Page 1

f

Skoletilbud 2019/2020 aktiv læring på historisk grunn

GRATISTILBUD FOR SKOLER OG BARNEHAGER HELE ÅRET! En aktiviserende læringsarena med formidling koblet mot læringsmål for alle aldre, fra barnehage til videregående skole. Fleksible tilbud som tilpasses din klasse. Velkommen!


Velkommen til oss Eidsvollsbygningen og Demokratisenteret for unge er en opplevelsesrik læringsarena, der skoler og barnehager har gratis adgang. Vi har åpent hele året, og har tilbud som oppfyller relevante kompetansemål i Kunnskapsløftet for hele utdanningsløpet. Opplegget ved museet favner både det historiske og dagsaktuelle med omvisninger i Eidsvollsbygningen med våre formidlere, kombinert med at elevene utforsker det moderne Demokratisenteret på egenhånd sammen med læreren sin. Videregående skoler ønsker ofte å utvide et besøk hos oss med relevant innhold. Derfor har vi utviklet flere fordelaktig prisede tilbud som kan bestilles i tillegg til det ordinære tilbudet. Disse finner du bakerst i denne katalogen. Meld fra ved bestilling om dere ønsker disse. Vi tilbyr digitale læringsressurser for skole og barnehage. Disse finner du på www.eidsvoll1814.no og på www.minstemme.no


Barnehage Gratis Varighet: 30-40 min. Eidsvollsbygningen

Eidsvollsbygningen Grunnloven er den viktigste regelboka for Norge. Hvis ikke den hadde blitt ferdig 17. mai 1814, hadde vi heller ikke hatt nasjonaldagsfeiring denne dagen. Grunnloven har fast plass i grunnlovsrommet i Eidsvollsbygningen. Men nå har den blitt borte! Vi trenger barnas hjelp til å finne den, ellers får vi ikke feiret 17. mai! Barna tas med på en spennende jakt i Eidsvollsbygningen, der selve Grunnloven er skatten! Etter at vi, forhåpentligvis, har funnet Grunnloven, avslutter vi med en spennende tur inn i tjenergangene og ned i kjelleren der tjenerne bodde og jobbet.

Eidsvoll 1814 har en lekeplass dere kan benytte før og etter omvisning.


1.-4. trinn Gratis Varighet: 45 min. Eidsvollsbygningen

Eidsvollsbygningen Nasjonaldagsfeiringa i Norge er uten sidestykke i verden. 17. mai er barnas store dag og vi feirer Norges bursdag, vårt demokrati og vår frihet. Bli med på ei reise i Eidsvollsbygningen for å finne ut hva som skjedde i 1814. Mange store navn dukker opp underveis: prins Christian Frederik som blir konge, Christian Magnus Falsen som kalles «Grunnlovens far» og «17.maikongene» Henrik Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson. Det norske flagget, nasjonalsangen og barnetogtradisjonen settes i sammenheng, og gir elevene en historisk forståelse for 17. maifeiringa i Norge. Omvisningen går gjennom flotte stuer og den viktige Rikssalen. Ned de smale trappene og gjennom de trange gangene, kommer elevene til kjelleren under Eidsvollsbygningen der tjenerne bodde. Eidsvollsbygningen er fortellinga om herskap og tjenere og om Grunnloven som forandret Norge og ga oss en nasjonaldag.

Gratis Varighet: ca. 30 min. Utendørs

Formidlingshefte til utstillingen «Søsken i frihetskamp» Vår utendørs utstilling «Søsken i frihetskamp» handler om de samfunnsengasjerte forfattersøsknene Henrik Wergeland og Camilla Collett, som begge vokste opp i Eidsvoll. Vi har laget et enkelt formidlingshefte som lærerne kan bruke til forberedelse og som utgangspunkt for samtaler med elevene. Heftet finner du her: www.eidsvoll1814.no/frihetskamp


Gratis Varighet: 45 min. Demokratisenteret

Demokratisenteret for 4. trinn Demokrati handler om å stille opp for mennesker og saker som trenger ditt engasjement. Barn og unges meninger er viktige! I Demokratisenteret blir dere tatt med på ei tidsreise fra Eidsvollsmennene og Grunnloven, gjennom en spektakulær filmopplevelse, til stasjoner hvor din mening om blant annet «Ungdommens grunnlov» er viktig. Selv om «Demokratisenteret for unge» er tilpasset en noe eldre målgruppe, kan det også være lærerikt for elever på 4. trinn. Gi beskjed når dere booker om dere ønsker å besøke Demokratisenteret, så tilpasser vi for gruppa.

Eidsvoll 1814 har en lekeplass dere kan benytte før og etter omvisning.

Mål fra læreplanen: • •

Samtale om kvifor og korleis ein feirar 17. mai Drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd


5.-7. trinn Gratis Varighet: 45 min. Eidsvollsbygningen

Eidsvollsbygningen Dørene åpnes til Eidsvollsbygningen, og elevene trer inn i et hus og en historie som er inspirert av antikken. Her er interiører med romerske søyler, greske takmalerier og farger hentet fra utgravingene i Pompeii. Politikken som ble utformet i 1814, var også inspirert av antikken-nå skulle folket være med å bestemme! Grunnloven ble også inspirert av ideene fra opplysningstida. Ideer om folkestyre, maktfordeling, rettsstat og borgerrettigheter ble lovfestet i Grunnloven. Rikssalen er det ikoniske rommet der eidsvollsmennene holdt sine møter i 1814, og rommet er et symbol på demokratiet i Norge. Omvisningen avsluttes med å gå inn i tjenernes trapper ned til kjelleren hvor tjenerne bodde og jobbet. Det blir veldig tydelig for elevene at det er stor forskjell på herskap og tjenere.


Gratis Varighet: 45 min. Demokratisenteret

Demokratisenteret for unge Demokrati handler om å stille opp for mennesker og saker som trenger ditt engasjement. Barn og unges meninger er viktige! I Demokratisenteret blir dere tatt med på ei tidsreise fra Eidsvollsmennene og Grunnloven, gjennom en spektakulær filmopplevelse, til stasjoner hvor din mening om blant annet «Ungdommens grunnlov» er viktig. Mål fra læreplanen: • • • •

Fortelle om hovedtrekk i samfunnsutviklingen fra vikingtida til slutten av dansketida og gjøre nærmere greie for et sentralt tema i denne perioden Finne informasjon om greske og romerske samfunn i antikken og finne eksempel på hvordan kulturen deres har påvirket vår egen tid Gjøre greie for sentrale trekk ved tidsepokene middelalder, renessanse og opplysningstid i Europa, og diskutere grunner til denne tidsinndelinga Gjøre greie for de viktigste maktinstitusjonene i Norge og deres hovedoppgaver og diskutere forskjeller mellom å leve i et demokrati og i et samfunn uten demokrati


8.-10. trinn Gratis Varighet: 45 min. Eidsvollsbygningen

Eidsvollsbygningen Eidsvollsbygningen var i 1814 sete for to møter som endret og formet Norge: stormannsmøtet 16. februar 1814 og riksforsamlingens møte våren 1814. Rommene der møtene ble holdt, er ikoniske og nettopp i disse rommene blir elevene utfordret til å reflektere rundt hvordan historien kunne utviklet seg, hvis andre beslutninger hadde blitt tatt i 1814 Elevene blir kjent med den unge prins Christian Frederik som stilte seg i spissen for den norske selvstendighetskampen, og de blir satt inn i hans dilemmaer rundt å lede et land i sult og nød, som gjør opprør mot stormaktenes vilje. Elevene får utdelt adgangskort slik som eidsvollsmennene fikk i 1814, og historien levendegjøres gjennom samtaler om noen av disse mennene. Grunnloven og opplysningstidas idealer om folkestyre, menneskets frihet og rettigheter er temaer i Rikssalen, der elevene får innsikt i arbeidet med Grunnloven. Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 la grunnlaget for utviklingen av det norske demokratiet. Elevene opplever også Eidsvollsbygningen fra «upstairs» med de flotte stuene, til «downstairs» i skjulte tjenerganger og tjenerrom i kjelleren, og dette er en innfallsport til refleksjon rundt klasseforskjellene i 1814.


Gratis Varighet: 45 min. Demokratisenteret

Demokratisenteret for unge Demokrati handler om å stille opp for mennesker og saker som trenger ditt engasjement. Barn og unges meninger er viktige! I Demokratisenteret blir dere tatt med på ei tidsreise fra Eidsvolls- mennene og Grunnloven, gjennom en spektakulær filmopplevelse, til stasjoner hvor din mening om blant annet «Ungdommens grunnlov» er viktig. Mål fra læreplanen: •

Finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis Gjere greie for idear og krefter som førte til den amerikanske fridomskampen og den franske revolusjonen, og beskrive følgjer dette fekk for den demokratiske utviklinga i Noreg Gjere greie for politiske institusjonar i Noreg


Videregående skole Gratis Varighet: 45 min. Eidsvollsbygningen

Eidsvollsbygningen Eidsvollsbygningen var arena for flere viktige politiske møter i 1814. Selv om det var store motsetninger og høylytte diskusjoner, klarte eidsvollsmennene å samle seg om å gi landet en grunnlov. Det som skjedde her i 1814, er en kilde til kunnskap og refleksjon for elevene. Vi formidler bakteppet for hendelsene i 1814 som dansketid, enevelde, opplysningstid, revolusjonstid og Napoleonskrig. Gjennom den amerikanske grunnloven og den franske menneskerettighetserklæringa trer sammenhengen mellom internasjonale ideer og tankegodset hos eidsvollsmennene tydelig fram. På omvisningen blir 1814-historien fortalt akkurat der det skjedde og krydret med sitater fra de som var til stede i 1814.

Mål fra læreplanen (Historie vg3): • • • •

Finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger Presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne personens handlinger Drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltningene på 1700- og 1800-tallet Gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen


Christian Frederik – Norges konge

Gratis Varighet: 45 min. Auditoriet

Kortfilm og Kahoot Prins Christian Frederik var stattholder i Norge fra 1813 og hadde myndighet til å ta beslutninger på Norges vegne. Han fikk råd fra mange, og disse rådene påvirket hans valg. Hans dilemmaer og avveininger kommer tydelig fram i museets egen film om Christian Frederik, med Jacob Oftebro i hovedrollen. Filmen er en personlig tolkning av Christian Frederiks «tenkepause» fra kongevalget 17.mai til han holdt sin trontale som Norges konge i Rikssalen 19.mai. I etterkant av filmvisningen gjennomfører vi Kahoot! med elevene. Her tester vi hva de har fått med seg i løpet av omvisningen og filmen. Til slutt avholder vi en digital meningsmåling. Her får elevene mulighet til å reflektere og diskutere holdninger til det norske demokratiet i dag.

Nytt i år:

Anbefaling til videregående skole og voksenopplæring: Vi tilrettelegger omvisningen i Eidsvollsbygningen med faglig innhold for å gi dere et best mulig utbytte av et besøk hos oss. Husk å gi beskjed ved bestilling av omvisningen om dere ønsker tilpasset opplegg for: • VG1: samfunnsfag • VG2: nasjonsbygging • VG3: historie • Voksenopplæring


Videregående skole (forts.) Gratis Varighet: 90 min. Maks 15 pers pr gruppe Eidsvollsbygningen

«Eidsvollsbygningen fra kjeller til loft» Spesialtilbud for elever på Bygg- og anleggsteknikk Den nyrestaurerte Eidsvollsbygningen er en unik læringsarena for bygg- og håndverksfag. Restaureringa av Eidsvollsbygningen til Grunnlovsjubileet i 2014 var den største av sitt slag i Norden, og ble i 2015 tildelt EUs høythengende kulturminnepris, Europa Nostra Award. Eidsvollsbygningen er både utvendig og innvendig en inspirasjon for alle som er opptatt av håndverk og som utdanner seg til håndverksyrker. Eidsvoll 1814 tilbyr derfor en helt spesiell omvisning tilpasset elever på bygg og anleggsteknikk. I løpet av opplegget vil elevene blant annet få kjennskap til: • Eidsvollsbygningens historie og restaureringsprosjektet i 2014 • Byggeskikk og stilhistorie i et tømmerhus fra slutten av 1700-tallet. Elevene får se alle deler av huset; ute og inne, fra kjeller til loft • Håndverksteknikker og kulturarv • Fortellingen om 1814 og utviklingen av det norske demokratiet Mål i læreplanen:

… lokale tradisjoner og kultur skal holdes i hevd. Opplæring i felles programfag i bygg- og anleggsteknikk skal bidra til å legge grunnlag for samfunnets behov for kompetanse innen produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg … Felles programfag skal fungere som en bred inngang til bygg- og anleggsfagene og danne grunnlag for videre valg av utdanning og yrker. Videre skal opplæringen bidra til allmenndanning og legge grunnlag for livslang læring.


Ekstratilbud for videregående skole (betalingstilbud.)

NY

HE T

Pris pr gruppe: 750,- «Kunnskap, kritikk og samfunnsendring» Varighet: 30 min. Historie, Samfunnsfag og programfag Historie og filosofi Eidsvollsgalleriet Tilgjengelig ut 2019 Omvisning i utstillingen «Bøkene som forandret verden» Opplysningstida blir gjennom utstillinga svært konkret og begripelig! Utstillingen setter 1814-historien inn i en internasjonal sammenheng, og viser originalbøker som fikk stor betydning for samfunnsutviklinga i hele verden. Her får man en god og enkel innføring i verk som den franske Encyclopedia fra 1751, verk av Locke, Rousseau, Voltaire, Montesquieu og Kant. Utstillinga er plassert i Eidsvollsgalleriet hvor det er portretter av eidsvollsmenn, og flere av disse leste og ble inspirert av akkurat disse bøkene. Disse bøkene er derfor blant våre viktigste historiske kilder.

I undervisningsopplegget gjør vi temaene dagsaktuelle og snakker om regimekritikk og sensur i dag, og om hvor viktig utdannelse/dannelse er for det demokratiske medborgerskapet. Demokratiet er en styringsform som krever noe nytt av mennesket; kunnskap, innsikt og deltakelse. Elevene får også refleksjonsoppgaver som må løses. Mål i læreplanen: • • •

Finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger Drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltningene på 1700- og 1800-tallet Diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar


Ekstratilbud for videregående skole (betalingstilbud.) Miniforedrag i auditoriet, Wergelands Hus: Pris pr gruppe: 750,Varighet: 30 min. Auditoriet

«Den levende Grunnloven» Samfunnsfag Grunnloven er utgangspunktet for vårt demokrati, menneskerettigheter og rettstat. Den definerer og ordner staten og fastsetter våre rettigheter og plikter. Hovedprinsippene; folkestyre, maktfordeling og borgerrettigheter har vært i Grunnloven fra 1814, men den har også forandret seg på 200 år. I Grunnlovens siste paragraf står det hvordan Grunnloven kan endres, og det er blitt gjort mange ganger, noe som gjør at Norge har en levende grunnlov som er i takt med tida. Den siste store endringa var i 2014 da menneskerettighetene ble innført i Grunnloven.

Mål i læreplanen: • • •

Gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet, mellom anna representasjon frå urfolk og minoritetar Diskuter samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar Gjer greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg, både norske og samiske, og drøfte fleirtalsdemokratiet


Miniforedrag i Eidsvollsgalleriet, Wergelands Hus: Pris pr gruppe: 750,Varighet: 30 min. Eidsvollsgalleriet

«Eidsvollsmenn og nasjonsbygging i tiåra etter 1814» Historie I Rikssalen på Eidsvoll vedtok de selvstendighet i mai 1814. Likevel endte det i union med Sverige 4.november 1814. Norge fikk beholde Grunnloven og startet med «indre selvstyre» i en union med Sverige. Etter over 400 års felles union med Danmark, trengte man å bygge nasjonen Norge med nasjonale institusjoner, næringsliv, økonomi og kultur. Vi forteller denne historien inne i Eidsvollsgalleriet - rommet der den store portrettsamlingen av eidsvollsmenn er. Mange av eidsvollsmennene var svært aktive i nasjonsbygginga de første tiåra etter 1814. De bidro til å realisere drømmen om en norsk stat som startet på Eidsvoll.

Mål i læreplanen: • •

Gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet Drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet


Ekstratilbud for videregående skole (betalingstilbud.)

NY

Pris pr gruppe: 750,- «Ikoniske nasjonalsymboler.» Varighet: 30 min. Historie, Engelsk, programfag Kunst, arkitektur og design Wergelands Hus Tilgjengelig fra medio Omvisning i utstillingen «Ikoniske nasjonalsymboler» februar 2020 i Wergelands Hus. Tilgjengelig fra medio februar til medio juni.

HE T

Oscar Wergelands maleri Eidsvold 1814 er Norges mest kjente historiemaleri og er laget for å henge i Stortingssalen i Oslo, der det har hengt i nesten 150 år. I kunstutstillinga «Ikoniske nasjonalsymboler» ser vi nærmere på hvilken politisk betydning dette bildet har hatt, særlig hvordan det fikk en sentral plass i nasjonsbygginga fra slutten av 1800-tallet. I utstillinga sammenligner vi også Wergelands maleri med den amerikanske kunstneren John Trumbulls berømte The Declaration of Independence, som i dag henger i kongressen i Washington DC. (Bildet øverst på siden er en montasje av John Trumbulls maleri «the Declartion of Independence» og Oscar Wergelands maleri «Eidsvold 1814»)

Mål i læreplanen: • • • •

Drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger Gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden Gjøre rede for historie og samfunnsforhold i USA Forklare den samfunnsmessige samanhengen for sentrale kunstverk og gi døme på samanhengar mellom kunst og politikk.


Tilskudd til besøk hos Eidsvoll 1814 Skoleklasser utenfor Oslo og Akershus kan søke om reisestøtte fra Eidsvoll kommune, for å besøke Eidsvoll 1814. Kommunen har et eget fond der renteinntektene er øremerket til dette formålet. Tilskuddet gis på bakgrunn av mottatte søknader, og kan gis til en eller flere mottakere. Mer informasjon om denne ordningen finner du på Eidsvoll kommunes hjemmesider www.eidsvoll.kommune.no eller ved henvendelse til Eidsvoll kommune Søknad med kostnadsoverslag sendes til: Eidsvoll kommune, Fellestjenesten Postboks 90 2081 Eidsvoll eller på e-post til: post@eidsvoll.kommune.no


Bestill omvisning: booking@eidsvoll1814.no

Åpningstider: (+47) 63 92 22 10 booking@eidsvoll 1814.no Magovegen 13 N-2074 Eidsvoll Verk

www.eidsvoll1814.no

En del av stiftelsen Norsk Folkemuseum

Vi har åpent hele året: 1. mai – 31. august: Alle dager, kl. 10 – 17 1. september – 30. april: Tirsdag – fredag, kl. 10 – 15, lørdag og søndag, kl. 11 – 16

Profile for Eidsvoll 1814

Skolekatalog 2019/2020  

Eidsvoll 1814 er en aktiv læringsarena for barn og ungdom, med gratis tilbud koblet mot læringsmål fra barnehage til og med videregående sko...

Skolekatalog 2019/2020  

Eidsvoll 1814 er en aktiv læringsarena for barn og ungdom, med gratis tilbud koblet mot læringsmål fra barnehage til og med videregående sko...