSKANTOOR UW ADRES VOOR EEN ONAFHANKELIJK HYPOTHEEKADVIES

VAN DIS ASSURANTIE- EN FINANCIERINGSKANTOOR UW ADRES VOOR EEN ONAFHANKELIJK HYPOTHEEKADVIES


Wie durft de uitdaging aan te gaan? Exxonmobil zoekt op korte termijn voor diverse lokaties in de regio Rotterdam nieuwe collega’s

Wie zoeken wij?

Vanwege komende gezinsuitbreiding van een van onze leidsters roept het bestuur van Stichting Christelijke Peuterspeelzaal “Prinses Amalia” gegadigden op om te solliciteren naar een of beide onderstaande vacatures van

Peuterleidster

Met ingang van D.V. 1 maart 2013 (tijdelijk met mogelijkheid van verlenging) en

Inval peuterleidster Met ingang van D.V. 1 februari 2013

Wij vragen: • De grondslag van de Stichting (Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid) te onderschrijven; • Opleiding bij voorkeur SPW-4 (SAW); • Kerkelijk meelevend; • Behorend tot een van de reformatorische kerken in Nederland; • Enthousiaste en gemotiveerde inzet. Wij bieden: • Werk als peuterleidster voor 2 dagdelen; • Een fijne werkomgeving in het gebouw van de School met de Bijbel “Koningin Beatrix”; • Salariëring volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening; • Een ondersteunend en stimulerend bestuur.

Inlichtingen te verkrijgen bij: Mevr. C Braber-Blok, hoofdleidster, bereikbaar tussen 19:30-20:00 uur op tel. 0187-663450 of per mail c.braber@ smdbkonbeatrix.nl en info op website www. smdbkoninginbeatrix.nl. Sollicitaties uiterlijk 4 januari 2013 na het verschijnen van dit blad te richten aan Het Bestuur van de Stichting Christelijke Peuterspeelzaal “Prinses Amalia”, p/a Margrietweg 6, 3253 BM Ouddorp.

Kerstnachtdiensten bij Kaarslicht Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

Dorpstienden 3

24 december 2012 20.00 uur: 1 Kerstnachtdienst m.m.v. Musica Sororum 22.00 uur: 2e Kerstnachtdienst m.m.v. Gospelkoor Doopsgezinde Gemeente Voorganger: ds. E.A. van Hoof

Process Operator

Metal Trade Jobleader

In deze functie bent u (mede)-verantwoordelijk voor een soepel verloop van de vele operaties die op onze terreinen plaatsvinden. Zo opereert u een deel van de fabriek, middels controle rondes, en voert u kleine werkzaamheden zelf uit. De werkzaamheden worden in een volcontinu rooster verricht. Hier ontvangt u een onregelmatigheidstoeslag voor. Zelfstandig of deel uitmakend van een team begeleidt u alle aanpassingen in de fabriek. Tevens verzorgt u de voorbereiding, de uitvoering en begeleiding van de werkzaamheden welke de onderhoudsafdeling uitvoert, waarbij van u wordt verwacht dat u voor een veilige uitvoering zorgdraagt en het belang hiervan ook uitdraagt.

U begeleidt zelfstandig de onderhoudswerkzaamheden en de projecten binnen de Metal Trade groep. Hier voert u werkzaamheden uit ten aanzien van veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit, kostenopvolging en dit alles volgens plan en binnen de daarvoor gestelde tijd.

Functievereisten Een afgeronde Bol 4 Process Techniek, Operationele Techniek of een afgeronde (Vapro) C-Operator opleiding.

Functievereisten Een afgeronde Bol 4 MTS werktuigbouw opleiding aangevuld met minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de petro-chemische industrie.

Voor beide functies geldt: • U wordt geacht de training- en carrièrelijn toegespitst op de functie te volgen en succesvol af te sluiten middels schriftelijke en mondelinge examens. • U bent in staat om zelfstandig te werken, maar u kunt ook goed functioneren in teams. • U beschikt over goede contactuele eigenschappen en neemt graag initiatief. • U bent creatief, gedreven en zeer veiligheidsbewust. • U beheerst de engelse taal

Belangstelling? Richt onder vermelding van de functienaam uw schriftelijke sollicitatie met een uitgebreid curriculum vitae, het liefst per e-mail vóór 31 december 2012 aan hrd.secretariaat.botlek@exxonmobil.com of per brief aan ExxonMobil/Esso Nederland, t.a.v. HRD Secretariaat, Postbus 5120, 3197 ZG Botlek, Rotterdam.

DAMESPANTALONS taille rondom elastiek

38 t/m 56 v.a.

24.95

Vacatures

marine - zwart - d. bruin - grijs - camel

Annette Zandpad 90 • Middelharnis

CURAMARE

tel. 482431

e

Heren let op: Colberts 60% Kostuums 30% Jacks 30% Pantalons 20%

alles met hoge kortingen!

Annette Zandpad 90 • Middelharnis tel. 482431

Opslagruimte te huur vanaf 35 m en 60 m

2

Kerkdiensten tijdens de kerstdagen

Taak Risico Analyse, het opstarten van besprekingen, maar ook het coördineren van de multi disciplinaire samenstelling van de werkzaamheden zoals, steigerbouw, isolatie, mechanical, kranen en industrial cleaning zijn bij u bekend. U bent in staat om de uitvoeringspakketten eventueel zelf op te stellen alsmede uit te voeren.

CuraMare biedt thuiszorg, intramurale verpleging en verzorging, verloskundige zorg en ziekenhuiszorg op Goeree-Overflakkee, westelijk Voorne-Putten en omliggende gebieden. Dagelijks spannen meer dan 1.800 professionele medewerkers zich met hart en ziel in voor de best mogelijke zorg!

Wij zijn op zoek naar:

Echolaborant cardiologie - VWB1261 Het betreft een dienstverband van 24 uur gemiddeld per week.

Poli assistentes poli cardiologie - VWB1262 Het betreft twee dienstverbanden, een van 24 uur en een van 32 uur gemiddeld per week.

2

1e Kerstdag 9.30 uur: Ds. E.M. de Jong, m.m.v. Kerkkoor Doopsgezinde Gemeente 2e Kerstdag 10.00 uur: Ds. E.A. van Hoof, kerstsamenzang.

tel. 06-30874932

Woonbegeleiders 3 - ZVGO1219 Meerdere contracturen behoren tot de mogelijkheden.

J.A. Kooij, huisarts Zomerstraat 8, 3247 CJ Dirksland Tel. praktijk 601262 Tel. spoed 605552

De praktijk van Dr. Kooij is i.v.m. vakantie

GESLOTEN van 28 december t/m 6 januari Waarneming: A t/m L Dr. H.C. Graafland, tel. 601227 M t/m Z Dr. A. Baelde, tel. 601752

Voor meer informatie over bovenstaande vacatures verwijzen wij u naar onze website www.curamare.nl

• Bedrijfswageninrichting • Auto aanpassing voor invaliden • Autobetimmering

De instellingen binnen CuraMare hebben niet alle dezelfde identiteit. Van kandidaten wordt gevraagd de identiteit van de eigen instelling en, indien van toepassing, ook die van de andere instellingen, te respecteren. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Van der Waalsweg 1 Middelharnis Tel. (0187) 661026 volg ons op TWITTER @dekrantvango vind ons op FACEBOOK facebook.com/eilandennieuws

0187 - 485 222


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Nieuws Als boerenknecht heeft hij van begin af keihard aangepakt

Stellendammer Gert Kievit viert 100e verjaardag

Oplossing Flessenactie Sinterklaaspuzzel?? Ouddorp De vernieuwde puzzel was een succes, er was een mooi aantal inzendingen. De juiste oplossing was: ‘leuke avond’. De winnaar is geworden familie Meijer uit Ouddorp. De prijs is een cadeaubon ter waarde van 50 euro, die kan worden besteed bij een van deelnemende bedrijven. De winnaar kan de bon ophalen bij het kantoor van Eilanden-Nieuws.

Kerstmusical Ouddorp OUDDORP - Ook dit jaar wordt het aloude Kerstverhaal zingend verteld aan ieder die het maar wil horen. Maar… de vertelling wordt steeds onderbroken, telkens wordt er doorheen gepraat. Hoe kan je dan vinden waar het om gaat: De nieuwe Koning? Hoe kom je van de moderne tijd terecht in de stal van Bethlehem? Kom op zaterdag 22 december naar de Doopsgezinde Gemeente en ontdek waar het om gaat in het oude en steeds weer nieuwe Kerstverhaal. De musical begint om 19.00 uur. Toegang gratis.

De 100-jarige Gert Kievit, in gesprek met locoburgemeester Frans Tollenaar. 

STELLENDAM - Honderd jaar geleden werd hij geboren, in Stellendam. Hij groeide hier op, had er een flink gezin en een eigen landbouwbedrijfje, maakte er de oorlogsjaren en de watersnoodramp mee, bekleedde bestuursfuncties bij een aantal plaatselijke verenigingen, en hij woont er nu nog, nog steeds zelfstandig: de heer G(ert) Kievit. Ter gelegenheid van zijn 100e verjaardag, vorige week donderdag, bracht locoburgemeester Frans Tollenaar van de gemeente Goedereede hem ‘s morgens een felicitatiebezoek. Door Hans Villerius

“Je voelt ‘t wel hoor, dat je 100 bent. Maar ja, wat wil je?” Nuchter geeft hij aan dat er niet aan lichamelijke ongemakken te ontkomen valt, als het je gegeven wordt deze leeftijd te bereiken. Anderzijds weet hij zich gezegend met een “sterk gestel” en een gezondheid die nog steeds goed te noemen is. Goed, het lopen gaat niet meer zo makkelijk als vroeger, maar vorig jaar reed hij nog steeds met z’n auto door de polder. “En toen ik tachtig was sprong ik zo nog over een paar afrasteringsdraden heen hoor”. Zulke dingen zijn wel voorbij. Maar een dokter heeft hij z’n leven lang nauwelijks nodig gehad. Ooit is hij aan z’n maag geopereerd, maar verder had de huisarts niet eens een patiëntenkaart van hem in z’n kaartenbak. En Kievit weet zich gelukkig met een nog kraakheldere geest, van waaruit hij vele verhalen weet op te halen van tal van gebeurtenissen die hij gedurende z’n lange leven heeft meegemaakt. Gedetailleerd en boeiend weet hij het allemaal nog te verhalen. Ingrijpende gebeurtenissen Natuurlijk behoren daar de gebeurtenissen bij tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kievit was niet al te bang uitgevallen en durfde in de oorlog wel eens wat dingen te doen waar hij geheid de bezetter mee tegen zich in het harnas joeg. Tot twee maal

toe fietsen weghalen uit een schuur, even buiten Stellendam, waar er talloze waren opgeslagen, maar waar wel een schildwacht omzeild moest worden. Of de Duitsers hout ontfutselen uit een bunker, en vlakbij huis op een patrouille stuiten. Kievit weet nog als de dag van gisteren hoe hem, toen hij op verhoor moest komen, met een gummiknuppel de bril van z’n hoofd werd geslagen. En ook hoe hij, samen met z’n maat, uit gevangenschap ontsnapte, toen ze hiervoor naar een kazerne in Kampen waren overgebracht.

Foto: Hans Villerius hard aangepakt. “Daardoor had ik al op m’n zestiende ‘t volle loon”. Later, zo rond z’n huwelijksjaren, begon hij een eigen landbouwbedrijf. “Niet groot hoor, maar groot genoeg om van rond te komen”. Hij verhandelde veel bloembollen, gladiolen, maar verbouwde ook andere producten als aardappelen en tarwe. Het was voor de kinderen, toen ze nog thuis woonden, altijd flink aanpakken in het bedrijf van vader. Twee zoons hebben de onderneming overgenomen en verbouwen tulpen.

“Je voelt ‘t wel hoor, dat je 100 bent. Maar ja, wat wil je?” Daarna de gebeurtenissen tijdens de Watersnoodramp. Hoe hij ‘s nachts werd wakker gemaakt omdat één van de polders vol aan ‘t lopen was. In het holst van de nacht trok hij er met de fiets op uit om poolshoogte te nemen. “Zo’n massa water had ik nog nooit gezien”, herinnert Kievit zich. Thuis gekomen heeft hij meteen z’n kinderen gewekt. Zijn vrouw lag in het ziekenhuis omdat ze enkele dagen ervoor van een tweeling bevallen was. Samen met z’n oudste zoon heeft hij van het vee dat bij hem in de stal stond de touwen losgesneden waarmee ze vaststonden, de schuurdeuren opengezet zodat ze naar buiten konden, maar geen van de dieren maakte aanstalten. Inmiddels liep hij zelf al tot z’n borst in het water en wist hij nog een veilig heenkomen te vinden op een berg hooi in de schuur. Het gezin is gespaard gebleven, maar z’n vee is voor z’n ogen in het water omgekomen. Landbouw Kievit is altijd in de landbouw werkzaam geweest. Als jongen al toen hij van de lagere school kwam. Eigenlijk was hij liever gaan varen, vertelt hij, maar hij moest naar ‘t land. Als boerenknecht heeft hij van begin af kei-

Genade Het gezin Kievit woonde en werkte aan de Nieuweweg. Hier had Gert een nieuwe woning laten bouwen. “Tweeduizend gulden kostte het compleet, inclusief grond”, lacht hij, nu zo’n 75 jaar later. Hier kregen hij en z’n vrouw, Aagje Noorthoek, met wie hij op 1 april 1938 in het huwelijk trad, tien kinderen. Hij heeft ze allemaal nog om zich heen. Z’n vrouw niet meer, zij is in 1990 al overleden. En vier jaar geleden is zijn oudste kleindochter overleden.

Nieuwe website CuraMare online GOEREE-OVERFLAKKEE - De nieuwe website van CuraMare is in de lucht. Op www.curamare.nl vind men het aanbod: ouderenzorg, thuiszorg, behandeldiensten, revalidatie, zorgbemiddeling en ziekenhuiszorg. Ook staat er meer informatie over de woonzorglocaties en zorgsteunpunten. Met daarnaast de nieuwste ontwikkelingen en ander nieuws. CuraMare biedt alle mensen die op zorg en verpleging zijn aangewezen een zeer toegankelijk zorgaanbod, zodat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan wonen, zo kort mogelijk in het ziekenhuis hoeft te verblijven en als dat nodig is zo comfortabel mogelijk binnen één van de locaties. Curamare biedt de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek. Keuzevrijheid, kleinschaligheid, waardigheid, zelfstandigheid en privacy in zorg en wonen zijn belangrijk uitgangspunten van de thuiszorg, behandeling en ouderenzorg. De medewerkers van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis werken vanuit de vier kernwaarden: deskundigheid, gastvrijheid, compassie en vertrouwen. Voor ons gehele zorgaanbod geldt: u staat centraal!

In totaal kreeg hij 19 kleinkinderen en ook 19 achterkleinkinderen. Nu woont Kievit al weer 31 jaar lang aan de Langeweg, waar hij destijds een woning kocht. Met ondersteuning van de thuiszorg en van z’n kinderen woont hij hier nog met genoegen zelfstandig. Terugblikkend op z’n leven kan en wil hij niet anders zeggen dan dat hij z’n leven “doorgedragen” is. Ontroerd geeft hij aan dat hij maar van één ding kan leven: ‘Mijn genade is u genoeg’.

21

actueel nieuws > Betrouwbaar & nda > Activiteitenage ief ch > Nieuwsar erwachting > Lokale weersv > Kerk & Geloof

OUDDORP- De gezamelijke verenigingen van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp willen net als in de afgelopen jaren tussen Kerst en Oudejaarsdag een ‘lege flessenactie’ organiseren. Dit houdt in dat lege statiegeldflessen huis-aan-huis opgehaald worden. Deze statiegeldflessen zullen bij de supermarkten van Ouddorp ingeleverd worden. De opbrengst van deze actie zal dit jaar bestemd zijn voor (Levend) water in Malawi. Op donderdag 27 december hoopt men tussen 9.00 en 12.00 uur langs de huizen te gaan om de flessen op te halen.

Burgemeesters op de radio MIDDELHARNIS - In het actualiteitenprogramma Koffie Radio Plus zijn op zaterdag 22 december de drie scheidende burgemeesters van het eiland te gast. Burgemeester P. Zevenbergen (Middelharnis), burgemeester S. Stoop (Dirksland) en burgemeester H. van der Meer (Oostflakkee) halen herinneringen op aan hun tijd als burgemeester op Goeree-Overflakkee. Koffie Radio Plus begint om 10.00 uur. Presentatie: Trudy Blanken. Radio Goeree-Overflakkee is te beluisteren op 107.3 FM, via kabel 105.9, via www.radiogoereeoverflakkee.nl en via het TV-kanaal van TV Goeree-Overflakkee.

Ouddorpse Nieuwjaarsduik OUDDORP - Op 1 januari 2013 wordt om 14.00 uur het startschot gegeven voor de durfals die de elementen trotseren en de duik wagen in de Noordzee. Als altijd vindt de duik plaats nabij de reddingspost aan strand ‘t Flaauwe Werk. Inmiddels is de Ouddorpse duik niet meer weg te denken en neemt de populariteit nog steeds toe. De organisatie van de Nieuwjaarsduik in Ouddorp is verguld met een nieuwe hoofdsponsor voor het evenement: Albert Heijn de Berg uit Ouddorp. Hierdoor kan de 31e duik weer als voorgaande edities worden georganiseerd. De kenmerkende gezelligheid zal ook dit keer weer aanwezig zijn, evenals de warming-up voorafgaand aan de sprong in zee. Uiteraard is er ook weer de erwtensoep voor de deelnemers, na voltooien van de duik. Deelnemers kunnen zich omkleden in tenten die staan opgesteld bij de reddingspost. Velen hebben last van koude voeten, daarom adviseert de organisatie om schoeisel mee te nemen voor de wandeling vanaf de kleedruimte tot aan de waterlijn en terug. Voor de veiligheid van duikers en toeschouwers staan vrijwilligers van EHBO, KNRM en Reddingsbrigade gereed. Inschrijven is verplicht en kan ter plaatse. De kosten bedragen € 2,50 en komen ten goede aan de Ouddorpse Reddingsbrigade. Om wachttijden te voorkomen, kan een inschrijfformulier gedownload worden via onderstaande sites. Kijk voor meer informatie op www.twitter.com/DuikopOuddorp of www.facebook.com/Duik.opOuddorp


36 maanden Volledige CBW garantie

100 % Laagste prijsgarantie Bankstellen - Fauteuils -Eetkamerstoelen - Landelijke meubelen

Diverse bankstellen direct uit voorraad leverbaar !

De leukste zitmeubelen van Nederland vindt u in Stellendam !

ullen

Eetkamerstoelen om van te sm Snelle en levertijd & Super service

Adres: Delta Industrieweg 38C 3251 LX Stellendam

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Bezoek ook eens onze website www.lisdys.nl

Gratis d gelever el door he nd Nederla


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Nieuws “Ik ben met inwoners en gemeente verbonden geraakt”

Waarnemend burgemeester Pieter Zevenbergen neemt afscheid MIDDELHARNIS - Nog slechts twee weken te gaan. Na drie jaar en negen maanden legt waarnemend burgemeester Pieter Zevenbergen de ambtsketen in Middelharnis neer. De nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee start immer op 1 januari 2013. Een terugblik op een periode waarin Zevenbergen nauw betrokken was bij het wel en wee van “zijn” inwoners in de verschillende kernen. Die vriendelijkheid en genegenheid kreeg. Maar ook pijn en verdriet voelde als hij “met lege handen” stond en slechts woorden van troost kon spreken bij dodelijke ongelukken. Een eerste burger die in het herindelingsproces deel van de oplossing wilde zijn en niet van het probleem. Door Jaap Ruizeveld

“Bij mijn aantreden, voorjaar 2009, heb ik dat zo gesteld en ik onderschrijf dat ook nu. Ik vind dat het voor bestuurders de grondhouding dient te zijn om aan oplossingen te werken. Problemen kom je vanzelf tegen. Gericht op het fusieproces was het oorspronkelijk zo dat er voor de gemeentelijke herindeling een ingangsdatum was voorzien in 2011. Niet in 2013. Bij mijn komst naar Middelharnis kon ik niet bevroeden dat het 2 jaar later zou worden. Allerlei omstandigheden en politieke aspecten lagen hieraan ten grondslag. Het was de periode waarin de Commissie Schutte een gedegen en kwalitatief goed advies verstrekte. Waarin perspectieven van de bestuurlijke organisatie helder werden geanalyseerd en gelijktijdig alternatieven werden afgewogen. Onvermijdelijk Aanvankelijk konden wij niet als vier gemeenten gelijk op trekken. Het waren keuzen die de raden maakten. Begrijpelijk voor wat hun standpunten betreft. Goedereede hield stevig vast aan haar zelfstandigheid. Dat kan en mag. Maar het was onvermijdelijk waartoe het zou leiden. Als (dagelijks) bestuurders werd ons niet veel ruimte geboden om anders te acteren dan wij hebben gedaan. Leuk of niet. Ruimte was er niet. Je moet dan zaken kunnen accepteren. Dat is tenslotte ook gebeurd. Zeker na het definitieve herindelingsbesluit in de Tweede Kamer. Je kan er als burgemeester een mening over hebben, maar je dient je te richten naar de raad. Als de raad - als instituut - heeft gesproken, dan is het over en uit. Verbonden Ruim drie-en- een half jaar Middelharnis. In deze periode ben ik hier meer verbonden geraakt. Je leert mensen beter kennen. Als ik nu over D’n Diek loop zeggen mensen je spontaan goedendag. Uit vriendelijkheid en wellicht uit genegenheid. Natuurlijk gebeurt dat ook in andere plaatsen, maar het voelt goed. Ik heb daarnaast de infrastructuur in de gemeente leren kennen. Ook dat is belangrijk. Terugkerend naar het intermenselijk contact. Ik ben bij 100-jarigen geweest. Bij 60 / 65 - en een enkel

Burgemeester Zevenbergen hoopt van harte dat lokale ambities op het eiland zullen blijven bestaan.  Foto: Wim van Vossen Fotografie 70-jarig huwelijksfeest. Je praat dan in een perfecte open en ontspannen sfeer met ouders, kinderen en vrienden. Gesprekken die gaan over items die hen hebben geraakt. Zoals de Watersnoodramp van 1953. Ook over andere persoonlijke gebeurtenissen. Politiek Dan het politieke vlak. “Dit college had aan het eind van de rit tenminste twee infrastructurele onderwerpen die konden worden ingeboekt. Dat is de rioolvervanging met bijkomende werken in de Koningin Julianaweg en het uitbaggeren van het Havenkanaal. Rioleringen zijn investeringen waaraan weinig politiek eer is te behalen. Het zit onder de grond. Men vindt normaal dat het er is. Dat is ook zo. Het zijn geen heldendaden. Toch

geleverd aan oplossingen. Op de kaart gezet Is het eiland in de afgelopen jaren beter ‘op de kaart gezet’?. Ik denk het wel. Goeree-Overflakkee is erkend en erkend. In projecten als de Westelijke Delta, de noordrand van de provincie en bij het Rijk. Een bestuursakkoord duurzame energie. Inzet om in 2030 het eiland energieneutraal te maken. Waarbij de komst van een windmolen een middel is en geen doel. Dat geldt ook voor een getijdencentrale. Je moet je doelstellingen kunnen realiseren. Regie daarbij in eigen handen houden. Ik hoop van harte dat lokale ambities op het eiland zullen blijven bestaan”.

Ik heb mij als burgemeester nooit belemmerd gevoeld in mijn functioneren”. belangrijk voor de gemeente. Men kan er weer tientallen jaren tegen. Verdriet Dieptepunten vind ik als je geconfronteerd wordt met dodelijke verkeersongevallen, waarbij een betere infrastructuur met middenbermscheiding, dit leed mogelijk had kunnen tegen gaan. Je hebt te maken met moeizame contacten met de wegbeheerder om verbeteringen te bewerkstelligen. Bij die dodelijke ongelukken probeer je troostende woorden te spreken. Maar in feite sta je met lege handen. Dat voel je persoonlijk zo. Het raakt je. Je voelt de onmacht. Ik weet dat je slachtoffers daarmee niet terug krijgt, maar met verbeteringen aan die infrastructuur heb je in ieder geval een bijdrage

Jongeren Is Middelharnis een moeilijke gemeente om te besturen?. “Er zijn enkele problemen die voor mij verrassend en hardnekkig zijn. Zoals jongeren naar veilige- en goede plekken leiden. Je ziet dat een plattelandsgemeente stedelijke trekjes krijgt. Alcohol en drugs. De verhouding tussen dagelijks bestuur en raad was goed. Er zijn uiteraard verschillen in beleving van onderwerpen. Dat is uit politiek oogpunt logisch te verklaren. Het gezamenlijk optrekken, in het belang van de gemeente en haar inwoners, stond en staat steeds centraal. Ik heb mij als burgemeester nooit belemmerd gevoeld in mijn functioneren”. Ik zie wel “Middelharnis zal ik niet snel vergeten. Als ik straks als waarnemend

burgemeester stop, zie ik wel wat er op mijn pad komt. Nog een keer waarnemen? Je weet het nooit. Hangt af in welke plaats dat dan zou zijn. Kijk, ik woon met mijn vrouw in Den Haag. Sinds mijn komst naar Middelharnis hebben wij hier ook een appartement gehuurd in het voormalige RHBSgebouw. Voor mij op loopafstand van mijn werk. Maar in reistijd naar Den Haag ligt dan wel anders. Zeker bij filevorming. Het afwikkelen van verkeer rondom Rotterdam. Mijn vrouw kan straks ook zeggen: “Kies jij nu maar een andere hobby”. Otapan Naast zijn burgemeestersfunctie vervulde Zevenbergen nog andere taken. Dat was bij zijn komst naar Middelharnis heel duidelijk gecommuniceerd. Eén aansprekend onderwerp lichten wij er uit. Recent was er een mediahype rond de presentatie van het commissierapport Otapan, waarin missers van het Rijk in deze geruchtmakende zaak scherp aan de orde worden gesteld. In landelijke kranten zei voorzitter Pieter Zevenbergen: “De manier waarop Nederland de voormalige - door Verolme gebouwde zwaveltanker Otapan - trachtte te laten slopen, was niet functioneel en niet effectief. Wij onderzochten het falen van de rijksoverheid in deze kwestie en kwamen tot een verwijt dat het het Rijk heeft ontbroken aan gemeenschapstrouw jegens Turkije. Er was geen sprake van 1 ton asbestmateriaal in het schip maar van liefst 77 ton. Daarmee handelde Nederland in strijd met de gemeenschapstrouw die gangbaar is onder landen en was het in strijd met internationale regels. De minister heeft inmiddels, na bestudering van het rapport, gezegd een aantal aanbevelingen te zullen overnemen”.

23

Dienstverlening van politie MIDDELHARNIS - Zevenbergen plaatst een opmerking over het onderwerp Veiligheid en Politie. Hij vindt het belangrijk dat bij het aantreden van de nationale politie - begin 2013 - de vraag moet zijn of er op GoereeOverflakkee dan voldoende aanspreekpunten zullen zijn of komen. Half januari verschijnt het definitieve rapport van minister Opstelten {Justitie en Veiligheid) over de functionele invulling van huisvesting voor de politie. Dan is het voor de nieuwe raad van essentieel belang om goed te letten of er voor het eiland helderheid wordt gegeven welke dienstverlening er hier geboden kan en zal worden. Beantwoord dat aan de gevoelens en verwachtingen?. Dat is het cruciale punt. Welke huisvesting daaraan wordt gekoppeld is een afgeleide. Het gaat om de dienstverlening. De fracties moeten dan zeker hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer raadplegen”, adviseert Zevenbergen. Investeer in burgers “Ik kom zeker een aantal keren naar het eiland terug”, stelt Zevenbergen. Al was het alleen al om te zien of men goed omgaat met de kunstuitingen. Anderzijds geeft hij nog een advies mee aan de nieuwe volksvertegenwoordiging. “ Ga je zelf ontdekken. Definieer je eigen positie. Investeer in de omgang met je burgers. Weet je weg te vinden. Het is een voordeel dat een aantal raadsleden hun kennis van nu ook in de nieuwe gemeente kunnen inbrengen. Een opgave is daarbij wel om je boodschap te vertalen van 18.000 naar in eens 48.000 inwoners. Houd contact met je burgers. Koester het”. (Jaap Ruizeveld)

Goeree Express rijdt weer STELLENDAM - De Goeree Express rijdt op de volgende dagen rond als verlicht kersttreintje. Op 21, 22, 28 en 29 december om 19.00 uur vanuit Stellendam (opstappen bij ‘t Wapen van Stellendam) 19.10 uur vanuit Havenhoofd (opstappen bij speeltuin) 19.20 uur vanuit Goedereede (opstappen bij Oostdam) 19.30 uur vanuit Ouddorp (opstappen bij busstation). Onderweg krijgt men warme chocomel. Kosten: € 7,50. Andere tijden op afspraak, ook groepen kunnen reserveren. Meer informatie op: www.goereeexpress.nl

actueel nieuws > Betrouwbaar & nda > Activiteitenage f ie > Nieuwsarch wachting Lokale weersver >www.brilcentrumkeuvelaar.nl Geloof - (0187) 483437 Zandpad - Middelharnis rk & > Ke56


24

WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Dirksland Bakkerij de Visser en medewerkers

G.J. Kalle Bouw

i.p.v. kaarten

wenst u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2013.

Familie, vrienden en bekenden

wenst u

Gezegende Kerstdagen en een

voorspoedig nieuwjaar Emmalaan 17 3247 AE Dirksland Tel. 06-51971605

www.vanalphentotaaltechniek.nl info@vanalphentotaaltechniek.nl

Gezegende Kerstdagen

goede feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

en een

Voorspoedig Nieuwjaar gewenst

Fam. A.H. ten Hove Akelei 31 • 3247 DC Dirksland

af bouw

B.C. Zaaijerlaan 24 3247 AC Dirksland Tel. 0187-601807 06-27883472 gjkalle01@hetnet.nl

wenst u allen

J. Koert Afbouw Dirksland Tel. (0187) 603369 Mob. (06) 20530134 jkoert@live.nl Zuiddijk 6, 3249 BH Herkingen wenst u

Gezegende Kerstdagen en een

voorspoedig nieuwjaar

Wenst alle relaties gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2013 M.C. (Maaike) Koningswoud AA Boezemweg 26, Dirksland www.koningswoudaccountancy.nl

Tegelwerk - Stucwerk - Metselwerk

Juwelier

Bestuur en leden van muziekvereniging dames- en herenkapsalon kinderkapsalon zonnestudio Make-up Tevens baby- en kinderkleding

www.kapsalon-silhouet.nl

Achterdorp 2a – Dirksland – (0187) 601486 Sperwer 25 – Sommelsdijk – (0187) 480029

Wij wensen iedereen

prettige kerstdagen

Swemmer

‘‘Amicitia’’-Dirksland bedanken; de dirigenten, instructeurs, vrijwilligers, donateurs, sponsors en verder iedereen voor de ondersteuning en

Straatdijk 10 3247 BZ Dirksland (0187) 605999

belangstelling in 2012. Wij wensen u allen een goede kerst en een gezond 2013.

en een

gelukkig 2013

Emmalaan 4

administr aties

3247 AE Dirksland

belastingaangifte

tel.: (0187) 60 91 09

beste advies

mobiel: (06) 53 99 85 90

C1000 Van Luijk Dirksland

en medewerkers wenst u

fax: (0187) 60 91 07 e-mail: info@aboekee.nl

wenst u

Gezegende Kerstdagen en een

prettige Kerstdagen en een

gezond 2013

wenst dirigent, organisten, leden en de trouwe achterban

Gezegende Kerstdagen en een

Voorspoedig 2013 toe

Voorspoedig 2013

onderhoudÊ&Êservicebedrijf

MARTINVIJFHUIZEN CentraleÊenÊlokaleÊverwarming,ÊSanitair

WenstÊcli‘ntele,ÊvriendenÊenÊbekenden

prettigeÊkerstdagen enÊeen

gezondÊenÊgelukkigÊ2013 PoldersweegjeÊ3 |ÊÊ3247ÊKEÊÊDirksland Tel.Ê0187-601216ÊÊ|ÊÊwww.martinvijfhuizen.nl

2013


25

WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Varia

Jaar van de Boerderij 2013

Aandacht voor agrarisch erfgoed blijft nodig

Kermisauto’s in broekzakformaat Rond half zes loop ik door een schemerdonker Middelharnis. Fijne regendruppels doorweken langzaam maar zeker mijn kloffie. Fietsers snellen zich naar huis, met de capuchon zo ver mogelijk naar voren getrokken, terwijl de ogen er nog net onderdoor loeren. Ik dagdroom over een mok dampende chocolademelk bij een knapperend haardvuur. Plotsklaps hoor ik achter mij een zacht broemgeluid, alsof er een spartamet aan komt tuffen. Als ik me nieuwsgierig omdraai, zie ik een kermiswagen aan komen rijden, maar dan wel in broekzakformaat. Verbaasd staar ik naar de brommobiel met alle mogelijke toeters en bellen aan boord. Bovenop een rij ronde lampen die je ook ziet op de truck van een gepassioneerde chauffeur. Het type kilometervreter dat zo fanatiek is dat hij elk gesprek binnen tien minuten op trucks, opleg-

Verbaasd staar ik naar de brommobiel met allemaal toeters en bellen aan boord. gers, wegen en files weet te brengen. Onderaan zit een soort blauw licht, waardoor het natte asfalt blauw oplicht. Als je daar een uurtje in kijkt, is je winterdepressie stante pede opgelost. In de ‘cabine’ hangt ook nog iets van feestverlichting, maar dat is waarschijnlijk in het kader van kerst.

GOEREE-OVERFLAKKEE Tien jaar na het Jaar van de Boerderij is 2013 wederom een jaar waarin extra aandacht uitgaat naar agrarisch cultuurhistorisch erfgoed. De zorgen over de achteruitgang van dit erfgoed zijn immers niet verminderd. Het Jaar van de Boerderij 2013 is een initiatief van Agrarisch Erfgoed Nederland en de boerderijstichtingen in het land. Kees van Rixoort

Nooit stilstand Het behoud van agrarisch erfgoed is grotendeels afhankelijk van de ontwikkelingsmogelijkheden. “Aandacht voor boerderijen met cultuurhistorische waarde blijft nodig”, zegt Lyanne de Laat van de Boerderijenstichting Zuid-Holland. “Als er geen activiteiten meer zijn, glijdt het onderhoud af en wordt het problematisch. Gemeenten kunnen helpen door andere bestemmingen mogelijk te maken.

Boerderijen zijn door de eeuwen heen veranderd en aangepast aan de ontwikkelingen. Er is nooit stilstand geweest, ook nu niet.” Aanpassing, een nieuwe bestemming, houdt erfgoed in stand. Het belang daarvan staat buiten kijf. Lyanne de Laat: “Erfgoed geeft een streek identiteit, een eigen sfeer en het levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het landschap.” Aftrap De Boerderijenstichting Zuid-Holland organiseert de landelijke aftrap van het Jaar van de Boerderij 2013. Dat is op 22 januari bij de presentatie van een verlichte boerderijroute in het westelijk deel van de Hoeksche Waard. Het publiek kan de verlichte boerderijen zien op 24, 25, 26 en 31 januari en op 1, 2, 7,8 en 9 februari. Meer informatie: www.verlichteboerderijen.nl. Tijdens de landelijke aftrap van het themajaar is de presentatie van de

website www.agriwiki.nl. Dit is een site over agrarisch erfgoed, historische boerderijen en erven, waarop bezoekers zelf kennis, feiten, verhalen en foto’s kunnen toevoegen. Het doel is om zoveel mogelijk informatie bijeen te brengen. Mooiste boerderij Op het programma staat voorts de verkiezing van de mooiste boerderij van Nederland. Dat gebeurt na een aantal regionale verkiezingen op 22 en 23 september tijdens Beleef Landleven in het Openluchtmuseum in Arnhem. Op Goeree-Overflakkee is in ieder geval Kijk bij de Boer (Tweede Paasdag) onderdeel van het programma van het Jaar van de Boerderij 2013. Naast mogelijke andere activiteiten op het eiland, besteedt Eilanden-Nieuws in 2013 aandacht aan het agrarisch erfgoed in de vorm van een serie over historische boerderijen.

Voor mijn komst op het eiland zag ik 45-kilometerkarretjes als een noodgedwongen tussenstap tussen een fiets en een rollator. Mindervaliden en ouderen die zich op de fiets niet meer staande kunnen houden en nog niet aan een rolstoel of rollator willen geloven, kiezen voor een brommobiel. Een miniatuurauto waarin je droog en warm van A naar B tuft. Ooit reed ik zelf mee in een brommobiel met een mindervalide man, dubbelgevouwen tussen het plafond en de harde stoel. Die auto was een beetje opgevoerd, dus scheurden we met maar liefst zestig kilometer over het fietspad langs de file. De chauffeur keek opzij en zei met een brede grijns: “Invalide zijn is soms zo gek nog niet.” Mijn eerste kennismaking met eilandelijke brommobielen was een krantenbericht over een grijze brommobiel die van een dijk was gerold. De bestuurder was tot mijn verrassing een jonge kerel. Een brommobiel is de nieuwe scooter. Als je erbij wilt horen, scheur je in een brommobiel door de polder, het liefst opgevoerd en gepimpt. Het wordt tijd voor een eilandelijke racewedstrijd met opgevoerde kermiskarretjes.

Nieuwste van het nieuwste in Herkingen HERKINGEN - De Prins Johan Frisoschool heeft vanaf deze maand de beschikking over 65-inch, multi-touch, verrijdbare digitale schoolborden. Eigenlijk zijn het grote schermen op basis van LED technologie. Volgens IC-Automatisering een primeur op het eiland. De school spaarde geld bij elkaar middels acties en verdiepte zich in diverse soorten digitale schoolbor-

den. De school werkt met combinatiegroepen en heeft veel natuurlijke lichtinval. Daarnaast werd gekeken naar gebruiksvriendelijkheid van verschillende borden die op de markt zijn. De borden van Prowise pasten bij de onderwijsvisie van de school. IC-Automatisering uit Dirksland leverde en installeerde deze borden. De school is erg enthousiast over de borden. Groep 3 tot 8 werken nu met deze nieuwe borden. Door de toegepaste LED technologie gebruiken de schermen zeer weinig stroom en geven nauwelijks warmte af. Omdat het beeld uitzonderlijk helder is zijn de borden goed inzetbaar in de school met veel natuurlijke lichtinval. Kinderen gingen massaal aan de slag toen de schermen de klas ingereden werden. Tijdelijk ‘nadeel’ is dat de leerkracht soms iets uitlegt met behulp van het bord en de kinderen dan niet reageren op de uitleg maar op het effect van het nieuwe bord.

Het bord heeft een ingebouwde computer waardoor er geen wirwar van kabels ontstaat. Er is slechts 1 kabel naar de stroomvoorziening. De grote kracht van het bord zit hem in de eenvoud. Achtergronden met meer dan 10 soorten lijntjes en ruitjes zijn met een enkele knop op het scherm op te roepen. Dit geldt ook voor afbeeldingen en instructiefilmpjes. Ook werkt het bord met diverse tabbladen zodat er snel geschakeld kan worden van scherm en de leerkracht vooraf maar liefst 9 tabbladen gereed kan zetten in 1 scherm. Vervolgens is ook nog te bladeren en dat maakt de mogelijkheden ontelbaar. Op het bord kunnen 4 kinderen tegelijkertijd schrijven en werken. Bovendien bevat de online software een schat aan direct inzetbare onderdelen die het leren nog eenvoudiger en aantrekkelijker maken. Iedereen is daarom erg tevreden!

Het strand bij Ouddorp.


N. A. van Kempen beëdigd makelaar / taxateur

Sturen op realtime resultaten met dashboard van Visser & Visser Ondernemen op de automatische piloot bestaat niet! Iedere dag vraagt de actualiteit om weloverwogen beslissingen en stappen. Neemt u deze op grond van helder inzicht in realtime resultaten? Of laat u zich leiden door intuïtie en verwachtingen? De dashboards van Visser & Visser bieden u realtime informatie in bedrijfsresultaten en zijn dé basis voor het besturen van uw onderneming. Visser & Visser vertaalt gegevens uit uw administratieve en operationele systemen naar een helder dashboard. In één oogopslag ziet u actuele cijfers als omzet, kosten, winst, cashflow, voorraadpositie en tal van andere kerncijfers. De heldere trendanalyses en stuurindicatoren kunnen als vertrekpunt dienen voor uw besluitvorming.

Postbus 7, 3248 ZG Melissant Tel. (0187) 60 26 14 / Fax (0187) 60 39 04 Email: vankempentaxaties@wanadoo.nl Nederlands Instituut Certificatie en Registratie Makelaar-taxateurs onroerende zaken

ga snel naar www.flakkeeschebazar.nl voor scherpe aanbiedingen

www.sturenopcijfers.com

Bekijk ons dashboard op www.sturenopcijfers.com. Scan de QR-code.

DÉ VERF- & BEHANGSPECIALIST

Herman de Manstraat 2 3245 MB Sommelsdijk Tel. 0187 - 48 71 84

“als opticien wil ik inzicht in mijn cijfers” KlaNT aaN heT wooRD

Saers Opticiens is een zelfstandige optiekzaak in winkelcentrum d’n Diek te Middelharnis. Service, kwaliteit en oogzorg zijn de kernwoorden van de onderneming van Petra Saers en Kees Verweij. Aanvullend op de ‘ gewone’ dienstverlening heeft Saers Opticiens zich gespecialiseerd in optometrie. Petra Saers is gecertificeerd HBO-optometrist. Optometrie is de modernste en meest uitgebreide methode van oogmeting. “Met deze kennis kan Saers Opticiens u nog beter van dienst zijn.” Kees Verweij vertelt: “Met het dashboard van Visser & Visser heb ik dagelijks inzicht in de cijfers van onze onderneming. Dagelijks scan ik de ingekomen facturen. Deze facturen worden direct via Twinfield verwerkt in de boekhouding. De

Voor: * agr. taxaties en bemiddeling * bedrijfstaxaties * grondzaken * planschade * onteigening

Kees Verweij van Saers opticiens

OOK VOOR GORDIJNEN, RAAMDECORATIE, TAPIJT/LAMINAAT EN GLAS

Van der Made Langeweg 24 Middelharnis 0187-487181

voor vakman en doe-het-zelver dinsdag gesloten / vrijdag koopavond

kasadministratie van de winkel wordt automatisch ingelezen in de boekhoudsoftware. Na deze handelingen zijn onze financiële gegevens in het dashboard zichtbaar. Zo heb ik als ondernemer dagelijks inzicht in mijn onderneming!”

Een stap verder

Gezocht: Blacky Ons kantoor is gesloten van maandag 24 december 2012 t/m dinsdag 1 januari 2013.

De gehele collectie winterhoeden

Voor spoedeisende zaken kunt u bellen met 0187-471071. Woongoed Goeree-Overflakkee wenst u goede feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

30% korting Rivian

Annette

Zandpad 110 • Middelharnis tegenover Hema • tel. 480706

Oppas gezocht! Alle medewerkers van CuraMare Thuiszorg wensen u goede kerstdagen en een voorspoedig 2013. CURAMARE THUISZORG: ALTIJD BIJ U IN DE BUURT! Te bereiken via: (0187) 60 73 70 E-mail: thuiszorg@curamare.nl www.curamare.nl

Voor onze zoon van 2 jaar zijn wij vanaf januari 2013 op zoek naar een oppas voor de dinsdag of woensdagochtend. Neem voor meer informatie contact op met fam. G.A. Buth tel. 0187-750810

volg ons op TWITTER @dekrantvango vind ons op FACEBOOK facebook.com/eilandennieuws

Vermist sinds: 15-12-2012

Secr. Nijghstraat 6 - Middelharnis (tegenover snackerij Kruik)

Heeft u hem gezien? Bel a.u.b. Fam. van Es: 06 20625180 Beloning voor de vinder.


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

27

Medaille voor mej. Roodzant De Roode Kruisafdeling DirkslandMelissant-Herkingen heeft vrijdagavond tijdens de - in gebouw Animo te Dirksland gehouden- jaarvergadering afscheid genomen van haar colonne lid mej. Marie Roodzant te Dirksland. Mej. Roodzant moest het werk, dat zij gedurende twintig jaar met liefde heeft gedaan i.v.m. haar leeftijd neerleggen. Zij werd verrast door de mededeling van burgemeester Bos, dat het hoofdbestuur van het Roode Kruis haar de medaille van verdienste had toegekend. Burg. Bos wist hoezeer mej. Roodzant gedurende 20 jaar- nimmer op de voorgrond tredend- haar werk met grote nauwgezetheid heeft gedaan en de burg. begreep dat zij het betreurt de colonne te moeten verlaten nu zij reeds zes jaar geleden- op haar zestigste jaar- met pensioen had moeten gaan en de gedurende 6 jaar verkregen dispensatie niet langer wordt verleend. Burg. Bos herinnerde aan de rampdagen toen mej. Roodzant werkzaam was in het noodziekenhuis in Nieuwe-Tonge, overal waar het er op aankwam stond zij paraat. Met veel genoegen speldde de burg Bos haar daarop de verkregen medaille op het uniform. Namens de afdeling werd haar een gouden broche aangeboden. Een draagmedaille en een fraai bloemstuk werd haar door dokter R.P. Boot- namens de colonne- aangeboden.

JOEGOSLAVIË

In wat destijds Joegoslavië was spreekt men over Moslims, Serviërs, Kroaten, Bosniërs enz. Zijn er dan geen moslims onder de Serviërs en geen christenen onder de inwoners van Bosnië en Herzegovina? Antwoord: Het is veel ingewikkelder dan u denkt. Er leven vele volkeren in de vergaarbak van het voormalige Joegoslavië, omdat die staat na de Eerste-Wereldoorlog ontstond uit een gedwongen vereniging van diverse landstreken met vrijwel allemaal een gemengde bevolking die reeds heel verschillende godsdiensten beleed en tal van talen spreekt. Zo was het nu zelfstandige Slovenië een deel van het keizerrijk Oostenrijk-Hongarije met overwegend R.K.-bevolking, leven er veel Hongaren en Italianen in Kroatië. De Kroaten zijn van de aanvang af altijd tegen de Servische

deelneming en overheersing van Joegoslavië geweest. Bosnië, Herzegovina, Montenegro, en Macedonië werden eeuwenlang door de Turken bezet en door allerlei maatregelen van deze overheersers waren tal van families gedwongen het islamitisch geloof te aanvaarden. Maar een flink aantal inwoners bleef toch het eigen geloof trouw. Toen de Oostenrijkse troepen de Turken terugdreven, kregen de Grieks-orthodoxe en Servisch­ -orthodoxe kerk er weer een flinke invloed. Maar er wonen nu nog miljoenen moslims van Slavische herkomst in die streken. Er huizen ook tal van minderheden zoals Bulgaren, Hongaren, Italianen, Roemenen, Roethenen, Skipitaren, Slowaken, Tsjechen, Turken en, niet te vergeten, zigeuners. Daardoor werden in het complete Joegoslavië twaalf officieel erkende en vele niet erkende talen gesproken. Ooit leefden men redelijk broederlijk bijeen. Zij huwden onderling. Maar de Serviërs wilden

Kerst 2012 verloopt traditioneel zacht Richting het einde van deze week wordt het best interessant aan het weerfront als het strijdtoneel tussen de koude lucht uit noordoost en de opmars van zachte subtropische luchtmassa’s uit Frankrijk deels boven Nederland wordt uitgevochten. Vooral in het noordoosten van het land kan het vrij winters zijn in het tijdpad donderdag/zondag. Zelfs een ijsdag is niet uit te sluiten daar, met gedurende het hele etmaal een temperatuur beneden het vriespunt. Op iets zuidelijker breedte, op de doorgaans veel mildere Zuid-Hollandse Eilanden zal de zachte lucht waarschijnlijk wel aan het langste eind blijven trekken. Wel gaat zo’n thermisch overgangsgebied vaak gepaard met veel neerslag. Tussen donderdag en vrijdag kan er ook in onze regionen neerslag van betekenis vallen. Waarschijnlijk is dat gewoon regen, mogelijk ook wat natte sneeuw. Het blijft zeer opmerkelijk (even aannemend dat de zachte variant het uiteindelijk wint tijdens Kerst) dat het de afgelopen decennia juist tijdens de aanloop naar Kerst wat kouder was en dat uitgerekend op 24 of 25 december de ‘kerstdepressie’ de doorslag gaf en definitief aanstuurde op verzachting. In de kalenderklimatologie wordt dit dan ook het traditionele Weihnachtstauwetter genoemd dat ook bij onze oosterburen vaak opgeld deed/doet. Zelfs in het ‘nieuwe klimaat’ doet die zogenaamde singulariteit zich dus nog steeds voor. Het weerbeeld tussen Kerst en de jaarwisseling zal overwegend wisselvallig blijven met doorgaans normale temperaturen voor eind december. Veelal somber weer met periodiek regen en een doorgaans stevige aanlandige wind zijn zo de ingrediënten voor het traditionele kerstweer. Grootschalige koudeoffensieven zie ik vooralsnog niet arriveren in de Lage Landen. Maar..de kou blijft op de loer liggen boven Noordoost - en OostEuropa, dus een verrassing in de vorm van een bel koude lucht, of een serieuze sneeuwsituatie zou best nog eens kunnen ergens tussen 27 en 31 december.

Kerstuitvoering kinderkoor

Dokter Boot kon zich nauwelijks voorstellen dat marie de oefenavond, die ze altijd feilloos liet verlopen, niet meer zou bezoeken. Juffr. Roodzant zal echter de avonden blijven bezoeken en de colonne zegde haar daarvoor reeds bij voorbaat dank.

SOMMELSDIJK - Op 22 december willen de kinderen van “de Jonge lofstem”, samen met u zingen in de Hervormde Kerk aan het Marktveld. Iedereen is welkom. Het thema is de geboorte van de Heere Jezus.

Deze avond werd eveneens dank gezegd aan mej. Bokma die eveneens i.v.m. haar leeftijd afscheid zal nemen van het bestuur.

Aanvang: 19.00 uur, toegang is gratis maar er zal een collecte worden gehouden voor ons adoptiekindje in India.

de macht in (over) heel Joegoslavië handhaven en daartegen kwamen vele mensen in de overige landsdelen in het geweer! OVER LEER LEREN

Hoe moet een echt leren bank worden onderhouden? Antwoord: U schrijft er niet bij van wèlk leer uw bank(stel) vervaardigd is, en of er door fabrikant of leverancier reeds gezorgd is voor een behandelingsvoorschrift. Zo niet, vraag dan nog even na van welke leer­soort uw bank gemaakt is. Betreft het echt rundleer, dan kunt u dat een paar maal per jaar behandelen met bijvoorbeeld blanke bijenwas of leerwas in de juiste kleur. Zorg ondertussen dat het nooit vochtig wordt. Laat daarom nooit iemand met transpiratie of natte kleding in die bank plaats­nemen. Is er drank gemorst, neem dan de vochtplekken gelijk op en wrijf het leer, als het goed droog is, even op met een

schone doek waarop een vleugje blanke bijenwas, zodat u het niet te vet maakt maar juist soepel houdt. Laat uw bank ook niet achter het raam in de zon staan. ZACHT EITJE

Hoe zit ‘t eigenlijk met die aanbevelingen om een ei -in verband met het risico van de salmonellabacterie- langer te koken dan die drie à vijf minuten welke gebruikelijk waren als kooktijd voor een smakelijk zacht eitje? Kunnen we ons weer eens aan die korte kooktijd houden om niet steeds weer een min of meer hard of groen gekookt exemplaar voorgeschoteld te krijgen? Antwoord: Inderdaad treedt er van tijd tot tijd weer eens een salmonella

Oudejaarsbingo SOMMELSDIJK - De ANBO M&W Flakkee organiseert op zaterdag 29 december een Oudejaarsbingo in de Sperwer te Sommelsdijk. Aanvang 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur.

Extra Kerkdienst OUDDORP – Herst. Herv. Gem. woensdag 19 december 19.30 uur ds. D. Zoet infectie op, die zijn oorsprong in eieren vindt. De laatste tijd horen wij er minder van, dank zij verscheidene hygiënische maatregelen die de goede bedrijven hebben getroffen. Talloze mensen eten nu weer een zacht gekookt eitje zonder dat zij hierdoor ziek worden. Dit betekent dat de kippen van vele leveranciers vrij zijn van de salmonella, of dat de concentratie van bacteriën dermate klein is dat zij er geen last van hebben. Bovendien hebben gezonde mensen wel een goede weerstand tegen allerlei infecties. Onze medisch adviseur is daarom van mening dat het nu geen kwaad kan om van een zacht gekookt eitje te genieten, maar wij tekenen daar wel bij aan dat mensen uit de risicogroepen, zoals bejaarden, zieken, zwakken en zwangeren, hun eieren beter wat langer kunnen koken en dan afhankelijk van de grootte 5 à 6 minuten.


Warmte & Water

HOEK

Provincialeweg 10 | 3252 LR Goedereede T 0187 - 49 22 24 | F 0187 - 49 33 90 E info@vanwijkbv.nl | www.vanwijkbv.nl

INSTALLATIES & CONSTRUCTIES

Hazersweg 27a | Postbus 54 • 3253 ZH Ouddorp Tel 0187 - 68 14 92 | Fax 0187 - 68 35 47 E-mail hoekbv@hetnet.nl

Wij wensen u Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar!

wenst alle relaties

fijne feestdagen en een voorspoedig 2013

Wij danken u voor het vertrouwen en de fijne samenwerking in het afgelopen jaar. Directie en medewerkers Van Wijk Installaties & Constructies bv.

Schildersbedrijf

P. Mierop

0187-496753 06-27145434

✓ Schilderwerk

De Vos financiële diensten bv Prins Hendrikstraat 1 3257 AV Ooltgensplaat T: 0187 63 14 55 F: 0187 63 23 12 www.de-vos.nl info@de-vos.nl

2013

✓ Wandafwerking ✓ Beglazing

Gelukkig 2013

✓ Klein Timmerwerk

SPEELPLEZIER WENST U VENEL JAAR UW IN HET IE E

Design: Sfa Print bv

Wij wensen u een gezond en voorspoedig

ELPLEZIER E P S L E E V U T S WEN JAAR IN HET NIEUWE

Schildersbedrijf P. Mierop Wilhelminaweg 8 3253 BW Ouddorp

Tel. 0187-496753 Fax 0187-496834 Mob.: 06-27145434 Werkplaats: Dorpsweg 35b, Ouddorp

wenst familie, vrienden en bekenden

Bruna Middelharnis wenst u prettige feestdagen en een

gelukkig nieuwjaar

Bruna Middelharnis Westdijk 45-48, 3241 GT Middelharnis, 0187-482048

Bestel je boeken ook op bruna.nl

actueel nieuws > Betrouwbaar & nda > Activiteitenage > Nieuwsarchief rwachting > Lokale weersve > Kerk & Geloof

goede Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar toe. fam. W.J. de Wit

Jan Tuinstra B.V.

.nl

Altijd gratis verzenden

Handel in Land- en Tuinbouwprodukten

Auto Caravan Camper Kampeer

Fijne feestdagen en een veilig nieuwjaar

VOOR AUTO EN

MOTORRIJLESSEN! Noord Spuidijk 2 3247 LB Dirksland

0187 601412 06 23326781

Wij wensen iedereen

fijne kerstdagen en een

voorspoedig nieuwjaar

Specialiteit: AARDAPPELEN

voor INDUSTRIE

BINNENLAND EXPORT

Telefoon 0187-669555 W.A. Tuinstra 0187-669891 J.L. Tuinstra 0187-669250 B.g.g. P. Schouls E-mail: info@jantuinstrabv.nl www.jantuinstrabv.nl

Fax Gsm Gsm Gsm

0187-669062 06-53303025 06-53578414 06-51945771

Molendijk 83a 3249 AN Herkingen

Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!


Prettige kerstdagen en een gezegend nieuwjaar en een gezegend nieuwjaar Prettige kerstdagen Prettige kerstdagen

Fijne Kerstdagen en een gezegend nieuwjaar en een gezegend nieuwjaar en een Gezegend 2012

Wilgenstraat 1, Oosterland Wilgenstraat 1, Oosterland Tel. 0111-641213 Tel. 0111-641213

Wilgenstraat 1, Oosterland Tel. 0111-641213

Wilgenstraat 1, Oosterland Tel. 0111-641213

Dreef 14, Bruinisse Dreef 14, Bruinisse Tel. 0111-484012 Tel. 0111-484012

Dreef 14, Bruinisse Tel. 0111-484012

Dreef 14, Bruinisse Tel. 0111-484012

STRUIJK INTERIEURVERZORGING Nieuweweg 4, Melissant • Tel. / Fax (0187) 601217

BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN EN GRAAG TOT ZIENS IN 2013! ARDI KEUKENS & SANITAIR CECILIAWEG 4 | SINT ANNALAND TEL 0166-653448 | WWW.ARDIKEUKENS.NL

directie en personeel van

Familie Grinwis en medewerkers

drukkerij

de Waal

wensen u goede kerstdagen

Familie Grinwis en medewerkers en een voorspoedig 2013 wensen u goede kerstdagen en een voorspoedig 2011

wensen u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2013

Langeweg 13 3245 KE Sommelsdijk

Dorpsweg 43 3253 AG Ouddorp Tel. (0187) 68 23 11

T (0187) 471026 E info@drukkerijdewaal.nl

www.drukkerijdewaal.nl

F.W.P. Aandeweg Spinoloog Chiropractor

wenst iedereen

Gezegende kerstdagen en voor een ieder gezondheid in het komende jaar

wenst iedereen wenst iedereen goede feestdagen

goede feestdagen

en goede feestdagen en en de beste wensen de beste wensen de beste wensen voor het nieuwe jaar jaar voor het nieuwe voor het nieuwe jaar

Voorstraat 37, Middelharnis Tel. (0187) 48 54 88 b.g.g. (0187) 65 14 52

Zernikeweg 10 • 3241 MG Middelharnis • T (0187) 48 72 19 Fax (0187) 48 24 88 • www.bosmanenkalis.nl Zernikeweg 10MG• Middelharnis 3241 MG Middelharnis T (0187) Zernikeweg 10 • 3241 • T (0187) 48 72• 19 Fax (0187) 24 88 • www.bosmanenkalis.nl Fax (0187) 48 24 8848 • www.bosmanenkalis.nl

ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! We willen onze klanten bedanken voor het vertrouwen in ons afgelopen jaar. We heten u graag, ook de nieuwe klanten, in 2013 weer welkom!

wenst u goede kerstdagen

APK • APK • APK • APK • APK • APK

Uw leverancier voor aardappelen, uien en (voer)winterpeen

volg ons opNieuwjaar TWITTER Voorspoedig toe. @dekrantvango Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een

en een gezond 2013 Weststraat 43 * 3253 AR Ouddorp * Tel. (0187) 683522

vind ons op FACEBOOK facebook.com/eilandennieuws

48 72 1


Wij wensen u gezellige kerstdagen en een fantastisch nieuwjaar C1000 Sperling wenstC1000 u goede kerstdagen Sperling en een voorspoedig 2013

wenst u goede kerstdagen Wij wensen u en een voorspoedig 2011

GOEDE KERSTDAGEN en een IJZERSTERK 2013!

C1000 Sperling • Molenweg 4, Ouddorp • Tel. 0187-685050 C1000 Sperling • Molenweg 4, Ouddorp • Tel. 0187-685050

Woninginrichting

Nieuwerkerk • 0111 641 333 • www.hansestaalbouw.nl

Hameeteman

Dorpsweg 1 - Ouddorp - Tel: 0187-681288 www.hameetemanwonen.nl - info@hameetemanwonen.nl

TIELEMAN KEUKENS

WENST U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2013

Beauty en gezondheid schoonheidssalon en nagelstudio

Directie en medewerkers wensen uPrettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

wenst u prettige feestdagen!

Directie en medewerkers

Dreef 7 3251 AD Stellendam (0187) 49 38 61 info@goereeschilders.nl Dreef 7

3251 AD Stellendam

Prettige Kerstdagen Ziewensen onzeunieuwe website: www.goereeschilders.nl (0187) 49 38 61 en een gelukkig Nieuwjaar Directie en medewerkers

0187-612644 Den Bommel

wensen uPrettige Kerstdagen

info@goereeschilders.nl Dreef 7 3251 AD Stellendam

(0187) 49 38 61 Zieenonze nieuwe website: www.goereeschilders.nl een gelukkig Nieuwjaar info@goereeschilders.nl

Zie onze website: www.goereeschilders.nl

DE

Warme voeten met de kerst of

OP GOEREE-OVERFLAKKEE

WENST U

GOEDE KERSTDAGEN EN

GODS ZEGEN IN 2012 OOK IN HET NIEUWE JAAR

Wintertenen?

Wij gaan voor warme voeten tijdens de aankomende kerst! Met de winter voor de deur is belangrijk om het onderhoud van uw cv ketel te regelen. Onderhoud, reparatie of een nieuwe ketel? Sprong biedt u professionele installatie en snelle service voor een scherpe prijs.

Sprong installatietechniek Gas- en waterfitter • Sanitair • Dakbedekkingen Lood- en zinkwerk • Centrale verwarming Luchtbehandeling • Airconditioning Duurzame energie systemen

Fijne feestdagen en een duurzaam 2013

UIT OVERTUIGING goedereede dirksland middelharnis oostflakkee

Voor meer informatie

www.sprong-installatietechniek.nl Sprong Installatietechniek 0187 – 64 14 58

Boezemweg 18 3255 MC - Oude-Tonge info@sprong-installatietechniek.nl

wenst u namens Nelly, Maja en Aat

goede kerstdagen en een

voorspoedig en modieus 2013


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

31

Nieuws Op initiatief van medewerkers:

Padmos Scheepswerf kiest voor gift aan het goede doel in plaats van kerstkaarten sturen STELLENDAM - De vele relaties van scheepswerf Padmos zullen dit jaar tussen hun post geen kerstkaart aantreffen van de Stellendamse scheep(ver)bouwer en leverancier van scheepsmotoren. Niet dat ze hen voor het komende jaar geen voorspoed toewensen, integendeel zelfs. Maar vanuit het personeel is bij de directie de geste neergelegd om het rond de kerst eens anders te gaan doen. Daar zit best een verhaal achter. Maar in ieder geval leidde het ertoe dat vorige week woensdagmiddag een cheque ter waarde van € 5.000 kon worden overhandigd aan hospice Calando te Dirksland. En dat later in de week nog zo’n bedrag werd geschonken aan de gelijksoortige zorginstelling op Schouwen-Duiveland, hospice ‘Kaaskenshuis’. Door Hans Villerius

Wie in zijn directe omgeving te maken kreeg met ernstige ziekte of overlijden, zal hieraan diep in z’n binnenste altijd een bijzondere, gevoelige plek overhouden. Zo ook de medewerkers van het familiebedrijf Padmos Scheepswerf, met vestigingen in Stellendam en in Bruinisse. Zij hebben ‘t ondervonden wat het is als een gewaardeerde collega onverwachts overlijdt. En ook nu weten ze wat ‘t betekent om nog enkele collega’s te hebben met eenlevensbedreigende ziekte. Het heeft het personeel geraakt. En ook aan ‘t denken gezet: “Zouden we, juist in de dagen rond kerst,

niet iets voor een goed doel kunnen betekenen, daar een mooie bijdrage aan kunnen leveren?”. Het draagvlak hiervoor onder de medewerkers bleek verrassend groot, zowel in Stellendam als in Bruinisse, en het voorstel werd bij de directie neergelegd. Die was op haar beurt ook verrast, en waardeerde het zeer, dat dit onder de medewerkers leefde, al enkele jaren zelfs, en zegde graag medewerking toe. Besloten werd om, dit jaar voor het eerst,

niet meer zo’n duizendtal kerstkaarten te versturen of relatiegeschenken te doen, maar het geld dat hiermee wordt bespaard aan te wenden voor een gift aan een goed doel. En om dit echt een mooi bedrag te laten worden, stelde de directie een extra som geld beschikbaar, waardoor in totaal € 10.000 apart kon worden gezet. Het was vervolgens aan de medewerkers om te bepalen naar welk doel de gift zou gaan. Tegen de achtergrond van

Straks weer 80 op ‘t Fortuuntje

Door Hans Villerius

van de Commissaris van de Koningin waarin deze hem geheel in het gelijk stelt. ‘U stelt terecht dat de ingestelde maximumsnelheid (nog niet) in overeenstemming is met de inrichting van de weg. Toen de borden destijds werden geplaatst, was de verwachting dat de weg binnen afzienbare tijd zou worden afgewaardeerd tot erfgoegangsweg. In dit besef is er door de wegbeheerder ook geen benodigd verkeersbesluit getroffen en wordt er door de politie niet gehandhaafd op snelheidsovertredingen. Het zier er nu echter naar uit dat de afwaardering

van de weg tot erftoegangsweg nog wel even op zich laat wachten. Om de geloofwaardigheid van de maatregel niet in het geding te brengen en schijnveiligheid te voorkomen, zal de Dienst Beheer Infrastructuur de borden (laten) verwijderen’, zo schrijft de provincie. De huidige snelheidsbeperkende borden (zie foto) zullen dus worden verwijderd, zodat er voortaan weer een maximum snelheid is toegestaan van 80 km/u en waarna de politie er óók weer op snelheid zal gaan controleren…

week woensdagmiddag twee medewerkers van Padmos, Ans Kraaijenbrink en Adriaan Visbeen uit. “Het is de bedoeling om dit jaarlijks zo te gaan doen, onafhankelijk van het bedrijfsresultaat. Namens Calando nam directeur Janneke Koningswoud, blij verrast en dankbaar, de cheque in ontvangst, in het bijzijn van heel veel betrokken Stellendamse collega’s.

Stichting Real Time sluit eerste euro-incassocontract Ieder land in de Europese Unie heeft een eigen betaalsysteem. Dat gaat veranderen. Betalen in Europa wordt eenvoudiger. In 2014 komt er namelijk één gezamenlijke betaalmarkt. Rabobank Goeree-Overflakkee bereidt haar klanten voor op deze verandering.

STELLENDAM - Eén van onze lezers heeft het bij de provincie Zuid-Holland voor elkaar gekregen dat de thans geldende maximum toegestane snelheid van 60 km/u op de Plaatweg - de vroegere doorgaande weg tussen Stellendam en Melissant en in de volksmond ook wel bekend als ‘t Fortuuntje - komt te vervallen en dat er weer, net als voorheen, 80 km/u gereden mag worden.

Onze lezer heeft bij de provincie schriftelijk bezwaar aangetekend tegen de in zijn ogen “illegale borden”, zoals hij ze noemt. “Er was geen officieel besluit genomen om de borden te mogen plaatsen. Er is dus ook geen overleg geweest met de politie, wat tegenwoordig verplicht is. En de weg is niet aangepast zoals is voorgeschreven voor een 60-km weg”, zo legt hij zijn bezwaren uit, en daarom controleerde de politie er volgens momenteel ook niet op maximum snelheid. Als reactie op zijn schrijven kreeg de bezwaarmaker een brief

waaruit het voorstel was ontstaan, gingen bij de meeste collega’s de gedachten uit naar een zorginstelling als een hospice. En met medewerkers op zowel Goeree-Overflakkee als Schouwen-Duiveland, met op ieder eiland een hospice voor palliatieve zorg, werd besloten om beide hospices met € 5.000 te bedenken. “Een gift van de directie, maar uitdrukkelijk namens het personeel, van wie dit initiatief is uitgegaan”, legden vorige

“Stichting Real Time uit Goedereede heeft als eerste zakelijke klant binnen Rabobank Goeree-Overflakkee een nieuw euro-incassocontract. Een belangrijke stap voor Stichting Real Time en voor ons als bank”, aldus Hellen Wervers-Soldaat van Rabobank Goeree-Overflakkee. “Stichting Real Time organiseert christelijke jongerenavonden voor jongeren vanaf 15 jaar op ons eiland,” vertelt Gert-Jan van Veen, penningmeester van de Stichting Real Time. ”Met het euro- incassocontract kan de stichting op een handige manier donaties incasseren die toekomstproof is. Voor meer informatie over onze stichting verwijs ik u graag naar onze website: www.realtimego.nl.” Impact SEPA Zowel bedrijven als consumenten krijgen te maken met SEPA. Voor

particuliere klanten verandert er weinig, zakelijke klanten zullen hun administratie en bedrijfsvoering op enkele punten moeten aanpassen. Op 1 februari 2014 gaat Europa definitief over. Om alles goed te laten verlopen, wordt de overgang stapsgewijs uitgevoerd. De Rabobank helpt hun zakelijke klanten graag op weg om te voorkomen dat zij straks niet meer kunnen betalen en/of incasseren. Hellen Wervers-Soldaat vertelt: “Het is voor zakelijke klanten van groot belang om net als Stichting Real Time nu te starten met de voorbereidingen op SEPA, zodat zij later niet verast worden door de impact van SEPA.” Om inzicht te geven in de mogelijke gevolgen voor de administratie en financiële bedrijfsvoering, heeft de Rabobank de SEPA-Check ontwikkeld. Aan de hand van een keuzemenu geeft de test een eerste indruk van wat de zakelijke klant te wachten staat en waar opgelet moet worden. Stichting Real Time is begonnen met de voorbereidingen op SEPA, wanneer start uw bedrijf? Meer info


32

WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Volkskerstzang op Diekhuusplein MIDDELHARNIS - De laatste zaterdag voor Kerst zal het winkelend publiek niet alleen op d’n Diek ‘genieten’ van de in kersttooi toegeruste winkels en etalages. Ook op het Diekhuusplein zal er veel te doen zijn. Een werkgroep van Christengemeente De Rots, een kerkelijke gemeente die op zondag in Het Diekhuus samenkomt, heeft er alles aan gedaan om een zo breed mogelijk publiek in aanraking te brengen met de diepere betekenis van het Kerstfeest. Zaterdagmiddag 22 september zullen er verschillende activiteiten vanaf het Diekhuusplein worden georganiseerd. Vanaf 13.30 uur zullen er vanaf een groot podium op het plein verschillende optredens worden verzorgd van muziek- en zanggroepen. Ook zullen er nog enkele verrassende elementen worden opgevoerd. Plein van ontmoeting Volgens de organisatoren zal zaterdag het Diekhuusplein een ‘plein van ontmoeting’ worden waar alle ruimte is voor een goed gesprek. Dit kan onder het genot van een warme hap, vergezeld van een warm drankje. Alles is gratis en iedereen is volgens de organisatie van harte welkom. Het thema van de dag is ‘Saved’. “SOS is een vraag om gered te worden en Saved is als je gered bent. Deze redding kan alleen gebeuren door het Kerstkind”, zo licht men het thema nader toe. Als het ‘kerstgebeuren’ rond 16.30 uur is afgesloten, betekent het niet dat op het Diekhuusplein alles wordt opgeruimd, want in de avonduren is er nog een groots evenement. Om 19.30 uur is er volkskerstzang. Men hoopt dat velen dan aanwezig zullen zijn om samen kerstliederen te zingen. Er zullen zowel oude bekende kerstliederen gezongen worden als wat moderner uitvoeringen. Tussen de liederen door zal ook het Kerstevangelie op verschillende manieren belicht worden. Gezinsdienst De activiteiten rondom Kerst worden afgesloten tijdens een gezinsdienst op Eerste Kerstdag. Deze dienst in Het Diekhuus begint om 10.00 uur. Tijdens deze dienst zal op verschillende manieren stilgestaan worden bij het ‘wonder van Kerst’.

Kerstnachtdienst Exoduskerk SOMMELSDIJK - Op 24 december is er de jaarlijkse Kerstnachtdienst in de Exoduskerk te Sommelsdijk. Het thema voor deze viering is Vandaag is jullie een redder geboren. Er klinken teksten en verhalen, gebeden, samenzang en muziek. Er is muzikale

medewerking van de cantorij, organist Rien Abrams en een koperensemble van Sempre Crescendo. Voorganger in deze viering is ds. René Silvis. Na afloop is er de traditionele glühwein bij houtvuur. De aanvang van de viering is 22.00 uur. Ieder is welkom.

Kerstnachtdienst Stellendam

Kerstzangavond Oude-Tonge

STELLENDAM - Op maandagavond 24 december wordt in de Geref. Kerk van Stellendam, Kerkhoflaan, een kerstnachtdienst gehouden, aanvang 21.45 uur. Al jaren een traditie, maar voor de eerste keer betreft het nu een gezamenlijke dienst van zowel de Hervormde als de Gereformeerde Kerk.

OUDE-TONGE - Op zaterdag 22 december is er een kerstzangavond in de Hervormde Kerk van Oude-Tonge, aanvang:19.30 uur. De kerk gaat open om 19.00 uur.

Samen wil men delen in de vreugde van het feest van Kerst: Christus is geboren voor alle mensen. Het wordt een dienst vol afwisseling met het zingen van traditionele en ook minder bekende kerstliederen o.l.v. organist Bas van Beek en Praiseband “Image” uit Dirksland. De predikanten van beide kerken, Ds. D. Hoolwerf en Ds. W.J. van de Griend, zullen afwisselend het gesproken woord verzorgen aan de hand van het thema “Met de herders op weg”. Iedereen is van harte welkom

De koren die hun medewerking geven zijn: Chr. Mannenkoor “Door Eendracht Verbonden” uit Sint-Annaland o.l.v. Leen Heijboer Organist: Lené de Graaf Chr. Gem. Zangvereniging “Com nu met Sangh” uit Oude-Tonge o.l.v. Mariëlle Klavers. Organist: Dingeman Wolfert Kinderkoor “De Regenboog” uit Oude-Tonge o.l.v. Joke van ‘t Hof. Pianist: Anniek Strijdhorst. Daarnaast is er ook samenzang De collecte die wordt gehouden is voor het goede doel: Stichting Ontmoeting. Zeker in deze tijd denkt men ook aan de dak- en thuislozen.

Kinderkerstmusical Kerstviering Prins Maurits Ouddorp OUDDORP -Op maandagavond 24 december wordt in de Gereformeerde kerk in Ouddorp de jaarlijkse kerstmusical voor en door kinderen gespeeld. De titel is “Superkerst” met herkenbare situaties én met een duidelij­ke boodschap. Wie wil weten wat die is kan op maandagavond 24 december naar de Gereformeerde kerk aan de Dorpstienden 15 komen. De kerk is open om 18.30 uur. Aanvang: 19.00 uur.

Kerstnachtdienst Dirksland DIRKSLAND - Op maandagavond 24 december organiseert de Hervormde gemeente te Dirksland weer de jaarlijkse kerstnachtdienst in de kerk aan de Ring. Het thema van de dienst is God met ons. Voorganger is dominee Pleizier en muziekvereniging Amicitia zorgt voor de begeleiding van de kerstliederen. Afsluitend wordt het monumentale orgel bespeeld. De dienst begint om 21.00 uur, kerk open vanaf ongeveer 20.30 uur.

Kerstavond Zangdienst Op maandag 24 december is er in de Dorpskerk Hervormde Gemeente Ouddorp, Weststraat 2, een zangdienst. Deze wordt mede mogelijk gemaakt door mannenkoor ‘Obadja’ o.l.v. Ab Vroegindeweij en het Christelijk kamerkoor ‘Da Lui Cantiamo’ o.l.v. Jurriën van Kooten. Organisten zijn: Jan Meuleman en Johan van Wijk. Ds. G. Meuleman verzorgt de meditatie. Toegang is gratis met collecte voor de onkosten. Aanvang: 20.30 uur Meer info: www.hervormdouddorp.nl

OUDE-TONGE- Vanavond woensdag 19 december viert de CSG Prins Maurits haar jaarlijkse kerstviering in de Hervormde kerk van Oude-Tonge, Kerkring 1. Ook belangstellenden worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De traditionele kerstviering van de Prins Maurits zal dit jaar plaatsvinden in Oude-Tonge, waarbij leerlingen en personeel zorgdragen voor de invulling van deze kerstbijeenkomst. Op het programma staan, naast veel muziek en (samen)zang, ook declamaties en lezingen op het programma. Er is voor deze avond een uniek koor samengesteld dat bestaat uit leerlingen en personeel. Het belooft een afwisselende avond te worden. De avond begint om 19:30 uur. De kerk is vanaf 19:00 uur geopend en de toegang is vrij,maar vanwege de verwachte opkomst geeft de school hiervoor toegangskaarten uit. Deze zijn te reserveren via de mail (l.denbutter@ csgpm.nl) of telefonisch (0187482745).

Kerstdiensten Lachai Roi MIDDELHARNIS - Net als voorgaande jaren organiseert de CAMA Christengemeente Lachai-Roï te Middelharnis een aantal kerstdiensten. Hierin wil men op zoek gaan naar de betekenis van kerst. Alle diensten vinden plaats in de tennishal van recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk. Samen zingen met de eigen band en luisteren naar een bijzonder gelegenheidskoor, samen luisteren naar een verlichtende boodschap, samen genieten van mooie muziek in een sfeervolle ambiance en samen vieren dat Gods Zoon op aarde kwam om Zijn licht te verspreiden. Diensten: 23 december, een ARISE-dienst, speciaal voor de jeugd, aanvang 20.00 uur 24 december, een bijzondere kerstnachtdienst, aanvang 22.00 uur. 25 december, een gezellige kerstkinderdienst, aanvang 11.00 uur. Meer info: www.lachai-roi.nl en www. all-41.nl.

Kerstuitvoering ‘Obadja’

Arise Youth Event

STELLENDAM - Op 22 december verzorgt Christelijk mannenkoor ‘Obadja’ uit Ouddorp, samen met het Christelijk gemengd Rehobôthkoor uit Sommelsdijk, beiden onder leiding van dirigent Ab Vroegindeweij en muzikaal begeleid door organist Johan van Wijk, een kerstuitvoering in de Hervormde kerk van Stellendam.

SOMMELSDIJK - Zondag 23 december om 19.30 uur is er weer een Arise Youth Event. Arise Youth Event is een Event waar God centraal staat. Op een eigentijdse manier kan men beleven dat geloof levend en krachtig is en onmisbaar voor je leven. Met een goede band, hedendaagse actuele boodschap, muziek, drama en nog veel meer, wil Arise vertellen over God.

Hiermee hoopt men het gemis op te vullen na het opheffen van het Christelijk gemengd koor ‘Soli Deo Gloria’. De leiding van deze avond zal in handen zijn van Dhr. L.G. de Deugd uit Stellendam. Aanvang: 9.30 uur, kerk open: 19.00 uur.

Mirror, mirror on the wall

Arise is het Prieel uitgegroeid en wordt daarom gehouden in de tennishal van de Staver. Info: www.arise.nu en/of www.facebook.com/AriseYouthEvent

Speciale kerkdiensten voor kerst Zangdienst Goedereede

Kerstdiensten in de Emmauskerk

Kerstnachtdienst Ooltgensplaat

GOEDEREEDE -Op maandagdagavond 24 december zal er een kerstzangdienst gehouden worden in de Hersteld Hervormde Kerk ‘De Levensbron’ te Goedereede (ingang aan de Doelweg). Het Christelijk Ouddorps Mannenkoor o.l.v. dhr. D. Struik hoopt zijn medewerking verlenen.

MIDDELHARNIS - De Emmauskerk te Middelharnis nodigt iedereen uit voor de kerstdiensten op maandag 24 en dinsdag 25 december om resp. 22.00 uur en 10.00 uur. Het thema van de kerstnachtdienst is: ‘The Voice Of Heaven!’ En voor de Kerstmorgen: ‘Een volle voederbak - Levend Brood!’ In de kerstnachtdienst zingt de Cantorij olv Emmy Lingen-van Veen prachtige carols. Organist is Peter Jordaan en pianist Rien Gielbert.

OOLTGENSPLAAT - Het thema van de Gereformeerde (PKN) Kerk dit jaar is: “Kerst is thuiskomen”. Iedereen is dan ook welkom in de Kerstnachtdienst die op 24 december om 21.30 uur begint in het Kerkgebouw, ZuidAchterweg 17. Vanaf 20.30 uur kan men samen koffie/thee of chocolademelk drinken.

Naast veel samenzang zijn er ook muzikale intermezzo’s met trompet en dwarsfluit en zal er een korte meditatie worden gehouden. De collecte zal bestemd zijn voor de zending van de HHK, met name het project in Suriname. De toegang is vrij. Aanvang 19.00 uur. De kerk is open om 18.30 uur.

In de Kerstmorgendienst is er begeleiding van het combo olv Johan Keuning. Voorganger in beide diensten is Ds. Leen Jan Lingen. Parkeren kan o.a. bij de Prins Maurits, de Goederee en op het parkeerterrein van de Bossechool. Voor meer info: kijk op www. emmauskerkmiddelharnis.nl

Tijdens de dienst zullen vele bekende kersliederen gezongen worden en is er medewerking van het koor Jehosua en een muziekgroep en zal er een korte meditatie worden gehouden. Op eerste Kerstdag is er in hetzelfde Kerkgebouw om 9.30 uur een Kerstdienst. Deze ochtend is er oppas voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor alle basisschoolgroepen.

Kijk ook op www.eilandennieuws.nl/kerk-en-geloof


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Mannenkoor Sjaloom zingt

Mission Music Kerstconcert

Kerstactie: Brood in de voederbak

Kerstnachtdiensten bij kaarslicht

SEROOSKERKE - In de Hervormde kerk van Serooskerke (Schouwen) wordt op maandag 24 december de jaarlijkse kerstzangavond gehouden. In deze dienst wordt medewerking verleend door het mannenkoor Sjaloom uit Goes. Het koor bestaat uit een 20 tal koorleden en heeft een goede bezetting van de stemmen staat onder leiding van dirigent Rick Mudde, pianist Wilma Mieras zorgt voor begeleiding van het koor, de organist voor deze avond is Matthijs Mijnders uit Zierikzee.

THOLEN - zaterdag 22 december organiseert Mission Music Concerten voor de 10e keer het inmiddels traditionele Kerstconcert in de Grote kerk van Tholen.

STELLENDAM - Op Eerste Kerstdag kunnen mensen in de Hervormde Kerk tijdens de morgendienst afbakbrood geven voor de voedselbank op Goeree Overflakkee. Dit is een diaconale aktie die In het verlengde ligt van het advents/kerstproject: Brood in bethlehem. Ds. D Hoolwerf leidt de dienst die om 9.50 uur begint met het zingen van kerstliederen.

OUDDORP - Op kerstavond gaan vele mensen op weg naar de kerstnachtdiensten bij kaarslicht in de Doopsgezinde Gemeente, Dorpstienden 3. In de loop der jaren zijn deze diensten een begrip geworden in Ouddorp en ook ver daarbuiten. Voor steeds meer mensen begint het Kerstfeest met een bezoek aan een van deze diensten.

Het koor zal mooie bekende kerstliederen zingen daarbij zal er ook veel samenzang zijn. De leiding van deze avond is in handen van Ds. A. de Reuver en zal tevens de meditatie verzorgen. Aanvang; 20.00 uur.

Volkskerstzang Middelburg MIDDELBURG - Op 26 december zal in de Nieuwe Kerk van Middelburg de inmiddels traditionele OudHollandse Volkskerstzang avond, georganiseerd door Omnis Cantare worden gehouden. Medewerking aan deze avond zal worden verleend door het Chr. Samengesteld Mannenkoor Zeeland o.l.v. Ron van Ommen. Verder zullen de musici Lennart Moree (vleugel), Cobi v.d. Graaf - de Smit(dwarsfluit) en Martin Weststrate(orgel) hun medewerking verlenen. Aanvang: 19.30 uur, kerk open om 19.00 uur. Toegang: vrij, maar collecte voor de MAF. Opening en sluiting door Ds. D. Jongeneel uit Arnemuiden.

Elk jaar opnieuw komen er honderden mensen vanuit het hele land naar de Grote kerk in Tholen voor dit Kerstconcert en de organisatie verwonderd zich hier over en is blij ermee. Dit jaar zullen aan het concert mee werken een groot samengesteld mannenkoor van 120 zangers, nl het Duivelands mannenkoor en het Ouddorps mannenkoor o.l.v: Dinant Struik Het Young Ladies Choir “Hadassah” o.l.v: Ria van de Noort Begeleiders zijn de organist Stephan Folmer, pianist Mark Brandwijk en trompettiste Jantine Kalkman. Zij hopen met elkaar een heel gevarieerd programma te brengen en verder is er ook veel samenzang. Het concert begint om 19.30 uur en de kerk is open om 18.45 uur. De toegang voor volwassenen bedraagt € 10,- en voor kinderen t/m 12 jaar € 5,Kaarten zijn te koop via www.mission musicconcerten.nl ,bij Boekhandel Oostdijk in Tholen en bij de ingang van de kerk voor aanvang van het concert (indien voorradig). Gezien de grote opkomst van de laatste jaren raden wij u aan om in voorverkoop reeds uw kaarten te bestellen, dit om teleurstelling te voorkomen.

Muziek vanaf Goereese Toren GOEDEREEDE - Tweede Kerstdag zal het traditionele kerstconcert vanaf de toren weer worden gegeven van 12.00 uur tot 13.00 uur. Precies na de twaalf uur slagen zal de grote “Maria” klok met de hand geluid worden, het is altijd weer indrukwekkend om deze bijna

vijfhonderd jaar oude klok te zien luiden en de fraai galmende klanken over het stadje Goedereede uitstrooit. Daarna zal de stadsbeiaardier en het koperensemble dat dit jaar voor de vijfentwintigste keer dit evenement verzorgt, de kerstliederen door het luchtruim van Goedereede brengen.

In de adventsdagen is er gepreekt over het Bijbelboekje Ruth en dat wordt afgesloten op Eerste Kerstdag. Ds. Hoolwerf: ‘Ruth is het bijbelboek van de honger die wordt gestild. Het begon met hongersnood in Bethlehem. Naomi en Ruth keren arm en hongerig terug. Door het huwelijk van Boaz en Ruth wordt ook Naomi’s leven opnieuw met vreugde gevuld. Op het Kerstfeest vieren we dat de voederbak, de kribbe, vol is: niet met eten, maar vol van Gods Zoon. Hij is belangrijker dan voedsel. Hij vult niet alleen onze maag, maar heel ons leven. Wie in Jezus gelooft, wordt verzadigd met Gods goedheid en genade.’ De diaconie wil hier graag op inhaken met een Aktie. ‘Kerst vieren’, zo zegt diaken Bram Kievit, ‘ betekent oog houden voor de nood in deze wereld. En die nood is soms heel dicht bij. Daarom willen we de gemeente en iedereen uitnodigen , die naar de kerk komt afbakbrood mee te nemen. Kinderen van de gemeente zullen dit naar de voedselbank in Middelharnis brengen, om zo ons ‘broodje’ bij te dragen.’

De 1e Kerstnachtdienst: In deze dienst wordt gezongen en gemusiceerd door Musica Sororum. Jonge mensen, die zingen over wat geloven voor hen betekent en zo het blijde nieuws van Kerst brengen.Aanvang: 20.00 uur. In de tweede Kerstnachtdienst, aanvang: 22.00 uur, zal worden gezongen door het Gospelkoor van de Doopsgezinde Gemeente o.l.v. Petra Troost. Oude’ bekende kerstliederen worden weer gezongen en ook het koor zingt enkele prachtige kerstliederen. Aan de kerstnachtdiensten wordt verder

33

muzikaal meegewerkt door Ineke van Erkelens, Jan Teeuw, Izaäk Kievit en Martijn Dijkgraaf. Voorganger in beide diensten is Ds. E.A. van Hoof. Maandag 24 december 16.30 uur: Ds. E.M. de Jong - Duitstalige dienst m.m.v. Kerkkoor 20.00 uur: Ds E.A. van Hoof - 1e Kerstnachtdienst m.m.v. Musica Sororum 22.00 uur: Ds E.A. van Hoof - 2e Kerstnachtdienst m.m.v. Gospelkoor Dinsdag 25 december 1e Kerstdag 09.30 uur Ds. E.M. de Jong m.m.v. Kerkkoor Woensdag 26 december 2e Kerstdag 10.00 uur Ds. E.A. van Hoof - Kerstzangdienst met veel samenzang. Iedereen is welkom de diensten bij te wonen.

Diensten in Ontmoetingskerk MELISSANT - In de ‘Ontmoetingskerk’ in Melissant wordt zondag 23 december een speciale kerstdienst gehouden m.m.v. ‘The Message” uit Bruinisse en de kinderen van de kindernevendienst. Voorganger tijdens deze dienst is mevr. I. Bakker uit Sommelsdijk. De dienst begint om 9.30 uur aan de Nieuweweg 11 in Melissant.

Traditiegetrouw is er op eerste kerstdag een gezinsdienst. Deze dienst komt tot stand met medewerking van de jeugdclubs onder leiding van Sarieke Walgaard. Deze dienst begint altijd een uur later en wel om 10.30 uur. Voorganger tijdens deze dienst is ds.T.Wegmans uit Den Haag.

Werken als leerkracht in Indonesië? Zendingsechtpaar (Chrisjan en Marieke) Visscher in Salatiga (Java-Indonesië) zijn op zoek naar een ervaren leerkracht. Voor het schooljaar 2013-2014

om hun 3 kinderen volledig Nederlands onderwijs te geven. Hebt u interesse in deze vacature neem dan, graag zsm maar uiterlijk voor februari 2013,

contact op met de zendingsorganisatie OMF: 0342-462666 of nd@omf.nl.

Kerst 2012 U kunt rondom de kerk en toren genieten van de muziek dat ongeveer een uur duurt, dit speciale concert wordt door velen opgeluisterd. In de toren op de klokkenzolder zie je de muzikanten in de kou de warme klanken maken, de beiaardier bespeelt het klavier een zolder lager.

Ode aan mijn lieve ouders Weet je hoe wij werden opgevoed? We leerden als vanzelf om ons te schikken en als je zat te liegen of te klikken, dan werd gelijk je mond gesnoerd. Moe hield van orde en regel in het gezin. Ze had het in de hand, als Pa eerst als boerenknecht en later als klein baasje, heel de dag ging werken op het land. Er werd niet gevloekt, gescholden of geslagen. Wij moesten luisteren en hadden een taak alle dagen. Moe speelde voor ons op de citer en wij zongen uit volle borst mee. Scheepje onder Jezus hoede op de grote woeste zee. Of het knaapje die een roosje zag staan en ‘t kleine Daantje die naar school zou gaan. We hadden niet veel, maar waren niet arm. Moe was thuis en ons nestje was warm. Honger en kou hebben wij nooit gehad. Wel ouders die ons voorgingen op het goeie pad. Hard werken , eenvoudig leven en denk erom: goed voor een ander wezen!!! Al hadden wij zelf een flink gezin, paste er altijd nog wel iemand bij in. Ze gaven ons normen en waarden mee voor het leven, zodat wij het onze kinderen door konden geven. Bedankt lieve ouders, mijn respect groeit met de jaren en het besef hoe gelukkig wij toen waren. Geen dag gaat voorbij zonder dat ik aan hen denk en dank ik God voor dat grote geschenk. Ik ga onze ouders steeds meer begrijpen en hoop dat ik een beetje op hen ben gaan lijken. Wat iedere ouder graag zou willen wensen, dat hun kinderen als volwassen mensen zoals wij, eensgezind en allen te saam, in voor en tegenspoed, vredig met elkaar om zouden gaan. RIETJE


Herindeling Nieuws #9 Corstiaan Kleijwegt

Eén gemeente

per 1 januari 2013

waarnemend burgemeester

De herindeling van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee komt snel dichterbij. De vier gemeenten op GoereeOverflakkee werken hard aan de voorbereidingen. Op 1 januari 2013 staat de gemeente Goeree-Overflakkee klaar voor de dienstverlening aan haar inwoners, ondernemers en bezoekers!

Met ingang van 1 januari 2013 is de heer C.A. (Corstiaan) Kleijwegt waarnemend burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee. De heer Kleijwegt is 65 jaar en lid van de PvdA en heeft een ruime bestuurlijke ervaring in het openbaar bestuur. Hij was van 2002 tot 2012 burgemeester van de gemeente Hellevoetsluis en van 1991 tot 2002 burgemeester van de gemeente Sliedrecht. Daarvoor was de heer Kleijwegt respectievelijk wethouder (1982-1991) en raadslid (1978-1991) van de gemeente Velsen.

De procedure om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester wordt begin 2013 gestart. Op donderdag 24 januari 2013 vindt de profielschetsvergadering plaats. Naar verwachting treedt voor de zomer van 2013 de kroonbenoemde burgemeester aan. De heer Kleijwegt solliciteert niet naar de functie van kroonbenoemde burgemeester in de gemeente GoereeOverflakkee.

Beperkte dienstverlening vanaf 21 december In verband met de laatste voorbereidingen op de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee zijn de gemeentehuizen van de vier gemeenten van vrijdag 21 december 2012 11.00 uur tot en met woensdag 2 januari 2013 voor publiek gesloten. Tijdens deze periode is er een beperkte dienstverlening. De balies van burgerzaken zullen op donderdag 27 en vrijdag 28 december ’s morgens van 09.00 uur tot 11.00 uur geopend zijn voor de aangiften van geboorten en overlijden. Tijdens deze openingstijden kunnen geen andere producten worden aangevraagd. Producten die

ter plaatse kunnen worden gemaakt, zoals uittreksels, kunnen nog tot 20 december worden aangevraagd. Dit geldt ook voor de producten die digitaal via de websites worden aangevraagd. Vanaf maandag 17 tot en met woensdag 19december kunnen alleen nog spoedaanvragen voor reisdocumenten en rijbewijzen worden gedaan. Ook de afdelingen Sociale Zaken zijn in de periode vanaf 21 december niet regulier beschikbaar. Wel zullen op de werkdagen medewerkers aanwezig zijn voor noodgevallen.

Nieuwjaarsreceptie Op woensdag 2 januari 2013 is de eerste nieuwjaarsreceptie van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. De bijeenkomst wordt gehouden de tennishal van Recreatiecentrum De Staver, Olympiaweg 32 in Middelharnis.

Programma 18.30 uur: Inloop 19.00 uur: Welkomstwoord door gemeentesecretaris Boudewijn Marinussen 19.10 uur: Toespraak wnd. burgemeester Corstiaan Kleijwegt 19.30 uur: Promotiefilm gemeente Goeree-Overflakkee 19.35 uur: Informeel samenzijn 21.00 uur: Einde nieuwjaarsreceptie De raadsleden en wethouders van de gemeente GoereeOverflakkee worden in de middag van 2 januari geïnstalleerd tijdens de eerste raadsvergadering. De nieuwjaarsreceptie is een mooie gelegenheid om te toosten op de benoemingen en elkaar de beste wensen voor 2013 over te brengen. U bent van harte uitgenodigd om bij deze nieuwjaarsreceptie aanwezig te zijn.

Eerste raadsvergadering De nieuwe gemeente start op 2 januari met de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar. Tijdens deze raadsvergadering worden de raadsleden en wethouders geïnstalleerd en wordt het coalitieprogramma door de nieuwe coalitiefracties gepresenteerd. Ook worden al diverse belangrijke besluiten genomen. Zo staan er meer dan 20 verordeningen op de agenda en vinden diverse benoemingen plaats. Het wordt echter wel een feestelijke bijeenkomst die geheel in het teken staat van de nieuwe gemeente. De raads-

vergadering wordt voorgezeten door de waarnemend burgemeester Corstiaan Kleijwegt. De raadsvergadering vindt plaats van 14.00 tot 17.00 in de nieuwe raadzaal in Middelharnis. De complete agenda wordt uiterlijk 21 december geplaatst op de herindelingswebsite www.herindelinggoereeoverflakkee.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beoogd griffier Jeroen Mimpen via 0187-488175 of j.mimpen@isgo.nl.

Aanbouw gemeentehuis klaar De aanbouw aan het gemeentehuis in Middelharnis is op donderdag 6 december officieel opgeleverd. Afgelopen week is gestart met de inrichting van de werkplekken.

Wethouderskandidaten bekend De beoogd coalitiepartijen van de gemeente Goeree-Overflakkee hebben besloten wie de kandidaten zijn voor de wethoudersposten; er komen vijf wethouders. De portefeuille economie, onderwijs en werkgelegenheid zal beheerd worden door Frans Tollenaar (SGP). Tollenaar is op dit moment locoburgemeester in de gemeente Goedereede. Hij woont in Nieuwdorp (Zld.). Ruimte en wonen, en leefbaarheid wordt de verantwoordelijkheid van Piet Koningswoud (SGP). Hij is momenteel wethouder in de gemeente Dirksland, waar hij ook woont. Marnix Trouwborst (VVD) gaat de portefeuille financiën, verkeer en vervoer beheren. Trouwborst bekleedt diverse bestuurlijke functies en woont in Zuidland. Ir. Gerrit de Jong (CU) wordt verantwoordelijk voor de portefeuille sociale zaken, welzijn en cultuur. De Jong is momenteel wethouder in de gemeente Dirksland en woont in Sommelsdijk. De vijfde wethouder wordt Arend-Jan van der Vlugt (CDA). Van der Vlugt woont in Stellendam en was van 2007 tot 2010 wethouder in de gemeente Goedereede. Zijn taakgebied wordt innovatie, landbouw en visserij en gebiedsmarketing.

AGENDA 1 januari 2013 start nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee

2 januari 2013 eerste raadsvergadering en nieuwjaarsreceptie

Colofon Uitgave, teksten en redactie: werkgroep communicatie, Middelharnis Fotografie en opmaak: Sfa Print, Dirksland Contact: herindeling@isgo.nl Projectbureau herindeling Goeree-Overflakkee Dwarsweg 40, Postbus 313, 3240 AH Middelharnis (0187) 48 81 78 herindeling@isgo.nl

Herindeling

Goeree-Overflakkee

herindelinggoereeoverflakkee.nl twitter.com/herindelinggo facebook.com/ herindelinggoereeoverflakkee


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

35

Weg van het eiland, maar nog wel een abonnement op het Eilanden Nieuws

“Steeds meer het gevoel erbij te horen” Deel 10: de heer. D. Boonstra (73), oud-burgemeester van Dirksland “In 1991 zijn mijn vrouw en ik naar Dirksland gekomen. We woonden daarvoor in Nieuwkoop. Ik werkte als politicoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik had het daar naar mijn zin. Aan de andere kant was ik niet iemand die alleen maar met zijn neus in de boeken wilde zitten. Ik wilde ook iets betekenen voor de maatschappij. Ik was daarom onder andere wethouder in Nieuwkoop voor het CDA en vicevoorzitter van de Raad voor het Jeugdbeleid, een adviesorgaan voor de regering. Dankzij deze functies had ik contact met allerlei bestuurders. Met sommigen van hen sprak ik wel eens over het burgemeesterschap. Dat leek me wel wat. Het grappige was dat mijn schoonvader ooit al eens had gezegd: ‘Dick, ik zie in jou wel een burgemeester’. Hij zag dat ik ervan genoot om samen met anderen dingen in gang te zetten, iets zinvols te bereiken voor de samenleving. Maar in de tijd dat onze kinderen nog jong waren, wilden we ze graag een stabiele plek geven. We wilden niet verhuizen voordat ze zelf het huis uit waren. Toen dat eenmaal zover was, ben ik gaan solliciteren als burgemeester. In Dirksland verliepen de gesprekken bijzonder prettig. Ik zei

tegen mijn vrouw: ‘Dit zou wel eens iets kunnen worden’. We zijn toen vanuit Nieuwkoop in Dirksland gaan kijken. Dat was op een natte, druilerige dag. Mijn vrouw zei: ‘Ik weet het niet hoor’. Maar ik zei: ‘Wacht maar, als de zon schijnt ziet het er hier heel anders uit!’ En dat was waar. Ik werd benoemd als burgemeester van Dirksland en we hebben er een mooie tijd gehad. Het duurde natuurlijk even om er helemaal in te komen. We waren buitenstaanders en zo werd er in eerste instantie ook een beetje naar ons gekeken. Ook voor onszelf was het even wennen. We woonden de eerste maanden in een vakantiehuisje in Herkingen. Tijdens het boodschappen doen konden we de mensen maar moeilijk verstaan. Al snel kregen we ons eigen huis in Melissant. Mijn vrouw ging daar ook als onderwijzeres aan de slag. Steeds meer kregen we het gevoel dat we er echt bij gingen horen. Spraken raadsleden me in het begin nog met ‘burgemeester’ aan, later werden we veel meer echt collega’s. Als je me vraagt wat ik me vooral herinner uit mijn tijd in Dirksland, dan is

dat de discussie over de komst van een asielzoekerscentrum. Dit speelde rond 2000. Eerst was er sprake van een centrum in Herkingen, later ging het om een plek in Dirksland. De eventuele komst van zo’n centrum maakte heel wat los onder de bevolking. Ik herinner me een aantal emotionele bijeenkomsten. Mijn persoonlijke mening - en gelukkig dacht de raad er ook zo over - was dat we als gemeente bereid moesten zijn om asielzoekers een plek te geven. Als burgemeester had ik de taak om de inwoners van Dirksland ook in die richting te krijgen, maar dat viel niet mee. Uiteindelijk is er in Den Haag besloten om geen asielzoekerscentrum in Dirksland te vestigen. Dit had onder andere te maken met het teruglopend aantal vluchtelingen in ons land. Hiermee liep de discussie met een sisser af. In 2002 ben ik met pensioen gegaan. Er veranderde in die tijd nogal wat in de politiek. Het dualisme kwam op. Ik begreep enerzijds de voordelen daarvan, anderzijds was ik te veel vergroeid met het monistische stelsel waarbij het college en de raad samen optrokken. Een mooi moment om te stoppen, vond ik. Mijn vrouw en ik zijn toen naar Friesland vertrokken, het land van onze voorvaderen. We waren ons nieuwe huis in Oppenhuizen - bij Sneek - nog aan het inrichten toen ik door een ernstige hersenbloeding werd getroffen. Gelukkig ben ik daar van hersteld en kon ik zelfs weer bestuurlijke taken op me nemen. Nu wonen we in Bolsward. Ons appartementencomplex is verbonden met een verzorgingstehuis. Als je gezondheid wat kwetsbaarder is geworden, is dat een prettig idee. We genieten van onze kinderen en

Sparta stunt: 2-2 De Sparta-dames hebben woensdagavond thuis tegen Spirit I uit Barendrecht een verrassend gelijkspel behaald. Dit is niet vanzelfsprekend. Spirit is de nummer één in de klassering, bijna alles werd door dit team ruim met 4-0 gewonnen, slechts één gelijkspel tegen het eveneens sterke VSS uit Spijkenisse. De Sparta-dames waren zeer gemotiveerd en attent en hadden “honger” naar de bal. Met veel inzet werd er aan de wedstrijd begonnen, zij gaven Spirit geen kans om in hun spel te komen. De eerste set werd gewonnen met 25-17, de tweede set werd met 25-22 binnen gehaald.

Na deze twee sets leek het over te zijn. Na een time-out bij 1-8 kwamen de dames toch nog terug. De set werd verloren met 19-25. De vierde set was voor Spirit. Jammer dat Linda Roozemond in deze set een lichte blessure opliep. De Sparta-dames raakte hierdoor uit hun spel en verloren de concentratie. Trainer-coach Henk Arink was zeer content over het goede spel van dit team. Het is een stimulans zo door te gaan. De wedstrijd van aanstaande woensdag, uit bij Spirit II, is door de tegenstander uitgesteld.

Schipper sponsort naast een reclamebord langs de atletiek baan ook de Schipper Electro Grevelingen Cross, die in februari gehouden zal worden op de Grevelingendam bij restaurant Meerzicht. De cross kan dankzij de nieuwe sponsor geheel gefinancierd worden, waardoor de wedstrijdorganisatie weer aan alle verwachtingen van de deelnemers kan voldoen. Bij MSV & AV Flakkee voetbalt één van de kinderen en moeder doet aan atletiek. Na enige overweging is het dus de atletiekcross geworden, waar de atletiekcommissie zeer dankbaar voor

Flakkee interesseert me natuurlijk. Ik ben geen voorstander van grote gemeenten, maar ik begrijp ook dat het in deze tijd vaak niet anders kan.” Voorlopig is dit de laatste aflevering van overkantlezers. In februari 2013 hopen we de serie weer een vervolg te geven.

Tarieven Waterschapsbelasting RIDDERKERK - De tarieven voor de waterschapsbelastingen 2013 voor de Zuid-Hollandse eilanden (het werkgebied van waterschap Hollandse Delta) zijn bekend. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft op 22 november jl. de begroting en de kostentoedeling voor 2013 vastgesteld.

In 2013 is er een beperkte stijging van de totale belastingopbrengst van 0,5 procent ten opzichte van 2012. De daaruit voortvloeiende tarieven voor de waterschapsbelasting verschillen per situatie. Om veilig te kunnen

Nieuwe sponsor AV Flakkee MIDDELHARNIS - AV Flakkee kan een nieuwe sponsor welkom heten: Schipper & Zn. Electrotechniek. Op woensdag 5 december tekende directeur A Schipper, van het gelijknamige bedrijf gespecialiseerd in elektrotechnische installaties, het sponsorcontract. Een mooie opsteker in deze tijd waar veel verenigingen hun sponsoring door bezuinigingen zien inkrimpen. AV Flakkee is dan ook oprecht trots op de ondertekening van dit contract.

zeven kleinkinderen en komen elk jaar nog een paar weken op Flakkee. Het Eilanden Nieuws zijn we altijd blijven lezen. Ik vind de krant eigenlijk steeds beter worden. Als het Eilanden Nieuws komt, blader ik hem eerst helemaal door. Vervolgens lees ik de verhalen over Dirksland. Ook het nieuws over de herindeling van

is. De vorige sponsor was komen te vervallen. Dit gat is nu dankzij Schipper Electrotechniek b.v. voor 2013 volledig gedicht. Over Schipper Electrotechniek Schipper Electrotechniek b.v. gevestigd aan de Langeweg in Nieuwe Tonge heeft jarenlange ervaring met de aanleg van elektrotechnische installaties in woningen en bedrijfsgebouwen en zorgt het ook voor het grootonderhoud van installaties. Meer info op: www.schipperelectro.nl

wonen, werken en recreëren, betaalt bijvoorbeeld een gezin met een huurwoning in Zuid-Holland zuid in 2013 € 248, iets minder dan dit jaar. Het bedrag kan in tien maandelijkse termijnen via automatische incasso worden betaal. Diverse soorten Er zijn verschillende soorten waterschapsbelastingen. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belastingplichtige. De samenstelling van het huishouden, de waarde van onroerend goed en de hoeveelheid grond spelen daarbij onder meer een rol. De waterschapstarieven voor 2013 zijn te bekijken

op de website van het waterschap www.wshd.nl/belastingen. Lichte verhoging “Met de lichte structurele verhoging van de benodigde belastingopbrengst wil het waterschap tariefstijgingen voor latere jaren beperken”, vertelt dijkgraaf Jan Geluk. Waterschap Hollandse Delta zorgt voor veilige dijken en duinen, voldoende en schoon water in sloten en plassen, veilige wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom en zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Zuid-Holland zuid.


Dirigent, bestuur en leden van het

Mannenkoor ‘Ons Koor’ wensen u

Prettige Kerstdagen en een

Nieuws n e d n a il E n a v Het team rders, e e rt e v d a , rs e z wenst al haar le ers, rk e w e d e m , n te corresponden ende g e z e g s e ti la re bezorgers en nd en o z e g n e e n e n Kerstdage 13 voorspoedig 20

Gelukkig Nieuwjaar Mevr. S.W. van Balen-Holleman wenst familie, vrienden en bekenden Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar ‘De Goede Ree’, Zijpe kamer 125 Prinsesselaan 51 3245 XN Sommelsdijk

! e e k k a fl r e v O e e r De krant van Goe

EH BO

rantvango twitter.com/dek s /eilanden.nieuw m co k. o o b ce fa

EHBO-vereniging Sommelsdijk EPU

NEDERLAND

wenst leden en donateurs

en een

Molendijk 73 – HERKINGEN Telefoon (0187) 669309

vind ons op FACEBOOK facebook.com/eilandennieuws

goede Kerstdagen

Mts. Van Eck

volg ons op TWITTER @dekrantvango

gezond en voorspoedig 2013

wenst familie, vrienden en klanten

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2013

Familie, vrienden en bekenden wil ik

Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig en gezond nieuwjaar

Fam. Chr. de Geus

toewensen.

Nieuwstraat 7 – HERKINGEN

J.G. Nieuwland-Moerkerke

wenst familie, vrienden en kennissen

Han de Lignieplein 19, 3249 BM Herkingen

een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

De heer P.H. de Geus wenst familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar Adoptieplein 13, 3249 AB Herkingen

Grevelande

FINANCIEEL ADVIESBUREAU GESPECIALISEERD IN VERZEKERINGEN - HYPOTHEKEN - FINANCIERINGEN

Aspergeboerderij wenst

Familie, vrienden en bekenden

cliënten, familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen

Gezegende Kerstdagen en

en een Gelukkig 2013

de Allerbeste wensen voor 2013

Langeweg 19a, 3245 KE Sommelsdijk Telefoon: 0187 481955 Internet: www.hansmeijeradvies.nl

-

Fam. Lies en Beijke van der Velde (0187) 669317 www.grevelande.nl

Postbus 88, 3240 AB Middelharnis Fax: 0187 481992 E-mail: info@hansmeijeradvies.nl

A C C O U N TA N T S E N B E L A S T I N G A D V I S E U R S

P. van der Veer Onderlangs 22 3249 AT Herkingen

Wij wensen u

Gezegende Kerstdagen en een

voorspoedig 2013 Nicolaas Beetsstraat 21, 3245 RD Sommelsdijk Telefoon (0187) 486353 Fax (0187) 482463

Het bestuur van Stichting Real Time wenst alle jongeren

gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar

toe.

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Wij willen de kerken, bedrijven en personen die ons het afgelopen jaar financieel ondersteund hebben hartelijk bedanken. www.realtimego.nl realtime@solcon.nl

Kantoor Sommelsdijk: Langeweg 41

Kantoor Strijen: Kerkstraat 8a


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Ouddorp Wij wensen familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar J. Moerkerk A. Moerkerk-Visser

Wij wensen familie, vrienden en bekenden

Goede Kerstdagen en een Voorspoedig en Gezond Nieuwjaar

Fam. Klepper Alexanderstraat 34, Ouddorp

P. M. Krijger Metsel- en Tegelwerken Hermansweg 13 3253 BG Ouddorp Tel. (0187) 492893 Mobiel: (06) 53727806

Hermansweg 15, Ouddorp

37

Dank voor het vertrouwen in het afgelopen jaar. Tevens wensen wij u

Goede Kerstdagen en een Voorspoedig 2013

Bij deze wens ik familie en bekenden Graag wil ik alle familie, kennissen en buren

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar toewensen.

J. Tanis-Mastenbroek Diependorst 32, 3253 VB Ouddorp

Familie, vrienden, buren en bekenden

Prettige Kerstdagen en een

Gelukkig Nieuwjaar T. Akershoek

Spreeuwenstein 10 3253 VM Ouddorp

Mevr. A.K. Hoek-van Dam Bernhardweg 5, Ouddorp

Familie, vrienden en bekenden

Goede Kerstdagen en een

Gelukkig Nieuwjaar toegewenst.

Hartelijk dank voor alle attenties en belangstelling die ik mocht ontvangen.

Een hartelijke groet van,

Corrie v.d. Gijze-Knöps

Human Tanis

Mw. N. Bechtum-Kattestaart

wenst alle familie, vrienden en bekenden

De Vliedberg, Ouddorp

Gezegende Kerstdagen

wenst familie, vrienden en bekenden

en een

Goede Kerstdagen

gezond 2013 toe

en een

Diependorst 85, 3253 VC OUDDORP

Voorspoedig Nieuwjaar

Speeltuin ‘De Flipjes’ Ouddorp wenst leden, donateurs en kinderen

Prettige Kerstdagen en een gelukkig en speels nieuwjaar

wenst familie, vrienden en bekenden

Vrolijke Kerstdagen en een

Gelukkig Nieuwjaar Hoge Pad 2, kamer 210, 3253 bj Ouddorp

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar toegewenst aan familie en bekenden

D. van der Bok-Tanis

Schansweg 23, 3253 VL Ouddorp

Familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar toegewenst.

H. Mierop-Breen

De Vliedberg, kamer 201, Ouddorp

Aan familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig en gezond nieuwjaar toegewenst. Tevens wil ik iedereen bedanken voor de bemoediging door middel van de ontvangen kaarten i.v.m. de spoeling.

N. Redert-Klepper Familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar

Broekweg 12, 3253 XB Ouddorp

toegewenst.

Goede Kerstdagen

Joh. Tanis

en een

Wij wensen u allen als bedrijf en privé

Hoge Pad 2, kamer 144, Ouddorp

Gezegende Kerstdagen

Voorspoedig Nieuwjaar

Wij wensen familie, vrienden en bekenden

toegewenst door

en een

Voorspoedig Nieuwjaar

Bouwbedrijf v/d Linde en personeel Fam. v/d Linde

Fam. A. van ’t Geloof

Goede Kerstdagen en een Gezond Nieuwjaar

Goede Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar G. Moerkerk J. Moerkerk-Breen Dirkdoensweg 29, 3253 AD Ouddorp

Supermarkt Ouddorp en medewerksters Weststraat 1, 3253 AR OUDDORP Tel. (0187) 68 13 71

Marijkeweg 1, 3253 BN Ouddorp

Familie, vrienden en bekenden

P. Breen-Aleman wenst familie, vrienden en bekenden

Goede Kerstdagen en een Gezegend Nieuwjaar

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar Tevens mijn hartelijke dank aan allen voor het medeleven, in welke vorm dan ook, in de achterliggende periode. Mevr. C.J. van der Bok-Vlietland

Bij de wisseling des jaars al onze familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar toegewenst.

Fam. Chr. van Koppen Duinkerkerweg 6a, Ouddorp (Z.H.) Telefoon 681533

Geleedststraat 26, 3253 BE Ouddorp

Dirkdoensweg 13, Ouddorp

Familie D. Mierop-Grinwis

Wij wensen alle familie, vrienden en bekenden Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2013.

Graag wil ik alle familie, kennissen en buren

Hans en Dina Verduijn

Diependorst 28, 3253 VB Ouddorp

wenst u allen

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar ‘De Vliedberg’, kamer 211

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar toewensen.

Chr. Grinwis-Tanis


38

WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Ouddorp De Ouddorpsche Konijnen en Pluimvee vereniging

Prettige Kerstdagen

‘Nut en Genoegen’

Voorspoedig 2013

wenst al haar leden, donateurs en sponsors

Goede Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar

en een

Hotel-café-restaurant

Akershoek Fam. C. v.d. Bok

K. Sandifort-Breen wenst familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een

Voorspoedig Nieuwjaar Hazersweg 45 3253 XE Ouddorp

en medewerkers

OUDDORP • Boompjes 1 • Tel. (0187) 681437

Familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar J.W. Akershoek

Margrietweg 5, Ouddorp

Voor het hartelijk meeleven in de vorm van bezoek en kaarten in het afgelopen jaar wil ik iedereen bedanken.

Tevens wens ik u

v.o.f. C. Sperling & Zn. Bomen - Planten - Graszoden

Gezegende Kerstdagen

OUDDORP

Voorspoedig Nieuwjaar

Familie, vrienden en clientèle Goede Kerstdagen en een Voorspoedig 2013 toegewenst.

en een

Mevr. K. Sperling-Both Nieuw-Rijsenburgh Sperwer 549 • 3245 VP Sommelsdijk

Telefoon 681890 Oudelandseweg 34

en een

Gezond Nieuwjaar

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar L. Witte

Mevr. N. Klijn-de Vogel wenst familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen

Familie, vrienden en bekenden

Vissersstraat 20, Ouddorp Wij wensen alle familie, vrienden en bekenden

P. Bosland wenst familie, vrienden en bekenden goede kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Schansweg 19, 3253 VL Ouddorp

Westvoorn 1, 3253 BZ Ouddorp

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar Fam. P. Emaus ‘De Vliedberg’, kamer 139

Wij wensen familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar Fam. C.J. van Huizen-Westhoeve Diependorst 138, Ouddorp

Wij wensen familie, vrienden en kennissen

Het bestuur van de afdeling Kop van Goeree wenst haar leden Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig en gezond nieuwjaar

goede kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar Fam. E. Bezuyen-Duvalois Hazersweg 11, Ouddorp

en een

Voorspoedig 2013

Goede Kerstdagen en een

Hazersweg 37, 3253 XE Ouddorp

Familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar

Weststraat 10, 3253 AR Ouddorp Tel. (0187) 681544 / Fax (0187) 684114

www.vanderbokschoenen.nl

Familie, vrienden, collega’s en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar toegewenst.

Greet de Ronde

Rustburg 9, 3253 VK Ouddorp

Wij wensen familie, vrienden, buren en bekenden

Geleedststraat 14, 3253 BE Ouddorp

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar

Familie, vrienden en bekenden

Fam. L. Meijer

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar

Hermansweg 9 3253 BG Ouddorp

toegewenst.

Familie P. Grinwis

Margrietweg 3, 3253 BM Ouddorp

Krijn

Voorspoedig Nieuwjaar W. Moerkerk

Ouddorp

Mevr. G. Breen-Kooijman

G. Padmos-Grinwis Wittestraat 4 3253 XM Ouddorp

Familie, vrienden en bekenden

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar Pretoriuslaan 43

Goede Kerstdagen Ik wil al mijn familie en vrienden Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar toewensen.

Mevr. Annie Slui-Klepper wenst familie, vrienden en kennissen

T. Klepper en N. Klepper-Hoek Mevr. D. Tanis-den Eerzamen wenst familie, vrienden en bekenden Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar ‘De Vliedberg’, Hoge Pad 2, kamer 114 Tel. 0187-68 55 79

wensen familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een Gezond Nieuwjaar Schansweg 25 • 3253 VL Ouddorp

Hazersweg 79 3253 XE Ouddorp (0187) 684154 Wij wensen cliënten, vrienden en bekenden

Goede Kerstdagen en de beste wensen in het nieuwe jaar


het beste voor uw dier

Aanbiedingen geldig t/m 29 december 2012. Zolang de voorraad strekt.

Voedermand

Gevlochten mand gevuld met vetbollen, zonnepitten, pinda’s, gemengde zaden, rijst en tarwe. In hart-, ster- en cirkelvorm.

nu

9.95

vanaf

5.99

nu

9.95

Vogelvoerlantaarn

Voederschommel

Gevlochten mand met ophangkoord en ophanghaak, gevuld met verschillende soorten zaden, pinda’s en vetbollen.

nu

nu

1.49

3.99

Zwart metalen voederautomaat voor de tuinvogels, met zilverkleurig dak. Klein 5.99, groot 7.99

nu

3.99

vanaf

9.95 Renske Kerstdiner

Speciale kersteditie van Renske Vers Vlees, met kalkoen. Bevat 80% vlees, rijst en cranberry’s. Kuipje 395 gr.

Mezenbollen 25 stuks

Het vet en de zaden van deze bollen helpen vogels aan de calorieën die ze zo hard nodig hebben in de winter. 25 stuks in een draagtas.

nu

nu

49.95

2.99

Regenjas Protective

Strooivoer 5kg

Winddichte, waterafstotende regenjas met warme fleecevoering. In groen en blauw. Met reflecterende strepen. Verkrijgbaar in meerdere maten.

Gevarieerd zadenmengsel voor alle tuinvogels.

8.99

én 2 kg gratis!

Hill’s kattenvoeding bonus bag 10+2 kg

Optimal Care Chicken, voor de volwassen kat. Kwaliteitsvoeding met hoogwaardige eiwitten. Zeer goed verteerbaar.

53.95 gratis voerton!

Felix maaltijdzakjes 12 pack

Twaalf zakjes in een doos, in de smaken vis, vlees, gevogelte of een mix. Ook voor de oudere kat.

sfeervol tuin centrum én megadierenspeciaalzaak. altijd voordelig! grevelingenstraat 15 4301 xz zierikzee tel 0111 45 37 77

vanaf

nu

Catsan Hygiene Plus kattenbakvulling 20 liter Met een sterk absorberend vermogen. Beschermt langdurig tegen geurtjes.

Eukanuba

Hoge kwaliteit hondenvoeding waarvan de voedingsstoffen goed worden opgenomen, en dus maximaal worden benut. Bij alle verpakkingen van 12 kg, 12,5 kg en 15 kg een gratis voerton.

kijk voor meer aanbiedingen op bolledierentuin.nl

ma 10.00 - 18.00 di 9.00 - 18.00 wo 9.00 - 18.00

do 9.00 - 20.00 vr 9.00 - 20.00 za 9.00 - 17.00

volop gratis parkeerruimte bij de winkel


Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning: Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht delen wij u mede dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen. q voor de activiteit bouwen: Op 10 december 2012 voor: - het plaatsen van units (tijdelijk) op het perceel Stoofweg 15 te 3253 MA Ouddorp. q voor de activiteit planologische afwijking: Op 10 december 2012 voor: - het middels binnenplanse afwijking toestaan van een bedrijf uit milieucategorie 4.1 op het perceel Stoofweg 6a te 3253 MA Ouddorp. q voor de activiteit oprichten van een inrichting (milieu): Op 10 december 2012 voor: - het oprichten van een bedrijf uit milieucategorie 4.1 op het perceel Stoofweg 6a te 3253 MA Ouddorp.

Welstandscommissies Tevens delen wij u mede dat de eerstvolgende vergadering van de regionale welstandscommissie plaatsvindt op 8 januari 2013 in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45, Ingang A, 3e etage, Unit A3-006, in Rotterdam (St. Dorp, Stad & Land).

De stukken van bovenvermelde vergunningen liggen voor u ter inzage op het gemeentehuis bij de cluster Publieksbalie. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden hiertegen binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Goedereede. De datum van het besluit is tussen haakjes vermeld. Indien u over een besluit en/of over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u die bij de cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op het gemeentehuis verkrijgen.

Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (1) Het college van burgemeester en wethouders van Goedereede maakt bekend dat, met toepassing van artikel 83, onder d van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA), onderstaand persoon is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van Goedereede met de volgende gegevens: - dhr. A. Westdijk, Voorstraat 16, 3251 BD Stellendam, met ingang van 2 november 2012 vertrokken naar: Onbekend. Verzendingsdatum besluit: 11 december 2012.

De agenda’s van deze vergaderingen liggen ter inzage in het gemeentehuis te Middelharnis.

N.B. De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de mogelijkheid om binnen zes weken na verzending van een besluit tegen dat besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Voor degene die een bezwaarschrift heeft ingediend bestaat tevens de mogelijkheid een voorlopige voorziening te vragen aan de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht te Rotterdam, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Verleende omgevingsvergunning

Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (2)

q voor de activiteit bouwen: - het bouwen van een woning met schuur op het perceel Zandgorsweg 1a te 3251 LV Stellendam (12 december 2012); - het uitbreiden van de recreatiewoning Dijkstelweg 59, De Toekomst 70 te 3253 TA Ouddorp (12 december 2012); - het plaatsen van een kozijn aan de voorzijde t.p.v. voormalige garage op het perceel Hazersweg 81 te 3253 XE Ouddorp (12 december 2012); - het gedeeltelijk vergroten van de recreatiewoning op het perceel Oude Nieuwlandseweg 43, Haringvliet 35 te 3253 LL Ouddorp (12 december 2012).

Het college van burgemeester en wethouders van Goedereede maakt bekend dat, met toepassing van artikel 83, onder d van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA), onderstaand persoon is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van Goedereede met de volgende gegevens: - dhr. Temesghen Negusse Kahsay, Rustburg 18, 3253 VK Ouddorp, met ingang van 13 november 2012 vertrokken naar: Onbekend. Verzendingsdatum besluit: 11 december 2012.

De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) is op 8 januari 2013 in het gemeentehuis te Middelharnis. Deze vergaderingen zijn beide openbaar.

q voor de activiteit planologische afwijking: - het bouwen van een woning met schuur op het perceel Zandgorsweg 1a te 3251 LV Stellendam (12 december 2012); - het exploiteren van een diaconaal gasthuis op het perceel Hazersweg 81 te 3253 XE Ouddorp (12 december 2012).

Verlengen beslistermijn q voor de activiteiten bouwen en monumenten: - voor het plaatsen van een terrasoverkapping op het perceel Hazersweg 22 te 3253 XG Ouddorp (12 december 2012); - voor het plaatsen van een nieuw kozijn in het pand Kerkpad 9 te 3252 AW Goedereede (12 december 2012).

N.B. De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de mogelijkheid om binnen zes weken na verzending van een besluit tegen dat besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Voor degene die een bezwaarschrift heeft ingediend bestaat tevens de mogelijkheid een voorlopige voorziening te vragen aan de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht te Rotterdam, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

               

gemeente dirkslAnd

Aanvraag omgevingsvergunning q voor de activiteit brandveilig gebruik: - et houden van een wintermarkt in de loods op het perceel Provincialeweg 3e Melissant (1511-2012). q voor de activiteit bouwen: - het intern verbouwen van het bedrijfspand op het perceel Watertoren 41b te Dirksland (07-12-2012). Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren. Tegen een ontvangen aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

Bekendmakingen Algemene wet bestuursrecht Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend. q voor de activiteit bouwen: - het bouwen van een garage/berging en erfafscheiding op het perceel Akkerleeven 7 te Dirksland (12-12-2012); - het uitbreiden van de woning op het perceel West Havendijk 45e te Dirksland ((07-122012). N.B. De belanghebbende die tegen dit besluit (gemotiveerde) bezwaren heeft, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij het desbetreffende bestuursorgaan van de gemeente Dirksland (raad, college van burgemeester en wethouders of de burgemeester) een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is tussen haakjes achter het betreffende besluit vermeld. Het bezwaarschrift wordt dan om advies voorgelegd aan een commissie. Mocht de belanghebbende de beslissing op een eventueel bezwaarschrift niet kunnen afwachten, dan kan deze - ná het indienen van een bezwaarschrift - aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam), een voorlopige voorziening vragen. Daarbij is een zogeheten griffierecht verschuldigd. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden kunt u de desbetreffende website raadplegen.

Bekendmakingen Algemene wet bestuursrecht Verleende vergunning en/ontheffing: - aan de exploitant van ‘t Wapen van Herkingen, Kaaidijk te Herkingen is ontheffing verleend van het sluitingstijdstip op 1 januari 2013, van 01.00 tot 5.00 uur (312-2012); - aan de exploitant van Café de Gouden Leeuw, Plein 9 te Melissant is ontheffing verleend van het sluitingstijdstip op 1 januari 2013, van 01.00 tot 5.00 uur (312-2012); - aan de exploitant van Café de Kaai, Kaai 15 te Dirksland is ontheffing verleend van het sluitingstijdstip op 1 januari 2013, van 01.00 tot 5.00 uur (3-122012); - aan de exploitant van Eetcafé De Kaai is door de burgemeester

vergunning op basis van de Apv verleend voor het exploiteren van het horecabedrijf op het adres Kaai 15 te Dirksland. Door het college is een vergunning verleend op basis van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van dit horecabedrijf (7-12-2012). N.B. De belanghebbende die tegen dit besluit (gemotiveerde) bezwaren heeft, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij het desbetreffende bestuursorgaan van de gemeente Dirksland (raad, college van burgemeester en wethouders of de burgemeester) een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is tussen haakjes achter het betreffende besluit vermeld. Het bezwaarschrift wordt dan om advies voorgelegd aan een commissie. Mocht de belanghebbende de beslissing op een eventueel bezwaarschrift niet kunnen afwachten, dan kan deze - ná het indiene an van een bezwaarschrift - aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam), een voorlopige voorziening vragen. Daarbij is een zogeheten griffierecht verschuldigd. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden kunt u de desbetreffende website raadplegen.

Aanwijzingsbesluit Natuuren recreatieschap ‘Haringvliet’ Het dagelijks bestuur van het Natuur- en recreatieschap Haringvliet heeft op 10 november 2012 het aanwijzingsbesluit ‘Hondenverbod, 1e wijziging besluit van 25 april 2008 ten behoeve van het Quakstrand’ vastgesteld. Op grond van dit besluit mogen zich geen honden bevinden op het Quakstrand en het aangrenzende water in de periode van 1 april tot 1 oktober. Dit besluit is gepubliceerd in het Provinciaal Blad van Zuid-Holland, nummer 151, uitgegeven op 22 november 2012.

Uitstel van betaling aanslagen rioolheffing buitengebied De raad van de gemeente Dirksland heeft op donderdag 6 december 2012 vergaderd. In deze vergadering is gesproken over aanslagen rioolheffing in het buitengebied van de gemeente. Naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad deelt de gemeente mee dat een ieder die in het buitengebied van de gemeente Dirksland woont, die bezwaar heeft gemaakt tegen de aanslag rioolheffing over de jaren 2010, 2011 of 2012 en welke aanslag nog niet onherroepelijk is, per email uitstel van betaling kan aanvragen bij SVHW. Uitstel van betaling kan verleend worden voor de periode waarin het hoger beroep loopt van een eerdere zaak van SVHW. U kunt uw email (zo spoedig mogelijk) richten aan j.c.bijl@svhw.nl onder vermelding van uw naam en adres en de betreffende gegevens van uw aanslag(en) rioolheffing buitengebied.

   

Beslissingen Algemene wet bestuursrecht Verleende stookvergunning: - Sommelsdijk, tuinencomplex ‘Wildeman’ (M. van Lente) – verbranden schoon snoeihout (13/12/12). Verleende omgevingsvergunningen: - Stad aan ’t Haringvliet, Aleyd van Puttenstraat 3 – plaatsen erfafscheiding (10/12/12); - Middelharnis, Oostdijk 5 - aanbrengen raamfolie (10/12/12); - Middelharnis, Eendrachtstraat 16 – verbouwen woning (10/12/12); - Middelharnis, perceel t.p.v. Visserstraat 63 – plaatsing schutting (10/12/12); - Nieuwe-Tonge, Langeweg 12a uitbreiden loods)13/12/12); - Middelharnis, Edison 51 – oprichten reclamebord + deur (13/12/12); - Nieuwe-Tonge, Kon. Julianastraat 32 – kappen boom (14/12/12); - Stad aan ’t Haringvliet, Zeedijk 3 – oprichten bedrijfsloods (14/12/12). Ontheffing Algemene Plaatselijke Verordening - Van den Tempel Bouw & Ontwikkeling - ontheffing plaatsen schaftkeet Voorstraat Sommelsdijk / toestemming gebruik parkeerplaatsen aan de West-Krakeelstraat op de woensdagen (12/12/12). Op grond van de Algemene wet

bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning - Nieuwe-Tonge, Hertog Jan van Beierenlaan 60 – opbouw garage (ontvangen op 10/12/12); - Middelharnis, Dwarsweg 12 – kappen boom (ontvangen op 13/12/12); - Nieuwe-Tonge, Oudelandsedijk 10a – aanbrengen tussenvloer, vergroten brandcompartiment, verplaatsen 6 silo’s (ontvangen op 13/12/12); - Middelharnis, Marietjespad 39 – verlengen kap (ontvangen op 13/12/12). Ontvangen sloopmeldingen: - Middelharnis, Schoolstraat 11 – verwijderen asbestbeplating in de bestaande archiefruimte (ontvangen op 12/12/12); - Sommelsdijk, Langeweg 107 – verwijderen asbest onderdelen in diverse ruimtes (ontvangen op 12/12/12); - Middelharnis, Langeweg 10 – slopen oude postkantoor (ontvangen op 13/12/12). Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren. Tegen ingekomen aanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend.

      

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning q voor de activiteit kappen: - Den Bommel, Stockholmweg 2: 1 boom (ontvangen op 0912-12). Nadere informatie over ontvangen aanvraag is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren. Tegen een ingekomen aanvraag kan géén bezwaarschriften worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen q voor de activiteit bouwen: - Oude-Tonge, Langeweg 40: agrarische bedrijfsruimte (besluit verzonden op 11/12/12). q voor de activiteit bouwen en handelen in strijd met het bestemmingsplan: - Oude-Tonge, Suisendijk 14-4: uitbreiden recreatiewoning, (besluit verzonden op 12/12/12); - Oude-Tonge, Suisendijk 14-17: uitbreiden recreatiewoning (besluit verzonden op 12/12/12). N.B. Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders  indienen. Wanneer een bezwaarschrift is ingediend  kan aan de voorzieningenrechter worden verzocht om  een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Het bezwaarschrift schorst namelijk niet de werking van het bestreden besluit. Voor een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten

verschuldigd. Voor nadere informatie over de besluiten kunt u terecht bij het taakgebied Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu van de gemeente Oostflakkee.

Vaststelling bestemmingsplan Oude-Tonge Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Oostflakkee in zijn vergadering van 13 december 2012 het bestemmingsplan ‘OudeTonge’, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO. 0580.OFLOudeTonge 10-BP30.GML met bijbehorende bestanden en volledige papieren verbeelding, gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan: Het plangebied bestaat uit de gehele kern Oude-Tonge, met uitzonder van bedrijventerrein Tonisseweg. Het bestemmingsplan OudeTonge vervangt de vigerende bestemmingsplannen Oude-Tonge dorp en Capelleweg (inclusief partiële herzieningen) alsmede het uitwerkingsplan Handelskade. Gewijzigde vaststelling: Naar aanleiding van zienswijzen is het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. Meer informatie hierover is te vinden in de nota van zienswijzen. Daarnaast is ambtshalve een aantal wijzigingen doorgevoerd, namelijk: - uitbreiding aanduiding ‘detailhandel’ naar alle panden in de bestemming ‘gemengd’ in de Arendstraat; - vervangen bestemming ‘bedrijf’ wegens beëindiging bedrijf naar bestemming ‘wonen’ bij percelen Molenweg 20 en 22; - vervangen bestemming ‘bedrijf’ wegens onjuiste bestemming naar bestemming ‘wonen’ achter perceel Molendijk 53; - vervangen bestemming ‘bedrijf’ wegens onjuiste bestemming


naar ‘wonen’ bij percelen Oostdijk 15-17; - uitbreiding bestemming ‘Recreatie- verblijfsrecreatie’ zodat bestemmingsgrens gelijk loopt met kadastrale grens op perceel Handelsterrein 28. Tervisielegging: Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan (gewijzigd) en de hierbij behorende stukken (inclusief de nota zienswijzen) liggen met ingang van maandag 24 december 2012 tot en met maandag 4 februari 2013 (zes weken) ter inzage. Het bestemmingsplan is ook in te zien via de website van de gemeente Oostflakkee en vanaf 1 januari 2013 Goeree-Overflakkee (www.oostflakkee.nl en www.goeree-overflakkee.nl). Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Beroep: Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken: - een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeente-

raad naar voren heeft gebracht; - een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen; - een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht (zoals aangegeven in de wijzigingennota). Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Indien binnen de termijn van de ter inzage legging naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat er op het verzoek is beslist.

Goedkeuring bestemmingsplan Recreatiegebieden Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan artikel 28 lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 4 december 2012, kenmerk PZH-2012358673506, goedkeuring hebben verleend aan het bestemmingsplan ‘Recreatiegebieden’ welke door de gemeenteraad werd vastgesteld op 25 februari 2010, voor wat betreft het nog niet onherroepelijk geworden plandeel ‘Oude-Tonge’. Het goedkeuringsbesluit en het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 december 2012 tot en met 4 februari 2012 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Eisenhowerlaan 1, Oude-Tonge. Vanaf 2 januari 2013 liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Goeree-Overflakkee, Julianaweg 45 te Middelharnis. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door: - degene die zich tijdig heeft tot

het college van gedeputeerde staten heeft gewend; - de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tot gedeputeerde staten te wenden. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Ingevolge artikel 27 lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening treedt het goedkeuringsbesluit in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het goedkeuringsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Afsluiten exploitatieovereenkomst ‘Ebbe en Vloed’ Oude-Tonge Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke ordening (Wro) geven burgemeester en wethouders van Oostflakkee er kennis van dat zij op 12 december 2012 met Stichting Cura-Mare, statutair gevestigd te Dirksland, een

overeenkomst inzake grondexploitatie heeft gesloten als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wro, ten behoeve van het in bouwexploitatie brengen van de locatie van het zorgcentrum ‘Ebbe & Vloed’ aan de Washingtonstraat 2 te OudeTonge door middel van sloop van de bestaande opstallen en (gefaseerde) herontwikkeling met maximaal 78 woningen, waarvan maximaal 51 gestapeld, met bijbehorende tuinen, erven, toegangswegen en –paden, parkeervoorzieningen en overige voorzieningen van openbaar nut. Het gaat hierbij om de percelen gelegen aan de Washingtonstraat te Oude-Tonge, kadastraal bekend gemeente Oostflakkee sectie C, nummers 5882 (ged.),5899 (ged.), 5851 (ged.), 5224, 5513, 5512 en sectie E, nummer 1489 (ged.).

ieder te inzage in het gemeentehuis van de gemeente GoereeOverflakkee, Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis.

Vaststelling gewijzigde Verordening Forensenbelasting 2013 De gemeenteraad van Oostflakkee heeft op 13 december 2013 de Verordening Forensenbelasting 2013 van 29 november 2012 wegens een omissie ingetrokken en vervolgens de correcte Verordening Forensenbelasting 2013 vastgesteld. Deze gewijzigde verordening treedt in werking op de 1ste dag na die van de bekendmaking en ligt in het gemeentehuis ter inzage.

De zakelijke inhoud van deze overeenkomsten ligt met ingang van 2 januari 2013 gedurende zes weken tijdens kantooruren voor een                         

Gastouders Het Speelhúûs ontvangen naambordje GOEREE-OVERFLAKKEE - Eén van de gastouders, Mirjam van LintDunk ontving van gastouderbureau Het Speelhúûs een naambordje met het logo om bij haar voordeur op te hangen. Alle gastouders van Het Speelhúûs zullen binnenkort eveneens zo’n bordje ontvangen. Zo kunnen de gastouders laten zien dat ze voor een

professionele organisatie werken. Men weet nog vaak niet goed wat gastouderopvang eigenlijk allemaal inhoudt, volgens Mirjam. “Ik word op het schoolplein nog regelmatig aangesproken met de vraag of ik op kinderen pas, dan leg ik uit dat het werk veel meer inhoudt dan alleen oppassen”. Gastouders zijn duizendpoten: ze ver-

zorgen een kleine groep kinderen de hele dag, zorgen dat ze gezonde maaltijden, drinken en tussendoortjes krijgen, verschonen, leggen ze te slapen, bieden een speelrijke omgeving, laten ze buiten ravott en. Ze maken plezier met de kinderen, lossen ruzietjes op en troosten bij verdriet. Ze zorgen dat ieder kind uitgedaagd wordt in de

ontwikkeling. De woonomgeving voldoet voortdurend aan veiligheid- en gezondheidseisen. Ze brengen kinderen naar peuterspeelzaal of school. Last but not least zorgen ze voor een goed contact en overleg met de ouders. “Kortom: gastouders mogen trots zijn op hun werk”, aldus de organisatie. Gastouderopvang is een belangrijke aanvulling voor ouders die deelnemen

aan het arbeidersproces. Het gastgezin is een plaats waar hun kinderen veilig en vertrouwd kunnen spelen en leren. Deze opvang is flexibel en op maat: het sluit aan bij (flexibele) werktijden en wordt afgestemd op de behoeftes van ouders en kinderen. Iedereen die nieuwsgierig is geworden naar gastouderopvang kan kijken op de website van Het Speelhúûs: www.hetspeelhuus.nl

Vervolg van voorpagina:

Sterke afname van inbraak en criminaliteit verwacht De allereerste stappen werden vier jaar geleden al gezet. Deelname aan de BIZ-regeling is aan voorwaarden gebonden. Onder andere moet hier voldoende draagvlak voor bestaan onder de ondernemers in het betreffende gebied. Dit bleek op Tonisseweg lange tijd een lastig punt te zijn. Informatiebijeenkomsten die in de loop van de tijd werden gehouden én wellicht ook een stijgend aantal inbraken bleken op termijn echter toch vruchten af te werpen, want na een infobijeenkomst in april dit jaar bleken voldoende ondernemers achter de plannen te staan om van bedrijventerrein Tonisseweg een collectief beveiligde omgeving te maken. Belangrijk gegeven was ook de subsidie die de BIZregeling kent. Maar liefst 75% van de investeringskosten wordt gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Oostflakkee. Dit komt neer op een bijdrage van € 105.000. Volgens Paul van ‘t Hoff had dit reden genoeg mogen zijn voor alle ondernemers op Tonisseweg om enkele jaren geleden al meteen ja te zeggen op de plannen.

Op een aantal plekken wordt bedrijventerrein Tonisseweg beveiligd met camera’s en afsluitbare hekken. Foto’s: Hans Villerius Lastig punt Tijdens een druk bezochte bijeenkomst, vorige week vrijdagochtend in het bedrijfspand van Lambert Kozijnen op bedrijventerrein Tonis-

seweg, was het Paul van ‘t Hoff die als secretaris van de opgerichte Stichting BIZ Tonisseweg de ontwikkelingen de revue liet passeren waardoorheen de BIZ hier gerealiseerd werd.

Minder inbraak Namens de Kamer van Koophandel Rotterdam sprak Rik van der Linden er zijn waardering voor uit dat in Oude-Tonge deze stap is gezet. In de praktijk blijkt namelijk dat het aantal inbraken zeer sterk daalt als een bedrijventerrein beveiligd is, en mensen voelen zich er ook een stuk veiliger. Zo blijkt in Stellendam, waar bedrijventerreinen ook beveiligd werden, het aantal inbraken met 80% te zijn gedaald. Daarnaast blijken op een

beveiligd terrein ondernemers elkaar meer op te zoeken en dat levert dikwijls weer meer bedrijvigheden op, aldus Van der Linden. Betrouwbare informatie Bert den Hartog van ‘Stichting Criminee!’, ook wel bekend als de Regionale Toezicht Ruimte, sprak deze morgen over bedrijventerrein Tonisseweg als “één van de weinige succesvolle BIZprojecten in Nederland”. Hij gaf uitleg over wat er met de camerabeelden wordt gedaan die het beveiligingssysteem vastlegt. Dit werd nog eens verduidelijkt toen Hugo Roukens van het bedrijf ‘DIT is beveiligen’, dat de technische beveiligingsinstallatie op het bedrijventerrein installeerde, dit zichtbaar maakte aan de hand van film- en beeldmateriaal. De camerabeelden worden via een intern en beveiligd systeem getransporteerd naar de Regionale Toezicht Ruimte, een publiek-privaat samenwerkingsverband op het gebied van camerabeveiliging.

worden rondgekeken, zo’n 150 á 200 meter worden ingezoomd, en ze leveren haarscherpe beelden. Daarnaast registeren kentekencamera’s de kentekenplaten van auto’s die het bedrijventerrein op komen. Voertuigen die als gestolen te boek staan worden meteen opgemerkt en de politie wordt er direct op afgestuurd. Het hele systeem levert betrouwbare informatie op naar aanleiding waarvan gericht op een incident of calamiteit kan worden gereden. Bijna honderd procent Overigens ‘begint’ de beveiliging van het terrein al met hekken waarmee twee toegangswegen tot het gebied afsluitbaar zijn gemaakt. De hekken staan op de locaties Stationsweg/ Tramweg en Stationsweg/Boezemweg en zullen dagelijks tussen 22.00 en 06.00 uur en ‘s zondags zelfs de gehele dag, dus van 0.00-24.00 uur, gesloten zijn. Honderd procent beveiliging kan nooit worden gegeven, zo gaf Den Hartog aan, wel 98%. Voor het ont-

“Tonisseweg is één van de weinige succesvolle BIZ-projecten in Nederland” Hier worden de camerabeelden gevolgd. In geval van verdachte situaties wordt er doorgemeld naar een beveiligingsbedrijf of naar politie, brandweer of ambulance. Met geplaatste camera’s kan 360 graden

brekende percentage kunnen ondernemers zelf ook alarm- en/of camerasystemen in of aan hun panden aan laten leggen. Deze kunnen probleemloos ook op het BIZ-systeem worden aangesloten.


waterschap

www.wshd.nl

Hollandse Delta Leefbaar land, leefbaar water

jaargang 8 december 2012

Nieuws van het waterschap

Waterschap strooit wegen en fietspaden In de zoutloodsen van Hollandse Delta ligt ongeveer 1,5 miljoen kilo strooizout klaar voor de gladheidbestrijding. “In Strijen, Oude Tonge, Zuid-Beijerland, Brielle, Goedereede en Zuidland is het steenzout opgeslagen om er bij gladheid en sneeuwval voor te zorgen dat u er op de waterschapswegen zo weinig mogelijk last van heeft”, laat Klaas Wilschut, gladheidcoördinator van Hollandse Delta weten. “De doorgaande wegen, openbaar vervoer routes en fietsschoolroutes komen het eerst aan de beurt. Wegen die niet veel gebruikt worden en toeristische fietspaden worden door het waterschap niet in de strooiroutes opgenomen. Op de website van Hollandse Delta kunt u de actuele strooiroutes vinden op de Zuid-Hollandse eilanden. “Behalve op het Eiland van Dordrecht, want daar beheert en onderhoudt Hollandse Delta geen wegen”. Als koning winter toeslaat gaat het waterschap op weg om het wegennet van Hollandse Delta begaanbaar te houden. De bijna 30 strooivoertuigen werken in nog geen drie uur een strooiroute af.

Agenda 7 januari 2013 Commissie Water 14.00 uur Ridderkerk, waterschapshuis 8 januari 2013 Commissie Waterkeringen, (Vaar)wegen, Vergunningverlening 14.00 uur Ridderkerk, waterschapshuis 9 januari 2013 Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken,

Hollandse Delta in de winter

Handhaving

Het waterschap zorgt ervoor dat er voldoende water in sloten en singels is door water in te laten vanuit de rivieren. Bij vorst zal het waterschap het in- en uitlaten van water zoveel mogelijk beperken om de aangroei van ijs niet te verstoren. Als het dooit voert het waterschap het gesmolten ijs zo snel mogelijk af. Het waterschap gaat niet over de kwaliteit van het ijs. Hollandse Delta adviseert iedereen om nooit in de buurt van gemalen te schaatsen of te sleeën. Het ijs is daar altijd onbetrouwbaar doordat het water er in beweging blijft. In ondiepe sloten en singels kunnen na een vorstperiode dode vissen voorkomen. Daarvoor kunt u het waterschapsloket bellen. Daar kunt u ook dode watervogels melden. Als u watervogels ziet die vastgevroren zitten in het ijs, belt u dan met de dierenambulance. En als u eendjes wilt voeren, doe dat dan op het land. Zorg ervoor dat het brood niet in het water komt. Veel voedsel in het water betekent dat er bij warmer weer bacteriën groeien die blauwalg veroorzaken.

Ridderkerk, waterschapshuis

14.00 uur

24 januari 2013 Verenigde Vergadering 14.00 uur Ridderkerk, waterschapshuis

Stormseizoen De kans op slecht weer wordt na 1 oktober groter en daarom worden er vanaf dat moment geen werkzaamheden uitgevoerd die de dijken kunnen verzwakken. “Het verleggen van kabels en leidingen stellen we bijvoorbeeld in de winter uit. Wel inspecteren we ‘s winters de dijken om te kijken of er bijvoorbeeld geen bomen zijn omgewaaid. Die kunnen grote kuilen veroorzaken die de dijk kunnen verzwakken,” legt Jaap de Blok, teamleider Beheer en Onderhoud uit. Het winterklaar maken van de dijken begint aan het eind van de zomer. “Alle grasmatten worden nagekeken. Kale plekken worden gerepareerd en andere onregelmatigheden aangepakt. Ook controleert het waterschap de sluitmiddelen van de dijken. Sluisdeuren, inzetstukken, sluitbalken, alles lopen we na,” aldus Jaap de Blok. De dijken in het gebied van Hollandse Delta zijn er op gemaakt om bij slecht weer en hoge waterstand droge voeten te houden. En als het echt heel slecht weer is, kunt u vertrouwen op de calamiteitenorganisatie van het waterschap. Deze organisatie bestaat uit honderden vrijwilligers die in deze omstandigheden de dijken nog eens extra inspecteren. Ze zijn dan de ogen en oren van het waterschap. Op de website leest u meer over de dijkwachtorganisatie.

Volg ons ook op: Twitter

YouTube

Geen oliebollenvet door het riool

Meld je aan voor de nieuwsbrief op onze website

Het zuiveren van rioolwater is een biologisch proces met bacteriën. Bij winterse temperaturen gaat dit natuurlijke proces langzamer. Ook gaat het zuiveren langzamer omdat het koude afvalwater in het riool ook nog eens mengt met nog kouder smeltwater. Bovendien heeft strooizout dat via de straatputten in het riool komt een nadelig effect op het natuurlijke zuiveringsproces. De zuiveringen passen het zuiveringsproces aan aan de winterse omstandigheden, zodat het afvalwater even schoon wordt als in de zomer. Het is nu ook de tijd van oliebollen bakken in vet of frituurolie. Vet en olie mag niet in het riool weggegooid worden. Het oliebollen- en frituurvet stolt namelijk in uw leidingen of die naar de zuiveringen. Deze raken dan verstopt. Ook kunnen er onderdelen van de zuiveringsinstallatie door het gestolde vet vastlopen. Gooi daarom geen vet of olieresten in het riool. Lever het in bij milieuparken of gooi het verpakt in de afvalcontainer.

waterschap Hollandse Delta bezoek: Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk / post: Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk. Voor algemene vragen, informatie, meldingen of klachten kun je bellen met het waterschapsloket:

0900 2005 005 (¤ 0,10 p/min), e-mail: 2005005@wshd.nl

Waterschap Hollandse Delta houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van de waterkeringen die Zuid-Holland Zuid tegen het water beschermen. Het zorgt voor voldoende water in het gebied om te kunnen wonen, werken en recreëren. Hollandse Delta bewaakt ook de waterkwaliteit in sloten, singels en plassen; zuivert het afvalwater en is verantwoordelijk voor de (vaar)wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van provinciale wegen en rijkswegen. Voor meer informatie: www.wshd.nl

Twitter

Werken bij het waterschap? Kijk op onze website

Kijk voor de vergunningen op www.wshd.nl/ waterschapsblad


Prachtig gelegen nabij diverse beschermde natuurgebieden. Diverse bebouwingsmogelijkheden volgens bestemmingsplan. Adres: Stelleweg 3, Ouddorp aan Zee.

Verkoop bij inschrijving:

Verkoop Unieke aankoopkans! bij inschrijving: Vrijwillige verkoop met recht van gunning.

Prettige kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2013

Vrijwillige van gunning. Vrijstaandeverkoop woning met recht schuur/garage op 3310m2 eigen grond. Unieke Prachtigaankoopkans! gelegen nabij diverse beschermde natuurgebieden. Vrijstaande woning met schuur/garage op 3310m2 eigen grond. Diverse bebouwingsmogelijkheden volgens bestemmingsplan. Prachtig gelegen nabij beschermde Adres: Stelleweg 3,diverse Ouddorp aan Zee.natuurgebieden. Diverse bebouwingsmogelijkheden volgens bestemmingsplan. adres: stelleweg 3, ouddorp aan Zee.

verkocht De inschrijvingstermijn loopt tot donderdag 20 december 2012. Voor meer informatie, de voorwaarden en/of een bezichtiging neemt u contact op met:

ber 2012 31 decem2012. totdecember De inschrijvingstermijn loopt tot donderdag verlengd 20 De totWeststraat donderdag 20 december 2012. Voor meer684407 informatie, deloopt voorwaarden en/of31, bezichtiging Tel.inschrijvingstermijn 0187 / 0612212246; 3253 AR OUDDORP Voor informatie, voorwaardenmakelaardij: en/of een bezichtiging neemt u contact op metdeHameeteman Emailmeer jeroen@hameetemanmakelaardij.nl neemt u contact opjeroen@hameetemanmakelaardij.nl met: Tel: 0187.68.44.07,

oudelandseweg 28 ouddorp

verkocht

verkocht

ToekomsT 20 ouddorp

JonkersTee 31 ouddorp

HAMEETEMANMAKELAARDIJ.NL

recent middels vrijwillige veiling/inschrijving verkochte recent middels vrijwillige veiling/inschrijving verkochte objecten:objecten:

Tel. 0187 684407 / 0612212246; Weststraat 31, 3253 AR OUDDORP Email jeroen@hameetemanmakelaardij.nl

inHAMEETEMANMAKELAARDIJ.NL prijs verlaagd in prijs verlaagd

in prijs verlaagd

nieuw

recent middels vrijwillige veiling/inschrijving verkochte objecten:

bIedIngen BIENINGEN 19 19

kelderweg 55

bIedIngen BIENINGEN 39 39

hoofddIJk 18

€ 229.000 k.k.

€ 399.000 k.k.

€ 249.000 k.k.

€ 225.000 k.k.

Ruime gezins-woning. 3 slaapkamers, 4 mogelijk. Stenen berging en achterom.

Unieke vrijstaande woning. Prachtig gelegen met vrij zicht. Perceel eigen grond van 2060m2.

Gezinswoning met 4 slaapkamers. Ruime tuin met stenen berging. Nabij speelweide.

Unieke gezinswoning met authentieke details. Keurig onderhouden met nieuwe keuken. Diepe tuin (tot perceel. 200m2) met garage!

ouddorp

ouddorp

bouwnummer 5/6

€ 184.950 v.o.n.

€ 179.950 v.o.n.

Zeer ruime gezins woning. Op het zuiden gelegen perceel van 150m2. Gevarieerde bebouwing sfeervolle 30er jaren stijl.

Ruime gezinswoning Starterslening mogelijk

sTellendam

Tel: 0187.68.44.07

goedereede

in prijs verlaagd

nieuwbouw langeweg

bouwnummer 4

ouddorp

sTellendam

dorpsweg 41-15

€ 225.000 k.k. ouddorp

Unieke maisonnette met een geweldig uitzicht. Voorzien van 3 slaapkamers, 2 badkamers. Gesitueerd in uniek object “de Stove”.

www.hameeTemanmakelaardIJ.nl


Koop in 2012!

AANTREKKELIJKE V

RAAGPRIJS

Kesperstraat 7 Oude-Tonge

Klampenmeet 12 | Sommelsdijk Vraagprijs € 224.500 K.K.

Vraagprijs € 227.500,- k.k.

Prachtige 2/1 kapwoning met grote garage en heerlijke tuin op een superplekje in Sommelsdijk. • Alle ramen zijn voorzien van dubbele beglazing • Alle ramen zijn voorzien van rolluiken • Schuifpui naar de tuin • Bijkeuken voor wasmachine en droger • Garage met garagedeur en loopdeur (1 mtr breder dan normaal) • Garage is binnendoor bereikbaar Nieuwe • Eenvoudige keukeninrichting • 3 prima slaapkamers CV ketel • Badkamer met bad en tweede toilet • Royale zolder (sta hoog)

Ruime 2/1 kapwoning met 4 slaapkamers, nieuwe badkamer en inpandige garage gelegen op 224 m2 eigen grond op loopafstand van het centrum van Oude Tonge.

0187

NU of Nooit pak deze kans nog in 2012 en doe uw voordeel.

Kaai 13 • 3241 CE Middelharnis

48 40 44

(0187) 476555 www.vanalphenmakelaardij.nl Adr e s

  

nU ca. 65% bezet

te hUUr

te hUUr

korteweg 2 (kantoorunit) stellendam

nijverheidsweg 1e stellendam

deltageul 26 stellendam

prijs op aanvraag

prijs op aanvraag

Nog diverse kantoormogeljkheden beschikbaar, zowel huur als koop; Aparte unit van ca. 80 m2 per direct beschikbaar. Collegiaal aangeboden met De Drie Linden Makelaardij

  

Ca. 135 m2 bedrijfsruimte; Afgesloten terrein; Beschikbaarheid in overleg.

€ 950,- per maand

  

Ca. 135 m2 kantoorruimte; Gelegen op de 1e verdieping; Direct beschikbaar.

verkocht

nijverheidsweg 8 stellendam

Wij wensen u een su ccesvol 2013!

0187 - 68 44 07

hameetemanbhv.nl


Kerstbijlage I

Gevangenenzorg 

5

‘Onze zoon zit vast, niemand mag het weten’

Jongerenpagina 

6

‘Zonder kerstboom val je niet op’

Kerk en geloof 

11

Meditatie: Ere zij God...

Kerstrecepten 

13

‘Van Kugelhopf tot Kersttulband’

Kerstverhaal  ‘Ik haat sneeuw, en in het bijzonder sneeuw met kerst

14


Ik wens u Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar F. van Heest Hongaarseplein 66, Goedereede

De Stichting Koninklijke Fanfare ‘Apollo’ te Goedereede

Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toegewenst van Mevr. J. van Wijk-van Heest Hongaarseplein 39, Goedereede

Prettige feestdagen

N.Z. Haven 1

3252 BH Goedereede

Prettige Kerstdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar Wij wensen iedereen

Wij wensen familie, vrienden en relaties

goede kerstdagen en een

wenst zijn medewerkers, sponsors en de bevolking van de gemeente Goedereede

Café-Biljard ‘Goeree’

voorspoedig nieuwjaar. v.o.f. Zeevisserijbedrijf GO 37 Breenstraat 25 3252 LB Goedereede

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar Familie J. Overbeeke Hongaarseplein 45 3252 AR Goedereede

en een voorspoedig nieuwjaar

uw kapster aan huis

Jacqueline ’t Mannetje

Familie, vrienden en bekenden

heel fijne feestdagen mevr. J. Roos-den Eerzamen Hongaarseplein 65 3252 AR Goedereede

Wij wensen familie, vrienden en bekenden

Jannetje de Vogel-Tanis wenst alle familie en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Nieuw adres: Hongaarseplein 33, 3252 AR Goedereede

wenst u allemaal hele fijne kerstdagen Veel geluk, gezondheid en voorspoed in 2013! Melkdijkje 8 3252 BD Goedereede

06 - 12539187

Jong of oud, u hoeft de deur niet meer uit. Uw haar wordt thuis geknipt.

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar K. Breen J.C. Breen-van Splunter Hongaarseplein 67, 3252 AR Goedereede

Woningbouwvereniging Beter Wonen Varkensmarkt 3 • Goedereede • 06-54928298

Goedereede

Bestuur, Raad van Commissarissen en personeel wensen huurders en leden goede feestdagen en een voorspoedig 2013

Wij wensen al onze klanten en relaties

prettige Kerstdagen en een

gelukkig nieuwjaar! Bert & Lilian, Gijs, Britt Bruggeman

Het bestuur

DEUREN & KA STEN

• • • • • •

Deuren Garagedeuren Kasten Kozijnen Kantoormeubelen CNC houtbewerking

Grinwis deuren en kasten Provincialeweg 10a, 3252 LR Goedereede T (0187) 492800 / F (0187) 492622 info@grinwisdeurenenkasten.nl / www.grinwisdeurenenkasten.nl

Prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar Al meer dan 20 jaar Grinwis deuren en kasten

Wij wensen u goede Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar. Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2013!

Fabrikant van glas en kunststofkozijnen


Kerstthema: ‘omgaan met je naaste’ Kerst is ook de tijd van het jaar om te denken aan de mensen om je heen. Het thema van onze kerstkaternen is dit jaar ‘omgaan met je naaste’. Op Goeree-Overflakkee zijn er allerlei mensen die zich hard maken voor een betere wereld. Sommige gaan dicht bij huis aan de slag zoals Kees Witte die zich als ambassadeur inzet voor Kika. Op deze manier draagt hij zijn steentje bij in de strijd tegen kinderkanker. Het jonge gezin van Heiningen uit Middelharnis werkt als zendeling in Thailand. Het echtpaar Visser is ruim twintig jaar bezig geweest met het vertalen van een bijbel voor de Naro-mensen in Botswana. De stichting Gevangeniszorg zet zich in voor de familie van mensen in de gevangenis. Een onderbelichte groep die net als de gevangene zelf worden ‘veroordeeld’ door de omgeving. Afgelopen jaar is Eilanden-Nieuws gestart met een jongerenpagina. In deze kerstkrant maakt u kennis met onze kersverse columnisten, zij praten over zichzelf en opgroeien op het eiland. Verder veel foto’s want ook in de winter is er veel te genieten op het eiland. Natuurlijk hebben we een duidelijk overzicht gemaakt met alle kerkdiensten bij u in de buurt. De meditatie maakt duidelijk wat de Bijbelse boodschap is van Kerst. En verder staan de bijlagen boordevol leesvoer, bijvoorbeeld het prachtige kerstverhaal van Els Florijn. Mede namens het team van Eilanden-Nieuws wens ik u gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar. Adri van der Laan Hoofdredacteur Eilanden-Nieuws


Arensman Hovenier ONTWERP, ADVIES, LEVERING ONDERHOUD EN AANLEG VAN PARTICULIEREN EN BEDRIJFSTUINEN

Gezegende Kerstdagen

Tel. 0187-612544

en een

Wij wensen alle mensen

Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2013

Voorspoedig 2013

Wij wensen u Goede Kerstdagen en een voorspoedig 2013

Joh. Arensman Molendijk 61 3243 AL Stad aan ‘t Haringvliet Tel.: 06 - 12338823 Fax: 0187 - 612569 E-mail: j.arensman@hetnet.nl

- Kleinschalige Nieuwbouw - Verbouw - Timmerwerkzaamheden - Kozijnen

Onderhouds- en timmerbedrijf Stad aan ‘t Haringvliet Mob. 06 533 15 605 - 06 133 78 548

- Badkamerrenovatie - Tegelwerken

Mevr. K. J. van Druningen-Grinwis

Bestuur en medewerkers van het

Verenigingsgebouw

‘HET TREFPUNT’ te Stad aan ’t Haringvliet Oranjelaan 14

in het verzorgingshuis ‘De Goede Ree’ wenst familie, vrienden en bekenden

Goede Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

wenst alle mensen

prettige Kerstdagen en een gezond 2013 toe. Inl.:

(0187) 61876

Het bestuur van de

Chr. Gem. Zangver. ‘SOLI DEO GLORIA’ te Stad aan ’t Haringvliet

wenst haar dirigent, leden en donateurs

Gezegende Kerstdagen en een Directie en personeel van

voorspoedig 2013

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2013

„MANEGE OOSTMOER” F.N.R.S. www.manegeoostmoer.nl

Oostmoersedijk 2a 3243 LE Stad aan ’t Haringvliet Telefoon (0187) 61 12 42

WIJ WENSEN U ALLEN

Prettige Kerstdagen

Hoveniersbedrijf Rozima wenst u allen

Prettige Kerstdagen en een gezond, gelukkig en sportief 2013

B 3 T E

Wij wensen familie, vrienden en bekenden

Goede Kerstdagen en een Gezond en Voorspoedig 2013

en een gezond, gelukkig en sportief 2013!

Theo Kamerling en Nelie Visbeen

Fam. Kieviet

A. van Bronckhorststraat 4 3243 AR Stad aan ‘t Haringvliet

Aardappelhandel

Huizer

Handel in Landbouwprodukten

Stad aan ’t Haringvliet Tel. (0187) 611258

Familie, vrienden en bekenden wensen wij

Gezegende Kerstdagen en een

Fam. Maliepaard

Voorspoedig 2013

prettige feestdagen en een

Piet en Marie Bakelaar-v.d. Plaat (de kapper)

wenst alle relaties, vrienden en bekenden

voorspoedig 2013 toe

in het verzorgingshuis ‘De Goede Ree’ te Sommelsdijk


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Gevangenenzorg Gevange-

455

Gevangen in een groot geheim

Het verhaal van Peter en Petra: Onze zoon zit vast: niemand mag het weten! Al 17 maanden dragen ze een groot geheim met zich: William (49), hun enige zoon zit vast. En niemand mag het weten. Ogenschijnlijk gaat het leven gewoon door. Maar intussen schuurt het van binnen. Er is pijn, verdriet en schaamte. Peter (78) en Petra (76) zouden moeten genieten van een ‘goede oude dag’. Maar de bittere werkelijkheid is intussen geheel anders. Na de arrestatie van William haalden ze samen het huis leeg en ging het ‘in de opslag’. Nu is het vooral de administratieve rompslomp die hen bezig houdt. Maar de belangrijkste vraag is toch wel: hoe ziet de toekomst van William en henzelf eruit. Sinds een jaar worden ze bezocht door vrijwilliger Andrea. Geheim ‘Kunnen jullie niet lezen?!’ Aan de deur wordt niet gekocht, en bekeerd zijn we al waarschuwt een kartonnetje achter het ruitje van de voordeur. ‘Kom binnen mensen’ zegt Peter goedlachs en met een breed armgebaar. Zomaar een rijtjeshuis aan een doorgaande weg, zoals er duizenden zijn in Nederland. Ruim 52 jaar delen Peter en Petra hier lief en leed. Peter is gezien in zijn woonplaats. In het toeristenseizoen is hij een bekende en graag geziene verschijning. Hij heeft de lachers op zijn hand met z’n grollen en verhalen. Maar het ‘grote geheim’ zoals hij dat noemt houdt ons dagelijks bezig. Vooral in het begin hadden we het moeilijk’ gaat Peter serieus verder. ‘Je hoop dat je niemand tegen komt als je gaat winkelen en als je een bekende ziet, dan ga je ineens heel serieus kijken of de stenen wel goed liggen’. Peter en Petra lachen er nu wat om. ‘Maar zo is het wel!. Mijn vader zei altijd:’Hé Peter, hoofd omhoog, borst vooruit. Die stenen blijven daar wel liggen’. Mijn vader was trots op onze naam. En ik eigenlijk ook wel’ bekent Peter. Liegen ‘Het woord liegen kan ik nu wel zo’n beetje spellen’ zegt Peter. ‘Ik lieg het hele zooitje bij elkaar. Je moet wel. Als ze vragen: joh, tijd geleden dat we William gezien hebben? dan zeg ik maar dat het zo’n gedoe is met de bus en dan ‘s avonds weer terug en zo. Dan kunnen we beter maar zelf op bezoek gaan, ja toch’ zegt Peter. Petra knikt instemmend. ‘Ik moet er niet aan denken dat anderen het weten. Ik weet zeker dat er mensen - ook in onze familie - zullen zeggen: kijk, die Peter en Petra krijgen het nu eens lekker goed voor de kiezen. Nou, dat is het laatste wat ik wil’ zegt Petra beslist. ‘Maar toch zijn jullie daar niet gelukkig mee he?’ gaat Andrea vragend verder. ‘Peter vertelde me laatst…… ‘Nee natuurlijk niet! herneemt Peter het woord, zittend op het puntje van zijn stoel. ‘Het is net zoals Petra zegt, wat zouden ze smullen zeg als ze horen dat William vastzit. Nou dat gun ik ze dus echt niet’. Luchten William zag ook wel dat zijn vader en moeder het niet breed hadden met zijn detentie. Hij kent Gevangenenzorg omdat hij door vrijwilliger

Arie bezocht wordt. ‘Daar heeft hij trouwens heel veel steun van hoor, die komt elke twee weken trouw op bezoek, zelfs in zijn vakantie! Aldus een dankbare Petra. ‘Pap, dat is wat voor jullie’ zei hij tegen ons. ‘Nou, we hadden nog nooit van Gevangenenzorg gehoord en waren eigenlijk toch wel op zoek naar steun. William heeft twee keer eerder gezeten. Niet lang, maar lang genoeg om te weten wat er allemaal over je heenkomt’. Peter praat als een waterval. ‘En dat is niet gering hoor! En samen is ook

was er vertrouwen en openheid. Ik heb dat als heel bijzonder ervaren. Het klinkt misschien gek dat ik dat zeg, maar ik ga het eigenlijk steeds meer een gezellig bezoek vinden’. ‘Nou dat vinden wij ook hoor Andrea’ roepen Petra en Peter in koor. ‘Wij zien er altijd naar uit als je komt’. ‘Peter en Petra zijn heel open over hun leven. Ze vertellen veel over vroeger, hoe het thuis eraan toe ging. En Peter heeft in de handel gezeten en kan daar smakelijk over vertellen. Dat schept een ongedwongen sfeer’ gaat Andrea

‘Het woord liegen kan ik nu wel zo’n beetje spellen’ zegt Peter. ‘Ik lieg het hele zooitje bij elkaar’ maar samen. Nou ja, toen belden we met Beppie (red: maatschappelijk werkster van Gevangenenzorg Nederland) Dat was een verademing. Eindelijk iemand die met begrip naar je luistert. Ze beloofden ons een vrijwilliger en toen kwam zij’ zegt Peter vrolijk lachend terwijl hij naar Andrea kijkt. ‘Het was aanvankelijk de bedoeling dat ze één keer zou komen, maar ja, als de beste en leukste mensen naar ons komen, dan weten wij wel daar raad mee’ grapt Peter. Klik ‘Nou de eerste keer is altijd wel een beetje spannend hoor’ bekent Andrea. ‘Ik doe dit werk al jaren en vindt het heel mooi. Je komt bij mensen die je nog nooit hebt gezien of gesproken en je weet dat er ellende is. Maar al snel

verder. ‘Natuurlijk kom ik niet voor de gezelligheid maar voor het feit dat William vastzit en dat zij daar met mij over willen praten. Gevangenisbezoek Elke zondag gaan Peter en Petra naar William. ‘Een regelrechte ramp’ bekent Peter. ‘Zaterdagavond word ik al nerveus en begin ik te zweten. ‘s Nachts slaap ik onrustig. Ja dat zeg ik niet tegen haar’ zegt Peter, met een schuin oog kijkend naar Petra. ‘Ja, dat dacht jij zeker’ antwoordt Petra alert. ‘s Nachts lig je dan met je armen te zwaaien en moet ik uitkijken dat ik geen klap van je krijgt’ aldus Petra die dat breed armenzwaaiend onderstreept. Peter gaat intussen door. ‘Onze grootste vrees is dat we mensen uit onze woonplaats tegen komen. Ik

ben altijd weer blij als we in de auto zitten op weg naar huis. Die rit wil ik wel drie keer doen. Die rit naar de bajes helemaal niet’ aldus een cynische Peter. ‘Het is niet alleen de schaamte dat je zoon daar zit, maar ook al die deuren die achter je dicht klikken. Daar kan ik echt niet tegen’ ‘En ja, dan zit je eindelijk in de bezoekzaal, maar moet je nog uitkijken wat je zegt tegen William. Iedereen luistert mee. Hij zit voor een ingrijpend delict. Dat mag je best zo opschrijven. Maar daar loop je natuurlijk niet mee te koop. We hebben veel vragen en weten dat William het aan de ene kant heel moeilijk heeft, maar aan de andere kant ook niet het achterste van zijn tong laat zien. Zeker niet tegen Peter. Die is recht toe recht aan. William moet je toch wat anders aanpakken. Maar ook tegen mij vertelt hij niet alles. Dat doet wel eens pijn hoor. Je wilt hem zo graag helpen en goede adviezen geven. Dat wil hij ook, maar dan moet hij wel open zijn naar ons toe natuurlijk…… Kracht Door allerlei omstandigheden zijn Peter en Petra wat afgeknapt op de kerk. ‘Bijna heel mijn leven heb ik in ons kerkkoor gezongen. Vooral

de Gregoriaanse missen vond ik heel mooi. Maar ja, soms loopt het anders’ verzuchten Peter en Petra. ‘Elke dag bid ik nog hoor’ zegt Petra, het liefst boven, bij een mooi Mariabeeld dat ik als erfstuk van de moeder van Peter heb gekregen. En ook vinden we het fijn dat Andrea met ons bidt. Terwijl Peter stilzwijgend van zijn stoel opstaat en naar de CD speler gaat wil Petra graag nog kwijt dat ze ‘ongelooflijk blij verrast was met het kerstpakket van Gevangenenzorg in december. Dat was wel het laatste waar we op gerekend hadden. Dat doet je zo goed….. Uit de achterkamer klinken intussen de tonen van orgel en mannenkoor. ‘Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet’. Peter luistert met gesloten ogen en wacht op het tweede couplet: ‘God blijft voor u zorgen, goed is de Heer, en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer. ‘Kijk, daar ligt mijn kracht’ zegt Peter met tranen in zijn ogen. ‘Ik hoop dat Gevangenenzorg Nederland nog veel mensen mag helpen die in hetzelfde schuitje als wij zitten’.

Gevangenenzorg Nederland is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Ruim 550 vrijwilligers, verspreid over heel het land, gaan op bezoek in de gevangenis, tbskliniek of bij familieleden van gevangenen thuis en bieden een luisterend oor en praktische ondersteuning. De stichting gelooft in herstel en wil gevangenen en hun familieleden begeleiden naar een hoopvolle toekomst. Gevangenenzorg ontwikkelt zich daarnaast steeds meer tot een kennis- en adviescentrum op gebied van detentie. Financieel is Gevangenenzorg sterk afhankelijk van giften van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen. Meer informatie: www.gevangenenzorg.nl.


Wij wensen u

Bestuur en personeel van

Ko e s e

COÖPERATIE WESTVOORN wenst al haar relaties

A m b a c h t e l i j ke b a k k e r

wenst u

prettige Kerstdagen

Prettige Kerstdagen en een

Voorspoedig 2013 toe K a p s a l o n Krijger

en een

goede kerstdagen

voorspoedig 2013

voorspoedig 2013

Binnenweg 13 SOMMELSDIJK Tel. (0187) 482413

en een

Dames

MASTENBROEK B.V. Doe-het-zelf

Country & Outdoor life

wenst u, ook namens haar personeel in alle opzichten

een voorspoedig 2013 West Achterweg 59-61, 3245 BJ Sommelsdijk

LOODGIETERSBEDRIJF

”RIJMI”

Eendrachtstraat 48 3241 CD Middelharnis, (0187) 48 44 53

Prettige Kerstdagen Gelukkig Nieuwjaar

&

Heren

Zandpad 46, Middelharnis Tel. (0187) 48 28 04

Het hele team van Kapsalon Marvellous wenst u een geknipt en gekleurd 2013! Ouddorp: 0187 687083 Middelharnis: 0187 487070

Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2013!!! BOEZE MWEG 6 - 3255 MC

OUDE TONGE - 0187 645133

Prettige feestdagen en een voorspoedig 2013 Schoenmakerij

JANSEN Zandpad 66, Middelharnis Tel. (0187) 48 57 37

Wenst iedereen goede feestdagen en een gelukkig nieuwjaar www.autobakkerdirksland.nl

Wenst u gezegende kerstdagen en voorspoedig Nieuwjaar www.gocollege.nl


Breedveld Voorstraat 21 • 3248 BL Melissant Tel. 601428 • Fax 605965 • www.coop.nl/melissant

Mede namens al onze medewerkers wensen wij u

Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2013 wenst u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

Stef en Roxanne Breedveld

.

-

WijÊwensenÊ klanten,ÊvriendenÊenÊbekenden

GezegendeÊKerstdagen enÊeen

VoorspoedigÊ2013

AUTOBEDRIJF VAN DER VLIET

☞ Bekend van service en kwaliteit Julianaweg 78, 3248 AN Melissant Telefoon (0187) 601764 Telefax (0187) 605106 www.autobedrijfvandervliet.nl Merk : Nissan € 7950 Type : Pixo Bouwjaar : 03-2011 Kilometerstand : 32000 km Opties : - Radio/CD - Stuurbekrachtiging - Airco

Merk : Fiat € 7900 Type : Panda Bouwjaar : 09-2011 Kilometerstand : 14000 km Opties : - Radio/CD - Stuurbekrachtiging - Airco

Merk : Daihatsu € 5900 Type : Sirion 1.0 Bouwjaar : 08-2008 Kilometerstand : 52000 km Opties : - Radio/CD - Stuurbekrachtiging - Lichtmetalen velgen Merk : Renault Type : Clio Bouwjaar : 08-2008 Kilometerstand : 60000 km Opties : - Radio/CD - Stuurbekrachtiging - Airco

Verkocht Alle auto’s worden afgeleverd met: Goede Garantie Volle tankbrandstof Gepoetst Onderhoud indien nodig Afleveringspakket Afleveringskosten per auto is € 300

OPENINGSTIJDEN: werkdagen 7-12 uur en 13-17 uur Dinsdag en donderdagavond 18-19.30 uur Zaterdag 8-12 uur

Wij wensen u Prettige Feestdagen

en een Gelukkig Nieuwjaar Voor meer informatie kijk op:

www.autobedrijfvandervliet.nl


10

WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Kerkdiensten rondom Kerst Zondag 23 december Vierde adventszondag OUDDORP Herv. Gem. 9.30 uur ds. C. Molenaar en 18.00 uur ds. B. van Werven - Hersteld Herv. Gem. Dorpstienden: 9.30 uur leesdienst en 18.30 uur ds. K.J. Kaptein - Geref. Kerk 10.00 uur ds. P.L. de Jong en 18.30 uur ds. L. Kruger - Ger. Gem. 9.30 en 18.30 uur leesdienst - Doopsgezinde Gem. 9.30 en 18.30 uur ds. O.G. Lohuis GOEDEREEDE Herv. Gem. 10.00 uur ds. D.J. van Eckeveld en 18.30 uur kand. A.S. de Winter - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. R.W. Mulder en 18.00 uur ds. J.W. van Estrik STELLENDAM

18.00 uur ds. E.J. Prins - Geref. Kerk 10.00 uur ds. P.C. Koster en 18.00 uur ds. H.C. de Jong Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst

H. ten Voorde

DEN BOMMEL Herv. Gem. 10.00 uur ds. B. de Borst en 18.00 uur ds. T.T.J. Pleizier - Geref. Kerk 10.00 uur dhr. A. Dubbeld en 18.00 uur ds. J. Schep

Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur ds. N. van der Want en 18.00 uur ds. P. Verhaar - Geref. Kerk 10.30 uur ds. T. Wegman - Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst en 18.00 uur ds. A.J. Gunst - Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst

OOLTGENSPLAAT

DIRKSLAND

Herv. Gem. 9.30 uur ds. L.W. den Boer en 18.00 uur ds. H.G. van der Ziel - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. G.J. Blankers en 15.30 uur ds. J.W. van Estrik - Geref. Kerk 9.30 uur ds. De Goede en 18.00 uur ds. Luijk - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst

Herv. Gem. 10.00 uur ds. T.T.J. Pleizier en 18.00 uur ds. C.M. van Loon - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. J. Schipper

LANGSTRAAT Herv. Gem. 10.00 uur ds. H.J.T. Lubbers

Herv. Gem. 10.00 uur ds. D. Hoolwerf en 17.00 uur dhr. T.R. Rietveld - Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur kand. M. Diepeveen en 18.00 uur ds. G.A. van den Brink - Geref. Kerk 10.00 uur ds. I. Bijlsma en 18.30 uur ds. W.J. van de Griend

Maandag 24 december

MELISSANT

Kerstnachtdienst

Hersteld Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. G. Meuleman - Geref. Kerk 9.30 uur mevr. I. Bakker - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst

OUDDORP

DIRKSLAND Herv. Gem. 10.00 uur (bed. H.D.) ds. T.T.J. Pleizier en 18.00 uur kand. J. van Rumpt - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. J. Schipper - Ziekenhuis 14.30 uur ds. J. de Jong

STELLENDAM Geref. Kerk 21.45 uur ds. W.J. van de Griend

HERKINGEN

DIRKSLAND

Herv. Gem. 10.00 uur ds. P.M. van ‘t Hof en 18.00 uur ds. J.N. Zuijderduijn - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. M.B. van der Palm en 18.00 uur kand. M. Diepeveen - Ger. Gem. 10.00 uur (bed. H.A.) en 18.00 uur (nabetr. H.A.) ds. S. Maljaars

Herv. Gem. 21.00 uur ds. T.T.J. Pleizier

SOMMELSDIJK

MIDDELHARNIS

Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. Belder en 18.00 uur ds. W. Arkeraats - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur (bed. H.D.) ds. K.J. Kaptein en 18.30 uur ds. N.P.J. Kleiberg - De Goede Ree 10.30 uur ds. D. Boers - Exodusgemeente 10.00 uur dhr. R.P. v/d Plicht - Remonstrantse Gem. 10.00 uur geen dienst - Lachai-Roï Gem. 10.00 uur dhr. K. Tanis en 20.00 uur (ARISE jeugddienst) dhr. W. Leuvenink

Geref. Kerk 22.00 uur ds. L.J. Lingen

SOMMELSDIJK Exodusgemeente 22.00 uur ds. R. Silvis Lachai-Roï Gem. 22.00 uur dhr. K. Tanis

DEN BOMMEL Geref. Kerk 20.00 uur dhr. J. Anninga OOLTGENSPLAAT Geref. Kerk 21.30 uur dhr. Kl. Baas

MIDDELHARNIS 16.00Herv. Gem. 10.00 uur kand. A.S. de Winter en 18.00 uur ds. H.J. van der Veen - Geref. Kerk 10.00 uur ds. A. Slingerland en 17.00 uur geen dienst - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst - Chr. Geref. Kerk 9.30 en 18.00 uur ds. G.R. Procee - Geref. Kerk (Vrijgem.) 9.30 uur br. C. Kuijper en 14.30 uur ds. D.J. van Diggele - CGM De Rots, Diekhuus 10.00 uur: E. Struik NIEUWE-TONGE Herv. Gem. 9.30 uur ds. T.W. van Bennekom en 18.00 uur ds. J.C. Breugem - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur (bed. H.D.) ds. J.W. van Estrik en 16.00 uur ds. R.W. Mulder - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst OUDE-TONGE Herv. Gem. 10.00 uur ds. J.C. Breugem en 18.00 uur prop. G. van den Berg - Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst en 18.00 uur ds. A.J. Gunst - Evangelie Gemeente Flakkee 10.00 uur pastor H.J.P. Scheermeijer STAD a/h HARINGVLIET Herv. Gem. 10.00 uur ds. H.J. Catsburg en

MELISSANT

HERKINGEN Herv. Gem. 9.50 uur zingen kerstliederen, 10.00 uur ds. H.J.T. Lubbers en 18.00 uur ds. B. de Borst - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. A. van Wijk en 18.00 uur ds. L.W.Ch. Ruijgrok Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst SOMMELSDIJK

Doopsgezinde Gem. 16.30 uur (Duitstalige dienst) ds. E.M. de Jong, 20.00 uur (1e kerstnachtdienst) en 22.00 uur (2e kerstnachtdienst) ds. E.A. van Hoof - Geref. Kerk 22.00 uur ds. G.J. Mink

Dinsdag 25 december 1e Kerstdag OUDDORP Herv. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. C. van den Berg - Hersteld Herv. Gem. Dorpstienden: 9.30 en 18.30 uur ds. D. Zoet - Geref. Kerk 10.00 uur (kerstgezinsdienst) ds. W.J. van de Griend - Ger. Gem. 9.30 en 18.30 uur leesdienst Doopsgezinde Gem. 9.30 uur ds. E.M. de Jong GOEDEREEDE Herv. Gem. 9.45 uur zingen kerstliederen, 10.00 uur prof. dr. W. Balke en 18.30 uur ds. L. de Wit - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. J.W. van Estrik en 18.00 uur kand. G.J. Veldhuis STELLENDAM Herv. Gem. 9.45 uur ds. D. Hoolwerf en 17.00 uur kand. J. van Rumpt - Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur kand. M. Diepeveen en 18.30 uur ds. D.J. Diepenbroek - Geref. Kerk 10.00 uur dhr.

Woensdag 26 december

Herv. Gem. 9.45 uur zingen kerstliederen, 10.00 uur ds. J.C. Breugem en 18.00 uur ds. P.M. van ‘t Hof - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. K.J. Kaptein en 16.00 uur ds. N. van der Want - De Goede Ree 10.15 uur zingen kerstliederen, 10.30 uur kand. G. van den Berg - Exodusgemeente 10.00 uur ds. G. SilvisAndringa - Remonstrantse Gem. 10.00 uur ds. J.F. Klijnsma - Lachai-Roï Gem. 11.00 uur Kerstkidsdienst

2e Kerstdag OUDDORP Herv. Gem. 9.30 uur Kerstfeest Zondagsschool - Hersteld Herv. Gem. Dorpstienden: 9.30 uur ds. D. Zoet - Ger. Gem. 19.30 uur leesdienst - Doopsgezinde Gem. 10.00 uur (kerstzangdienst) ds. E.A. van Hoof GOEDEREEDE Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeest Zondagsschool STELLENDAM Herv. Gem. 15.00 uur Kerstfeest Zondagsschool - Herst. Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeest Zondagsschool MELISSANT Herst. Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeest Zondagsschool - Ger. Gem. 9.30 uur Kerstfeest met de catechisanten - Ger. Gem. in Ned. 10.00 uur leesdienst DIRKSLAND Herv. Gem. 11.00 uur Kerstfeest met de kinderen- Ger. Gem. 10.00 uur ds. S. Maljaars

MIDDELHARNIS

HERKINGEN

Herv. Gem. 10.00 uur ds. P.L. de Jong en 18.00 uur ds. M.J. Middelkoop - Geref. Kerk 10.00 uur ds. L.J. Lingen - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. S. Maljaars - Chr. Geref. Kerk 9.30 en 18.00 uur ds. G.R. Procee - Geref. Kerk (Vrijgem.) 9.30 uur ds. D.J. van Diggele - CGM De Rots, Diekhuus 10.00 uur: Gezinsdienst

Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeest Zondagsschool - Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeest Zondagsschool

NIEUWE-TONGE Herv. Gem. 9.30 uur ds. A. Belder en 18.00 uur ds. H.J.T. Lubbers - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. C. Oorschot en 18.00 uur ds. P. Korteweg - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst OUDE-TONGE Herv. Gem. 9.45 uur zingen kerstliederen, 10.00 uur ds. P.M. van ‘t Hof en 18.00 uur prof. dr. W. Balke - Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst en 14.30 uur ds. J. Schipper - Evangelie Gemeente Flakkee 11.00 uur kerstdienst STAD a/h HARINGVLIET Herv. Gem. 10.00 uur ds. H.J. Catsburg en 18.00 uur dhr. Lammers - Geref. Kerk 10.00 uur ds. N.J.A. van Exel - Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst en 18.00 uur ds. E. Bakker DEN BOMMEL Herv. Gem. 9.45 uur zingen kerstliederen, 10.00 uur ds. B. de Borst en 18.00 uur kand. R.F.J. Lock - Geref. Kerk 10.00 uur ds. W.A. Boer OOLTGENSPLAAT Herv. Gem. 9.15 uur zingen kerstliederen, 9.30 en 18.00 uur ds. H.G. van der Ziel - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. C. Gielen en 18.00 uur ds. A. van Wijk - Geref. Kerk 10.00 uur ds. Oldenhuis - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst LANGSTRAAT Herv. Gem. 9.45 uur zingen kerstliederen, 10.00 uur ds. H. van Ginkel

SOMMELSDIJK Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeest Zondagsschool - Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeest Zondagsschool MIDDELHARNIS Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeest Zondagsschool - Ger. Gem. 9.30 uur ds. J. Schipper en 14.30 uur Kerstfeest Zondagsschool - Chr. Geref. Kerk 9.30 uur ds. K. Hoefnagel en 14.30 uur Kerstfeest Zondagsschool NIEUWE-TONGE Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeest Zondagsschool - Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeest Zondagsschool - Ger. Gem. 10.00 uur (in kerkgebouw HHG) Kerstfeest Zondagsschool OUDE-TONGE Herv. Gem. 9.30 uur Kerstfeest Zondagsschool - Ger. Gem. 10.00 uur Kerstfeest met de catechisanten STAD a/h HARINGVLIET Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeest Zondagsschool DEN BOMMEL Herv. Gem. 9.30 uur Kerstfeest Zondagsschool OOLTGENSPLAAT Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeest Zondagsschool - Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur Kerstfeest Zondagsschool - Ger. Gem. 9.30 uur leesdienst en 14.30 uur kerstfeest met de kinderen LANGSTRAAT Herv. Gem. 10.00 uur Zangdienst


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Ere zij God...

Ds. D. Zoet - Ouddorp

(Lukas 2:14a)

Rond de Kerstdagen wordt er doorgaans veel gezongen. En dat is goed. Maar zoals de engelen hun Kerstlied gezonden hebben boven Efratha’s velden, zo is er nog nooit gezongen op aarde. Zeker, het lied der engelen was weergaloos schoon vanwege de klank. Maar nog veel meer kwam die schoonheid tot uitdrukking in de rijke inhoud ervan. Het begint met: Ere zij God! Alleen al daaraan kun je zien dat het uit de hemel komt. Want was het een lied van de aarde, een lied van de mens geweest, dan was het zo niet begonnen. Dan was het begonnen met de mens en dan was het geëindigd in de mens. Want als mensentongen het lied van de verlossing hadden moeten zingen, dan zouden zij aan de eer van God helemaal niet toekomen. Zelfbedoelers, die we zijn. Sinds wij ons in Adam van God afkeerden, en zelf in het middelpunt willen staan, is dit lied niet meer in ons hart. Wij kunnen dit lied niet meer zingen en willen het ook niet. Bij ons leeft niet meer het: Ere zij God, maar: Ere zij de mens. We zijn zoekers van eigen eer geworden. Willen zelf op de troon zitten. Geliefde lezer(es), bent u daaraan ontdekt? En, … vloeien er tranen? Temeer omdat u dit lied wel kón zingen … . We zijn immers allen met dit lied in het hart en op de lippen geschapen. Heel ons leven, denken, willen, doen en laten was één loflied: Ere zij God. Dat was onze zaligheid. Maar zie, nu beantwoorden wij niet meer aan dat heerlijke scheppingsdoel. De lof die betamelijk is, is verstomd. Wie bekommert zich nog om de eer van God? Geliefde lezer(es), dat was er Eén. De geboren Zaligmaker, uit de stam van Juda, de ware Godlover. Want als er een was, die ervan doordrongen was dat het gaat om de eer van God, dan is Hij dat wel. Hij heeft immers Zelf gezegd: Ik zoek niet Mijn eer, maar de eer van Hem, Die Mij gezonden heeft. Vergeet niet dat Kerstfeest allereerst het Feest is van God. Dat het erom gaat dat God weer aan Zijn komt. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen. Dat is het grote en heerlijke doel. Daarom heeft Christus in de volheid des tijds de hemelse heerlijkheid verlaten. Daarom is Hij naar deze door onze zonde vervloekte aarde gekomen. Daarom heeft Christus ons vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria. Niet alleen om zondaren zalig te maken. Dat ook! Maar in de eerste plaats om God Zijn Vader te verheerlijken. Zodat Hij weer aan Zijn eer komt. Vader, Ik heb U verheerlijkt op de aarde, zo sprak Hij voordat Hij terugkeerde van de aarde naar de hemel. Hij heeft gedaan wat wij hebben nagelaten. En dat volkomen! Maar voor wie …? Het is voor degenen die in Hem geloven. Wat dat inhoudt? Welnu, in het ware geloof dat de Heilige Geest schenkt, doet Hij je beleven: ik heb God de eer niet gegeven. Dat wordt de nood van je leven en de smart van je hart. Je gaat zien dat je zelfs in de heiligste verrichtingen, in je bidden, in je Bijbellezen, in je kerkgaan, God nog beroofd hebt van Zijn eer. Wat gaat dat pijn doen, als de Heilige Geest je daaraan ontdekt. Dan krijg

je een walg van jezelf. Dan ga je jezelf verfoeien in stof en as. Dan wordt u het oordeel van God waardig. Dan kunt u van uw kant nooit meer zalig worden. Is dat ook uw beleving geworden? Dat u nu helemaal niets kunt doen uit uzelf tot eer van God? Of maakt het u niet uit of de Heere al dan niet aan Zijn eer komt in uw leven? Wat is het dan erg met u gesteld. Dan hebt u geen ware honger naar het Brood, dat uit de hemel is neergedaald. Dan kunt u Hem nog altijd missen. Dan zegt Kerstfeest u eigenlijk niets. Dan mist u de ware vrede. Geliefde lezer(es), dan bent u op weg naar de eeuwige nacht. Maar hoor nu eens: Kerstfeest is het Feest van de eer van God. En daar is de zaligheid van arme verloren zondaren bij ingesloten. In de weg van wedergeboorte, van waarachtig geloof en bekering gaan doelmissers weer beantwoorden aan het doel dat God heeft gesteld: namelijk het eren van God. Door het geloof gaat de Heere zulken verbinden aan Christus, de Zaligmaker, Die plaatsvervangend, Borgtochtelijk heeft beantwoord aan het recht van God; ook aan het recht dat de Vader heeft op de eer en verheerlijking van Zijn grote Naam. En dát werd voor u het grootste wonder. Want u moest inleven: van mijn kant kan het nooit meer. Maar toen de Heilige Geest uw oog opende voor de allesovertrefffende schoonheid en heerlijkheid van de Zaligmaker en u Hem zag in Zijn gepastheid, in Zijn dierbaarheid, toen werd het waarlijk Kerstfeest voor u. O, als het geloof in Hem doorbreekt in je hart, en je zien mag en geloven dat God niets aan u tekort komt. Omdat Hij al Zijn welbehagen heeft in Zijn eniggeboren Zoon. Omdat Hij alles wat er bij God te doen was, heeft gedaan. De straf heeft gedragen, de schuld betaald, de zonden verzoend, en de weg tot het Vaderhart gebaand. Gods deugden opgeluisterd. Een volkomen gerechtigheid aangebracht. En als je dan mag rusten in Zijn volkomen volbrachte werk en door het geloof schuilen in deze van God aan je geschonken Zaligmaker, ja, dan breekt de blijde Kerstjubel door. En dan ga je in beginsel meezingen met de engelen: Ere zij God, vanwege Zijn welbehagen. Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. Ere zij God, vanwege Zijn opzoekende liefde. Dat U ook mij wilde trekken. Ere zij God, vanwege het werk van Uw Geest. Want anders zou ik het nooit geleerd hebben, U weer te bedoelen. En toch, … hier is alles ten dele. Hier krijgen Gods kinderen zichzelf voortdurend terug. Steeds moet je ervaren dat je er zelf weer tussen zit. Hoe raak ik ooit mijzelven kwijt? Is dat uw strijd? Is dat uw verlangen? Omdat u zo vurig begeert God en Zijn Christus te bedoelen en groot te maken, zoals Zij dat eeuwig waard zijn? Ach, dan zal het niet lang meer duren, of u zult u wens verkrijgen. En de tijd komt, dat u zult meezingen met de engelen rond Gods troon en met de verloste schare: Ere zij God. Dan is uw zang volmaakt. En dan zult u eeuwig mogen gaan doen, wat u hier al begeerde te doen. Dan is het eeuwig Kerstfeest. Drie-enig God, U zij al de eer!

Kerstviering Prins Maurits Oude-Tonge OUDE-TONGE - Woensdagavond 19 december a.s. viert de CSG Prins Maurits haar jaarlijkse kerstviering in de Hervormde kerk van Oude-Tonge, Kerkring 1. Ook belangstellenden worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De traditionele kerstviering van de Prins Maurits zal dit jaar plaatsvinden in Oude-Tonge, waarbij leerlingen en personeel zorgdragen voor de invulling van deze kerstbijeenkomst. Op het programma staan, naast veel muziek en (samen)zang, ook declamaties en lezingen op het programma. Er is voor deze avond een uniek koor samengesteld dat bestaat uit leerlingen en personeel. Het belooft een afwisselende avond te worden. De avond begint om 19:30 uur. De kerk is vanaf 19:00 uur geopend en de toegang is vrij,maar vanwege de verwachte opkomst geeft de school hiervoor toegangskaarten uit. Deze zijn te reserveren via de mail (l.denbutter@csgpm.nl) of telefonisch (0187-482745).

Alpha-cursus kerken GoereeOverflakkee GOEREE-OVERFLAKKEE - Verschillende kerken op Goeree-Overflakkee geven in januari en februari een Alpha-cursus. Op 7 januari a.s. wordt een startavond gehouden, die ervoor is bedoeld om mensen op een gezellige en informele manier met de Alpha-cursus te laten kennismaken.

11

Toenemende verwereldlijking Drs. W. Chr. Hovius Voorbeelden Het gaat er in ons land, gelet op de eerbied voor Gods Woord en Zijn gemeente, bepaald niet op vooruit. Denk aan de wet- en regelgeving. Niet slechts is er, zeker in de Tweede Kamer een meerderheid van niet-christelijke en zelfs van antigodsdienstige Kamerleden. Maar wel heeft deze reeds aangegeven, dat in deze tijd een ambtenaar bij de burgerlijke stand, die bezwaard is om een homohuwelijk te voltrekken, niet meer past. En het verbod op smalende godslastering moet geschrapt worden uit het Wetboek van Strafrecht! De subsidie voor vervoer van leerlingen vanwege de christelijke levensovertuiging loopt gevaar. En de toegekende geldelijke steun voor godsdienstige omroepen lijkt er ook aan te gaan. Minstens is de schijn gewekt dat alles wat maar enigszins met geloof heeft te maken niet meer in deze tijd past. In Zeeland verdwijnt er elke drie maanden een kerkgebouw. In de protestantse gemeente in Den Haag gaan acht kerken dicht. De christenheid kalft sterk af in ons land. Waarom Hebben onze landgenoten geen boodschap meer aan de Heilige Schrift! Of betekent dit, dat die wel daaruit leven meer zullen moeten opbrengen in geldelijke zin voor wat zij uit christelijke overtuiging steunen! Hoe ver gerekt is nog het getal van die Christus belijden als hun Zaligmaker? Hebben zij en wij wellicht gedacht: het loopt zo´n vaart nog niet en de steun is er steeds geweest. Zorg en hoop Hoe weerbaar zijn we als belijders van het geloof in God en zijn we bereid offers te brengen, als dit nodig is om uit onze beurs ook steun te geven aan organisaties die we liefhebben! Van hoop kan zelfs in deze tijd gesproken worden, wanneer die uit het geloof leven, tonen hoe goed het is om in de prak- tijk van het leven te tonen dat Gods geboden nog steeds te eren zijn. Erg is het als in ethisch opzicht de christenmens niet meer,ook voor de naasten, een zoutend zout is, toch?

‘Waar is die nieuwe koning?’; kerstverhaal zingend verteld

Januari is een maand waarin veel mensen nadenken over wat het nieuwe jaar zal brengen, goede voornemens maken, nadenken over wat men wil in het leven. Op de Alpha-cursus krijg je antwoorden op deze en op andere vragen. Op verschillende manieren via folders en posters worden mensen uit Ouddorp en Goedereede uitgenodigd voor deze Alpha-startavond.

OUDDORP - Ook dit jaar wordt het aloude Kerstverhaal zingend verteld aan ieder die het maar wil horen. in de Doopsgezinde Kerk.

De Alpha-startavond vindt plaats op maandag 7 januari en wordt gehouden in de Gereformeerde kerk, Dorpstienden 15 te Ouddorp. De toegang is gratis. De avond begint om 18.15 uur en iedereen is van harte welkom voor een maaltijd, een introductie op de Alpha-cursus en een gezellig drankje na afloop.

Kerstzangavond Jeduthun

Meer dan 195.000 mensen in Nederland hebben al een Alpha-cursus gevolgd. De cursus wordt in meer dan 1000 plaatsen gegeven door kerken van verschillende denominaties. De Alpha-cursus biedt in 10 avonden en 1 weekend een vrijblijvende kennismaking met het christelijk geloof. Het biedt mensen op een ontspannen manier de gelegenheid om hier meer over te leren. Iets voor u? Kom dan naar de startavond. Voor meer informatie: zie www. alpha-cursus.nl of neem contact op met Willy Koppenol, bel 0187 492111 of mail dakoppenol@online.nl

“Maar… de vertelling wordt steeds onderbroken, telkens wordt er doorheen gepraat. Hoe kan je dan vinden waar het om gaat: De nieuwe Koning? Hoe kom je van de moderne tijd terecht in de stal van Bethlehem? Kom op zaterdag 22 december naar de

Doopsgezinde Gemeente en ontdek waar het om gaat in het oude en steeds weer nieuwe Kerstverhaal”, aldus de uitnodiging van de organisatie.. De musical begint om 19.00 uur.

MIDDELHARNIS - Het Chr.Gem.Koor ‘Jeduthun’ houdt haar traditionele Kerstzangavond op maandag 24 december in de Hervormde Kerk Ring Middelharnis. Het koor o.l.v. Jan Wisse met aan het orgel Hans van Heemst zal in samenwerking met het Ensemble ‘Joyfull Voices’ o.l.v. Jan van Seters een programma ten gehore brengen met als thema ‘Komt tot zijn schijnsel alle volken’ Aan het programma werken verder mee: Ds.J.C.Breugem Herv. predikant van de gemeente Sommelsdijk : Gesproken woord. Martin van Moort Panfluit, terwijl Adri Peekstok het programma met declamatie aan elkaar verbindt. U bent van harte welkom op deze vooravond van het Kerstfeest, om met elkaar doormiddel van zang muziek en woord de Kerstdagen te beginnen. De toegang is gratis, er zal een collecte worden gehouden aan de uitgang. Aanvang : 19.30 uur, Kerk open : 19.00 uur


Teun en Corrie Ihrman-Visser

D. de Jong en J.P. de Jong-Komtebedde wensen familie, vrienden en bekenden

Mevr. J.W. Lokker-Meijer

Goede Kerstdagen en een Gezond en Voorspoedig 2013

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar

Pr. Hendrikweg 17, 3253 BV Ouddorp

Dorpsweg 28a, 3253 AH Ouddorp

wenst alle familie, vrienden en bekenden Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2013. Gods zegen toegewenst.

Mevr. A.J. van Splunder-Bosland

Wij wensen familie, vrienden en bekenden

wensen familie, vrienden en bekenden

wenst familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig en gezond Nieuwjaar

en een

Voorspoedig Nieuwjaar

Goede Kerstdagen en een Voorspoedig 2013 Hans en Corrie Melissant Eendrachtsweg 19, Stellendam

Jan Grinwis

Dorpsweg 41-3 3253 AG Ouddorp

Familie en vrienden

Johan, Sietske, Mirjam en Nico Bieningen 24, Ouddorp

P.V. De Trekvogels wenst leden, donateurs, middenstanders en allen die bij de duivensport betrokken zijn

Alle cliëntèle, vrienden en familie

Goede Kerstdagen en een

Prettige Kerstdagen en een

Voorspoedig Nieuwjaar

Voorspoedig 2013

Benzinestation ‘OuddOrp’ Fa. van Poortvliet

Financiële administraties Salarisadministraties Jaarrekeningen en aangiften

Begrotingen Advisering Begeleiding

TEXACO

Wij wensen u goede feestdagen en een voorspoedig 2013

3253 XB OuddOrp – Broekweg 25 Telefoon (0187) 682500

Cliëntèle, familie en bekenden wensen wij

tel. (0187) 68 78 14 fax (0187) 68 79 93

Postbus 55 3253 ZH Ouddorp

info@htanis.nl www.htanis.nl

Al onze klanten, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar

Gezegende Kerstdagen

Met dank voor het in ons gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar.

v.o.f. Installatiebedrijf TANIS

Hofdijksweg 30a 3253 KB Ouddorp

Sanitair Snelle service Zinkwerken Beregening

Mevr. K. Ras-Tanis Bredeweg 6, 3253 EB Ouddorp

Familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar Hoge Pad 2, kamer 204

Voorspoedig Nieuwjaar toegewenst Mevr. Mastenbroek-Tanis

Uw adres voor: * * * *

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar

Mevr. A.K. Meijer-Tanis

en een

Havenweg 48, 3253 XD Ouddorp Telefoon (0187) 682940 * Gas * Water * Warmte

Familie, vrienden en bekenden, ik wens u

wenst familie en bekenden

Dorpsweg 5 3253 AG Ouddorp ZH Tel. (0187) 68 14 77

www.tuincentrumvoogd.nl

Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar Spreeuwenstein 16, 3253 VM Ouddorp

W. Bakelaar-Boshoven wenst alle familie, vrienden en kennissen

Familie, vrienden en bekenden

prettige kerstdagen en een

gezond 2013 Zouthoek 5, 3253 EN Ouddorp

Hoenderdijk 7a, 3253 AK Ouddorp, (0187) 688500

Kijk voor ons complete woningaanbod op

en een voorspoedig 2013

www.dereusvastgoed.nl

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar Jan en Katy Meijer

Hoge Pad 45 • 3253 BH Ouddorp


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Recepten Gevange-

13 45

Heerlijk genieten met kerst

Van Kugelhopf tot Kersttulband Iedereen kent het luchtige gebak met de karakteristieke vorm, bestrooid met poedersuiker of bestreken met glazuur. Maar dat de tulband een lange geschiedenis kent die volgens de overlevering terugvoert naar de Elzas in Frankrijk, is wellicht minder bekend.

met uitzicht op de winkelstraat, serveert koffie met tulband en slagroom. Het interieur oogt historisch. ‘Sinds 1934 is er nauwelijks iets veranderd aan de inrichting van onze Wiener Konditorei. Dat geldt ook voor de receptuur van onze producten’, aldus de uitbaters. Desgewenst kan er ook tulband voor thuis worden gekocht. www.wienerkonditorei.nl

Eigenlijk is een tulband niets meer of minder dan een cake, gebakken in een ronde vorm: het tulbandblik. Door het gat in het midden van de mal ontstaat de karakteristieke vorm van het gebak. Het tulbandbeslag werd vanouds verrijkt met bigarreaux, geconfijte vruchtjes, en krenten of rozijnen.

Recept tulband Ingrediënten: 125 gr. Boter, gesmolten, 125 gr. Suiker, 1/2 zakje vanillesuiker, mespuntje zout, 3 eieren, 250 gr. Zelfrijzend bakmeel, 2 eetlepels melk, ½ doosje bigarreaux, handje rozijnen. Tip voor de ‘snelle’ bakker: gebruik een pak Koopmans mix voor Oud-Hollandse tulband.

Vandaag de dag is de tulbandvorm zelfs in siliconenuitvoering verkrijgbaar. Maar voor sommige bakkers gaat er niets boven de smaak van een tulband uit een ouderwetse vorm van metaal of aardewerk. Het Noordbrabants museum in Den Bosch heeft een aantal mooie, oude exemplaren in haar collectie. Zoals een tulbandvorm met stermotief uit 1880. Gemaakt van roodkoper met een vertinde binnenrand. De keramieken tulbandvorm werd ook gebruikt bij de bereiding van de zondagse pudding.

Voor het glazuur: 100 gram poedersuiker, paar druppels citroensap of water. Bereidingswijze: roer de boter, suiker, vanillesuiker en het zout in een kom zacht en romig. Voeg de eieren een voor een toe aan het mengsel. Roer een aantal minuten flink door. Voeg daarna in gedeeltes het zelfrijzend bakmeel toe samen met de melk. Snij de bigarreaux in kleine stukjes en schep ze samen met de rozijnen in een kopje met een laagje bloem. Schep even door zodat er op de vruchtjes een laagje bloem zit. Dit voorkomt dat ze allemaal naar de bodem van de tulband zakken tijdens het bakken.

Wie vanuit de luie stoel een ouderwetse tulbandvorm wil aanschaffen kan terecht op onder andere Marktplaats.nl. Hier koop je voor zo’n tien euro een brocante zinken tulbandvorm met ophangoren aan de zijkant. Handig om aan een spijker aan de muur te hangen. Cake als dank De vorm van de tulband wijst ook naar het gelijknamige hoofddeksel van Aziatische hoofdsprong. In sommige oude verhalen wordt de tulband geassocieerd met de Elzas, een regio in Frankrijk. De legende, een overlevering die in deze streek de ronde doet, vertelt dat de Wijzen uit het Oosten op de terugweg uit Bethlehem de Elzas bezochten. Ze werden daar zo gastvrij ontvangen dat ze als dank een cake bakten met behulp van hun hoofddeksel. Zo wordt in deze Franse

streek de tulband al eeuwenlang aan het Kerstfeest verbonden. In Nederland deden gapers, het hoofd van een man met tulband, eeuwenlang dienst als uithangbord van apothekers om de klanten de weg te wijzen. De gapers verwezen vaak naar een persoon van zuidelijke afkomst, vandaar de tulband. En de link met het zuiden was er weer vanwege de afkomst van

verschillende in de artsenij gebruikte kruiden en specerijen uit zuidelijke landen. De Kugelhopf is het meest bekend in de hartige variant, geserveerd als hapje bij een glas wijn. Aan de Elzasser variëteit wordt gebakken spek, ui en peper toegevoegd. Wij kozen voor het recept van de zoete variant met rozij-

nen en gekonfijte vruchtjes. Wie overigens niet zelf wil of kan kokkerellen en binnenkort een dagje Den Haag op het programma heeft staan moet beslist eens gaan kijken bij de Wiener Konditorei. De bakkerij, sinds 1934 gevestigd aan de Korte Poten, bakt de heerlijkste tulbanden naar een oud, geheim recept. De Konditorei,

Schep de rozijnen en bigarreaux door het beslag en giet in de ingevette tulbandvorm. Bak de cake in ongeveer 50 minuten gaar op 160°C gaar. Controleer de cake door met een satéprikker in het midden te prikken. Als de prikker droog blijft kan de tulband uit de oven. Maak glazuur door de druppels water of citroensap door de poedersuiker te roeren tot er een dik papje ontstaat. Giet de glazuur over de tulband. Leg eventueel tot besluit nog wat (chocolade-) hulstblaadjes op de tulband. Bestrooien met poedersuiker geeft ook een mooi resultaat.

Kerstvakantie? Kerstkransjes bakken! Er gaat niets boven de heerlijke geur van versgebakken koekjes net uit de oven. Met dit simpele recept heb je in een handomdraai een trommel vol lekkere koekjes. Ook leuk om cadeau te geven in cellofaan verpakt met een grote strik. Ingrediënten voor +/- 30 stuks: 175 gram bloem 100 gr. Boter 75 gr. Basterdsuiker ½ losgeklopt ei Geraspte citroenschil of een zakje vanillesuiker Aan de slag: Doe de bloem, kleine blokjes boter, suiker, citroenschil of vanillesuiker en het ei in een grote kom. Kneed het geheel goed door. Laat het deeg een half uurtje in de koelkast rusten. Rol het deeg met een deegroller uit op een met bloem bestoven werkvlak tot een lap van ½ cm dikte. Steek rondjes uit met bijvoorbeeld een glas of een uitsteekvorm. Steek uit het midden van het kransje nog een klein rondje. Bestrijk de koekjes eventueel voor het bakken met losgeklopt ei en strooi er grove suiker(supermarkt) of amandelschaafsel overheen. Bak de koekjes op een bakplaat (beboterd of met bakpapier bekleed) in een voorverwarmde oven op 150170⁰C in ongeveer 15 minuten lichtbruin. Tip: dip de kransjes in gesmolten chocolade en strooi er gekleurde chocoladehagel over. Of maak glazuur van poedersuiker met een paar druppels water. In de supermarkt zijn glazuurstiften te koop in verschillende kleuren (dr. Oetker) om mee te schrijven of te tekenen.


14

WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Lezen Het regent. Het water druipt in kronkels langs de ramen. Dat is prima. Alles is prima, Kerst is voor mij ook een tijd om naar uit te zien - als het maar niet sneeuwt. Ik haat sneeuw, en in het bijzonder sneeuw met Kerst. Er is niets waar ik zo’n hekel aan heb dan aan sneeuw met Kerst. De kerstbomen vind ik erg, de lampjes die mijn over­buurman zwetend opgehangen heeft, stijlloos gedrapeerd over een noodlijdend naaldboompje, zijn ook erg; de liedjes die je tot vervelens toe hoort als je boodschappen gaat doen, zijn erg, maar het ergste blijft een witte Kerst.

* Holocaust is Grieks voor brandoffer

Geschreven door Els Florijn

Kerstverhaal: Brandoffer Zodra de vlokken uit de loodgrijze hemel beginnen te val­len, is het alsof er iets in mijn benen verstijft. Dan word ik verward en ongelukkig; ik blijf mijn benen maar wrijven, alsof ik, net als - hoelang? - zestig jaar geleden de bloeds­omloop weer op gang moet brengen. Ik heb me altijd afgevraagd hoe het ooit mogelijk was dat die vrouw Maria heette. En toch, niet door haar naam, maar door wat er gebeurde, kerstochtend 1944, associeer ik haar voor altijd, net als de andere Maria, met Kerst. Het beest van Auschwitz en de heilige maagd uit Nazaret - kan er meer verschil zijn? Maria van Jozef, die haar kind zorgzaam in doeken wond en in een kribbe neerlegde - en Maria Man­ del, die ervan genoot om kinderen uit de selectie te trekken en ze - hoe dan ook - te doden. We kenden haar allemaal. De dag waarop ik in Auschwitz-Birkenau aankwam, werd ik zachtjes en gejaagd ingelicht over de ‘beesten’. Ik huilde op de smalle houten planken, ter­wijl de vrouw die dichter tegen me aan lag dan ooit een man gedaan had, me fluisterend de afschuwelijkste verhalen deed over de Oberaufseherin, Maria Mandel, en de Aufseherin, Irma Grese. Voor hen moest ik oppassen, voor hen moest ik het meeste oppassen. Ik bleef huilen, de tranen liepen warm over mijn gezicht. Ik probeerde ze weg te vegen, maar ze bleven komen. Ik wilde geen verhalen over vrouwen met honden, over gruwelijkheden, ik wilde daar niet eens over nadenken. Ik wilde iemand die mij troostte en vasthield, mij over mijn haren streelde en mij vertelde dat ik me nergens zorgen over hoefde te maken.

Hier zou ik zo iemand niet vinden. De vrouw vertelde me dat ik mijn hoofd altijd omlaag moest houden, altijd voor me uit moest kijken, nooit - hoorde ik dat? - nooit de aan­dacht trekken op welke manier dan ook, wilde ik blijven le­ven. Daarna zei ze: ‘Huil niet, spaar je tranen; wees blij dat ik je dit heb verteld!’ en ze draaide zich om, zodat ik ge­dwongen werd me ook om te draaien, anders zou ik van de houten brits vallen. Irma Grese was de eerste die ik zag bij het appèl. Het orkest speelde. We stonden in lange rijen opgesteld, door en door koud in onze dunne streeppakken. We werden geteld. Het duurde eindeloos. Ik stond midden in een rij. Het gaf me een gevoel van anonimiteit. Toen zag ik haar: een slanke, niet zo grote vrouw met blond haar. Ze liep als een man, ze had zware, grove laar­ zen aan. Aan de band van haar broek hingen een zweep en een houten stok. Ze hield twee honden aan de lijn. Ze lie­pen kwijlend naast haar, de bekken open. Toen ze zich om­draaide, zag ik dat ze een pistool aan de andere kant van haar broek had hangen. Ik moest haar observeren vanonder mijn wimpers - niet opvallen - en ik begreep waarom ze haar the beautiful beast noemden. Ze had iets fiers. Ik zag haar ogen niet. Later zou ik zien dat haar ogen, zelfs van een afstand, koud waren. Maar voordat ik haar ogen zag, was ik al getuige van de kou in haar hart, toen ik zag hoe ze zonder met haar ogen te knipperen een vrouw zonder enige reden van achter neerschoot. Maria Mandel had, als je haar in een andere setting zou plaatsen, iets moe-

derlijks. Ze zag eruit als een moeder, met haar opgestoken donkere haren, haar zware boezem en haar brede gezicht. Ik zag haar zijdelings, die eerste dag. Ik moet eerlijk zeggen dat Irma Grese mij meer angst aanjoeg dan Maria Mandel. Onterecht, maar dat wist ik toen nog niet. Het was bijna Kerst en angstaanjagend koud. ‘s Nachts wis­selden we een keer of vier van slaapplek, omdat het aan de buitenkanten, niet tussen de andere vrouwen in, niet lang uit te houden was. Ik had het geluk dat ik vrij goede, te grote schoenen had. Ik had ze opgestopt met alles wat ik kon vin­den: stukjes van lappen, stukjes krant, wat stro. Toch wer­den mijn voeten niet warm. Het urenlange staan was afschuwelijk, ‘s Ochtends appèl, daarna werken tot je rug aanvoelde alsof er met een hamer op was geslagen, en dan weer appèl. Stilstaan. Je laten tel­len. Tellen. Nog een keer tellen. En dan niet één keer, zo­als keizer Augustus liet doen, maar soms wel vier keer per dag, terwijl het vrouwenorkest van Birkenau bleef spelen, urenlang. Ik ging de muziek haten, en de vrouwen die in het orkest speelden ook, want zij werden door Maria Mandel voorgetrokken. Zij hadden het beter dan wij, droegen war­mere kleren, mochten zelfs iedere dag douchen. Als het appèl afgelopen was, waren er altijd vrouwen die vie­len als ze zich wilden bewegen. Je moest zorgen dat je niet viel. Regel nummer één: niet opvallen. Al strompel je, van de koude in je benen, de kille greep die je voeten gevoelloos maakt, zorg dat je bij de andere vrouwen blijft. Tijdens die lange appèluren besloot ik aan iets anders te denken dan aan deze werkelijkheid. Als ik er aan dacht wat er zou kunnen gebeuren, zou ik langzaam gek worden. De enige reden waarom ik hier was, was omdat wij onder­ duikers hadden verborgen en ik geweigerd had mijn vader en moeder alleen te laten. Destijds leek dat een nobele en goede daad. Er was weinig waar ik zo veel spijt van heb gehad als van die daad. Wat had ik ermee gewonnen? Dat ik in de hel te­recht was gekomen, zonder mijn vader, zonder mijn moeder. Ik had geen flauw idee waar ze waren en of ze nog leefden. De gedachte aan mijn vader bracht mij naar mijn kinder­tijd. Mijn vader vertelde iedere zondagavond, na de kerk, een verhaal uit de Bijbel. Er was geen ander boek, zei mijn vader vaak, dat zo actueel was. De geschiedenis herhaalde zich. Ik besloot me die overbekende bijbelse verhalen voor de geest te halen en in gedachten na te vertellen. Ik probeerde het precies zo te doen als papa het had

Met toestemming overgenoment uit: “Lichtjes in je ogen”, door Els Florijn, Lody van de Kamp, Iris Boter e.a.; uitg, Mozaïek, Zoetermeer, 2011; ISBN 978 90 239 9386 5; 154 blz.; € 15,90.

gedaan. Soms begon ik in gedachten wel vier keer opnieuw, niet tevreden met de verhaallijn en de manier van vertellen. Ik vertelde in gedachten het verhaal van Abraham en Isaak. Als kind had ik ooit gezegd dat ik die god een wre­ de God vond omdat Hij een kinderoffer wilde; mijn vader vertelde toen dat Isaak al bijna dertig moet zijn geweest. En dat maakte het grote verschil, zei hij: het was niet alleen ge­ loof van Abraham, maar ook van Isaak. Het was de keus om Gods wil te doen. Waarom had papa het over die actualiteit gehad? Wij wer­den hier geofferd, vermoord, en er was geen glimp van eigen keuze bij. Hoe kon dit de wil van God zijn? Ik voelde meer voor het verhaal van de kindermoord in Betlehem. De moeders die schreeuwden, de jongetjes en de meisjes - als de beulen van toen ook maar iets op die hier in Auschwitz leken, hadden ze de moeite niet genomen om te controleren of het een jongetje of een meisje was, daar was ik van overtuigd - van wie het bloed in de huizen vloeide. Ik voelde meer voor Lot die met geweld bij Sodom en Gomorra vandaan werd gesleept, de plek waar een laatste oordeel zich voltrok. Zoals het hier, in Auschwitz, voltrokken werd. Het voelde hier als het einde van mijn tijd, het einde van de we­reld. Met dit verschil: niemand die hier mijn hand pakte en me meenam uit het verderf. Ik merkte niet alleen aan de kou die ons allemaal langzaam gek maakte dat het bijna Kerst was, maar ook aan de voor­bereidingen die een aantal Joodse vrouwen maakten voor Chanoeka. Ik wist dat dat het feest rond Kerst was. Wij hadden het samen met de onderduikers gevierd, vorig jaar. Mijn vader had tranen in zijn ogen gehad toen hij na het eten een speciaal dankgebed had gedaan. Hij had gezegd - ik herinnerde het me omdat zijn stem had gebeefd: ‘Heere God, U laat ons met dit feest van het licht en het feest van de geboorte van uw Zoon zien dat de tijden niet zo donker kunnen zijn, of U laat U kennen in een glimp licht, en, hoe weinig dat in on/e ogen ook mag lijken, U zorgt voor een uitslaande brand wanneer we het niet verwachten.’ Wat mij betreft was er geen enkel licht in Auschwitz. We stierven er collectief, de een sneller, de ander langzamer, maar zeker was dat we elke dag allemaal een beetje stierven. Onherroepelijk. Of het echt een kerstdag was, weet ik niet meer. Ik herin­ner me flarden van die dag. Ik herinner me die afschuwelij­ ke sneeuw, pas gevallen, zodat we het

hele appèl in de verse sneeuw stonden. Mijn voeten in mijn opgestopte schoenen werden drijfnat. De spieren van mijn kuiten protesteerden, als iedere ochtend, tegen de ijzige koude die omhoog kroop. Mijn benen begonnen ongecontroleerd te trillen. Ik wist dat het op een gegeven moment zou ophouden, dat mijn voeten gevoelloos zouden worden en mijn benen ook, dat ik, gezeten op mijn brits, het bloed erin terug zou moeten wrijven terwijl ik zou schreeuwen van pijn. Het orkest speelde. Het liep niet helemaal vloeiend. De in­ strumenten waren koud en de musici ook. De honden blaf­ten, soms een poosje niet, dan weer allemaal tegelijk. Irma Grese liep haar dodelijke ronde. En ik maakte de grootste fout die ik maken kon. Ik vroeg me af waar Maria Mandel was. Af en toe had ik haar naar voren zien lopen. Ze moest er­ gens achter ons zijn. Al een paar keer had ik mij afgevraagd wat ze achter ons deed. Ik hoorde haar niet. Was het omdat het appèl er door de gehate nieuwe sneeuw toch iets minder erg uitzag? De barakken, het hek, de wacht­torens hadden iets onschuldigs gekregen, iets wat mij aan een kinderziel deed denken, door de nieuwe, tere laag die overal overheen lag. Ik draaide een fractie van een seconde mijn hoofd om achter me te kijken. Ik draaide mijn hoofd om te kijken waar Maria was. Ik maakte de grootste fout. Niet opvallen. Omkijken was opvallen. Opvallen was de dood. Op het moment dat ik het deed, besefte ik dat ik verloren was. Want ik zag haar, engel van de dood, Maria Mandel, staan­de voor het hek van Auschwitz: haar beeld brandde zich in mijn hoofd in dat korte ogenblik. Ze stond wijdbeens, ze keek en ze zag mij. Ze zag dat ik mijn hoofd heel even om­draaide. Gedenk de vrouw van Lot. Even onherroepelijk als zij stierf, zou ik sterven. De geschiedenis herhaalde zich inderdaad. Het suisde in mijn oren. Ik werd misselijk, ik proefde een gore, weeë smaak in mijn mond. Ik voelde dat mijn benen slap werden, maar ik dwong mezelf te blijven staan. Mis­schien had ik het mis. Misschien had ze toch niets gezien. Voor mijn gevoel was er een wattige stilte over de appèl-plaats gevallen, alsof iedereen afwachtte wat er ging gebeu­ren. En in die afschuwelijke stilte hoorde ik haar laarzen, traag en doelbewust: knerp, op de verse sneeuw, knerp, knerp.


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Zorg Maria Mandel liep langs de rij. Ze liep langzaam. Ik gluurde in doodsangst vanonder mijn wimpers opzij. Ik zag haar niet. Ze was nog niet bij mijn rij. Ik zag wel de vrou­ wen om mij heen, hun hoofd gebogen, hun handen in elkaar geknepen. Ze stonden erbij zoals ik erbij stond, wetend dat ze de volgende seconde zouden kunnen sterven door de gril van een vrouw. Met dit verschil tussen hen en mij dat ik het wist. Ik wist dat ik het was. Ik wist dat ik zou sterven. De laarzen hielden stil. Maria Mandel stond naast onze rij. ‘Dul zei ze, en ze wees, ‘du, da’ Nu moest ik opkijken. Een zwak geluid wrong zich uit mijn keel. Heel langzaam deed ik mijn hoofd omhoog. Toen zag ik het. Ze wees naar de verkeerde. Ze keek de verkeerde aan. Ze keek de vrouw naast mij aan. Die had haar hoofd iets opgetild en ik voelde haar verba­zing. Ik haalde diep en kreunend adem, en toen draaide de vrouw haar hoofd naar mij. Heel kort zag ik haar gezicht, in­gevallen, haar mond vol smerige korsten. Ik denk dat ze het wist, of vermoedde. Dat ik het moest zijn. Maria Mandel snauwde opnieuw iets en wees dreigend met haar zweep. Ik wachtte op de woorden van die kleine, gebogen vrouw naast mij, het moment waarop ze zou zeg­gen: ‘Ik was het niet! Zij heeft het gedaan!’ Maar dat deed ze niet. Heel even stak ze haar met lappen omwikkelde hand uit en raakte mijn arm aan. Toen stapte ze zonder iets te zeggen uit de rij. Ik zag haar, wazig door tranen, weglopen naast Maria Mandel. Terug in de barak kreeg ik voor het eerst serieus slaag. De vrouw, dezelfde die mij gewaarschuwd had voor Maria en Irma, was furieus. Zij niet alleen. Vijf vrouwen sloegen me, gillend dat ik het nooit meer in mijn hoofd moest halen om achterom te kijken: Wat als Maria zich de volgende keer nog eens vergiste? Of de hele barak besloot op te ruimen? Nou? Ik liet weerloos het geweld over mij heen gaan, met gebo­ gen hoofd. Ik had, denk ik nu, geluk dat de vrouwen zo uit­geput en mager waren. Pas toen ik strompelend de brits wist te bereiken en ging liggen, hielden ze op met slaan. Ja, ik ben blij dat het regent. Kerst is voor mij voor altijd ver­bonden met die onbekende vrouw, die zonder een woord te zeggen zichzelf voor mij opofferde. Maar sneeuw niet. Van sneeuw gaan mijn benen jeuken. In mijn hoofd hoor ik het knerpen van de laarzen van Ma­ria Mandel. Ik hoop dat ik vannacht niet over haar droom. Ik hoop dat ik droom over de hand die mij aanraakte, ik hoop dat ik droom over genade. Dit verhaal is gebaseerd op een waargebeurd verhaal van een niet-Joodse Nederlandse vrouw, die vijf maanden in Auschwitz verbleef.

15

Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne blikt terug op 2012 GOEREE-OVERFLAKKEE Dankzij de hulp van vele donateurs op Goeree-Overflakkee en - steeds meer - daarbuiten, kon Stichting OZO in 2012 weer veel humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Dit geldt niet alleen voor de projecten, maar ook voor de ‘man in de straat’. Enorm veel ouderen en gezinnen zijn uit sociaal oogpunt geholpen door het verstrekken van voedsel, kleding, medicijnen, (medische) hulpmiddelen en woningrenovatie. Ook geestelijk voedsel werd verspreid, vooral de felbegeerde grootletter- en familie Bijbels voorzien in een behoefte. Er is nog steeds ontstellend veel nood in het Oekraïense Karpatengebied. “We zijn, naast de Heere, iedereen die meewerkt van harte dankbaar”, aldus Teun Bakker, voorzitter van het bestuur van de stichting in een terugblik. In 2012 werden vier werkbezoeken gebracht. Zoals altijd heel belangrijk, ten eerste voor de contacten en vervolgens ook voor de voortgang van de projecten. En niet te vergeten de vele goederen die in Oekraïne gebracht werden, van fietsen tot een boormachine en van een warme trui tot brandweerpakken. Het is allemaal aangekomen op plaats van bestemming. De armoede is in Oekraïne nog steeds groot. Misschien gaat het zelfs wel slechter dan ooit. De Oekraïense medewerkers van Stichting OZO zeggen wel eens: “Oekraïne gaat na een aarzelende stap vooruit weer twee stappen achteruit.” Extra moeilijk is de financiële crisis. Veel arbeiders die werk vonden in het rijke westen zijn werkloos geworden en moesten terugkeren naar Oekraïne waar het zo goed als onmogelijk is om aan werk te komen. Pensioenen voor ouderen zijn ontoereikend geworden en tot overmaat van ramp zijn gas- en elektriciteitsprijzen enorm gestegen. Allerarmsten zijn dan ook intens dankbaar met de hulp die hen gegeven wordt. Dankbaar Stichting OZO kon in 2012 met de geschonken giften zorgen voor continuïteit van de projecten. Directeur Hidi Jenö met de bewoners en personeel van verzorgingshuis ‘Rehoboth’ en de manager van het boerderijproject, Ráti István met zijn personeel, zijn uitermate dankbaar voor de betrokkenheid van de Hollandse donateurs. Op hun verantwoordelijke plaats hebben zij daarmee op een uiterst bekwame en met niet aflatende ijver leiding gegeven aan de OZO projecten. “Dit toont eens te meer aan dat de samenwerking met betrouwbare medewerkers in het land van hulpverlening van onschatbare waarde is”, aldus Stichting OZO. “Wie een kijkje zou kunnen nemen in verzorgingshuis ‘Rehoboth’ ziet achtentwintig ouderen genieten van een perfecte verzorging. De gezonde bewoners vullen de dag met handwerken, naaien, schilderen, gedichten maken, het personeel helpen, gaan om een boodschap of gaan vissen. Anderen zijn ziek of zelfs ernstig

Kerstfeest in Oekraïne. Op weg naar de kerk. ziek. In het afgelopen jaar zijn er vier bewoners overleden wat altijd weer veel verdriet geeft in het huis. Maar in de leeggekomen kamers kwamen weer nieuwe bewoners, blij met een plekje na een leven vol van armoede en narigheid. Met een geweldige inzet stond het personeel dag en nacht klaar om kundig verzorging te bieden. De dorpspredikanten waren al even betrokken in het bieden van geestelijke verzorging. Gods Woord mocht centraal staan en verkondigd worden aan de bewoners”.. Boerderij Wie vanuit het westen Nagydobrony binnenkomt ziet meteen aan de linkerkant een zijstraatje. Na zo’n tweehonderd meter bevindt zich de boerderij. “We mogen terugzien op een goed jaar. De zomer was heet en droog, maar gelukkig zorgden de spaarzame regenbuien en het dagelijks beregenen voor een goede aardappelopbrengst. Wat de beregeningstechniek betreft komen de enorme verschillen in Oekraïne aan het licht. Een enkele ‘rijke’ boer heeft de beschikking over een heuse beregeningsinstallatie, maar de meeste boeren moeten zich behelpen met inferieur materiaal. Als het aan alles ontbreekt is er altijd nog de tuinslang…” De vlees- en handelsprijzen voor varkens en koeien waren erg instabiel, maar over het gehele jaar redelijk goed te noemen. Het paradepaardje van de boerderij is echter de tuinbouw. Met de twee verwarmde opkweekkassen en de vier doorgroeikassen is een prima resultaat behaald, zowel qua opbrengst als prijs, mede dankzij de toepassing van biologische grondontsmetting. Gezien het succes van dit onderdeel zou voor de toekomst de uitbreiding van het aantal kassen wel eens tot de mogelijkheden kunnen behoren. Polikliniek “Als we teruggaan naar de hoofdweg en naar het centrum gaan zien we rechts de monumentale dorpskerk. Even daarvoor staat aan de linkerkant een rijzig gebouw, de polikliniek. Het

dak met hemelwaterafvoer is nieuw en binnen op de begane grond is alles gerenoveerd en kunnen artsen en kliniekbezoekers werken cq. behandeld worden in een net en deugdelijk gebouw. De dankbaarheid vanuit de gemeenschap en van de artsen is enorm”. Brandweer “Achter de polikliniek staat de brandweerkazerne. We ontmoetten in januari een commandant met zijn blusploeg die moesten roeien met de Oekraïense riemen die zij hadden: al het materiaal was oud (het werkt …), versleten (werkt niet goed) of kapot (werkt geheel niet). Daarbij geen enkel vooruitzicht op betere tijden. De blusploeg werd verblijd met nieuwe waterslangen, helmen, brandweerpakken en laarzen uit Holland”. Tenslotte kon hulp gegeven worden aan een nieuw en dankbaar project: een basisschool in het dorp Járok midden in het Karpatengebergte. Na de sponsoring verleden jaar van vijf houtkachels door een Flakkees echtpaar, gaat men deze basisschool verder helpen met het aanbrengen van sanitaire voorzieningen en een keukentje.

“Het bovenstaande geeft alle reden om onze dank op te zenden tot God, Die alle dingen bestuurt en Zijn zegen heeft gegeven. Daarnaast danken wij alle donateurs voor het vertrouwen in Stichting OZO en ook de medewerking van de vele vrijwilligers die ervoor zorgen dat de vele edities van kwartaalblad Onderling Contact op plaats van bestemming komen. “Ik zie dat jullie een warm hart hebben voor de medemens”. Deze uitspraak kwam uit de mond van een jonge predikant uit het nabijgelegen Kisdobrony, met wie wij op zijn verzoek een bezoek brachten aan een ernstig zieke man die heel snel hulp nodig had en dit ook meteen kreeg. Graag roepen wij u op om ook in 2013 Stichting OZO opnieuw een ‘warm hart’ toe te dragen. Uw steun is en blijft hard nodig! Namens alle medewerkers wensen wij u een gezegend en voorspoedig 2013”, aldus Teun Bakker namens het Stichtingsbestuur. Wilt u gedetailleerde informatie over de projecten van St. OZO in Oekraïne? Bezoek de website www.stichting-ozo.nl Geheel vernieuwd.

De polikliniek voorziet duidelijk in een behoefte.


Gezegende Kerstdagen

P.E. van der Wende-de Ronde

en een

wenst familie, vrienden en bekenden

Voorspoedig Nieuwjaar Anth. Tanis ‘Vroonlande’ Staakweg app. 105, 3247 BV Dirksland

Dhr. K. Grinwis

Gezegende Kerstdagen

en een

Voorspoedig Nieuwjaar Familie, vrienden en bekenden

wenst familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een

Voorspoedig Nieuwjaar Oudelandseweg 4 3253 LP Ouddorp

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2013 P. Bezuijen-van Lenten

Familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een

Gelukkig Nieuwjaar A. Hoek

Schansweg 27, Ouddorp

mevr. P. Komtebedde wenst familie, vrienden en bekenden Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar De Vliedberg, kamer 113 Hoge Pad 2, 2353 BJ Ouddorp

Vissersstraat 2, 3253 XK Ouddorp

Mevr. M. Sperling-Hameetman

Mevr. N. Grinwis-Hameetman

wenst familie, vrienden en bekenden

wenst familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar

De Vliedberg, kamer 223 Hoge Pad 2 3253 BJ Ouddorp

Dirkdoensweg 9 3253 AD Ouddorp

Cliëntele, familie en bekenden willen wij

Gezegende Kerstdagen en een

Voorspoedig Nieuwjaar toewensen

Tegelzetter

H.Tanis

Bedankt voor uw vertrouwen in 2012. Ook in 2013 hopen we op een aangename samenwerking. Alle medewerkers van Voogd Hoveniers wensen u Goede Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar Hofdijksweg 36a

Tel. (0187) 682952

3253 KB Ouddorp ZH

www.voogdhoveniers.nl

b.g.g. (06) 53176728

Fax (0187) 687517

Prettige feestdagen

en een voorspoedig 2013 Pretoriuslaan 47 3253 VP Ouddorp

0187 68 00 24 www.sperlinglogopedie.nl

Westduinweg 27, Ouddorp Telefoon (0187) 683359 (06) 22501497

Café ‘De Bonte Koe’ Allen prettige feestdagen en een

voorspoedig nieuwjaar OUDDORP Broekweg 5 Telefoon (0187) 681517

Oranjevereniging “Ouddorp” Hazersweg 36 • 3253 XG Ouddorp • Tel. (0187) 682032 / 681234 / 684537 Fax (0187) 684450 • Mobiel (06) 51162528 info@autobedrijfverduijn.nl • www.autobedrijfverduijn.nl

en een Voorspoedig 2013!

en een

Prettige Kerstdagen em voor ouwd hogedruksyste

n ingeb Onze carwash met ee t is geopend een schoner resultaa

r! uur, zat. 7.00-19.00 uu ma. t/m vr. 7.00-20.00 ! ns zie tot Graag

Oudelandseweg 27 Ouddorp Tel. 68 09 68

Bestuur en leiding van Sportvereniging ‘de Kriekel‛, Ouddorp wensen iedereen

Gezegende Kerstdagen Voorspoedig Nieuwjaar

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar

Wij wensen onze klanten en relaties

Fijne Feestdagen Wij wensen familie, vrienden, bekenden en cliëntèle

wenst al haar leden, vrienden en bekenden

Voor onze actuele occasions www.autobedrijfverduijn.nl

en een gezond en sportief 2013!


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Kerst in beeld

17

Foto: Hans Villerius

De kerstdagen scheppen sfeer Voor ieder groot en klein Men brengt ze vaak door in familiekring Wat uw overtuiging ook mag zijn Wat ook uw achtergrond is De sfeer met deze dagen Draagt hier en daar toch wel iets uit

Van in de mensen een welbehagen Laten wij ook nu niet vergeten De mensen met nood of pijn Ieder moet op zijn manier In gedachte bij hen zijn Nico van de Seijp


Timmer & deurenafhangbedrijf Melaard Wernerlaan 41, 3247 XT Dirksland, tel/fax: (0187) 60 18 09 mobiel: (06) 21711299 Wij wensen u

Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2013

Wij wensen u allen

Goede feestdagen en een

Voorspoedig 2013 Fam. S. Stoop

Stationsweg 1, 3247 BW Dirksland

Wij wensen al onze cliëntèle, vrienden en bekenden

BOUWBEDRIJF A&H KIEVIT verbouw

nieuwbouw

• uitbouwen woning • dakbedekking (hellend en plat dak) • prefab of traditionele dakkapellen • badkamerrenovaties

renovatie

• kozijnen hout en kunststof • garages • nieuwbouw (woning of bedrijfsgebouw)

Bel voor informatie en/of vrijblijvende offerte:

Goede Kerstdagen en een

Voorspoedig Nieuwjaar

H.J. van Putten & Zn. B.V. Loon- en verhuurbedrijf Hoekvateweg 2-4 • DIrkSlAND Noorddijk 2 • MelISSANt Tel. 06-53184643 • 06-51060350

tel. (0187) 480230 / fax (0187) 663894 / gsm: (06) 20499263 E-mail: bouwbedrijfAenHKievit@kpnplanet.nl

www.bouwbedrijfaenhkievit.nl

Prettige Kerstdagen en Voorspoedig Nieuwjaar

LEKKERE TREK…? Snackbar-Petit Restaurant

Familie, vrienden en bekenden Wij wensen cliënten, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar toegewenst.

Mevr. G.D. Kieviet-van Wageningen

Goede Kerstdagen

Alle medewerkers wensen u

en een

Prettige Kerstdagen

Voorspoedig 2013

Zorgcentrum ‘Geldershof’, kamer 216 Poldersweegje 2, 3257 KE Dirksland

Spetterend 2013 IC-Automatisering BV

oeperij’’ ’’De Snwenst u Wij organiseren de volgende workshops in september/oktober/november/december goede feestdagen 2011:

en alle goeds voor 2013!

Donderdag 15 en 22 sept. en donderdag 13, 20 en 27 okt. 2011 van 17.00-21.00 uur Straatdijk 2, 3247 BS Dirksland Taarten decoreren € 37,50 p.p. incl. koffie/thee Tel. 0187-603641 en 3-gangen diner. U leert diverse technieken maar ook hoe u uw www.snoeperijdirksland.nl eigen fantasie hierin kunt verwerken.

wenst u

Prettige Feestdagen en een

Gezond 2013 www.debergbouw.nl T 0187-60 31 39 Beatrixlaan 24

M 06-27 65 69 08 3247 AA Dirksland

en een

Watertoren 40

Voorstraat 48, 3247 CE Dirksland Tel./Fax (0187) 60 37 83

3247 CL Dirksland

duurzaam in ict

(t) (0187) 60 90 05 (f) (0187) 60 90 06 (e) info@ic-automatisering.nl (i) www.ic-automatisering.nl

2013.


Administratieen Assurantiekantoor

Boezemweg 26 3247 BB DIRKSLAND wenst relaties, familie en vrienden

De specialist in:

✓ ✓ ✓ ✓

telecommunicatie datacommunicatie camerabeveiliging geluidstechniek

Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2013

‘Excelsior’ Het bestuur van het

gemengd koor ‘EXCELSIOR’ wenst hun dirigent, leden, donateurs en sponsors

prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

wenst u goede kerstdagen en een voorspoedig 2013 Watertoren 11 3247 CL Dirksland Tel. (0187) 609 525 Fax: (0187) 609 526 info@telecommunicatienederland.nl www.telecommunicatienederland.nl

Julianalaan 1 3247 AH Dirksland Telefoon (0187) 602741 Fax (0187) 603549

“Wij wensen u goede feestdagen en een kleurrijk 2013.”

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Monica en Joliza van Brussel Else Marie en Jorieke de Visser Corina en Johan Butijn Heleen en Martijn de Groot Machiel en Maurice Wiegel bezorgers van het Eilanden Nieuws wensen u Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2013

www.vanbrussel-schilders.com Dirksland • tel. 0187 - 601650

KOELTECHNIEK ELEKTROTECHNIEK PERSLUCHTTECHNIEK

T 0187 60 57 15

E info@jmservices.nl

I www.jmservices.nl wenst u goede kerstdagen F 0187 60 57 32

KOELTECHNIEK en een voorspoedig 2013 ELEKTROTECHNIEK PERSLUCHTTECHNIEK

T 0187 60 57 15

E info@jmservices.nl

F 0187 60 57 32

I www.jmservices.nl


Bedankt voor het

vertrouwen! Stellendam • t 0187-491755 • e info@johnpdewit.nl • i www.johnpdewit.nl


Kerstbijlage II

Zendingsfamilie Van Heiningen 

7

“Het is heerlijk om weer een poosje in Nederland te zijn”

Kika-ambassadeur Kees Witte 

9

“Mij inzetten om een bijdrage te leveren om hun leed een beetje te verzachten”.

Kinderkerstverhaal 

10

Kwan ligt in bed. Hij schrikt wakker. Wat hoort hij?

Bijbelvertaalwerk Botswana 

13

Echtpaar werkt ruim twintig jaar aan Bijbelvertaling

Jeugdhoekje van Oom Ko 

14


2

WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Ooltgensplaat

Landbouw- en Loonbedrijf

Familie, vrienden en kennissen, ik wens u allen

prettige kerstdagen en een gelukkig, maar bovenal gezond nieuwjaar toe.

A.J.G. van Rossum en medewerkers

Noordzijdsedreef 1 OOLTGENSPLAAT Telefoon (0187) 63 18 00

Marius Troost

wij wensen u

Lijsterbesstraat 9 3257 XG Ooltgensplaat

Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2013

Voor het in ons gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar zeggen wij u hartelijk dank. Wij wensen u

Fijne Kerstdagen en een

Voorspoedig Nieuwjaar

P. in ’t Veld

PB

Molendijk 1, telefoon 63 14 24 3257 AM OOLTGENSPLAAT

Voor al uw: ★ beitswerken ★ behangwerken (binnen en buiten) (nieuwbouw en ★ schilderwerken duplexbehang, (binnen en buiten) verschillende ★ beglazingen soorten vinyl). (enkele, figuur- en dubbele beglazing) OOLTGENSPLAAT / ★ sauswerken KRIMPEN a/d IJSSEL (gevels buiten, binnen, wanden Tel. (0180) 513996 en plafonds) Mob.tel. (06) 20949612

Wij wensen familie, kennissen, vrienden en relaties Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp

gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Emté Duijzer Ooltgensplaat wenst u

gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar. Uw supermarkt voor al uw kerstinkopen Kijk ook eens op www.emte.nl voor de kerstfolder. Graag tot ziens in Ooltgensplaat. Emté gekozen tot klantvriendelijkste supermarkt van Nederland.

Begrafenisverzorging P. Mans Weespad 34, Ooltgensplaat

Tel. (0187) 631336 Wij wensen vrienden en bekenden gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2013.

Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar

Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

wenst familie, vrienden en cliënten

Wij wensen u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2013

Woningbouwvereniging ‘Beter Wonen’ Ooltgensplaat Hartelijk dank voor de vele kaarten, attenties en goede wensen ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk. Tevens wensen wij familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar

Raad van Toezicht, bestuur en personeel wenst u

Prettige Feestdagen en een voorspoedig 2013

Fam. A. T. van Gurp jr. Fittersweg 1, 3257 LD Ooltgensplaat

Naaimachinehandel Vlieto Ooltgensplaat wenst iedereen

Prettige Feestdagen en een Voorspoedig en creatief 2013

Aardappelhandel Meijer b.v. en medewerkers Handels-, opslag- en sorteerbedrijf van agrarische producten Waardersweg 1 – 3257 KH Ooltgensplaat Tel. (0187) 631284 • b.g.g. (0187) 630025 Fax (0187) 631688 info@aardappelhandelmeijer.nl wenst familie, vrienden en relaties

goede Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Kinderboeken

3

Voor jou gelezen Door: Annemieke Biemond Wat een wonder!

Nu mag hij het Kindje in zijn armen nemen. En hij looft God.

Is het eerste deel uit de serie “Luister eens” van Erica Stuut. Ieder deeltje gaat over het leven van de Heere Jezus. De doelgroep voor deze serie zijn de kinderen uit het speciaal onderwijs. De boekjes zijn ook heel geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf ongeveer 4 jaar. Het zijn hard kartonnen boekjes, waardoor je de indruk krijgt dat het peuterboekjes zijn, maar daarvoor zijn de verhalen wat te lang.

In korte zinnen wordt op een heel eerbiedige manier het kerstevangelie gebracht. In het verhaal zijn ook enkele bekende kerstliederen opgenomen. Het verhaal komt heel dichtbij, doordat de schrijfster je vraagt mee te doen. Zing je mee? Er is grote blijdschap bij de engelen, de herders en Jozef en Maria. En jij, ben jij ook blij dat de Heere Jezus geboren is? Er wordt duidelijk uitgelegd waarom de Heere Jezus geboren moest worden. Maar ook dat de Heere Jezus de zonde vergeeft als je echt in hem gelooft. En dan ben je echt gelukkig! De illustraties van Atie Dijkshoorn maken het verhaal helemaal af. Uitgeverij de Banier ISBN 978 90 336 32129 NUR 700 € 9,95

In dit boekje worden op een heel eenvoudige manier drie wonderen verteld die de Heere Jezus gedaan heeft. Want de Heere Jezus kan alles! Hij heeft water in wijn veranderd. Hij heeft een dode jongen weer levend gemaakt in Naïn. Hij heeft er ook voor gezorgd dat Petrus heel veel vissen kon vangen. Na ieder verhaal staat een psalm, die er goed bij past. De verhalen zijn op een heel eenvoudige manier geschreven en getuigen van grote eerbied. De illustraties zijn van Atie Dijkshoorn. De Heere Jezus wordt in deze serie niet afgebeeld. Uitgeverij de Banier ISBN 978 90 336 31962 €9,95

Het kindje in de stal

Toch Kerstfeest! Wim is helemaal niet blij, want het is bijna kerstvakantie. De andere kinderen hebben wel zin in de vakantie, maar bij Wim thuis is het helemaal niet gezellig. Hij gaat veel liever naar school. Wim woont samen met zijn moeder en zijn zusje. Wanneer ze samen zijn kan het wel gezellig zijn, maar de moeder van Wim heeft een vriend, Dirk. En Dirk is heel vaak boos op Wim en dan moppert zijn moeder ook op hem. Daarom gaat Wim veel liever naar school. Op een dag vertelt mama dat Dirk door de politie is opgepakt en nu in de gevangenis zit. Voor Wim is dit een opluchting, maar zijn moeder gaat nu nog vaker naar de kroeg. Ze zorgt helemaal niet meer voor Wim en zijn

geniet hij van muziek en tante Willemijn is er altijd voor hem. Wim gaat nu ook mee naar de kerk en naar de zondagschool. Toch blijft het moeilijk dat hij nooit wat van zijn moeder en zusje hoort. Wanneer het dan opnieuw kerstfeest wordt, zorgen tante Willemijn en oom Ton ervoor dat het voor Wim echt feest wordt. Het is verdrietig dat dit opnieuw zonder zijn moeder moet, maar gelukkig zijn er wel veel andere mensen van wie Wim veel houdt die ook op het kerstfeest zijn.

Ondanks het fijne pleeggezin waar Wim nu woont, blijft het moeilijk dat zijn moeder niets van zich laat horen. De schrijfster geeft de indruk dat het verhaal zich al wat langer geleden afspeelt, omdat televisie en de computer helemaal ontbreken in het verhaal. Het feit dat Wim geen versjes kent is een beetje vreemd. Op iedere school wordt volgens mij gezongen. Dat het kleine zusje van Wim altijd als zussie aangesproken wordt, komt ook ouderwets over. De problemen die Wim meemaakt zijn helaas heel actueel. Een mooi boek om zelf te lezen, voor jongens en meiden vanaf ongeveer 8 jaar. 120 pag. Uitgeverij de Banier ISBN:97890336 60880 €7,90

ZOOM-IN

Dit boekje van Erica Stuut is het tweede deeltje in de serie “Luister eens!” Het was logisch geweest, wanneer dit het eerste deeltje van de serie zou zijn.

Ben de Raaf is voor velen een bekende. Hij heeft al heel wat spannende verhalen op papier gezet. Deze keer heeft hij een heel andere boodschap.

“Jozef en Maria hebben een groot geheim. Maria zal een Kindje krijgen. (….) Dat Kindje is…. de Heere Jezus.”

In dit Bijbels dagboek wil hij je iedere dag in laten zomen op Gods Woord en jou eigen leven. Bekijk het maar eens van heel dichtbij. Hij begint op nieuwjaarsdag met even stil te staan, waarna hij aandringt op haast. Haast maken met je bekering. Hierna staat hij stil bij de brieven aan de zeven gemeenten in klein Azië uit Openbaringen. De aandrang tot bekering komt steeds aan de orde.

Maria en Jozef gaan op reis naar Bethlehem. Dat moet van keizer Augustus. En daar in Bethlehem wordt de Heere Jezus geboren. In een stal, wat een wonder! De herders zijn in het veld. Opeens komt er een engel naar hen toe. Hij komt iets heel moois vertellen. De Heere Jezus is geboren. De Zaligmaker. De herders gaan naar de stal. Ze gaan de Koning aanbidden. Jozef en Maria gaan met de Heere Jezus naar de tempel. Hier is een oude man. Simeon houdt heel veel van de Heere God. De Heere heeft tegen Simeon gezegd dat hij niet zal sterven voor hij de Heere Jezus heeft gezien.

Op een dag komt Corine, zij werkt bij Bureau Jeugdzorg. Zij vertelt dat Wim niet meer thuis kan blijven wonen. Zij gaat op zoek naar pleegouders voor hem. Corine brengt hem bij tante Willemijn en oom Ton. Gelukkig kan Wim op dezelfde school blijven, maar zijn zusje, de lieve buurvrouw en ook de oude buurman Jasper moet hij nu missen. Het leven bij oom Ton en tante Willemijn is ook zo heel anders dan hij gewend is. Toch krijgt Wim het er prima naar zijn zin. Samen met oom Ton

verzorgd uit. Het is geschreven voor jongeren vanaf 14 jaar. Zowel de titel als de lay-out zal de doelgroep aanspreken. Paperback 370 pag. Uitgeverij de Banier ISBN:97890336 29990 €13,90

Kerstfeest in de wildernis

Een boek over een heel verdrietig probleem wat helaas voorkomt. Mevrouw G. Korevaar- van den Bout, heeft geprobeerd hier een mooi boek van te schrijven en dat is haar gelukt. Het verhaal is echt geschreven vanuit de beleving van Wim.

De geboorte van de Heere Jezus.

zusje. Gelukkig is er een buurvrouw die voor hen probeert te zorgen, maar dit kan zo niet blijven.

Maar wat is bekering. Dagen achter elkaar wordt hier op in gegaan. De orde van het heil; verkiezing, roeping, wedergeboorte en bekering. Een aantal Bijbelse personen worden voor het voetlicht gehaald. Een bekeerde ongeboren baby, Johannes de Doper, bekeerde jongeren en ouderen tot de moordenaar aan het kruis, op het nippertje. Waarom is bekering nodig en waarvan, wat is zonde. Iedere beke-

Tom woont met zijn ouders en broertjes diep in de bossen van Amerika. Ze zijn hier een poos geleden naartoe verhuisd met een huifkar. Zijn vader heeft toen van hout een mooie blokhut gebouwd om in te wonen.

ring is anders, maar de oorzaak is de Heere Jezus. Zijn menswording , lijden, sterven en opstanding komen aan de orde. Inmiddels ben je dan ook aangekomen in de periode rondom Pasen. Om daarna stil te staan bij Pinksteren. De maanden juni en juli gaan over de gelijkenissen en wonderen die de Heere Jezus vertelde en deed tijdens zijn leven. In juni en augustus staat er iedere dag een dier centraal. De psalmen komen in september aan de orde. In oktober en november gaan de dagboekstukjes over de profeten Jona en Zacharia. Vooral de nachtgezichten van Zacharia zijn over het algemeen wat minder bekend, maar duidelijk beschreven. November begint met de geschiedenis van Ruth, zij komt voor in het geslachtsregister van de Heere Jezus.

Nu is het winter en bijna kerstfeest, daarom gaat zijn vader op jacht om een hert te schieten. Want met kerst eten ze altijd hert. Als zijn vader op jacht is komt er een sneeuwstorm. Gelukkig weet hij de blokhut nog te vinden, maar een hert heeft hij niet kunnen schieten. Hoe moet dat nu? Je kunt toch geen kerst vieren zonder hert? Dan bedenkt Tom een plan, hij gaat zelf op jacht met het geweer van zijn vader. Zou dat goed aflopen? Het is erg spannend in het bos, gelukkig vindt Mark hem. Mark neemt hem mee naar zijn eigen hut. De volgende

De laatste maand gaat het heel toepasselijk over de komst van Hem. Op oudejaarsdag eindigt het dagboek met een laatste waarschuwing. Kortom een boek met een duidelijke boodschap. De noodzaak en mogelijkheid van bekering vormen de rode draad door dit dagboek heen. Iedere dag staat een Bijbeltekst centraal die boven aan de pagina staat afgedrukt. Hierop volgt een korte pakkende uitleg. Onderaan de pagina staat het te lezen Bijbelgedeelte voor die dag, dit is meestal een gedeelte waaruit de tekst genomen is, soms een ander stukje. Het boekje is in een leuk vierkant formaat uitgegeven en ziet er heel

dag wordt Tom door hem thuisgebracht. Wat zijn z’n vader en moeder blij! Mark wordt uitgenodigd om bij hen kerstfeest te vieren. Ze hebben het erg gezellig met elkaar, Mark vraagt of hij hen het kerstverhaal mag vertellen. Dit hebben Tom en zijn broertjes nog nooit gehoord. Ze vinden het prachtig, maar het lijkt net of vader hier helemaal niet blij van wordt. A.Vogelaar - van Amersfoort heeft een mooi verhaal geschreven met een christelijke boodschap. Het boek is geschreven voor kinderen met een leesniveau voor eind groep 4. De korte zinnen en de ruime pagina opmaak maken dat het boek lekker leest. De mooie illustraties van Jack Staller maken het verhaal helemaal af! Voor jongens en meisjes vanaf ongeveer 8 jaar. ISBN 978 90 336 33218 NUR283 130 blz. € 8,95


4

WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Middelharnis De ANBO afdeling Midden en West Flakkee wenst al haar leden

Prettige Kerstdagen en een

heel goed 2013 wenst alle relaties, familie en vrienden

een gezond, voorspoedig en Software 2013

Familie, vrienden en bekenden

prettige Kerstdagen en een

info@wicosoft.nl

voorspoedig nieuwjaar A. Verburg Pr. Bernhardlaan 13 3241 VD Middelharnis

Familie, vrienden en bekenden

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2013 toegewenst door

Henk Wolfert

“De Beukelaar” Juliana van Stolberglaan 58-9 3241 GL Middelharnis

Familie, vrienden en bekenden Aannemersbedrijf Wielhouwer is actief in nieuwbouw, verbouw, restauratie, utiliteitsbouw en machinale houtbewerking Soldatenplein 3 3241 EL Middelharnis T (0187) 483074 E info@wielhouwer.nl I www.wielhouwer.nl

een gezegende kerst en een gezond 2013

toegewenst van

C. Prinsen-Wittekoek Irenestraat 2 3241 VE Middelharnis

Wij wensen relaties, familie, vrienden en bekenden fijne Kerstdagen en een gezond 2013

Wij wensen familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2013 Theo en Adrie van Eck Middelharnis

Mevr. T.W. Visser-Kagchelland wenst alle familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een

Gezond en voorspoedig 2013 Donkereweg 2 3241 CB Middelharnis

Familie, vrienden en bekenden Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar D. Tiggelman - Fun Rubensplein 61, 3241 AM Middelharnis

Familie, vrienden en kennissen

een gezegend en voorspoedig nieuwjaar toegewenst. Met vriendelijke groet,

P. Robijn-van Sliedregt

M. van Zanten & Zn. Zand en Grindhandel Middelharnis Tel. 0653203571 www.mvanzanten.nl

65jaar jaar 70 actiefininde debouw bouw actief

Goede Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar

Het Diekhuus wenst al haar bezoekers en vrijwilligers Prettige Kerstdagen en een Cultureel 2013 toe! www.cultuurpleingo.nl

All Office Vroegindeweij Industrieterrein “Oostplaat” Zernikeweg 2, 3241 MG Middelharnis Postbus 61, 3240 AB Middelharnis Telefoon 0187 48 23 00 Telefax 0187 48 27 00 E-mail info@vroegindeweij.nl Internet www.vroegindeweij.nl

WIJ WENSEN U EEN GELUKKIG NIEUWJAAR TOE


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Middelharnis en Sommelsdijk

E.H.B.O.

EHBO

afdeling Middelharnis - Sommelsdijk wenst zijn leden en begunstigers

NEDERLAND

een goede Kerst en een gezond 2013 toe

Familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar

Raadhuisstraat 3 3241 CP Middelharnis Tel. (0187) 476111 Noordzijde Haven 15 3252 BH Goedereede www.notarissenGO.nl

toegewenst Notarissen en medewerkers wensen u

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen u

Fijne Kerstdagen en een

Voorspoedig Nieuwjaar Fruitteelt- en snoeibedrijf

‘De Klôôsterweye’ Jan, Anette, Patricia en Christien Ringstraat 4, Sommelsdijk

W. P. den Haan Praktijk voor natuurheelkunde

wenst u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2013 Tureluur 4

3245 TH SOMMELSDIJK

Wij wensen familie, vrienden en cliëntèle

Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Rijwielhandel

B. van Eck & Zn. Westdijk 56 – Westdijk 33 – Middelharnis Telefoon (0187) 483035

Uw adres voor Fietsen, Accessoires, Onderdelen en Reparaties

vorkheFtruck-service wenst u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2013

Goeree-overflakkee en schouwen-Duiveland

dealer van

Verkoop en verhuur van nieuwe en gebruikte vorkheftrucks en palletwagens

Middelharnis Tel. (0187) 482319 - Fax (0187) 482118 www.vroeghef.nl

Het bestuur van het

Christelijk gemengd Rehobôthkoor wenst haar dirigent, organist, leden en trouwe luisteraars

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2013

wenst iedereen Wij wensen u: Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar Eerste Groeneweg 4 3241 LG Middelharnis 06-53407714

5

Fijne Kerstdagen en een Gezond, Gelukkig en natuurlijk een smakelijk

2013

M. Tieleman-Trommel Olympiaweg 69 3245 DL Sommelsdijk


6

WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Sommelsdijk

Wij wensen familie, vrienden en bekenden

BOETER BOUWBEDRIJF MIDDELHARNIS wenst u allen een

Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

voorspoedig 2013

Fam. Koese-Lokker Ringstraat 39 3245 CS Sommelsdijk

Langeweg 111, 3245 KG Sommelsdijk Postbus 140, 3240 AC Middelharnis Tel. (0187) 48 57 77 • Fax (0187) 48 27 85 E-mail: info@boeterbouw.nl • www.boeterbouw.nl

Mevr. C. Koote-Soldaat Vlasakker 28

Prettige Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2013

wenst familie, vrienden en bekenden

een gezegend Kerstfeest en Gods Zegen in het nieuwe jaar.

Oostdijk 53, Sommelsdijk

Mevr. C. Breeman-Markus

0187 476 333

www.kranse.nl

Gezegende Kerstdagen, een voorspoedig en gezond 2013

wenst vanuit ‘De Goede Ree’ familie, bekenden en medebewoners

Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2013

wens ik u allen toe.

Ste

Prinsesselaan 51, Krammer 104 3245 XN Sommelsdijk

W

ij ensen u:

zinkwerk ! n i k r

&

Gezegende Kerstdagen Voorspoedig Nieuwjaar

P.T. van der Valk-Kievit Prinsesselaan 51, afd. Zijpe, kamer 128 3245 XN Sommelsdijk, Tel. (0187) 617083

Atie Dupree wenst familie, vrienden en bekenden Goede Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Sommelsdijkse Haven 11 SOMMELSDIJK Tel. (0187) 48 92 69

wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2013

22001113

Refugium, Stoofhoek 2, 3245 XR Sommelsdijk.

We kunnen er weer wat afknippen..

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar voor familie, vrienden en bekenden

Dorpsweg 88 Sommelsdijk | 06-52717168 | info@tlugtenburg.com

M.H. van den Doel-Knops

Familie, vrienden en cliënten wensen wij

Vlasakker 4, Sommelsdijk

gezegende Kerstdagen en een

voorspoedig nieuwjaar J. Mierop

uit ‘De Goede Ree’ wenst familie en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar Prinsesselaan 51, Haringvliet 171 3245 XN Sommelsdijk

Voorstraat 41 3245 BG Sommelsdijk Tel. (0187) 482614 Fax (0187) 484520

Pluvier 32, 3245 TE Sommelsdijk Tel. (0187) 487271 GSM (06) 10126099

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2013 Bedankt voor het vertrouwen in het afgelopen jaar!

BOUWBEDRIJF P. VAN DEN BOOGERT EN ZN. B.V. Sinds 1987

NIEUWBOUW | RENOVATIE | RESTAURATIE | MACHINALE HOUTBEWERKING

goede Kerstdagen en een

voorspoedig 2013 Enkele Ring 53 • 3245 AH Sommelsdijk T 0187 485181 • F 0187 484861 E info@boogertbouw.nl • W www.boogertbouw.nl


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

familie Van Heiningen

7

“Toen de dorpsbewoners zagen dat wij regelmatig brood aten waren ze daar heel verbaasd”.

Thuis in Thailand én Nederland SOMMELSDIJK - “Het is heerlijk om weer een poosje in Nederland te zijn!” Voor Reinout (31) en Arenda(26) van Heiningen, zendingswerkers in Thailand, voelt het weer heel vertrouwd om terug te zijn in hun vaderland. Drie weken geleden werd hun jongste zoon in Dirksland geboren: Timon. Ze genieten van de tijd die ze als gezin met Timon en de andere zoons - Nathan (4) en Manuel (2) doorbrengen in Nederland. “Het is geweldig om iedereen weer terug te zien!” Door Jolanda Driesse-Bosland

Manuel speelt met lego in de lichte woonkamer van hun tijdelijke woning in Middelharnis. Trots showt de peuter zijn nieuwe blauwe wanten, geen overbodige luxe in het koude Nederland. “Manuel is in Thailand geboren, de gemiddelde temperatuur is daar een stuk hoger dan in Nederland. Voor onze jongens is het best bijzonder om een Hollandse winter te beleven.” Op de ochtend van het gesprek is Nathan naar de basisschool en slaapt baby Timon boven in zijn bedje. “Over een poosje krijgt Nathan samen met Joas, het zoontje van bevriende collega’s, les van een Nederlandse juf. We zijn blij dat we iemand gevonden hebben die zich vrijwillig tijdelijk voor onze kleuters in wil zetten.” Reinout en Arenda werken zelf ook op vrijwillige basis in Thailand. “We leven van giften maar zijn nog nooit iets te kort gekomen”, benadrukt Arenda. “Ook nu, tijdens ons verlof, wordt er zo goed voor ons gezorgd. Zo stond er een huis voor ons klaar waar we tijdens ons verlof in mogen wonen.” Ze vertellen ook in deze praktische zaken de zorg van God te ervaren. Met veel waardering benoemt het echtpaar hierbij de activiteiten van de thuisfrontcommissie van de Hervormde gemeente in Middelharnis. “Zij behartigen onze belangen in Nederland en zijn een enorme steun voor ons.” Voorbereidingstijd In 2009 werd de familie van Heiningen uitgezonden door OMF, Overseas Missionary Fellowship, een internationale interkerkelijke zendingsorganisatie, en de Gereformeerde Zendingsbond. De uitzending vond plaats tijdens een kerkdienst in hun thuisgemeente. “We hebben ons op onze uitzen-

Reinout in gesprek met een Thaise boer.

De familie Van Heiningen ding voorbereid tijdens een tweejarige opleiding aan de Bijbelschool van New Tribes Mission in Engeland. In deze periode werd ook onze oudste zoon Nathan geboren.” Al tijdens de verkeringsperiode van Reinout en Arenda ontstond bij beiden het verlangen om na hun huwelijk in Gods koninkrijk te werken. Reinout was eerder werkzaam als vertegenwoordiger in het bedrijfsleven. “Op mijn 22e kwam ik tot geloof en begon ik me af te vragen wat Gods plan met mijn leven was. Ik voelde heel sterk dat de tijd op aarde een voorbereidingstijd is op de eeuwigheid. Dit deed het verlangen ontstaan om mensen die nog nooit van God gehoord hebben te vertellen over Hem.” Gastvrij Reinout vertrok in 2004 als kortverband vrijwilliger voor OMF naar Thailand. In deze periode kwam hij samen met zijn aanstaande vrouw tot de overtuiging dat Thailand de plek was waar ze zich geroepen voelden als zendelingen. Na de Bijbelschool volgde in Thailand een periode van intensieve taalstudie bij OMF. In Baan Pet, een klein dorp met zo’n 500 inwoners in het noordoostelijk gelegen Isaan, betrok het gezin een woning. “We leven hier tussen de Thai. Het valt ons elke keer weer op hoe hartelijk en gastvrij de mensen zijn. We kunnen veel leren van hen wat betreft

tijd en aandacht voor elkaar. Als je in Nederland tegen etenstijd bij iemand binnenstapt voel je je soms niet zo welkom. We zijn als westerlingen zo gefocust op onze horloges! Dat is in Thailand compleet anders. Je kunt altijd binnenkomen en er wordt gelijk een bord voor je bijgezet. Figuurlijk dan, want in de Thaise cultuur is het heel gewoon om op de grond te zitten tijdens het eten, zónder borden. Het voedsel wordt gepresenteerd in schalen waaruit iedereen met zijn handen pakt wat hij lekker vindt. Traditioneel bestaat de maaltijd in Isaan voornamelijk uit kleefrijst met papajasalade of een soort gehaktsaus.” Arenda vult aan: “Toen de dorpsbewoners zagen dat wij regelmatig brood aten waren ze daar heel verbaasd over. ‘Daar krijg je toch geen volle buik van?’ vonden ze. “ Radicale keuze In Isaan heerst over het algemeen armoede. De mensen gaan daar creatief mee om, ervaren Reinout en Arenda. “Ze gooien niets weg en hebben een grote kennis van eetbare producten uit de natuur. Toen we hier pas woonden belden de dorpsbewoners bij ons aan ons of ze blaadjes mochten plukken van een bepaalde boom uit onze tuin. Wij hadden geen idee wat je daarmee kon doen, maar zij bereidden er een maaltijd mee. En onze huishoudelijke hulp ontdekte een nest met rode mieren in de tuin. Ze vond het heerlijk om af en toe van de eitjes te snoepen. Ook zijn insecten als sprinkhanen en torren een populair voedingsmiddel.” Reinout en Arenda werden in de afgelopen jaren ondergedompeld in een volslagen andere cultuur dan die van hun thuisland. Ze zijn in deze periode tijd gaan houden van Thailand en haar inwoners. “We zijn altijd weer verwonderd over de grote geloofszekerheid die de christenen in Thailand uitstralen. In Isaan worden voorouders vereerd en is het geloof in geesten en goden diep geworteld in de cultuur. Dat gaat vaak gepaard met grote angsten. Je zou de volksreligie kunnen aanduiden als een mengeling van animisme, godenen geestenverering omgeven door een dun laagje boeddhisme. Als je daar als christen niet meer aan meedoet sta je meteen apart in je familie. Christen zijn vraagt hier dan ook om radicale

keuzes.” Isaan en Fries De ochtenden in Baan Pet worden steevast besteed aan taalstudie. “We studeren ‘s morgens een paar uur en hebben ook elk een eigen taalhulp uit het dorp. De bestudeerde stof wordt regelmatig getoetst door middel van een officieel examen. “Er wacht ons wat de taal betreft nog een uitdagende klus: we gaan het dialect van Isaan bestuderen zodat we ook deze taal kunnen spreken en verstaan. Je kunt het een beetje vergelijken met het leren van een taal als Fries. Dit is van belang omdat dit dialect vooral onder de oudere inwoners nog veel gesproken wordt.” Verder besteedt Reinout veel tijd aan gemeentestichting, kerkplanting. “In een dorp hier een eindje verderop zijn in de afgelopen periode drie vrouwen tot geloof gekomen. Daarvoor zijn we erg dankbaar.” Op zondag wordt bij de mensen thuis een dienst gehouden. “Verder trek ik er ‘s middags op uit om contacten te leggen met de Thaise bevolking. Regelmatig vergezeld onze taalhulp Tom, een Thaise christen, ons bij het leggen van contacten en het uitdelen van evangelisatiemateriaal. Onze taak is ook om Thaise christenen uit verschillende dorpen met elkaar in contact te brengen zodat ze weten er niet alleen voor te staan en elkaar kunnen bemoedigen. “ Witte velden Hoewel ze genieten van de rust en de

contacten met familie, vrienden en de thuisgemeente geven beiden aan er ook weer naar te verlangen terug te gaan naar Thailand. Het land waar ze zich geroepen voelen om het Evangelie, de blijde boodschap, te verkondigen. “De Heere Jezus zegt: De velden zijn wit om te oogsten.” Dat merkt het zendingsechtpaar duidelijk in haar dagelijkse werk. “Isaan, de armste regio van Thailand, beslaat een enorm gebied waarin ruim 21 miljoen mensen wonen. De meeste mensen wonen op het platteland in kleine dorpen. Problemen als werkloosheid en alcoholisme spelen een grote rol in het dagelijks leven. In de meeste gebieden van Isaan is nog nooit een evangelist werkzaam geweest.” Reinout en Arenda maken in Isaan deel uit van een hecht team van zes zendingsechtparen. “We behoren tot hetzelfde team maar dat betekent niet dat we dichtbij elkaar wonen hoor”, lacht Arenda. “Onze dichtstbijzijnde collega’s wonen in een dorp 50 kilometer verderop.” Voor de familie Van Heiningen breekt binnenkort een nieuwe periode aan. Ze hopen zich na hun verlof te vestigen in een dorpje zo’n 150 kilometer van Baan Pet. “Hier is nog geen enkele zendingsorganisatie actief en is er is in dit gebied nog niemand geweest om het evangelie te verkondigen.” Het paar ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. “Kerkplanting is een zaak van lange adem. Dat gebeurt niet van de een op de andere dag. Alleen al het goed leren van de taal vraagt om een jarenlange studie. Maar we ervaren dat God in alles zorgt! “ Het lange termijn doel van het zendingsechtpaar is dat er in elk district van Isaan kerken komen waar God wordt verheerlijkt. “ We zijn allen geschapen om tot Gods eer te leven. De Bijbel spreekt daarover in onder meer in psalm 67 en 117”: ‘De volken zullen U, o God, loven en alle einden der aarden zullen Hem vrezen’. Belang van gebed Aan het eind van het gesprek wijst Reinout op het grote belang van het gebed voor de zending. “De zendingsopdracht geldt voor de hele kerk. Pasgeleden vertelde een gezin hier uit de buurt dat ze elke dag voor ons bidden. Hierdoor voelden we ons erg bemoedigd. Het gebed is de motor van de zending!” Wie meer wil weten over het werk van Reinout en Arenda van Heiningen in Thailand hen vinden op internet via www. vanheiningen.net. Tevens is het zendingsechtpaar actief op twitter.com/ reinoutvh en Facebook. Voor geïnteresseerde lezers staat er een digitale nieuwsbrief klaar. Het aanvragen hiervan kan via arendavh@gmail.com.

Reinout en Arenda tijdens een Bijbelstudie.


8

WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Ouddorp Al onze cliëntèle, familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een

Voorspoedig Nieuwjaar

Familie

VOOGD en medewerkers wenst familie, vrienden en hun geachte cliëntèle

toegewenst.

Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2013 OUDDORP • Kelderweg 38 • Tel. (0187) 683041

Molen ‘De Hoop’ Graan- en Meelhandel Molenwinkel

Fam. T. Aleman-Meijer wenst alle familie, vrienden en bekenden Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar Kelderweg 7, Ouddorp, 681596

S.V. „RAAK DE ROOS” wenst leden, donateurs en begunstigers en allen die de schietsport een warm hart toedragen prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2013.

OUDDORP Telefoon (0187) 681367

Al onze cliëntèle, familie, vrienden en bekenden

Loonbedrijf

wensen wij

D. Luime en Zn.

Gezegende Kerstdagen en een

Voorspoedig Nieuwjaar Molenweg 18b 3253 AM Ouddorp

wenst u

Wij danken u voor het genoten vertrouwen en wensen cliënten en bekenden

prettige kerstdagen

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar

en een gezond en gelukkig 2013

Tel. (0187) 681599 info@aannemervdklooster.nl

Kapsalon Biarritz Boompjes 11 3253 AC OUDDORP Tel. (0187) 684107

Ouddorp, Molenweg 1a tel. 681670 / fax 684399

Prettige Kerstdagen en een

Depositair Sebastian Professional

Voor het kerstfeest uren van bezinning, voor de jaarwisseling dank voor uw vertrouwen.

Voor het nieuwe jaar

WesthoevePotatoes Holland

Hofdijksweg 42 3253 KB Ouddorp Tel : +31 187 68 3137 Fax: +31 187 68 1274 www. westhoevepotatoes.nl info@westhoevepotatoes.nl

Wenst u allen

gezondheid, succes en verdere aangename

Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2013

Internationaal Transportbedrijf OUDDORP

Telefoon 682500

wenst u allen hele fijne kerstdagen en een voorspoedig 2013

en een voorspoedig 2013 F (0187) 684393 E info@akershoek-ouddorp.nl W www.akershoek-ouddorp.nl

Poortvliet’s

samenwerking.

goede kerstdagen

Westerweg 4a 3253 LX Ouddorp T (0187) 682086

Gelukkig Nieuwjaar

Jan van der Bok Reinhilde van Dam en alle medewerkers Restaurant ‘De Zeemeeuw’ Afslag Buitenhaven Stellendam (0187) 493357

De Punt West 7 3253 MC Ouddorp. Tel. 684575 www.dollebeer.nl


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Interview

9

Maar ondanks, of juist door die handicap, zet hij zich geheel in voor de medemens

Kika-ambassadeur Kees Witte wil graag iets betekenen voor kankerpatiëntjes SOMMELSDIJK - “Kinderen, daar heb ik een zwak voor. En voor zieke kinderen helemaal. Dat doet mij iets. Zij zijn zo kwetsbaar. Afhankelijk van hulp en inzet van medisch deskundigen. Ook van ondersteuning door volwassenen. Ik wil graag iets voor hen betekenen. Mij inzetten om een bijdrage te leveren om hun leed een beetje te verzachten”. Aan het woord is Kees Witte (54), wonend aan de Fazantstraat in Sommelsdijk. Hij is al vele jaren ambassadeur van de stichting Kika (Kinderen Kankervrij) op Goeree-Overflakkee en directe omgeving. Kika Kees is een begrip. Niet alleen in zijn woonbuurt maar op het hele eiland. Voor zijn inzet en betrokkenheid voor Kika kreeg hij een Koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau. Door Jaap Ruizeveld

Kees Witte, in de volksmond op de Kop van Goeree, beter bekend als Kees van Klaartje van Kees van Pauw. Het is een aanduiding die zeker voor Ouddorpers, Kees is geboren in de Scheerhoek (Kelderweg), geen nadere toelichting vraagt. Hij kreeg te maken met longproblemen en werd daardoor afgekeurd voor zijn timmermanswerk. Maar ondanks, of juist door die handicap, zet hij zich geheel in voor de medemens. Toegespitst op het kind. “Met fantastische ondersteuning” voegt hij er direct aan toe. Van zijn vrouw Wilma, kinderen Renee en Stephanie en niet te vergeten buren en vrienden. Allen zijn betrokken bij dit “levenswerk”. Hij noemt ze zijn Kikasmurfen. Indrukwekkend Overal vind je Kees Witte met zijn Kika-team. Op fairs, rommelmarkten en commerciële beurzen. Moest hij in de beginperiode zelf vragen om een plekje voor een Kika-stand, nu wordt hij regelmatig uitgenodigd. Er wordt bij de indeling van stands al ruimte voor hem vrij gehouden. De organi-

satie Kika leeft op het eiland. En daardoor stijgen de jaarlijkse inkomsten tot indrukwekkende cijfers. Dat is ook nodig want research (onderzoek) om kinderkranker beter te kunnen bestrijden en de kwaliteit van leven te kunnen verhogen, kost veel geld. Ambassadeur Witte kon in 2011 een bedrag van meer dan 100.000 euro voor Kika laten inboeken en ook dit jaar 2012, enkele weken voor de jaarwisseling, staat de teller alweer op 87.000 euro. Met dank aan alle spontane acties van instellingen en particulier initiatief. Inmiddels heeft ook een aantal bedrijven zich op het eiland als ondersteuner gemeld. Zij hebben de beertjes voorzien van een logo- bedrijfsshirtje.

Kika-ambassadeur Kees Witte met Frans Melaard van Melaard Parket

Werven van fondsen De stichting Kika heeft als algemeen doel het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezingen een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Meer specifiek streeft Kika naar verhoging van de genezingskans. Verder op het verbeteren van de kwaliteit van de behandeling en vermindering van bijwerkingen na de behandeling. Bijna 25% van alle kinderen met kanker overlijdt aan deze ziekte. Ruim 75 procent geneest, maar door een agressieve behandeling kunnen zowel tijdens als na de therapie vervelende bijwerkingen ontstaan. De huidige chemo’s zijn zo agressief dat

kinderen die nu genezen zijn verklaard op latere leeftijd alsnog bepaalde schade aan organen kunnen krijgen. Een behandeling met chemotherapie kan leiden tot onvruchtbaarheid. Een van de onderzoeken is gelukkig succesvol afgerond en heeft het behouden van vruchtbaarheid bij jongens met kanker dichter bij gebracht. Maximaal efficiënt Dankzij de informatie uit genenonderzoek verwacht men dat er nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen worden ontwikkeld om kinderkanker vaker te kunnen genezen en draaglijker te kunnen behandelen. Elk kind met kanker kan dan meer kwaliteit van leven worden geboden. Kika heeft 7 academische kindercentra in Nederland gekozen voor financiële steun (waaronder het Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam). Deze centra hebben hun onderzoeksactiviteiten gebundeld en sluitend op elkaar afgestemd. Gezamenlijk dekken zij zo een ongekend breed spectrum van de kinderoncologie af. Het is de beste garantie dat geworven fondsen maximaal efficiënt en daarmee effectief worden benut, meldt Kika. De stichting werkt met een onbezoldigd bestuur en met een klein aantal medewerkers op het kantoor in Amstelveen. De organisatie wordt gesteund door veel vrijwilligers die over het gehele land zijn verspreid. Bouwsteen kopen Kees Witte vertelt dat Kika in het eerste kwartaal van 2013 start met een speciale publiekactie om geld in te zamelen voor de bouw in Utrecht van het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie. Supporters kunnen voor 5 euro een ‘steen’ kopen om zo de bouw te steunen. Ook met aankoop van de Kika-mascottes, de beren, draagt

men natuurlijk bij aan het goede doel. Afhankelijk van grootte kosten de beren 4,95 of 6,95 euro. Er zijn beren in vijf kleuren. Daarnaast maken creatieve vrijwilligers eigen producten die ook weer verkrijgbaar zijn. Zo maakt onze ambassadeur Witte in Sommelsdijk zelf zogenaamde pinda-vogelhuisjes en tuin molens, die ook weer in de verkoop gaan. Voor informatie is Kees Witte bereikbaar via info@topkeepers.nl. Men kan de website bezoeken www.kika-goereeoverflakkee.nl of via 06 3377 87 17. Topkeepers Mocht de aanduiding “topkeepers” vragen oproepen, dan geeft Witte graag uitleg. Het is een andere activiteit die gelden inzamelt voor goede doelen. Jaarlijks wordt er op een van de sportvelden op het eiland of in de directe omgeving (Zeeland, Steenbergen) een zogenaamde “keepersdag” georganiseerd. Jeugdige spelertjes (keepers) in de leeftijd van 6 tot 16 jaar worden die dag op hun vaardigheden getest en getraind. Een dertigtal vrijwilligers zorgt voor een perfecte organisatie en begeleiding. Voor de keepertjes in spee is het een fantastische dag. Wie gaat met de bokaal naar huis?. Niet verwonderlijk dat sportclubs grote belangstelling voor deze happening tonen. En natuurlijk is er een inschrijfgeld waarvan nagenoeg alle inkomsten weer worden overgemaakt naar het goede doel.


10

WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Kinderkerstverhaal Kwan ligt in bed. Hij schrikt wakker. Wat hoort hij? Het lijkt wel of er iemand buiten bezig is. Hij luistert…, daar hoort hij het weer. Wat geschuifel, een stamp… Kwan rilt. Zou het de politie zijn? Van klasgenootjes weet hij dat de politie soms onverwachts je huis binnen valt. In Noord-Korea kun je niemand vertrouwen. Voorzichtig stapt hij zijn bed uit. Hij sluipt naar het raam, tilt het gordijn een beetje op… Ja…, zie je wel, er loopt een man bij het schuurtje. Kwan kijkt nog eens goed. Nee, hij heeft geen uniform aan. Dus toch geen politie.

Geschreven door J.J. Meijer-Voortman

De begraven Bijbel De man loopt naar de boom bij het schuurtje. Kwan ziet dat hij een schop heeft. Hè, wat doet hij nu? De man steekt de schop in de grond. Hij schept wat aarde opzij, steekt de schop nog eens in de grond, schept weer wat aarde opzij. Er ontstaat een kuiltje. Dan knielt de man op de grond. Het lijkt of hij iets uit zijn jas pakt. Maar Kwan kan verder niets zien. Voorover gebogen blijft de man zitten. Wat doet die vreemde man? Kwan weet niet wat hij ervan denken moet. Geheime politie? Nee…, dat kan niet. Want die doen niet zo stil. Maar wie is de man dan? Hij heeft iets bekends, maar Kwan weet het verder niet. Hij schrikt. De man pakt de schop en gooit de aarde terug. Hij stampt de grond zachtjes aan, neemt de schop mee en loopt weg. Kwan is nieuwsgierig, maar hij ziet niets meer. Hij heeft niet gemerkt dat hij koud is geworden. Hij rilt. Zonder geluid te maken duikt hij in zijn bed. Even later hoort hij een deur voorzichtig open en dicht gaan. Dan is er wat gestommel. Hij hoort vader Bae zachtjes praten tegen moeder Eun. Kwan denkt…, denkt…, maar hij valt in slaap. De volgende morgen is vader Bae al naar zijn werk. ‘Hebt u eten, moeder?’, vraagt hij. Moeder Eun schudt verdrietig haar hoofd. ‘Nee Kwan. Alleen een oude korst brood. Vandaag wordt het voedsel weer uitgedeeld. Ik hoop dat we iets meer krijgen.’ Dan denkt Kwan aan de afgelopen nacht. ‘Hebt u

dat geluid gehoord in de tuin?’ Moeder Eun kijkt hem verbaasd aan, maar Kwan ziet niet dat ze schrikt. ‘Je zult wel gedroomd hebben’, zegt ze. ‘Nee moeder, ik hoorde iets. Er liep een man in de tuin.’ Moeder lacht. ‘Echt een droom, Kwan. Ga maar snel naar school.’

denken in Noord-Korea dat de Leider een god is.)

Onderweg ziet Kwan zijn vriendje Shin. ‘Hadden jullie nog eten vanmorgen?’, vraagt hij. Kwan schudt zijn hoofd: ‘Nee, alleen een droge korst. Ik heb honger.’ Hij komt met zijn hoofd dicht bij het oor van Shin. Die begrijpt het: Kwan wil hem iets vertellen. Kwan fluistert: ‘Ik geloof het niet meer. Ze zeggen allemaal dat we rijk zijn en genoeg hebben. Maar ik heb gewoon honger. Dan heb je toch niet genoeg?’ ‘Stil joh’, waarschuwt Shin hem. ‘Kijk eens wie daar loopt?’ Kwan schrikt… de directeur. Als hij maar niets gehoord heeft, want dan zwaait er wat.

Vanmorgen moeten ze eerst een stuk van een rede van de Grote Leider, Kim il-Sung (de vader van de Geliefde Leider), uit hun hoofd leren. Zijn vriend Shin heeft daar geen moeite mee. Kwan vindt het verschrikkelijk. Hij kan die moeilijke zinnen niet in zijn hoofd krijgen. Ongemerkt zucht hij. Gelijk klinkt het: ‘Kwan, hier komen.’ Kwan springt in de houding en loopt naar voren. ‘Waarom zucht je?’ Hij durft geen antwoord te geven. ‘Laat horen wat je geleerd hebt’, buldert de meester. Aarzelend zegt Kwan enkele zinnen. Hij hapert elke keer en tenslotte weet hij het niet meer. ‘Denk je dat onze Geliefde leider, de zoon van onze Grote Leider, aan zulke jongens wat heeft? Ga leren!’ Met een gebogen hoofd gaat Kwan terug. Het wordt weer stil in het lokaal. Iedereen leert…

Keurig in gelid lopen ze achter elkaar de school binnen. Boven de buitendeur hangt een grote foto van de Geliefde Leider, Kim Jong-il. Alle kinderen kijken naar de foto en maken een buiging als ze naar binnen gaan. Kwan vergeet het bijna. Op het laatste moment denkt hij aan de groet. Oef…, net op tijd. Als je het vergeet, krijg je geen eten op school. Tijdens het eten moet je dan voor de ingang gaan staan en alleen maar buigingen maken voor de Geliefde Leider. Hij heeft vandaag juist zo’n honger… (Ze

Onverwachts zegt de directeur. ‘Ik stel wat vragen. Denk erom dat je eerlijk antwoord geeft. Je helpt daar ons land mee. Wees een goede burger van Noord-Korea.’ De kinderen wachten gespannen. ‘Wie heeft er niet genoeg eten thuis?’ Aarzelend gaan de vingers van de meeste kinderen omhoog. ‘Juist. Dat dacht ik al. Weten jullie hoe dat komt?’ De directeur zwijgt. De spanning stijgt. Dan schreeuwt hij door het lokaal: ‘Dat komt door de Amerikanen. Die willen dat wij geen eten hebben. Onze Geliefde Leider

heeft gezegd dat we daarom eten moeten gaan zoeken in de bergen. Daar groeit genoeg gras. Je moeder kan daarvan heerlijke grassoep koken.’ De kinderen durven elkaar niet aan te kijken. Grassoep? Zou dat lekker zijn? ‘De tweede vraag. Wie heeft er een boek thuis?’ Kwan steekt zijn vinger op. ‘Vertel, Kwan!’ ‘Wij hebben geen boek thuis, maar mijn vader vertelt verhalen uit een boek. Die gaan over onze Grote Leider.’ ‘Uitstekend. Onze Grote Leider, Kim il-Sung zorgt voor ons, ook nu hij al gestorven is. Vertel ons een verhaal, Kwan.’ Kwan moet voor de tweede keer naar voren komen. Hij hoopt een goede beurt te maken. Hij vertelt: ‘Lang geleden was er een man. Hij klom op een hoge berg. Toen kwamen er uit de lucht twee stenen vallen. Op die stenen stonden tien regels. Als de mensen naar die regels luisteren, is het goed.’ (Kwan weet niet dat dit verhaal over Mozes gaat. In Noord-Korea worden de Bijbelverhalen door de ouders vaak verteld alsof het sprookjes zijn. De naam van God wordt ook nooit genoemd in een verhaal. Dat is te gevaarlijk) De directeur prijst Kwan. ‘Geweldig, Kwan. Eindelijk doe je iets goeds vanmorgen. Weet je welke goede regels er op stonden?’ Kwan schudt zijn hoofd. ‘Ik zal het vertellen. De eerste regel is: Altijd buigen voor onze Geliefde Leider. De tweede regel is: Nooit geen kwaad spreken over onze Grote Leider en over zijn zoon, onze Geliefde Leider. Dit moeten jullie altijd goed onthouden.’ Opgelucht gaat Kwan zitten. Aan het eind van de morgen krijgen ze een kommetje rijst. ‘We danken onze Geliefde Leider dat hij voor ons zorgt’, zegt de directeur. ‘Zie

je hoe goed jullie het hebben? Kim Jong-il zorgt voor ons.’ Nietsvermoedend gaat Kwan die middag naar huis. Maar als hij het huisje binnenstapt, schrikt hij. Zijn moeder ligt met haar hoofd op de tafel. Ze huilt. Kwan weet niet wat hij moet zeggen. Stil gaat hij zitten. Moeder Eun tilt haar hoofd op. ‘De politie… de politie…’, hakkelt ze. Kwan trekt wit weg. ‘De politie?’, vraagt hij. ‘Ze hebben vader meegenomen. Hij wordt ondervraagd.’ ‘Waar… waarom’, stottert Kwan. ‘Ze denken dat vader een verboden Boek (een Bijbel) heeft.’ Kwan gelooft er niets van. Vader Bae vertelt hem altijd van die mooie verhalen over de Grote Leider Kim il-Sung. Vader is een goede man. Hij houdt veel van zijn land NoordKorea. Maar dan denkt hij aan gisteravond. Zou … zou die man… Er gaat een schok door hem heen. Die man van gisteravond was… zijn vader. Hij weet het zeker. Hij zag iets bekends. Wat was vader aan het doen? Heeft hij soms het Boek in de grond verstopt? Kwan gelooft het niet. Het kan niet. Zijn vader is trouw aan de Grote Leider en aan de Geliefde Leider. Door al het gepieker kan hij niet in slaap komen. Plotseling hoort hij hetzelfde geluid als de vorige avond. Gelijk springt hij uit bed. Hij moet weten wat er is. Weer ziet hij iemand bij de boom. Die persoon spit in de grond, haalt iets tevoorschijn, gooit de kuil dicht en loopt weg. Kwan houdt zijn adem in. Hij loopt zijn kamer uit. Hij moet het aan moeder vertellen. Maar voor de tweede keer schrikt hij. Moeder komt net het huisje binnen met een pakje. Ook zij schrikt. ‘Kwan, ga naar je bed. Ik dacht dat je sliep.’


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

11

Kinderkerstverhaal

naar huis. Hij vergeet om voorzichtig te zijn. In huis ligt alles overhoop. Ze hebben niet veel spullen, maar alle kasten zijn leeggehaald. Moeder zit aan tafel. Hè, nu heeft ze haar handen weer net als de vorige keer. Wat doet ze? ‘Kwan… ze hebben niets gevonden. Gelukkig. Nu maar afwachten.’ Ze stopt even. Dan gaat ze zacht verder: ‘Kom eens dicht bij me.’ Fluisterend gaat ze verder: ‘Ik heb gebeden tot de God van vader Bae. Hij heeft mij geholpen. Ik geloof dat vader terug zal komen.’ Kwan haalt zijn schouders op. Het is allemaal zo vreemd. Die avond zitten ze samen aan tafel. Moeder vouwt haar handen. Zacht zegt ze: ‘We gaan God danken voor het eten.’ Kwan doet moeder na en luistert naar haar woorden. Praat moeder nu tegen de Grote Leider, Kim il-Sung? Dat kan toch niet? Die is toch gestorven? Zwijgend eten ze de grassoep. Nu vader geen geld kan verdienen, hebben ze nog minder eten. Moeder heeft vanmorgen gras gesneden dat tegen de berghelling groeit. Daarvan heeft ze soep gemaakt. Het smaakt heel bitter, maar Kwan heeft zo’n honger dat hij zijn bord toch leeg eet.

Ze merkt dat Kwan het pakje gezien heeft. ‘Kwan… vertel het aan niemand. Dit pakje is het verboden Boek. Ik ga het verbranden. Dan vindt de politie niets.’ Moeder Eun opent het kleine kacheltje en gooit het pakje erin. Het papier vliegt gelijk in brand. Kwan voelt de warmte, maar hij rilt tegelijk. Hij denkt aan vanmorgen. Zou… zou de directeur? ‘Moeder’, snikt hij, ‘ik heb… ik heb vanmorgen gezegd dat wij geen boek in huis hebben. Maar dat vader wel mooie verhalen vertelt over de Grote Leider.’ ‘Nee toch, Kwan? Heb je dat echt gezegd? Dan weten ze dat vader over een andere grote Leider praat. Vader vertelt over de God van dat Boek. Dat mag niet.’ Meteen begint ze te huilen. ‘Ze komen vast terug om te zoeken. Zeg nooit dat ik het pakje verbrand heb. Straks brengen ze ons naar een strafkamp.’ Twee weken gaan voorbij. Elke avond hoopt Kwan dat vader thuis komt. Maar nee.. ze weten niet waar vader is. Vorige week legde de directeur zijn handen op de schouders van Kwan. ‘Je wordt een goed partijlid, Kwan. Je hebt goed werk gedaan’, zei hij. Kwan moest moeite doen om niet te huilen. Zie je wel? Het komt allemaal door de directeur. Als hij die middag uit school komt, ziet hij een politiewagen staan. Dichtbij zijn huis. Gewoon doorlopen, denkt hij. Net doen alsof er niets aan de hand is. Hij loopt zijn huisje voorbij en gaat een andere straat in. Als hij opnieuw zijn eigen straat inloopt, ziet hij de politiewagen wegrijden. Opgelucht loopt hij door, maar dan denkt hij: Moeder…, wat hebben ze met haar gedaan? Zouden ze haar meegenomen hebben? Het laatste stukje rent hij

Klop… klop… klinkt het op de deur. Moeder Eun heeft de deur op slot gedaan. Ze blijft zitten, maar het kloppen houdt aan. Ze staat op. ‘Wie is daar?’, vraagt ze zachtjes. Gelijk trekt ze de deur open. ‘Vader’, stamelt Kwan verbaasd. Maar wat ziet hij er uit… Hij is nog magerder geworden. Zijn kleren zijn overal gescheurd. Maar zijn ogen stralen. ‘Ik ben weer thuis. Gelukkig.’ Moeder Eun vraagt: ‘Heb je al wat gegeten?’ Vader schudt zijn hoofd. ‘Ik heb alleen maar grassoep.’ Vader neemt een paar hapjes. ‘Waar bent u geweest? Wat hebben ze gedaan?’ Kwan heeft veel vragen. ‘Rustig maar’, glimlacht vader Bae. ‘Als je geduld hebt, vertel ik alles. Ik ben naar de gevangenis gebracht. Ze hebben van alles gevraagd. Ik durfde niet te zeggen dat ik het verboden Boek had. Ik was bang dat ik naar het grote strafkamp moest. Dat kamp ligt tussen de bergen. Daaruit kun je nooit ontsnappen. Dan zou ik misschien nooit meer terug gekomen zijn.’ Kwan ziet tranen in de ogen van zijn vader. ‘Tenslotte heb ik gezegd dat ik het Boek van iemand gekregen heb. En dat ik het thuis direct verbrand heb. Zijn ze hier geweest?’ Moeder knikt. ‘Ze hebben niets gevonden. Ik heb het Boek verbrand.’ ‘Daarom mocht ik naar huis. Ze geloofden me toen ze het Boek niet gevonden hadden.’ Een poosje blijft het stil. ‘Nu kan ik niet meer lezen. Gelukkig ken ik stukjes uit mijn hoofd. Ik heb een mooie tekst onthouden: Het Licht schijnt in de duisternis. Dat Licht is de Zoon van de echte God en niet de zoon van Kim ilSung. De Heere Jezus is naar de aarde gekomen. Hij wil mensen echt gelukkig maken. Ik vind het erg van het verbrande Boek. Ik wil graag een ander Boek hebben.’ ‘Dan kan niet’, komt Kwan. ‘Het is veel te gevaarlijk. Ik wil niet dat u in het strafkamp komt.’

Alles lijkt weer gewoon. Vader Bae gaat elke morgen naar zijn werk. Moeder Eun vertrekt als Kwan naar school is. Kwan probeert op school goed zijn best te doen. Toch voelt hij soms dat de directeur hem aankijkt. Net alsof hij Kwan niet vertrouwt. Dan voelt hij zich niet op z’n gemak. Op een avond begin december zegt vader Bae: ‘Kwan, morgen ga ik voor 14 dagen weg. Voor mijn werk. Zorg goed voor moeder.’ Kwan vindt het niet vreemd. Zijn vader moet af en toe voor zijn werk naar de grote stad. Vader Bae gaat niet naar de stad. Voor een buskaartje heeft hij geen geld. Trouwens… voor die richting die hij op gaat, krijg je niet eens een kaartje. Eerst loopt hij langs de grote weg. Al gauw slaat hij een pad in. Soms kan hij amper zien waar het pad loopt. Volgt niemand hem? Uren achter elkaar loopt hij. Alleen om wat te eten en te drinken stopt hij. Als het donker wordt, zoekt hij een plaats om te slapen. Hij weet een oude hut te staan. Voorzichtig maakt hij de deur open. De volgende morgen gaat vader Bae verder. Opnieuw loopt hij de hele dag. Tegen de avond ziet hij de lichten van de grens tussen Noord-Korea en China. Nu moet hij extra oppassen. De soldaten mogen hem beslist niet zien. Na een tijdje ziet hij wachttorens. Met een wijde boog loopt hij er omheen. Gelukkig staan hier nog wat struiken. Even verderop ziet hij prikkeldraad. Hij gaat op de grond liggen. Al snel ziet hij een soldaat. Die kijkt naar alle kanten. Vader Bae zucht als de soldaat voorbij is. Hij wacht nog een poosje, om te zien wanneer de soldaat weer terugkomt. Voorzichtig, voorovergebogen, loopt vader Bae na een tijdje verder. Als hij nu gesnapt wordt, kan hij zijn plan vergeten. In zijn hart is een stil gebed tot de God van het verboden Boek. Hij alleen kan helpen en niet de Grote Leider, Kim il-Sung. Dat weet hij zeker. Intussen is het donker geworden. Maar het gevaar is niet geweken. Bij de grens staan grote zoeklichten. Als hij in de bundel van een licht komt, is hij verloren. Stapje voor stapje sluipt hij verder. Tenslotte komt hij bij de rivier. Dat is de grens tussen de twee landen. Vader Bae wil de bevroren rivier over-

steken. Hij wil naar China. Hij zoekt een plekje om zich te verstoppen. Op welk moment laten de zoeklichten hun stralen over de rivier vallen? Het is erg koud. Toch staat het zweet op zijn voorhoofd. Eindelijk staat vader Bae op. Hij voelt het in zijn hart: dit is het juiste moment. Tussen de kale struiken loopt hij naar beneden. Bij de rivier laat hij zich op de grond zakken. Hij wil rollend over het ijs naar de overkant. Dan heeft hij de minste kans om gezien te worden. Als de lichtstraal weg is, rolt hij een eind het ijs op. Brrr, de kou trekt door zijn lichaam. Maar hij moet verder. Hij bereikt de overkant. Tussen de struiken blijft hij liggen. Want als de Chinese soldaten hem hier vinden, gaat hij de gevangenis in. Als alles stil blijft, gaat hij op handen en voeten verder. Als de zon opgaat, is vader Bae buiten het grensgebied. Opnieuw zoekt hij een oude hut op. Het is beter om niet verder te gaan. Hij is te vermoeid. Bovendien wil hij niet gezien worden. De hele dag slaapt hij. Tegen de avond vervolgt hij zijn reis. Vermoeid komt hij tenslotte in een dorpje. De volgende dag verlaat hij het huisje. Maar wat niemand weet… hij heeft een kostbare, maar gevaarlijke schat in zijn rugzak. Die schat zit in de dubbele bodem. Vader Bae is blij met zijn schat, maar hij beseft ook dat hij nog een moeilijke reis voor de boeg heeft. Kwan weet dit niet. ‘Moeder, wanneer komt vader thuis?’ ‘Ik weet het niet. Zeg nooit dat je vader weg is.’ Kwan kijkt zijn moeder aan. ‘Vader is toch voor zijn werk naar de stad?’ Moeder knikt, maar tegelijk legt ze haar vinger op haar mond. Terwijl hij nog nadenkt over het vreemde gedrag van moeder, wordt er op de deur geklopt. Kwan herkent de klop. Hij stormt naar de deur. ‘Vader.’ Maar moeder trekt hem weg en legt weer haar vinger op haar mond. Toch doet ze snel de deur open. Het is vader, maar wat ziet hij eruit. Het lijkt of hij bijna niet meer kan lopen. Vermoeid valt vader Bae op een stoel neer. Zijn rugzak valt op de grond. ‘Thuis’, klinkt het zachtjes uit zijn mond. Kwan wordt naar bed gestuurd, hij wil de verhalen van vader Bae horen, maar

moeder Eun zegt resoluut: ‘Nu niet, Kwan. Zie je niet hoe moe vader is?’ Beledigd gaat hij naar zijn kamertje. Als Kwan bijna slaapt, hoort hij geluid. Hè, dat geluid? Waar herkent hij dat van? Opeens weet hij het… Hij springt zijn bed uit, loopt naar het raam… Hij ziet een gedaante bij de boom bij het schuurtje. Opnieuw een schop… graven… Kwan wordt er warm van. Zou vader Bae een nieuw verboden Boek hebben? Begraaft hij het weer in de kuil? Nee… hij kijkt eens goed. Moeder Eun loopt buiten. Heel stil komt ze weer naar binnen. Als vader Bae wat opgeknapt is, zegt hij: ‘Kwan, ik moet je iets vertellen. Ik ben niet naar de stad geweest. Ik ben naar China geweest om een nieuw Boek.’ Vader Bae vertelt van zijn spannende tocht. Kwan hangt aan zijn lippen. ‘Kwan, zeg het tegen niemand. Dat is te gevaarlijk. Vanavond ga ik het Boek pakken. De christenen in het westen vieren kerstfeest.’ Vader staat op, trekt zijn jas aan en loopt naar buiten. Moeder Eun zit aan tafel. Kwan gaat bij haar zitten. Weer legt ze haar vinger op haar mond. Kwan vindt het erg spannend. Even later is vader Bae terug. Hij sluit de deur goed af. Ook kijkt hij of de ramen goed gesloten zijn. In zijn handen heeft hij een pakje. Eerst haalt hij wat oude lappen eraf. Dan komt er een plastic pakje tevoorschijn. Als hij dat eraf gehaald heeft, komt er een echt boek uit: het verboden Boek, een zwart Boek met een kruis. Vader Bae slaat het Boek open. Fluisterend, zodat moeder Eun en Kwan het nauwelijks kunnen horen, leest hij: ‘Het Licht schijnt in de duisternis.’ Af en toe stopt hij om te kijken welk woord er staat. Bij het kleine lichtje kan hij het niet goed lezen. Als hij stopt, is er een glimlach op zijn gezicht. ‘Kwan, ik ben zo blij. Ik kan nu weer lezen. God heeft me geholpen. Ik weet zeker dat ik geloven mag in de Heere Jezus, de Zoon van de echte God. Hij kwam met het feest dat de westerse christenen vandaag vieren, op de aarde. Hij wil ook jouw God zijn. Niet Kim Jongil, onze Leider zorgt voor ons. Nee…, ik weet het zeker: de Heere Jezus kwam op de aarde, ook voor mijn zonden.’ Kwan begrijpt niet alles. Hij heeft zoveel vragen. Maar hij merkt dat vader Bae anders geworden is. Komt dat door de begraven Bijbel? Vast en zeker. Als vader zo blij is, dan moet dat kerstfeest ook een blij feest zijn. (Op zaterdag 17 december 2011 is Kim Jong-il overleden aan een hartstilstand. Hij werd 69 jaar. Hij werd begraven op 28 december.)


12

WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Stellendam

Wij wensen u Prettige Kerstdagen

Wij wensen u mede namens ons personeel een

Met dank voor het in ons gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar.

Familie, vrienden en bekenden D.V. Gezegende Kerstdagen

goed en gezond 2013

en een Voorspoedig Nieuwjaar Mevr. P. van den Doel-van Es Pr. Beatrixstraat 7, 3251 XH Stellendam

Neely, Marlies,

Aannemingsbedrijf J. van den Broek B.V.

Postbus 34 3250 AA Stellendam

Lenny, Chantal, Desiree, Hélène en Léon

Oranjeplein 14-16, Stellendam Tel: 0187- 491556 www.hairstylinghelene.nl

Koeriersdienst “Stellendam” wenst een ieder

Gezegende Kerstdagen en een

Mevr. A. van Ours-v.d. Ree wenst familie en vrienden

Voorspoedig Nieuwjaar

Goede Kerstdagen

Fam. Van Driel

en een

Voorstraat 115, Stellendam. Tel. (0187) 491767

Voorspoedig Nieuwjaar toe. Korenbloempad 9, 3251 CT Stellendam

Wij wensen familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een

Voorspoedig Nieuwjaar

Met Õn Erkend Schildersen Afwerkingsbedrijf bent u gegarandeerd beter af

Ook in 2013

Wij wensen u goede Kerstdagen en een schilderachtig nieuwjaar.

Fa. J. Bakker & Zn.

Mr. I. Caustraat 15, 3251 AP Stellendam Tel. (0187) 491381 / Fax (0187) 4 93254 SCHILDER GLASZETTER BEHANGER

ERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF

Familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar H. Brinkman L. Brinkman-Wandemaker Azaleastraat 18, 3251 CA Stellendam

Gert en Aagje van Dam Dahliapad 89 3251 CJ Stellendam

Christelijk mannenkoor “Door Eendracht Verbonden” Stellendam Bestuur, dirigent en leden wenst alle (zang) vrienden en bekenden Gezegende kerstdagen en veel goeds in het nieuwe jaar.

Landbouw- en Loonbedrijf Familie F. Roon-Kreeft

Moyses

Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

wenst familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen en een Gezond 2013 toe

Mevr. Van der Linde ‘Het Spectrum’, kamer 37 Schoolstraat 15 • 3251 AA Stellendam

‘Het Spectrum’, Amaliapad 49, 3251 AA Stellendam

wenst alle klanten, vrienden en familie Familie en vrienden

Goede Kerstdagen en een Voorspoedig 2013 E.J. Overweel-v.d. Vliet Stellendam

Familie, vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen

Mevr. Koese-van Splunder

en een

wenst familie, vrienden en bekenden

goed 2013

Prettige Kerstdagen en een gelukkig en Voorspoedig 2013

Korteweg 1b Tel. 49 36 88 of (06) 22 52 98 88

STELLENDAM

‘Het Spectrum’, Amaliapad 41 3251 AA Stellendam


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Bijbelvertaling

13

Echtpaar Hessel en Coby Visser-Wiegel werken ruim twintig jaar een Bijbelvertaling in Botswana

Nieuwe Testament vorige maand feestelijk ingewijd Op 10 november jl. was het feest bij de Naro-mensen in het westen van Botswana: het Nieuwe Testament werd er in hun eigen taal, het Naro, overgedragen. Een bekroning op het werk van drs. Hessel Visser (53) en zijn vrouw Coby (54), die ruim twintig jaar bezig zijn geweest aan dit project. Coby werd geboren in het gezin Wiegel op Goeree-Overflakkee. Ze bracht haar kinder- en jeugdjaren door in Middelharnis, als dochter van één van de plaatselijke melkslijters, en groeide kerkelijk op in de Christelijke Gereformeerde Kerk aldaar. Na haar huwelijk werd ze, samen met haar man, in 1991 uitgezonden vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk te Urk (Maranatha) om de Bijbel te gaan vertalen in Botswana, voor de Sanmensen (bosjesmensen) in het westen van dit land. Toen vorige maand een gedrukt Nieuwe Testament kon worden ingewijd was dit een heuse mijlpaal, “een hoogtepunt en een bekroning” op het jarenlange werk, zo noemden Hessel en Coby Visser het, die hun vertaalwerk verrichten voor Wycliffe/SIL Bijbelvertalers. Door Hans Villerius

Overigens werden in 1992 ook Jan en Beppie Wessels uitgezonden naar Botswana, door de Christelijke Gereformeerde Kerk te Thesinge, met als doel de verdere gemeenteopbouw van het zendingswerk in Botswana, welk werk ze hier tot in 2010 verrichtten. Ook ds. Jan Wessels groeide kerkelijk op in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Middelharnis en hij was eveneens te gast toen zaterdag 10 november het Nieuwe Testament in het Naro werd ingewijd. Bosjesmensen In het oostelijke deel van de Kalahari - een woestijn/savannegebied - leven de San, ook wel Bushmen genaamd. Zij zijn de oorspronkelijke bewoners van Botswana. De San vormen een kleine minderheid, die ook nog weer uit kleinere groepen bestaat met verschillende talen, die allemaal één ding gemeen hebben: klikklanken. Oorspronkelijk leefden de Sanmensen van de jacht. Zij zijn meesters met pijl en boog. Momenteel is het in het moderne Botswana nauwelijks meer mogelijk op die manier in het levensonderhoud te voorzien. In de Botswaanse samenleving zijn de San-

de mannen met de pakken op hun schouder. Daaraan voorafgaand voerden Sanvrouwen een sketch op waarin ze op de traditionele manier zochten naar vruchten, bessen, wortels en struisvogeleieren in de Kalahari. Daarna beeldden ook de Bosjesmannen het traditionele jagen op dieren uit en kwamen met vlees van de jacht thuis. Men was wel blij met het geoogste eten, maar ze voelden dat ze nog iets wezenlijks misten. Ze hadden “het eeuwige leven niet gevonden”. Maar toen het levende water - Gods Woord - binnen werd gedragen door verschillende leden van het vertaalteam was er pas echte en uitbundige vreugde.

Hessel en Coby Visser-Wiegel tijdens de inwijding van het Nieuwe Testament op zaterdag 10 november jl. in D’kar (Botswana).  mensen een achtergestelde groep in cultureel, sociaaleconomisch en politiek opzicht. Ze behoren tot de minste laag in de samenleving, al lijkt hun positie wel langzamerhand te verbeteren. Niettemin vormen werkloosheid, alcoholmisbruik en aids er zeer grote problemen. Vertaalwerk Het vertalen van de Bijbel is heel bijzonder werk. Als één persoon dat goed wil doen, is die daar een leven lang mee bezig. Toen Hessel en Coby in 1991 in Botswana aankwamen, was de taal waarin de Bijbel vertaald moest worden - het Naro - niet eens beschreven. Mensen spraken de taal wel, maar wisten niet hoe ze woorden op papier moesten zetten. Dit moest eerst uitgevonden worden, ofwel: er moest bij de grond af begonnen worden. Een bijzondere opdracht dus. Het Naro - in totaal spreken ongeveer 18.000 mensen in het zuiden van Afrika deze taal - moet eerst op schrift gesteld worden. Voor maar liefst 28 verschillende klikklanken moesten tekens of combinaties van tekens worden bedacht. En allerlei woorden moesten worden alsnog uitgevonden worden omdat ze in het Naro niet bestonden. Bij dat werk was de hulp van de plaatselijke bevolking onmisbaar. Ter voorbereiding op het vertalen van

Het levende water - het Woord van God - wordt binnengedragen.

de Bijbel werd begonnen met het ontwikkelen van een woordenboek, het beschrijven van de fonologie (klanken), het maken van een orthografie (spellingsregels) en het beschrijven van de grammatica. Daarnaast werd een aanvang gemaakt met het alfabetiseren van de Sanmensen, dit door het ontwikkelen van een leesmethode, het maken van leesboekjes en ander leesmateriaal en het geven van lessen. Ook het vertalen van de Bijbel in het Naro begon voorzichtig vorm te krijgen. In 2001 verscheen het eerste woordenboek Naro-Engels, bestaande uit 5000 woorden. En vanzelfsprekend kwamen uit het Bijbelvertaalproject ook andere projecten voort, allemaal gericht op het helpen ontwikkelen van de Sanbevolking. Door middel van lees- en schrijfonderwijs wordt verder, met name door Coby, gewerkt aan de ontwikkeling van de San. Het hebben van een officiële geschreven taal, die dus ook op scholen en in lesmateriaal gebruikt kan worden, betekent nu ook, zo hoopt men, dat de Sanmensen een respectvollere positie in de samenleving krijgen. En door middel van verspreiding van de Bijbelgedeelten in de eigen taal, wordt er nu het evangelie gebracht. Het begrijpen en overbrengen van een boodschap kan immers op geen betere manier plaatsvinden dan in de eigen moedertaal. Naast het Nieuwe Testament, dat sinds een maand in gedrukte vorm gereed is, is er ook een audiobijbel beschikbaar omdat een groot deel van de Sanbevolking nog steeds analfabeet is. De audio-Bijbel is een geluidsapparaatje, een mp3-speler op zonne-energie, waarmee je acht uur lang kunt luisteren. Met één druk op de knop kunnen de Bosjesmensen de Bijbelwoorden in hun eigen taal horen. Inwijding Zowel het leesbare Nieuwe Testament als de audio-Bijbel werden zaterdag 10 november tijdens een speciale dienst ingewijd. De presentatie vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in een grote tent in het dorpje D’kar, terwijl een deel van de plaatselijke bevolking de plechtigheden buiten volgde. Er waren ongeveer 900 mensen aan-

wezig: plaatselijke bewoners en van de dorpen in de omgeving, vertegenwoordigers van de regering, van de plaatselijke kerk, van Wycliffe/SIL en van de Christelijke Gereformeerde Kerken, waaronder een afvaardiging van de kerkelijke gemeente in Urk van waaruit het zendingsechtpaar werd uitgezonden. J.K. Swarts, de Botswaanse minister van Infrastructuur, Wetenschap en Techniek, wees tijdens de bijeenkomst op het nut van het langdurige vertaalproject voor de cultuur van de bevolking en op het belang van de Bijbel. Hij moedigde boeren die Bosjesmannen (Sanmensen) in dienst hebben aan hun knechten een Bijbel te geven. Hij ziet de Bijbel als een boek van

De Nieuwe Testamenten in zwarte en bruine omslagen werden uitgedeeld. Twaalf Sanmensen in de leeftijd van 10 tot 70 jaar lazen ieder een vers uit de Bijbel en toonden een bijbehorend voorwerp, zoals een zwaard, een kaars of een brood, e.d. Door de Christelijke Gereformeerde Kerk van Urk (Maranatha) werden vervolgens hoesjes voor de Bijbels en audiospelers overhandigd. Daarna werd gezongen, zowel door de Sanmensen als door de Urkers, en ook ‘s avonds was er nog een concert. De festiviteiten werden daags erna afgesloten met een speciale eredienst met getuigenissen, een reeks preken en gebed, waarmee de mensen werden bemoedigd en God de lof werd toegebracht. Complete Bijbel Voor de Sanmensen, ook in hun beleving, is het van grote betekenis dat het Nieuwe Testament er nu ook in hun taal is. Voor hen betekent het dat God er nu ook voor hen is, het is voor hen een bewijs dat God ook hun taal kent en ook van hen afweet. De Bijbel is voor hen “het centrale boek” geworden, zoals de pastor van D’kar het uitdrukte.

Blij met een Nieuwe Testament in eigen moedertaal. groot belang omdat het een positieve invloed heeft op de gemeenschap in Botswana. De minister ging ook in op de overgangssituatie van deze stam van het traditionele verzamelen en jagen naar een westerse cultuur, die niet zonder moeilijkheden is. Vanuit Nederland waren aanwezig zendingsconsulent ds. A. Hilbers en ds. H. Polinder van Urk (Maranatha). Ds. Polinder wees erop dat het niet genoeg is om de Bijbel te bezitten, maar dat het belangrijkste is dat de Heilige Geest in het hart van een zondaar werkt en diens leven ook vernieuwt. Hoogtepunt was het binnenbrengen van de Nieuwe Testamenten door de leden van het vertaalteam, de vrouwen met de dozen op het hoofd en

Het Nieuwe Testament is in een oplage van 2000 stuks verschenen. Het vertaalteam heeft inmiddels ook het Oude Testament vertaald en is nu bezig met een herziening van de eerste vertaling. Maar Hessel Visser verwacht dat het nog wel negen jaar zal duren voordat de gehele Bijbel in het Naro beschikbaar zal zijn. Bronnen: - Zendtijd voor Kerken - Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland - Reformatorisch Dagblad Foto’s: Christelijke Gereformeerde Kerk Urk (Maranatha)


oomkojeugdhoekje@filternet.nl

1.

2.

3.

4. 5. 6.

Puzzelreglement

Stuur (of mail) je oplossingen aan het eind van de maand naar Oom Ko, p/a Eilanden-Nieuws, Postbus 8, 3240 AA Middelharnis. Per maand zijn er 100 à 120 punten te verdienen. Zelfgemaakte raadsels voorzien van oplossing leveren 15 extra punten op. Zelfgemaakte puzzels met de oplossing erbij, die via de e-mail verstuurd worden, leveren 20 punten extra op als ze geplaatst worden. Stuur af en toe een briefje, dat wordt beantwoord. Bij 600 punten ontvang je een boekenbon van € 10,–. Wie een jaar geen oplossingen inlevert, verliest zijn/haar punten en begint weer met 0 punten.

December 7

KERSTCODEPUZZEL 1 Marlinde Roon (Stellendam) heeft een codekraker gemaakt. Probeer te ontdekken wat er staat.

A = 14; B = 15; C = 16; D = 17; … N = 1; O = 2; P = 3; Q = 4; enz. Welke tekst lees je? Waar in Lukas 2 lees je deze tekst?

Hallo puzzelaars

December 10

KERSTPUZZEL 2

Dineke Groenendijk (Ouddorp) zette een aantal zinnen onder elkaar, maar ze staan niet in de goede volgorde. Plaats de zinnen in de juiste volgorde, dus in de tijd waarin het gebeurde. De letters tussen de haakjes vormen dan twee woorden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

De engelen zingen: Ere zij God. (IJ) Elizabet wordt bevrucht. (R) De wijzen brengen geschenken. (H) Zacharias profeteert zijn lofzang. (E) De vlucht naar Egypte. (P) Simeon zingt zijn lofzang. (S) Jozef en Maria gaan naar Bethlehem. (B) Zacharias bedient het priesterambt. (G) Een engel verschijnt Jozef en zegt dat ze moeten vluchten. (A) Maria bezoekt Elizabet. (T) De profetes Anna belijdt de Heere. (C) De Heere Jezus wordt geboren. (L) De engel Gabriël bezoekt Maria. (O) De herders komen bij het Kindeke. (D)

KERSTFEEST Ik denk aan de nacht toen heel Bethlehem sliep en Jozef bezorgd langs de woningen liep. Toen niemand, niemand in heel de stad, Een plaatsje voor hem en Maria had. Ik denk aan de nacht, toen de Heer’ van ons al, als wieg vond een kribbe, als woning een stal. Als kleertjes doeken, geen mensenkind, dat armer ontvangst hier op aarde vindt. Dat Kind in de kribbe wil ook Herder zijn. Hij kent al Zijn schaapjes, hoe jong en hoe klein. Hij vraagt ons te volgen met zachte stem. ’t Is nergens zo veilig als dicht bij Hem.

December 8

KERSTPUZZEL 1 Henk Knöps (Oude-Tonge) vond het leuk om ook een puz-

zel te maken. Zet het antwoord in de hokjes. Van boven naar beneden lees je een woord. In de tekst achter de vraag kun je het antwoord lezen.

December 11

WOORDZOEKER - KERST Annelotte Mans (Ooltgensplaat) heeft een woordzoeker gemaakt. De woorden staan in deze puzzel NIET SCHUIN! Hoe vaak zit het woord kerst erin verstopt?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wiens naam was ……… (Luk 1 : 27). En zie, gij zult bevrucht worden en een Zoon ……… (Luk. 1 : 31). En zie, ………, uw nicht, is ook zelve bevrucht (Luk. 1 : 36). Zie de ……… des Heeren (Luk. 1 : 38). En de ……… ging weg van haar (Luk. 1 : 38). En ……… zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere (Luk. 1 : 46). En Zijn ……… is van geslacht tot geslacht over degenen die Hem vrezen (Luk. 1 : 50). 8. En gij, ………, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden (Luk. 1 : 76). 9. En er waren ……… in diezelfde landstreek (Luk. 2 : 8). 10. En zij baarde haar ……… Zoon (Luk. 2 : 7).

’t Kerstfeest wijst op onze zonden. In het kindje Jezus werd geen schuld gevonden. Wij mogen bidden: ‘Heere, maak mij van de zonde rein, en laat het ook in mijn leven écht Kerstfeest mogen zijn!’

December 12

KERSTSTREEPPUZZEL Jarigen

Tonie Mans (Ooltgensplaat) maakte voor ons ook een streeppuzzel, maar een andere dan zijn zus. Hij heeft in het letter vak verschillende woorden verstopt. Streep de woorden door en maak van de letters die overblijven een woord.

Twee dagen vóór kerstfeest, 23 december, is Erika Luime (Ouddorp) jarig. Namens ons allemaal een goede verjaardag, Erika!

Bon Stefan van Gurp (Ooltgensplaat), Anne Co de Jonge (Sommelsdijk), Henk Knöps (OudeTonge) en Elsemarije Meijer (Ouderkerk a/d IJssel) krijgen hun verdiende boekenbon.

Wouter Knöps (Oude-Tonge) Fijn, dat je ook de puzzels gaat maken, Wouter! Je kunt het gezellig samen met je broer doen. Je geboortedatum heb ik al gekregen. Als je nog een keer een pasfoto hebt, zou ik dat erg leuk vinden. Veel puzzelplezier de komende tijd.

December 9

KERSTCODEPUZZEL 2 Jantine Mans (Ooltgensplaat) wil graag iets tegen ons zeggen. Om te weten wat ze wil zeggen, moet je eerst de code kraken. Ga steeds twee letters terug in het alfabet, dus in deze puzzel: A = Y; B = Z; C = A; D = B; E = C; F = D; G = E; H = F; I = G; J = H; K = I; L = J; M = K; N = L; O = M; P = N; Q = O; R = P; S = Q; T = R; U = S; V = T; W = U; X = V; Y = W; Z = X Schrijf de letters onder de andere letters en je leest wat Jantine wil zeggen.

Bethlehem blij drie gered

Jozef kribbe lied Maria

moe nachte reis schaap

stal ster wijzen


OplOssingen oktober 2012 1

1. Jakob; 2. Mozes; 3. Micha; 4. Jesaja; 5. Ezechiël; 6. Daniël; 7. Stefanus; 8. Paulus; 9. Johannes

2. Sperziebonen

Teruggetikt Jolien de Winter (Ouddorp) Fijn joh, dat je een heleboel nieuwe vriendinnen hebt gekregen op de Prins Maurits in Middelharnis. Het is altijd een hele verandering. Maar als je het naar je zin hebt, went het ook weer snel. Bij ons gaat alles goed. Leuk, dat je opnieuw tante geworden bent. Hoe vond je het om de kleine Esther in de kerk te brengen?

3. Dolfi en Wolfi

Elsemarije Meijer (Ouderkerk a/d IJssel) Wat een belevenis: met het vliegtuig naar je broer Jacob in Noorwegen! Had je al eens eerder gevlogen? Ik begrijp uit jouw brief dat je veel foto’s genomen hebt met je camera die je voor je verjaardag gekregen hebt. Waar is deze foto genomen? Het lijkt of je bij een kanon staat. Volgens mij regent het in Noorwegen veel. Maar ik lees dat jullie mooi weer gehad hebben. Hoe vond Jacob het om door 50 cm sneeuw te moeten lopen? Komt hij al gauw naar huis?

4. 1. Brood des levens; 2. Leeuw uit de stam van Juda/de Wortel Davids; 3. Immanuël; 4. de goede Herder; 5. Wonderlijk; 6. Raad; 7. Sterke God; 8. Vader der eeuwigheid; 9. Vredevorst; 10. de blinkende Morgenster; 11. Gezalfde; 12. Man van smarten; 13. de ware wijnstok; 14. Nazarener; 15. de Weg, de waarheid en het Leven

Schaapskooi bij Ermelo

5. 1. Reykjavik; 2. Parijs; 3. Helsinki; 4. Amsterdam; 5. Berlijn; 6. Athene; 7. Madrid; 8. Londen. VAKANTIE 6. De reis om de wereld in 80 dagen 7. Zo waarachtig als de Heere leeft. Ruth 3 : 13 8. Koningin Beatrix 9. Verward 10. 1 = 2; 2 = 5; 3 = 11; 4 = 10; 5 = 6; 6 = 3; 7 = 4; 8 = 1; 9 = 7; 10 = 9; 11 = 12; 12 = 8 11. Ein feste Burg 12. Bommen en branden in Nesselande

Slot Henk Knöps (Oude-Tonge) Het is altijd fijn om te lezen dat puzzelaars een goed rapport hebben. Zeker als je het wat moeilijk vindt op school. Als je zelf maar weet dat je goed je best doet Henk, dan is het goed. Als je het moeilijk vindt, mag je altijd tot de Heere bidden om hulp. Zelfs tijdens je werk op school!

Volgende week verschijnt het jeugdhoekje in de krant van 28 december. Dan staan de laatste puzzels van dit jaar in de krant. Wacht dus even tot volgende week met het opsturen van de antwoorden. Stefan van Gurp (Ooltgensplaat) Wat een feest: een broer die gaat trouwen. Ik hoop dat jullie een fijne en mooie dag hebben. Ik hoor wel een keer van je hoe het geweest is.

Boekentips voor kerst Allemaal sterretjes

(Uit dit boek komt het verhaal Brandoffer van Els Florijn op pagina 10 van het eerste kerstkatern) Kerstverhalen voor kinderen en jonge mensen Els Florijn, Mirjam van der Vegt, Iris Boter e.a. 2012, Uitgeverij Mozaiek, Zoetermeer 218 blz., € 17,90 ISBN 9789023 994152 Bij uitgeverij Mozaiek verscheen een bundel nieuwe kerstverhalen voor kinderen en jonge mensen. Tweeëntwintig om precies te zijn. Een bundel om voor te lezen, zelf te lezen of om te gebruiken voor de kerstviering op school, in de kerk of thuis. De sfeervolle nachtblauwe kaft en het goudgele leeslint doen veelbelovend aan. De inhoudsopgave onthult een divers palet auteurs die meewerkten aan ‘Allemaal sterretjes’. Sarah van der Vlist is met haar vijftien jaar de jongste schrijfster en sluit de bundel af met een verhaal over Katyusha die elke week de vuilnisbelt afspeurt naar spulletjes die haar vader kan verkopen. tussen allerlei oude rommel vindt ze een boek met een versleten kaft: ‘Kerst: het feest van de engel’. Hedendaagse verhalen worden afgewisseld met gebeurtenissen uit (een ver) verleden zoals Els Florijn beschrijft in ‘De heilige Christoffel, herinneringen uit het jaar Onzes Heeren 1704’. Liesbeth Morren tekende een aangrijpend verhaal op over Sanne die afscheid moet nemen van haar stervende moeder. De Roemeense Ileana viert haar met haar ouders in een kleine flat haar eerste kerst in Nederland. Haar vader zoekt al maanden naar werk. Voor Ileana duurt het wachten zo lang. In ‘Sterre’ van Maria de Jonge blijkt dat eerlijkheid het langst duurt voor de dertienjarige Remco, krantenbezorger van het Streekblad.

‘Allemaal sterretjes’ is een echte aanrader om aan te schaffen en er daarna nog heel lang plezier van te hebben!

Thuiskomen

Dan Walsh 2012, Kok Omniboek-Utrecht 238 blz., € 15,00 ISBN 9789059 778450

Het is december 1943. De vader van de zevenjarige Patrick Collins vecht in Frankrijk in het geallieerde leger tegen de Duitsers. Shawn Collins is nog onwetend van de tragedie die zijn gezin trof: zijn vrouw Elizabeth kwam kortgeleden om het leven bij een verkeersongeluk. Patrick wordt door het maatschappelijk werk ondergebracht bij zijn enige overgebleven familielid: grootvader Collins. ‘Terwijl Patrick het trapje opliep , kijk hij op. Eerst naar het geruststellende gezicht van mevrouw Townsend, de maatschappelijk werkster, en toen naar het gezicht van een kalende, oude man. In zijn mondhoek hing een gedoofde sigaar. Hij glimlachte niet.’(13). Voor Patrick beginnen de meest eenzame dagen uit zijn leven. Zijn opa zit niet bepaald op hem te wachten. Hij heeft al jaren

ruzie met zijn zoon en weigert elk contact. Alle verzoeningspogingen van zijn schoondochter Elizabeth waren op niets uitgelopen. Tijdens de laatste verzoeningspoging die ze onderneemt krijgt ze onderweg een dodelijk auto ongeluk. Als door een wonder overleeft Patrick, die naast haar in de auto zit, het ongeval. Voor Patrick staan er deze decembermaand maar drie dingen zijn verlanglijstje. Een: dat het leger zin vermiste vader terugvindt. Twee: hij wil weg uit het huis zijn opa. Drie: hij wil het soldaatje meenemen dat bij zijn opa op zolder ligt. Patrick besluit de tweede wens van zijn verlanglijstje alvast in vervulling te doen gaan en loopt weg bij zijn opa. Het is een ijskoude nacht en er is geen doorkomen aan in de manshoge hopen sneeuw . Tot op het bot verkleumd en doodmoe besluit Patrick even uit te rusten in een steegje. Morgen wil hij mevrouw Townsend bellen om te zeggen dat ze hem op moet komen halen.Met het briefje met haar telefoonnummer in zijn hand geklemd overmant hem langzaam de slaap. Houten soldaat In de steeg loopt nog een man, de zwarte arbeider Ezra Jeffries. Diep in gedachten oefent hij de woorden die hij straks thuis zal moeten gaan zeggen. Eerder die dag kreeg hij zijn ontslag aangezegd. En dat terwijl het gezin maar ternauwernood de eindjes aan elkaar kan knopen. Ondanks de ellendige omstandigheden is er één ding dat hem op de been houdt: zijn vertrouwen op God. Op het nippertje ziet Ezra de kleine jongen liggen en neemt hem mee naar huis. Daar wacht de zwaar onderkoelde Patrick een warm onthaal en ontbreekt het hem, ondanks de armoede van de Jeffries, aan niets. Maar zal grootvader Collins ooit nog ontdooien? En waar ergens in Europa is zijn vader? Welke rol speelt de houten soldaat op de zolder van Ian Collins?

Door Jolanda Driesse-Bosland Intussen wordt de schamele nalatenschap van zijn schoondochter Elizabeth afgeleverd bij Ian Collins. Tussen haar spulletjes vindt hij een doos met brieven. De correspondentie tussen Shawn en Elizabeth vormt een keerpunt in het leven van de oude man. ‘Thuiskomen’ is het debuut van de Amerikaanse Dan Walsh en een verhaal over geloof, hoop en liefde. De schrijver geeft de lezer een hoopvolle boodschap mee. Oude, zondige patronen, ruzies, misverstanden en bittere gedachten verdwijnen als de liefde van God ingang vindt in het hart. Vergeving en verlossing komen daarvoor in de plaats. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van de alwetende verteller. Dat geeft soms wat afstand tussen de lezer en de hoofdpersoon Patrick. Toch maakt de gevoelige schrijfstijl van Walsh dat je Patrick als lezer in je hart sluit. Maar soms zou je toch nog iets dichter bij hem willen komen en hem beter willen leren kennen. Het boek bevat verder interessante en nostalgische details van het dagelijks leven in Philadelphia tijdens de oorlogsjaren.

gende titels als ‘Er is betaald’, ‘Maar ik geloof wel wat’ en ‘Pastoraat tussen de wielen’. Ontroerend is het verhaal over Rinus, rokend en drinkend en aan het eind van zijn eenzame leven. De map van Monuta lag opengeslagen op de tafel in zijn woonkamer. ‘Ik mocht niet weggaan zonder eerst uitvoerig met hem te bidden. Ik dacht aan zijn moeder en haar bidden. Ze gebruikte meestal een ver-

Stadspelgrims

Ontmoetingen onderweg Drs. P.L. de Jong 2012, Uitgeverij Boekencentrum 128 blz., € 13,90 ISBN 9789023 926351 ‘Pelgrims zijn we allemaal. En elke zwerver zoekt zich een weg naar een uiteindelijk thuis’. De Rotterdamse predikant P.L. de Jong schrijft over ontmoetingen in de stad die te denken geven. En schrijven kan hij! Liefdevol en met humor verhaalt hij van hij allerlei ontmoetingen met mensen die op zijn pad kwamen als predikant. Over eenzaamheid, de dood, onderlinge liefde en hoe de Geest werkt: ‘Het Woord blijft. Juist in de stad’. Het eerste gedeelte van het boek bevat tweeëntwintig columns met veelzeg-

kleinnaam als ze het over hem had. “Ik ben erg blij dat je er was”, zei hij toen hij me uitliet.’(80) In het tweede gedeelte van de bundel is een verzameling strandverhalen opgetekend. De predikant, een Zeeuw van geboorte, is niet alleen stadsmens maar ook natuurmens en komt regelmatig tot rust aan de Zeeuwse stranden. Drs. Pieter L. de Jong (1947) was van 1992 tot aan zijn emeritaat seniorpredikant van de Oude of Pelgrimvaderskek in Rotterdam-Delfshaven (PKN). Hij schreef onder meer de Bijbelse dagboeken ‘Doorgeven’ en ‘Door vreemd gebied’.


16

WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Den Bommel EE

Wij wensen u Fijne Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar

Een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar Aannemingsbedrijf J. Kroon & Zn. bv Kroon Projektontwikkeling bv

Anton, Corina, Niels, Arjan en Tony Lokker Jacqueline, Anita, Annelies, Ellen, Anne, Lisanne, Demi en Lucia

Voorstraat 32, 3258 BA Den Bommel 0187 61 1295 www.jkroon.nl

Verenigingsgebouw

‘Bommelstee’ wenst een ieder

prettige Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar Schaapsweg 34 – Tel. (0187) 612293 Den Bommel

Voor bespreking: beheerster

Gewijzigde openingstijden

Aan onze cliëntèle, vrienden en bekenden

gedurende de kerstdagen en oud en nieuw

prettige Kerstdagen

Extra open: Maandag 24 december 9.00 - 17.00 u Extra open: Maandag 31 december 9.00 - 15.00 u

voorspoedig nieuwjaar toegewenst

Aan onze cliëntèle, vrienden en bekenden

Op overige dagen gelden onze reguliere openingstijden.

GARAGE BLAAK

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar toegewenst

DEN BOMMEL – (0187) 611317

Voorstraat 10, Den Bommel Telefoon (0187) 61 13 80

Directie en personeel van FidesWonen wensen u

PRETTIGE KERSTDAGEN en een

GELUKKIG NIEUWJAAR

De kantoren van FidesWonen zijn op 24 december 2012 de gehele dag gesloten. Vanaf donderdag 27 december t/m maandag 31 december 2012 zijn de kantoren Sommelsdijk en Dirksland tot 12.00 uur geopend. Het kantoor Den Bommel is deze periode gesloten. Woensdag 2 januari 2013 zijn de kantoren Sommelsdijk en Dirksland geopend vanaf 10.30 uur.

Sperwer 17, 3245 VP Sommelsdijk Postbus 9, 3240 AA Middelharnis Tel: 0187-890400 www.fideswonen.nl, info@fideswonen.nl

Mw. Thea de Zwart, telefoon (0187) 612415 www.bommelstee.nl

en een

Donderdag 20 en 27 december staan wij niet op de markt in den Bommel.

Design: Sfa Print bv

Het bestuur van de Stichting


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Zending

17

Zendelingen verbonden aan de Hervormde gemeente Dirksland Zoals meer kerkelijke gemeenten op het eiland ondersteunt de Hervormde gemeente van Dirksland een aantal zendelingen. Op deze pagina een overzicht van deze zendelingen en informatie over hun werk elders in de wereld.

Zuid Oost Azië Familie Den Butter

Indonesië - Tannie Hagens

Jaap en Marieke den Butter werden in 2002 uitgezonden vanuit de Hervormde gemeente in Bilthoven om onder de Tai Lue bevolking in Zuid Oost Azië te gaan werken. Ze werken in een zgn. ‘gesloten land’ in het Verre Oosten. Daarom proberen ze via ontwikkelingswerk de bevolking te bereiken met het evangelie. In eerste instantie waren ze betrokken bij de HIV/AIDS-preventie. Inmiddels is Jaap locatie directeur van ‘Bless ‘Y’ International". Daarmee is hij verantwoordelijk voor het werk van 35 stafmedewerkers en een aantal buitenlanders, verdeeld over vier projecten (HIV/AIDS-preventieproject, project onder prostituees, lepraproject en project onder gehandicapte weeskinderen). Inmiddels telt het gezin 6 kinderen (Christian, Jesse, Grace, Yiska, Tim en Amy). Veelal studeren ze thuis of krijgen thuis les. De oudste jongens gaan zo'n 600 km verderop 1 week per maand naar een internationale school. Het opbouwen van een relatie met de Aziatische mensen is een langzaam proces, maar steeds meer ervaart de familie dat ze vertrouwen hebben gewonnen bij de lokale bevolking. Een gevolg hiervan is dat de bevolkingsgroep diverse zendingsactiviteiten ontwikkelen voor hun eigen bevolking. Als christelijk gezin willen Jaap en Marieke graag een getuige zijn van Christus in Zuid-Oost Azië.

Tanny Hagens is geboren in Dirksland en woonde tot 1983 in Nederland. Zij volgde de opleiding voor verpleegkundige en is sinds 1983 werkzaam voor LEPRAzending. Ze begon haar werk in Thailand, maar vanaf 1988 heeft zij op verschillende locaties in Indonesië gewerkt. Eerst op Sulawesi en Irian Jaya (nu Papua) en vanaf 1997 op het eiland West-Timor. Sinds 2009 traint en adviseert Tanny medewerkers van de locale NGO Yayasan Transformasi Lepra Indonesia en woont in Bekasi, een plaats niet ver van de hoofdstad Jakarta. De ziekte lepra geeft niet alleen individueel problemen, maar ook maatschappelijke. Leprapatiënten worden vaak verstoten of gediscrimineerd en eindigen maar al te dikwijls op straat. Daarom is de doelstelling van LEPRAzending om mensen die de ziekte hebben of hebben gehad in staat te stellen als normale leden van hun gemeenschap te laten functioneren en te genieten van een leven zonder discriminatie. Zo worden dorpsgemeenschappen geholpen zelf de problemen te herkennen en verantwoordelijkheid te nemen om hun leefomstandigheden te verbeteren. Zodoende zal de onderlinge solidariteit verbeteren en heeft het werk een positieve uitwerking voor alle mensen in de dorpen. LEPRAzending is een internationale, christelijke organisatie, die werkzaam is in meer dan vijftig landen.

Meer info: www.omf.org www.infomekong.com www.gzb.org Als u hun werk persoonlijk financieel wilt steunen, kan dat door een gift over te maken op het volgende rekeningnummer 59.28.69.857 tnv GZBTFC Den Butter, Maartensdijk. Voor persoonlijk contact met de familie, kunt u mailen via tfcdenbutter@casema.nl

Kameroen - Ria en Robert Hedinger

Meer informatie kan verkregen worden via www.leprazending.nl en info@leprazending.nl Wilt u het werk van Tanny financieel steunen, dan kunt u dat doen via giro 889889 t.n.v. LEPRAzending o.v.v. Tanny Hagens.

Borneo - Ronny en Kay Heyboer

Nigeria Ellen Vreeswijk

Ellen Vreeswijk werkt sinds 1993 voor het christelijke ontwikkelingsproject Elim in Nigeria. Elim heeft een Nederlands en een Nigeriaans bestuur en is alleen werkzaam in Nigeria. Samen met 60 Nigerianen werkt Ellen daar (als enige blanke) aan de verwezenlijking van de visie van Elim: mensen met een beperking en/of met specifieke behoeften helpen (zodat ze evenals anderen zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij) en in aanraking te brengen met het Evangelie. Elim volgt de laatste internationale trends zoals ‘Inclusief Onderwijs’ (kinderen met een beperking ontvangen onderwijs in hun eigen dorp), microfinanciering, seksuele voorlichting en weerbaarheids training voor de jeugd. Ook wordt er aandacht geschonken aan een rechtvaardige, bijbelse balans in de man-vrouw verhoudingen en worden misstanden over de behandeling van weduwen aangepakt. Dit alles vanuit een Bijbelse visie. Meer informatie over Elim is te vinden op de website: www.elimnigeria.nl U kunt het werk van Ellen steunen door een gift over te maken op bankrekening 3141.58.928. t.n.v. Stichting Elim te Melissant E-mail is ook hartelijk welkom: ellenvreeswijk@gmail.com

Ria en Robert Hedinge werken voor Wycliffe Bijbelvertalers in Kameroen. Ze ondersteunen meer dan 30 vertaalprojecten in de omgeving van Bamenda. Robert werkt als taalkundig consulent. Hij help bij het analyseren en beschrijven van talen en assisteert bij het maken van woordenboeken. Daarnaast geeft hij cursussen op taalkundig gebied. Ria Hedinger is regionaal directeur, zij geeft leiding het regionaal kantoor in Bamenda. Daarnaast geeft zij leiding aan en ondersteunt de vertaalteams in de regio. Beiden ondersteunen het Bakossi vertaalproject, dat geleid word door CABTAL (Cameroon Association for Bible Translation and Literacy) Adres: Ria & Robert Hedinger, PO Box 5025, Bamenda-Nkwen, Kameroen E-mail: ria_hedinger@sil.org Informatie over Wycliffe bijbelvertalers : www.wycliffe.nl Giften: Rabobank 145288676 tnv Wycliffe bijbelvertalers (ovv gift fam. HedingerSchaap)

Ronny Heyboer is een Australische Nederlander, die samen met zijn vrouw Kay in 2004 begon met de bouw van het Living Waters Village in het Indonesische deel van Borneo. Het dorp is bedoeld om verwaarloosde en in de steek gelaten kinderen een nieuwe toekomst te bieden. Dat betekent concreet: voeden, verzorgen, onderwijs geven, en ook in aanraking brengen met het evangelie. Indonesië is voor het overgrote deel een islamitisch land en het is een verademing om daar in de rimboe een dorp aan te treffen, waarin het geloof in Jezus Christus beleden en verkondigd wordt. De bedoeling is dat er een dorp verrijst dat duizend inwoners kan huisvesten. Het dorp zal bestaan uit huizen voor de eerste opvang en huizen om permanent in te wonen. Piet en Corrie Vogelaar uit Dirksland zijn al jaren betrokken bij het project en ze gaan jaarlijks een aantal weken naar het dorp toe om mee te helpen bouwen, onderhouden en met de kinderen bezig te zijn. Voor meer informatie kunt u terecht via www.heyboer.org Wilt u het werk ten behoeve van het Living Waters Village financieel steunen, dan kunt u dat doen via rekeningnummer 112958052 t.n.v. Kinderdorp Borneo.

actueel nieuws > Betrouwbaar & a nd ge > Activiteitena ief ch > Nieuwsar erwachting > Lokale weersv > Kerk & Geloof


18

WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Oude-Tonge Wij wensen u

Prettige Feestdagen en een

M. J. Koster

Gezegende Kerstdagen • SCHILDERWERK • WANDAFWERKING • ENKELE EN DUBBELE BEGLAZING en een Voorspoedig wenst uNieuwjaar allen

prettige Fam. J.Kerstdagen de Geus Korenbloempad 39 en een voorspoedig nieuwjaar 3251 CT Stellendam

Mariniersweg 52 3255 VG Oude Tonge Tel. (0187) 641969

Werkplaats: West Achterweg 3

voorspoedig 2013 Cliënten en medewerkers

Bergings-, Taxi- en Garagebedrijf

VISBEEN

Familie, vrienden en bekenden Goede Kerstdagen en een gezegend 2013 Teun en Adrie van Kempen

Oude Tonge, tel. (0187) 64 08 44 / 63 17 77

voor al uw haarwerken

Pruiken Service Nederland Wij werken op een heel vriendelijke en serv

RADIO – T.V. – WITGOED VIDEO – ELEKTRO

* Gelukkig Nieuwjaar *

Wenst u prettige kerstdagen en voor het voor nieuwe jaar veel gezondheid al uw haarwerken en alle goeds toe. Wij werken op een heel vriendelijke en serv

Arendsstraat 17-19 • 3255 XA Oude Tonge • 0187 - 640993 www.pruikenservicenederland.nl

Holding Aardappelhandel

Kievit B.V.

Tramweg • Oude Tonge • Tel. (0187) 64 16 59

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2013

MARIN IE RSW E G 80 3255 VG OU D E -TON G E TE L. (0187) 632484 / FAX (0187) 630908

Wij wensen u

prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2013

Fam. W. Grootenboer Mercuriuslaan 14, 3255 TV Oude-Tonge wenst onze familie, vrienden en kennissen

Gezegende Kerstdagen en Gods Zegen in het nieuwe jaar toe.

WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

Stellendam Familie, vrienden en bekenden, bewoners en vrijwilligers van ‘De Vliedberg’ en bewoners van ‘Het Spectrum’, dokter De Vries, vrijwilligers die het eten rondbrengen

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2013

P. Koese

Prinses Margrietstraat 7, Stellendam

Plaza ‘t Wapen van Stellendam Voorstraat 2, 3251 BD Stellendam Tel. 0187 491376 Internet: www.wapenvanstellendam.nl Email: info@wapenvanstellendam.nl

Palza ‘t Wapen van Stellendam wens iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Volg ons op Twitter: @wapenstellendam Facebook: facebook.com/stellendam 's Maandags gesloten

Hartelijk dank voor al uw goede wensen.

Wederzijds Gezegende Kerstdagen en een gezond 2013 toegewenst. Hartelijke groeten,

Piet en Jo Sperling Stellendam

Wij wensen alle familie, vrienden en bekenden

gezegende Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar. Wout en Pie van Huizen Willem de Jagerstraat 9 3251 BG Stellendam

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar Mevr. T.J. Redert-van Rossum Korenbloempad 15 3251 CT Stellendam


WOENSDAG 19 DECEMBER 2012

19

Nieuwe-Tonge

MEUBELSTOFFEERDERIJ

MEUBELa STOFFEERDERIJ Laur OokOpeningstijden: voor het

Laura Fun

Laura Fun

Molendijk 110, AN Nieuwe-Tonge, (06) 50 stofferen van uw Watertoren 47ef 21 21 09 Dins-, 3244 don-, vrijdag Molendijk 110 bootkussens en

Installatiebedrijf J.W. VAN OOSTENDE

wenst u

3247 CL Dirksland

van 9.00 tot 16.30 uur 3244 AN Nieuwe-Tonge 06 - 502 121 09 Prettigecaravankussens Feestdagen (06) zaterdag 50 21 21 09 van 9.00 tot 12.00 uur en een Voorspoedig 2013

wenst familie, vrienden en klanten

goede Kerstdagen en een voorspoedig 2013

Stoomerette ’t Vlak b.v.

Autobedrijf GOEMAAT Kerkstraat 53 • Nieuwe Tonge wenst clientèle, familie, vrienden en bekenden

goede Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar

Camping - Caravanhandel Nieuwe Tonge • ☎ (0187) 651259 www.degrevelingen.nl

Gezellige Feestdagen en een

goed en zonnig 2013

wenst cliëntèle

prettige Kerstdagen en een

voorspoedig 2013

Zuideinde 39 BARENDRECHT Tel. (0180) 612579 www.stoomerette.nl

Aan familie, vrienden en bekenden

een goede Kerst en een gezond en voorspoedig 2013 toegewenst

D.J. Koppenaal-Visser Molendijk 142

NIEUWE TONGE

B.V. Graanhandel P. van Schelven Oudelandsedijk 10a / Postbus 21 Tel. (0187) 652063 / Fax (0187) 652162 3244 ZG NIEUWE TONGE

Prettige Kerstdagen

D. Ras en C. D. Ras wensen u

Gezegende Kerstdagen en een

Voorspoedig 2013 Groeneweg 11, 3244 LJ Nieuwe Tonge

KOOP AVON D

en een

Voorspoedig Nieuwjaar

Fam. Breeman wenst vrienden en bekenden Goede Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar Westdijk 7, 3244 BM Nieuwe Tonge

Mijn buurt, mijn Spar

Kom naar de lekkerste koopavond van het jaar! Kom langs en proef ons kerst assortiment op:

zaterdag 22 december van 15:00 tot 19:00 uur

Spar Klapmuts

Westdijk 14 3244 BM Nieuwe Tonge

Tel. 0187 651378 Email: sparklapmuts@despar.info


EINDEJAARS VOORDEEL! WOENSDAG

19

KOOPAVOND

DECEMBER TOT 21:00 U DONDERDAG

20

KOOPAVOND

ACTIEPRIJS

DECEMBER

ACTIEPRIJS

4620,-

TOT 21:00 U

3220,-

VRIJDAG

21

KOOPAVOND

DECEMBER TOT 21:00 U

NIEUWE COLLECTIES TEGEN OUDE PRIJZEN!

22

LUXE VAATWASSER

STEENGOEDE GRANIET-ACTIE!

Z AT E R D A G

ACTIEPRIJS

1990,-

ACTIEPRIJS

490,-

65 CM DIEP, ZONDER MEERPRIJS

DECEMBER TOT 17:00 U MAANDAG

24

DECEMBER

SFEERVOL ENGELS FORNUIS! DRIE APARTE OVENRUIMTES!

TOT 17.00 U

G R AT IS T E G E L P L IN T E N

Kookdem o ’ s bij Ardi

WOENSDAG

26 GEOPEND!

DECEMBER

ACTIEPRIJS

166,-

13.00-17.00 U DONDERDAG

27

KOOPAVOND

DECEMBER TOT 21:00 U VRIJDAG

28

bij aankoop van een stenen werkblad

GRA NIET per mete r vana f

Acties Grabbelton Proeverijen

Eindejaarscadeau* voor elke klant!

g! Kookdemo’s; elke da Gratis oliebollen Eindejaarscadeau

*Tijdens de actiedagen bij aankoop vanaf € 2.000,-

KOOPAVOND

DECEMBER TOT 21:00 U Z AT E R D A G

29

BIJ AANKOOP VAN 4 ATAG APPARATEN: GRATIS GROHE KOKEND WATER KRAAN* t.w.v. €1195,€792,-

€1019,-

Actieprijs € 600,-

Actieprijs € 725,€399,Actieprijs € 299,-

DECEMBER TOT 17:00 U MAANDAG

31

DECEMBER TOT 16.00 U

Actieprijs € 675,€1059,-

G R AT IS !

2e Kerstdag geopend van 13-17 uur!

ARDI KEUKENS & SANITAIR CECILIAWEG 4, 4697 RV SINT ANNALAND T (0166) 653448 W WWW.ARDIKEUKENS.NL PELMA KEUKENS AMUNDSENWEG 47, 4462 GP GOES T (0113) 21 97 70 W WWW.PELMAKEUKENS.NL

Kerstkrant Eilanden-Nieuws 2012  

De huis-aan-huiskrant van woensdag 19 december 2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you