Page 1

Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan Locatie de Speelhoeve

LOCATIESPECIFIEK PEDAGOGISCH WERKPLAN LOCATIE KDV, PO & PSZ de SPEELHOEVE Dagopvang Peuteropvang Peuterspeelzaal

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 1 van 11


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan Locatie de Speelhoeve Inhoudsopgave: Inleiding 1. Veiligheid vormt de basis de groep dagindeling 3 uurs regeling (afwijking BKR) 2. Aandacht voor ieder kind halen en brengen 3. Ontwikkelen door te ontdekken bijzonderheden per ruimte activiteiten huishoudelijke zaken 4. Samen met elkaar Bijlage 1 - Huisregels

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 2 van 11


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan Locatie de Speelhoeve Inleiding Dit hoofdstuk is een aanvulling op het pedagogisch beleid (kwaliteitshandboek /39.0 pedagogisch beleid) van Eigen&Wijzer geldend voor locatie de Speelhoeve, bestaande uit kinderdagverblijf (KDV) , peuterspeelzaal (PSZ/PO) en buitenschoolde opvang. De pedagogisch medewerkers (pm’ers) van locatie de Speelhoeve zijn op de hoogte van de inhoud van het pedagogisch beleid en gebruiken dit hoofdstuk als aanvulling op dit beleid. Locatie KDV de Speelhoeve Begin 2011 is Eigen&Wijzer gestart met een nieuw kinderdagverblijf in Loosdrecht, de Speelhoeve. Direct gelegen naast de Mr. Terpstraschool aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk, een prachtig nieuwe locatie geheel in stijl met de omgeving. Sinds 4 juni 2012 worden op de Speelhoeve ook peuteropvang (halve dagopvang) en peuterspeelzaalactiviteiten vanuit PSZ ’t Appeltje aangeboden. De kinderen worden door de professionele pedagogisch medewerkers opgevangen in een huiselijke sfeer waar de focus ligt op de ontwikkeling en schoolvoorbereiding van de kinderen. De peuters leren er samen spelen, samen delen, luisteren naar elkaar en school voorbereidende vaardigheden als knippen en plakken. Bij de PSZ/PO worden ook kinderen met een VVE indicatie opgevangen.

1.

Veiligheid vormt de basis

Groepen Groepsopbouw KDV de Speelhoeve bestaat uit drie verticale stamgroepen waar maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar worden opgevangen. Eigen&Wijzer hanteert bij het berekenen van de leidster-kind ratio onderstaand (wettelijke) schema, zoals opgenomen in het convenant kwaliteit kinderopvang, als leidraad. Leeftijd

Leidsters

0 tot 4

1*

Maximale aantal 6

Leidsters 2*

Maximale aantal 12¹

¹ Waarvan maximaal vijf kinderen van 0 jaar

Peuteropvang/PSZ het Bloemenveld Groepsopbouw Bij de PO en PSZ zijn er drie verschillende vormen van peuteropvang: 1. Peuterspeelzaal van 08.30-12.00 uur (de peuterspeelzaal is tijdens vakantieweken gesloten) 2. Peuteropvang van 08.30-12.00 uur (de peuteropvang is 52 weken per jaar geopend) 3. Verlengde peuteropvang van 07.15-13.00 uur (de peuteropvang is 52 weken per jaar geopend)

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 3 van 11


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan Locatie de Speelhoeve Op de peuterspeelzaal/peuteropvang is plaats voor maximaal 16 kinderen. Ieder kind behoort tot een vaste stamgroep. De stamgroep bestaat uit maximaal 8 kinderen, onder leiding van een vaste pedagogisch medewerker (pm’er). Eigen&Wijzer hanteert bij het berekenen van de leidster-kind ratio onderstaand (wettelijke) schema, zoals opgenomen in het convenant kwaliteit kinderopvang, als leidraad. Schema voor de berekening van de leidster-kind ratio bij peuterspeelzaal/peuteropvang: Leeftijd Leidsters Maximale Leidsters Maximale aantal aantal 2 tot 4 1 8 2 16 Stamgroep: Door middel van het open deuren beleid wordt ernaar gestreefd dat alle pm’ers die werkzaam zijn op locatie de Speelhoeve vaste gezichten voor alle kinderen zijn. Dit voorkomt dat de kinderen bij ziekte of vakantie van vaste pm’ers te maken krijgen met onbekende pm’ers. Er werkt te allen tijde minimaal 1 vaste pm’er op één stamgroep. Pm’ers uit één stamgroep kunnen dan ook niet gelijktijdig vakantie opnemen. Uitzondering hierop vormt de situatie waarbij één vaste pm’er vakantie heeft en de andere vaste pm’er ziek wordt. Verlaten van de stamgroep: De kinderen verlaten op sommige momenten op de dag de stamgroep. Voor alle groepen geldt dat stamgroepen aan het begin van de ochtend en aan het eind van de middag samengevoegd (kunnen) worden. Ook worden stamgroepen verlaten bij bepaalde activiteiten zoals gezamenlijk buiten- of op de gang spelen. Ook in het kader van het open-deuren beleid (zie kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.1 Pedagogisch werkplan - open deuren beleid) kan het voorkomen dat kinderen hun stamgroep verlaten. Peuteropvang in de vakantie De kinderen die de peuteropvang bezoeken worden in de schoolvakanties samen met een vaste pedagogisch medeweker opgevangen. Groepsruimtes De groepen beschikken over een slaapkamer waar de kinderen kunnen slapen. In de slaapkamers wordt gebruik gemaakt van babyfoons om de kinderen in de gaten te houden. In elke slaapkamer maken wij gebruik van een aero sleep matras voor “buikslapers”. De buitenruimte Voor de inrichting van de buitenspeelruimte hebben wij gekozen voor een natuurlijke tuin. Ook is er een moestuin. Vanuit de twee verticale groepen is direct toegang tot de buitenspeelruimte. De buitenruimte is voorzien van een directe toegang naar het schoolplein van de Terpstra school. Er is een doorgang van de speelplaats van de Speelhoeve naar de zijkant van het plein van de school. Dagelijks wordt door de pedagogisch medewerkers de tuin passend ingericht voor de kinderen om te spelen. De tuin is voorzien van een trampoline en een picknicktafel om met de peuters aan te knutselen of te eten. Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 4 van 11


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan Locatie de Speelhoeve

Daarnaast plaatsen wij de volgende spullen:  Een kruiptunnel in de vorm van een rups.  Parasols.  Een wip wap voor kinderen van 2-4 jaar.  Als het weer het toelaat zetten wij de zand- en watertafel buiten neer.  Voor de baby’s leggen wij kleden neer zodat ook zij naar buiten kunnen bij mooi weer. Met de peuters kunnen we hiermee ook picknicken.  Wij hebben fietsen aangepast op de leeftijd van de kinderen, hiermee spelen wij op het plein van de school.  En natuurlijk klein materiaal zoals ballen etc.  Sinds voorjaar 2013 is het buiten terrein van De Speelhoeve voorzien van kunstgras Met de Terpstra school hebben wij een overeenkomst dat wij gebruik maken van het schoolplein. Dit gebeurt op de momenten dat de schoolkinderen niet buitenspelen. Hiervoor hebben wij een overeenkomst met de school afgesloten. Als kinderopvang maken wij gebruik van de achterzijde van het speelplein van de school Het schoolplein wordt met name gebruikt om met de peuters te kunnen fietsen en lekker te kunnen rennen. Buitenspelen gebeurt altijd onder toezicht van pedagogisch medewerkers. Met de verhuurder zijn de volgende afspraken gemaakt:  Vuilcontainers worden te allen tijde aan de voorkant van het pand geplaatst. Dagindeling Onderstaand schema geeft weer hoe de dagindeling er op de groepen er uit ziet: Kinderdagverblijf Speelhoeve Tijd 07.30

09.00 09.15 09.45 10.00

10.15

11.15

Aan de kinderen worden activiteiten aangeboden op hun eigen niveau. Voorbereiding eetmoment. Kinderen gaan aan tafel voor sap en fruit. Verschoonmoment. Baby’s worden naar bed gebracht, 1-4 jarigen krijgen activiteit aangeboden vanuit open deurenbeleid. Baby’s die wakker zijn doen oefeningen op het gebied van sociaal-emotioneel, verstandelijk en motorische ontwikkelingsgebieden. Grotere kinderen helpen met de voorbereiding van het eetmoment.

Vrij spel X

Vaste activiteit

Georg.spel incl thema

Rust moment

X

(stam)Groeps moment

X

X

X

X

Ontwikkel gebieden X

X X X X

X

X

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 5 van 11


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan Locatie de Speelhoeve 11.30 12.00 12.30 12.30

13.30 14.30 15.00 15.30

16.00 16.30 17.00

Lunch, boterham en beker melk. Verschoonmoment. Slaapritueel 1-4 jarigen. Aandacht voor ontwikkelingsgebieden baby’s. Baby’s krijgen een sapje. Dreumesen uit bed en aankleden, baby’s naar bed. Dreumesen aan tafel voor sapje en koekje. 1-4 jarigen krijgen activiteit aangeboden vanuit open deurenbeleid. Kinderen gaan aan tafel voor sapje en cracker. Verschoonmoment. Vrij spel.

X

X

X

X

X X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

Peuteropvang/peuterspeelzaal Bloemenveld: Tijd 8.308.45 8.459.30 9.3010.15 10.4511.30

11.3011.45 11.4512.00

Kinderen worden gebracht en ontvangen in hun stamgroep. Kinderen spelen in hun stamgroep en hebben daar een kringmoment. Open deurenbeleid: kinderen mogen in beide groepen spelen. Open deurenbeleid: in beide groepen wordt een activiteit aangeboden en de kinderen mogen kiezen welke activiteit ze gaan doen. Afsluiten in de stamgroep.

Vrij spel

Vaste activiteit X

X

X

Georg.spel incl thema

Rust moment

Groeps moment

Ontwikkel gebieden

X

X

X

X

X X

X

Kinderen worden opgehaald.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 6 van 11

X

X

X

X

X


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan Locatie de Speelhoeve 3 uurs regeling (afwijking BKR) Per dag wordt er nooit meer dan drie uur afgeweken van de BKR (beroepskracht-kindratio). In onderstaand schema staat weergeven op welke tijden niet wordt afgeweken en op welke tijden er eventueel wel wordt afgeweken van de BKR. maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Tijden waar op niet wordt afgeweken van de BKR

9.00-12.45 15.00-16.45

9.00-13.00 15.00-18.30

8.45-9.00 12.45-15.00 16.45-17.30

7.15-8.00 9.00-13.00 15.00-16.45 17.15-18.30 8.00-9.00 13.00-15.00 16.45-17.15

7.15-13.00 15.00-18.30

Tijden waar op eventueel wel wordt afgeweken van de BKR

7.15-8.15 8.15-13.00 15.00-17.30 17.45-18.00 8.15-8.30 13.00-15.00 17.30-17-45 18.00-18.30

13.00-15.00

8.15-9.00 13.00-15.00

2. Aandacht voor ieder kind Brengen/ophalen KDV Om 7.15 uur gaat het kinderdagverblijf open en om 18.30 uur gaat het kinderdagverblijf dicht. De kinderen kunnen ’s ochtend vanaf 7.15 uur tot 09.30 uur worden gebracht en kunnen ’s middags vanaf 16.00/16.30 uur tot uiterlijk 18.30 uur worden opgehaald. Indien ouders hun kind eerder willen halen dan 16.00 uur worden zij, om de rust op de groep niet te verstoren, verzocht dit van te voren (telefonisch) te overleggen met de pm’ers. PO/PSZ De kinderen worden in beide gevallen van 8:30 uur tot 12:00 uur opgevangen. Het grootste verschil tussen de peuterspeelzaal en peuteropvang is dat de kinderen bij peuteropvang (bij voldoende aanmeldingen) de mogelijkheid wordt geboden om vanaf 7:15 uur en tot 13:00 te komen. Aan het einde van de ochtend wordt er dan samen met de kinderen geluncht.

3. Ontwikkelen door te ontdekken Activiteiten Tijdens de opvang van de kinderen is er voortdurend oog voor de ontwikkeling van de kinderen en worden leer- en/of groeimomenten zoveel mogelijk aangegrepen door de pm’ers. Alle pm’ers zijn geschoold in het werken aan de hand van de methode Piramide welke voorziet in de Voorschoolse Educatie (verder VVE). Gedurende de gehele dag worden kinderen leer-/educatieve momenten geboden. De georganiseerde activiteiten, vrij spelmomenten en het spelmateriaal dat dagelijks aanwezig is worden aangeboden in lijn met Piramide.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 7 van 11


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan Locatie de Speelhoeve Meer informatie over VVE en piramide staat omschreven in het kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.0 pedagogisch werkplan - VVE en Piramide. Meer informatie over het aanbod van activiteiten op de dag- en peuteropvang binnen Eigen&Wijzer staat omschreven in kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 39.1 pedagogisch werkplan - activiteiten. Ouderbeleid PSZ/PO

Ouderbeleid piramide De betrokkenheid van ouders is belangrijk omdat het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal en ouders de opvoedtaak delen. Ouders kunnen helpen de leertijd van het kind te vergroten wat effectief kan werken op zijn of haar ontwikkeling. De ouderactiviteiten die een vaste plaats hebben in de Piramide- methode worden door het jaar heen op vaste momenten uitgevoerd: 

 

Dagelijks, tijdens de “Spelinloop” aan het begin van elke dag, is er gelegenheid voor ouders en kinderen om samen te spelen en de overgang van thuis naar de groep te vergemakkelijken. Ouders worden over ieder project geïnformeerd door een ouderfolder. Hier in staat informatie over het project, suggesties voor activiteiten en liedjes die de ouders thuis met hun kind kunnen doen en de begrippen die tijdens het project centraal staan. Minimaal eens per maand is er een ouderinloop/koffie-ochtend. Een ouderinloop wordt achtereenvolgens op de verschillende dagen van de week georganiseerd. Zo krijgen alle ouders die hun kind naar de PSZ/PO brengen, de kans om laagdrempelig aanwezig te zijn bij de groep. Tijdens deze inloop vertellen PM’ers over de methode die wordt gehanteerd, zien ouders hoe zij kunnen spelen en praten met hun kind en kunnen zij met andere ouders in contact komen. Op elke eerste woensdag van de maand is in Loosdrecht een Koffie&Kind ochtend. Tijdens deze ochtenden zijn alle ouders uit Loosdrecht welkom om aanwezig te zijn. Het doel van deze ochtenden is verbinden van ouders, het ontmoeten van andere ouders en het kennen van de sociale kaart van Wijdemeren. Er worden activiteiten georganiseerd waarbij ouders kunnen leren hoe ze met hun kind kunnen spelen. Regelmatig is een externe professional aanwezig, van het wijkteam of consultatiebureau, een logopedist etc. Ouders van VVEgeïndiceerde kinderen worden maandelijks uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Zij worden persoonlijk benaderd door de medewerkers en ook de medewerkers van het Consultatiebureau benadrukken het belang ervan. Tweemaal per jaar zijn er oudergesprekken waarin ouders worden geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind. Eenmaal per jaar is er een informatiebijeenkomst voor de ouders, waarin ze worden geïnformeerd wat de visie is van de Piramide-methode en hoe ermee op de groepen wordt gewerkt.

Ouders zijn belangrijk wanneer het gaat om de ontwikkeling van kinderen. Ouderparticipatie is van groot belang bij het stimuleren van nieuw aangeleerde vaardigheden. Binnen de PSZ/PO worden de zogenoemde indicatie of VVE kinderen geplaatst.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 8 van 11


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan Locatie de Speelhoeve Om deze kinderen optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling betrekken we deze ouders in het bijzonder nauw bij deze halve dagopvang. Wij stimuleren hen extra om deel te nemen aan de inloopmomenten en koffie-ochtenden. De ouders van VVE kinderen ontvangen de ouderfolder net als alle andere ouders per e-mail, echter ook uitgeprint van een medewerker. Bij het uitdelen hiervan geeft de pm’er uitleg over de folder en stimuleert de ouder om er thuis mee aan de slag te gaan. Na elk toets moment worden ouders direct betrokken bij de uitkomst van de toets. Deze wordt besproken en er wordt direct met ouders een vervolg afgestemd. Zo wordt op de groep en thuis gewerkt aan dezelfde items. Naast deze oudermomenten zijn er jaarlijks nog 2 15-minuten gesprekken waarin tevens het welbevinden van het kind wordt meegenomen. Huishoudelijke zaken: Schoonmaak De pedagogisch medewerkers verrichten tijdens hun werkzaamheden op de groep een gedeelte van de schoonmaakwerkzaamheden op de locatie. Zij worden hierbij eventueel ondersteund door technisch- en/of huishoudelijke medewerkers. De pedagogisch medewerkers maken schoon aan de hand van het beleid op het gebied van schoonmaken dat binnen Eigen&Wijzer gehanteerd wordt en omschreven staat in kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 19.0 - beleid hygiëne. Er wordt gewerkt met een speciaal op de locatie afgestemd schoonmaakrooster, waarop de schoonmaakwerkzaamheden worden afgevinkt. Gebruik van de keuken KDV de Speelhoeve beschikt over een keuken in de personeelsruimte en aparte keukens op de groepen. De keuken in de personeelsruimte is afgesloten middels een deur en daardoor niet toegankelijk voor de kinderen. Op de keukens in groepen is te allen tijde toezicht. Bij het gebruik maken van de keuken is het van belang om het beleid zoals omschreven in: ‘kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 17.0 - beleid veiligheid binnen en buiten’ in acht te nemen. Boodschappen Boodschappen worden door de pedagogisch medewerkers besteld. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van formulier 23.02 B, welke is opgenomen in het kwaliteitshandboek deel 2. Wanneer de boodschappen bezorgd zijn worden de koel verse producten direct uitgepakt en koel opgeruimd. Hierbij is het van belang om het beleid zoals omschreven in: ‘kwaliteitshandboek deel 1 / hoofdstuk 19.0 - beleid hygiëne’’ in acht te nemen. De ouders/verzorgers van de kinderen van de peuterspeelzaal geven eten/drinken mee voor de ochtend wanneer zij hun kind komen brengen. Ouders kunnen dit in daarvoor bestemde manden plaatsen voorzien van de naam van het kind.

4. Samen met elkaar Binnen de KDV groepen en PO/PSZ van de Speelhoeve werken we samen met het consultatiebureau. Minstens tweemaal per jaar hebben we overleg met het consultatiebureau waarbij we casussen bespreken en advies vragen. Omdat we naast een school zitten gaan we regelmatig met de peuters naar het speellokaal van de school waar we activiteiten doen met de peuters, of we nemen een kijkje in de klas. Ook bezoeken we regelmatig de bibliotheek met de kinderen.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 9 van 11


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan Locatie de Speelhoeve

Bijlage 1 - Huisregels - locatie de Speelhoeve peuteropvang (PO)/peuterspeelzaal (PSZ), kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO) Binnenkomst  Het KDV is van 7.15 uur tot 18.30 uur geopend.  De PO en PSZ van 8.30 uur tot 12.00 uur en de verlengde PO (bij voldoende aanmeldingen) van 7.15 uur tot 13.00 uur. In de schoolvakanties is de PSZ gesloten.  De BSO is op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 18.30 uur geopend.  Bij binnenkomst maken de pedagogisch medewerkers (pm’ers) en de ouders gebruik van een deurcode om de deur te openen.  Elke ouder en pm’er sluit direct de hekken en voordeur achter zich.  Bezoekers die niet over de deurcode beschikken, bellen aan waarna een pedagogisch medewerker de deur opent.  De nooddeuren mogen niet worden gebruikt. Ouders zijn hiervan op de hoogte gesteld.  De hoofdingang en tussen-ingangen zijn voorzien van kind veilige deurknoppen.  De kinderen van de BSO worden bij voorkeur tussen 17.00 uur en 18.30 uur opgehaald. De ouders melden hun kind te allen tijde af bij de pedagogisch medewerkers.  Kinderen van de BSO worden bij voorkeur voor 12.00 uur afgemeld via telefoonnummer 035-5822006 of 035-5820579. Hygiëne KDV en PO/PSZ  Voor jassen, sjaals en mutsen van de kinderen worden luizenzakken gebruikt.  De ouders die het KDV en de PSZ/PO bezoeken trekken bij binnenkomst tussen oktober en april (en bij voorkeur ook in de zomermaanden) oversloffen aan, in verband met de hygiëne op de groep.  Binnen dragen de kinderen sloffen of antislipsokken, buiten dragen de kinderen kaplaarzen of schoenen. De kinderen van het KDV kunnen hun sloffen bij de kapstok opbergen. De kinderen van de PSZ/PO kunnen hun sloffen in hun luizenzak bewaren.  De pedagogisch medewerkers van het KDV/PO/PSZ dragen binnenschoenen/oversloffen. Persoonlijke eigendommen  Maxi-cosi’s en autostoelen kunnen in de bergruime worden neergezet.  Voor ieder kind is er een kapstok en voor de kinderen van het KDV een mandje in de verzorgingsruimte. In het mandje worden de persoonlijke spullen bewaard. De pedagogisch medewerker doet hier de knutselwerkjes van het kind en eventuele mededelingen in. De kinderen van de PO/PSZ hebben geen mandje.  De kinderen van de BSO hebben geen mandje of postbakje. Persoonlijke eigendommen/knutselwerkjes van de kinderen van BSO de Speelhoeve worden in manden op de groepen bewaard. Ouders worden verzocht deze iedere middag te legen.  Schooltassen, knutselwerken en andere persoonlijke spullen worden dagelijks meegenomen naar huis.  Eigen&Wijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke eigendommen.

Aansprakelijkheid BSO  Eigen&Wijzer is op de dagen dat de kinderen door de medewerkers van Eigen&Wijzer van school worden opgehaald, verantwoordelijk voor de kinderen die gebruik maken Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 10 van 11


Kwaliteitshandboek Eigen&Wijzer / 39.2 locatiespecifiek pedagogisch werkplan Locatie de Speelhoeve

van de BSO vanaf het moment dat de kinderen door de medewerker(s) van de school aan de medewerker(s) van Eigen&Wijzer zijn overgedragen. De ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor hun kind tijdens zijn/haar reis van school naar de buitenschoolse opvang accommodatie of andersom, wanneer:  het kind met een taxi vervoerd wordt;  de ouder(s)/verzorger(s) door schriftelijke toestemming bij Eigen&Wijzer hebben aangegeven dat hun kind zelfstandig van school naar de buitenschoolse opvang accommodatie en van de buitenschoolse- opvangvoorziening naar school mag gaan. De minimumleeftijd is 8 jaar.

Informatie uitwisseling  Informatie vanuit Eigen&Wijzer wordt digitaal aan alle ouders verzonden.  De voertaal binnen Eigen&Wijzer is Nederlands.  Ouders kunnen tussen 7.15 uur en 18.30 uur (en bij voorkeur tussen 8.00 uur en 17.00 uur) contact opnemen met de pm’ers van het KDV en tussen 14.30 uur en 18.30 uur met de pm’ers van de BSO, op telefoonnummer 035-5822006.  Voor administratieve of plannings-technische vragen kunnen ouders tussen 9.00 uur 17.00 uur contact opnemen met de afdeling KlantWijzer, op tel.nr: 035-5826035.  Ouders en/of verzorgers worden rechtstreeks geïnformeerd door de pm’ers tijdens de overdracht bij het halen van de kinderen wanneer sprake is van eventuele mededelingen. Opvangdagen  

 

Op onze website vinden ouders de procedures om te ruilen van dagen en extra dagen aan te vragen. Ongeveer 6 weken voor de zomer- en kerstvakantie ontvangen ouders van het KDV en de PO een formulier waarop zij kunnen aangeven welke dagen hun kind(eren) gebruik wil(len) maken van de vakantieopvang. Dit met het oog op de personeelsplanning in deze weken. Ieder kwartaal ontvangen ouders van de BSO een formulier waarop zij kunnen aangeven welke dagen hun kind(eren) gebruik wil(len) maken van de vakantieopvang en komende studiedagen. Dit met het oog op de personeelsplanning in deze weken. Tijdens vakantie- en studiedagen kan het voorkomen dat BSO Speelhoeve wordt samengevoegd met locatie Ankeveen of De Pinkenstal. Ouders worden vooraf aan de vakantie geïnformeerd op welke locatie de opvang plaatsvindt. Tijdens vakantie- en studiedagen worden de locaties BSO Speelhoeve 8+ en BSO Hallinckveld SVL 8+ samengevoegd en vindt de opvang plaats op locatie Hallinckveld of bij een minimaal aantal kinderen op locatie De Pinkenstal. Ouders worden vooraf aan de vakantie geïnformeerd op welke locatie de opvang plaatsvindt. Tijdens schoolvakanties is de PSZ gesloten. De PO-kinderen worden opgevangen op het KDV.

Rookverbod 

Er geldt een rookverbod binnen de locatie.

Parkeerbeleid 

Parkeren is uitsluitend toegestaan aan de voorzijde van de locatie.

Datum uitgifte: januari 2018 Datum laatste wijziging: januari 2018 Pagina 11 van 11

39 2 ls ped werkplan kdv po psz de speelhoeve  

Locatiespecifiek Pedagogisch Werkplan KDV/PO/PSZ de Speelhoeve in Loosdrecht

39 2 ls ped werkplan kdv po psz de speelhoeve  

Locatiespecifiek Pedagogisch Werkplan KDV/PO/PSZ de Speelhoeve in Loosdrecht

Advertisement