Page 1

Moodboard

Uppdrag att skapa en moodboard för ett nytt magasin. En träningsmagasin vid namn FUSION med fokus på killar i åldern 15-25 år. Specifikt fö målgruppen är att killarna bor i förorter kring landets storstäder. I Sverige framför allt runt Stockholm, Göteborg och Malmö. Så kallade förortskillar. Denna moodbopard ska visa de känslor och intryck marknadsföringen ska ge målgruppen.


Moodboard

Uppdrag att skapa en moodboard för ett nytt, fiktivt, företag. Ett konsultföretag vid namn Creative Solutions som erbjuder sin kunskap i hållbar utveckling med miljöfokus till både större och mindre aktörer inom sveriges industrisektor. Denna moodbopard ska visa de känslor och intryck marknadsföringen ska ge målgruppen.


Moodboard

Uppdrag att skapa en moodboard för en ny teknikpryl riktad mot ungdomar, 15-23, och främst kvinnor i mitt fall. Prylen ska kombinera en mobiltelefon med video och musik. Denna moodbopard ska visa de känslor och intryck marknadsföringen ska ge målgruppen.


Trendboard

Uppdrag att skapa en trendboard fÜr en ny teknikpryl riktad mot ungdomar, 15-23, och främst kvinnor i mitt fall. Prylen ska kombinera en mobiltelefon med video och musik. Denna trendbopard visar hur den faktiska prylen ska upplevas av mülgruppen.


Personas

Personas används för att snäva in målgruppen i segment och att få den mer personlig. Här har en persona (av tre) tagits fram för en ny kampanjsida gällande olika designutbildningar vid Linköpings Universitet. Illustration gjord av Elma Jakupovic. Övriga medlemmar i projektgruppen var Maria Jacobsson, Sofie Lennerö, Andreas Eklöf och Aron Sternlund.

Marknadsföring  

Förarbete för marknadsföring jag har gjort. Copyright Sandra Eidergren 2009.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you