Page 1

eigen huis magazine

gratis voor leden . jaargang 39 . maart 2013

Verbouwen: Maak iets van die rommelzolder Financieel adviseur Erica Verdegaal: ‘Betalingsproblemen zijn een ramp‘

Consument gaat machtige marktkrachten te lijf

Tomeloze energie

eigen huis magazine maart 2013 1


actueel

Bijdragen van: Miriam Bauwer, Fiona Hessels, Joost Marsman, Gonnie Oussoren, Sander van der Ploeg, Cora Schoevers en Marijke Snijder

Directeur Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis: ‘De Kamer is

‘Buitensporige winsten op hypotheekrente’ Banken moeten een einde maken aan de buitensporige overwinsten die ze maken op de hypotheekrente. Dat vindt Vereniging Eigen Huis, die op 12 februari namens ruim 124.000 ondertekenaars een petitie aan de Tweede Kamer aanbood om de politiek hiertoe aan te sporen.

Directeur Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis overhandigde in Den Haag de petitie aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie Financiën Cora van Nieuwenhuizen (VVD). Mulder riep de Tweede Kamer op maatregelen te nemen tegen de te hoge winstmarge op de hypotheekrente. Bij deze oproep bleven ook de bankdirecteuren niet buiten schot. In een open brief die

Motie

tussen de banken bevorderen. De VVD stelde daarnaast Kamervragen over de te hoge hypotheekrente. Kort daarop bevestigde het Centraal Planbureau dat Nederlandse huiseigenaren inderdaad te veel hypotheekrente betalen in vergelijking met onze buurlanden. Het kabinet is nu aan zet. Dit betekent niet dat Vereniging Eigen Huis achterover leunt en wacht op wat komen gaat. Via de Rentebarometer op de website van de vereniging kunt u de ontwikkeling van de winstmarges op de hypotheekrente blijven volgen. (SvdP)

Dezelfde dag nog, en met succes, dienden D66 en de VVD een motie in om nog voor de zomer maatregelen te treffen die de concurrentie

Meer lezen? Zie eigenhuis.nl/rentebarometer

een dag ervoor in diverse landelijke dagbladen was te lezen, werden ook de banken ter verantwoording geroepen. Vereniging Eigen Huis verwacht niet dat de banken uit zichzelf de marges op de hypotheekrente zullen verlagen. Daarvoor ontbreekt iedere concurrentieprikkel op de Nederlandse markt. De hoge winstmarges leiden tot overwinsten van miljarden euro’s per jaar, over de rug van de woningbezitter, aldus de vereniging.

eigen huis magazine maart 2013 7


column henriëtte prast

FOTO ANJA WIJGERDEN

Geef vrouwen een lagere hypotheekrente

D Henriëtte Prast is hoogleraar Persoonlijke Financiële Planning aan de Universiteit van Tilburg.

e OESO – de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling – kwam in december 2012 met slecht en goed nieuws. In een publicatie getiteld Closing the Gender Gap laat de OESO zien dat Nederland het niet best doet als het gaat om carrière en inkomen van vrouwen. De kloof tussen het inkomen van mannen en vrouwen is bij ons groter dan het OESO-gemiddelde, en die wordt ook nog eens groter naarmate mannen en vrouwen op hogere posities zitten. Kortom, topmannen verdienen veel meer dan topvrouwen. Voor de helft is dat verschil toe te schrijven aan het feit dat vrouwen in deeltijd werken. De andere helft heeft er onder andere mee te maken dat vrouwen voor hetzelfde werk minder verdienen. Maar, er is ook goed nieuws voor de Nederlandse vrouw. De werkgelegenheid van vrouwen heeft in ons land, aldus de

16 eigen huis magazine maart 2013

OESO, namelijk minder te lijden onder de crisis dan die van mannen. Hoe dat komt? Vrouwen hebben vaker een baan in een sector die niet zo onder druk komt te staan als het tegenzit met de economische groei. Ze werken bijvoorbeeld nogal eens bij de (semi)overheid, zoals in het onderwijs en de zorg. Daardoor hebben ze minder kans op ontslag als het met de economie tegenzit. Dus: vrouwen hebben een lager inkomen, maar wel een veiliger inkomen. Dat is interessant hypotheeknieuws! Vrouwen zouden dus, bij hetzelfde inkomen, een lagere hypotheekrente moeten krijgen dan mannen. Immers, de kans is kleiner dat vrouwen op straat komen te staan en niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. In de rente zit een risico-opslag en die mag voor vrouwen dus kleiner zijn. En als je een lagere rente hoeft te betalen, dan kun je een hogere hypotheek financieren. Jammer dat banken en toezichthouders niet zo redeneren, want het zou de achterstelling van vrouwen op de arbeidsmarkt iets minder schrijnend maken.


10% Nieuw! korting

Stukje windmolen Vereniging Eigen Huis geeft u nu al grip op uw energierekening.

V

ereniging Eigen Huis onderzoekt een nieuw, duurzaam energiecollectief: Stukje Windmolen. Zoals u de afgelopen maanden hebt kunnen lezen, hebben huishoudens nog altijd te weinig invloed op hun energierekening. En hoewel consumenten die zelf energie opwekken al minder afhankelijk zijn van de energieleveranciers, betalen ook zij nog hoge netwerkkosten en belastingen. In de ideale situatie zouden we alle schakels van de duurzame energiebron tot het stopcontact bij u thuis, er tussenuit willen knippen. Daarmee krijgt u de energie rechtstreeks geleverd van de duurzame energiebron en heeft u macht over uw energierekening. Zover is het nog niet, maar we zijn op weg u meer grip te geven op uw energierekening. We verkennen momenteel de mogelijkheden om een windmolen beschikbaar te stellen, waarvan ú mede-eigenaar kunt worden. De energie die de molen opwekt, wordt verrekend op uw energiejaarrekening.

Hoe werkt het?  U kunt één of meerdere ‘stukjes’ van de Vereniging Eigen

Huis-windmolen kopen.  De hoeveelheid opgewekte windenergie wordt naar rato

verdeeld over alle eigenaren.  De opgewekte windenergie wordt verrekend op uw ener-

giejaarrekening.

Waarom een windmolen? Windenergie is schoon en komt uit een bron die nooit opraakt. De CO2-uitstoot is vijftig keer lager dan die van grijze stroom. Windturbines wekken stroom op zonder de lucht te vervuilen, zonder het klimaat te belasten en zonder grondstoffen uit te putten. Wel komt er CO2 vrij bij het bouwen van de turbine, maar na drie tot zes maanden draaien heeft de molen die hoeveelheid CO2-uitstoot al gecompenseerd. Tijdens de levensduur van een windmolen, ongeveer twintig jaar, produceert deze tot tachtig keer zo veel energie als er nodig is om er één te bouwen.

Hoe nu verder? Wilt u op de hoogte worden gehouden over Stukje Windmolen? Ga naar eigenhuis.nl/stukjewindmolen en schrijf u vrijblijvend in. Wij informeren u dan regelmatig over de voortgang van het project. En u hoort het als eerste wanneer de verkoop start.  22 eigen huis magazine maart 2013


juridisch dossier koppelverkoop

Vast contract voor onderhoudsbedrijf Nijmeegse nieuwbouwkopers zaten jaren vast aan een duur onderhoudscontract voor hun warmtepomp. Vereniging Eigen Huis greep in. TEKST miriam bauwer

H

et project in NijmegenNoord is best vooruitstrevend, want bij de verkoop in 2007 zijn er nog weinig huizen met een warmtepomp. Zo'n pomp gebruikt warmte uit de bodem, het grondwater of uit de lucht voor de verwarming van een huis en het verwarmen van het kraanwater. Met het systeem is niets mis, wel met het dure onderhoudscontract. De huiseigenaren zijn, volgens de koop-/aannemingsovereenkomst dat ze met projectontwikkelaar BAM sluiten, verplicht om voor de warmtepomp een onderhoudscontract af te sluiten met een derde. Eén van de kopers, Bram Withaar, wil weten hoe de onderhoudskosten zijn opgebouwd en vraagt dit na bij BAM, het onderhoudsbedrijf en de makelaar. Maar niemand geeft er concreet antwoord op. Dat accepteert hij niet. ‘Als ik een duidelijk antwoord had gekregen met een overzicht van de kostenopbouw, had ik het daar misschien wel bij gelaten.’ Wat is er aan de hand? De 24 eigen huis magazine maart 2013

kopers denken een huis met een warmtepomp te kopen. Later blijkt dat de warmtepomp tóch niet volledig bij de prijs is inbegrepen. Ruim honderd kopers worden verplicht om bij de warmtepompleverancier een onderhoudscontract van dertig jaar af te sluiten. Het bedrijf berekent onder andere de installatie- en aanschafkosten van de warmtepomp, een reservering voor een nieuwe pomp over vijftien jaar en de onderhoudskosten zelf. De kosten zijn hierdoor vele tientallen euro’s per maand hoger dan de onderhoudscontracten bij andere bedrijven.

Contract met derde Withaar schakelt Vereniging Eigen Huis in. Eerst voor vragen, maar later komt de situatie onder de aandacht van Frank Dijkslag, advocaat bij de vereniging. Uiteindelijk slaan zo’n zestig tot zeventig huiseigenaren hun handen ineen. Hun gezamenlijke doel: ze willen van het te dure onderhoudscontract af. Dijkslag besluit een proefproce-

dure te voeren voor één van de woningen. Met BAM spreekt hij af dat de uitspraak ook zal gelden voor de overige woningen. De zaak komt voor de geschillencommissie. Dijkslag: ‘Het belangrijkste argument was dat in het Burgerlijk Wetboek staat dat je bij het sluiten van een contract met een partij niet zonder meer verplicht mag worden om een contract af te sluiten met een derde.’ Dijkslag benadrukt dat de kopers er bovendien vanuit mochten gaan dat ze met de vaste koop-/aanneemsom al betaald hadden voor de aanschaf en installatie van de warmtepomp. De geschillencommissie stelt de huiseigenaar in het gelijk: die mag zelf bepalen bij wie hij een onderhoudscontract afsluit. De verplichte winkelnering in de koop-/aannemingsovereenkomst is vernietigbaar, zo oordeelt de commissie. BAM gaat – mede onder druk van het warmtepompbedrijf ¬ in hoger beroep. Ondertussen vernietigt Dijkslag namens alle eigenaren wel de onderhoudsover-


illustratie vijselaar en sixma

eenkomsten met het warmtepompbedrijf wegens dwaling.

Nieuwe contracten Het warmtepompbedrijf laat het er ook niet bij zitten. Omdat een procedure in hoger beroep veel tijd kost en er ook procedures tegen het warmtepompbedrijf dreigen, onderhandelen de partijen opnieuw. Uiteindelijk wordt er een schikking getroffen, en BAM trekt het hoger beroep in. Withaar is vijf jaar lang met de zaak bezig geweest. ‘Het vervelendste vond ik dat BAM voor mijn gevoel het proces bewust vertraagde. Je koopt iets heel duurs en dan nemen ze je niet serieus.’

BAM (inmiddels AM Wonen) stelt dat de kwestie langer heeft geduurd doordat de sleutel tot de oplossing in handen was van een derde partij: de warmtepompleverancier. BAM zegt het te betreuren dat Withaar zich niet serieus genomen voelt. Dijkslag vindt dat BAM zich niet mag verschuilen achter de leverancier van de warmtepompen. ‘De kopers hebben immers een woning van BAM gekocht.’ Het geduld van de kopers is beloond. Ze mogen kiezen voor een contract van 1, 15 of 30 jaar, waarbij ze maandelijks respectievelijk 40 euro, 35 euro of 26,50 euro betalen. Een groot verschil ten opzichte van

het oorspronkelijke contract van 30 jaar voor zo’n 100 euro per maand. Het verschil over de afgelopen jaren ontvangen ze terug. Na de contractstermijn kunnen de eigenaren zelf bepalen bij wie ze een onderhoudscontract afsluiten. Withaar is tevreden met het resultaat. ‘We hebben twee derde van de betaalde kosten van het onderhoudscontract teruggekregen en we hebben de vrijheid om zelf te kiezen of en waar we een nieuw onderhoudscontract afsluiten.’  Juridisch advies nodig? Kijk op eigenhuis.nl/webwinkel/juridisch. In april beantwoorden we vijf vragen over de warmtepomp. eigen huis magazine maart 2013 25


feitenkaart

Gas Groningen wordt getroffen door aardbevingen als gevolg van aardgaswinning. Reden om ons af te vragen: wat weten we over gas? Tekst Gonnie Oussoren Illustratie Leendert Masselink

Gas komt van chaos Aardgas is ruim honderd miljoen jaar geleden ontstaan uit planten- en dierenresten (kleine zeediertjes). Het woord ‘gas’ is afgeleid uit het Griekse woord chaos. De Nederlandse gasmarkt ontstond in 1959 met de vondst van het gasveld in Slochteren. De voorraad was ongeveer 3.000 miljard kubieke meter. Aardgas verving het lichtgas, ook wel stadsgas genoemd. Dit ontstond door steenkool te verhitten zonder toetreding van zuurstof. Nederland heeft het hoogste percentage woningen dat is aangesloten op aardgas (98%). In de Noordzee liggen meer dan 2.000 kilometer gaspijpleidingen. Aardgas is van nature geurloos. Om gevaar op tijd te herkennen is de herkenbare, doordringende geurstof tetrahydrothiofeen toegevoegd.

40 eigen huis 40 magazine eigen huismaart magazine 2013maart 2013

Kassa: 11,5 miljard euro in 2012 Eén m³ gas kost - uitgaande van een gemiddeld verbruik van 1.800 m per jaar in 2011 – bijna 45 cent per m³. In 2012 is 47 miljard m³ gas gewonnen in Groningen, wat de staatskas 11,5 miljard euro opleverde. Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks zo’n 1.600 m³ gas met een uitstoot van 8,5 ton CO2. Om dit te kunnen compenseren moeten 400 bomen in de tropen een jaar lang groeien. HR-ketels en woningisolatie zorgen voor minder gasverbruik in Nederland. In 1981 was het verbruik nog 3.145 m³, in 2010 was dat 1.617 m³ per gemiddeld Nederlands huishouden. 1 m3 gas = 50 keer handen wassen, 6 keer afwassen, 3 keer douchen, 1 keer in bad, 1 uur huis verwarmen op een koude dag en 6 maaltijden koken.


Gas, maar dan anders

In 2025 is ‘ons’ gas op Rond 2025 raakt ons eigen gas op; Nederland zal steeds afhankelijker worden van gasaanvoer uit het buitenland. De overheid wil 16% duurzame energie in 2020 en een volledige duurzame energievoorziening in 2050. Op dit moment zitten we op 4,5%. Uit nieuwe onderzoeken blijkt dat de gasboringen in Groningen kunnen leiden tot zwaardere aardbevingen, tot een kracht van 5 op de schaal van Richter. Volgens oliebedrijven en de overheid moet schaliegas, gas dat met nieuwe technieken uit steenlagen wordt geperst, het leegraken van de gasbel in Slochteren opvangen. Deze techniek brengt risico’s met zich mee zoals aardbevingen en watervervuiling.

Gemiddeld laat een persoon 10 tot 20 winden per dag. Dit is in totaal 0,5 tot 2 liter gas. Belangrijkste broeikasgassen zijn waterdamp (H2O) ¬ hoewel het geen echt gas is, kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Anderhalf miljard koeien zijn samen mondiaal verantwoordelijk voor 18% van de broeikasgassen. Dat is meer dan alle transportmiddelen samen (13%). Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet onderzoek naar blootstelling aan de schadelijke radioactieve gassen radon en thoron (afkomstig uit bouwmaterialen) in huis. Een mug gaat af op de kooldioxide die mensen en dieren uitademen. Omdat lpg (vloeibaar gas gewonnen uit aardolie en -gas) in een bepaalde verhouding met lucht explosief is, mogen tankstations met lpg in ons land niet in de directe omgeving van huizen worden gebouwd. Koolmonoxide, dat ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas of hout, is gevaarlijk.

BRON: Kennislink, Rijksoverheid, Energiepodium, Clingendael, Energiewereld, SER, Wikipedia, Gas in Beeld, Hoezo ander gas?, Greenchoice, Milieu Centraal, Nuon, Bright, Broeikaseffect, Gasterra, InfoNu, Al Gore: An inconvenient truth.

eigen eigenhuis huismagazine magazinemaart maart2013 2013 41


hypotheekperikelen

Hou het in de familie Een lening afsluiten binnen de familie heeft veel voordelen. Als u maar heldere afspraken maakt. Eigen Huis Hypotheekservice introduceert nu de Familiehypotheek. Directeur Arnold Klamer legt uit waarom. Tekst Joost Marsman Foto roelof pot

D

oor de bankencrisis heeft het rotsvaste vertrouwen in financiële instellingen de laatste jaren een knauw gekregen, zegt Arnold Klamer, directeur van Eigen Huis Hypotheekservice. Hij ziet dat mensen, mede door de strengere hypotheekregels, steeds vaker dan voorheen zoeken naar alternatieven om hun woning te financieren. ‘Geld lenen bij je familie is natuurlijk niet zonder risico’s. Veel mensen durven het niet aan, omdat ze bang zijn voor conflicten met ouders, broers of zussen. En dat is heel begrijpelijk. Toch vonden wij dat er een manier moest komen om 58 eigen huis magazine maart 2013

wél een hypotheek, of een gedeelte ervan, binnen de familie af te sluiten. Het kan namelijk voor beide partijen zeer interessant zijn. Daarom hebben we de Familiehypotheek ontwikkeld.’

Hogere rente ‘Stel: je hebt een broer met een aanzienlijk bedrag op zijn spaarrekening. Die krijgt daar een rente over van zo’n 2,5%. Bij een gewone hypotheek betaal jij rente aan de bank over je lening. De hoogte kan variëren, maar over het algemeen is dat een stuk meer dan die 2,5% op een spaarrekening. Met de Familiehypotheek krijgt die broer dus al een fiks hogere rente over het aan

jou uitgeleende spaargeld.’ ‘Ook voor degene die de hypotheek afsluit zijn er veel voordelen. Zo kun je onderling en in goed overleg afspraken maken, bijvoorbeeld over de looptijd en de hoogte van de afgesproken rente. Waarbij de fiscus trouwens wel scherp in de gaten houdt of het om een ‘zakelijke’ rente gaat. Dat moet dus wel om en nabij de rente zijn die een geldverstrekker ook zou kunnen vragen. Bij de Familiehypotheek kun je ook afspreken dat je tussentijds kunt aflossen zonder boeteclausule. Bij een bank moet je hiervoor bijna altijd een boete betalen. Je kunt tussentijds besluiten het


Arnold Klamer: ‘Je moet wel langs de notaris.’

contract open te breken en aan te passen als de situatie daarom vraagt. En mocht je door omstandigheden even krap zitten, dan kun je met je familie toch gemakkelijker praten dan met een bank.’

Gedegen beheer ‘De spelregels van de Familiehypotheek zijn trouwens precies hetzelfde als wanneer je een

De Familiehypotheek van Vereniging Eigen Huis een waterdicht contract het hele notaristraject  een digitaal dossier om uw hypotheek te beheren  

hypotheek afsluit bij de bank. Je maakt een contract met elkaar, je gaat langs de notaris om het vast te leggen en je woning is nog steeds het onderpand voor de lening. Op basis hiervan krijg je hypotheekrenteaftrek. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de afspraken houdt is gedegen beheer van je Familiehypotheek essentieel. Dat gebeurt met een digitaal dossier, waar alleen de hypotheekgever en de hypotheeknemer bij kunnen, zodat je samen je lening beheert en altijd weet hoe je er voor staat.’ ‘Een Eigen Huis Familiehypotheek zal in de praktijk meestal een deel van de financiering vormen, naast

een ‘traditionele’ hypotheek bij een bank. Natuurlijk staan onze hypotheekadviseurs je tijdens het hele proces bij en kun je vertrouwen op onafhankelijk en solide hypotheekadvies.’ 

Meer weten? Kijk op eigenhuis.nl/ familiehypotheek of maak een afspraak via eigenhuis.nl/hypotheekservice. eigen huis magazine maart 2013 59


Nieuwsgierig geworden?

eigen huis magazine

Word lid van Vereniging Eigen Huis en ontvang 11x per jaar Eigen Huis Magazine. Ga naar

www.eigenhuis.nl/lid-worden

Preview Eigen Huis Magazine maart 2013  

Eigen Huis Magazine is het ledenblad van Vereniging Eigen Huis: een blad over wonen en alles wat daarbij komt kijken. Het laatste woonnieuws...

Preview Eigen Huis Magazine maart 2013  

Eigen Huis Magazine is het ledenblad van Vereniging Eigen Huis: een blad over wonen en alles wat daarbij komt kijken. Het laatste woonnieuws...