Page 1

Innovaatioita ja inspiraatiota! Kansainvälisen osaamisen palvelut -projekti järjestää vuonna 2013 neljä

Epäkonferenssia * työperusteisen maahanmuuton, kielen opiskelun ja näiden koulutustoiminnan kehittämiseksi. Epiksissä ei pelkästään kuunnella, vaan myös keskustellaan, kehitetään ja kangetaan kaikkea tätä omaan työhön.

* Epäkonferenssi on vapaamuotoinen tapahtuma, joka eroaa tavanomaisista konferensseista pyrkimällä olemaan avoimempi, osallistumiseen pohjautuva kokoontumismuoto. (Lähde: wikipedia)


Lyhyesti KOP-hankkeesta: Kansainvälisen osaamisen palvelut -hanke kokoaa yhteen kansainvälisen työvoiman hyödyntämiseen liittyvän informaation ja palvelut Pirkanmaalla sekä kehittää alueellista palveluverkostoa ja ohjausjärjestelmää. Nämä toimet edistävät työvoiman kansainvälistymistä ja ulkomaalaisten työntekijöiden sujuvaa sijoittumista suomalaiseen työelämään.

Paikka:

Dynamo Business Park, Hatanpään Valtatie 24, Tampere Silhuetti tila (6.krs)

TAKK:n ydintoimintoina on mm. uuden opetusteknologian testaaminen maahanmuuttajakoulutuksissa, hyvien mallien ja käytäntöjen levittäminen sekä erilaiset kielikoulutuksiin liittyvät verkosto-, rahoitus- ja yhteistyömallit.

Aika:

Perjantai-iltapäivisin klo 12.30-16. 8.2.2013 3.5.2013 27.9.2013 (alustava) 29.11.2013 (alustava)

Teemat:

8.2.2013:

Vouhotusta ja futurismia. Uusi opetusteknologia

ja didaktiikka maahanmuuttajien kielen oppimisessa.

3.5.2013:

Istuminen on heikoin oppimisasento. Motivaatio ja itseopiskelumateriaalit kielitaidon täydentäjinä.

27.9.2013: Epäpätevä maahanmuuttaja? Kompetenssien

tunnistaminen ja joustava, jopa luova täydentäminen.

29.11.2013: Menneen talven lumet käyttöön. Innostavia

malleja ja innovaatioita aiemmista työperäisistä projekteista.


Vouhotusta ja futurismia 8.2.2013 ohjelma:

klo 12.30 Tervetuloa: Marjukka Hourunranta ja Kristina Kemi, Kansainvälisen osaamisen palvelut klo 12.45 Pasi Mattila, FinPeda oy: tulevaisuuden koulu klo 13.15 Anna von Zansen, Praxeo oy: pelillisyys ja mobiililait teet maahanmuuttajien koulutuksessa klo 13.45 Marja Ahola, Salpaus: Avoimet oppimisalustat ja S2 klo 14.15 Kahvitauko ja ryhmiin jakautuminen klo 14.30 Moniammatillinen sylttytehdas: mitä minulle tästä jää? klo 15.00 Yhteenveto: eväät kotikoneelle ja korvien väliin Pasi Mattila

• KM, oppimisympäristöjen kehittämisen asiantuntija. • Oppimisympäristöjen kehittämishankkeita julkisella, tutkimus- ja yksityisellä sektorilla, sekä koulutusvienti. • Toimintakulttuurin ja pedagogiikan, fyysisten oppimisympäristöjen, opetusteknologian sekä sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä, erityisesti mobiili- ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyen. • Tällä hetkellä asiantuntijatehtävissä kansallisissa ja kansainvälisissä oppimisympäristöjen kehittämishankkeissa ja verkostoissa Oulussa. www.cie.fi www.finpeda.fi

• FM. Maahanmuuttajien kouluttaja/ verkkokouluttaja Koulutuskeskus Sal- Marja Ahola pauksessa (Päijät-Hämeen koulutuskonserni) • Näkökulmana oppiminen, käytännön toteutukset ja oppijalähtöisyys • Henkilökohtaiset joustavat/ avoimet oppimisalustat: *S2-opetus verkossa ja pilvipalveluissa *blogit kielen kotipesänä maahanmuuttajaopetuksessa *jaettu kielitodellisuus (jakamisen helppous, opettajan arki ja nopea toiminta) *yhteisöllinen oppiminen pilvipalveluja hyödyntäen marjaahola.blogspot.fi www.netvibes.com/marjaahola Anna von Zansen

• FM, NTM. Kieltenopettaja Omnia aikuisopistossa (opintovapaalla) • Opi oppimaan -kurssit ja opettajien täydennyskoulutus Praxeon kautta (mm. HEROssa) • Tekee tutkimusta Helsingin yliopistoon opettajien teknologia-asenteista • Sähköisen oppimateriaalin kehittäminen kielten opetukseen • Erityisosaamisalueena pelillisyyden ja teknologian hyödyntäminen opetuksessa vieraskieli.posterous.com www.praxeo.fi


Tieto- ja viestintäteknologian merkitys on kasvanut koulutuksen, kotoutumisen ja osallisuuden kehittämisessä hallitusohjelman mukaisesti: “Kaikessa opetuksessa rakennetaan opiskelijan kotoutumisen kannalta mielekkäitä oppimiskokemuksia sekä vahvistetaan kielija viestintätaitoja sekä opiskelutaitoja. Opintoihin sisältyy läpäisevästi harjaantumista arjen taitoihin sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön.

Ilmoittautumiset:

Teknisessä oppimisympäristossä on opiskelutilojen ja -välineiden oltava sellaisia, että ne mahdollistavat monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön. Opiskelijoita tulee perehdyttää tiedonhaun menetelmiin sekä ohjata käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa esimerkiksi palvelujen yhteydessä. Tieto- ja viestintätekniikan avulla on myös mahdollista laajentaa oppimisympäristöä oppilaitoksen fyysisten rajojen ulkopuolelle. “ Lähde: Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2012, 16-24.

Ilmoittautumiset ensimmäisiin epiksiin viimeistään 31.1.2013 LiveTampereen internetlomakkeella osoitteessa www.livetampere.fi/tyonantajille/ajankohtaista/ Ilmoittautuessanne mainitkaa nimenne lisäksi taustaorganisaatio ja mahdollinen erityisruokavalio. Kansainvälisen osaamisen palvelut -projekti tarjoaa iltapäiväkahvit kahvileipineen. Tilaisuus on maksuton. Ota mahdollinen mobiililaite (älypuhelin/ iPad) mukaan. Asenna QR-koodin lukija etukäteen, jos haluat maksimoida hyödyn. Dynamo tarjoaa rajallisen määrän p-mahdollisuuksia rakennuksen parkkihallissa. Kyselyt suoraan Dynamosta, p. 03-366 6000

Tutustu myös KOP-hankkeen linkkeihin: www.kansainvalisenosaamisenpalvelut.wordpress.com www.livetampere.fi Yhteyshenkilö kehittäjä-kouluttaja Kristina Kemi/TAKK, puh. 044 7906 645 kristina.kemi@takk.fi

Kutsu Epiksiin!  

Kansainvälisen osaamisen palvelut -hanke järjestää vuoden 2013 aikana neljä epäkonferenssia.