Page 1

Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - KDV De Pinkenstal

LOCATIESPECIFIEK PEDAGOGISCH WERKPLAN KDV de PINKENSTAL dagopvang

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 1 van 10


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - KDV De Pinkenstal Inhoudsopgave: Inleiding 1. Veiligheid vormt de basis de groep dagindeling 3 uurs regeling (afwijking BKR) 2. Aandacht voor ieder kind halen en brengen 3. Ontwikkelen door te ontdekken bijzonderheden per ruimte activiteiten huishoudelijke zaken 4. Samen met elkaar bijlage 1 - Huisregels

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 2 van 10


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - KDV De Pinkenstal Inleiding Dit hoofdstuk is een aanvulling op het pedagogisch beleidskader (kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.0) en algemene pedagogisch werkplan (kwaliteitshandboek / hoofdstuk 39.1) van Eigen&Wijzer geldend voor locatie KDV De Pinkenstal. De pedagogisch medewerkers (pm’ers) die werkzaam zijn op locatie KDV De Pinkenstal zijn op de hoogte van de inhoud van het algemene pedagogisch beleid en gebruiken dit hoofdstuk als aanvulling op dit beleid. Locatie KDV De Pinkenstal Kinderdagverblijf De Pinkenstal biedt dagopvang in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en beschikt over maximaal 58 kindplaatsen. De Pinkenstal ontleent haar naam uit het feit dat de opvang twintig jaar geleden is gestart in een voormalige Pinkenstal tussen de Lindelaan en de Nootweg in NieuwLoosdrecht. In de loop der jaren groeide het kinderdagverblijf uit haar jasje en in 2003 is er een nieuw dagverblijf gebouwd aan de Lindelaan. Het is een ruim, licht en overzichtelijk gebouw, waarin kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, en met ingang van schooljaar 2017/2017 ook de onderbouw van de Sterrenwachter, in De Pinkenstal van Eigen&Wijzer gevestigd zijn.

1. Veiligheid vormt de basis Groepen Groepsopbouw KDV De Pinkenstal bestaat uit vier horizontale stamgroepen. Er zijn twee baby-dreumesgroepen waar kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar worden opgevangen. En er zijn twee peutergroepen waar kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar worden opgevangen. Onderstaand schema geeft weer hoeveel kinderen er maximaal per stamgroep kunnen worden opgevangen: Baby-dreumes groepen Groep 1 - Koetjes Groep 2 - Pinken

aantal

Peutergroepen

aantal

14 12

Groep 1 - Busy Bee Groep 2 - Dancing Duck

16 16

Eigen&Wijzer hanteert bij het berekenen van de leidster-kind ratio onderstaand (wettelijke) schema, zoals opgenomen in het convenant kwaliteit kinderopvang, als leidraad. Leeftijd Leidsters Maximale aantal 0 tot 2 1* 5 2 tot 4 1* 8

Leidsters 2* 2*

Maximale aantal 9¹ 16

Leidsters 3* 3*

Maximale aantal 14¹ 16

¹ Waarvan maximaal acht kinderen van 0 jaar

Stamgroep: Door middel van het open deuren beleid wordt er naar gestreefd dat alle pm’ers die werkzaam zijn op locatie De Pinkenstal vaste gezichten voor alle kinderen zijn. Dit voorkomt dat de kinderen bij ziekte of vakantie van vaste pm’ers of bij (tijdelijke) plaatsing in een andere stamgroep te maken krijgen met onbekende pm’ers. Indien een kind (tijdelijk) in een andere stamgroep dan de vaste stamgroep wordt opgevangen, dan duurt dat niet langer dan de vastgestelde overeengekomen Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 3 van 10


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - KDV De Pinkenstal periode tussen ouders en Eigen&Wijzer. Er werkt ten alle tijden maximaal één vaste pm’er op een stamgroep. Pm’ers uit één stamgroep kunnen dan ook niet gelijktijdig vakantie opnemen. Uitzondering hierop vormt de situatie waarbij één vaste pm’er vakantie heeft en de andere vaste pm’er ziek wordt. Het komt niet voor dat er slechts een pm’er alleen op locatie De Pinkenstal aanwezig is. Verlaten van de stamgroep: De kinderen verlaten op sommige momenten op de dag de stamgroep. Voor zowel de baby-dreumes als de peutergroepen geldt dat stamgroepen in de ochtend tot 08.00 uur en in de middag na 17.30 uur samengevoegd (kunnen) worden. Ook worden stamgroepen verlaten bij bepaalde activiteiten zoals gezamenlijk buiten of op de gang spelen. Ook in het kader van het open-deuren beleid (zie kwaliteitshandboek deel 1 /hoofdstuk 39.1 pedagogisch werkplan - open deuren beleid) kan het voorkomen dat kinderen hun stamgroep verlaten. Dagindeling Onderstaande schema’s geven weer hoe de dagindeling er op de groepen er uit ziet. Dagindeling baby-dreumesgroepen: Vrij spel

Tijd 07.15

09.00 09.15 09.45 10.00 10.15

11.15 11.30 12.00 12.30 13.30 14.15 14.30 15.00 15.30

Aan de kinderen worden activiteiten aangeboden om de ontwikkeling te stimuleren. Voorbereiding eetmoment Kinderen gaan aan tafel voor sap en fruit Verschoonmoment Baby’s worden naar bed gebracht Kinderen die wakker zijn doen oefeningen op het gebied van sociaal-emotioneel, verstandelijk en motorische ontwikkelingsgebieden Grotere kinderen helpen met de voorbereiding van het eetmoment Kinderen gaan aan tafel voor een boterham en beker melk Verschoonmoment Slaapritueel dreumes Aandacht voor ontwikkelingsgebieden baby’s Kinderen gaan aan tafel voor sapje en koekje Dreumesen uit bed en aankleden, baby’s naar bed Dreumesen aan tafel voor sapje en koekje Dreumesen gaan knutselen, bouwen, buiten spelen, voorlezen etc.

Vaste activiteit

Georg.spel incl. thema

Rust moment

(stam) groeps moment

Ontwikkel .gebieden

X

X

X

X

X X X

(X)

X

X X

X

X X

X X

X

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 4 van 10

X

X

X

X

X

X

X

X


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - KDV De Pinkenstal 16.00 16.30 17.00

Kinderen gaan aan tafel voor sapje en cracker Verschoonmoment Vrij spel

X X

08.15/ 08.30 09.00 09.30 10.15 10.30 11.15 11.30 12.15 13.00 13.30 14.15 15.30 16.00 16.15 16.45 17.00 17.45

X

X

Dagschema peutergroepen: Tijd 07.15

X

Vrij spel

Aan de kinderen worden activiteiten aangeboden om de ontwikkeling te stimuleren (spelinloop in de hal) Alle peuters gaan naar hun eigen groep voor vrij spel Kinderen kiezen speelhoek/activiteit in eigen groep Tafelmoment met fruit of cracker* Verschoonmoment Thema activiteit/Buiten spelen Kinderen ruimen spelmateriaal op Lunch Uitkleden en verschonen, slaapritueel Slapen Kinderen die wakker zijn gaan naar buiten of doen activiteit Vrij spel Tafelmoment met fruit of cracker* Verschoonmoment Kinderen kiezen speelhoek of activiteit in eigen groep of in de hal Opruimen, verschonen Vrij spel op de groep Vrij spel in de hal/of groep

Vaste activiteit

Georg.spel incl. thema

Rust moment

(stam) groeps moment

Ontwikkel gebieden

X

X

X

X

X X

X X

X

X X

X X

X

X X

X X

X

X

X X

X X X

*Er wordt of ’s middags of ’s ochtends fruit gegeten.

3 uurs regeling (afwijking BKR) Per dag wordt er nooit meer dan drie uur afgeweken van de BKR (beroepskracht-kindratio). In onderstaand schema staat weergeven op welke tijden niet wordt afgeweken en op welke tijden er eventueel wel wordt afgeweken van de BKR. Baby dreumes groepen Tijden waar op niet wordt afgeweken van de BKR

X X X X X X

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

7.15-8.00 8.15-8.30 9.00-12.45 15.00-16.45 17.30-18.30

7.15-8.00 8.15-8.30 9.00-12.45 15.00-16.45 17.30-18.30

7.15-8.15 9.00-13.00 15.00-16.45 17.30-18.30

7.15-8.00 8.15-8.30 9.00-12.45 15.00-16.45 17.30-18.30

7.15-8.30 9.00-12.45 15.00-16.45 17.30-18.30

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 5 van 10


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - KDV De Pinkenstal Tijden waar op eventueel wel wordt afgeweken van de BKR

8.00-8.15 8.30-9.00 12.45-15.00 16.45-17.30

8.00-8.15 8.30-9.00 12.45-15.00 16.45-17.30

8,15-9.00 13.00-15.00 16.45-17.30

8.00-8.15 8.30-9.00 12.45-15.00 16.45-17.30

8.30-9.00 12.45-15.00 16.45-17.30

Peuter groepen

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Tijden waar op niet wordt afgeweken van de BKR

7.15-8.15 9.00-13.00 14.30-16.45 17.45-18.30

7.15-8.15 9.00-13.00 14.30-16.45 17.45-18.30

7.15-8.15 9.00-13.30 14.30-16.45 17.15-18.30

7.15-12.45 15.00-16.45 17.15-18.30

Tijden waar op eventueel wel wordt afgeweken van de BKR

8.15-9.00 13.00-14.30 16.45-17.45

8.15-9.00 13.00-14.30 16.45-17.45

8.15-9.00 13.30-14.30 16.45-17.15

7.15-8.00 8.15-8.30 9.00-12.45 15.00-16.45 17.30-18.30 8.00-8.15 8.30-9.00 12.45-15.00 16.45-17.30

12.45-15.00 16.45-17.30

2. Aandacht voor ieder kind Brengen/ophalen De kinderen kunnen ’s ochtend vanaf 7.15 uur tot 09.00 uur worden gebracht en kunnen ’s middags vanaf 16.00/16.30 uur tot uiterlijk 18.30 uur worden opgehaald. Indien ouders hun kind eerder willen halen dan 16.00 uur worden zij, om de rust op de groep niet te verstoren, verzocht dit van te voren (telefonisch) te overleggen met de pm’ers.

3. Ontwikkelen door te ontdekken Inrichting: Groepsruimtes Alle groepsruimtes zijn aangepast aan de leeftijd van de kinderen. De babyruimtes zijn voorzien van knusse speelhoekjes, zachte speelkussens en boxen met daaronder gezellige speelhuisjes. Iedere babygroep heeft drie slaapkamers met stapelbedjes en een evacuatie bedje. De peutergroepen bevinden zich in het midden van het gebouw naast de speelhal. Overal zijn gezellige hoekjes gecreëerd met uitdagend speelgoed. In het midden van iedere groepsruimte staat een grote tafel waaraan wordt geknutseld en gegeten. Ook de peuters slapen in aparte slaapkamers voorzien van stapelbedjes en stretchers in de rustruimte. Iedere afdeling heeft een eigen omheinde tuin die is ingericht naar de wensen van de kinderen van die specifieke leeftijdscategorie. De baby’s worden in de tuin bijvoorbeeld uitgedaagd te kruipen en klauteren, de zandbak bij de peuters wordt zomers omgetoverd tot een piratenschip en er is een fietsparcours .

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 6 van 10


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - KDV De Pinkenstal

Activiteiten Tijdens de opvang van de kinderen is er voortdurend oog voor de ontwikkeling van de kinderen en worden leer- en/of groeimomenten zoveel mogelijk aangegrepen door de pmers. Alle pmers zijn geschoold in het werken aan de hand van de methode Piramide welke voorziet in de Voorschoolse Educatie (verder VVE). Gedurende de gehele dag worden kinderen leer-/educatieve momenten geboden. De georganiseerde activiteiten, vrij spelmomenten en het spelmateriaal dat dagelijks aanwezig is worden aangeboden in lijn met Piramide. Meer informatie over VVE en piramide staat omschreven in het ‘kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.1 pedagogisch werkplan - VVE’. Meer informatie over het aanbod van activiteiten op de dag- en peuteropvang binnen Eigen&Wijzer staat omschreven in kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.1 pedagogisch werkplan - activiteiten. Ouderbeleid piramide De betrokkenheid van ouders is belangrijk omdat het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal en ouders de opvoedtaak delen. Ouders kunnen helpen de leertijd van het kind te vergroten wat effectief kan werken op zijn of haar ontwikkeling. De ouderactiviteiten die een vaste plaats hebben in de Piramide- methode worden door het jaar heen op vaste momenten uitgevoerd:    

Dagelijks: tijdens de “Spelinloop” aan het begin van elke dag is er de gelegenheid voor ouders en kinderen om samen te spelen en de overgang van thuis naar de groep te vergemakkelijken. Ouders worden over ieder project geïnformeerd door een ouderfolder. Hier in staat informatie over het project, suggesties voor activiteiten die de ouders thuis met hun kind kunnen doen en de begrippen die tijdens het project centraal staan. Twee maal per jaar zijn er oudergesprekken waarin ouders geïnformeerd worden over de vorderingen van hun kind. Eenmaal per jaar (op aanvraag van ouders) is er een informatiebijeenkomst voor de ouders, waarin ze geïnformeerd worden wat de visie is van de Piramide-methode en hoe ermee op de groepen wordt gewerkt.

Meer informatie over VVE en piramide staat omschreven in het ‘kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.0 pedagogisch werkplan - VVE’ Meer informatie over het aanbod van activiteiten op de baby- en peutergroepen van Eigen&Wijzer staat omschreven in ‘kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.1 pedagogisch werkplan activiteiten’. Multi-mediagebruik Op KDV De Pinkenstal worden met de peuters tv-programma’s (bijvoorbeeld ‘het zandkasteel’) bekeken als onderdeel van een dagactiviteit. Het kijken is dan aanleiding of afsluiting van een activiteit. Soms past het in het dagprogramma om een video of dvd te kijken. Deze dient qua duur en onderwerp afgestemd te zijn op de gemiddelde leeftijd van de groep. Ook wordt er soms gekeken

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 7 van 10


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - KDV De Pinkenstal naar ‘webboek’, een interactief videofilmpje. Het televisie kijken vindt plaats in de centrale hal. Er wordt geen televisie geplaatst op de peutergroepen. Huishoudelijke zaken: Schoonmaak De pedagogisch medewerkers verrichten tijdens hun werkzaamheden op de groep een gedeelte van de schoonmaakwerkzaamheden op de locatie. Daarnaast zijn er op locatie De Pinkenstal huishoudelijk medewerkers in dienst die verantwoordelijk zijn voor een gedeelte van de schoonmaakwerkzaamheden. Zowel de huishoudelijk als de pedagogisch medewerkers maken schoon aan de hand van het beleid op het gebied van schoonmaken dat binnen Eigen&Wijzer gehanteerd wordt en omschreven staat in kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 19.0 hygiëne. Er wordt gewerkt met een speciaal op de locatie afgestemd schoonmaakrooster, waarop de schoonmaakwerkzaamheden worden afgevinkt. Omdat de CO2 metingen niet altijd in orde zijn, is het belangrijk om tussen de middag de slaapkamers te luchten. Wasgoed De huishoudelijk medewerkers die werkzaam zijn op locatie De Pinkenstal zijn verantwoordelijk voor de was. Pedagogisch medewerkers doen de vuile was dagelijks in de daarvoor bestemde wasmanden in het washok op de gang. Schoon wasgoed ligt in de binnen bergruimte. Gebruik van de keuken KDV De Pinkenstal beschikt over een grote keuken in de centrale hal en aparte keukens op de babydreumesgroepen, welke allen over een koelkast en magnetron beschikken (1 baby/dreumes groep heeft een vaatwasser de andere groep heeft een koelkast). De keuken in de centrale hal is afgesloten middels een hekje en daardoor niet toegankelijk voor de kinderen. Op de keukens in de babygroepen is ten alle tijden toezicht. Bij het gebruik maken van de keuken is het van belang om het beleid zoals omschreven in: ‘kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 17.0 - veiligheid binnen en buiten en hoofdstuk 19.0 - hygiëne’ in acht te nemen. Boodschappen Boodschappen worden (in overeenstemming tussen beide) door de pedagogisch medewerkers of door de huishoudelijk medewerkers besteld bij de Jumbo in Loosdrecht. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van formulier 23.02 A,( dit gaat via een app met mobiele telefoon ) welke is opgenomen in het kwaliteitshandboek deel 2. Wanneer de boodschappen bezorgd zijn dienen de koelverse producten direct uitgepakt te worden. Hierbij is het van belang om het beleid zoals omschreven in: ‘kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 19.0 - hygiëne’ in acht te nemen. Fruit wordt gekocht bij van Kekem fruit en eens per maand wordt een bestelling gedaan bij het Kruidvat.

4. Samen met elkaar Beschrijf hier locatiespecifieke bijzonderheden waar nodig in samenwerking met ouder, school, zorg etc. Binnen de KDV groepen van De Pinkenstal werken we samen met het consultatiebureau. Minstens twee maal per jaar hebben we overleg met het consultatiebureau waarbij we casussen bespreken en advies vragen.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 8 van 10


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - KDV De Pinkenstal Omdat we naast een school zitten gaan we regelmatig met de peuters naar het speellokaal van de school waar we activiteiten doen met de peuters.

Bijlage 1- Huisregels De Pinkenstal (KDV en BSO) Binnenkomst  Elke ouder is op de hoogte van de code van de buitendeur van het kinderdagverblijf om deze te kunnen openen. De code wordt eens per half jaar gewijzigd.  Ouders dragen, omwille van de veiligheid, mede de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat deze code ter beschikking komt van derden/onbevoegden en de kinderen.  Elke ouder sluit direct de buitendeur achter zich.  Van maandag tot en met vrijdag wordt de achterste deur (ingang kinderdagopvang) van het kinderdagverblijf om 7.15 uur geopend.  De ouders met kinderen in de babygroepen en/of kinderen in de peutergroepen maken gebruik van de achterste deur van het kinderdagverblijf.  De ouders en kinderen die gebruik maken van buitenschoolse opvang, maken gebruik van de eerste ingangsdeur.  Om 18.30 uur worden beide deuren afgesloten.  De deur naar van de peuterhal naar de BSO hal is afgesloten middels een schuif van 8.15-8.45. De buitendeur staat dan open ivm school. Ouders die gebruik maken van de school de Sterrenwachter brengen dan hun kind(eren) Hygiëne      

De ouders met kinderen in baby-dreumesgroepen en peutergroepen trekken bij binnenkomst oversloffen aan, in verband met de hygiëne op de groepen. De peuters dragen van 1 oktober tot 1 april pantoffels in het kinderdagverblijf. De pedagogisch medewerkers van de baby-dreumes- en de peutergroepen dragen binnenschoenen of oversloffen. Medewerkers van kantoor dragen oversloffen in de gangen. Voor jassen, sjaals en mutsen van de kinderen worden luizencapes gebruikt. Op de babygroepen alleen indien ouders dit wensen.

Persoonlijke eigendommen  Maxi-cosi’s kunnen uitsluitend neergezet worden in de hiertoe bestemde bergruimte naast de voordeur. Autostoelen en kinderwagens dienen de ouders weer mee te nemen.  Voor ieder kind van de BSO is er een postvak( geen postvakken meer ) bij de kapstok in de gang. In het postvak worden de persoonlijke spullen en knutselwerkjes bewaard.  Voor ieder kind van het KDV is er een postvak bij de kapstok en een mandje in de verzorgingsruimte. In het mandje worden de persoonlijke spullen bewaard. De pedagogisch medewerkers doen de knutselwerkjes van het kind en eventuele mededelingen in het postvak bij de kapstok.  Eigen&Wijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke eigendommen. Informatie uitwisseling  Informatie vanuit Eigen&Wijzer/De Pinkenstal wordt digitaal aan alle ouders verzonden.  De voertaal binnen Eigen&Wijzer is Nederlands. Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 9 van 10


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan - KDV De Pinkenstal 

  

Tussen 10:00 uur en 12:00 uur is telefonisch contact met de groepsleiding van de baby-dreumesgroepen en de peutergroepen alleen in dringende gevallen mogelijk, dit vanwege het dagprogramma. De rest van de dag kunt u altijd contact opnemen voor vragen en opmerkingen. ( Met eigen nummer voor de groepen is dit niet meer haalbaar ouders nemen de hele dag door contact op. ) Tussen 14.15 uur en 18.30 uur is de BSO telefonisch bereikbaar voor vragen en opmerkingen. De rest van de dag kunt u altijd contact opnemen voor vragen en opmerkingen via het kantoor. Wanneer kinderen niet op de BSO komen moeten ze voor 11.00 uur door de ouders/verzorgers worden afgemeld. Wanneer de pedagogisch medewerker kinderen bij school mist, wordt er direct contact opgenomen met de ouders. Wanneer een kind bij een ander kind gaat spelen hebben de ouders dit gemeld bij de pedagogisch medewerker.

Opvangdagen  In de informatiefolder en op onze website www.eigen-en-wijzer.nl vinden ouders de procedures over opvang tijdens vakantie- en studiedagen, ruilen van dagen, het aanvragen van extra dagen, etc. Via de pm’ers of het hoofdkantoor kan geïnformeerd worden op welke dagen er plaatsen beschikbaar zijn. Aansprakelijkheid Buitenschoolse opvang  De Pinkenstal is, op de dagen dat de kinderen door de medewerkers van de BSO van school worden opgehaald, verantwoordelijk voor de kinderen die gebruik maken van de BSO vanaf het moment dat de kinderen door de medewerker(s) van de school aan de medewerker(s) van de BSO zijn overgedragen.  De school is, op de dagen dat de kinderen door de medewerkers van de BSO naar school worden gebracht, verantwoordelijk voor de kinderen die gebruik maken van de voorschoolse opvang vanaf het moment dat de kinderen door medewerker(s) van de BSO aan de medewerker(s) van de school zijn overgedragen.  De ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor hun kind tijdens zijn/haar reis van school naar de BSO-locatie of andersom, wanneer:  het kind met een taxi vervoerd wordt. Rookverbod  Er geldt een rookverbod binnen het kinderdagverblijf. Roken is wel toegestaan op het balkon bij de personeelsruimte. Parkeerbeleid  Bij De Pinkenstal dienen ouders voor het parkeren van hun auto gebruik te maken van de openbare parkeerplaats aan de Lindelaanzijde. In verband met de veiligheid van de kinderen worden ouders dringend verzocht gebruik te maken van de juiste toe- en afrit van het parkeerterrein.  Bij gebruik van een fiets dient deze gestald te worden in de daartoe bestemde fietsklemmen.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 10 van 10

39 2 ls ped werkplan kdv pinkenstal  

Locatiespecifiek Pedagogisch Werkplan KDV De Pinkenstal

39 2 ls ped werkplan kdv pinkenstal  

Locatiespecifiek Pedagogisch Werkplan KDV De Pinkenstal

Advertisement