Vestre Vallavegen

Page 1

Vestre Vallavegen 5227 Nesttun • Bergen kommune

EIE eiendomsmegling


Vi hjelper deg med å

Kim Rene Henne EIENDOMSMEGLER MNEF | PARTNER

92 43 57 46 krh@eie.no EIE Bergen

2

I


I

finne ditt nye hjem

3


INNHOLD

4

I


Dette må du vite ........................ 7 Ditt nye hjem? ......................... 14 Informasjon & dokumenter ...... 30 Kort om oss .............................. 35

Rett til fritt å velge megler Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).I

DETTE MÅ DU VITE

7


Nøkkelinformasjon

Beliggenhet

EIENDOM Vestre Vallavegen, 5227 Nesttun

BELIGGENHET Boligen ligger i et rolig nabolag som er skjermet for innsyn og lite gjennomgangstrafikk.

MATRIKKEL Gnr. 49 bnr. 396 i Bergen kommune EIERFORM Eierseksjon SELGER/UTBYGGER Optibo utbygging as v. Alf Helge Hesjedal Optibo utbygging as v. Helge Heggland HJEMMELSHAVER Optibo utbygging as v. Alf Helge Hesjedal Optibo utbygging as v. Helge Heggland AREAL Primærrom: 148 kvm, Bruksareal: 158 kvm Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra takstrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene. ANTALL SOVEROM 4 TOMT Fellestomt ca. 946 m² TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER 6 190 000,- (Prisantydning) Omkostninger 154 750,(Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 190 000,-)) 200,(Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,(Tingl.gebyr skjøte) 156 120,- (Omkostninger totalt) 6 346 120,(Totalpris inkl. omkostninger)

Nærmeste dagligvarebutikk er Spar Valle eller Kiwi Valle, og her kan du gjøre unna de daglige innkjøpene samt at du finner post i butikk. Ønsker du et bredere utvalg i servicetilbudet ligger Nesttun Senter innenfor 4 kilometers rekkevidde. Her finner du bakeri, frisør, apotek, vinmonopol og flere klesbutikker. Ønsker du et enda bredere tilbud ligger Lagunen Storsenter innenfor 7 km. Det er kort vei til bussholdeplass i Osvegen, hvor buss nr. 600 tar deg til Nesttun. Bussturen dit tar deg knappe 5 minutter og herfra er det videre forbindelse med enten buss eller bybane til både Lagunen Storsenter og i retning Bergen sentrum. Buss nr. 600 tar deg også direkte til sentrum i løpet av cirka 20 minutter. Området er veletablert og passer godt for barnefamilier med et flott tilbud av både skoler og barnehager. Nærmeste barnehage er Valle familiebarnehage. I tillegg ligger Klem familiebarnehage og Vallalia barnehage kun 0,5 km unna. Når barna blir eldre ligger Midtun skole og Kaland skole nærmest og her kan barna gå fra 1.-7.klasse, ellers finner man også Ulsmåg og Smørås skole i området. For barn på ungdomsskoletrinnet er det Slåtthaug skole som er den nærmeste. For den aktive familien ligger Kalandseid idrettsanlegg og Slåtthaughallen innen kort rekkevidde. Her kan barna skape mange minner med ballspill og fritidsaktiviteter allerede fra tidlig barndom. For den voksne ligger SATS Nesttun som nærmeste treningssenter, i tillegg til et mangfold av turområder. Man kan finne variert turterreng med både Smøråsfjellet og Myrdalsvannet et par minutter fra inngangsdøren. I helgene kan hele familien slå seg løs i klatreparken "Høyt og Lavt" som også ligger i kort avstand fra tomten. TOMT Fellestomt, ca. 946 m² ifølge seeiendom.no Tomannsbolig med felleseiet tomt.

KOMMUNALE AVGIFTER Det vil tilkomme kommunale avgifter, eiendomsskatt og renovasjon for hver enkelt bolig. Avgift er ikke fastsatt pr. dags dato da husene er prosjektert og ikke ferdigstilt. Bergen kommune vil fakturere i etterkant av ferdigstillelse av boligene. For ytterligere informasjon/spørsmål henvises det til Bergen kommune.

Beskrivelse PARKERING Det er en parkeringsplass i egen carport. Det blir klargjort for montering av elbillader. Øvrig parkering på felles tomt.

Utomhusarealene vil bli opparbeidet med utgangspunkt i utomhusplan. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer med hensyn til utforming og materialvalg. For ytterligere informasjon, se vedlagt leveransebeskrivelse og utomhusplan. Fullførelsen av utomhusarbeider er avhengig av årstid og værforhold. Derfor gjøres kjøper oppmerksom på at dette vil kunne bli ferdigstilt og overtakelsesforretning for disse avholdt etter overtakelse av boligen. Det må påregnes byggeaktivitet og anleggsvirksomhet frem til arbeider er fullført. ADKOMST Det anbefales skikkelig fottøy da dette er byggeplass/råtomt.


BODER BRA inkluderer innvendig bod på ca. 4,7 kvm og sportsbod på ca. 5,5 kvm.

Standard LEVERANSEBESKRIVELSE Alle gulv i tørre rom i leveres med eikeparkett. Tak og vegger leveres med malte overflater. Det leveres ikke taklister, overgang vegg/tak fuges og males. Lister langs gulvet. Det blir levert kjøkken med integrerte hvitevarer. Gulvet på badet leveres med gulvvarme. Det er helfliset på gulv og vegger, med grå fliser i størrelse 20x20cm. Nedsenket dusjsone med fliser i størrelse 10x10cm. Tak males i hvit utførelse. Det er satt av plass, og levert opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Baderomsmøbel kommer komplett med servant, ettgreps blandebatteri, speilskap og belysning. Dusjsonen leveres komplett med garnityr og veggmonterte dusjdører. Vegghengt toalett. Varmekabler på badet. Boligen leveres med pipe, slik at ildsted kan ettermonteres. Det er montert balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Hver bolig får sitt eget anlegg. Innblåsing av frisk luft til oppholdsrom, og avtrekk fra bad og WC. Avtrekk fra kjøkken via egen ventilator levert fra kjøkkenleverandør. For nærmere beskrivelse av byggemåte, se leveransebeskrivelsen og romskjema. FORMUESVERDI Seksjonens ligningsverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret. Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 40 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For ytterligere informasjon se www.skatteetaten.no. VEI / VANN / KLOAKK Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikk. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt. Offentlig vei. REGULERINGSFORHOLD / OFFENTLIG GODKJENNING Eiendommen er regulert til "konsentrert småhusbebyggelse", ifølge Bergen kommune, med følgende reguleringsplan: "FANA GNR 49 BNR 1 OG 61 MFL, VESTRE VALLA". For mer informasjon om reguleringsplanen mottatt av kommunen, se vedlegg i salgsoppgaven, eller ta kontakt med megler. For ytterligere informasjon om hva området er regulert til med mer, så er planstatus mottatt fra Bergen kommune, tilgjengelig

for gjennomsyn på meglers kontor. SERVITUTTER / RETTIGHETER Eiendommen er regulert til "konsentrert småhusbebyggelse", ifølge Bergen kommune, med følgende reguleringsplan: "FANA GNR 49 BNR 1 OG 61 MFL, VESTRE VALLA". For mer informasjon om reguleringsplanen mottatt av kommunen, se vedlegg i salgsoppgaven, eller ta kontakt med megler. For ytterligere informasjon om hva området er regulert til med mer, så er planstatus mottatt fra Bergen kommune, tilgjengelig for gjennomsyn på meglers kontor. STIPULERT OVERTAGELSE Det er estimert total byggetid på 12 måneder. Byggestart er estimert til Q3 2021, men forutsetter at begge enhetene er solgt. Den ene enheten er allerede solgt. Dette er et foreløpig estimat, og kan avvikes. Herunder vil overlevering senere enn dette tidspunkt ikke gi kjøper rett på dagmulkt eller andre misligholdsbeføyelser. Ferdigstillelsesfristen forlenges med 21 kalenderdager dersom arbeidene berøres av fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien, forlenges den med 7 kalenderdager. Det samme gjelder om den berøres av påskeferien. Forlengelsen gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i en ferie. Selger vil senest 21 kalenderdager før ferdigstillelse av boligen meddele kjøper skriftlig om overtakelsesdato, som vil være å regne som en frist ihht. bustadoppføringslova. Kjøper har da krav på dagmulkt dersom denne fristen ikke overholdes. Selger kan kreve at overtagelse skjer inntil tre måneder tidligere enn forventet. Ferdigstillelse og overlevering av boligene til boligkjøperne vil kunne skje trinnvis. FORSIKRING Frem til overtagelse vil eiendommen og utomhusarealer være forsikret av utbygger. Kjøper må selv besørge egen innbo- og løsøreforsikring. Byggforsikring vil besørges av sameiet, og dekkes av felleskostnadene. Selger er forpliktet til å holde eiendommen forsikret frem til hele prosjektet er ferdigstilt, dette innbefatter også utomhusarealer. UTLEIE Hele eller deler av boligen kan fritt leies ut. FORDELER VED Å KJØPE NYBYGG Det er mange fordeler for den som kjøper ny bolig. For mange er det fristende å starte med blanke ark i en helt ny bolig, og det kan være mange fordeler ved å kjøpe nybygg. En av disse er at du får god tid til salg av egen bolig og forberedelse av flytteprosessen. Lavere omkostninger og høy trygghet Kjøpere av nybygg har ekstra trygghet gjennom at salget reguleres av Bustadoppføringslova, der utsteder selger garantier


som varer i 5 år etter overtakelse. Vanligvis er det lavere omkostninger ved kjøp av prosjekterte boliger, da man kun betaler dokumentavgift av andel tomteverdi. Lavere driftskostnader/fellesutgifter Ved kjøp av ny bolig er det gjerne mindre vedlikehold. Du sparer penger på oppussing og det er strenge krav til isolasjon og høy energieffektivitet. Boligene blir oppført etter de nyeste byggestandarder og tekniske krav både til inneklima, isolasjon og miljø. Fast pris gir forutsigbarhet Ofte er prisene faste og du vet på forhånd hva boligen koster. Forutsigbarhet i kjøpsprosessen er noe mange setter stor pris på. Du bestemmer! Vil du være med på utformingen av leilighetens kvaliteter? Bustadoppføringsloven gir kjøperen rett til å påvirke leveransen av løsninger ut fra gitte forutsetninger. Dette avklares sammen med entreprenør etter at byggestart er vedtatt.. ØKONOMI Det må påregnes løpende kostnader til strøm, innboforsikring, vedlikehold, kommunale avgifter, vedlikehold o.l. tilknyttet privat stikkvei etc. ANNET Vi i Eie Eiendomsmegling Bergen etterstreber å ha de beste boligannonsene i Norge og vi er stolte av å ha tilknyttet oss det som etter vår mening er de beste på styling og bilder i landet. Heem Boligstyling og fotografene i Field jobber eksklusivt for Eie Eiendomsmegling i Bergen. Slik kan vi love det beste resultatet for våre kunder. Rett til fritt å velge megler: Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Offentlige forhold FORPLIKTELSER, RETTIGHETER OG SERVITUTTER Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne/sameiet har panterett i seksjonen for felleskostnader samt andre krav som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For

festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon. Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd

Kjøpsvilkår PRISANTYDNING, OMKOSTNINGER OG EVT. FELLESGJELD 6 190 000,- (Prisantydning) Omkostninger 154 750,(Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 190 000,-)) 200,(Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,(Tingl.gebyr skjøte) 156 120,- (Omkostninger totalt) 6 346 120,(Totalpris inkl. omkostninger) BETALINGSBETINGELSER Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen. VEDERLAGET Avtalen med selger er basert på en fast pris pr. enhet med følgende avtalt honorar: Provisjon: kr. 50.000,Grunnpakke: kr. 6.000,Tilrettelegging: kr. 8.000,Oppgjørsgebyr kr. 6.000,-. Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg. Kjøper er forpliktet til å betale kjøpesummen etter følgende betalingsplan: Depositum ved avtaleinngåelse: 10% av kjøpesummen Innbetales 3 dager før overtagelse: Resterende kjøpesum + omkostninger Innbetalingen forutsetter at selger har stilt lovpålagte garantier etter bustadoppføringsloven. Herunder skal selger før innbetalingen av depositum ha stilt § 12 garanti. Sikkerhetsstillelse etter bustadoppføringslova § 47 tredje ledd vil i utgangspunktet ikke gis ved delinnbetaling til megler. Denne delinnbetalingen vil være kjøpers midler og vil stå på sperret konto hos megler og være utilgjengelig for så vel selger som


megler inntil sikkerhetstillelse eventuelt skulle bli gitt eller hjemmel er overført til kjøper. Dersom selger stiller § 47 garanti vil delinnbetalingen gå over til å være selgers midler fra tidspunktet for garantistillelse. Det skal uansett stå igjen 10% av kjøpesummen på meglers klientkonto til hjemmel er overført til kjøper. Betaling for endringer og tilvalg: Betaling for endrings- eller tilleggsarbeider som er avtalt direkte mellom kjøper og selger, skjer enten som forskuddsbetaling mot sikkerhet i form av forskuddsgaranti, eller i forbindelse med sluttoppgjøret og overskjøtning. Fakturering for tilvalg vil gå via meglers klientkonto og faktura vil bli utstedt av Lilleaker Økonomi som forestår oppgjøret. AVBESTILLING Kjøper kan iht. bufl. kapittel VI avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Hvis avbestilling skjer før selgers forbehold er løftet, skal avbestillingsgebyret utgjøre 5 % av vederlaget inkl. mva. Ved senere avbestilling gjelder bestemmelsen i bufl. § 53, slik at selger i et slikt tilfelle skal ha dekket hele sitt økonomiske tap. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet. GARANTIER Det forutsettes stilt garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Selger skal stille entreprenørgaranti i henhold til buofl § 12 tilsvarende minst 3% av kjøpesummen i byggetiden og minst 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Garanti etter § 12 stilles umiddelbart etter at selger har akseptert kjøpers bud, og senest ved signering av kontrakt. SELGERS FORBEHOLD Det tas forbehold om at kommunen utsteder rammetillatelse og igangsettelsestillatelse. Det tas forbehold om endringer på plantegninger for fremføring av sjakter for tekniske føringer. VIKTIG INFORMASJON Kjøper samtykker til elektronisk kommunikasjon. Dersom en ytelse er ulikt angitt i leveransebeskrivelse og øvrig salgsinformasjon (herunder salgstegninger), gjelder leveransebeskrivelsen. Selger har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon, materialvalg, rørføringer og lignende som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir rett til reduksjon av vederlaget. Tilsvarende kan selger foreta endringer i fellesarealer, bygningskropp m/ tilhørende tekniske anlegg samt utomhusarealer. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere kjøper skriftlig om dette for så vidt gjelder endringer ved boligen. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag

eller erstatning dersom arealet er mindre en 5% enn angitt. Alle rom ryddes, kostes og støvsuges før overlevering. Innvendige overflater blir vasket en gang. Før bruk bør kjøper foreta finvask av boligen. Utvendige private arealer og felles arealer ryddes for byggavfall. Mindre gjenstander som spiker, skrues mm kan forekomme. Det legges opp til forhåndsbefaring av boligen før overtakelse. Selger vil på forhånd sende kjøper skriftlig informasjon om tidspunkt for befaring mv. I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard. VIDERESALG AV KONTRAKTSPOSISJON Dersom kjøper ønsker å overdra sine rettigheter og plikter etter denne kjøpekontrakt til ny kjøper før boligen er overtatt, kan dette kun skje ved at selger godkjenner den nye kjøperen og at selgers avtaleformular "Transportavtale for kjøperposisjon under kjøpekontrakt av boligseksjon under oppføring" er undertegnet av alle parter. Selger vil beregne seg et gebyr på kr 50 000,- for slik overdragelse. TILVALG Det vil bli muligheter for å gjøre endringer eller tilvalg som f.eks. type parkett, fargevalg maling, skapfronter og lignende. Adgangen til å gjøre endringer og tilvalg begrenses til 15 % av kontraktsverdi, jfr. buofl § 9. Kunden vil bli innkalt til endringsmøte med utbygger og/eller underleverandører. Det kan ikke gjøres utvendige endringer, som er i strid med godkjennelsen gitt fra Bergen kommune. Dette innbefatter blant annet flytting av vinduer og lignende. FERDIGATTEST / MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. I særlige tilfeller kan selger kreve og kjøper ikke nekte å gjennomføre overtagelse mot midlertidig brukstillatelse. Herunder f.eks. dersom utomhus ikke lar seg ferdigstille pga. tele i bakken, at kommunen krever at alle boligene er ferdige før ferdigstillelse gis, og lignende. I slike tilfeller har kjøpere krav på å holde tilbake en forholdsmessig del av vederlaget til sikkerhet for at ferdigattest gis. Alternativt kan selger stille § 47 garanti til sikkerhet for dette forholdet. Overtagelse mot midlertidig brukstillatelse medfører at man har overtatt og følgelig ikke har krav på dagmulkt etter overtagelse. Kjøper overtar risiko for at ferdigattest vil bli gitt ved overtakelse mot midlertidig brukstillatelse. AREALANGIVELSER Bruksareal (BRA) for et plan eller en etasje er det arealet av planet som ligger innenfor omsluttende vegger. Vegger mellom


bruksenheter, felles deler (f.eks. trapperom og korridor) og vegger mellom bruksenheter og felles deler tas med. Det samme gjelder faste innredninger, installasjoner for VVS, sjakter, innvendig brystningspanel og fotlister. Inkludert er også deler av overbygg (som er måleverdige), bodareal og carport/garasje. P-rom er nettoarealet av rom som er beregnet for opphold inkludert innvendige delevegger. HVITVASKINGSLOVEN Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. BUDGIVNING Skjema "bindende avtale / kjøpsbekreftelse" vedlagt skal benyttes ved kjøp. Denne anses som midlertidig kontrakt mellom partene frem til kontraktsmøtet og endelig kontrakt er signert mellom partene. Gyldig finansieringsbevis må fremlegges i forbindelse med budgivingen, samt signert plantegning. LOVGRUNNLAG Handelen reguleres og gjennomføres etter bustadoppføringsloven. Med mindre annet er avtalt før aksept, forutsettes det at eiendommen overskjøtes til kjøper. OPPDRAGSNUMMER 81-21-0690

Megler ANSVARLIG MEGLER Eiendomsmegler MNEF | Partner Kim Rene Henne SAKSBEHANDLERE Kim Rene Henne EIE Bergen Eiendomsmegler MNEF | Partner Mob: 92 43 57 46 / E-post: krh@eie.no EIE Bergen /


Premium rådgivning

EIE eiendomsmegling


DITT NYE HJEM?

14

I


I

15


16

I


I

17


18

I


I

19


20

I


I

21


22

I


I

23


24

I


I

25


26

I


I

27


28

I


I

29


INFORMASJON & DOKUMENTER

30

I


I

31


.no g n i vn i g d ggbu

try

e klest n e - den ikre est s m å og by p å n e ! måt i dag g i l o b

GI BUD MED BANKID

IDENTIFISER MED BANKID

REGISTRERING AV BUD

ELEKTRONISK SIGNERING

BUDRUNDEN

På eiendommens annonse vises det en “Gi bud”-knapp for elektronisk budgivning.

Innlogging fungerer på samme måte som i din nettbank. Du kan også bruke BankID App (iOS/ Android) eller BankID på mobil.

Nettsiden hjelper deg med korrekt utfylling av budmeldingen.

BankID lar deg signere budmeldingen elektronisk. Budmeldingen overføres til eiendomsmegleren.

Etter signering vil du motta en SMS-kvittering. Gi budforhøyelser med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen.

BUDREGLEMENT Benytt “Gi bud”-knappen på eiendommens annonse for å registrere ditt bud elektronisk. «Gi bud»-knappen åpner nettsiden TryggBudgivning.no som er integrert i megler-systemet.Alle bud / budforhøyelser og forbehold overføres automatisk inn i budjournalen på den respektive eiendommen. Du logger deg inn på TryggBudgivning.no ved å bruke BankID. Det er derfor viktig å huske å ta med deg din BankID-brikke på budgivningsdagen. Du kan gi bud fra datamaskin, nettbrett eller smarttelefon.

Når du benytter deg av TryggBudgivning.no trenger du ikke å ta bilde av legitimasjon eller sende inn budskjema til megler. Etter at bud er registrert med BankID får du en kvittering pr. SMS om at budet er mottatt. Du registrerer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen som du allerede har mottatt. Budforhøyelser registreres også automatisk inn i meglersystemet.

Lykke til

Gå til elektronisk budgivning: https://tryggbudgivning.no/264/3202444/hdndtipdhs Dersom du ønsker budskjema tilsendt som et eget dokument, ta kontakt med eiendomsmegler.

LØSNINGEN ER EN DEL AV MEGLERSYSTEMET WEBMEGLER OG LEVERES OG DRIFTES AV WEBSYSTEMER AS

!


FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVING Sist oppdatert med virking fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen,

budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør

herunder om relevante forbehold.

ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre

megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som

til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser

sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for

og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til

sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgi-

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud

vere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med

overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i

skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS

punkt 4.

når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver,

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND | 0 | Budgivning

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

WWW.NEF.NO | FIRMAPOST@NEF.NOKORT OM OSS

Kim Rene Henne EIENDOMSMEGLER MNEF | PARTNER

92 43 57 46 krh@eie.no EIE Bergen

35

I


I

Premium rådgivning

EIE Bergen EIE Bergen leverer høykvalitets meglertjenester til Bergen og omegn. Vi skal levere boligannonser og presentasjoner i toppklassen til alle våre kunder. Vi får din bolig til å bli så attraktiv som mulig, med egne fotografer, stylister og interiørarkitekter som sørger for best mulig presentasjon av boligen som skal selges. EIE Bergen og våre meglere har opparbeidet seg svært god erfaring om hvilke tiltak som gir din bolig det beste inntrykket overfor de riktige kjøperne. Vi er opptatt av at våre kunder skal ha en så oversiktlig, trygg og behagelig opplevelse av boligsalg som mulig. Som selger skal du føle deg ivaretatt gjennom hele prosessen, fra klargjøring og planlegging av salg – helt frem til nøkkelen blir levert. EIE Bergen vet hva som må gjøres for å få riktig pris for din eiendom og en forutsigbar, behagelig salgsprosess. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat!

36


VERDIOVERVÅKNING Månedlig prisoppdatering på din bolig


Hold et øye med verdiutviklingen på boligen din – helt uten kostnad HVA ER VERDIOVERVÅKNING?

HVOR FÅR VI TALLENE TIL VERDIOVERVÅKNING FRA?

Boligen er oftest det mest verdifulle av våre eiendeler. Med EIE verdiovervåkning kan du følge med på den generelle prisutviklingen i ditt område, og få månedlig verdiestimat av boligen din sendt på e-post.

Tallene fra verdiovervåkningen er hentet fra den månedlige boligprisstatistikken til Eiendom Norge. Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn. no. Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år, og en statistikk eiendomsbransjen legger til grunn for å gi best mulig estimat og oversikt på boligprisene i hele Norge.

HVEM KAN BESTILLE DETTE? Både eksisterende og ikke eksisterende kunder kan bestille dette fra oss. Dersom du nylig har fått verdivurdering eller kjøpt bolig av oss vil du automatisk motta verdiovervåkning uten å måtte foreta deg noe. Alle boliger som er kjøpt etter 1. januar 2003 kan bestille verdiovervåkning direkte på eie.no ved å fylle ut informasjon om boligen din selv. Boliger kjøpt før 2003 må først få en verdivurdering fra en av våre meglere for å kunne motta verdiovervåkning.


MEGLERBOOKING — Vi gjør det enkelt for deg


Din bolig er verdifull – benytt deg av vår kunnskap og erfaring Med EIE meglerbooking kan du når som helst på døgnet avtale tid med en våre meglere – kun ved noen få tastetrykk på vår hjemmeside. Her velger du tjenesten du har behov for, og hvilket tidspunkt som passer for deg. Enten om du skal selge boligen din, refinansiere lånet ditt eller ønsker å vite hva boligen din er verdt i dagens marked, så har vi tilrettelagt for at det skal være enkelt for deg.

En befaring kan gi deg ny og verdifull innsikt om din bolig. Våre meglere gir deg en verdivurdering av markedsverdien til din bolig. Verdivurdering blir basert på en grundig analyse av din bolig og på tilsvarende boliger solgt i ditt område den siste tiden. Boligen din er verdifull. Opplevelsen av å bruke EIE skal også være det. Derfor kaller vi det Premium rådgivning.

eiemeglerbooking.noEIE advokat Vår kompetanse – din trygghet

Vi dekker alle sentrale rettsområder, med hovedvekt på eiendomsrettslig premium rådgivning og tvisteløsning. Eiendomsrett omfatter alle juridiske aspekter knyttet til blant annet kjøp, salg, utvikling, utleie, plan- og bygningsrett, tomtefeste og eierseksjonsrett. EIE advokat har spesialisert seg på eiendomsrettslig rådgivning og tvisteløsning innen både privat- og næringseiendom Vi har også solid kompetanse på relaterte rettsområder som skatt og avgift, arv og skifte, familierett og forsikringsrett, samt selskapsrett og alminnelig kontraktsrett I EIE verdsetter vi faglig dyktighet, personlig engasjement og rask responstid høyt. Vi kaller det Premium rådgivning

eie.no/advokat

42

II

OM EIE EIENDOMSMEGLING Et boligsalg er ikke bare et hjem som bytter eier. Det er to eller flere liv som endres for alltid. På begge sider har selger og kjøper noe felles – de skal ta en avgjørelse av stor betydning. Vi skal være der for begge. Det finnes ikke ett enkelt svar på hva som gjør en megler god. For det er med meglere som med fagfolk flest - det de gjør er like viktig som det de sier. Både mennesker og boliger er forskjellige, men en vellykket salgsprosess har alltid én viktig ingrediens: Tid til å gjøre det ordentlig. Våre kunder har lagt ned mye tid og innsats i sine hjem. De fortjener det samme fra oss. EIE er Norges største uavhengige eiendomsmeglerkjede, og er i motsetning til andre ikke eid av en bank. Siden oppstarten i 2006, har vi ikke hatt noen annen agenda enn å være den beste eiendomsmegleren - og vi bruker all vår kunnskap og erfaring for å skape en god salgsprosess. Vi stiller derfor bransjens høyeste krav til oss selv, som betyr at vi er den eneste eiendomsmeglerkjeden som krever doble etterutdanningspoeng av våre meglere, ikke kun det som er lovpålagt. Tid til å gjøre det ordentlig betyr at vi skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde. Arbeidet vi har lagt ned har resultert i at vi har vunnet 12 gullmeglere, blitt kåret til å ha bransjens mest fornøyde kunder av Norsk Kundebarometer i 2021* for andre året på rad, og blitt kåret til bransjens mest bærekraftige kjede i 2020* Boligen din er verdifull. Opplevelsen av å bruke EIE skal også være det. Derfor kaller vi det Premium rådgivning.

*EIE ble bransjevinner i Norsk kundebarometer 2021 og Norsk Bærekraftbarometer 2020. Et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI. www.kundebarometer.com

44


EIE speiler selger og kjøper™

eie.no