__MAIN_TEXT__

Page 1

eigen huis magazine

nov 2017 . jaargang 44 . gratis voor leden . â‚Ź 3,95

Als elke meter telt In de stad kopen en wonen mensen steeds kleiner pag 24

Ouderdomsclausule Verkopers dekken zich in tegen verborgen gebreken

Duurzamer worden Wat werkt: geld en goede voorbeelden

Aossen en isoleren En nog vijf alternatieven voor de spaarrekening

pag 44

pag 16

pag 36


column rob mulder

vereniging in actie

NHG-premie kan en moet omlaag

V

FOTOGRAFIE ED VAN RIJSWIJK, HOLLANDSE HOOGTE

ereniging Eigen Huis vindt de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), waarvan zij in 1993 mede-grondlegger was, een kroonjuweel van de Nederlandse woningmarkt. Huiseigenaren met NHG zijn gevrijwaard van restschuld als zij hun woning moeten verkopen als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, scheiding of overlijden. NHG dreigt voor veel starters echter onbetaalbaar te worden. De premie is sinds 2008 gestegen van 0,45 procent naar maar liefst 1 procent. Terwijl de restschuldrisico’s na de crisis zijn afgenomen, is de stroppenpot verdubbeld tot meer dan 1 miljard euro. Als NHG de premie niet zelf verlaagt, willen we dat de politiek hen daartoe dwingt.

ROB MULDER IS DIRECTEUR BELANGENBEHARTIGING VAN VERENIGING EIGEN HUIS (R.MULDER@EIGENHUIS.NL). VOLG ROB OP TWITTER: @ROB_MULDER

Verbod op asbestdak voor huisbezitter onuitvoerbaar

Makelaar, stop gesjoemel met vierkante meters Onder druk van de vereniging zijn verkoopmakelaars sinds 2010 verplicht aangeboden woningen op te meten volgens een vaste meetinstructie (de NEN 2580). Hiertegen wordt door sommige makelaars gezondigd, waarbij zij de aansprakelijkheid voor niet-bestaande vierkante meters vooraf uitsluiten in de koopakte. Wij hebben de brancheverenigingen schriftelijk opgeroepen op te treden tegen sjoemelende makelaars.

De overheid wil dat vóór 2024 alle asbest uit Nederlandse daken wordt verwijderd. Hoe? Dat moeten huiseigenaren zelf maar uitzoeken. Het organiseren en bekostigen van asbestsanering zorgt in de praktijk voor grote problemen. De vereniging dringt erop aan dat het verbod alleen mag doorgaan als huiseigenaren hierbij goed worden geholpen.

Gemeente moet ophouden zelfs de stoep te belasten

Informatie over financiële veranderingen in 2018

Sommige gemeenten vragen geld voor een bouwcontainer op de stoep. In Nijmegen betaalt u maar liefst 463 euro, ontdekten wij. Zulke bedragen zijn niet uit te leggen. Temeer omdat de verbetering en –verduurzaming van woningen juist moeten worden aangemoedigd. De vereniging wil dat gemeenten weerstand bieden aan de verleiding om zelfs de stoep te belasten.

Wij houden u graag op de hoogte van financiële veranderingen in 2018, zoals de forse stijging van uw energiebelasting. Na Prinsjesdag hebben we hierover een mail gestuurd aan ruim vijfhonderdduizend leden. Uit onderzoek blijkt dat 91 procent van de leden deze informatie nuttig vindt. U kunt de veranderingen ook terugvinden op onze website: veh.nu/2018. eigen huis magazine nov 2017 13


juridisch dossier opleverdatum

Ga niet af op prognoses, de datum in het contract telt Een man verkoopt zijn huis na de toezegging dat hij zijn nieuwbouwhuis snel zal kunnen betrekken. Maar dan blijft de oplevering uit. TEKST RIKKE VAN GEEST ILLUSTRATIE WYTZE VALKEMA

G

errit Zaal* koopt begin dit jaar een kavel en een nog te bouwen woning van een projectontwikkelaar. Die zegt dat de woning snel kan worden gebouwd. Hij adviseert Zaal dan ook niet te lang te wachten met de verkoop van diens huidige huis. Zaal vindt daarvoor een koper en spreekt af dat begin juli de overdracht zal plaatsvinden. In juni meldt Zaal zich bij Frank Dijkslag, advocaat bij Vereniging Eigen Huis, omdat de bouw van zijn nieuwe woning nog niet eens is begonnen. ‘Zaal had in mei een nieuw contract getekend, nadat in het eerste contract van januari fouten waren geconstateerd. Daardoor zijn de termijnen in het contract ook pas vanaf mei gaan lopen.’ Omdat Zaal het vertrouwen is kwijtgeraakt in de ontwikkelaar, wil hij van de overeenkomst af. Dat kan, omdat de projectontwikkelaar fouten heeft gemaakt. Wel moet hij in juli zijn oude woning verlaten en op zoek naar vervangende woonruimte. Data in prognoses, verwachtingen,

22 eigen huis magazines nov 2017

planningen komen zelden overeen met de daadwerkelijke opleverdata. ‘Gedurende het hele project krijg je indicaties van opleverdata te horen’, zegt Dijkslag. ‘Dat begint zodra je interesse toont. De verkopend makelaar geeft een prognose die in negen van de tien gevallen eerder is dan wat in het contract komt te staan. Het maakt niet uit hoe stellig het gezegd

is: als na die tijd een contract wordt getekend, zijn de partijen gebonden aan de tekst in die overeenkomst.’

Anderhalf jaar later

In de meeste contracten wordt de maximale bouwtijd uitgedrukt in een aantal werkbare dagen. In het geval van een appartement gaan de werkbare dagen in zodra de aan-


De feiten

De trap De trap is de grootste killer in huis. Maar van een beetje traplopen is nog nooit iemand doodgegaan. TEKST SANDER VAN DER PLOEG ILLUSTRATIE LEENDERT MASSELINK

Typische trap

Levensgevaarlijk…

Verreweg de meeste Nederlandse trappen zijn van hout en draaien aan de boven- of onderkant een kwartslag naar links of naar rechts. Op deze manier neemt de trap de minste ruimte in. Geen wonder dat dit model vrijwel altijd wordt gebruikt in rijtjeshuizen. Behalve een schilderbeurt of nieuwe bedekking eens in de zoveel tijd, heeft een trap geen onderhoud nodig. De trap moet zo lang mee gaan als het huis. Een trap mag volgens het Bouwbesluit maximaal vier meter hoog en minimaal tachtig centimeter breed zijn. Een enkele traptrede mag in een woonhuis niet hoger zijn dan 18,8 centimeter. In kantoren en openbare gebouwen mogen de treden met 21 centimeter iets hoger zijn.

Trappen kunnen levensgevaarlijk zijn, vooral voor ouderen en peuters. In 2016 stierven er in Nederland 296 mensen na een val van een vaste trap. Onder de slachtoffers waren vooral veel mannen: 172. Gemiddeld belanden dagelijks tien peuters op de spoedeisende hulp na een val van de trap. De trap is onbetwist het gevaarlijkste onderdeel van een woning. Toch vormt het aantal fatale valpartijen van een trap ‘slechts’ zo’n tien procent van het totaal aantal dodelijke valpartijen (in en uit huis): in 2016 overleden 3.060 Nederlanders na een val. Wel zal door de vergrijzing dit percentage waarschijnlijk stijgen. Het waarschijnlijk bekendste trapongeval vond plaats op 6 augustus 2006 in Utrecht. Een houten trap aan de Oude Gracht stortte in onder het gewicht van tientallen toeschouwers die afkwamen op een botenparade. Bij het ongeluk viel een dode. De dodelijkste trappen ooit behoorden toe aan Templo Mayor, een tempel in de Azteekse hoofdstad Tenochtitlán, het tegenwoordige Mexico Stad. De Azteken heersten tussen grofweg 1200 en 1500 over grote delen van het huidige Mexico en stonden bekend om hun gruwelijke mensenoffers. Bovenaan de tempeltrappen sneed een priester het hart uit een slachtoffer, waarna het van de treden werd gegooid. Volgens – betwiste – Azteekse bronnen zijn alleen al op de trappen van Templo Mayor zo’n 80 duizend mensen aan hun einde gekomen.

BRONNEN: SCALALOGIE.DE; OTH-REGENSBURG.DE; TREPPENFORSCHUNG.DE; SUEDDEUTSCHEZEITUNG.

30 eigen huis magazine nov 2017

DE; NIESENLAUF.CH; WIKIPEDIA.ORG; VEILIGHEID.NL; RTVUTRECHT.NL; THEGUARDIAN.CO.UK, CBS.NL; NYTIMES.COM; ARCHDAILY.COM; ESBNYC.COM; KENNISCENTRUMSPORT.NL; EC.EUROPA.EU; ANCIENT.EU; RIJKSOVERHEID.BOUWBESLUIT.COM; NO-ELEVATORS-DAY.NOWWEMOVE.COM


Optische illusie

…en heel gezond Met traplopen verbrand je, afhankelijk van je gewicht, zo’n tien calorieën per minuut. Een kwartiertje traplopen levert net zoveel verbrande calorieën op als een half uur joggen. Om Europeanen de trap op te krijgen, roept de EU 25 april 2018 uit tot ‘No Elevators Day’, ofwel de Europese traploopdag. Traplopen en trappenlopen is niet hetzelfde. Trappenlopen is een hardloopwedstrijd waarin het trappenhuis van een hoog gebouw het parcours vormt. De trappenloop over de 1.576 treden van het Empire State Building in New York is een van de bekendste en werd dit jaar voor de veertigste keer georganiseerd. Die trappenloop stelt weinig voor vergeleken met de Niesenlauf: een trappenloop langs de tandradbaan op de Zwitserse berg Niesen. Deze onderhoudstrap is met 11.674 treden de langste trap ter wereld. De Zwitser Emmanuel Vaudan bedwong ‘m in 2011 in 55 minuten en 55 seconden en is daarmee recordhouder.

Een Penrose-trap is niet te beklimmen. Deze trap is een zogenoemd wiskundig onmogelijk figuur, vernoemd naar gelijknamige Britse wiskundige. De figuur is een tweedimensionale weergave van een driedimensionale, vierkante trap. Als je een Penrose-trap zou kunnen belopen, blijf je klimmen of dalen zonder ooit boven- of onderaan de trap te geraken. De Penrose-trap is dus een optische illusie. De Nederlandse graficus M.C. Escher maakte de figuur tot een fenomeen. In zijn litho Klimmen en dalen uit 1960 is de trap een centraal onderdeel van een kloostercomplex waarin monniken in een oneindige lus trappen op en af lopen. De Britse architect Thomas Heatherwick poogt de Penrose-trap in het echt zo dicht mogelijk te benaderen. In New York wordt nu gewerkt aan The Vessel – volgens de architect een ‘sculptuur van trappen’ in de vorm van een omgekeerde bijenkorf. Het gebouw zal vijftien verdiepingen tellen die door 154 trappen met ruim 2.500 treden aan elkaar worden verbonden. Door de geometrische vorm moet het lijken alsof de trappen eindeloos doorgaan. De Potjomkintrappen in het Oekrainse Odessa vormen ook een optische illusie. De trappen zijn 142 meter lang en overbruggen met tussenliggende plateau’s een hoogte van 27 meter. Aan de voet zijn de treden bijna 22 meter breed. Maar naar boven toe worden ze steeds smaller. Hierdoor lijken ze veel langer dan ze zijn. Bovendien zijn van onderaf alleen de treden en van boven alleen de plateau’s te zien.

Trapkunde De oudst bekende trap is zo’n 11.500 jaar oud. De trap is begin jaren negentig gevonden door Duitse archeologen in Göbekli Teppe, een prehistorisch tempelcomplex in het zuidoosten van Turkije. De oudste, bewaard gebleven trap van Europa stamt uit 1344 voor Christus en is te vinden in een zoutmijn in het Oostenrijkse Hallstatt. Meer weten? Ga Scalalogie studeren, ofwel trapkunde – de enige wetenschappelijke discipline die zich uitsluitend op trappen richt. Scalalogie is nog een jonge wetenschap en werd in 1951 opgezet door de Duitse architect en ingenieur Friedrich Mielke. De Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg in Duitsland is de enige onderwijsinstelling ter wereld waar scalalogie wordt gedoceerd.

eigen huis magazine nov 2017 31


kopen+verkopen

TE KOOP

Waarom de ouderdomsclausule ineens zo populair is

Jong huis indekken tegen ouderdomsgebreken 44

Verkopers van huizen laten steeds vaker een ouderdomsclausule in het koopcontract zetten. Dat scheelt hen gedoe, maar het zadelt de koper mogelijk met veel ellende op. TEKST SANDER VAN DER PLOEG FOTO ISTOCK


VERKOCHT

E

en paar jaar geleden kocht een stel een huis voor 225.500 euro. Het leek een goede koop, en de verkoopbrochure repte van een ‘goed onderhouden woning’. Dat was ook de eerste indruk van de kopers, die bouwkundig redelijk waren onderlegd en daarom afzagen van een keuring. Hun enthousiasme werd bevestigd door de verkoopmakelaar. Volgens hem verkeerde de woning in ‘onberispelijke staat’. Desondanks nam de verkoper een ouderdomsclausule op in het koopcontract: een bepaling om de kopers erop te wijzen dat ze een oudere woning kopen, die niet voldoet aan de recentste

kwaliteitseisen, en (soms) dat gebreken het risico van de kopers zijn. De kopers hadden in dit geval geen probleem met de clausule. Ze wisten dat ze geen nieuwbouwwoning kochten. Kort na de sleuteloverdracht bleek de dakkapel lek en deels verrot, ook het schilderwerk aan de binnen- en buitenkant van de dakkapel was aangetast. De ruim drie decennia oude dakbedekking verkeerde eveneens in slechte staat. De verkoper weigerde iedere aansprakelijkheid en wees op de ouderdomsclausule. Het stel stapte naar de rechter. De eis: 8.478,44 euro aan renovatie- en proceskosten. Maar volgens de Utrechtse kanton-

rechter beriep verkoper zich terecht op de ouderdomsclausule. Ook achtte de rechter het niet bewezen dat de verkoper, noch diens makelaar opzettelijk gebreken hadden verzwegen.Naast duizenden euro’s aan renovatiekosten, draaiden de kopers ook op voor hun eigen proceskosten en die van de verkoper. Volgens advocaat Frank Dijkslag bij Vereniging Eigen Huis zullen rechters meer van dergelijke zaken voor hun kiezen krijgen, zolang de woningmarkt (lokaal) zo oververhit blijft. Tien, twintig jaar geleden zag je zelden een ouderdomsclausule. Nu in ‘bijna ieder koopcontract’, zegt Dijkslag. ‘Ook bij

Nooit standaard

Per onderdeel

Hoed je voor vaagheid

Een ouderdomsclausule staat nooit standaard in een koopcontract. De verkoper of diens makelaar moet deze er aan toevoegen en de koper daarvan op de hoogte stellen.

De veelgebruikte, standaard ouderdomsclausule is naar wens aan te passen. Zo is het mogelijk alleen een clausule op te stellen voor een onderdeel van de woning, zoals de vloer.

Wat precies in de ouderdomsclausule staat, is belangrijk. In de standaard clausule staat bijvoorbeeld niets over asbest. Vuistregel: hoe vager de clausule hoe meer ruimte voor discussie.

eigen huis magazine nov 2017 45


huizen van amper tien jaar oud. Zo worden alle risico’s bij de koper gelegd. Dat is wachten op problemen.’ Een ouderdomsclausule staat niet in het standaard koopcontract van de NVM, dat mede door Vereniging Eigen Huis is opgesteld, maar kan er wel aan worden toegevoegd. De bepaling is voor de verkoper zekerheid bovenop zekerheid. Want volgens het standaard koopcontract aanvaardt een koper na ondertekening al alle zichtbare en onzichtbare gebreken aan een woning. De verkoper is er wel voor verantwoordelijk dat het huis geschikt is voor normaal gebruik. Is dat bijvoorbeeld door een rotte fundering niet mogelijk, dan is de verkoper aansprakelijk. Een ouderdomsclausule sluit nou juist die laatste flinter aansprakelijkheid uit. Ook als de gebreken aan een huis zo ernstig zijn dat normale bewoning praktisch onmogelijk is. Tenzij de koper onomstotelijk kan aantonen dat de verkoper van de gebreken moet hebben geweten, maar ze niet heeft

gemeld. Het probleem is: bewijs dat maar. Het recente gebruik van de ouderdomsclausule begint volgens Dijkslag de trekken van een hype te krijgen. ‘In vrijwel ieder koopcontract dat ik de afgelopen drie jaar onder ogen kreeg, is ‘ie te vinden. Ik heb sterk de indruk dat verkoopmakelaars hun klanten deze bepaling uit berekening influisteren. Niet alleen de verkoper heeft een meldingsplicht mocht het huis iets mankeren, de verkoopmakelaar heeft die ook. Met de ouderdomsclausule is ook hij overal van af, mochten ze een gebrek al dan niet bewust over het hoofd hebben gezien.’ De ouderdomsclausule pakt zo bezien alleen gunstig uit voor de verkoper. Waarom pikken kopers dit? ‘Dat komt vooral door de overspannen woningmarkt’, zegt Dijkslag. ‘Vooral in steden als Utrecht en Amsterdam hebben verkopers het voor het zeggen. Als jij

de bepaling niet accepteert, doet een andere gegadigde het wel.’ Daarbij vermoedt Dijkslag dat veel kopers niet eens weten dat hun koopcontract een ouderdomsclausule bevat. Verkoopmakelaars plukken de standaardtekst van de bepaling zo van de site van NVM [zie kader, red.] en plakken ‘m in het koopcontract. ‘De formulering is algemeen en lijkt onschuldig. Als ‘ie in een koopcontract staat, leest een leek er makkelijk overheen.’ De advocaat vraagt zich af of kopers überhaupt doorhebben waarvoor ze tekenen. ‘Zodra hun bod is geaccepteerd, is het: hup, tekenen maar’, zegt Dijkslag. ‘Wij krijgen geregeld het verzoek een koopcontract juridisch te checken, met daarbij de vraag of het even snel kan. Het liefst dezelfde dag nog, want de verkoper heeft haast. Lukt dat niet? Laat dan maar. Zo wordt het verkopers en hun makelaars wel erg gemakkelijk gemaakt.’ Wat kan een koper doen om zich te wapenen? Een bouwtechnische keu-

Onderzoeksplicht I

Onderzoeksplicht II

Meldingsplicht I

Iedere koper heeft onderzoeksplicht: hij moet zo zich zo goed mogelijk laten informeren over de bouwkundige staat van de woning die hij koopt ...

... Bevat het koopcontract een ouderdomsclausule, dan is de onderzoeksplicht nog belangrijker. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan maakt de koper geen goede beurt als hij zijn onderzoekplicht heeft verzaakt.

Voor de verkoper is een ouderdomsclausule niet waterdicht. Zeker niet als blijkt dat hij niet aan z’n meldingsplicht voldeed en bekende gebreken niet meldde ...

46 eigen huis magazine nov 2017

Hype


Een bouwtechnische keuring laten doen, is een goede manier om een idee te krijgen van de staat van een woning

ring laten doen, is een goede manier om een idee te krijgen van de staat van een woning. Maar veel kopers laten die kans – gezien de huidige markt – aan zich voorbij gaan. Zo’n 80 procent van de huizenkopers zag de afgelopen vijf jaar van de keuring af, bleek afgelopen zomer uit een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. ‘Bovendien heten verborgen gebreken niet voor niets zo. Met een reguliere keuring spoor je ze niet altijd op. Daarvoor moet je gespecialiseerde onderzoeken laten doen naar bijvoorbeeld het dak en de fundering. Dat kost geld en tijd, en verkopers in deze markt gaan er nooit mee akkoord.’ Toch is Dijkslag niet tegen de ouderdomsclausule op zichzelf. Hij vindt die normaal en aan te raden bij de verkoop van een woning van voor pakweg de jaren vijftig. ‘Maar de bepaling zou het resultaat moeten zijn van onderhandelingen tussen koper en verkoper. En in de ideale wereld drukt een ouderdomsclausule de prijs, omdat de koper

meer zichtbare en verbogen gebreken voor lief moet nemen.’ De enigen die het willekeurige gebruik van de ouderdomsclausule kunnen stoppen, zijn volgens Dijkslag de kopers. Zij kunnen ervoor kiezen een koopcontract met een dergelijke bepaling niet te tekenen. Al betekent dat waarschijnlijk dat de koper, gezien de overspannen markt, de woning misloopt. ‘Ik begrijp dat weigeren voor veel kopers geen optie is. Maar weet wel dat je overgeleverd bent aan de goden, als je nu een koopcontract tekent met een ouderdomsclausule, maar zonder voorbehoud van bouwtechnische keuring. Als je pech hebt, zul je duizenden euro’s aan renovatiekosten moeten opbrengen. Sommige kopers denken: dat overkomt mij niet. De praktijk wijst dikwijls anders uit.’

Herken de ouderdomsclausule Dit is de standaard ouderdomsclausule: ‘Het is de koper bekend dat de onroerende zaak meer dan … jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit mogen worden gesteld aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. In afwijking van artikel 6.3 van deze koopakte en artikel 7.17 lid 1 en 2 BW, komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van de koper.’

Huis kopen? Laat een keuring doen en laat het contract beoordelen. Meer: veh.nu/koopcontract-beoordeling en veh.nu/bouwtechnischekeuring

Meldingsplicht II

Hoe de verkoper profiteert

Hoe de koper profiteert

... Ook de verkopende makelaar heeft meldingsplicht. Als kan worden aangetoond een van hen doelbewust ernstige gebreken verzweeg, dan kan diegene zich niet verschuilen achter een ouderdomsclausule.

Om zoveel mogelijk te profiteren van de ouderdomsclausule moet een verkoper die zo ruim mogelijk formuleren.

Voor de koper geldt het tegenovergestelde. Het liefst geen ouderdomsclausule. Zo wel, dan een die zo beperkt mogelijk is. Het liefst tot een onderdeel van het huis dat vóór de koop gemakkelijk is te inspecteren. eigen huis magazine nov 2017 47


zo woont bibian mentel

’Voor brutale mensen blijft de deur dicht’ Elke maand bevraagt Eigen Huis Magazine een bekende Nederlander over zijn of haar huis. Deze maand Bibian Mentel. TEKST ILSE AKKERMANS FOTO CLEMENS RIKKEN

Bibian Mentel Bibian Mentel (45) werd zes keer paralympisch wereldkampioen snowboarden. Ze kwalificeerde zich voor de Paralympische Winterspelen van maart 2018 in Pyeongchang. Eind dit jaar verschijnt haar boek ‘Kut kanker! Door jou laat ik mijn leven niet verpesten!’, over hoe zij ondanks haar ziekte de motivatie voor topsport opbrengt. Met man en kinderen woont ze in een vrijstaand huis in Loosdrecht.

Favoriete plek ‘De grote tafel in de woonkamer, bij het raam. Ik houd van veel licht en daar kun je lekker naar buiten kijken. Er zijn geen gordijnen, we hebben toch nauwelijks inkijk. Het is een leeftafel: ik werk er, en we houden er etentjes.’ Huisregel ‘Ik vind het fijn als mensen hun schoenen uitdoen in huis. Maar daar is niet iedereen in het gezin het mee eens. Ik loop graag op blote voeten en houd van een schone vloer.’ Guilty pleasure ‘Ik heb een onesie, zo’n joggingpak uit één stuk, met rits en capuchon. Een lekker leefpak voor thuis, in de winter. Het zit heerlijk, maar het ziet er niet uit.’ Meteen de deur uit ‘We wonen hier vier jaar, hebben het huis platgegooid en weer opnieuw opgebouwd. Het is helemaal naar onze smaak, dus niets eigenlijk. Mijn man zou zeggen: Bibian’s schoenen – want dat zijn er veel.’

58 eigen huis magazine nov 2017

Vervelendste huishoudelijke klus ‘De ramen lappen. Dat doe ik dan ook niet.’ Beste interieurtip ‘Niet te veel. We houden allebei van rust. Kleurige bloemen in huis vind ik al bijna te veel. Meestal hebben we alleen een wit-paarse orchidee staan, die bloeit al vier jaar. Ik houd van wit. Dan kun je kleur aanbrengen met andere dingen.’ De deur blijft gesloten voor ‘Brutale mensen. Ik heb een medische historie, en na een longoperatie lag ik te herstellen in een bed in de woonkamer. Toen zag ik in de tuin een wildvreemde man staan. Mijn man sprak hem aan. De man zei dat hij een remedie had voor mijn ziekte. Het bleek te gaan om een commercieel kuuroord. Voor dat soort mensen blijft de deur dicht.’ Die mag wel naast mij komen wonen ‘Mijn moeder. Ze is 75 en nog hartstikke fit en kwiek. Ze skiet nog elk jaar. Ze wil het liefst voor altijd op haar boot blijven wonen. Op die tjalk ben ik opgegroeid. Ze moet over best een lange steiger. Daarover ben ik bezorgd. Ik zou het heerlijk vinden als ze hier komt wonen.’


Profile for Vereniging Eigen Huis

Preview eigen huis magazine nov 2017  

Eigen Huis Magazine is het ledenblad van Vereniging Eigen Huis: een blad over wonen en alles wat daarbij komt kijken. Het laatste woonnieuws...

Preview eigen huis magazine nov 2017  

Eigen Huis Magazine is het ledenblad van Vereniging Eigen Huis: een blad over wonen en alles wat daarbij komt kijken. Het laatste woonnieuws...

Profile for eigenhuis