Page 1

BESTE MATERIAL HAUEK ERE BEHARKO DITUZUE TAMBIEN NECESITARAN ESTE MATERIAL

DBH 2 - 3 eta 4 - Koadernoak (ikasturte hasieran irakasleak emango dizkizue xehetasunak) / Cuadernos (Al comenzar el curso los profesores detallarán sus características). - Gaztelaniazko hiztegia / Diccionario de español. - Atlas unibertsala (edozein editorial)/ Atlas universal (cualquier editorial) - Konpasa / Compás - Eskuaira, kartaboia, erregela ... / Escuadra, cartabón, regla... - Dibujoko koadernoa (Plastikarako) / Cuaderno de dibujo. (DBH 1-2-3) Plástica - Kalkulagailu zientifikoa (3 eta 4. mailakoentzat bakarrik) / Calculadora científica (Solamente para 3ºy 4º) - Kalkulagailua DBH 1-2 (Lehendik erabiltzen dutena) / Calculadora ESO 1-2 (La que han utilizado hasta ahora) - Ingeles Hiztegia / Diccionario de Inglés. - Ordenagailuan erabiltzeko Aurikularrak/ Auriculares para utilizar en el ordenador - Margoak / Pinturas - Errotulagailuak / Rotuladores - Frantses Hiztegia / Diccionario de Francés

1314 materiala dbh eleb  
1314 materiala dbh eleb  
Advertisement