Page 1

Spesialtilbud for videregående skoler 2018/2019 Historien om 1814 og hvordan Grunnloven har formet det moderne Norge gir forståelse av hvor vi kommer fra, hvem vi er og hvorfor vår egen demokratiske deltakelse er viktig. Et ordinært besøk til Eidsvoll 1814 for vgs-klasser er gratis og inkluderer omvisning i Eidsvollsbygningen (ca 45min.), Kahoot (ca 10min.) og filmen om Christian Fredrik (15 min.). Det er også mulig å besøke Demokratisenteret for unge, men dette må forhåndsbestilles da det ikke inngår i det ordinære vgs-tilbudet. Disse tilbudene inngår i vårt gratistilbud og du kan lese mer i vår skolekatalog eller på www.eidsvoll1814.no. Mange ønsker imidlertid noe mer enn det ordinære opplegget når de besøker oss, og vi har derfor utviklet spesialtilbud tilpasset elever i videregående skole. Vi kan tilby alt fra ”litt ekstra” til hele fagdager på museet. Nedenfor følger en oversikt over innhold, metodikk, læreplantilknytning, tidsbruk og pris for tilbudene.

Samfunnsfag

«Det norske demokratiet på en-to-tre» Gjennom aktiv deltakelse og ved å undersøke en stor versjon av Grunnloven får elevene innføring i det demokratiske systemet i Norge. Elevenes egne samfunns-interesser og verdier blir grunnlag for samtaler rundt de politiske partiene i Norge, viktigheten av å stemme ved valg og hvordan maktfordelingen fungerer i praksis. Varighet: 45 min. Metode: dialog og deltakelse. Pris per gruppe: 1500 kr. Maks antall per gruppe: 30 stk. Mål i læreplanen: • Utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad. • Diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar. • Gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg, både norske og samiske, og drøfte fleirtalsdemokratiet. • Analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg

«Den levende Grunnloven» Grunnloven er utgangspunktet for vårt demokrati, menneskerettigheter og rettstat. Den definerer og ordner staten og fastsetter våre rettigheter og plikter. Hovedprinsippene; likestilling, maktfordeling og maktfordeling har vært i Grunnloven fra 1814, men den har også forandret seg på 200 år. I Grunnlovens siste paragraf står det hvordan Grunnloven kan endres, og det er blitt gjort mange ganger, noe som gjør at Norge har en levende grunnlov som er i takt med tida. Varighet: 30 min. Metode: foredrag og dialog. Pris per gruppe: 750 kr. Maks antall per gruppe: 100 stk. Mål i læreplanen: • Gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet, mellom anna representasjon frå urfolk og minoritetar • Diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar • Gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg, både norske og samiske, og drøfte fleirtalsdemokratiet


Historie «Carl Johan og 1814-historien» Jubileumstilbud 11.09-31.10 I år er det 200 år siden Carl Johan ble kronet til norsk konge, og i den anledning har Eidsvoll 1814 laget en utstilling, samt at vi tilbyr foredrag om Carl Johan. I foredraget forteller vi om Jean Baptiste Bernadottes rolle i Napoleonskrigen; først som soldat og etter hvert general i den franske armeen, og deretter hans rolle som kronprins for Sverige fra 1809. Hans rolle i norsk 1814-historie er veldig interessant; hans bidrag i siste fase i Napoleonskrigen med slaget i Leipzig, via Kieltraktaten til Napoleons fall i april 1814. Så følger hans krigsseier over Norge i juli (etter det norske selvstendighetsopprøret den våren) og med fredsavtalen i Moss i august. Carl Johan var også viktig i unionsforhandlingene og grunnlovsrevisjon høsten 1814 – noe som endte i union med Sverige 4. november 1814. Som svensk-norsk konge fra 1818 var han med å forme unionspolitikken i de første viktige tiår. Varige spor etter Carl Johan er slottet og navnet på hovedgata i Oslo-og selv troner han til hest midt foran slottet! Varighet: 30 min. Metode: foredrag og dialog. Pris per gruppe: 750 kr. Maks antall per gruppe: 100 stk. Mål i læreplanen: • Gjøre rede for utviklingen og endringen av styringsformer i Europa fra slutten av middelalderen til siste del av 1700-tallet • Drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på 1700- og 1800-tallet • Presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger

«Eidsvollsmenn og nasjonsbygging i tiåra etter 1814» I Rikssalen på Eidsvoll vedtok de selvstendighet i mai 1814. Likevel endte året i union med Sverige 4.november 1814. Norge fikk beholde Grunnloven og startet med «indre selvstyre» i en unionen med Sverige. Etter over 400 års felles union med Danmark, trengte man å bygge nasjonen Norge med nasjonale institusjoner, næringsliv, økonomi og kultur. Vi forteller denne historien i rommet der den store portrettsamlingen av eidsvollsmenn er. Mange av eidsvollsmennene var svært aktive i nasjonsbygginga i tiåra etter 1814 og bidro til å realisere en norsk stat - drømmen som startet på Eidsvoll. Varighet: 30 min. Metode: foredrag i portrettgalleriet og dialog. Pris per gruppe: 750 kr. Maks antall per gruppe: 30 stk. Mål i læreplanen: • Gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet • Drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet


Bygg- og anleggsteknikk «Eidsvollsbygningen fra kjeller til loft» Den nyrestaurerte Eidsvollsbygningen er en unik læringsarena for bygg- og håndverksfag. Restaureringa av Eidsvollsbygningen til Grunnlovsjubileet i 2014 var den største av sitt slag i Norden, og ble i 2015 tildelt EUs høythengende kulturminnepris, Europa Nostra Award. Eidsvollsbygningen er både utvendig og innvendig en inspirasjon for alle som er opptatt av håndverk og som utdanner seg til håndverksyrker. Eidsvoll 1814 tilbyr derfor nå fagdager for byggfag som vi håper kan inspirere elever og styrke faget. I løpet av fagdagen vil elevene blant annet få kjennskap til: • • • • •

Eidsvollsbygningens historie og restaureringsprosjektet i 2014 Byggeskikk og stilhistorie i et tømmerhus fra slutten av 1700-tallet. Elevene får se alle deler av huset; ute og inne, fra kjeller til loft Håndverksteknikker og kulturarv Fortellingen om 1814 og utviklingen av det norske demokratiet Helt unikt for dette opplegget er at elevene i løpet av dagen lager sin egen pizza i bakerovnen i Eidsvollsbygningen, og spiser sammen i folkestua - der tjenerskapet spiste.

Varighet: 4 timer (inkludert pause med pizzabaking). Metode: foredrag med dialog. Pris: 200 kr. per elev (inkluderer mat og drikke). Maks antall per gruppe: 15 stk.

Fasiliteter I vårt besøkssenter Wergelands hus, har vi auditorium med moderne a/v-utstyr og plass til 100 personer. Vi har gratis trådløst nettverk og kan også tilby mindre møte/grupperom. Kafe Stanpunkt har et utvalg i varmmat, smørbrød og kaker, og kan også tilby spesialpakker til elevgrupper når dette bestilles på forhånd. Museet er omkranset av en flott park og et omland med muligheter for tur og bading på eget ansvar.

Min stemme Minstemme.no er en del av Eidsvoll 1814, og tilbyr læringsressurser om demokrati og deltakelse tilpasset fag og aldersgrupper. Min stemme er finansiert av Kunnskapsdepartementet, og er åpent og gratis å bruke for alle. Her finner du tekster, filmer, oppgaver, quizer og annet som er klart til å brukes i klasserommet, og som kan gi god før- og etterlæring i tilknytning til et besøk ved Eidsvoll 1814.

Har du spørsmål, idéer eller ønsker å bestille? Ta kontakt! Vi tilpasser og skreddersyr et opplegg som passer din gruppe og deres budsjett. Bestillinger gjøres på telefon 63922210 eller epost booking@eidsvoll1814.no

Velkommen!


Telefon (+47) 63 92 22 10 Magovegen 13 N-2074 Eidsvoll Verk booking@eidsvoll 1814.no www.eidsvoll1814.no En del av stiftelsen Norsk Folkemuseum

Spesialtilbud til videregående skoler 2018/2019  

Som tillegg til de ordinære gratistilbudene til skoler, kan vi i tillegg tilby spesialtilpasset innhold og fagdagsopplegg på museet. Denne f...

Spesialtilbud til videregående skoler 2018/2019  

Som tillegg til de ordinære gratistilbudene til skoler, kan vi i tillegg tilby spesialtilpasset innhold og fagdagsopplegg på museet. Denne f...