Page 1

84e jaargang • Nr. 8162 • Christelijke nieuwsmedia op gereformeerde grondslag • Tel. 0187 47 10 20 • redactie@eilandennieuws.nl • Maandag 12 november

Eilandelijke VVD voert campagne met ‘kanon’ Ivo

9

Oud Stellendammer Klink professor in Amsterdam

11

Straatversiering in Melissant

13

Muzikaal onthaal voor Sybrand Buma op Goeree-Overflakkee

Ladies Night bij Graka SOMMELSDIJK - Aanstaande donderdag zijn alle dames van Goeree-Overflakkee en omstreken, welkom op de Ladies Night bij tuincentrum Graka.

MIDDELHARNIS - “Een zeer geslaagde ontvangst”, zo was de eerste reactie van CDA voorman Sybrand van Haersma Buma, die jl. vrijdagmorgen tijdens een werkbezoek de Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits in Middelharnis aandeed. Samen met CDA Tweede Kamerlid Peter Oskam, CDA-fractievoorzitter in Provinciale Staten Hans Démoed en enkele eilandelijke CDAvertegenwoordigers vereerde hij de school in Middelharnis met een bezoek. En graag maakte de school van de gelegenheid gebruik om op ludieke wijze serieus aandacht te vragen voor de zorgen in onderwijsland, dat door de voorgenomen bezuinigingen in het nog ter discussie staande regeerakkoord ook geraakt zal worden.

Het hele tuincentrum is reeds in kerstsferen gebracht, waardoor de diverse kerststijlen mooi tot hun recht komen. Tijdens deze avond kunnen de dames rustig rondsnuffelen, lekkenijen proeven, contacten leggen op het sfeervolle plein met kerstbomen, enzovoort. Graka verzorgt verder een kerstpresentatie tijdens de Ladies night. Dames, die er graag bij willen zijn kunnen voor € 1,- een kaartje kopen aan de kassa. De opbrengst hiervan komt ten goed aan de Reumapatiëntenvereniging Goeree-Overflakkee. De ladies Night begint om 19.00 uur.

Zegelring gevonden?

Door Hans Villerius

De zorgen hierover én het nieuws dat de Christen Democraten naar school zouden komen, wat pas een week vóór het CDA-bezoek op school bekend werd, deed de altijd creatieve geest van muziekdocent Mar van der Veer op volle toeren werken om hier iets speciaals van te maken. In luttele tijd stelde hij een muzikale act samen, een politiek muzikaal spel met kabinet en oppositie, waar niet alleen leerlingen bij betrokken waren maar waarbij ook de CDA-ers aan het zingen moesten. Van der Veer componeerde een lied waarin de zorgen worden geuit en wordt geprotesteerd tegen de bezuinigingen op het cultuuronderwijs. ‘Zit er muziek in de politiek? Of houdt men in Den Haag niet van muziek? Vindt men aan kunst geen kunst meer aan?

De CDA-kopstukken in de Prins Maurits  Verliezen al die vakken op school hun bestaan?’, zo luidde de tekst. Na een paar keer oefenen bleek in de Haagse CDA-ers toch best muziek te zitten, want al gauw zongen ze gepassioneerd mee. Op de piano werden ze begeleid door o.a. Marco van ‘t Hof, eveneens muziekdocent, die tijdens het zingen de rol van premier Mark Rutte moest vervullen, door vooral te blijven lachen als er fouten worden gemaakt. Vanuit de piano klonken trouwens alleen akkoorden, regeerakkoorden, en Van ‘t Hof liet ze even afzonderlijk horen: één VVD-akkoord en één PvdA-akkoord. En daaromheen lieten in het lied groepen leerlingen hun

Foto: Hans Villerius oppositiestemmen horen: ‘PVV en de SP, PVV en de SP’, ‘D zes-en-zestig Die-ren-par-tij, D zes-en-zestig Dieren-par-tij’, ‘Vijf-tig plus Groen Links Groen Links’, ‘SGP Chris-ten U-nie, SGP Chris-ten U-nie’, en natuurlijk: ‘C-D-A, C-D-A, C-D-A’. Tegelijkertijd en door elkaar heen klonk het spel, maar toch als harmonieus geheel. De delegatie van de Tweede Kamerfractie kon deze muzikaal/politieke uiting zeer waarderen en sprak bij monde van Buma over “een zeer geslaagde ontvangst”. Aansluitend werden ze op school bijgepraat over diverse zaken die het onderwijshart van de school raken, zoals het strategisch beleids-

plan en het projectonderwijs en het Verrijkingsvak in Havo 3. Herindelingsbezoek De CDA-politici bezochten vrijdagmorgen Goeree-Overflakkee als ZuidHollandse herindelingsgemeente. Op de agenda stonden de beleidsvelden Onderwijs en Zorg. Het werkbezoek startte op de Prins Mauritsschool, daarna waren ze te gast in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te Dirksland, waar na een korte rondleiding gesproken werd over de toekomst van het ziekenhuis in het licht van nieuw te treffen overheidsmaatregelen.

Op de redactie kwam de volgende vraag binnen: ‘Mijn vader, aanstonds 88 jaar oud, heeft op woensdag 31 oktober Ouddorp bezocht waar hij met wat kennissen door de dorpskern heeft gelopen en uiteindelijk wat gegeten bij Hameeteman’. Nu is hij die dag zijn gouden zegelring met de letters MX verloren. Deze ring is nog van zijn grootvader geweest en heeft een enorme sentimentele waarde voor hem’. Wie de ring gevonden heeft kan contact opnemen met Ronald M. Maijer, tel. 010-4761288. Email: r.m.mayer@nsscy.com

De Waal Hoveniers

AED redt levens bij juist gebruik

Nieuwe-ToNge Tel. (0187) 652484 www.dewaalhoveniers.nl

Volg een training en redt levens!

info@becare.nl

www.rozima.nl

hét grote

Eilandelijk verkiezingsdebat 15 november 2012 | De Staver

Voor ontwerp en aanleg ing van uw bestrat

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

Erf- en sierbestrating

KOESE

een ve il ig ge vo el !

Sommelsdijk Sommelsdijk Sperwer 2a, 3245 DK Sommelsdijk Sperwer 2a, 3245 DK Sommelsdijk Tel. 0187-611662 Tel. 0187-611662 Sint Annaland Veilingweg 15, 4697 RB Sint-Annaland Sint Tel.Annaland 0166-653625 Veilingweg 15, 4697 RB Sint-Annaland Tholen Tel. 0166-653625 Slabbecoornweg 50, 4691 RZ Tholen Tel. 0166-600500

www.renaultkoese.nl www.renaultkoese.nl

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

Molenlaan 29 Sommelsdijk . . . Persoonlijk

www.lodderfinancials.nl Administratie- en belastingadvieskantoor Watertoren 49a • 3247 CL Dirksland • 0187-663298


84e jaargang •

lijke

Nr. 8135 • Christe

3

Ab van der Veer geniet van een koninklijke

e grondslag • Tel.

gereformeerd nieuwsmedia op

De toekomst van “Het Diekhuus” staat op het spel

0187 47 10 20 •

5

8

Happende honden niet gestraft, wel bekeurd

>>

g voor in id e h c s r e d n o e Koninklijk uten André van den Ho >>

sigaar

Tijdens de jaarSTELLENDAM van het brandlijkse korpsavond reede, afgeloweerkorps Goede taurant Expo Res in dag vrij pen llendam, werd Haringvliet te Ste en van brandafscheid genom van den Houten. weerman André id kreeg hij een Bij die gelegenhe erscheiding uitKoninklijke ond n burgemeester gereikt, waarva van de gemeente Ger van de Velde de bijbehorende Goedereede hem dde. versierselen opspel

s

nsdag 8 augustu

ennieuws.nl • Woe

redactie@eiland

weeK(46)aanBiedinGen

Wijziging inzameling afval

In verband met GOEDEREEDEil op maandag 9 apr Tweede paasdag -container in de GFT wordt de bruine egd Goedereede gele gehele gemeente il oor, dus op 7 apr op de zaterdag erv 0 container voor 07.0 de 2012. Gelieve edig voll zetten. Een uur aan de weg te e. lier overzicht van de regu

Gezouten Krap

Kuikenbouten

Wie heeft er bloedglucosemet ? en nd gevo

n - Met het verkope SOMMELSDIJK voor Woord & van krentenbrood rdag, is in de kern Daad, afgelopen zate een van de verkok sdij mel Som van semeter verloren. pers zijn bloedgluco is in een zwart etui, Het apparaatje zit w tour link en blau van het merk Con iemand de meter grijs van kleur. Als nde vrie e wordt dez gevonden heeft, d verzocht contact lijk doch dringen tel.: Steef van Loon, op te nemen met ail: stvanloon@klik 06 23130403, e-m open van krenten verk het safe.nl. Met en lop afge & Daad, ord Wo r voo od bro skern van Sommel zaterdag, is in de opers zijn bloeddijk een van de verk tje araa app Het oren. glucosemeter verl , is van het merk zit in een zwart etui w grijs van kleur. blau en link r tou Con onden heeft, ter ees er and de met gev door burgem et iem gez Als men bloe lijk doch drinelen en in de Vossen Fotografie wordt deze vriende Koninklijke versiers van de in Wim ist : te nemen zoju Foto op zijn tact ten en zijn vrouw gend verzocht con André van den Hou 06 23130403, e Stellendam, Steef van Loon, tel.: gers van, met nam met bur erfde kaz hoe de .nl. Met er eest sploeg, zowel op stvanloon@kliksafe p hebt. De burgem ge- van de blu rden van e-mail: brood voor bij een alar- hul bij hem aan. Bur niet bij deze woo open van krenten tijdens de uitruk ter verk als ech ne het nooit tevergeefs ‘t is er g een eest rdag, is r jouw inbren de van de gem te laten. De burgem Daad, afgelopen zate van mering. Mede doo meester Van de Vel hte waardering rden Woord & vrijdagavond dan Sommelsdijk een niet bij deze woo Stellendam een hec ter van eg n ech splo ‘t ker blu fde de de in te Goedereede had hoe r eter Hare paraat staat om heidswoorden voo te laten. Namens zijn bloedglucosem verkopers 11:27:21 club mensen die ook warme afsc e van waardering ze f de een 20-6-2012 chtl.pd trix moShel te helpen ten tijd in Bea apparaatje zit in ingilni euws_vpblokKon12_e hun medemens André. - verloren. Het nd- Majesteit 2006 ink bra Kon je een ens ook Tijd st spuitga . nde etui rt eide van calamiteiten. zwa sch tal aan n. n... heb je een groot erscheiding uitreike Leren door te doe n weercarrière rbij je de lijke ond g was je een steu en meegemaakt waa “Door je ervarin ations kst erders uitrukk Tan elvo s bev öp de Kn r ell voo Sh en toeverlaat

Opening en open huis woonzorgcomplex Goedereede

rius

s Ville Geschreven door Han

Er is harddiggewerkt aan de realisatie van ons nieuwe woonzorgcomplex in Goedereede. nlijke omstan Vanwege persooVrijdag 16tennovember a.s. vindt de officiële opening plaats. Wij stellen u graag in de gelegenheid den Hou van ré And kon heden van deel uitmaken prachtige locatie te komen bekijken tijdens een open huis op: (38) niet langer om deze 2 raan hij van 199 de blusgroep, waa en is geweest. Op tot 2012 verbond 2 trad hij er als Nieuwjaarsdag 199 er in dienst en brandweervrijwillig er daarna steeds verd bekwaamde zich hij In 1994 behaalde in dit vakgebied. het 0 200 in acht, het diploma Brandw 1 acht le klas, in 200 diploma Brandw ner gevaarlijke ken Ver aat ific het cert fdHoo a lom het dip stoffen, in 2002 ig jaar het certibrandwacht en vor Zo tewater redder. vlak per Op at fica oden mogelijkgeb heeft hij binnen de n nge le aan opleidi heden het maxima l deze ook allemaa gedaan en sloot af. Verder woonde met goed gevolg bij en ond oefenav hij altijd trouw de t housiasme en inze en door zijn ent collega’s op sleepgere jon l vee nam hij uw -vro of an eerm touw om de brandw nu zijn. Voor hen te worden die ze wijls als vraagbaak dik hij rde gee fun

Per Kilo van 8,98

ZATERDAG 17 NOVEMBER 2012 VAN 13.00 TOT 16.00 UUR

voor

jaar 0 2 t a ta s e b n e ti r êvee

4,

Brê

Tijdens de jaarSTELLENDAM van het brandlijkse korpsavond reede, afgeloede Go rps rko wee taurant Expo pen vrijdag in Res llendam, werd Haringvliet te Ste en van brandafscheid genom van den Houten. weerman André id kreeg hij een nhe ege gel die Bij erscheiding uitKoninklijke ond n burgemeester gereikt, waarva van de gemeente Ger van de Velde de bijbehorende hem de ree Goede dde. versierselen opspel

vernieuwd! en 24-uur per dag tank maat

CM

CY

K

vo el

melsdijk

• Middelharnis/Som

” - Langeweg 113

• Ouddorp

koe nl ult se.nl oese. ltk w.rena www.r enau ww

- Oosterweg 2 “Knöps Ouddorp n alleen ! méér dan tanke

IEDe! Waal e-THooNvegeniers IT D E G A D IJ R V Nieuw NU OP ONZE 484 www.knopsbv.nl

n.nl www.debaareiere

5 ,-

n bij het nieuws e d n ro rg te h c A > oefenav de p GondOen bij en 200:1 Jaltij , in k odntrougw o le klas ke omstandigacht b siasme en inzet nam nlij soo e per a Brandw ri e diplom door zijn enthou Vanweg ru n ijke ten aarl re Hou gev e op sleeptouw den g ner l jongere collega’s kon André van > Jon certificaat Verken rius

s Ville Geschreven door Han

het fd- hij vee an of -vrouw te het diploma Hoo stoffen, in 2002 om de brandweerm jaar het certiig zijn. Voor hen fun vor en t ach brandw worden die ze nu Zo . aak en der red tewater dikwijls als vraagb hij rde ficaat Oppervlak gee nooit de geboden mogeere collega’s klopten heeft hij binnen n- ook de oud eester imale aan opleidi hem aan. Burgem lijkheden het max l tevergeefs bij maa alle ook e t dez gen gedaan en sloo Van de Velde. Verder woonde hij met goed gevolg af.

f > Kerk & Geloo

Tel. (0187) 652 iers.nl www.dewaalhoven

00 800 8748 5874 6–15 T. 06-1 Den Bommel, T. 0 en retail  Ook voor horeca 

> Tot en m

Per fles van 9,99

Tilse Kip  Verse eieren en

2013 voor € 2 et 31 december

groente in blik 425 ml, diverse soorten

Restant Vision BeuRs

melsdijk Som DK Sommelsdijk mels 2a, 3245DK Som er dijk Sperw Sommelsdijk 3245 2 2a, 61166 Sper 0187Tel.wer -611662 Tel. 0187 nd Sint Annaland RB Sint-Annala 4697 15, Veilingweg 653625 Sint 0166-land Tel.Anna Sint-Annaland 15, 4697 RB Veilingweg n en Thol 0166-653625g 50, 4691 RZ Thole Tel. Slabbecoornwe00 Tel. 0166-6005

“De Ronde Boom

CMY

ABONNEER U

heden deel uitmaken van (38) niet langer 2 raan hij van 199 de blusgroep, waa en is geweest. Op tot 2012 verbond 2 trad hij er als Nieuwjaarsdag 199 er in dienst en brandweervrijwillig er daarna steeds verd bekwaamde zich hij In 1994 behaalde in dit vakgebied. het 0 acht, in 200 het diploma Brandw

!

tevens nachtauto

MY

KOESE !

een ve il ig ge

Bonduelle

Hautes Côtes de Beaune 2007 Frankrijk rood

rijsd !

Y

1,69

Bourgogne

dagelijks scherp gep

M

voor

98

U bent van harte welkom om met eigen ogen te zien hoe wij onze visie op wonen en zorg hebben vertaald in dit nieuwe complex. Tijdens het open huis kunt u onder andere deelnemen aan één van de rondleidingen door het personeel van CuraMare Thuiszorg om 13.30 uur, 14.30 uur of 15.30 uur. U kunt uw auto parkeren op het parkeerterrein van het gemeentehuis van Goedereede.

C

Per Kilo van 3,68

Een stap verder er.nl

www.visser-viss

2 blikjes van 2,30

voor

voor

6,

0,99

79

foon: 0187 617 300

Middelharnis, Tele

. . . Stipt

ials.nl www.lodderfinanc antoor esk dvi nga asti bel 7-663298 Administratie- en ksland • 018 • 3247 CL Dir Watertoren 49a

l .n s w u ie n n e d n a il .e www

rantvango twitter.com/dek s ilanden.nieuw /e facebook.com

C1000 speRlinG Molenweg 4 3253 AM Ouddorp smo.sperling@c1000.nl

Acties zijn geldig van woensdag 14 t/m zaterdag 17 november (voor alle acties geldt op=op)

Kopen in 2012 biedt voordelen!

Dahlia 9 Dirksland

Voorstraat 20 Sommelsdijk

Voorstraat 44 Sommelsdijk

Marietjespad 2 Middelharnis

2/1 kap woning met garage, eigen parkeerplaats en heerlijke tuin voor de reële prijsstelling.

Op de mooie Voorstraat van Sommelsdijk een zeer royaal (1000 m3) en bijzonder sfeervol monumentenpand uit 1670 met garage/tuinschuur.

Kopen of huren? Zegt u het maar!

Middelharnis, Marietjespad 2 Vraagprijs € 249.000,-- k.k.

Wat is die prijs dan? De vraagprijs is € 249.000 K.K. de daadwerkelijke verkoopprijs laten we aan u over! Wat hebben wij u te bieden: • Uiterst degelijk gebouwde woning op 279m² eigen grond • 3 slaapkamers en mogelijkheid tot 4e slaapkamer • Royale garage met verdieping • Alles voorzien van dubbele beglazing en hardhouten kozijnen • Nieuwe CV Combiketel • Badkamer met ligbad, douche en tweede toilet • Mogelijkheid tot bouwen van een schuur op dit perceel Zoals u kunt lezen alle voorwaarden voor een heerlijke woning voor u en uw gezin! Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvende bezichtiging bij dit pand. Overdracht op korte termijn mogelijk

Vraagprijs € 575.000 K.K. Inruil eigen woning mogelijk* •

De woonkamer van 50 m2, open haard, klassiek parket, wijnkelder, eet/woonkeuken van 50 m2 en schouw van Belgisch hardsteen, zeer luxe keukeninrichting (handgemaakt 2008), serrre 2008. Alle ramen voor en achter zijn voorzien van de originele luiken. Aparte slaapverdieping van 23 m2 met alle voorzieningen. HR cv-ketel (2008). Overloop met bourgogne parket dat doorloopt in de ouderslaapkamer van 18 m2 aan de tuinkant. Witmarmeren badkamer met ligbad, douche, dubbele wastafel, 2e toilet en vloerverwarming. In totaal 4 slaapkamers en mogelijkheid tot 7 slaapkamers 2e Verdieping met een grote woon-, werk, speelruimte van 60 m2 en tweede keuken. Garage/ tuinschuur van 50 m2 met vaste trap naar de dubbele bergzolder en eigen ingang (adres) aan de Oost Achterweg. Rijksmonument: * vraag bij ons naar de voorwaarden

Vraagprijs € 195.000 K.K. Huurprijs € 12.000 per jaar excl. btw Heeft u altijd een kantoorpand willen hebben aan de Voorstraat van Sommelsdijk voor een hele reële prijsstelling? Dan is dit uw kans. Namens onze opdrachtgever mogen wij dit pand verkoper, verhuren of een combinatie van beiden. Het pand ligt op een prachtige zichtlocatie en biedt ruimte aan 10 werkplaatsen inclusief receptie. Het beschikt over airco en een keukeninrichting. Alle infra voor internet en telefonie is aanwezig. Bergzolder. Dit pand is ook als woning te betrekken of een combinatie van wonen en kantoor. Bent u op zoek naar een betaalbare bedrijfslocatie kom dan vrijblijvend bezichtigen.

Kaai 13 • 3241 CE Middelharnis • (0187) 476555 • www.vanalphenmakelaardij.nl

Unieke kans! Vrijstaand wonen voor de prijs van een tussenwoning? • • • • • •

Schitterende vrijstaande semibungalow met garage op 413m² eigen grond. Op een prachtig plekje in hartje Middelharnis. De woning is gedateerd maar biedt meer dan voldoende mogelijkheden om er een paleisje van te maken. Geschikt voor ouderen en gezinnen Leuke tuin rondom de woning Garage met elektrische deur


DINSDAG 13 NOVEMBER 2012

3

Nieuws in het kort Agenda Donderdag 15 november SOMMELSDIJK - Braakballen pluizen in het koetshuis aan de v. Gorcumstraat 22 van 19.45 -21.30 uur. Opgeven bij Ger Maatkamp 06-13195666. Org. Vogelwerkgroep Ver.natuur en landschapsbeheer. SOMMELSDIJK - Verkiezingsbijeenkomst in het Prieel van De Staver. Alle lijsttrekkers gaan deze avond met elkaar in debat. Aanwezigen kunnen vragen stellen. Inloop: 19.15 uur. Aanvang: 19.30 uur. Org: EilandenNieuws. Zaterdag 17 november STELLENDAM - Zeevogeltocht vanuit buitenhaven. Een dag lang varen op zoek naar zeevogels. De tocht kost € 40,- p.p. Opgeven is verplicht via info@ deltasafari.nl. DIRKSLAND - Concert van het ‘Delta Mannen Ensemble’ in de Hervormde Kerk o.l.v. Dinant Struik. Ook samenzang. Orgel: Stephan Folmer. Aanvang: 19.30 uur. Zaterdag 24 november OUDDORP - Winterfair in het centrum. Diverse activiteiten, demonstraties, workshops en optredens in de Ring van 10.00 - 16.00 uur. SOMMELSDIJK - Jubileumconcert in de Exoduskerk van het Mandolineorkest ‘Estampida’ o.l.v. Marco Ludemann. Aanvang: 19.30 uur. OUDDORP - Concert in De Overkant door het Skampa String Quartet uit Praag. Zaal open vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Kaartverkoop via VVV Ouddorp aan Zee, € 20,- p.p. Vrijdag 7 december GOEREE-OVERFLAKKEE - kerstreis Groei en Bloei naar de orchideeënhoeve te Luttelgeest. Prijs leden €59,50, niet leden; € 65,- Aanmelden voor 25 november bij Cees van de Graaf tel: 0187-681027, 06-40112917 of discograaf@hetnet. nl Zaterdag 8 december GOEDEREEDE - Kerstmarkt te Goedereede van 13.00-19.00 uur.

Project ‘Vogelen langs de Westplaat’ van start

Werkzaamheden aan de N57

MIDDELHARNIS - De stichting ‘Het Zuid-Hollands Landschap’ is gestart met de uitvoering van het project vogelen langs de Westplaat. In november en december wordt hard gewerkt aan het vervangen van het kijkscherm en de renovatie van de kijkhut Bonte Piet.

OUDDORP - Rijkswaterstaat gaat tussen 19 en 30 november de N57 vanaf Ouddorp tot De Punt veiliger maken. De weg wordt over een over een afstand van vijf kilometer opnieuw geasfalteerd, krijgt nieuwe belijning en een moeilijk overrijdbare middenscheiding met zogenoemde “broodjes” van hard materiaal. Zo moet het verkeer op de twee weghelften beter gescheiden worden. Het gehele traject is vanwege de werkzaamheden afgesloten van 19 november 7.00 uur tot 30 november 17.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de Oosterweg, Vrijheidsweg en de Groeneweg. Weggebruikers dienen rekening te houden met een langere reistijd.

Wie ooit de moeite neemt een wandeling te maken langs de Slikken van Voorne zal kijkhut ‘de Bonte Piet’ voor altijd in zijn hart sluiten. Mis-

Ontwikkeling locatie De Regenboog OOLTGENSPLAAT - De gemeente Oostflakkee heeft op 9 oktober besloten de locatie De Regenboog te verkopen aan twee partijen. De eerste partij is de heer A.A. de Vos, voor de bouw van een kantoor en een woning. De tweede partij is de Gereformeerde Gemeente Ooltgensplaat. Zij hebben met de locatie een mogelijk toekomstige uitbreiding van de kerk voor ogen.

Tip van de redactie

Braakballen pluizen

Iedereen die wel eens een keer braakballen van de kerkuil wil uitpluizen kan hier terecht. Onder deskundige leiding worden de fijne kneepjes van het pluizen bijgebracht. Na een korte uitleg over het hoe en waarom krijgen alle deelnemers zelf de gelegenheid om braakballen te pluizen. Met behulp van eenvoudige tabellen en een loep of binacolair worden de gevonden muizenschedels op naam gebracht. Aan het eind van de avond zal iedereen minimaal in staat zijn om aan de hand van een muizenschedel te bepalen bij welke familie deze muis thuis hoort.

grens van hun eigendommen. Tevens zijn met de gemeente afspraken gemaakt over de sloop van de school en het gereed maken van het terrein voor bebouwing. Overdracht Deze week zal de notariële overdracht plaatsvinden, zodat de komende week gestart kan worden met de sloop van de restanten van de oude school en het bouwrijp maken van het terrein. Dit houdt in dat voor het eind van deze maand de sloop is afgerond.

Beide partijen hebben onderling afspraken gemaakt over de nieuwe

RegioBank Ooltgensplaat reikt prijs uit

Kirsten Kreeft was de gelukkige winnares van de spaarweek.

schien wel het meest eenzame stukje Zuid-Holland. Helemaal alleen met de elementen wind en water. Juist ook vogels waarderen deze rust. Het Zuid-hollands Landschap houdt dit graag zo maar vindt het o zo belangrijk dat publiek hier van kan blijven genieten. Vanuit de kijkhut spieden naar de steltlopers kan het gehele jaar. Vanachter het scherm luisteren naar de nachtegaal kan straks weer in mei. Dankzij de Nationale Postcode Loterij kunnen deze recreatieve elementen vervangen en gerenoveerd worden. Publiek zal het scherm even moeten missen maar zal straks dubbel zo goed kunnen genieten.

OOLTGENSPLAAT - De RegioBank Ooltgensplaat organiseerde van 15 tot en met 19 oktober 2012 weer de Kinderspaarweek. Een kind dat leert om te sparen voor een doel, kan later beter met geld omgaan, iets wat RegioBank graag ondersteunt. Kinderen die hun spaarpot kwamen storten op de rekening ontvingen een leuke attentie. De jeugdspaarrekeningen van RegioBank maken sparen makkelijk en heel aantrekkelijk. Uw kind krijgt altijd een goede rente van 2,40%*, en leert om te gaan met een eigen rekening. RegioBank heeft onlangs ook het Zilvervloot Sparen weer geïntroduceerd. Naast de aantrekkelijke rente ont-

Ledenvergadering veteranen NIEUWE-TONGE - Op 16 november houdt de Veteranenvereniging van Flakkee een ledenvergadering in ‘Ons Dorpshuis’, Korteweegje 14 te Nieuwe-Tonge. Aanvang: 19.30 uur. Alle leden, maar ook veteranen die nog geen lid zijn, worden welkom geheten. Na afloop van deze algemene ledenvergadering is er gelegenheid om met elkaar van gedachte te wisselen.

vangt de rekeninghouder een spaarpremie tot maximaal 10% van de inleg. Informeer naar de voorwaarden van deze aantrekkelijke spaarrekening. Kleurwedstrijd Tijdens deze spaarweek werd een kleurwedstrijd gehouden. Degene die het mooiste spaarhuisje inleverde maakte kans op een Tablet. Uit de vele inzendingen is als winnaar gekozen, Kirsten Kreeft uit Ooltgensplaat! De bank wenst Kirsten veel plezier met de Tablet.

Rectificatie ledenvergadering GOEDEREEDE - In tegenstelling tot eerdere berichtgeving houdt de Oranjevereniging van Goedereede haar jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 29 november in ‘De Oostdam’, aanvang 20.00 uur. Tijdens deze vergadering zijn de volgende bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar: Wim Tanis, Krijn Breen en Frans Nagtegaal. De volgende leden stellen zich beschikbaar voor het bestuur: Pieter den Eerzamen, Vincent Keijmel en Krijn Tanis. De leden van de vereniging worden uitgenodigd om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Meer info op www.oranjevereniginggoedereede.nl of via de voorzitter, mevrouw Hoek 0187-492708.

Bingo bij de Zwaluw SOMMELSDIJK - Zaterdag 17 november is er bingo bij wijkvereniging de Zwaluw aan de Sperwer in Sommeldijk. Het zal een verrassingsbingo zijn. De inpakpieten komen ook even langs. De zaal gaat om 19.30 open en de bingo start om 20.00 uur.


Opnieuw zo’n groot wonder Zo lief en zo klein Opnieuw dat heerlijke gevoel van blij, trots en heel gelukkig zijn Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter en mijn zusje

Vajèn Adriana

Vajèn

31 oktober 2012 Martijn, Mirian en Fleur Winkels Anna Blamanpad 18 3241 DM Middelharnis

Hoe vergankelijk is het leven een zucht en het is voorbij. Onze lieve moeder is niet meer. Na jaren van afnemende krachten is ze voorgoed ingeslapen.

Wilhelmina van der Velde

12½ jaar getrouwd.

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgehad op de begraafplaats aan de Staakweg te Dirksland.

Dick en Tineke Kats

45 jaar getrouwd. Jolanda en Marcel Colton en Christianne Mandy Rico Tiffany Rebecca Naomi Henk en Rebecca Jake Michael Jamie Nicholas Wij zijn dankbaar om dit met hen te mogen vieren. Namens hen willen wij iedereen bedanken voor de vele kaartjes, berichtjes en andere blijken van medeleven tijdens het ziekenhuisverblijf en nu met Dick zijn herstel thuis. Met name de broeders en zusters uit Christengemeente De Rots bedankt voor jullie gebeden. Het is voor ons een grote steun geweest. Azaleastraat 1, 3245 CB Sommelsdijk

Met droefheid delen wij u mee dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen onze geliefde schoonzus en tante

Wilhelmina van der Velde

weduwe van Cornelis Bakker in de leeftijd van 91 jaar. Nieuwe-Tonge: M. van der Velde-Blok Josefien Abram Anton en Carolien Tom, Kees Marjet en Ilse

Hélène en Edwin Sven, Noa, Lars Natasja en Duco Noëlle, Danique  Damian, Rosalie Kirstin en Louis Arjan en Wilma Ayprill, Djessy, Nicky Marleen en Markus Dominik Liesbeth en Bram Leen Jos en Rune Ramon Linda en Mathijs Lennart Sabine Jorn Jasmijn Babette Remon Lem

K. Drooger J. Drooger-Kieviet

(in liefdevolle herinnering)

Wim en Leny Drooger Carla en Cor Joppe Corrie en Wim van Keulen Ankie Drooger Middelharnis, 11 november 2012

Psalm 27 Correspondentie-adres: D. Bakker, Emmalaan 6, 3247 AE Dirksland

Op D.V. 17 november zijn onze ouders en grootouders

Omoe Dorsman

Bram

Maandag 19 november 2012 zijn onze papa en mama

Rubensplein 15 3241 AM Middelharnis

Verdrietig zijn wij om het heengaan van onze lieve, biddende

Wij bidden om kracht voor Cobie, Nicole en Jeroen, Manon, Klaas en Lotte om dit verlies te dragen.

Nieuwe-TongeMiddelharnis 29 juni 1921 6 november 2012

‘Waar liefde woont, daar gebiedt de Heer Zijn zegen’

Wij zijn heel blij en dankbaar met papa en mama. Hartelijk gefeliciteerd.

Kees Trommel

weduwe van Cornelis Bakker

Daan

Jos en Natasja Lindemann

Bedroefd laten wij weten dat na een ernstig ziekbed, op 55-jarige leeftijd is overleden onze geliefde, behulpzame schoonzoon en zwager

Na een periode van afnemende krachten en een geduldig gedragen lijden, heeft de Heere uit ons midden weggenomen onze bijzondere moeder, schoonmoeder, liefhebbende omoe en overgrootmoeder

8 november 2012

Bastiaantje Kattestaart Je was een rots in de branding En koerste recht door zee Je trotseerde storm en golven Alleen had je de wind niet mee Veel te vroeg, maar omringd door liefde, is na een moedige, maar oneerlijke strijd mijn lieve man, onze zorgzame vader en schoonvader, mijn opa, zoon en schoonzoon uit ons midden weggenomen.

Cornelis Trommel ~ Kees ~ Hij werd slechts 55 jaar. Cobie Trommel-Drooger Nicole en Jeroen  Manon en Klaas Lotte Coen ~ in liefdevolle herinnering ~ C. Trommel-de Korte K. Drooger 11 november 2012 Oostvoorgors 99 3241 KD Middelharnis Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 14 november van 19.00 tot 21.00 uur in rouwcentrum ‘Media Vita’, Westelijke Achterweg 3, 3241 EH Middelharnis. De afscheidsdienst en begrafenis zullen in besloten kring plaatsvinden. Zijn laatste rustplaats zal zijn op de algemene begraafplaats ‘Vrederust’ te Middelharnis.

weduwe van Leendert Dorsman eerder weduwe van Adrianus Koppenaal

geboren  28 april 1924 

overleden 8 november 2012

Apeldoorn: Stijntje Hokke-Koppenaal Jan Hokke Wijk en Aalburg: Willy Hokke-Koppenaal Kees Hokke Oud-Beijerland: Aren Koppenaal Lia Koppenaal-Jonker Dirksland: Peter Koppenaal Sonja Koppenaalvan Driel Wijk en Aalburg: Ella Vervoorn-Koppenaal Wouter Vervoorn klein- en achterkleinkinderen Zorgcentrum ‘De Vliedberg’, Ouddorp Correspondentieadres: Korteweegje 27, 3247 BH Dirksland Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 13 november van 19.30 tot 20.30 uur in het verenigingsgebouw ‘De Rank’, Bosschieterstraat 6 te Stellendam. De dankdienst voor haar leven, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal D.V. gehouden worden op woensdag 14 november om 13.30 uur in de Hervormde kerk, Bosschieterstraat 4 te Stellendam. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Sommelsdijk. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren in ‘De Rank’.

~ Liever geen bezoek aan huis ~

Als u geen rouwkaart heeft ontvangen, dan vragen wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Verdrietig zijn wij om het overlijden van onze sterke oom

Met droefheid geven wij u kennis dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen mijn geliefde zuster, onze tante en oud-tante

KEES TROMMEL

Bastiaantje Kattestaart

Annet en Jeroen Christien en Gerard Sara, Timo en Jesse Leendert en Ellen Niels en Suzanne Bart Clarinda Peter Tim en Robin Anita en Rico Hans Hermien

weduwe van Leendert Dorsman eerder weduwe van Adrianus Koppenaal

in de leeftijd van 88 jaar. N. Bechtum-Kattestaart Mineke en Kees Pikaart Wilma en Piet Nuy Kees en Arina Bechtum

Verdrietig, maar dankbaar voor de vele goede jaren die wij samen hebben gehad, geef ik u kennis van het overlijden van mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Maartje Auperlé-Boogerman ~ Maartje ~

echtgenote van J.G.E. Auperlé * 18 juni 1926 

† 8 november 2012

Sommelsdijk: J.G.E. Auperlé Middelharnis: Jaap Stad aan ‘t Haringvliet: Annèt & Fulp John - Karolien Bart Sander Correspondentieadres: J.L. Auperlé Kaaidreef 9 3241 CG Middelharnis De begrafenis heeft op dinsdag 13 november plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats aan de Rottenburgseweg te Middelharnis. Kort na het overlijden van onze zwager is overleden onze geliefde zuster, schoonzuster en tante

Maartje Auperlé-Boogerman C.W. Boogerman L. Boogerman-van der Laan Kinderen en kleinkinderen

De grote belangstelling, de vele hartverwarmende, liefdevolle en bemoedigende bewijzen van medeleven die ik door middel van bezoeken in Ter Valcke en persoonlijk of schriftelijk mocht ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw

Cornelia Maria Tollenaar-Pijpelink - Corrie -

zijn mij tot grote steun geweest. Ik heb dit bijzonder gewaardeerd en wil u mijn oprechte dank betuigen. F.J. Tollenaar

kinderen en kleinkinderen Ouddorp, 8 november 2012

Nieuwdorp, november 2012


D a n kb e t u i g i n g

D a n kb e t u i g i n g

Daar het onmogelijk is, u allen persoonlijk te bedanken voor de vele blijken van medeleven en belangstelling, na het overlijden van onze geliefde moeder en oma

Voor uw belangstelling en meeleven, in welke vorm dan ook, die wij ontvingen na het overlijden van onze lieve vader, schoonvader en opa

Neeltje de Reus-Tanis zeggen wij u langs deze weg onze welgemeende dank. Onze dank gaat uit naar de verpleging, de vrijwilligers en de pastorale zorg van de ‘Westplaat’ te Middelharnis voor de liefdevolle verzorging aan moeder gegeven. Een speciaal dankwoord aan ds. D. Zoet en de kerkenraad, in het bijzonder ouderling Nelis, die in deze verdrietige periode om ons heen hebben gestaan met woorden van vertroosting en vermaning. Eveneens dank aan K. Groeneveld en zijn medewerkers van ‘Eben-Haëzer’ voor de goede zorgen tijdens de condoleance en de begrafenis. Begrafenisverzorging Van der Klooster en zijn medewerkers voor de persoonlijke begeleiding en de correcte wijze waarop de begrafenis is verzorgd. Hans en Gerda de Reus Huip de Reus Thea en Peter Verhagen en kleinkinderen Ouddorp, november 2012

Wij danken u heel hartelijk voor uw welgemeende belangstelling en medeleven die wij mochten ontvangen na het heengaan van onze zorgzame vader en opa

Johannis de Blok Uw bezoek, schrijven of aanwezigheid bij de condoleance of crematie hebben wij zeer gewaardeerd. Het zijn voor ons evenzovele bewijzen dat u aan Han een goede herinnering zal bewaren. Jan Bianca en Chris Patrick en Pauline Daniëlle en Roland Guri en Ingrid Stellendam, november 2012

Aat Visser zeggen wij u hartelijk dank. Wij hebben gemerkt dat hij bij velen van u, evenals bij ons, een grote plaats heeft ingenomen. Kinderen en kleinkinderen Herkingen, november 2012

Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzondere man. Wij zijn enorm geraakt en ontroerd door de grote belangstelling en het warme medeleven van zoveel mensen na het plotseling overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader

Kees Groenendijk Het gaf ons heel veel steun tijdens deze moeilijke en verdrietige dagen en wij willen dan ook iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes, advertenties, bloemen en de persoonlijke condoleances die wij mochten ontvangen. In het bijzonder willen wij John Spanjersbergh en medewerkers bedanken, voor de manier waarop wij in die dagen werden bijgestaan en voor de mooie wijze waarop hij de dienst en de begrafenis heeft verzorgd zodat wij op een waardige manier afscheid konden nemen. Dit alles heeft diepe indruk op ons gemaakt. Corrie Groenendijk-Orgers Jacco en Jessica, Elly en Marcel Goedereede, november 2012

D a n kb e t u i g i n g Wij willen u hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven en belangstelling die wij mochten ontvangen in de laatste weken en na het overlijden van onze lieve moeder, grootmoeder, overgrootmoeder en bet-overgrootmoeder

Jannetje Vlietland-Tanis D a n kb e t u i g i n g Voor de vele liefdevolle en hartelijke bewijzen van meeleven die wij van u persoonlijk of schriftelijk mochten ontvangen na het overlijden van mijn geliefde man, onze lieve vader, opa en ‘ouwe’ opa

CORNELIS ADRIANUS LEIJDENS betuigen wij u onze oprechte dank. In het bijzonder bedanken wij de medewerkers van Hospice ‘Calando’ voor de liefdevolle verzorging. Dr. A. Baelde bedanken wij voor alle bezoeken die hij bracht en de medewerking die hij verleende, wanneer dit nodig was. Ook bedanken wij Ds. N. van der Want en de kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente Melissant voor de geestelijke bijstand en het leiden van de begrafenis. Tevens willen wij René Noordhuis van uitvaartverzorging Kievit bedanken voor de goede en fijne verzorging voor, tijdens en na de begrafenis. E.J. Leijdens-Keizer Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Melissant, november 2012

In het bijzonder bedanken wij het personeel van ‘De Vliedberg’ voor de goede verzorging, Ds. Van de Griend voor de mooie en waardige afscheidsdienst in de kerk en de mooie woorden op de begraafplaats, ook willen wij u bedanken voor de vele bezoeken. Dinette Brinkman bedankt voor de goede verzorging tijdens de condoleance. Dank aan huisartsenpraktijk Ouddorp. Onze dank gaat ook uit naar fam. Van der Klooster en medewerkers voor de correcte begeleiding van de uitvaart. Kinderen kleinkinderen achterkleinkinderen achter-achterklenkind Ouddorp, november 2012


diNsDAG 13 novEMBER 2012

Familieberichten Da n k b e t u i g i n g

Da n k b e t u i g i n g

Daar het onmogelijk is, u allen persoonlijk te bedanken voor de vele blijken van medeleven en belangstelling, na het overlijden van onze geliefde moeder en oma

Voor uw belangstelling en meeleven, in welke vorm dan ook, die wij ontvingen na het overlijden van onze lieve vader, schoonvader en opa

Neeltje de Reus-Tanis zeggen wij u langs deze weg onze welgemeende dank. Onze dank gaat uit naar de verpleging, de vrijwilligers en de pastorale zorg van de ‘Westplaat’ te Middelharnis voor de liefdevolle verzorging aan moeder gegeven. Een speciaal dankwoord aan ds. D. Zoet en de kerkenraad, in het bijzonder ouderling Nelis, die in deze verdrietige periode om ons heen hebben gestaan met woorden van vertroosting en vermaning. Eveneens dank aan K. Groeneveld en zijn medewerkers van ‘Eben-Haëzer’ voor de goede zorgen tijdens de condoleance en de begrafenis. Begrafenisverzorging Van der Klooster en zijn medewerkers voor de persoonlijke begeleiding en de correcte wijze waarop de begrafenis is verzorgd. Hans en Gerda de Reus Huip de Reus Thea en Peter Verhagen en kleinkinderen Ouddorp, november 2012

Wij danken u heel hartelijk voor uw welgemeende belangstelling en medeleven die wij mochten ontvangen na het heengaan van onze zorgzame vader en opa

Johannis de Blok Uw bezoek, schrijven of aanwezigheid bij de condoleance of crematie hebben wij zeer gewaardeerd. Het zijn voor ons evenzovele bewijzen dat u aan Han een goede herinnering zal bewaren. Jan Bianca en Chris Patrick en Pauline Daniëlle en Roland Guri en Ingrid Stellendam, november 2012

Aat Visser zeggen wij u hartelijk dank. Wij hebben gemerkt dat hij bij velen van u, evenals bij ons, een grote plaats heeft ingenomen. Kinderen en kleinkinderen Herkingen, november 2012

Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzondere man. Wij zijn enorm geraakt en ontroerd door de grote belangstelling en het warme medeleven van zoveel mensen na het plotseling overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader

Kees Groenendijk Het gaf ons heel veel steun tijdens deze moeilijke en verdrietige dagen en wij willen dan ook iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes, advertenties, bloemen en de persoonlijke condoleances die wij mochten ontvangen. In het bijzonder willen wij John Spanjersbergh en medewerkers bedanken, voor de manier waarop wij in die dagen werden bijgestaan en voor de mooie wijze waarop hij de dienst en de begrafenis heeft verzorgd zodat wij op een waardige manier afscheid konden nemen. Dit alles heeft diepe indruk op ons gemaakt. Corrie Groenendijk-Orgers Jacco en Jessica, Elly en Marcel Goedereede, november 2012

Da n k b e t u i g i n g Wij willen u hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven en belangstelling die wij mochten ontvangen in de laatste weken en na het overlijden van onze lieve moeder, grootmoeder, overgrootmoeder en bet-overgrootmoeder

Jannetje Vlietland-Tanis Da n k b e t u i g i n g Voor de vele liefdevolle en hartelijke bewijzen van meeleven die wij van u persoonlijk of schriftelijk mochten ontvangen na het overlijden van mijn geliefde man, onze lieve vader, opa en ‘ouwe’ opa

CORNELIS ADRIANUS LEIJDENS betuigen wij u onze oprechte dank. In het bijzonder bedanken wij de medewerkers van Hospice ‘Calando’ voor de liefdevolle verzorging. Dr. A. Baelde bedanken wij voor alle bezoeken die hij bracht en de medewerking die hij verleende, wanneer dit nodig was. Ook bedanken wij Ds. N. van der Want en de kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente Melissant voor de geestelijke bijstand en het leiden van de begrafenis. Tevens willen wij René Noordhuis van uitvaartverzorging Kievit bedanken voor de goede en fijne verzorging voor, tijdens en na de begrafenis. E.J. Leijdens-Keizer Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Melissant, november 2012

In het bijzonder bedanken wij het personeel van ‘De Vliedberg’ voor de goede verzorging, Ds. Van de Griend voor de mooie en waardige afscheidsdienst in de kerk en de mooie woorden op de begraafplaats, ook willen wij u bedanken voor de vele bezoeken. Dinette Brinkman bedankt voor de goede verzorging tijdens de condoleance. Dank aan huisartsenpraktijk Ouddorp. Onze dank gaat ook uit naar fam. Van der Klooster en medewerkers voor de correcte begeleiding van de uitvaart. Kinderen kleinkinderen achterkleinkinderen achter-achterklenkind Ouddorp, november 2012

5


OPRUIMING TOT 50% KORTING!

- Tuinplanten

- Woonaccessoires - Kerstdecoratie

- Cadeauartikelen Sla nu uw slag!

Denk aan uw sinterklaasinkopen!

Verhuizing Meubelstoffeerderij Laura

Kwekerij

Meubelstoffeerderij Laura is verhuisd van Dirksland naar Molendijk 110 te Nieuwe Tonge. De openingstijden zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor meer info kunt u contact opnemen met Laura, tel. 06-50212109.

Prijswinnaars bij Keurslager Bouter LezersaanbiedingRemco Hakkert

OUDE-TONGE - Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Keurslager C. Bouter, kregen de klanten de mogelijkheid om heel de maand oktober mee te dingen naar een traptractor of meisjesfiets. Bij besteding van € 25,00 mochten de klanten de kassabon inleveren en maakte men kans op de fiets of tractor. De gelukkige prijswinnaars zijn woensdagavond 31 oktober opgebeld en hebben hun prijs 1 november opgehaald: het zijn: Mw. Lia de Bonte, Molenweg 22., zij kreeg de de traptractor en de meisjesfiets ging naar mevrouw Els Koster, Mariniersweg 52 . Bij de foto: Carin Bouter met de gelukkige prijswinnaars: Mw. Lia de Bonte (met kleinkinderen) en Mw. Els Koster.

MIDDELBURG - Dit wordt de laatste kans om in het najaar een concert van Remco Hakkert met zijn Spring Choir bij te wonen. Remco Hakkert heft inmiddels al drie concerten in de kerk van Middelburg in achter de rug. ‘Hoe mooi is het om te bedenken dat God troont op onze lofzangen, naar psalm 22. Samen met een volle kerk Gods naam grootmaken is het MOOISTE wat er is hebben we opnieuw mogen ervaren in Hattem, Woerden en Spakenburg. Hiernaar mogen we ons uitstrekken voor aankomende zaterdag in Middelburg’ zegt Remco Hakkert. Speciaal voor de lezers van Eilandennieuws deze week een mooie aanbieding: Reserveer via de website www. remcohakkert.nl en ontvang €3,50 korting per ticket. Ticket: €10,- i.p.v. €13,50. Vul in het opmerkingenveld eilandennieuws07in. Max. twee tickets per reservering en niet van toepassing op reeds gedane reserveringen. Het concert is 17 november in De Ontmoeting in Middelburg, Info/ reserveren: 06 45095226. Zaal open: 19.15 uur. Aanvang concert: 20.00 uur.

de halve maan

assend!

Steeds weer verr

Panksdijkje 2 Sommelsdijk Tel. 0187-482172

Geopend: ma 13.00-17.00 uur di t/m vr 9.00-17.00 uur; za 9.00-16.30 uur

Werkstraf na ongeval ROTTERDAM/OUDE TONGE- De Oude Tongenaar (21) die 10 juni vorig jaar met dodelijk gevolg een fietsend echtpaar aanreed op de Zuiderlandsezeedijk in zijn woonplaats, is donderdag door de Rotterdamse rechtbank tot 140 uur werkstraf veroordeeld. Meer nog dan het Openbaar Ministerie had gedaan in haar eis van 180 uur werkstraf, hield de rechtbank rekening met de jeugdige leeftijd van verdachte en diens schuldbesef. De opgelegde rijontzegging is wel overeenkomstig de eis. De destijds 20-jarige man was een zogenoemd beginnend bestuurder toen het ongeval plaatsvond. Hij had nog geen anderhalf jaar zijn rijbe-

De Goede Ree dankbaar

De bewoners en medewerkers van verzorgingshuis De Goede Ree bedanken onderstaande bedrijven, Bakkerij Koes, Landbouwbedrijf Bron, Broccante Snuffelkast, Tuincentrum Graka, Fruitbedrijf v Schouwen, Amanda Walrecht, Fam. Wolfert voor de kalebassen. “De herfstmarkt was door jullie sponsoring een succes”, aldus de mensen van De Goede Ree.

wijs. Hij reed tegen drieën 's middags iets meer dan tachtig waar hij zestig mocht op de parallelweg van de N59 waar overigens veel mensen te hard rijden. Hij haalde het fietsende echtpaar Heijblom in, zag een tegenligger te laat en moest terugsturen zijn eigen weghelft op. Hij remde, slipte en schepte het fietsende echtpaar. De man overleed dezelfde avond nog in het Rotterdamse Erasmus MC, zijn echtgenote stierf vijf weken later aan haar verwondingen. Hij beweert af te hebben gezien van het halen van zijn motorrijbewijs en het deelnemen aan scooterraces. De rechtbank achtte 'zeer onoplettend en onvoorzichtig rijgedrag bewezen, hetgeen dood door schuld oplevert. De jongeman had nog geen strafblad.

Meubelstoffeerderij Laura is verhuisd NIEUWE-TONGE - Meubelstoffeerderij Laura is verhuisd naar Molendijk 110. De openingstijden zijn: dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-16.30 uur. Zaterdag van 9.00-12.00 uur. Telefoon: 06-50212109.


grote collectie • jacks • vesten • truien • • spencers • pantalons • • overhemden • stropdassen •

20% korting op de gehele nieuwe collectie

winterhoeden Rivian Zandpad 110 t/o Hema Middelharnis Tel. 480706

voor betaalbare prijzen Zandpad 90 • Middelharnis • tel. 482431

DÉ VERF- & BEHANGSPECIALIST

ga snel naar www.flakkeeschebazar.nl

volg ons op TWITTER @dekrantvango

Herman de Manstraat 2 3245 MB Sommelsdijk Tel. 0187 - 48 71 84 OOK VOOR GORDIJNEN, RAAMDECORATIE, TAPIJT/LAMINAAT EN GLAS

voor scherpe aanbiedingen

vind ons op FACEBOOK Kantooradres: facebook.com/eilandennieuws

Mooi ruim apparteMent (tweehoog)

Van der Made

Hoenderdijk 7a (centrum) 3253 AK Ouddorp aan Zee Tel. 0187-688500 - fax 688501 E-mail: info@dereusvastgoed.nl

TE HUUR

Langeweg 24 Middelharnis 0187-487181

van particulier in Charlois te Rotterdam. Per direct te betrekken.

voor vakman en doe-het-zelver

Ouddorp Oudenhil 16

Indeling: lange doorzonkamer 13 mtr, 2 sl.k. klein en groot, centrale verwarming, muren en vloeren woonklaar, balkon op het oosten.

dinsdag gesloten / vrijdag koopavond

Te koop

20% korting

voor de heren

20% korting

nu bij annette

Goed onderhouden, ruime

hoekwoning

Overvolle rekken

Vanwege hoge traptoegang niet geschikt voor kleine kinderen.

dames- en herenjacks

Inl. 06 513 55 693

• 4 slaapkamers • 2e toilet

• tuin op het zuiden, 17 meter

Aan de rand van een kindvriendelijke wijk gelegen, op loopafstand van de haven en het Grevelingenmeer. Royaal bemeten woonhuis met maar liefst 5 slaapkamers, inpandige garage, oprit voor 2 auto’s en zongerichte vrije tuin met terras aan zij- en achterkant, v.v. tuinschuur, op 532 m² eigen grond.

RLAAGD!

RIJS VE STERK IN P

enorme keuze; voordelig geprijsd!

diep met blokhut Molenzicht 68, Dirksland

Annette

Voor inlichtingen: tel. 06-57574502

Zandpad 90 • Middelharnis tel. 482431

Schuurruimte te huur (120 m ) 2

Vraagprijs € 398.000,- k.k.

Ook kleinere ruimte 0187 - 485 222

tel. 06-30874932

HELP

VAKMANNNEN GEzocHt

A.s. zaterdag 17 november van 10.00 tot 16.00 uur SCHUURVERKOOP Groeneweg 35, Nieuwe-Tonge

Start je eigen allround klusbedrijf met succesvolle en betrouwbare organisatie De Vakman FP BV. 95% slagingskans! Klusopdrachten,inkoopkortingen, reclame, internet, bedrijfsadvies en aantrekkelijke voorwaarden.

Damespantalons maten 38 t/m 56

033 - 456 79 20 www.devakman.info

taille rondom elastiek in korte en normale lengte in nieuwe najaarstinten Volop keuze bij

Doorrijden na aanrijding

Annette Zandpad 90 • Middelharnis

Zondagavond 4 november 2012 tussen 18.15 en 20.30 uur, Dorpstienden voor de Westhoek, Ouddorp. Zwarte Seat Ibiza (zijkant in elkaar).

tel. 482431

Messcherpe aanbieding

Getuige gezocht van aanrijding.

Iedere week heeft Slagerij Floresteijn een nieuwe, heerlijke aanbieding voor u. Wees er dus snel bij!

Gouden tip € 100,Melden: Bokweg 12, Ouddorp

week 46 Geldig van 12-11 tot 17-11-2012

,-

5

Slagerij Floresteijn Ouddorp: Raadhuisstraat 13, Tel. (0187) 68 13 48

De mooiste recreatiehuizen van Goeree...

Kijk op www.bezuijenbemiddeling.nl of bel 0187 - 68 48 68

Design: Sfa Print bv.

4 ribkarbonades GRATIS bakje kip-kerrysalade voor

waterschap

Hollandse Delta www.wshd.nl

Openbare bekendmaking - Begroting 2013 De verenigde vergadering van het waterschap behandelt in een openbare vergadering op 22 november 2012 de begroting voor het jaar 2013. De ontwerpbegroting 2013 ligt vanaf 5 tot en met 19 november 2012 ter inzage in het waterschapshuis aan de Handelsweg 100 in Ridderkerk. De ontwerpbegroting is digitaal te bekijken via www.wshd.nl/waterschapsblad.

Openbare bekendmaking - Wijziging gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) SVHW heeft zijn deelnemers verzocht in te stemmen met uitbreiding van het aantal zetels van het dagelijks bestuur van SVHW. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling treedt in werking op de dag na deze bekendmaking. De verenigde vergadering van waterschap Hollandse Delta heeft op 27 september 2012 besloten met genoemde wijziging in te stemmen. De besluiten en de gemeenschappelijke regeling liggen vanaf 5 november 2012 gedurende een periode van 12 weken ter inzage in het waterschapshuis en zijn digitaal te bekijken via www.wshd.nl/waterschapsblad

waterschap Hollandse Delta bezoek: Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk / post: Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk Voor algemene vragen, informatie, meldingen of klachten kunt u bellen met het waterschapsloket:

0900 2005 005 (¤ 0,10 p/min) e-mail: 2005005@wshd.nl volg ons ook op twitter @hollandsedelta

Leefbaar land, leefbaar water


Eilandelijke VVD voert campagne met ‘kanon’ Ivo MIDDELHARNIS - Ivo Opstelten, ja die trekt wel aandacht. De VVD had zaterdag een politiek en bestuurlijk kanon naar GoereeOverflakkee gehaald om de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op te luisteren. Op d’n Diek toog de minister en voormalig burgemeester van onder meer Rotterdam actief aan het canvassen, passanten aansprekend om hen te overtuigen toch vooral op de VVD te stemmen. Want, zo luidde de boodschap, het is belangrijk dat de VVD ook lokaal een grote partij is, omdat die partij oog heeft voor de lokale belangen. Natuurlijk speelden de commotie rond het Haagse regeerakkoord en de daarmee samenhangende onrust binnen de liberale achterban op de achtergrond wel een rol, al is de link met de eilandelijke politiek natuurlijk ver te zoeken. Maar uiteindelijk, zo was de indruk aan het eind van een zaterdagmiddag campagne voeren, lijken VVD-stemmers trouw aan hun partij. Hooguit op kleine schaal was er wat twijfel en ontmoetten Opstelten en de zijnen wat potentiële zwevende kiezers van liberale origine. De VVD-tour begon zaterdagochtend in Molenwaard, eveneens een fusiegemeente met verkiezingen in het vooruitzicht, in de Alblasserwaard. Toen was minister Schultz van Haegen nog present. ‘s Middags, toen de bus

VVD’er Ivo Opstelten flyert op de ‘Diek’ aankwam op de Kaai in Oude-Tonge, was ze afgehaakt. In de bus zat, behalve Opstelten, een groot gezelschap Tweede Kamerleden, Statenleden en andere liberale politici. De lokale VVD’ers, waaronder lijsttrekker Rein Osinga, haakten aan. Samen begaven ze zich, zoals later in Middelharnis, tussen het winkelend publiek. En na het bliksembezoek aan d’n Diek ging de tour verder naar Ouddorp, waar het canvassen nog eens werd herhaald in de omgeving van de Dorpstienden. Zoals steeds met muzikale begelei-

ding van de Blue Marble Silver Cornet Band. Een groot succes, de tour van de VVD. Zelfs zo groot, dat de landelijke partij er wel oren naar heeft om ook op deze manier de kiezer op te zoeken. Maar of de boodschap is opgepakt door de kiezer, tussen het winkelen door, dat moeten we afwachten. Op 21 november weten we meer. Ook andere partijen waren zaterdag actief op en rond d’n Diek. Het Diekhuusplein was grotendeels omgetoverd tot Groen Links-plein, met springkussen en al. De partij, die nu

nog niet op Goeree-Overflakkee is vertegenwoordigd in de gemeenteraden, had ook een landelijke bekendheid naar Middelharnis gehaald: Liesbeth van Tongeren. Afdelingsvoorzitter Sebastiaan Akkerman deelde, gezeten op een stilstaande scooter, zelfgebakken kruudplaetjes uit. Op de dijk deelden PvdA’ers, eveneens met een Tweede Kamerlid in hun midden, weer wat anders uit: folders. Een ballon, rood uiteraard, viel in goede aarde bij een moeder met kind. “Past goed bij je jurkje.” Veel mensen pak-

ten een folder aan, maar er zijn er ook altijd die met een stuurs gezicht doorlopen. Even verderop was de lokale partij VKGO druk in de weer. Foldertje, gesprekje, welgemeend advies. Ja, lijsttrekker Binic Vreugde, net als zijn kompanen gestoken in een prachtige VKGO-bodywarmer, had Ivo Opstelten gezien. “Het was kort maar krachtig. Hij kwam, hij zag…” Met een grote grijns: “…maar ik hoop niet dat hij overwon.”


Onderstaande bedrijven feliciteren eigenaar en personeel met de opening van

Cafetaria ‘De Diekmeester’ en wensen hen veel succes!

VANAF VRIJDAG 16 NOVEMBER NIEUW IN MIDDELHARNIS !!!

n Horeca

• Elektrotechniek • Meet- en regeltechniek

n Winkel

Emmalaan 17 | 3247 AE Dirksland Mobiel 06 51 97 16 05

• Airconditioning • Koeltechniek

n Kantoor n Woning

• Industriële koeling • Technische Dienstverlening

Mail info@vanalphentotaaltechniek.nl

Website www.vanalphentotaaltechniek.nl

n Projectinrichting n Keukens n Kasten

Pastoor Palsstraat 1 St. Willebrord Tel. 0165 - 382545 www.akkermansinterieurbouw.nl

Voor al uw: ilderwerk binnen- en buitensch

Mutsestraat 5 T 0164 673882

Rottenburgseweg 86 3241 XD Middelharnis Tel. Ron: 06-15310830 Tel. Rien: 06-51462560

4641 SJ Ossendrecht info@vanvossenhoreca.nl

www.vanvossenhoreca.nl

Uw droom, ons werk

Tegel-Idee B.V. feliciteert

directie en personeel met de opening van Cafetaria ‘De Diekmeester’

Tegel-Idee B.V. Kelvinring 22 2952 BG Alblasserdam Tel.: 078-691 39 48 www.tegelidee.nl

T I M M E R W E R K

Doorten Timmerwerk Oost Krakeelstraat 16

  

rken.nl

www.elstoschilderwe

3245 AR Sommelsdijk Tel.: 06 30 33 38 76


DINSDAG 13 NOVEMBER 2012

11

Nieuws

Buurtzorg opnieuw uitgeroepen tot beste werkgever van Nederland GOEREE-OVERFLAKKEE - Ook dit jaar heeft bureau Effectory de landelijk opererende zorgorganisatie Buurtzorg uitgeroepen tot ‘Beste Werkgever van Nederland’ in de categorie organisaties met meer dan duizend werknemers. Met als cijfer een 9 voor tevredenheid en betrokkenheid scoort Buurtzorg weer zeer hoog, met als resultaat dat Buurtzorgdirecteur Jos de Blok op 9 oktober jl. in het DeLaMar theater in Amsterdam de bijbehorende prijs opnieuw in ontvangst mocht nemen.

Daarnaast ging op 1 september jl. vanuit een kantoor aan de Molendijk in Oude-Tonge Buurtzorgteam

DIRKSLAND - Op maandag 19 november aanstaande komt de ergotherapeute van Careyn een lezing verzorgen bij de vereniging. Zij heeft veel tips en zal vertellen over de ontwikkelingen om het leven met reuma wat makkelijker te maken. Ook niet leden van de vereniging zijn van harte welkom op deze avond. De avond begint om 19.45 uur in het personeelsrestaurant van het ziekenhuis Dirksland. Oostflakkee van start. Het feit dat Buurtzorg weer de Beste Werkgever is geworden, was niet alleen landelijk maar ook in Middelharnis reden voor een feestje, waar het team van Oostflakkee zich graag bij aansloot. Met elkaar lieten ze zich de koffie en taart van Bakkerij Koese vorige week maandagmiddag goed smaken.

Reischeque ondernemersvereniging verzilverd

OUDDORP - Kees en Mineke Pikaart wonnen tijdens de Decemberactie van de Ondernemers Vereniging Ouddorp een reischeque. Zij hebben mede door deze cheque onlangs een mooie reis gemaakt naar Parijs, de schitterende hoofdstad van

MELISSANT - Op zaterdag 17 november van 10.00 tot 12.30 uur is er een kledinginzameling namens de AC van de Hersteld Hervormde Gemeente in verenigingsgebouw ‘de Poort’, Voorstraat 14. Men kan gebruikte dames-, heren-, kinder- en babykleding inleveren, die nog in goede staat en schoon is. Deze kleding wordt verkocht op zaterdag 1 december van 9.00 tot 12.00 uur op hetzelfde adres. De verkoop gaat per tas, die men koopt bij de ingang tegen een bepaald bedrag. Alles wat er in past kan men voor die prijs meenemen. Ook is er dan speelgoed te koop.

Lezing voor reumapatiënten

Door Hans Villerius

Ondanks dat Buurtzorg blijft groeien - zowel wat betreft het aantal teams, werknemers als cliënten, blijft de organisatie op haar vertrouwde wijze haar werk doen, in kleinschalige teams. Ook het team van Middelharnis/Sommelsdijk groeide het achterliggende jaar mee, van zeven naar negentien werknemers én met een groeiend aantal cliënten, zodat er momenteel hard aan wordt gewerkt om hier een tweede team te laten beginnen, naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2013.

Kledinginzameling Melissant

Frankrijk. Kees en Mineke hebben erg genoten van hun reis. Het echtpaar wil Reisburo Globe bedanken voor de verzorging van deze reis. Ze werden vervoerd door OAD met een gids ter plaatse. “De chauffeur en de gids hebben ons in 5 dagen heel veel laten horen en zien. Het was geweldig”, aldus Kees en Mineke.

Hoge cliënttevredenheid

Niet alleen de medewerkers van Buurtzorg zijn uiterst tevreden over hun werkgever, maar ook de cliënttevredenheid ligt hoog. Extra tijd en aandacht voor cliënten en oplossingsgericht werken zijn hier belangrijke oorzaken van. Buurtzorg adverteert niet in landelijke bladen of streekbla-

den, maar door mond-op-mondreclame melden cliënten én personeel zich vanzelf aan. Wie meer wil weten of gebruik wil maken van de diensten van Buurtzorg kan 24 uur per dag bellen naar 06 22877148 voor het team Middelharnis/Sommelsdijk of naar 06 83990042 voor het team Oostflakkee.

beterewoninginrichting woninginrichting sinds 1920 DeDe betere sinds 1920 Gedempt Kanaal 105, Middelharnis, (0187) 482784

www.hetbinnenhuismiddelharnis.nl Gedempt Kanaal 105 • Middelharnis (0187) 482784 www.hetbinnenhuismiddelharnis.nl

Oud-Stellendammer professor in Amsterdam De in Stellendam geboren dr. Ab Klink (1958) is eind vorige maand professor geworden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Klink is gedurende een groot aantal jaren politicus geweest voor het CDA. Van 2003-2007 was hij Eerste Kamerlid, van 2007 tot 2010 was hij minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Balkenende IV en daarna nog kortstondig Tweede Kamerlid.

enige staats- en bestuursrechtelijke implicaties’. Na zijn politieke loopbaan werd hij in 2011 als deeltijdhoogleraar Zorg, arbeid en politieke sturing verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tevens was hij werkzaam bij adviesbureau Booz & Company. Op 25 oktober jl. werd hij professor toen hij aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam het ambt aanvaardde van hoogleraar Zorg arbeid en politieke sturing.

Door Hans Villerius

Bij die gelegenheid sprak hij een rede uit met als titel ‘Toerusting in de arena van de Gezondheidszorg. Waarom kostenbesparende innovaties de zorg vaak duurder maken’. In zijn oratie wilde Klink o.a. laten zien dat veel medische behandelingen te vermijden of onnodig, duur en potentieel zelfs schadelijk kunnen zijn. Dat het verbeteren van de zorg veel geld kan besparen, door complicaties te vermijden of door overbehandeling tegen te gaan. Dat de politiek en het Centraal Plan Bureau vaak moeilijk raad weten met dit besparingspotentieel omdat deze zorgverbetering niet afgedwongen kan worden. Verder dat harde maatregelen, zoals het verhogen van het eigen risico of pakketverkleiningen gedragseffecten oproepen die de bezuinigingen onschadelijk maken.

Na de mavo te hebben doorlopen op de Prins Mauritsscholengemeenschap te Middelharnis doorliep Klink achtereenvolgens de havo en het vwo te Rotterdam. Vervolgens studeerde hij van 1978 tot 1984 sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na zijn studie was hij werkzaam bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (1984-1992) en bij het ministerie van Justitie (1992-1999). Van 1999 tot februari 2007 was Klink directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. In 1991 promoveerde hij in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘Christendemocratie en overheid: de christendemocratische politieke filosofie en

Oratie

En dat ombuigingen alleen goed te realiseren zijn als de zorg anders betaald en georganiseerd gaat worden.

Doorzetten

Aansluitend op zijn rede sprak hij ook zijn ouders, die in Middelharnis wonen, nog kort toe. “Het vertrouwen van jullie heeft mij enorm geholpen. Als het moeilijk werd, dacht ik altijd aan de woorden van mijn vader waarop ik al mijn hele leven enorm trots ben en die me zoveel meegaf: ‘Doorzetten als alles op rolletjes gaat, is geen kunst. Dat kan iedereen. Doorzetten als het moeilijk is, daar komt het op aan’.”

Prof. dr. Ab Klink (Foto: p.r.)


MBO

Zeevisvaart en Zeevaart ... een wereldkeuze !

Als starter wil je zo snel mogelijk starten met ondernemen. Voor starters hebben we diverse producten en diensten die aansluiten op uw wensen. Bij de Rabobank kunt u terecht voor advies dat past bij uw situatie. Belt u gerust voor meer informatie of een afspraak naar telefoonnummer (0187) 471 472.

OPEN DAG

ZATERDAG 10.00-14.00 UUR

17 NOVEMBER Deltahaven 4, Stellendam

Starten met een voorsprong. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën.

WWW.FACEBOOK.COM/STCGROUPNL

WWW.WERELDOPLEIDING.NL

www.rabobank.nl/goeree-overflakkee

ACCU NODIG? w w w. c o o p w v. n l Aanbieding Accu’s van div. merken Startaccu VMF 44 Amp

€ 49,50

55 Amp

€ 59,70

71 Amp

€ 76,50

100 Amp

€112,20

Startaccu (Varta-Blue dynamic) 44 Amp

€ 58,65

60 Amp

€ 81,60

72 Amp

€ 97,90

95 Amp

€ 132,20

OP

P=

O

€ 163,20 € 234,60

115 Amp

€ 270,30

Werkzaamheden: • •

Je bent verantwoordelijk voor het monteren van: garage-, binnen- en buitendeuren, schuifkasten op maat Het uitvoeren van werkzaamheden, zoals het plaatsen en vervangen van kozijnen en terrasoverkappingen Alle verder voorkomende werkzaamheden.

Functie eisen: • • • • •

voor boot of caravan: 85 Amp

Allround timmerman / monteur deuren en kasten

Varta Deep Cycle AGM 70 Amp

Wegens aanhoudende drukte, zijn wij per direct op zoek naar:

Je werkt geheel zelfstandig en -/of in teamverband Je bent klantvriendelijk In bezit van rijbewijs B, liefst BE Op korte termijn beschikbaar Woonachtig in de buurt Goedereede (Goeree-Overflakkee / Voorne-Putten / Zeeland)

Solliciteren: O ok vo o r a l uw a nd e r e winte r producte n!

COÖPERATIE WESTVOORN

Coöperatie “Westvoorn” (Bij de visafslag van Stellendam) Mr. Snijderweg 7a, 3251 LJ Stellendam Tel: (0187) 492183 Fax: (0187) 493034 info@coopwv.nl | www.coopwv.nl

Wanneer u geïnteresseerd bent in bovenstaande vacature, kunt u bellen naar: 0187-492800 of uw CV en motivatie sturen naar: Grinwis Deuren & Kasten t.n.v. Dhr. M. Grinwis Provincialeweg 10A 3252 LR Goedereede Mailen mag ook naar: info@grinwisdeurenenkasten.nl N.a.v. deze advertentie wordt geen acquisitie op prijs gesteld.


DINSDAG 13 NOVEMBER 2012

13

Nieuws Melissant voorziet zich van eigen straatversiering MELISSANT - Sinds kort bezit Melissant op een aantal plaatsen een exclusieve straatversiering. De dorpsraad van Melissant organiseerde in september jl. twee workshops ‘Mozaïek maken’ o.l.v. Mirian Zimmerman.

Kerkdiensten Dankdag

STELLENDAM - Op zaterdag 17 november organiseert de visserijschool in Stellendam een open dag. Tussen 10.00 en 14.00 uur is iedereen van harte welkom op de locatie aan de Deltahaven 4 in Stellendam.

OUDDORP: Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. M. Mondria

Op de visserijschool in Stellendam staat alles in het teken van zeevaart en zeevisvaart. De visserijschool, onderdeel van de STC-Group, biedt de volgende MBO-opleidingen voor iedereen die wil gaan varen op een (visserij)schip:

(Tekst en foto: Hans Villerius)

De workshops werden gegeven in o.b.s. Roxenisse en mochten zich verheugen in een belangstelling van zowel kinderen als volwassenen. Nadat de kunstwerkjes, op stoeptegelformaat, gereed waren verleende de gemeente Dirksland vergunning om ze in Melissant in de bestrating op te nemen. Zo werden afgelopen dinsdag al op enkele plekken kleurige mozaïektegels in het trottoir gelegd, woensdagmorgen gebeurde dit op de pleinen van beide basisscholen en woensdagmiddag werd in het talud van de Molendijk, tegenover De Nollestee, een mozaïek onthuld dat in totaal zes tegels omvat en een

Open dag visserijschool

• • • • • •

voor Melissant - als geitendorp bekend - toepasselijke afbeelding vertoont: een geit. Onder flinke belangstelling werd het kunstwerk onthuld door twee deelnemers aan de workshops, het echtpaar Meijs. Die onthulling deden ze vergezeld

gaan van een heuse lofdicht op Melissant, de wens uitsprekend dat Melissant ook na de gemeentelijke herindeling “op de één of andere manier toch een apart dorp zal blijven. Wij zijn trots op ons geitendorp!”.

Visserij officier alle vissersschepen Visserij officier kleine vissersschepen Stuurman / werktuigkundige zeevisvaart Koopvaardij officier alle schepen Koopvaardij officier kleine schepen Schipper / machinist beperkt vaargebied

Geïnteresseerden kunnen zich niet alleen laten informeren over de opleidingen, maar ook een bezoekje brengen aan de nieuwe machinekamersimulator die een belangrijke rol speelt bij de opleidingen.

De Ark bedankt Bakker Bienefelt

T-Toys Dirksland viert vijfde verjaardag

MIDDELHARNIS - Vrijdag ging een afvaardiging van school De Ark naar bakker Bienefelt in Middelharnis, om de bakker te bedanken voor het heerlijke brood, krentenbolletjes en eierkoeken.

DIRKSLAND - T-Toys Dirksland is jarig, en dat willen de mensen van de speelgoedwinkel graag met hun klanten vieren.

De week ervoor, op vrijdag 2 november heeft heel de school kunnen genieten van het Nationaal Schoolontbijt. Het voedingsbureau regelde het, maar bakker Bienefelt is één

van de bakkers in het land die geheel belangeloos de scholen van brood voorzag. En niet alleen onze school, maar nog vijf andere scholen kregen brood van deze bakker! Akkelien en Pascal boden de bakker werkjes en foto’s van de kinderen aan als dank. De kinderen en leerkrachten hadden genoten van het ontbijt. De bakker was erg blij met dit gebaar.

Het is alweer vijf jaar geleden dat men is begonnen met de verkoop van voornamelijk landbouwspeelgoed van bekende merken als Siku, Bruder en Rolly Toys. Door de jaren heen is het assortiment enorm uitgebreid. Er is nu voor groot en klein een ruime keuze van kwaliteitsspeelgoed. De laatste uitbreidingen zijn o.a. Puky, Playmobil, Ravensburger Tiptoi (verkozen tot speelgoed van het jaar 2012), een hele collectie Banbao, Brickadoo, Duplo en Lego, heel veel puzzels en spellen en nog veel meer artikelen tegen de scherpste prijzen. “Wij kunnen de prijzen laag houden doordat wij geen dure winkel en personeel hebben, en geen dure folders uitgeven. De beste reclame is voor ons een tevreden klant, daar staan wij graag achter. Omdat de collectie zo snel is gegroeid de laatste tijd staan nog lang niet alle artikelen op onze website. Kom gerust eens kij-

ken in onze winkel, u zult verbaasd zijn”, aldus de mensen van T-Toys. Leuke acties In verband met het jubileum zijn er verschillende acties. Voor de kinderen is er een grabbelton. Voor de komende verjaardag van Sinterklaas organiseert men een wedstrijd voor alle kinderen. Wie een mooi versierd verlanglijstje inlevert of op stuurt kan één van de mooie prijzen winnen. Natuurlijk inleveren voor 5 december. T-Toys is extra geopend in de week van 28 novvember tot en met 4 december: geopend van 13.00-21.00, en zaterdag 1 december van 9.00- 17.00 uur.

MIDDELHARNIS - Het vocaal damesensemble Donne Cantanti is weer gestart met de repetities in het Diekhuus. Het ensemble heeft telt negen leden en is daarom op zoek naar ‘zingende vrouwen’ (ook wel: “donne cantanti”). De dames zijn geoefend en erg gemotiveerd. De dirigente is Marijke Nieu-

wenweg. Het repertoire is veelal licht klassiek. Van de leden wordt verwacht dat zij noten kunnen lezen. Ervaring met koorzang is een pre maar niet noodzakelijk. Om de week, op donderdagavond is er van 20.30-21.30 uur een repetitie in het Diekhuus. Men kan vrijblijvend eens binnenlopen of contact opnemen met de muziekschool tel. 0187-482400 of info@ muziekschoolgo.nl

OUDE-TONGE – In het Infocentrum aan de Bernhardstraat 27, te Oude Tonge organiseert de SWO op vrijdagavond 30 november a.s. een creatieve workshop “taart opmaken met marsepein”. De workshop begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur. Docente is Martine de Baat. Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus op de avond zelf betaald te worden aan Martine en bedraagt €

DIRKSLAND: Ger. Gem. 10.00 en 19.00 uur ds. J. Schipper HERKINGEN: Ger. Gem. 14.30 uur ds. S. Maljaars en 19.00 uur ds. D.W. Tuinier MIDDELHARNIS: Ger. Gem. 9.30 uur ds. S. Maljaars, 14.30 uur ds. D.W. Tuinier en 19.00 uur ds. S. Maljaars NIEUWE-TONGE: Hersteld Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. J.G. van Tilburg - Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. J.M.D. de Heer OUDE-TONGE: Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. G.M. de Leeuw STAD a/h HARINGVLIET: Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. J.J. van Eckeveld OOLTGENSPLAAT: Ger. Gem. 14.30 uur (bed. H.D.) en 19.00 uur ds. A. Verschuure

iPad-café

OUDDORP - Steeds meer mensen zijn tegenwoordig in het bezit van een iPad (of andere tablet). Deze tablets kunnen gebruikt worden voor allerlei zaken. Op vrijdagavond 23 november, tussen 18.00 en 20.00 uur organiseert Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, vestiging Ouddorp, in het kader van de Week van de Mediawijsheid, een iPad-café. Alle iPad- en andere tabletgebruikers zijn van harte welkom om, onder het genot van een hapje en drankje, hun ervaringen met elkaar te delen, programmatips uit te wisselen en op deze manier meer uit hun tablet te halen. TIP: neem uw tablet mee! Ook wie nog geen tablet heeft, maar wel geïnteresseerd is in de mogelijkheden, is welkom om aan te schuiven

Bijeenkomst PCOB

Workshop taarten opmaken Zingende vrouwen gezocht

MELISSANT: Hersteld Herv. Gem. 10.00 en 19.00 uur ds. N. van der Want - Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. J.W. Verweij - Ger. Gem. in Ned. 10.00 uur ds. A. Schultink en 18.00 uur (bed. H.D.) ds. J.A. Weststrate

17,50 per persoon, inclusief koffie of thee, iets lekkers en een leuk doosje om uw taart in mee te nemen. U hoeft uw taart niet zelf te bakken, dit is al voor u gedaan. Voor de workshop kunt u zich uiterlijk 27 november aanmelden. U kunt dit doen bij de SWO, tel: 641344 of via e-mail: i.vanrossum@welzijngo. nl. In principe gaat Martine uit van het thema “Sinterklaas”, maar u mag natuurlijk ook uw eigen creativiteit erop loslaten.

MIDDELHARNIS - Op maandag 19 november is er een bijeenkomst van de PCOB in de Hoeksteen, aanvang 14.00 uur. Ds. Wim van der Kooij uit Nieuwerkerk aan de IJssel geeft een presentatie met als titel “Overwinteren in de Algarve”, oftewel: overwinteren in de tuin van God”. Dat is namelijk de betekenis van Algarve. (Al=God en garve=tuin). Ds. Van der Kooij is al verschillende malen in Portugal geweest. Als reisleider, maar ook voor het Interkerkelijk Algarve Pastoraat als pastor onder de Nederlandse overwinteraars. Zijn lezing gaat over dit werk. Hij zal ook vertellen over de vormen van geloofsuitingen onder de plaatselijke, overwegens Roomskatholieke, bevolking. Gasten die willen kennismaken met de PCOB en mogelijk ook lid willen worden, zijn deze middag van harte welkom. Toegang € 2,-


14

DINSDAG 13 NOVEMBER 2012

Politiek “Niet te dicht bij de stad, want ik ben een echt plattelandsmens”

Goeree-Overflakkee zo sterk mogelijk maken OUDE-TONGE - Drie maanden geleden was er nog niets. Nu is er een politieke partij, inclusief programma, kandidatenlijst, promotiemateriaal, optredens voor radio en tv, interviews in de krant, en ga zo maar door. De partij heet Goeree-Overflakkee Samen (GOS, lijst 9). Lijsttrekker is Rob Maliepaard.

zodat deze voor iedereen een plek wordt om goed te leven, te werken en te recreëren.”

Door Kees van Rixoort

Wie bent u? “Mijn naam is Rob Maliepaard. Ik ben 64 jaar en dit jaar voor het eerst werkvrij. De laatste tien jaar werkte ik in het onderwijs, als leraar Nederlands. Daarvoor was ik lange tijd actief op het gebied van personeel en organisatie, waaronder een jaar of tien als zelfstandige. In die tijd zijn we naar Goeree-Overflakkee gekomen. We woonden in Etten-Leur en ik vond de reis van en naar Rotterdam, waar mijn kantoor was, te lang. Zo zijn we in Oude-Tonge beland. Niet te dicht bij de stad, want ik ben een echt plattelandsmens. In Oude-Tonge wonen we nu alweer vijfentwintig jaar. In Etten-Leur was ik voorzitter van de PvdA-afdeling en ook lid van de bestuurscommissie sociale zaken. In Oude-Tonge werd ik direct weer politiek actief. Na een jaar zat ik al in de gemeenteraad en vier jaar later volgde het wethouderschap. Zes jaar was ik wethouder van de gemeente Oostflakkee. Daarna zijn de politieke activiteiten gestopt. Tot een jaar of twee, drie geleden, toen ik actief werd als actievoerder tegen de gemeentelijke

Lijsttrekker Rob Maliepaard van Goeree-Overflakkee Samen herindeling. Waarom? Omdat schaalvergroting nooit leidt tot besparingen. Dat bestaat gewoon niet. Daarnaast was het een ondemocratisch proces, die herindeling. De burger heeft totaal geen invloed gehad.”

Vandaar dat Goeree-Overflakkee Samen is opgericht. Er was geen behoefte om aan te sluiten bij een landelijke politieke partij. Ik denk dat daar veel te veel de landelijke organisatie, de partijdiscipline, het apparaat,

‘Het zou me tegenvallen als we niet één of twee zetels halen. Waarom een nieuwe partij? “De gemeentelijke fusie is een gegeven, een feit. Dan kun je in een hoekje kruipen en gaan zitten huilen. Maar dat is niet mijn stijl. Ik was door het actievoeren weer actief bezig geweest met de gemeenschap en dat beviel goed. Ik dacht: we moeten niet omzien in wrok, nu die fusie een feit is, maar proberen een positieve bijdrage te leveren.

de richtlijnen centraal staan. GoereeOverflakkee is één eiland met één gemeenschap. Het is goed als er een politieke partij is die alleen daarvan en daarvoor actief is. Onze kandidaten zijn in de eerste plaats afkomstig uit de delen van het eiland die tegen de herindeling waren: Oostflakkee en Goedereede. Allemaal kandidaten die hun steentje willen bijdragen aan de vorming van de nieuwe gemeente,

Middelharnis grijpt naar reserves om projecten te realiseren MIDDELHARNIS - Een besluit nemen onder een slecht gesternte was voor de gemeenteraad Middelharnis donderdagavond onvermijdelijk. Echter voor de hamer viel ging er een stevige discussie aan vooraf. Onderwerp was het collegevoorstel om gelden beschikbaar te stellen voor de sloop van het in april 2012 verworven pand waarin thans garagebedrijf Iriks Middelharnis bv (Ford) aan de Koningin Julianaweg is gevestigd. Dat niet alleen. Ook de inrichting van het perceel in de lijn van de shared-space gedachte voor genoemde weg speelde een rol. Voor alsnog vorm te geven door het aanleggen van een plein met parkeerplaatsen en een tijdelijke groenvoorziening. De termen bouwrijp - en woon rijp maken werden daarbij gehanteerd maar dat moest nog niet worden uitgelegd als toekomstige woningbouwlocatie. Door Jaap Ruizeveld

De problematiek lag in de financiering van het gehele project. Voor te maken kosten voor sloop- en bodemsanering, bouwrijp maken, woon rijp maken, planontwikkeling en onvoorzien was een bedrag opgevoerd van 566.572

euro, onderverdeeld voor bodemsanering 129.500 euro en voor realisatieen inrichtingskosten 437.072 euro. Dit totaal bedrag was niet in de begroting 2012 voorzien en kon ook niet in de begroting 2013 worden opgenomen want de gemeente Middelharnis verliest over twee maanden haar zelfstandigheid. Regeren over de grenzen kan niet, dus moest gezocht worden naar dekking en daarvoor gaf het voorstel aan te putten uit respectievelijk de reserves voor Sanering bodemverontreiniging en voor realisatie en inrichting o.a. te putten uit de reserves Projecten stads- en dorpsvernieuwing. Knoop doorhakken Nu inmiddels de Kon. Julianaweg op de werkschop ligt moest er een knoop worden doorgehakt om ook het genoemde pand en perceel gelijktijdig bij de riolerings- en sharted space -werken mee te nemen. Van Dam (SGP) vond dat de sloop van het pand gewenst is, maar dat er geen kosten gemaakt kunnen worden voor een daadwerkelijke inrichting van het perceel. Het is opsouperen van onze reserves, kort voor de gemeentelijke fusie. Van Papeveld (CDA) drong aan op uitvoering. Het gebied

rond de scholen heeft een oppepper nodig en er is een groot gebrek aan parkeerplaatsen. De Rover (ChristenUnie) vond sloop passend maar voor verdere ontwikkeling miste hij visie en afwegingsmogelijkheden. Het budget zit niet in de begroting. Goed moment Hij verwees ook naar het staatje met het weerstandsvermogen van de gemeente. Daar is dan wel 3,5 miljoen euro ingeboekt maar thans moeten we gelden uitgegeven, terwijl zekerheden over transacties nog niet zijn afgerond. Mevrouw De Bruine (VDB78) vond dat er nu een besluit moest worden genomen over de sloop. Zij verwees naar het collegevoorstel. Daarin staat dat er geen kosten worden gemaakt die vooruitlopen op een definitieve in richting van de te ontwikkelen potentiële locatie. Wethouder Van den Berg benadrukte dat het nu een goed moment is voor besluitvorming omdat dan kan worden aangesloten bij de huidige werken in en rond de Kon. Julianaweg. De raad ging uiteindelijk akkoord met 12 – 3 stemmen (ChristenUnie en SGP-er Slootweg)

Wat zijn de belangrijkste punten van uw partij? “Ons uitgangspunt is belangenbehartiging van en goede zorg voor het buitengebied, waarbij wij dus de lusten en lasten goed in de gaten willen houden. Het belangrijkste punt in ons programma is misschien nog wel de economie. Wil je dit eiland leefbaar houden, de kernen helpen, de jeugd hier een toekomst bieden, dan moet je economisch zo sterk mogelijk zijn. Dat bepaalt ons hele denken. We hebben het dan niet alleen over de recreatiesector - die is maar een klein onderdeel van de economie. We hebben het ook over de zorg, die heel belangrijk is op het eiland en we hebben het vooral over alle mogelijke vormen van ondernemen. De Kamer van Koophandel doet aanbevelingen voor de gebieden rond de Rotterdamse haven met een krimpende economie, terwijl de haven groeit. Daar willen wij graag gebruik van maken. Een ander belangrijk punt is het behoud van de kleine kernen. Elk dorp moet een dorpshuis hebben, het liefst in combinatie met andere functies. Dat zorgt ervoor dat zo’n voorziening goedkoper is, breed gedragen wordt en dat er veel volk over de vloer komt. Een voorziening waar iedereen zich thuis voelt. GOS is ook tegen bureaucratie en voor het afslanken van de overheid.”

Wat is uw politieke passie? “Ik zat eind jaren zestig - de tijd van nozem, provo en Oranje Vrijstaat - op de Koninklijke Militaire Academie. Daar studeerde ik personeelswerk. Daar ontwikkelde ik een kijk op de maatschappij, in termen van gelijkheid in macht, inkomen enzovoorts. Daardoor ben ik politiek actief geworden. Ik heb nog altijd een links hart.” Wat is uw boodschap aan de kiezer? “De fusie is een feit en heeft enorm veel geld gekost. Laten we er samen iets goeds van maken. Kies vooral voor een lokale partij die samen verantwoordelijk wil zijn voor het eiland. Houdt u van Goeree-Overflakkee, stem dan op GOS.” Wat onderscheidt uw partij van de andere lokale partijen? “VKGO is een verzameling politieke partijen. Het feit dat die partijen actief zijn geweest in hun gemeenten, is nog geen garantie voor een goed eilandelijk beleid. Wat ons onderscheidt, is dat we de nieuwe gemeente tot een succes willen maken door met elkaar inwoners, organisaties, bedrijven, verenigingen - het eilandelijk leven vorm te geven. Respect voor elkaar vinden wij ook heel belangrijk. En nuchterheid. Wij doen geen beloftes die niet waargemaakt kunnen worden.” Wat zijn uw verwachtingen bij de verkiezingen? ‘Het zou me tegenvallen als we niet één of twee zetels halen. Met de politieke ervaring die we op de lijst hebben, moet dat lukken.”

Uitdiepen Havenkanaal en Baatbelasting centraal in MIDDELHARNIS - De raadzaal van het gemeentehuis in Middelharnis leek, één dag voor de verbouwingswerken, donderdag een beetje op de Rotterdamse Kunsthal ten tijde van de recente kunstroof. Sfeerloos, kale muren, een nagenoeg lege publieke tribune en alleen het portret van onze Majesteit herinnerde aan betere tijden. In die ambiance kwam de volksvertegenwoordiging er voor het laatst bijeen. De volgende happening vindt plaatst in het ISGO-gebouw. Door Jaap Ruizeveld

De agenda straalde voor een groot deel ook het naderend eind uit van de zelfstandigheid van de gemeente. Nog enkele items inboeken richting de nieuwe raad Goeree-Overflakkee. Een hoofdpijn-dossier (Baatbelasting) afronden, nota’s met uitgangspunten vaststellen voor Nieuwe-Tonge en Oostplaat en reserves aanspreken om uitvoering te kunnen geven voor achterstallig onderhoud en uitdiepen Havenkanaal Middelharnis. Gelukkig was er ook een pluim en wel voor de wijze van presentatie en inhoud Najaarsnota 2012. Deze nota laat een eenmalig resultaat zien van 271.792

euro voordelig en een structureel resultaat van 348.394 euro nadelig. Het samengevoegde bedrag is 76.602 euro nadelig. Nieuwe Tonge De raad nam een positieve grondhouding aan ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage van 562.583 euro in het oplossen van de verkeersproblematiek bij Nieuwe-Tonge. Ten laste van de algemene reserves komt 200.000 euro en er wordt een bedrag van 382.583, inclusief dekking, in de conceptbegroting 2014 van de gemeente GoereeOverflakkee genoteerd. Na een lange periode van voorbereiding is het voorlopig ontwerp voor de nieuwe ontsluiting van het dorp op de N 215 gereed en door de Provincie toegelicht. Het project is duurder dan de oorspronkelijk inzet omdat de plankosten tijdens de voorbereiding fors toenamen. Het wordt overigens een flinke verbetering met een fiets - en voetgangerstunnel, ontsluiting van bedrijventerrein d’n Tram via een turborotonde en er komt o.a. bij de nieuwe hoofdontsluiting voor de woonkern op de Oudelandsedijk een viaduct met op- en afritten.


VRIJDAG 9 NOVEMBER 2012

15

Politiek Ik ben hier geboren en getogen en vind het hier geweldig.

Goeree-Overflakkee heeft dynamiek nodig MIDDELHARNIS - Breng nieuwe dynamiek op Goeree-Overflakkee. Geloof in eigen kunnen en grijp de kansen. Overheid, bedrijfsleven, burgers, maatschappelijke organisaties, geef elkaar de vrijheid om creatief te zijn. Met die boodschap hoopt de lokale politieke partij Eiland van Vrijheid (lijst 11) de kiezer op 21 november te verleiden. Lijsttrekker is Aat van Alphen.

verbaast en verwondert zich daar al jaren over en heeft Eiland van Vrijheid opgericht.”

Door Kees van Rixoort

Wie bent u? “Ik ben Aat van Alphen, 66 jaar. Geboren en getogen in Nieuwe-Tonge, als zoon van de molenaar. Ik ben getrouwd, heb twee kinderen en vijf kleinkinderen. Ik ben gepensioneerd ambtenaar. Mijn werkgever was de gemeente Middelharnis en de laatste vijf jaar het ISGO. Daar was ik gebiedscoördinator. Omdat ik een kanttekening plaatste bij de procedure rond de komst van glastuinbouw naar Goeree-Overflakkee moest ik voortijdig stoppen met mijn werk. Ik heb bestuurlijke ervaring. Van 1974 tot 1982 was ik gemeenteraadslid in Middelharnis voor de PvdA. Verder zat ik in verschillende besturen: van de school en de voetbalvereniging in Nieuwe-Tonge en van de tennisvereniging in Middelharnis. Van het Innovatieplatform Goeree-Overflakkee ben ik secretaris geweest. Het platform hielp de vier gemeenten om de werkgelegenheid op het eiland op niveau te krijgen. Jammer dat daarvan nooit gebruik is gemaakt.”

Aat van Alphen, lijsttrekker van Eiland van Vrijheid Waarom een nieuwe partij? “Uit verschillende rapporten, bijvoorbeeld van de Rabobank en het ISGO, blijkt dat de economische ontwikkeling op Goeree-Overflakkee achterblijft. In een onderzoek van Elsevier naar de beste gemeenten van Nederland komen de gemeenten op ons eiland uit op de bodem van het klasse-

We zijn geen protestpartij; dat scheelt. ment. Samen met Noordoost-Groningen is Goeree-Overflakkee de zwakste regio van het land. Daar schrik je van. Als je over het eiland rijd zie je het: een rommelige woonomgeving,

afronding dossier raad Middelharnis Conform de motie in de septemberraad moest het college dekking zoeken voor het ingenomen standpunt dat de gemeente aan alle ondernemers die destijds baatbelasting betaalden een tegemoetkoming te verstrekken in de vorm van een reductie op de te heffen baatbelasting van 25 procent. Het college heeft overleg gevoerd met de ondernemers en er is een plan voorgelegd voor uitvoering. Besloten is dat er afgerond 154.000 euro plus kosten inhuur juridische component, beschikbaar komt. Te dekken via de algemene reserve. Even was er in de raad nog discussie of het hier nu inclusief of exclusief rentevergoeding betrof. Of dat dit fenomeen hier geheel niet aan de orde was. Het betreft een terugbetaling uit redelijkheid en billijkheid. In het dossier kan hier niet gesproken worden van een verschuldigd bedrag. Van daar dus geen (wettelijke) rentevergoeding. Het is zo genoeg geweest, stelde Hoving (PvdA). Daarmee werd na vele jaren het hoofdpijn-document afgesloten. Havenkanaal Was er nu wel of geen financiële ruimte om, zeker gelet op het werkscenario Beperkt dat de gemeente Middelhar-

haventjes waar van alles aan mankeert, slechte plusvoorzieningen als luxe winkels en culturele voorzieningen. En dat terwijl er wel veel potentie is. Er is een transformatie gaande van een economie die drijft op landbouw naar een economie die draait om dienstverlening. Die transformatie moet je bijsturen, maar daar zien de gemeenten

nis destijds verkoos voor haar ambities, te investeren in het uitbaggeren van het Havenkanaal. Achterstallig onderhoud. Jarenlang is er niets uitgevoerd en nu komen er problemen dat schepen vastlopen en mogelijk de gemeente aansprakelijk wordt gesteld omdat zij het vaarwater niet goed toegankelijk houdt. Terugloop van passanten dreigt en ook de ondernemers zien problemen als schepen niet meer aanmeren. Het onderwerp is al in meerdere sessies in de raad besproken. Nu is het echter uur U. Er is 600.000 euro ingeboekt maar een volledige aanpak vergt 1,5 miljoen. Dat staat weer niet in de begroting. Is niet in het beleid opgenomen en vooruitlopen naar 2013 kan niet meer. Het werd een langdurig debat met voor- en tegenargumenten. Is het nu verantwoord om op dit moment deze middelen uit de reserves te halen. Lijkt het op frivool shoppen?. Wethouder Kleingeld zag gelden binnenkomen door verkoop van gronden die niet door de gemeente zullen worden gebruikt, Dat zou voor de nieuwe gemeente wel naar 2,5 miljoen kunnen oplopen. Het was spitsroede lopen maar uiteindelijk kwam het fiat met 9- 6 stemmen (tegen SGP en ChristenUnie).

op Goeree-Overflakkee geen kans toe - hier en daar een uitzondering daargelaten. Er is te weinig slagkracht, te weinig bestuurskracht, te weinig visie. Er gebeurt niets. Een groep mensen

Wat zijn de belangrijkste punten van uw partij? “Wij zien volop potentie - bijvoorbeeld in de woningbouw, op bedrijventerreinen, op recreatief en toeristisch gebied, zorglocaties, wellness - die de economische groei kan terugbrengen. Zonder deze groei is vitaliteit van de kernen onmogelijk. We hebben strand en water. Het Haringvliet heeft de potentie van de Friese Meren. Het kruidenrekje is er, de ingrediënten liggen op tafel: maak er een mooi gerecht van. Dat voorkomt dat jonge mensen wegtrekken en nooit meer terugkomen. Eiland van Vrijheid zegt: geef vrijheid voor creatieve ideeën en initiatieven, zet die om in gewin. Economisch, cultureel - noem maar op. Door het herstellen van de economische kracht komt er nieuwe vitaliteit. Wij willen potenties tot ontwikkeling brengen. Dat kan door hele concrete maatregelen en simpele oplossingen. Het kan door geloof te hebben in eigen kunnen.” Wat is uw politieke passie? “Ik heb een grote mate van betrokkenheid bij mijn regio. Identiteit ontleen je aan de omgeving. Ik ben hier geboren en getogen, weet betrekkelijk veel van de geschiedenis en vind het hier geweldig. Ik voel me buitengewoon verbonden. Dan gaat het je aan het hart als je het uit de hand ziet lopen.” Wat is uw boodschap aan de kiezer? “Wij willen vrijheid. Maak er gebruik

INGEZONDEN: Oprichting VGB Ondergetekende heeft met verbazing het artikel gelezen van het VGB uit de gemeente Goedereede. Welnu, om niet op alles in te gaan, maar toch een reactie. Indien, en dat weet een ieder in de gemeente Goedereede wie de archiefstukken inziet en de kranten van toen leest of herinnert. Weet als geen ander dat ondergetekende het eerste raadslid was van VGB dat ik zelf heb opgericht en gestalte heb gegeven. Voorheen als raadslid D66 halverwege als ver. Gem. belang, nadat ik zelf dhr P. Grinwis naar voren heb geschoven, hebben wij samen statuten en verdere zaken geregeld, zodat ik een stapje terug kon doen. In verband met mijn res-

taurants in Ouddorp, Goedereede en later in Stellendam. Dat zij niet meer verder konden als VGB heeft vele redenen, waar ze zich niet altijd voor op hun borst hoefde te slaan, vandaar was ik ook niet meer actief voor VGB. Rest wel: het was niemand anders dan Hansje Grinwis. En ik sluit mij dan nu vol overtuiging aan die veel hebben gedaan voor ons eiland en Gem. Goedereede, waar heel veel families over en weer zijn geïntegreerd tot een geheel. Hansje Grinwis Restaurant en Expo Haringvliet Haringvlietplein 3, 3251 LD Stellendam Tel. 0187-499913

Tijdrede SGP DIRKSLAND - Op dinsdag 20 november om 19.30 uur hoopt ds. D.J. Budding op uitnodiging van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) een tijdrede te houden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Mozartsingel 2, Dirksland. In zo’n dienst worden de maatschappelijke omstandigheden in het licht van de Bijbel bezien. De Bijbel, het geïnspireerde Woord van God, is de basis van de politieke visie van de SGP. De SGP heeft daarom niet voor

niets het motto: ‘Daad bij het Woord’. Vanuit dat Woord wil de SGP de samenleving dienen. De dienst vindt plaats net voor de gemeenteraadsverkiezingen op Goeree-Overflakkee van woensdag 21 november, waarvoor dus ook aandacht in de tijdrede. Ds. D.J. Budding is oud-partijvoorzitter van de SGP en hervormd predikant binnen de PKN. Eenieder, jong en oud, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, wordt hartelijk uitgenodigd.

van en kies voor vrijheid en creativiteit. Zoals Obama zei: vooruit! De schouders eronder, aanpakken! Je kunt veel bereiken met elkaar.” Wat onderscheidt uw partij van de andere lokale partijen? “De brede context. Geen algemeenheden noemen, maar concrete problemen én concrete haalbare oplossingen. Wij baseren alles op kennis van zaken.” Wat zijn uw verwachtingen bij de verkiezingen? “We zijn geen protestpartij; dat scheelt. We hebben jonge en oudere mensen op de lijst, en van allerlei gezindten. Zo komen we met een gebalanceerde lijst richting de kiezer. Alle doelgroepen mogen zich aangesproken voelen. Ik verwacht twee of drie zetels.”

Kinderdienst

STELLENDAM - “Kijk eens om je heen”, dat is het thema van de kinderdienst op 18 november om 10.00 uur in de Gereformeerde Kerk van Stellendam, samen met kinderkoor Yess. De kinderen gaan samen iets doen: zingen, luisteren naar een verhaal, een tekening maken….. en veel kinderen leveren hun schoenendoos vol mooie spulletjes in om een ander kind blij te maken. Voorganger is Ds.W.J. v.d.Griend. Iedereen van harte welkom.

Christelijk nieuwsmedia op gereformeerde grondslag Uitgave: Uitgeversmij. Eilanden-Nieuws b.v. Verschijning: dinsdag huis-aan-huis vrijdag abonnement Tel. (0187) 471020 • Fax (0187) 485736 Postbus 8, 3240 AA Middelharnis Langeweg 13, Sommelsdijk

Advertenties en administratie

• Tel. (0187) 471020 • E-mail: info@eilandennieuws.nl • Tarief per mm € 0,46 excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag • Sluitingstermijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 12.00 uur • Sluitingstermijn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 7.30 uur. Voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentieopdrachten kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. • Bladmanager: Gert Verweij, tel. (06) 50448359 • Advertentie-verkoop: e-mail: gertverweij@eilandennieuws.nl

Redactie

• Wnd. hoofdredacteur: Adri van der Laan, tel. (0187) 471021 • E-mail: redactie@eilandennieuws.nl Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.

Abonnementen

Abonnementen (vrijdageditie) zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vòòr 30 november. Wijzigingen twee weken voor ingaan doorgeven.

Rekeningnummers

ING 167930 // Rabobank 3420.01.108

Lid NNP

Van toepassing zijn de Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA). Eilanden-Nieuws behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


Het vertrouwde adres sinds 1926

MIDDELHARNIS PAK NU UW KANS, DE GOUDPRIJS IS NOG NOOIT ZO HOOG GEWEEST! Wij nodigen u hartelijk uit voor een kosteloze taxatie van uw sieraden. Geen tijd? Dan komen wij zonder enige verplichting naar u toe. WWW.GOUDATHOME.NL GOUDATHOME@HOTMAIL.COM

Iedere dinsdag van 10.00 - 17.00 uur Iedere donderdag van 10.00 - 17.00 uur Locatie: De Staver

DIRECT GELD VOOR GOUD EN ZILVER

Plaatsen in Nederland waar de 10 Goudbussen staan of in het hotel aanwezig zijn BREDA DELFT DRONTEN GELEEN GOES GRONINGEN HARLINGEN HEERENVEEN HOORN

LEEUWARDEN MIDDELBURG MIDDELHARNIS OOSTERHOUT OUDDORP PURMEREND SNEEK TILBURG noord WAALWIJK

Tevens in Duitsland

MET 10 VIP BUSSEN DOOR HEEL NEDERLAND

Nog niet overtuigd, of twijfelt u nog? Te zien bij:

Journaal

ONDERZOEK AD: TAXATIE EN PRIJS GOUD BIJ VEEL OPKOPERS ONDER DE MAAT

’13 euro per gram goud is echt bedrog’ Uit het AD onderzoek is gebleken dat de GOUDBUS de beste prijs geeft voor uw goud. Zie het AD van 14 januari jongstleden.

Een deel van onze opbrengst doneren wij aan stichting OPKIKKER. Een stichting die zich ten doel heeft gesteld, het verzorgen van een fijne dag voor gezinnen, waarvan een kind in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, in verband met een chronisch fysieke aandoening, langdurig onder behandeling is.

Hoofdkantoor: OUD-BEIJERLAND

Goud at Home is onderdeel van Schreuders Moerkerken Juweliers, welke sinds 1926 al een vertrouwd adres is. Goud at Home is een van de grootste inkooporganisaties in oud goud en zilver. We zien u graag op een van bovenstaande locaties!

AUTOBEDRIJF VAN DER VLIET

☞ Bekend van service en kwaliteit Julianaweg 78, 3248 AN Melissant Telefoon (0187) 601764 Telefax (0187) 605106 www.autobedrijfvandervliet.nl

Merk : Toyota € 7400 Type : Aygo Bouwjaar : 12-2010 Kilometerstand : 29000 km Opties :- Radio/CD - Stuurbekrachtiging - Airco - Wegenbelastingvrij Merk : Fiat € 7900 Type : Panda Bouwjaar : 09-2011 Kilometerstand : 14000 km Opties : - Radio/CD - Stuurbekrachtiging - Airco

Merk : Nissan € 11900 Type : Note 1.4 plus Bouwjaar : 01-2009 Kilometerstand : 56000 km Opties : - Radio/CD - Stuurbekrachtiging - Airco

Dag kiezers, Onze partij, “Eiland van Vrijheid”, wil de slechte situatie waarin ons eiland zich bevindt ECHT aanpakken. Nu zitten we in de degradatiezone. Gebrek aan bestuurskracht heeft grote schade aangericht aan onze economie en samenleving. Er kwam nauwelijks iets tot stand. We betalen wel steeds meer geld (belasting) voor een afnemend aantal voorzieningen! Wij weten dat het anders kan. Initiatieven genoeg van burgers en bedrijven! We hebben dan wel jullie stem nodig op 21 november. Een aantal van onze punten:

• BETaalBarE WONINGEN VOOr BIjNa IEDErEEN DOOr TE BOuWEN Op NIEuWE EN GOEDkOpErE lOCaTIEs, GErICHT Op DE VraaG VaN DE CONsumENT

• GEEN GEmEENTElIjkE BElasTINGVErHOGING! WE krIjGEN al GENOEG TE VErDurEN! • WEG mET DE VElE OVErBODIGE (BOuW)rEGEls. ZE BElEmmErEN TE Vaak CrEaTIEVE EN mOOIE INITIaTIEVEN VaN BurGErs EN markTparTIjEN

• DE GEmEENTE Is GEEN ONTWIkkElaar EN DIENT ZICH TE BEpErkEN TOT mEEDENkEN EN aDVIsErEN • mEEr uITGaaNsGElEGENHEDEN EN HOrECa VOOrZIEN IN EEN GrOTE BEHOEfTE • DE WaTErspOrT Is al jarEN EEN papIErEN kaNs. WaarOm NIET DIrECT aaN DE slaG: WE sTaaN NOG sTEEDs IN DE fIlE VOOr 1 OuDE BOTENHEllING! EN DE mEEsTE HaVENs ZIjN IN slECHTE sTaaT. • fINaNCIEr kOsTE WaT kOsT ONZE (spOrT) VErENIGINGEN. ZE ZIjN HET CEmENT VaN ONZE DOrpEN • paarDENHOuDErs juIsT sTImulErEN EN NIET BlOkkErEN • DaT GElDT OOk VOOr mOuNTaINBIkEN EN HarDlOpEN. plEk GENOEG EN DE BEHOEfTE Is GrOOT.

Wij staan voor u klaar!

Alle auto’s worden afgeleverd met: - Goede Garantie - Volle tankbrandstof - Gepoetst - Onderhoud indien nodig - Afleveringspakket - Afleveringskosten per auto is € 300

Voor meer informatie kijkt u op:

www.autobedrijfvandervliet.nl


DINSDAG 13 NOVEMBER 2012

17

Nieuws

Oostflakkee start herstructurering bedrijventerrein Dorpsweg Ooltgensplaat OOLTGENSPLAAT – Op bedrijventerrein Dorpsweg, gelegen aan de gelijknamige weg aan de rand van Ooltgensplaat, werd vorige week donderdagmiddag de start gegeven aan de herstructurering van dit gebied. De onthulling van een bouwbord door wethouder Willy Heintjes van de gemeente Oostflakkee en extern projectbegeleider voor dezelfde gemeente Hans Klein luidde het begin in van de werkzaamheden. Tekst en foto: Hans Villerius

De gemeente Oostflakkee heeft begin 2012 grond aangekocht naast bedrijventerrein Dorpsweg, o.a. voor de aanleg van een (vrachtwagen)parkeerterrein, dat ook inzetbaar moet zijn als locatie waar evenementen kunnen worden gehouden. De grond kon worden aangekocht met behulp van een UHB-subsidie (Uitvoeringssubsidie Herstructurering Bedrijventerreinen) die de Provincie Zuid-Holland toekende. Vorige maand heeft een aanbesteding plaatsgevonden en nu kan de aannemer starten met het werk. De eerste fase van het project omvat de realisering van het parkeer/evenemententerrein, de aanleg van led-verlichting en het asfalteren van wegen. De oplevering wordt eind dit jaar nog verwacht. In de tweede fase zullen bedrijven worden verplaatst, wat in het voorjaar van 2013 kan worden gerealiseerd.

Na de sloop van oude opstallen en sanering van terreinen, komt het bedrijfsterrein vrij voor nieuwe ontwikkelingen.

Verpaupering tegengaan

“Eindelijk staan we hier”, verzuchtte wethouder Heintjes donderdagmiddag toen hij het bouwbord had helpen onthullen en toen het aanwezige gezelschap voor nog een toespraak te gast was in het oude raadhuis aan de Kaai. De ontvangst alhier met koffie en vers cakegebak én een warme kom snert wilde er wellicht nog beter in dan een toespraak van wie dan ook, maar dat gaat nu eenmaal zo. Heintjes schetste in ‘t kort de gang van zaken, hoe door financiële schaarste in de gemeentelijke schatkist de herstructurering van Dorpsweg wat langer op zich moest laten wachten, maar dat dit door subsidiëring door de provincie nu toch mogelijk werd. Ook de toeslaande verpaupering in het gebied rondom de Kaai moest een halt worden toegeroepen, had de wethouder met eigen ogen gezien, en ook daar wordt aan gewerkt. “Oostflakkee wil ook voor recreatie en toerisme iets te betekenen hebben, maar dan moet ’t er echt wel anders bij liggen, anders komen de mensen hier niet graag meer terug.” Een opgestart project ‘Samen voor een mooiere gemeente’ bedoelt hier verbetering in aan te gaan brengen.

Door Hans Villerius Zo raakt het huidige bedrijfspand in Middelharnis, aan de Koningin Juli-

anaweg, sterk verouderd. Er zouden hoognodig flink wat kosten gemaakt moeten worden, zowel om technische installaties aan de praat te houden, meer efficiency te realiseren als om de uitstraling van het bedrijf een flinke facelift te geven. Na zorgvuldige afweging tussen verbouw ter plaatse, verhuizing naar een bestaand bedrijfspand of totale nieuwbouw werd voor het laatste gekozen. Na enkele jaren voorbereiding ging afgelopen zomer op een fraaie zichtlocatie aan de Zuidelijke Randweg in Middelharnis de eerste paal de grond in voor een nieuw garagebedrijf, met ruimte voor een moderne showroom, werkplaats, magazijn, kantine en kantoren. Door het toepassen van schuine lijnen krijgt het gebouw een bijzondere vorm. Qua bedrijfsoppervlakte wordt het nieuwe pand niet zoveel groter dan het huidige garagebedrijf, maar wel veel efficiënter en met een veel betere uitstraling én met voldoende groeimogelijkheden voor de toekomst. Tevens zijn alle voorbereidingen aangebracht om gebruik te maken van diverse vormen van duurzame energie. Naar verwach-

MIDDELHARNIS/SOMMELSDIJK De collecte voor het Diabetes Fonds heeft 1939 euro opgebracht in Middelharnis en Sommelsdijk. Het fonds bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en in het bijzonder de collectanten en de leerlingen van S.G. Prins Maurits, afdeling Praktijkleren economie, die alle opengevallen routes gecollecteerd. Wie de collectant van het Diabetes Fonds heeft kan alsnog een gift overmaken op giro 5766 t.n.v. het Diabetes Fonds in Amersfoort. Wie ook wil collecteren kan zich aanmelden via: 486993. Voor meer info over het Diabetes Fonds: tel. 033-4622055 of kijk op www.diabetesfonds.nl.

Sinterklaasmiddag bij De Zwaluw SOMMELSDIJK - Woensdagmiddag 21 november is Sinterklaas met zijn pieten uitgenodigd bij wijkvereniging de Zwaluw. Sinterklaas heeft laten weten dat de pieten de kinderen gaan laten swingen en springen. Wat zal dat een leuk feest worden! Het begint om 14.00 en is 15.30 weer afgelopen. De zaal gaat om 13.45 open. Het kost € 5 per kind, maar gaan dan ook niet met lege handen naar huis.

Inzameling goederen Uzon

Met het onthullen van een bouwbord werd de start gegeven aan de werkzaamheden. Rechts wethouder Willy Heintjes.

Ford Autobedrijf Iriks Middelharnis binnenkort naar Zuidelijke Randweg MIDDELHARNIS – Aan de Zuidelijke Randweg te Middelharnis wordt sinds ongeveer een half jaar gebouwd aan een nieuw bedrijfspand voor Ford Autobedrijf Iriks. De Fordgarage in Middelharnis kent al een lange geschiedenis, ruim 80 jaar. Jarenlang was Automobielbedrijf Witvliet als Fordgarage een begrip op het eiland en daarbuiten. Sinds 2009 is het bedrijf in handen van de Steenbergse ondernemer Iriks die daar, ook al weer 30 jaar, het merk Ford verhandelt. Met de overname van Automobielbedrijf Witvliet bedient Iriks niet alleen twee rayons voor het merk Ford, maar sleepte het bedrijf ook het hoofddealerschap in de wacht. Best uniek, geeft de 31-jarige directeur van de Middelharnisse Fordvestiging Marcel Iriks aan, maar dat betekent niet dat je dan achterover kunt leunen. Nee, er is veel werk aan de winkel.

Opbrengst collecte diabetes

OUDE-TONGE - Op zaterdag 17 november houdt werkgroep Uzon van de Hervormde Gemeente een inzameling van goederen voor de zustergemeente Uzon op het inzameladres aan de Capelleweg (bij het AVK-terrein). te Oude-Tonge. Van 9.30 tot 11.30 uur staat men klaar om schone, goed bruikbare kleding aan te nemen. Voor meer info over spullen of moet er iets opgehaald worden, dan kan men bellen met dhr. G. Groenendijk, telefoonnummer: 641934. Graag vóór vrijdagavond 18.00 uur. Er staat een collectebusje voor een (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten.

MS Collecteweek van start GOEREE-OVERFLAKKEE - Op maandag 19 november gaat de MS Collecte weer van start. In deze week gaan ca. 11.000 vrijwilligers op pad om zoveel mogelijk geld op te halen voor Multiple Sclerose (MS).

De twee directeuren van Ford Autobedrijf Iriks voor het nieuwe pand aan de Zuidelijke Randweg. Rechts Marcel, links zijn vader Kees Iriks, die in de Steenbergse vestiging de scepter zwaait. Foto: Hans Villerius

ting gaat Iriks volgende maand al over naar de nieuwe locatie en zal begin 2013 een Open Huis gehouden worden. “Dubbel feest”, geeft Marcel Iriks aan. “Enerzijds omdat wij op Flakkee een tachtig jaar bestaand bedrijf over konden nemen en wijzelf in Steen-

bergen vorig jaar het 30-jarig bestaan mochten vieren, anderzijds omdat wij als familiebedrijf hier een gloednieuw pand neer kunnen zetten en in twee rayons het dealerschap mogen voeren van een merk waar je echt vertrouwen in kunt hebben.”

Elke collectant kan zich legitimeren. Het Nationaal MS Fonds is te herkennen aan het oranje vlinderlogo. Wie de collectant mist, kan een gift overmaken op giro 5057. Voor meer informatie, kijk op www.nationaalmsfonds.nl


Schildersbedrijf P.J. de Jong ● Schilderwerken ● Wandafwerking ● Beglazing

volg ons op TWITTER @dekrantvango vind ons op FACEBOOK facebook.com/eilandennieuws

Molentienden 96 3253 VH Ouddorp Tel. (0187) 682906 Mob. (06) 21955055

Winterschilder vanaf 1 november t/m 31 maart. Tijdens deze periode 15% korting op materiaal en uurloon.

20

20

JAAR

JAAR

Gefeliciteerd! Recreatiepark de Klepperstee Rabobank

Goeree-Overflakkee

feliciteert

Recreatiepark

de

Klepperstee in Ouddorp als winnaar van de "RECRON Onderneming van het jaar 2012".

a t s e e F

g n i d e anbi

Een terechte beloning voor een duurzame en innovatieve onderneming.

20% - 70% korting op gelabelde artikelen

Uw business gaat altijd verder, ons commitment ook. Rabobank. Een bank met ideeën.

Kom naar ons feestweekend op 23-24 november en profiteer van nog meer leuke aanbiedingen Schoolstraat 50 • 3241 CT Middelharnis • tel. 0187-485599

www.twitter.com/rabobankgo

8 (STARTERS)WONINGEN 2 Ruime kavels ca. 150 m jaren 30 stijl

aan de rand van Stellendam

• Energiezuinig • Standaard 3 slaapkamers • Vaste trap naar 2de verdieping • Voldoende parkeergelegenheid

Nu al 5 onder voorbehoud verkocht nog 3 beschikbaar!

Prijzen vanaf

€ 179.950,-

Maak snel een afspraak met de makelaar voor meer informatie

Neem voor meer informatie en de beschikbaarheid contact op met Hameeteman Makelaardij. Telefoon: 0187 684407 Email info@hameetemanmakelaardij.nl DAARNAAST WORDEN ER ENKELE BOUWKAVELS MET VRIJE BEBOUWINGSMOGELIJKHEID TEL: 0187.68.44.07 AANGEBODEN. DIT ZIJN KAVE LS WWW.HAMEETEMANMAKELAARDIJ.NL VAN CA. 650M2.

vrij op naam;


waterschap

www.wshd.nl

Hollandse Delta Leefbaar land, leefbaar water

jaargang 8 november 2012

Nieuws van het waterschap

Agenda

Is uw sloot al schoon? In december controleert het waterschap of alle sloten, singels en plassen, groot en klein, goed schoon zijn gemaakt. Dat noemt het waterschap schouwen van de watergangen. De schouwmeesters van

22 november 2012 Verenigde Vergadering 14.00 uur waterschapshuis, Ridderkerk

Hollandse Delta controleren in totaal 7.500 kilometer water. Het controleren wordt ter plaatste gedaan met computers waar alle gegevens van de te controleren sloot in staan. “Al die sloten moeten voor de winter schoon zijn. De sloten moeten zijn schoongemaakt van afgevallen blad en vuil en de begroeiing van waterplanten moet zijn gemaaid. Dan kunnen de sloten de winterse neerslag opvangen en afvoeren”, vat Dirk van der Weide samen. Hij is schouw coördinator van het maai- en schoonmaakwerk. De schoonmaak is een jaarlijks terugkerende klus voor de beheerders en eigenaren van de sloten. “Maar het moet gebeuren, willen we hier in de polders droge voeten houden in de wintertijd”, merkt de schouw coördinator op.

Laat de winter maar komen… De zoutloodsen van Hollandse Delta zijn vol. Onder begeleiding van Klaas Wilschut, gladheidbestrijder bij Hollandse Delta is 1.500 ton steenzout in opgeslagen. “In Strijen, Oude Tonge, Zuid-Beijerland, Brielle en Zuidland ligt 1.500.000 kilo klaar voor het strooien van waterschapswegen en - fietspaden buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom is de gemeente aan zet. We strooien met steenzout omdat dit grove zout uit de Duitse zoutmijnen ook prima kan worden gebruikt voordat het glad wordt. Gemiddeld voert Hollandse Delta zo’n 30 strooibeurten per seizoen uit”. De gladheidcoördinator volgt de strooicombinaties op de voet via een digitaal systeem en heeft als dat nodig is telefonisch contact met ze. Hij houdt bovendien de wegdek-temperatuur en de weersvoorspellingen in de gaten. “Aan de hand van de temperatuur van het wegdek, de vochtigheid en de weersvoorspellingen stellen we het aantal gram strooizout per vierkante meter wegdek in. Als we uit voorzorg gaan strooien is dat 8 gram per vierkante meter. Op onze website staat voor elke regio van het waterschap een kaart met de wegen waar we strooien”, vult hij aan.

Praten over de begroting Ook in 2013 zorgt het waterschap voor veilige dijken en duinen, voldoende en schoon water in sloten en plassen, veilige wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom en voor het zuiveren van het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Zuid-Holland zuid. Daarvoor maakt Hollandse Delta een begroting van de kosten. Op basis daarvan betaalt u belasting. Het algemeen bestuur praat op 22 november over de begroting voor 2013. Het voorstel van het dagelijks bestuur is om de belastingopbrengst met een 0,5 procent te verhogen. Dat betekent niet voor alle belastingbetalers een verhoging. Zo betaalt een gezin met een huurwoning in Zuid-Holland zuid in 2013 € 248, dat is iets minder dan in 2012. Dit komt omdat de hoogte van de aanslag afhankelijk is van de persoonlijke situatie van de belastingplichtige. De samenstelling

Volg ons ook op:

van het huishouden, de waarde van onroerend goed en de hoeveelheid grond spelen daarbij onder meer een rol. Twitter

De begroting en daarin de waterschapstarieven voor 2013 vindt u op de website van het waterschap. U kunt de begrotingsbehandeling op 22 november in het waterschapshuis ook bijwonen. De vergadering begint om 14.00 uur.

Schoonmaken rioolwater

YouTube

Twitter

Meld je aan voor de nieuwsbrief op onze website

U gebruikt zo’n 125 liter water per dag om mee te koken, te douchen en het toilet door te spoelen. Al dat schone water wordt vies en verdwijnt door het afvoerputje in de riolering. Hollandse Delta maakt uw afvalwater in 22 zuiveringen schoon en zorgt zo voor gezond water in rivieren. Het zuiveren van het afvalwater van bedrijven en huizen is een biologisch proces en er wordt geen gebruik gemaakt van chemische stoffen. Alle zuiveringen van Hollandse Delta werken zo. Rioolwaterzuivering Dokhaven, in hartje Rotterdam, is de enige zuivering in Nederland waar dat ondergronds gebeurt. Deze maand is deze rioolwaterzuivering 25 jaar in bedrijf. Terwijl

Werken bij het waterschap? Kijk op onze website

bewoners in het parkje van Dokhaven hun hondje uitlaten of even op een bankje van het zonnetje genieten, wordt onzichtbaar onder hun voeten schoongemaakt. Elk uur duizenden liters afvalwater van bijna een half miljoen inwoners. En voor alle zuiveringen geldt: 24 uur per etmaal, 7 dagen per week.

waterschap Hollandse Delta bezoek: Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk / post: Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk. Voor algemene vragen, informatie, meldingen of klachten kun je bellen met het waterschapsloket:

0900 2005 005 (¤ 0,10 p/min), e-mail: 2005005@wshd.nl

Waterschap Hollandse Delta houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van de waterkeringen die Zuid-Holland Zuid tegen het water beschermen. Het zorgt voor voldoende water in het gebied om te kunnen wonen, werken en recreëren. Hollandse Delta bewaakt ook de waterkwaliteit in sloten, singels en plassen; zuivert het afvalwater en is verantwoordelijk voor de (vaar)wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van provinciale wegen en rijkswegen. Voor meer informatie: www.wshd.nl

Kijk voor de vergunningen op www.wshd.nl/ waterschapsblad


hétk grote Verkiezingsdebat

Eilandelij

15 no ve mb er 20 12 | De St av er

Organisatie :

Progra mma : 19.15

Inloop met koffie

19.30 19.35

Opening door dhr. A. van der Veer, directeur Eilanden-Nieuws g Inleiding door dhr. S. Stoop, voorzitter van de Stuurgroep Herindelin

19.45

Voorstelronde lijsttrekkers

20.00

2 thema’s a.d.h.v. stellingen, waarbij de zaal ‘kleur bekent’

20.45

Pauze met koffie/drankje

21.00

21.40 21.45

Locatie sponsor :

RECREATIECENTRUM

DE STAVER

Geluid :

3 thema’s a.d.h.v. vragen lezers (de lezersvragen worden door de indiener zelf of door dhr. J. Ruizeveld van Eilanden Nieuws gesteld Afronden debat met korte pitch (“waarom op uw partij stemmen?”) Afsluiting + gelegenheid tot napraten met de lijsttrekkers

En dat allemaal onder één dak. En allemaal onder één dak. In dat Middelharnis! InOndernemen? Middelharnis! Samen met Visser & Visser Accountants-

Een stap verder Een stap verder

www. audio servic enede rland. nl

N.N.

Belastingadviseurs Middelharnis! Wij staan u terzijde met Ondernemen? Sameninmet Visser & Visser Accountantseen verrassend veelzijdig dienstenpakket. In onze aanpak Belastingadviseurs in Middelharnis! Wij staan u terzijde metgaan weverrassend altijd een stap verder.dienstenpakket. We verdiepen ons in uw organisatie, een veelzijdig In onze aanpak gaan zijn betrokken bijverder. alle facetten van ondernemen adviseren we altijd een stap We verdiepen ons in uwen organisatie, u bij het nemen van facetten grote en van kleine beslissingen. u eens zijn betrokken bij alle ondernemen enWilt adviseren kennismaken? Belkleine mr. Harold van denWilt Bergeu of Steef u vrijblijvend bij het nemen van grote en beslissingen. eens Visser RA van onze vestiging in Middelharnis. vrijblijvend kennismaken? Bel mr. Harold van den Berge of Steef Visser RA van onze vestiging in Middelharnis.

N.N.

Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs Mr. A.J.J. (Harold) van den Berge, telefoon: 06 22 22 91 09 Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs S.L. (Steef) Visser RA, telefoon: 06 53 15 11 38 Mr.Koningin A.J.J. (Harold) van den telefoon: 06 22 22 91 09 Julianaweg 56,Berge, 3241 XC MIDDELHARNIS S.L.Telefoon: (Steef) Visser RA,73telefoon: 06 53 15 11 38 0187 61 00 Koningin Julianaweg 56, 3241 XC MIDDELHARNIS Middelharnis@visser-visser.nl, www.visser-visser.nl Telefoon: 0187 61 73 00 Middelharnis@visser-visser.nl, www.visser-visser.nl

Jan van Dijk...

Honda,

een duurzaam merk en een betrokken dealer

Kies voor zekerheid

➤ Jan van Dijk Schade (alle merken) ➤ Financiering ➤ Verzekering ➤ Occasions ➤ Ruitservice

Design: Sfa Print bv

John P. de Wit • 3251 LE Stellendam • t 0187-491755 e info@johnpdewit.nl • i www.johnpdewit.nl

➤ Jan van Dijk Lease (alle merken)

➤ Onderhoud en reparatie (alle merken)

Jan van Dijk Goes

Amundsenweg 19 Goes Tel. 0113 - 23 70 70

Jan van Dijk Brielle Seggelant-Zuid 8 Brielle Tel. 0181 - 41 37 77

www.janvandijk.nl welkom@janvandijk.nl

Eilanden-Nieuws 13 november 2012  

De huis-aan-huiskrant van dinsdag 13 november 2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you