Page 1

Doktorgården Leil. 2 3170 Sem • Tønsberg kommune

EIE eiendomsmegling


Vi hjelper deg med å

Håkon Syslak EIENDOMSMEGLER

92 82 87 05 hsy@eie.no EIE Tønsberg

2

I


I

finne ditt nye hjem

3


INNHOLD

4

I


Dette må du vite ........................ 7 Ditt nye hjem? ......................... 14 Informasjon & dokumenter ...... 24 Kort om oss .............................. 48

Rett til fritt å velge megler Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er sattsom vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).


I

DETTE MÅ DU VITE

7


Nøkkelinformasjon EIENDOM Doktorgården Leil. 2, 3170 Sem, Etasje: 2 MATRIKKEL Gnr. 43 bnr. 181 snr. 2 i Tønsberg kommune EIERFORM Eierseksjon FERDIGSTILLELSE Ferdigstillelse vinter 2021 SELGER/UTBYGGER Doktorgården Sem AS AREAL Bruksareal: 57,60 kvm ANTALL SOVEROM 2 TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER 3 410 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 6945,- (Dokumentavgift av tomteverdi)) 8317,- (Omkostninger totalt)

er det delt opp i mindre bygningsvolum som tilpasser seg eneboligbebyggelsen og som gir en fin identitet. Dette gjør at prosjektet fremstår i småskala og ikke en typisk boligblokk. Bebyggelsen vil få trekledning med fine variasjoner, som vil gi det særpreg og gode varme materialer. Det blir legekontor i første etasje, og boliger i de to etasjene over. Dette gjør at uteareal og terrasser er løftet en etasje opp fra gata og får en skjermet og fredelig beliggenhet. Alle leilighetene har relativt romslige terrasser og i tillegg er det en felles takterrasse på hvert av de to bygningsvolumene. Takterrassene vil ha svært gode solforhold og fin utsikt. Parkering og boder er plassert på bakkeplanet. Dette gjør det enkelt å parkering bilen, og man slipper å kjøre ned i en mørk parkeringskjeller. Fra parkeringen og bakkenivået er det heis opp til leilighetene. Det er i tillegg to trapper opp. Dette gir enkel og god tilgang til alle leilighetene. Det er lagt stor vekt på at leilighetene skal bli lyse og trivelige. Det er derfor gjennomlys i alle leilighetene, og i de fleste leilighetene er det vinduer i tre fasader. Leiligheten har to soverom, hvorav det ene eventuelt kan innlemmes i stue/kjøkken eller benyttes som kontor/arbeidsrom/gjesterom. Prosjektet skiller seg fra mange andre leilighetsprosjektet fordi det ikke er en typisk boligblokk, men kanskje mer som en bygård, samt at det er relativt få leiligheter, noe som vil være et godt grunnlag for et godt og oversiktlig bomiljø. PARKERING Det medfølger 1 pakeringsplass i felles parkeringsanlegg.

Beliggenhet BELIGGENHET Prosjektet ligger sentralt til på Sem med umiddelbar nærhet til et bredt utvalg av butikker, spisesteder, legekontor med mer. Kort vei til barnehage, skoler, flotte turområder, skiløyper og badevann. Ca. fem minutter kjøretid til Tønsberg med alle tilgjengelige sentrumsfasiliteter. Få minutter til E-18 med rask adkomst til øvrige Vestfoldbyer og flyplass på Torp.

3 418 317,- (Totalpris inkl. omkostninger) FELLESUTGIFTER Felleskostnader er satt opp som et estimat basert på lignende sameier. Felleskostnadene skal dekke sameiets driftskostnader, som vil omfatte bl.a felles bygningsforsikring, kostnader til drift og vedlikehold, forretningsførsel, strøm i fellesarealer, fiber (tv og data), serviceavtale vedr. heis mm.

Beskrivelse BESKRIVELSE Arkitektens ord: Prosjektet Doktorgården i Hageveien ligger på en hjørnetomt i overgangen mellom Sem sentrum og småhusbebyggelsen. Dette betyr at boligene får en svært sentral beliggenhet, samtidig som de ligger skjermet og vekk fra hovedgata. Kvartalet er i utgangspunktet preget av eneboligbebyggelse og trebygg. Nabobebyggelsen mot nord er relativt gammel trehusbebyggelse, i form av bygårder. Dette er kvaliteter som vi har tatt opp i prosjektet. Samtidig som bygget er en liten bygård,

BEBYGGELSE Kombinert bolig og næringsbygg over 3 plan med takterrasse. Det blir legekontor og parkeringsanlegg i første plan og boliger i plan 2 og 3. TOMT Andel av eiet tomt. 992 m2 ADKOMST Ta in Hageveien fra Semsveien ved Essostasjonen. Eiendommen følger etter 30 meter på høyre hånd i krysset HageveienDøvleveien. Jfr. også kartskisse SKOLE/BARNEHAGE Vear skole 1-10 kl. 4.8 km Sem skole 1-7 kl. 0.4 km Wang Ung Tønsberg 8-10 kl. 6.4 km Kongseik ungdomsskole 8-10 kl. 7.1 km


Gjennestad videregående skole - 7.6 km Wang Toppidrett Tønsberg - 6.3 km Semsløkka barnehage 1-5 år 0.3 km Aulerød Førskole for hørselshemmede - 0.3 km Semsbyen barnehage 1-5 år 0.5 km PRIMÆRROM Primærrom: kvm Følgende rom er inkludert i P-rom: BRUKSAREAL Bruksareal: 57,6 kvm

Standard LEVERANSEBESKRIVELSE Grunnlag Følgende overordnede lover og forskrifter legges til grunn for leveransen: Plan og bygningsloven, byggeforskrift, teknisk forskrift til plan og bygningsloven (TEK 10). Brannvarsling iht. TEK 10. El-punkter leveres i henhold til NEK 400/2010. Utbygger og arkitekt Utbygger: Eldevik Bygg AS Arkitekt: Ola Roald AS Utomhusanlegg Utomhusanlegg iht. situasjonsplan. Fundamentering Bygget fundamenteres på mark.

Husleveranse Yttervegger / fasader Bygget oppføres i hovedsak i tre og betong. Utvendig kledning vil bli levert i hovedsak som stående trepanel. Generelt vil utvendig kledning bli levert ferdig grunnet fra leverandør. Enkelte deler av fasaden blir levert med slette flater. Bygningen isoleres iht. forskriftskrav. Bjelkelag / skillevegger Etasjeskiller og skillevegger oppføres i betong og trekonstruksjoner. Takkonstruksjon Takkonstruksjonen leveres som prefabrikkerte elementer og er isolert etter forskriftskrav. Balkong Balkonggulvet er i tre. Utelys samt stikkontakt leveres. Rekkverk leveres i konstruksjon av glass og trevirke. Utvendige trapper og inngangsparti Trappehus / heis leveres med godkjente dekker. Overbygd p-plasser, sportsboder og renovasjon Overbygd p-plasser oppføres hovedsakelig i stål og

betongkonstruksjoner. Parkeringsplassene blir oppmerket, der det medfølger en p-plass til hver leilighet. Nødvendige lyspunkter ved innkjørsel. Til hver leilighet medfølger en sportsbod oppført i lettveggsystem med 1 stk. lys punkt og kontakt, tilkoblet fellesanlegget. Felles avfallshandtering. Beskrivelse av innvendig standard Vinduer Vinduer og balkongdører leveres i hvit utførelse på innvendig side. Gulv Gulver legges iht. romskjema. Vegger Vegger leveres iht. romskjema malt i lys farge. Innervegger leveres isolerte. Himling Himling leveres med sparklet og hvitmalt overflate. Listverk / foringer Gulvlister leveres i eik. Innvendig listverk og foringer leveres i grunnet hvit utførelse. Kjøkken Kjøkken leveres av type Sigdal Uno eller tilsvarende med glatt hvit overflate. Benkeplate leveres i laminat. Det leveres kjøleskap, oppvaskmaskin og integrert komfyr m/platetopp. Blandebatteri av type ettgreps med stengekran for oppvaskmaskin. Lysarmatur under overskap på kjøkken leveres med stikkontakt. Garderobeskap Det leveres standard garderobeskap i hvit glatt utførelse fra Sigdal eller tilsvarende. Bad Det leveres 1 stk. vegg montert hvitt porselenstoalett. Servant leveres i hvit utførelse med blandebatteri. Dusj leveres med herdede glassdører og blandebatteri. Dusjdører er ikke tette mot gulv og er å regne som et "forheng i glass". Vannsøl utenfor glassdøren vil kunne forekomme. Gulvsluk. Opplegg for vaskemaskin og kondenstørketrommel. Innredning i glatt hvit utførelse iht. tegning. Dører Inngangsdøren til leiligheter er i tett utførelse med standard låskasse og vrider. Hvit balkongdør. Innvendige dører leveres som hvite slette m/pakning i karm. Tekniske anlegg og installasjoner Ventilasjon Det leveres nødvendig ventilasjon iht. forskrift. Oppvarming Etter gjeldene krav i TEK 10. Det leveres luft til luft varmepumpe.


Elektro El-ledninger ligger generelt som skjult anlegg. På skillevegger mellom leilighetene mot naboleiligheten er el-anlegge lagt som åpent anlegg. Det leveres med ringeklokke ved ytterdør. El-anlegget leveres iht. NEK 400 standard. TV, data Det monteres en standard pakke "vår bestselger" fra Viken Fiber på TV og data. Denne pakken koster kr 999,- (pr. Desember 2017) pr mnd. Denne pakken kan hver og en oppgradere selv hos Viken Fiber i ettertid. Mer info er å finne på www.vikenfiber.no Det legges opp til uttak i stue. Brannsikring Det leveres 1 stk. 6 kg. pulverapparat i hver leilighet samt røykvarslere. Brannsikring iht. gjeldene krav med fullsprinkling av bygget. Sjakter og nedforinger Det må påberegnes nedforinger og innkassinger av sjakter der dette er nødvendig for fremføring av tekniske anlegg. Det må også påregnes synlige rørføringer i bod.

andre beskrivelser. Avvik mellom tegninger og skisser og den faktiske utførelsen av prosjektet kan påregnes. Tegninger og skisser er ment som illustrasjoner og kan inneholde elementer som ikke inngår i leveransen. Det som leveres, omfanget av dette og kvaliteten, fremgår av leveransebeskrivelsen i dette dokument samt i romskjema. Selger forbeholder seg retten til den endelige utformingen av utomhusplanen for prosjektet. Kjøper aksepterer at eventuelt avvik fra fremlagte opplysninger ikke danner grunnlag for prisavslag og / eller heving. Kjøper gjøres oppmerksom på at det i nye bygg kan oppstå noe svinnriss i mur, betong, sprekker i skjøter på treverk, tapet, maling m.v. og i materialoverganger. Kjøper kan ikke kreve utbedret eller gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser for slike forhold, med mindre arbeidet ikke er fagmessig utført. Selger forbeholder seg retten til fortløpende å endre prisene på usolgte leiligheter samt forbehold om finansiering og offentlig godkjenning. Det tas forbehold om trykkfeil i salgsmaterialet

Annet Postkasser blir satt opp på egnet sted. Tilvalg Selger/entreprenør innkaller til møte for gjennomgang av tilvalgs rutiner. Frister for når tilvalgavtaler må foreligge i undertegnet stand bestemmes av selger av hensyn til rasjonell fremdrift. Etter tilvalgs møte får kjøper normalt ca 2-4 uker til å bestemme seg for hvilke tilvalg som ønskes. Særskilt tilvalgsavtale må undertegnes og vil være bindene for begge parter. Det vil ikke bli gitt muligheter for å gjennomføre tilvalg til de oppgitte priser etter at tilvalgsfristen er utløpt. Det vil heller ikke være mulighet for å gjennomføre tilvalg på bad eller kjøkken som medfører endring av oppstikk for vann og avløp, plassering av komfyr eller endringer av fasade. Tilvalg tilbys normalt innenfor en fastsatt tilvalgsliste som utarbeides av selger / entreprenør, men det kan gis mulighet for spesielle ønsker så fremt disse ikke er til hinder for felles ferdigstilling av prosjektet.

FORMUESVERDI Formuesverdi for denne eiendommen foreligger ikke ettersom boligen er nyoppført. Utgjør normalt 25% av boligens verdi for primærbolig, og 80% av boligens verdi for sekundærbolig (for ligningsåret 2016). BODER Innvendig bod og utvendig sportsbod. VEI / VANN / KLOAKK Offentlig REGULERINGSFORHOLD / OFFENTLIG GODKJENNING Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Det gis ikke tilgang til å bruke andre leverandører. Forbehold Salgsmateriale er ment som en orientering og veiledning for interessentene til prosjektet. Opplysningene i salgsmaterialet er gitt av selger med forbehold om endringer, som av selger anses nødvendige, eller hensiktsmessige for å kunne gjennomføre prosjektet, dog uten at endringene forringer den generelle standarden og kvaliteten som er beskrevet. Selger kan gjøre slike endringer uten at kjøper kan gjøre gjeldene misligholds sanksjoner. Teksten i leveransebeskrivelsen går foran alle tegninger og

FORSIKRING Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelsen vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger. UTLEIE Hele eller deler av boligen kan fritt leies ut. FORDELER VED Å KJØPE NYBYGG Det er mange fordeler for den som kjøper ny bolig. For mange er det fristende å starte med blanke ark i en helt ny bolig, og det kan være mange fordeler ved å kjøpe nybygg. En


av disse er at du får god tid til salg av egen bolig og forberedelse av flytteprosessen. Lavere omkostninger og høy trygghet Kjøpere av nybygg har ekstra trygghet gjennom at salget reguleres av Bustadoppføringslova, der utsteder selger garantier som varer i 5 år etter overtakelse. Vanligvis er det lavere omkostninger ved kjøp av prosjekterte boliger, da man kun betaler dokumentavgift av andel tomteverdi. Lavere driftskostnader/fellesutgifter Ved kjøp av ny bolig er det gjerne mindre vedlikehold. Du sparer penger på oppussing og det er strenge krav til isolasjon og høy energieffektivitet. Boligene blir oppført etter de nyeste byggestandarder og tekniske krav både til inneklima, isolasjon og miljø. Fast pris gir forutsigbarhet Ofte er prisene faste og du vet på forhånd hva boligen koster. Forutsigbarhet i kjøpsprosessen er noe mange setter stor pris på. Du bestemmer! Vil du være med på utformingen av leilighetens kvaliteter? Bustadoppføringsloven gir kjøperen rett til å påvirke leveransen av løsninger ut fra gitte forutsetninger. Dette avklares sammen med entreprenør etter at byggestart er vedtatt.. ANNET Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra selgers tegninger og mindre avvik fra opplyst areal kan derfor forekomme. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tegninger og illustrasjoner er omtrentlige og at noe avvik kan forekomme. Alle illustrasjonsbilder er kun ment å kunne gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. De kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning i boligen. Ved avvikende opplysninger vil leveransebeskrivelsen gjelde foran byggetegninger og andre illustrasjoner som er fremlagt i salgsoppgaven. Det tas forbehold om små men hensiktsmessige endringer i utformingen av prosjektet. Eventuelle endringer skal ikke føre til forringet kvalitet. Det vil bli mulighet for tilvalg på interiøret i boligene, iht. avtale med utbygger. Det gis ingen mulighet til å flytte på komfyr /oppvaskmaskin og nedfelt stålbeslag på kjøkken, samt utstyr tilknyttet vann- og avløp på bad. Alle tilleggsbestillinger og endringer skal være selgers representant i hende senest ved de tidsfrister som fastsettes av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Kjøper kan ikke kreve ut ført endrings- eller tilleggsarbeid som endrer selgers vederlag med mer enn 15 % av kjøpesum . Utbygger er ansvarlig for å stille lovpålagte garantier. Kjøper kan ikke utføre eventuelle egne arbeider på boligen.

Offentlige forhold FORPLIKTELSER, RETTIGHETER OG SERVITUTTER Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i

eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne/sameiet har panterett i seksjonen for felleskostnader samt andre krav som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon. Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd

Kjøpsvilkår PRISANTYDNING, OMKOSTNINGER OG EVT. FELLESGJELD 3 410 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 6 920,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 277 800,-)) 8 292,- (Omkostninger totalt) 3 418 292,- (Totalpris inkl. omkostninger) BETALINGSBETINGELSER Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen. VEDERLAGET Følgende er avtalt om meglers vederlag: Oppgjør (Kr.4 900) Provisjon (Kr.46 500) Totalt kr. (Kr.51 400) Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg. AVBESTILLING Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av avbestillingen. Erstatning og avbestillingsgebyr reguleres av bustadoppføringslova §§ 53 og 54.


Ved videresalg av kontraktsposisjon påløper transportgebyr på kr 30.000,TILVALG Adgang til tilvalg eller endringer begrenset opp til 15% av kontraktsverdien ihht. Bustadoppføringslova §9. Slike tilvalg leveres mot pristillegg. Tilvalg må bestilles ift. oppsatt produksjon, og mulighetene begrenses etter hvert som produksjonen igangsettes. Det vil bli satt opp egne tilvalgsmøter for kjøperne. Alle tilvalgsavtaler avtalefestes direkte mellom kjøper og entreprenør/ underleverandør. Prosjektets gjennomføring og offentlige tillatelser gir begrensninger i hvilke valg av tekniske løsninger og materialer som er mulig. Dette begrenser hvilke tillegg og endringer kjøper kan forvente å få gjennomført, og innenfor hvilke tidsrom arbeider kan bestilles. Eksempler på tilvalg som ikke tillates er endring av fasade, vindusform, plassering av vann og avløp mv. Dersom selger krever tilvalgskostnadene utbetalt før hjemmelsovergang, skal det stilles §47 garanti ihht bustadoppføringslova direkte ovenfor kjøper. FERDIGATTEST / MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Ved overtakelse skal det foreligge midlertidig brukstillatelse. Selger er ansvarlig for å innhente ferdigattest, men kjøper er innforstått med at denne normalt ikke foreligger før etter overtakelse. Kjøper er gjort uttrykkelig kjent med og aksepterer at boligen vil kunne bli klar for overtakelse før det totale prosjektet, herunder hele eller deler av fellesarealet utomhus, kan ferdigstilles. Dette innebærer at kjøper vil kunne få rett og plikt til å overta boligen før det foreligger ferdigattest og at selger kan måtte søke om midlertidig brukstillatelse/ dispensasjon om krav til ferdigattest ved overtakelse. Dersom kjøper overtar boligen på midlertidig brukstillatelse har selger krav på oppgjør i henhold til kjøpskontrakten, mot at det holdes tilbake et beløp som sikkerhet for at ferdigattesten blir gitt. Selger plikter å fremskaffe ferdigattest når utomhus ferdigstilles. AREALANGIVELSER Prislister er angitt i ca. bruksareal BRA (salgbart areal BRA-S) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, sjakter og innvendige vegger, men ikke medregnet yttervegger og vegger mot andre bruksenheter. I tillegg opplyses ca. P-rom i prislisten. Arealet for P-rom er inklusive innervegger men fratrukket areal for sjakter og boder. Selger tar forbehold om at mindre avvik kan forekomme. HVITVASKINGSLOVEN Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. BUDGIVNING Leiligheten selges til fast pris. Eventuelle bud under fastpris vil avvises automatisk

LOVGRUNNLAG Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. OPPDRAGSNUMMER 67-21-0202

Megler ANSVARLIG MEGLER Eiendomsmegler Håkon Syslak SAKSBEHANDLERE Håkon Syslak EIE Tønsberg Eiendomsmegler Mob: 92 82 87 05 / E-post: hsy@eie.no EIE Tønsberg /


Premium rådgivning

EIE eiendomsmegling


DITT NYE HJEM?

14

I


I

15


16

I


I

17


18

I


I

19


20

I


I

21


22

I


I

23


INFORMASJON & DOKUMENTER

24

I


I

25


575850

79

575800

43/12

6572250

43/42

43/ 54

2

Hag eve ie

42/68

/104

19

n

F

43/6

F

43/28

43/181

6572200

maks. gesimsh. k+27.5

43/8

5

43/77

43/97

575800

575850


Matrikkelka Tønsberg kommune MATRIKKELENHET Kommune

Gnr

Bnr

Fnr

Snr

704 - Tønsberg kommune

43

181

0

0

Orientering om matrikkelkart

Matrikkelen ble etablert ved overføring av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighe og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn ute nøyaktighet på grensepunktene som standardavvik i cm. I tilknytning til arealberegning blir det angitt dersom arealet begrenses av ulike type

30.06.2017 09:51:39


30.06.2017 09:51:43


30.06.2017 09:51:43


Areal og koordinater Areal: 992,70 Representasjonspunkt:

Arealmerknad: Koordinatsystem:

EUREF89 UTM Sone 32

Nord: 6572202,31

Øst: 575813,91

Ytre avgrensning Grensepunkt/Grenselinje Løpenr Nord 1 6572222,75

Øst 575808,24

2

6572217,44

575826,85

3

6572212,35

575831,79

4

6572203,76

575830,80

5

6572181,88

575822,86

6

6572193,30

575792,84

30.06.2017 09:51:43

Jord 19,35 Jord 7,09 Ikke spesifisert 8,65 Ikke spesifisert 23,28 Ikke spesifisert 32,12 Jord 33,23

Merke nedsatt i/ Grensepunkttype/ Lengde Hjelpelinjetype Offentlig godkjent grensemerke Ikke hjelpelinje Offentlig godkjent grensemerke Ikke hjelpelinje Asfaltspiker Ikke hjelpelinje Umerket Ikke hjelpelinje Asfaltspiker Ikke hjelpelinje Offentlig godkjent grensemerke Ikke hjelpelinje

Målemetode 96 GPS kinematisk (

96 GPS kinematisk (

96 GPS kinematisk (

96 GPS kinematisk (

96 GPS kinematisk (

96 GPS kinematisk (


REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HJØRNETOMT HAGEVEIEN. PLANID 0704 20110049 §1 PLANENS HENSIKT Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for et nybygg tilrettelagt for bolig, tjenesteyting og kontor. §2 REGULERINGSFORMÅL § 2.1 Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 pkt.1) Kombinert bebyggelse og anleggsformål bolig/kontor/annen offentlig eller privat tjenesteyting Lekeplass Annet uteoppholdsareal – felles grøntareal Bolig/forretning/kontor

K1 L1 U1

§ 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 pkt. 2) Vei Fortau Annen veigrunn – tekniske anlegg

V2 F

§ 2.3 Hensynssoner (pbl. § 12-6) Sikringssone - frisikt

H140

§ 2.4 Eierform Følgende arealer er offentlige: V2, F og annen veigrunn - teknisk anlegg. L1 og U1 skal være felles for beboerne på gbnr. 43/181. §3 FELLESBESTEMMELSER § 3.1 Kulturminner (pbl. § 12-7 pkt. 6) Dersom det viser seg at tiltak innenfor planene kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, må arbeidet straks stanses og kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet.

Tønsberg kommune

Side 1

Reguleringsbestemmelser


§ 3.2 Støy (pbl. § 12-7 pkt. 3) sommer13 Kravene til støynivå skal være oppfylt i hht. gjeldende retningslinjer. Ved utbygging av området skal bygge- og anleggstøyen ikke overskride gjeldende støygrenser. § 3.3 Grunnforhold (pbl. § 12-7 pkt. 4) Ved graving innenfor planområdet skal det foretas nødvendige undersøkelser av grunnmassene med tanke på forurensing. Dersom forurensing i grunnen påvises, må massene som tas ut behandles og deponeres etter krav fra forurensningsmyndighet. § 3.4 Parkering (pbl § 12-7 pkt. 7) Parkeringsdekningen i p-kjeller under bebyggelsen skal tilsvare 1 plass pr. boenhet og 1 plass pr 50 m² netto gulvareal avsatt til kontor og tjenesteyting. På bakkeplan skal det etableres minst 4 gjesteparkeringsplasser, hvorav 1 skal være HC-parkering. Det skal avsettes sykkelparkering for 2 sykler pr. boenhet og 1 sykkel pr 50 m² netto gulvareal avsatt til kontor og tjenesteyting. Det skal på bakkeplan opparbeides minimum 4 oppstillingsplasser for sykler for besøkende. Adkomsten til parkeringsplassene for bil på bakkenivå skal anordnes på en slik måte at det ikke er praktisk å rygge ut i Hageveien. § 3.5 Utomhusplan (pbl. § 12-7 pkt. 11) Det skal utarbeides en utomhusplan som skal inneholde følgende: Kjøre- og gangareal Areal til snøopplag Parkering for bil (inkl. HC parkering) og sykkelparkering. Utforming av grøntområder (inkl. takterrasse), fellesområder og lekeområder. Løsning for renovasjon i henhold til renovasjonsforskriftens § 9. Transformatorkiosker og andre bygg for tekniske anlegg. § 3.6 Bebyggelse og andre tiltak må ikke hindre siktlinjer som er nødvendig i tilknytning til antennemast ved telebygg på eiendommen gnr. 43, bnr. 10 og 97. Eventuelle avbøtende tiltak gjennomføres i samarbeid med Telenor. §4 BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. § 12-5 pkt. 1) § 4.1 Kombinert bebyggelse- og anleggsformål Område K1 nyttes til bebyggelse for boliger, kontorer og annen offentlig eller privat tjenesteyting. 1. etasje over p-kjeller skal nyttes til kontor og tjenesteyting, og 2. og 3. etasje til boliger. Det tillates maks 8 boenheter. Tillatt utnyttelse er angitt på plankartet med byggegrense, maks byggehøyde og totalt bruksareal. Der ikke annet er vist skal byggegrense være lik formålsgrense. Balkonger på fasaden mot vest kan overskride byggegrensen inntil 1,0 meter fra 2. etg. over bakkeplan. Heishus tillates etablert med maks byggehøyde k + 31,2. Det tillates parkeringsanlegg (inkl. boder og teknisk rom) under bakkenivå innenfor K1. Takterassen skal ligge

Tønsberg kommune

Side 2

Reguleringsbestemmelser


inntrukket med 4 m fra fasadelivet i 3. etg. i nord og sør og 2 m inntrukket fra fasadelivet i 3. etg. i øst og vest. Tekniske installasjoner kan gå inntil 1,5 meter opp over tillatt gesimshøyde, og skal ligge innenfor takterrassen. Rekkverk rundt takterrasse kan ha en høyde på maks 1,10 meter. Mot Semsbyveien skal rekkverket fungere som støyskjerm og ha en høyde 1,6 meter, den øvre delen over 1,10 meter i transparent materiale. Nedkjøringsrampe til p-kjeller kan anlegges utenfor byggegrense inn til nabogrense mot vest. Uteområdene som ikke nyttes til parkering og atkomst, skal gis en parkmessig opparbeidelse og tilrettelegges for uteopphold. § 4.2 Uteoppholdsareal Minste uteoppholdsareal pr. leilighet skal utgjøre minst 65 m² medregnet 10 m² av privat balkong. En inntrukket del av taket opparbeides til felles uteområde (takterrasse) for boligene. Takterrassen tillates som en del av uteoppholdsarealet. Hver leilighet må disponere egen privat terrasse/balkong på minst 10 m². Dersom balkongene må innglasses utover et rekkverk med maks høyde 1,6 m, vil de ikke kunne godkjennes som uteoppholdsareal. Uteoppholdsarealene skal ha en høy kvalitet på innhold og utforming. Lekeplassen skal tilrettelegges for barn i alder 1-12 år og opparbeides med minst to lekeapparater og plass for sittebenk. Takterrassen skal tilrettelegges for variert bruk med en inndeling for ulike rekreative aktiviteter for ulike gruppestørrelser. Takterrassen skal fremstå som grønn og frodig og dimensjoneres på en slik måte at den kan beplantes med mindre trær og busker.

§5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. § 12-5 pkt. 2) § 5.1 Fortau fortau som grenser til planområdet skal oppgraderes til kommunal standard.

§6 HENSYNSSONER (pbl. § 12.6) § 6.1 Sikringssone - frisikt I frisiktsonene skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende veiers planum.

§7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (pbl. § 12-7 pkt. 10) § 7.1 Dokumentasjonskrav Ved søknad om rammetillatelse skal følgende dokumentasjon vedlegges: Utomhusplan iht. § 3.5

Tønsberg kommune

Side 3

Reguleringsbestemmelser


Beskrivelse av nødvendige støyavskjermingstiltak Veiplan for oppgradering av tilgrensende fortau til planområdet. § 7.2 Lekeplass (L1) og annet uteoppholdsareal – felles grøntareal (U1) skal være opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse. Fortau skal være opparbeidet ihht. veiplan før det gis igangsettingstillatelse. § 7.3 Før det gis brukstillatelse skal følgende være etablert: (skal være etablert før første bolig i område K1 tas i bruk.)   

Parkeringsplasser iht. § 2.3 Takterrasse iht. § 3.2 Evt. nødvendige avbøtende støyavskjermingstiltak iht. § 3.1

Vedtatt i Tønsberg bystyre den 22.05.2013, sak: 045/13 Riga Regbo By-og arealplansjefen

Bystyrets vedtak den 16.03.16, sak nr. 025/16 (PlanID 0704 20150112)

Tønsberg kommune

Side 4

Reguleringsbestemmelser


.no g n i vn i g d ggbu

try

e klest n e - den ikre est s m å og by p å n e ! måt i dag g i l o b

GI BUD MED BANKID

IDENTIFISER MED BANKID

REGISTRERING AV BUD

ELEKTRONISK SIGNERING

BUDRUNDEN

På eiendommens annonse vises det en “Gi bud”-knapp for elektronisk budgivning.

Innlogging fungerer på samme måte som i din nettbank. Du kan også bruke BankID App (iOS/ Android) eller BankID på mobil.

Nettsiden hjelper deg med korrekt utfylling av budmeldingen.

BankID lar deg signere budmeldingen elektronisk. Budmeldingen overføres til eiendomsmegleren.

Etter signering vil du motta en SMS-kvittering. Gi budforhøyelser med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen.

BUDREGLEMENT Benytt “Gi bud”-knappen på eiendommens annonse for å registrere ditt bud elektronisk. «Gi bud»-knappen åpner nettsiden TryggBudgivning.no som er integrert i megler-systemet.Alle bud / budforhøyelser og forbehold overføres automatisk inn i budjournalen på den respektive eiendommen. Du logger deg inn på TryggBudgivning.no ved å bruke BankID. Det er derfor viktig å huske å ta med deg din BankID-brikke på budgivningsdagen. Du kan gi bud fra datamaskin, nettbrett eller smarttelefon.

Når du benytter deg av TryggBudgivning.no trenger du ikke å ta bilde av legitimasjon eller sende inn budskjema til megler. Etter at bud er registrert med BankID får du en kvittering pr. SMS om at budet er mottatt. Du registrerer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen som du allerede har mottatt. Budforhøyelser registreres også automatisk inn i meglersystemet.

Lykke til

Gå til elektronisk budgivning: https://tryggbudgivning.no/264/3190063/mpehyatbgi Dersom du ønsker budskjema tilsendt som et eget dokument, ta kontakt med eiendomsmegler.

LØSNINGEN ER EN DEL AV MEGLERSYSTEMET WEBMEGLER OG LEVERES OG DRIFTES AV WEBSYSTEMER AS

!


FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVING Sist oppdatert med virking fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen,

budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør

herunder om relevante forbehold.

ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre

megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som

til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser

sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for

og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til

sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgi-

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud

vere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med

overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i

skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS

punkt 4.

når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver,

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND | 0 | Budgivning

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

WWW.NEF.NO | FIRMAPOST@NEF.NO


Boligkjøperpakken Hva inneholder boligkjøperpakken? Boligkjøperpakken inneholder boligkjøperforsikring, Super innboforsikring, og Standard hus- eller hytteforsikring, når du kjøper hus eller hytte. Selve hus- eller hytteforsikringen kan oppgraderes til superdekning mot et tillegg i prisen. Se forsikringsvilkårene på if.no for nærmere beskrivelse av hver enkelt dekning. Boligkjøperforsikring Denne forsikringen gir deg juridisk bistand hvis du oppdager vesentlige skjulte feil og mangler, hvis det er tilbakeholdt opplysninger eller der det er gitt uriktige opplysninger som har påvirket boligkjøpet ditt. Boligkjøperforsikringen gir deg dessuten juridisk rådgivning, advokathjelp og håndtering gjennom rettsapparatet, hvis du trenger dette. Innboforsikring med superdekning og vilkårsgaranti Vår beste innboforsikring med en forsikringssum på inntil 2 000 000 kroner i innbo for leilighetspakkene og med en ubegrenset sum på innbo for våre hus- og hyttepakker. Dobbel boligforsikring Vi dekker rente- og forsikringspremie med inntil 10 000 kroner per måned på den gamle boligen din. Forsikringen gjelder hvis du ikke får solgt den gamle boligen tre måneder etter du har overtatt ny bolig, med utbetaling i inntil ni måneder. Dekningen gjelder ift. bud opp til 90 % av prisantydningen. Forsikringen gjelder ikke hytte.

Flytteforsikring Flytteforsikringen dekker skade på innbo som oppstår i forbindelse med selve flyttingen. Skadedyr Vi hjelper deg hvis du får skadedyr eller insekter som veggdyr, kakerlakker, stokkmaur m.m. i boligen din. Med Super innboforsikring tar vi hånd om hele denne prosessen for deg. Hus - eller hytteforsikring Vår standard hus- og hytteforsikring sikrer hjemmet ditt ved brann, vannskader, innbrudd m.m. Forsikringen kan oppgraderes til superdekning hos If. Verdibevis Selges eiendommen med verdibevis på bad, tak eller drenering, vil du ved kjøp av boligkjøperpakken få dekket reparasjon av badet, taket eller drenering hvis det er utett. Verdibeviset er gyldig i fire år forutsatt at kunden til enhver tid har boligen forsikret i If.

Når gjelder forsikringen? Boligkjøperforsikringen gjelder fra kontraktsmøtet og i ett år etter overtakelse. Prisen du betaler for boligkjøperpakken gjelder det første året, og betales sammen med omkostningene ved boligkjøpet. Dette innebærer at du ikke får en særskilt faktura for forsikringene dine det første året. Selve boligkjøperforsikringen kan beholdes i opptil fem år, og vil årlig koste 300 kroner for boliger med eierform aksje, andel og seksjonsnummer og 450 kroner for hus eller hytte. Egenandel Egenandel avhenger av skadetype, og varierer fra 2 000 til 10 000 kroner. Ved bruk av boligkjøperforsikringen er egenandelen 4 000 kroner, mens vi dekker inntil ti timer innledende juridisk bistand før du betaler egenandel. Egenandelen refunderes dersom du mottar erstatning fra selgeren.

Priser på Boligkjøperpakken: Boliger med andels-/aksjenummer

6 850 kroner

Boliger med seksjonsnummer

7 650 kroner

Hus eller hytte med eget gnr/bnr, under 230 kvm BRA

12 650 kroner

Hus eller hytte med eget gnr/bnr, over 230 kvm BRA

14 650 kroner

Merk: For alle boliger med seksjonsnummer eller andelsnummer er ikke bygningsforsikring inkludert i pakken.

Om du har spørsmål til boligkjøperpakken kan du kontakte oss på 21490081, eller på boligkjoper@if.no Dersom du skal melde inn en sak tilknyttet boligkjøperforsikringen gjør du dette på telefon 21497287 Se også if sine hjemmesider for mer informasjon


KORT OM OSS

Håkon Syslak EIENDOMSMEGLER

92 82 87 05 hsy@eie.no EIE Tønsberg

48

I


I

Premium rådgivning

EIE Tønsberg EIE Tønsberg er et veletablert eiendomsmeglerforetak som åpnet sine dører allerede i 1989. Kontoret er med dette Tønsbergs eldste meglerkontor og du finner oss i Nedre Langgate 39. Vi holder naturlig nok til i et av byens eldste bygg nær bryggekanten. Vi huser noen av Tønsbergs mest engasjerte meglere. EIE Tønsberg har også en egen prosjektavdeling som selger små og mellomstore prosjekter. Sammen jobber vi tett i team som en samfunnsengasjert, kunnskapsrik og glad gjeng. Alle meglerne på huset er oppvokst i Tønsberg og omegn og er med dette de lokale ekspertene som kjenner boligmarkedet og menneskene som bor i vårt nærområde. Som en del av EIE-familien har vi alltid fokus på de håndfaste og innovative løsningene som gir tidens optimale resultater.

49


VERDIOVERVÅKNING Månedlig prisoppdatering på din bolig


Hold et øye med verdiutviklingen på boligen din – helt uten kostnad HVA ER VERDIOVERVÅKNING?

HVOR FÅR VI TALLENE TIL VERDIOVERVÅKNING FRA?

Boligen er oftest det mest verdifulle av våre eiendeler. Med EIE verdiovervåkning kan du følge med på den generelle prisutviklingen i ditt område, og få månedlig verdiestimat av boligen din sendt på e-post.

Tallene fra verdiovervåkningen er hentet fra den månedlige boligprisstatistikken til Eiendom Norge. Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn. no. Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år, og en statistikk eiendomsbransjen legger til grunn for å gi best mulig estimat og oversikt på boligprisene i hele Norge.

HVEM KAN BESTILLE DETTE? Både eksisterende og ikke eksisterende kunder kan bestille dette fra oss. Dersom du nylig har fått verdivurdering eller kjøpt bolig av oss vil du automatisk motta verdiovervåkning uten å måtte foreta deg noe. Alle boliger som er kjøpt etter 1. januar 2003 kan bestille verdiovervåkning direkte på eie.no ved å fylle ut informasjon om boligen din selv. Boliger kjøpt før 2003 må først få en verdivurdering fra en av våre meglere for å kunne motta verdiovervåkning.


MEGLERBOOKING — Vi gjør det enkelt for deg


Din bolig er verdifull – benytt deg av vår kunnskap og erfaring Med EIE meglerbooking kan du når som helst på døgnet avtale tid med en våre meglere – kun ved noen få tastetrykk på vår hjemmeside. Her velger du tjenesten du har behov for, og hvilket tidspunkt som passer for deg. Enten om du skal selge boligen din, refinansiere lånet ditt eller ønsker å vite hva boligen din er verdt i dagens marked, så har vi tilrettelagt for at det skal være enkelt for deg.

En befaring kan gi deg ny og verdifull innsikt om din bolig. Våre meglere gir deg en verdivurdering av markedsverdien til din bolig. Verdivurdering blir basert på en grundig analyse av din bolig og på tilsvarende boliger solgt i ditt område den siste tiden. Boligen din er verdifull. Opplevelsen av å bruke EIE skal også være det. Derfor kaller vi det Premium rådgivning.

eiemeglerbooking.no


EIE advokat Vår kompetanse – din trygghet

Vi dekker alle sentrale rettsområder, med hovedvekt på eiendomsrettslig premium rådgivning og tvisteløsning. Eiendomsrett omfatter alle juridiske aspekter knyttet til blant annet kjøp, salg, utvikling, utleie, plan- og bygningsrett, tomtefeste og eierseksjonsrett. EIE advokat har spesialisert seg på eiendomsrettslig rådgivning og tvisteløsning innen både privat- og næringseiendom Vi har også solid kompetanse på relaterte rettsområder som skatt og avgift, arv og skifte, familierett og forsikringsrett, samt selskapsrett og alminnelig kontraktsrett I EIE verdsetter vi faglig dyktighet, personlig engasjement og rask responstid høyt. Vi kaller det Premium rådgivning

eie.no/advokat

55

I


I

OM EIE EIENDOMSMEGLING Et boligsalg er ikke bare et hjem som bytter eier. Det er to eller flere liv som endres for alltid. På begge sider har selger og kjøper noe felles – de skal ta en avgjørelse av stor betydning. Vi skal være der for begge. Det finnes ikke ett enkelt svar på hva som gjør en megler god. For det er med meglere som med fagfolk flest - det de gjør er like viktig som det de sier. Både mennesker og boliger er forskjellige, men en vellykket salgsprosess har alltid én viktig ingrediens: Tid til å gjøre det ordentlig. Våre kunder har lagt ned mye tid og innsats i sine hjem. De fortjener det samme fra oss. EIE er Norges største uavhengige eiendomsmeglerkjede, og er i motsetning til andre ikke eid av en bank. Siden oppstarten i 2006, har vi ikke hatt noen annen agenda enn å være den beste eiendomsmegleren - og vi bruker all vår kunnskap og erfaring for å skape en god salgsprosess. Vi stiller derfor bransjens høyeste krav til oss selv, som betyr at vi er den eneste eiendomsmeglerkjeden som krever doble etterutdanningspoeng av våre meglere, ikke kun det som er lovpålagt. Tid til å gjøre det ordentlig betyr at vi skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde. Arbeidet vi har lagt ned har resultert i at vi har vunnet 12 gullmeglere, blitt kåret til å ha bransjens mest fornøyde kunder av Norsk Kundebarometer i 2021* for andre året på rad, og blitt kåret til bransjens mest bærekraftige kjede i 2020* Boligen din er verdifull. Opplevelsen av å bruke EIE skal også være det. Derfor kaller vi det Premium rådgivning.

*EIE ble bransjevinner i Norsk kundebarometer 2021 og Norsk Bærekraftbarometer 2020. Et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI. www.kundebarometer.com

57


EIE speiler selger og kjøper™

eie.no

Profile for Eieeiendom

Doktorgården Leil. 2  

Doktorgården Leil. 2  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded