Page 1

4

1.12.2015

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry

Jokainen tekee ehkäisevää päihdetyötä arjessaan

Alkoholilain kokonaisuudistusta valmistellaan Aluefoorumeissa kehitettiin vapaaehtoistoimintaa 1


Pääkirjoitus

Meistä jokainen voi vaikuttaa

T

ässä lehdessä esiteltävien sidosryhmäkyselyn hienojen tulosten myötä olen enemmän kuin innoissani tarttumassa EHYT ry:n toiminnanjohtajan tehtävään Sari Aalto-Matturin siirtyessä Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtajaksi. Hänen lähtönsä tuntuu monella tavalla haikealta, yhteinen matka on ollut hieno EHYT ry:tä perustaessamme. Mutta samalla tuntuu myös hyvältä, kun miettii mitä kaikkia yhteistyön mahdollisuuksia meillä on tulevaisuudessa. Muutoksessa on aina mukana mahdollisuus.

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä astuu voimaan 1.12.2015, samana päivänä kuin virallisesti aloitan uudessa tehtävässäni. Saan siis uuden lain ohjaamaan työtäni järjestöjohtajana. Harvalla käy tällainen onni. Laki päivittää alan termistöä ja käsittää alkoholin lisäksi nikotiinituotteet, huumausaineet sekä rahapelaamisen haitat. Uusi laki nostaa myös ”haitat muille” -ajattelun aiempaa paremmin esiin. Koska päihteet aiheuttavat haittoja koko yhteiskuntaan, kuuluu myös ehkäisevä päihdetyö kaikille. Lain mukaan kunnan tulee edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia päihteiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. EHYT ry:n jäsenjärjestöt tekevät jo nyt monilla paikkakunnilla ympäri Suomea yhteistyötä kuntien ja muiden järjestötoimijoiden kanssa. Tätä jäsenjärjestöjemme vapaaehtoista toimintaa tulee yhä vahvistaa ja myös markkinoida kuntien suuntaan. Järjestöjen vapaaehtoistoiminta on tärkeää paikallisella tasolla, sillä vaikutamme arjen hyvinvointiin. Mutta myös muilla tasoilla

2

voimme toimia aktiivisesti. Sosiaalisen median kautta meidän jokaisen vaikutusmahdollisuudet kasvavat. Kun alkoholilainsäädäntöä jälleen kerran yritetään uudistaa, tarvitaan eri foorumeiden keskusteluihin hyvinvoinnin ja päihdehaittojen ehkäisyn puolestapuhujia. Toivon, että EHYT ry:n jäsenjärjestöjen edustajat ovat aktiivisesti mukana tuossa keskustelussa. Meistä jokainen voi vaikuttaa ja vaikuttamisen aika on juuri nyt. EHYT ry tulee tarjoamaan jäsenjärjestöjen toimijoille ideoita somessa työskentelyyn. Twiitataan, mennään mukaan keskustelupalstoille ja tuodaan ajatuksiamme esiin. Alkoholilainsäädännön muutokset vaikuttavat meidän kaikkien suomalaisten hyvinvointiin. Toivotan kaikille rauhallista vuoden loppua ja iloa Tipattoman tammikuun viettoon heti uuden vuoden 2016 alussa.

Aluksi

02 02 03

Pääkirjoitus

Sisällys

Päihdetyön uutisia

EHYT Järjestö on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n julkaisu jäsenjärjestöille. EHYT ry on valtakunnallinen asiantuntijaja kansalaisjärjestö, joka ehkäisee toiminnallaan alkoholista, tupakasta, huumausaineista ja pelaamisesta aiheutuvia haittoja. Toimintaa rahoittaa RAY. Päätoimittaja Jiri Sironen Toimitus Päivi Tiittanen, Jenni Tikkanen ja Sara Salomaa, Teresa Tenkanen JUTTUIDEAT JA PALAUTE Jenni Tikkanen Ulkoasu Hanna Välitalo / Pippuriina Kannen kuva Shutterstock Julkaisija Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Elimäenkatu 27, 00510 Helsinki Osoitteenmuutokset Teresa Tenkanen, teresa.tenkanen@ehyt.fi Paino Erweko Oy Numero 4/2015 ISSN 2342-902X (painettu) ISSN 2342-9038 (verkkojulkaisu)

Kristiina Hannula toiminnanjohtaja

Ilmestyminen Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Seuraava lehti ilmestyy 8.3. (aineistot 18.2. mennessä).


Hyvä sekoitus kokemuksia, arkea, nuoruutta, kuvia ja mielipiteitä. Ajatustenvaihtoa instassa kerran viikossa.

Tuoreen lain viesti on selvä: ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille

Teema

Järjestö

04

10

08 09

Jokainen tekee ehkäisevää päihdetyötä arjessaan

Sidosryhmätutkimus tukee toiminnan kehittämistä Väistyvän toiminnanjohtajan terveiset

Seuraa EHYT ry:tä sosiaalisessa mediassa facebook.com/ehytry

twitter.com/EHYTry

youtube.com/user/ ehytry

slideshare.net/EHYT

11

Julkaisut

Työkalupakki

12

Kuulumisia kentältä

14

Järjestöpäällikön terveiset

16 17 18 19

#Arpaprojekti 3.11.: Pelirahat – eri rahat. Paras keino hallita rahapelaamisen riskejä on budjetoida rahat ja pysyä budjetissa.

Uutisia

Uutisia

Ehyt ry ympäri Suomen

Tapahtumat ja koulutukset

L

aki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä astui voimaan 1. joulukuuta. Uuteen lakiin on kirjattu periaatteet ja linjaukset, jotka ohjaavat ehkäisevää päihdetyötä pitkällä aikajänteellä. Laki myös päivittää termistöä ja käsittää alkoholin lisäksi nikotiinituotteet, huumausaineet sekä rahapelaamisen haitat. Tavoitteena on, että ehkäisevä päihdetyö on kattavaa, vaikuttavaa ja kustannustehokasta. Lain toimeenpanon tueksi ja konkretisoimiseksi julkaistiin samana päivänä Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima ohjelma linjaa työtä paikallisella ja alueellisella tasolla ja asettaa suuntaviivat esimerkiksi kunnissa tehtävälle työlle. Lain hengessä ja kirjaimessa näkyy järjestöjen suuri merkitys toiminnan kaikilla tasoilla. Sitä korostaa myös ministeri Juha Rehula EHYT ry:n tuoreessa Teema-lehdessä: – Järjestöjen rooli on aivan keskeinen – tiedon jakajina ja kerääjinä, matalan kynnyksen palveluiden tuottajina, keskustelun avaajina, Rehula listaa. Toimintaohjelma koostuu painopisteistä, jotka ohjaavat myös järjestöjen toimintaa. Painopisteissä korostuvat yhteisöjen – oppilaitosten, työpaikkojen, varhaiskasvatuksen ja vapaa-ajan toimintojen – merkitys ehkäisevän työn areenoina ja paikallistason yhteistyö esimerkiksi elinkeinoharjoittajien kanssa. Ohjelman perustana on ehkäisevän päihdetyön ammattilaisten osaamisen vahvistaminen. Toimintaohjelma painottaa myös varhaista puuttumista riskikäyttäytymiseen sekä kaikkien kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Lue lisää pääjutussamme sivulta 4 alkaen.

3


Jokainen tekee ehkäisevää päihdetyötä arjessaan – osallistuminen vaatii vähimmillään yhden klikkauksen

Vaikuttava ehkäisevä päihdetyö on kolmen kauppa: siinä tarvitaan valistusta, kohtaamista ja kohtuullista sääntelyä. Ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoinen voi 2010-luvulla vaikuttaa kaikilla kolmella toiminta-alueella, ja järjestötoimintaan voi nykypäivänä osallistua monella muillakin tavoilla kuin liittymällä jäseneksi tai lahjoittamalla. EHYT tarjoaa perinteisten vapaaehtoisuuden muotojen ohella erilaisia helppoja, kertaluontoisiakin tapoja osallistua ja vaikuttaa. Tervetuloa mukaan toimintaan! TEKSTI | Jenni Tikkanen KUVAT | Shutterstock ja EHYT

V

apaaehtoistoiminta on suuressa roolissa myös joulukuun 1. päivänä voimaan astuneen ehkäisevän päihdetyön lain hengessä ja toimeenpanossa. Laki ehkäisevästä päihdetyön järjestämisestä vaatii kunnilta ja järjestöiltä entistä tiiviimpää yhteistyötä. Lakia tukeva toimintaohjelma korostaa muiden painopisteidensä ohella kaikkien kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tähän tarpeeseen järjestöjen vapaaehtoistoiminta voi vastata monella tapaa. Järjestöjen työstä valtaosa tehdään jo nyt vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoisten tekemällä työllä on suuri rooli myös EHYT ry:n toiminnassa. EHYT toimii koko maassa ja kai-

4

kenikäisten parissa. – Erilaisen tekemisen vaihtoehtoja on monia. Vapaaehtoistyötä on tarjolla erityisesti kohtaamispaikoissamme sekä jäsenjärjestöissämme, kertoo järjestöpäällikkö Jiri Sironen.

Paikallista työtä paremman arjen eteen Jonkinlaista vapaaehtoistyötä tekee jopa puolet suomalaista. Se voi olla urheiluseurassa tehtyä toimintaa, konkreettista naapurin auttamiseksi tehtyä työtä tai yksinkertaista toisen ihmisen auttamista. – Ehkäisevä päihdetyö on loistava kenttä tämän työn tekemiseen, ja haluamme avata uusia mahdollisuuksia osallis-


tua yhteiseen hyvään, kertoo aluetyön päällikkö Tuula Sundman sanoo. – Kohtaamispaikoissa pääsee osaksi erilaisten ihmisten arkea. Auttaa voi päivittäisessä asioinnissa, kuten lomakkeiden täyttämisessä ja tietokoneen käytössä. Yllättävän suuri tarve on ihmisistä, jotka kyselisivät välillä kuulumisia ja olisivat juttukavereina kahvikupin äärellä, Sundman kuvaa. Elokolojen ja muiden kohtaamispaikkojen vapaaehtoistoiminta onkin usein kävijöiden tukemista ja kannustamista. Lisäksi kohtaamispaikoissa on tarjolla monenlaista tekemistä aina siivouksesta ja puuronkeitosta vertaistukeen, toiminnan suunnitteluun ja ryhmien vetämiseen.

Perinteiset vapaaehtoisuuden muodot kiinnostavat edelleen

Ehkäisevän päihdetyön viikko antaa potkua uusiin yhteistyökuvioihin Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietettiin jälleen marraskuun alussa, ja viikko täyttyi lukemattomista tapahtumista ympäri maata. Teemaviikkoa järjestää Ehkäisevän päihdetyön verkosto. Myös EHYT ry, sen jäsenjärjestöt ja yhteistyökumppanit näkyivät niin kauppakeskuksissa, asiantuntijaseminaareissa kuin yleisötapahtumissakin eri puolilla maata. Ehkäisevän päihdetyön viikon kaltaiset teemaviikot ovat mainio tilaisuus tempaista hyvän asian puolesta. Voisitko Sinä olla mukana jossakin näistä tapahtumista tai tempauksista ensi vuonna? • Viikolla järjestettiin ensimmäistä kertaa EHYT-akatemioiden sarja, joka kokosi nuorten parissa toimivia ammattilaisia kuulemaan tuoreimmista tutkimuksista ja ideoimaan yhteistyökuvioita. EHYTakatemioihin osallistuneiden noin 150 ammattilaisten viesti oli yksimielinen: oppilaitoksissa tehtävälle ehkäisevälle päihdetyölle pitää taata riittävästi aikaa, tarjota opettajille koulutusta sen toteuttamiseen ja lisätä se opetussuunnitelmiin. Lue lisää osoitteessa ehyt.fi/uutiset. • Viikon onnellisuusteema innosti EHYT ry:n asiantuntijat laatimaan Audit-testin kysymyksillä leikittelevän onnellisuustestin. Sen voi tehdä ja jakaa eteenpäin osoitteessa http://bit.ly/onnellisuustesti. • Varsinais-Suomessa järjestöt tempaisivat yhdessä tuumin ja kohtasivat väkeä Turun Hansatorilla maanantaina 2.11.

Moni aloittaa vapaaehtoisena edelleen järjestötoiminnan kautta. Tunnetut tempaukset, kuten Asunnottomien yö, kiinnostavat, ja yksi osallistumiskerta herättää usein kiinnostuksen muuhunkin toimintaan. EHYTin sadan jäsenyhdistyksen toiminta kattaa monia muotoja erilaisten tapahtumien, esittelytilaisuuksien, luentojen, kampanjoiden ja vaikuttamistoiminnan parissa. Jäsenyhdistysten kautta voi keskittyä hyvin erilaisiin teemoihin. Yhdistysten toiminta voi kohdistua erityisesti johonkin kohderyhmään, kuten nuoriin tai aikuisiin; teemaan, kuten päihteettömän liikenteen edistämiseen; tai elämäntilanteeseen, kuten työttömyyden aikaiseen tukeen ja toimintaan.  Vastaisuudessa EHYT tarjoaa jokaiselle vapaaehtoiseksi ilmoittautuvalle peruskoulutuksen sekä tukea vapaaehtoisena toimimiseen. Mikäli vapaaehtoinen on erityisen kiinnostunut tietystä aiheesta, kuten tupakoinnin lopettamisen tukiryhmistä, nuorten digipelaamisesta tai vaikkapa vaikuttamistoiminnasta, pääsee hän perehtymään aiheeseen osana EHYT ry:n vapaaehtoistyötä. Ajantasainen lista jäsenyhdistyksistä yhteystietoineen löytyy EHYTin verkkosivuilta. – Jos toimintaa etsivän paikkakunnalla ei vielä ole

• Oppilaitoksille suunnatut teemaviikon materiaalit toimivat oivana keskustelun aloittajina ja ryhmätehtävinä oppitunneilla tai vaikkapa nuorten vapaa-ajan toiminnassa. Viikolla jaettiin erilaisia tunnustuspalkintoja. Raittiuden Ystävät ry antoi Vuoden raittiusteko -tunnustuksen tiistaina 3.11. Siskonpeti-sarjan Viinapäivä-sketsille. Sketsit herättivät onnistuneesti keskustelua. EHYT ry myönsi ehkäisevän päihdetyön tunnustuksen Oulun kaupungin ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Sirpa Rytkylle.  Rytky on kehittänyt pitkään ja määrätietoisesti kaupungin ehkäisevää päihdetyötä. Hän on luonut vahvat verkostot niin kaupungin sisälle, kuin järjestöihin ja liike-elämäänkin, valintaa perusteltiin. 5


EHYT ry:n toimintaa, autamme perustamaan paikkakunnalle uuden yhdistyksen tai toimintaryhmän, vinkkaa Sironen.

2010-luvun vapaaehtoisuutta somessa Sosiaalinen media on mahdollistanut sen, että ihmiset pystyvät entistä helpommin olemaan yhteydessä, jakamaan tietoa ja kohdentamaan apua yhdessä. Järjestötoiminnalle verkko ja sosiaalinen media ovat avanneet aivan uusia mahdollisuuksia. Mitä vapaaehtoinen voi sitten tehdä siellä ”somessa”? Yksinkertaisimmillaan ehkäisevästä päihdetyöstä kiinnostunut henkilö voi levittää aiheeseen liittyviä sisältöjä. EHYT ry:n EHYT Jäsenjärjestöt -Facebook-ryhmässä jaetaan materiaaleja ja käydään keskusteluja, joita on helppo hyödyntää omissa sosiaalisen median kanavissa. Kannattaa myös seurata aktiivisesti EHYT ry:n Twitter-tiliä (@EHYTry) ja käydä retwiittailemassa tai aloittaa keskustelu itseä kiinnostavista aiheista. Moni saattaa innostua tempauksesta ja tapahtumasta, johon voi Facebookissa ilmoittautua. Kannattaa pitää silmällä EHYTin Facebook-tiliä: jaamme siellä usein kampanja-aineistoja, kuten leikkimielisiä testejä, joita voi linkata omille Facebook-kavereille.

Kiinnostavinta sisältöä tarjoilee kuitenkin EHYT ry:n verkkotyön FaktAppi-tili (@faktappi ja #faktappi), jolle nuorten parissa toimivat ammattilaiset voivat julkaista sisältöä kuvasarjojen muodossa. FaktAppin kuvat ja infograafit kiteyttävät nuoruuteen liittyviä kysymyksiä ja pulmia ja voivat toimia hyvänä keskustelun aloittajana. Käy kurkkaamassa ja levitä kuvia muillakin sosiaalisen median kanavilla. Jos olet kiinnostunut luomaan oman asiantuntijuuteesi liittyvää sisältöä FaktAppiin, saat lisätietoa Minna Lehtiseltä osoitteesta minna@ehyt.fi

Puhetta kaikesta muusta kuin päihteistä Parhaimmillaan ehkäisevä päihdetyö on puhetta kaikesta muusta kuin päihteistä. Tämä on lähtökohta myös nuorille suunnatussa vapaaehtoistoiminnassa. Happy Hour on EHYT ry:n uusi, valtakunnallinen vapaaehtoistoiminnan malli 15–25-vuotiaille nuorille. Toiminta tarjoaa vapaaehtoisille tilaisuuden toteuttaa erilaisia tapahtumia. EHYT tarjoaa tukea tapahtuman suunnittelussa ja järjes- vapaaehtoistoiminta tämisessä, koulutusta ja pientä rahallista tukea. Tapahtuman luonne on vapaa, kunhan se on päihteetön ja osallistujille maksuton. Tapahtuma suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä alueen muiden, aiheesta kiinnostuneiden nuorten kanssa. Työllä voi ansaita myös osaamismerkkejä, joista

- vapaaehtoistoiminta

Mikä ihmeen insta? EHYT ry:nHyvä uusimpiin aluevalloituksiin kuuluu kuvien jakosekoitus kokemuksia, palvelu Instagram. Kännykässä mukana kulkeva ”insta” perusarkea, nuoruutta, tuu Twitterin tavoin EHYTin löydät kuvia hashtag-tunnisteisiin. ja mielipiteitä. käyttäjätilinä ehyt.fi.

Ajatustenvaihtoa instassa kerran viikossa.

voi olla hyötyä koulussa ja työnhaussa. Toimintaa ohjataan pääasiassa toiminnan oman Facebook-sivun kautta: facebook.com/happyhourtoiminta. Sivulla tapahtumien järjestelyjä voivat kommentoida kaikki, ideoita ja vinkkejä otetaan mielellään vastaan. Käy kurkkaamassa, millaista toimintaa Oulun seudulla viriteltiin Happy Hour -toiminnan ensimmäisessä tapaamisessa. EHYT ry:ssä vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä on nyt käynnistynyt uusi vaihe, kun työhön on saatu lisävahvistus organisaation eri yksiköistä. – Me haluamme ihmiset toimimaan yhdessä meidän ammattilaisten kanssa. Jokainen meistä voi olla avuntarvitsija, mutta yhtälailla jokainen voi olla avunantaja, Sundman toteaa. – Lähtökohtana EHYTin vapaaehtoistoiminnassa on se, että kuka vain voi osallistua toimintaan, eikä toimintan tarvita erityisiä taitoja, Sironen kannustaa. Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi ja otamme sinuun yhteyttä sekä kutsumme ilmaisiin koulutuksiin! 

6


Laki nostaa rahapelikysymykset osaksi ehkäisevää päihdetyötä

J

uuri voimaan astunut laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä tuo myös rahapelaamisen osaksi ehkäisevää päihdetyötä. EHYT ry:n Arpa-projektissa kytköstä pidetään luontevana. Projektin tuoreen selvityksen mukaan riskipelaamisella on suora yhteys päihteidenkäyttöön. – Riskipelaajat tupakoivat maltillisesti pelaavia enemmän ja juovat kerralla enemmän alkoholia. Ongelmilla on taipumus kasaantua, ja rahapelaaminen onkin hyvä ottaa puheeksi, kun esimerkiksi päihde- tai mielenterveysongelma nousee esille, arvioi projektin päällikkö Tapio Jaakkola.

tehty Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma asettaa työlle suuntaviivat. Jaakkolan mielestä seuraava askel olisi rahapelipoliittisen ohjelman luominen, jossa määriteltäisiin tavoitteet ja selkeät toimenpiteet rahapelihaittojen ehkäisylle ja hoidolle. Samalla tulisi päättää resurssit ehkäisylle, hoidolle ja tutkimukselle ja pohtia yleisesti rahapeliyhtiöiden tuottotavoitteita ja markkinointia. Lisätietoa projektista: Tapio Jaakkola, tapio.jaakkola@ehyt.fi

Arpa-projekti keskittyy riskipelaajiin Rahapelien ongelmapelaajia on tutkittu jo pitkään. Ehkäisevän päihdetyön kannalta tärkeämpiä ovat kuitenkin riskipelaajat ja heidän tunnistaminen. Siten piilevään ongelmaan voidaan puuttua ajoissa. Arpa-projekti paneutui asiaan marraskuussa 2015 julkaisemassaan selvityksessä Rahapelaamisen riskirajoilla (ks. lisää sivulta 10). Keväällä 2016 projekti panostaa rahapelihaittojen ehkäisyyn työelämän kautta. Yhteistyötä tehdään erityisesti työterveyshuollon toimijoiden kanssa. Toiminnan muita areenoja ovat kansalaisjärjestöt, sosiaalinen media ja ehkäisevän työn rakenteet. Työn alla on erilaisia välineitä pelikysymysten puheeksi ottamiseen ja esimerkiksi pelibudjetin hallintaan. – Hyvä keino hallita rahapelaamiseen liittyviä riskejä on budjetoida rahat ja pysyä budjetissa, toteaa Jaakkola. Jaakkolan mukaan tietoa tarvitaan paitsi liiallisen pelaamisen aiheuttamista ongelmista myös itse pelaamisesta ja vääristyneistä ajatusmalleista. Tätä tietoa voivat kansalaisjärjestötkin olla mukana levittämässä. Myös juuri voimaan astunut laki ehkäisevän päihdetyön järjestämistä tunnistaa järjestöjen roolin. Lain mukaan päihde- ja rahapelihaittojen ehkäisystä vastaa julkinen valta yhteistyössä yleishyödyllisten järjestöjen kanssa. Lain toimeenpanon tueksi

Rahapelaamisen määrä voi kertoa kohonneesta riskistä peliongelmaan. Asian voi ottaa puheeksi yksinkertaisten kysymysten avulla. Jo kaksi kyllä-vastausta kertoo kohonneesta riskistä rahapelihaittoihin.

Seuraava osallistumisen paikka: Tipaton tammikuu 2016

T

ipaton tammikuu haastaa jälleen suomalaiset pohtimaan, millainen rooli alkoholilla omassa elämässä on. Vuodesta toiseen noin 20 prosenttia alkoholia käyttävistä aikuisista viettää tipatonta, josta on tullut vakiintunut suomalainen perinne. EHYT ry koordinoi viidettä vuotta Tipattoman tammikuun viestintätoimia.  Vuonna 2016 Tipattoman tammikuun slogan on ”Alku jollekin uudelle”. Tipaton näkyy myös tänä vuonna YLEn kanavilla viikolla 53, jolloin Tipattoman spottia esitetään. Lähde mukaan viettämään tipatonta: laita pystyyn esimerkiksi alkoholiton pop up -drinkkibaari, kirjoita mielipidekirjoi-

tus tai jaa Tipaton-sisältöjä sosiaalisessa mediassa. Kurkkaa 2016-kampanjan juliste takakannesta. Lisätietoja kampanjasta ja toimintaideoita: www.tipaton.fi sekä www.facebook.com/tipaton 7


Sidosryhmätutkimus tukee toiminnan kehittämistä EHYT ry saa kiitosta yhteistyökumppanina EHYT ry saa tuoreessa sidosryhmäkyselyssä erittäin myönteisen palautteen jäsenjärjestöiltä ja yhteistyökumppaneilta. EHYT ry:n arvioidaan onnistuneen yhteistyökumppanina ja erityisen hyvin yhteisötason työssä, eli esimerkiksi koulujen ja työyhteisöjen tukemisessa.

I

nnolink Oy tutki syksyn 2015 aikana jäsenjärjestöjen, luottamushallinnon, yhteistyökumppaneiden ja henkilöstön näkemyksiä EHYT ry:stä. Vastaava selvitys tehtiin ensimmäisen kerran syksyllä 2013. Selvityksen perusteella EHYT ry on neljän ensimmäisen toimintavuotensa aikana monella tavoin lunastanut paikkansa järjestönä ja ehkäisevän päihdetyön toimijana. Lähes yhdeksän kymmenestä (86 %) pitää EHYT ry:n toimintaa hyödyllisenä ja kokee sillä olevan merkitystä terveellisten elämäntapojen edistämisessä Suomessa. Vastaajista 90 prosenttia suosittelisi EHYT ry:tä varauksetta yhteistyökumppaniksi.

Kyselyn avoimessa palautteessa vastaajat arvioivat EHYT ry:n roolia yhteiskunnassa. Vastauksissa korostuivat muun muassa asiantuntijuus ja valtakunnallisuus.

Yhteistyön suositteleminen

8

EHYT ry:n toiminta tunnetaan entistä paremmin Selvitys kertoo, että EHYT ry:n toiminta on vähitellen tullut entistä tutummaksi jäsenjärjestöissä ja yhteistyökumppaneidenkin keskuudessa. Valtakunnallinen toiminta tunnetaan edelleen paikallista toimintaa paremmin. Kuitenkin jo useampi kuin kaksi kolmesta vastaajasta (69 %) sanoo tuntevansa hyvin tai erinomaisesti myös EHYT ry:n paikallistason toimintaa. Parhaiten vastaajat arvioivat EHYT ry:n onnistuneen yhteisötason toiminnassaan: tukemassa yhteisöjä esimerkik-

Kuinka hyvin EHYT on onnistunut yhteistyökumppanina?

Arviot EHYT ry:n onnistumisesta yhteistyökumppanina ovat parantuneet merkittävästi kahden vuoden aikana.


Kolumni si kouluissa, työpaikoilla, järjestöissä ja kunnissa. Neljä viidestä vastaajasta arvioi EHYT ry:n onnistuneen tässä työssään hyvin tai erinomaisesti. Lähes yhtä onnistuneeksi arvioidaan EHYT ry:n yhteiskuntatason toiminta, esimerkiksi lainsäädäntövaikuttaminen ja osallistuminen julkiseen keskusteluun. Heikommin EHYT ry:n arvioidaan onnistuneen yksilötasolla. – Vastauksista voi tehdä sen tulkinnan, että EHYT ry:n toiminnan kohdennus on vastannut sangen hyvin kevään 2014 edustajakokouksessa vahvistettua strategiaa. Tuossa strategiassa toiminnan painopiste asetetaan nimenomaan yhteisötason toimintaan ja toisaalta yhteiskuntavaikuttamiseen, toteaa toiminnanjohtajana 1.12. aloittava Kristiina Hannula. – Yksilötason vaikuttaminen on päihdehaittojen ehkäisyssä tärkeää, mutta tuohon vaikuttamistyöhön saadaan vahvuutta toimimalla yhteisöjen kautta, osallistumalla julkiseen keskusteluun sekä luomalla edellytyksiä jäsenjärjestöjen toiminnalle.

Vastaukset tukevat toiminnan kehittämistä Selvityksessä haluttiin myös tietää, minkälaisia odotuksia EHYT ry:lle asetetaan ja kuinka hyvin toiminta on onnistunut vastaamaan noihin odotuksiin. Vastauksista käy ilmi, että etenkin suhtautumisessa kohtuukäyttöön ja päihteettömyyteen EHYT ry:n toiminta on vastannut sangen hyvin vastaajien odotuksia. Vaikka odotukset hajoavat jonkin verran eri vastaajaryhmissä, yleiskuva on, että esimerkiksi suurkuluttajien päihteidenkäyttö jää toivelistan hännille ja odotukset liittyvät pikemminkin koko väestötason vaikuttamiseen. Tutkimus tuottaa hyvää tietoa EHYT ry:lle astetuista toiveista sekä toiminnan kohdentamisen että esimerkiksi yhteydenpitokanavien suhteen.

Väistyvän toiminnanjohtajan terveiset

J

ätän EHYT ry:n joulukuun alussa, mutta en ole lähdössä kauas. Suomen Mielenterveysseura, jonka toiminnanjohtajaksi siirryn, tekee tärkeää edistävää ja ehkäisevää työtä mielenterveyden saralla. Seuran työssä on paljon yhtymäkohtia EHYT ry:n toimintaan ja tavoitteisiin – ja myös yhteistyön paikkoja. Tullessani Elämäntapaliiton toiminnanjohtajaksi 1.12.2010 hyppäsin suoraan liikkuvaan fuusiojunaan – valmistelut olivat jo pitkällä, mutta lopullinen tahtotila uuden järjestön perustamiseen vielä epäselvä. Puoli vuotta myöhemmin, 1.6.2011, Elämäntapaliitto, Terveys ry ja Elämä On Parasta Huumetta ry viimein olivat koolla allekirjoittamassa sopimusta yhdistymisestä. Sittemmin uusi järjestö on löytänyt paikkansa päihdehaittojen ehkäisijänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Syksyn sidosryhmäkyselyssä EHYT saa myönteisen palautteen jäsenjärjestöiltään ja yhteistyökumppaneilta. Kevään työhyvinvointikartoitus kertoo, että EHYT ry on myös työyhteisönä muovautunut vahvaksi ja yhtenäiseksi. Viisi vuotta EHYT ry:n rakentamista on ollut huikean kiinnostavaa aikaa. EHYT ry:stä on tullut minulle itselleni monella tavalla oma ja tärkeä. Lähtö on haikeaa mutta samalla mieli on kevyt  – EHYT ry:n tulevaisuuteen on helppo suhtautua luottavaisesti. Toiminnanjohtaja vaihtuu, toiminnan suunta ja tavoitteet eivät. Edustajakokouksen 2014 vahvistama strategia näyttää suunnan ja samalla myös toiminnan kehittämisen haasteet. EHYT ry saa Kristiina Hannulasta osaavan ja energisen toiminnanjohtajan, joka on ollut rakentamassa järjestöä aivan alusta asti. Kristiina, jos kuka, tuntee toimintaympäristön haasteet ja ne näköalat, joiden varassa järjestön toimintaa voidaan yhdessä jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa viedä entistä vaikuttavampaan ja tuloksellisempaan suuntaan. Toivotan EHYT ry:lle erinomaista tulevaisuutta ja toivon omalta osaltani läheistä yhteistyötä jatkossakin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yhteisissä haasteissa!

Sari Aalto-Matturi

9


Julkaisut EHYT TOSITIETOA

Nuuska TOSITIETOA

Tupakka

7

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ Mitä uusi ehkäisevän päihdetyön laki merkitsee? s. 10 Rakel Liekki:

TULEN ONNELLISEKSI AUTTAMALLA s. 16

Pakka innostaa paikallisesti s. 22

TOSITIETOA

Alkoholi TOSITIETOA

Kannabis

Kannabis uutena Tositietoaesitesarjaan

Tositietoa Kannabis täydentää uudistetun esitesarjan, jossa aikaisemmin ovat ilmestyneet Alkoholi, Tupakka ja Nuuska.

Tuore EHYT Teema leviää Suomen kuntiin

Selvitys määrittelee rahapelaamisen riskirajoja

EHYT Teema Ehkäisevä päihdetyö -lehti on suunnattu erityisesti kuntapäättäjien työn tueksi. Lehti pureutuu uudistuneeseen ehkäisevän päihdetyön lakiin ja tarjoaa tietoa ja välineitä kuntien ehkäisevään päihdetyöhön. – Jokainen meistä tekee ehkäisevää päihdetyötä, usein ihan huomaamattaan. Kunnissa esimerkiksi mukavien koulu-, harrastus- ja työyhteisöjen luominen on sitä parhaimmillaan, toteaa EHYT ry:n toiminnanjohtaja Kristiina Hannula lehdessä. Mitä kaikkea Pakka-malli voi tarjota kuntien ehkäisevään päihdetyöhön? Milloin kannattaa turvautua päihdeasiamieheen? Millaisia palveluja EHYT tarjoaa oppilaitoksille? Mitä kansainvälisen alkoholipolitiikan asiantuntijat suosittelevat? Muiden muassa näistä teemoista voit lukea Teema-lehdessä.

EHYT ry:n Arpa-projekti julkaisi Ehkäisevän päihdetyön viikolla Rahapelaamisen riskirajoilla -selvityksen. Selvitys tehtiin suomalaisten riskipelaamisesta Väestökysely 2011-aineiston (Rahapelitutkimus 2011) pohjalta. Se on suunnattu rahapelihaitoista ja rahapelaamiseen liittyvistä riskeistä kiinnostuneille tai niitä työssään kohtaaville ammattilaisille. – Jotta ongelmien kehittyminen voidaan estää, on pystyttävä tunnistamaan rahapelaamiseen liittyvä riskikäyttäytyminen, selvityksen tekijät Mirka Smolej, Salla Karjalainen ja Tapio Jaakkola painottavat. Lue lisää sivulta 7.

Uutiskirjeemme uudistuvat EHYT ry:n uutiskirjeet uudistuvat. EHYT ry ja Ehkäisevän päihdetyön verkosto yhdistävät voimansa uudessa Ehkäisevän päihdetyön uutiskirjeessä, joka kiteyttää ajankohtaisimmat keskustelut. Tsemppaajat-uutiskirje säilyy oppilaitosten ammattilaisille suunnattuna vinkki- ja tietopakettina. Se pureutuu koulumaailman uudistuksiin ja ajankohtaisiin keskusteluihin, vinkkaa hyödyllisistä ehkäisevän päihdetyön koulutuksista ja esittelee välineitä päihdekeskustelujen tueksi. Järjestöpäällikkö Jiri Sirosen kokoama uutiskirje avataan nyt myös jäsenjärjestöjen ulkopuolisille tilaajille. Uudessa EHYT Uutisia -kirjeessä kerrotaan järjestökentän tuoreimmat uutiset ja esitellään välineitä ja aineistoja järjestöjen yhteisiin tempauksiin.

10

Uutiskirjeitämme voit tilata osoitteessa www.ehyt.fi


EHYT ry:n ilme on uudistunut EHYT uudisti brändi-ilmettään logolla ja graafisella ohjeistolla. Ilmeuudistuksen luonnollisena jatkumona seuraa myös verkkosivujen uudistustyö. Graafisen ohjeistuksen myötä EHYTin uusi ilme tulee ulottumaan kaikkiin viestintämateriaaleihin. Mainostoimisto SMOY:n kanssa yhteistyössä toteutettu ilme rakentuu logosta, tunnuksesta, väreistä, typografiasta ja asiakirjapohjista. Uudistuneessa ilmeessä on keskitytty luomaan värien ja tunnisteiden kautta yhteneväisyyttä järjestön lukuisten eri toimintojen kesken. – Ilmelinjausten myötä EHYTin toimintojen valtavasta kirjosta muodostuu eri kohderyhmillemme selkeä ja yksinkertainen kokonaisuus. Haasteena oli pohtia etenkin projektien ja EHYTin keskinäistä suhdetta, sekä miten yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa tehdyt asiat saadaan esitettyä. Keksimme näiden ilmaisemiseen toimivan tavan ja saimme nämä graafiseen ohjeistoon vieläpä niin, että tämän kaiken sai esitettyä

muutamalla esimerkillä. Tämä helpottaa kovasti ilmeen eteenpäin viemisessä, kertoo viestintäpäällikkö Päivi Tiittanen.

E-kirjaimella leikittelevä vanha logo koki myös muodonmuutoksen. Uudistuksessa logosta jätettiin pois etuliite ”Ehkäisevä päihdetyö”. Nyt logossa on pelkkä EHYT. Muutoksella haluttiin selkeyttää ja yksinkertaistaa nimeä tehden siitä helpommin tunnistettavamman. Samalla logon E-tunnus muokattiin uuteen, tasapainoisempaan muotoon. Logon väritys säilyi sinivihreänä. Tutustu EHYTin graafiseen ohjeistukseen: ehyt.fi

Päihdeilmiö- video ja keskustelukysymykset rohkaisevat puhumaan päihteistä keksi päihteet? Ovatko ne tie turmioon? Miksi ihmiset ylipäätään haluavat päihtyä? Miten eri puolilla maailmaa suhtaudutaan eri päihteisiin? Esimerkkejä keskustelukysymyksistä:

EHYT ry:n ja Tussitaikureiden tuottama Päihdeilmiö-video tutkii päihteisiin liittyviä kysymyksiä monelta kantilta – huumoria unohtamatta – ja pyrkii herättämään keskustelua. Video on saanut tuekseen myös keskustelukysymykset. Kysymykset ja tehtävät auttavat keskustelun alkuun ja ohjaavat pohtimaan ilmiötä monipuolisesti. – Videon ja keskustelukysymysten avulla kuka tahansa esimerkiksi koulun henkilökunnasta voi järjestää nuorille hyvän juttutuokion päihteistä, rohkaisee EHYT ry:n koulutyön päällikkö Ranja Koski. Päihdeilmiö-video on tuotettu avaamaan keskustelu esimerkiksi koulun päihdekasvatustunnilla, mutta se soveltuu tueksi hyvin erilaisiin päihdekeskusteluihin niin nuorten kuin aikuisten parissa. Videosta on tuotettu suomen- ja ruotsinkieliset versiot, jotka löytyvät EHYT ry:n YouTube-kanavalta Keskustelukysymykset ovat vapaasti käytettävissä: ehyt.fi.

• Mitä päihteet ovat? • Miten päihteet ovat syntyneet? • Miksi päihteitä käytetään? • Millaisissa tilanteissa olette nähneet aikuisten käyttävän päihteitä? • Millaisia haittoja päihteiden käytöstä voi seurata? Miksi päihteiden käyttö on nuorille haitallisempaa kuin aikuisille? • Miksi päihteiden käyttöä säännellään? Lisätietoja: Ranja Koski koulutyön päällikkö, EHYT ry p. 050 41 37017 

Mikä Päihdeilmiö?

Video pyrkii nimensä mukaisesti perkaamaan koko päihteisiin liittyvää ilmiötä. Suurennuslasin alle joutuvat niin päihteiden aiheuttamat haitat, sääntely kuin päihteiden sosiaalinen puoli. Videolla käsitellään muun muassa seuraavia teemoja: Kuka

11


EHYT ry:n aluefoorumeissa kehitettiin vapaaehtoistoimintaa TEKSTI Sara Salomaa

E

HYT ry:n jäsenjärjestöt kokoontuivat yhteen kerran vuodessa järjestettäviin aluefoorumeihin. Loka-marraskuun aikana lähes sata toimijaa kerääntyi yhteen jakamaan ajatuksia ja luomaan suuntaviivoja tulevalle toiminnalle. Aluefoorumit järjestettiin Seinäjoella, Torniossa, Varkaudessa ja Suomen vesirajojen ulkopuolella Tallinnassa. Tornion aluefoorumissa erityinen kiinnostus kohdistui nuuskaan, joka herättää keskustelua Ruotsin rajan tuntumassa. Samalla kun rajakauppa jyllää vilkkaana, ovat paikalliset ehkäisevän päihdetyön toimijat huolestuneita aineen käytön lisääntymisestä. Toinen haaste koskee nuuskan suosion kasvua ja tapoja ehkäistä käytön lisääntymistä erityisesti nuorten keskuudessa. Länsi-Suomen aluefoorumiin kokoonnuttiin Seinäjoelle, jossa aluefoorumia vietettiin yli 40 osallistujan voimin. Tapahtuma aloitettiin perjantain rennolla yhdessäololla ja lauantaina pohdittiin yhdessä keinoja yhdistysten toiminnan aktivoimiseen. Miten saadaan lisää ihmisiä mukaan toimintaan ja kuinka kehitetään vapaaehtoistoimintaa eteenpäin, ovat kysymyksiä, joihin tapahtumassa etsittiin vastauksia.

Varkauden aluefoorumissa käytiin hyvää keskustelua EHYT ry:n vapaaehtoistyön tulevaisuudesta. Tuula Sundman (vas.), Marja Johansson, Terttu Huttunen, Leila Raatikainen ja Eila Niskanen olivat mukana hyvähenkisessä tapahtumassa (kuva: Kalle Kosunen/Warkauden lehti).

Seinäjoen aluefoorumia vetivät EHYT ry:n aluekoordinaattorit.

Mallia Viron alkoholipolitiikasta? Etelä-Suomen aluefoorumia vietettiin ”Viinaralli-risteilyn” merkeissä. Kokousväki lähti teeman mukaisesti Tallinnaan, jossa tutustuttiin paikalliseen alkoholipolitiikkaan ja alkoholin maahantuonnin tilastoihin. Virolaisen päihdealan järjestön asiantuntija Lauri Beekman kertoi seminaarissa Viron alkoholipolitiikan uusimmista käänteistä ja maassa käytävästä keskustelusta. Virossa vaaditaan vahvoja toimia alkoholihaittojen kitkemiseksi, esimerkiksi mainonnan rajoituksia ja alkoholiveron korottamista. Aluefoorumin osallistujat tekivät myös aiheesta ryhmätöitä, joiden yhteydessä havaittiin alkoholikulttuurin siistiytyneen hiukan myös viinarallin osalta. Syksyn viimeinen aluefoorumi vietettiin Varkaudessa. ItäSuomen aluefoorumissa keksittiin erilaisia tapoja paikallisen vapaaehtoistyön käynnistämiseen. Osallistujat korostivat erilaisten vapaaehtoistyön mallien tärkeyttä. EHYT ry:n parissa tehtävä vapaaehtoistyö antaa jokaisen valita itseään kiinnostavat vapaaehtoistyön muodot. Vapaaehtoistyön tekemisen kynnys on matalalla: erityistä osaamista tai koulutusta ei vaadita, vaan jokainen EHYT ry:n vapaaehtoinen saa peruskoulutuksen ehkäisevästä päihdetyöstä. EHYT ry:n järjestöpäällikkö Jiri Sironen ja aluetyön päällikkö Tuula Sundman vakuuttivat osallistujille, että vapaaehtoistyön tekemisen tavat tulevat monipuolistumaan vuoden 2016 aikana. Sirosen ja Sundmanin mukaan vapaaehtoisten antama panos on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi osa EHYT ry:n toimintaa. 12

Pohjois-Suomen aluefoorumin yhteydessä vierailtiin Tornion järjestötalolla. Talon monipuolinen toiminta teki vierailijoihin vaikutuksen. Kuvassa Sauli Hyöppinen.

Tallinnan-risteilyllä Etelä-Suomen aluekoordinaattori Heli Vaija kertoi alueensa kuulumiset.


Lahden Elokolon Ystävät järjesti 29.10. päihteettömän kokkisotatapahtuman Pajulahden urheiluopistolla. Kolme joukkuetta kisaili leikkimielisesti leirinuotiolla kokin johdolla. Ohjelmassa oli myös Taitolajikeskusteluhetki EHYTin Timo Gladin vetämänä.

Elokuisen pyöräretken tunnelmia EHYT ry:n Turun seudun paikallisyhdistyksen kesäinen pyöräretki on jo muodostunut perinteeksi. Yhdistyksen jäsenet polkivat 14.–16.8. Ahvenanmaalla. Pyöräilijät saivat nauttia kauniista säästä ja maalaismaisemista ja tulipa nähtyä muiden muassa pienpanimo, valtavat omenapuuviljelmät, Kastelholman linna, Getabergetin huippu, luolamuodostelmat ja luonnonsatama. – Matkaa kertyi 120 kilometriä, kertoo yhdistyksen jäsen Katri Haavisto. – Saunominen ja pulahdus järveen kruunasivat päivän.

13


Järjestöpäällikön terveiset Jiri Sironen

Katse kohti tulevaa vuotta

H

yvä jäsenyhdistysten väki! Kesän lehdessä kirjoitin kevään olleen kiireinen, ja samaa voi sanoa syksystä. Vuoden 2016 toimintasuunnitteluun kiinnitettiin erityistä huomiota RAY:n keväisen tarkastuksen johdosta, ja myös avustusrakennetta uudistettiin. Toiminnanjohtajavaihdoksen johdosta tehty toimisto-organisaation tarkastelu (mm. kohtaamispaikkatoiminnan siirtyminen osaksi aikuistyön yksikköä) tuottaa valmistelua loppuvuodeksi. Samaan aikaan on kehitetty vapaaehtoistoimintaa ja muutokset tähtäävätkin siihen, että jäsenyhdistysten ja vapaaehtoistoiminnan tukemiselle olisi entistä paremmat resurssit. Syksyllä vielä osin Pelitaito-toiminnasta vastannut järjestösihteeri Teresa Tenkanen on onneksi marraskuun alusta alkaen ollut sataprosenttisesti jäsentuessa mukana ja ensi vuonna jäsenyhdistysten tukena ovat kaikkien aluetyöntekijöiden lisäksi vielä erityisesti aluekoordinaattorit Harri Jukkala ja Anne Mikkola. Vapaaehtoistoiminnan edistäminen ja kehittäminen on yksi EHYTin toimintasuunnitelman 2016 painopistealue. Ensi vuosi onkin näytön paikka sekä EHYTin jäsentuelle kuin jäsenyhdistysten toiminnalle. Syksy on ollut myös yleisesti aktiivinen. Asunnottomien yön tapahtumia järjestettiin jäsenyhdistysten toimesta lähes 10 paikkakunnalla ja Ehkäisevän päihdetyön viikolla oli paljon tapahtumia. Oli ilo tavata paljon aktiivista väkeä syksyn aluefoorumien tapaamisissa, ja uskonkin, että ensi syksynä meitä on koolla entistä isompi joukko. Nyt vuoden päättyessä huomio suuntautuu Tipattomaan tammikuuhun, joka on mitä mainioin aika tapahtumien järjestämiseen. Lähetämme jäsenyhdistyksille erikseen kampanjan julisteita sekä toimintaideoita, kuten alkoholiton pop up -drinkkibaari.

• Tipaton tammikuu -kampanja • Toimintatukihakemusten jättäminen EHYT ry:lle

14

• Ystävänpäivä 14.2.

Toimintatuki 2016 EHYT jakaa edelleen paikallistasolla toimiville jäsenyhdistyksilleen pienimuotoisia toiminta-avustuksia. Jäsenyhdistysten toimintatukea on haettu RAY:ltä vuodeksi 2016 yhteensä 63 000 euroa. Avustuksia on mahdollista saada ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoimintaan, päihdehaittojen ehkäisyyn ja terveyttä edistävään toimintaan. Haku on avoinna joulutammikuussa sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.ehyt.fi/ jarjestotoiminta Niiden jäsenten, jotka ovat saaneet toiminta-avustusta EHYTiltä kuluvan vuoden toimintaan, tulee raportoida tuen käytöstä samaan aikaan, viimeistään ennen uuden tuen hakemista. Lisätietoja ja raportoinnissa käytettävät lomakkeet löytyvät em. verkkosivuilta.

Uusia jäsenyhdistyksiä Syksyn aikana EHYTin jäseneksi on liittynyt Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY), korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin parissa toimiva Nyyti ry sekä Koulutetut kokemusasiantuntijat KoKoa ry. Tervetuloa mukaan! Toimintansa ovat syksyn aikana purkaneet Helsingin kansallinen terveyskasvatusyhdistys ry ja Terveys ry:n Hämeenlinnan paikallisyhdistys.

Panoksia vapaaehtoistoimintaan Kuluvan vuoden aikana vapaaehtoistoimintaa on kehitetty mm. OK-opintokeskuksen pienimuotoisen hankkeen ja koulutusten kautta. Kevään kaksipäiväiseen koulutukseen osallistui 61 henkilöä ja syksyn aluefoorumeihin lähes 100 ihmistä. Tulevana vuonna vapaaehtoistoiminnan koulutuksia, järjestötapaamisia ja -päivystyksiä on tarkoitus järjestää ympäri maata. Jäsenyhdistyksiltä toivotaan aktiivisuutta koulutus- ja ta-

• Toimintatukipäätökset ja maksatukset • Vuosikokoukset (jonka jälkeen ed. vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen toimitta- • Maailman terveysminen EHYT ry:lle) päivä 7.4.

• PÄIHDEPÄIVÄT • Selvin päin kesään -kampanja • Kukan päivän Liikuta minua -tempaus 13.5. • Maailma kylässä ja mahdollisuuksien torit • Maailman tupakaton päivä

tammi helmi maalis huhti touko kesä


Hallitus nimesi vaalivaliokunnan paamistoiveiden esittämisessä. Lisäksi EHYT alkaa myös itse koordinoimaan vapaaehtoistoimintaa, eli EHYTin vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua ja koulutuksiin osallistua, vaikka omalla paikkakunnalla ei olisikaan vielä EHYTin jäsenyhdistystä. Vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä ja koulutuksista kerrotaan lisää seuraavassa lehdessä.

Elokolotoiminnan kuulumisia Tänä syksynä on alkanut EU-ruoka-apujakelutoiminta vähävaraisille ihmisille. Yhteensä Suomessa on 180 eri jakopaikkaa. EHYT on yksi toiminnan yhteistyökumppani ja jakopisteinä ovat Tornion järjestöyhdistys, Tampereen, Pirkkalan ja Lahden Elokolot sekä ensi vuoden puolella myös Eloset ry:n toimitilat Kontulassa. Myös monet työttömien yhdistykset jakavat EU-ruoka-apua. Monet Elokolot ja kohtaamispaikat ovat auki myös juhlapyhinä. Helsingin Elokolo on auki joulun ja uudenvuoden aikaan jokaisena päivänä, Turun Elokolo juhlapyhinä. Tarkempia tietoja Elokolojen joulun ajan ohjelmasta löydät kunkin kohtaamispaikan Facebook-sivuilta.

Hyvää joulun odotusta ja uutta vuotta 2016!

EHYTin hallitus nimesi lokakuussa vaalivaliokunnan, jonka muodostavat hallituksen varapuheenjohtaja Satu Taiveaho sekä hallituksen jäsenet Veli-Pekka Sinervuo ja Henri Salonen. Valiokunnan tehtävänä on valmistella esitys EHYT ry:n hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen jäsenistä erovuoroisten tilalle. Vaalivaliokunta lähettää alkuvuodesta ohjeet jäsenjärjestöille esitysten tekemisestä. Valinnat tekee EHYTin valtuusto 9.5.2016. Erovuorossa ovat seuraavat henkilöt: • Puheenjohtaja Erkki Vartiainen, varajäsen Kerttu Tossavainen • Sakari Lehtinen, varajäsen Anneli Pasanen • Juho Saari, varajäsen Marko Laitinen • Pekka Tuomola, varajäsen Olavi Kaukonen Kaikki edellä mainitut ovat hallituksessa nyt toisella kaudella, eikä heitä enää voida valita uudelleen samaan luottamustehtävään.

Jiri

• Koulujen alkaminen

• Liikenneturvallisuusviikko

• 17.10. Asunnottomien yö (YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä) • Vanhusten päivä ja viikko (lokakuun 1. sunnuntai ja sitä seuraava viikko)

heinä elo syys loka

• EPT-viikko (viikko 45) • Kansallinen pelipäivä

• Anna lapselle raitis joulu -kampanja • Vapaaehtoistoiminnan päivä • Toimintatukiraportit EHYT ry:lle

marras joulu

15


uutisia

#Rohkee-kampanja kannustaa estämään humalassa ajamisen

L

iikenneturvan kampanjassa nuoria kannustetaan olemaan se #rohkee, joka estää kaverin ajamisen päihtyneenä. Liikenneturvan kyselyn mukaan nuorista joka neljäs on ollut juopuneen kuskin kyydissä. Vastanneista lähes kaikki toivovat, että kaverit tulisivat väliin, jos itse pyrkisi humalaisena ajamaan. Alkoholi on edelleen merkittävä riskitekijä liikenteessä, ja nuoret kul-

jettajat ovat erityisessä riskiryhmässä. Henkilövahinkoon johtaneiden rattijuopumusonnettomuuksien kuljettajista nuoria on noin 40 prosenttia. Kampanjassa on tuotettu muun muassa video, joka kuvaa uhkatilanteen, johon kuka tahansa nuori voisi joutua. – Mökiltä pitäisi lähteä, mutta kuski on nauttinut muutakin kuin limpparia. Tarina näyttää positiivisen mallin siitä, kuinka tilanteessa tulisi

toimia ja luo nuorelle ratkaisun, jolla uhkaava tilanne voidaan välttää, kertoo Liikenneturvan kehittämispäällikkö Antero Lammi. EHYT ja EPT-verkosto ovat olleet mukana kampanjan suunnittelussa ja työstämisessä. www. liikenneturvafi/ #rohkee

Alkoholimainonta mietittävä uusiksi

E

hkäisevän päihdetyön verkosto vaatii, että alkoholilain kokonaisuudistuksen yhteydessä käydään uudestaan läpi, mikä on alkoholimainonnan kannalta järkevä ratkaisu. Stubbin hallitus päätyi kieltämään alkoholin ulkomainonnan ja rajoittamaan sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa mainontaa. Ehkäisevän päihdetyön verkosto ajaa mainonnan sisältöjen rajaamista tuotetietoihin, joka on todistetusti tehokkaampi, helpommin val-

16

vottava ja kanavaneutraali malli. – Kuluttajalla on oikeus saada totuudenmukaiset ja asialliset tuotetiedot, myös alkoholituotteista. Alkoholin kohdalla tietojen saanti ilman mielikuvamainontaa palvelisi aikuista kuluttajaa luomatta vääränlaisia mielikuvia lapsille, sanoo EPT-verkoston vaikuttamistyöryhmän puheenjohtaja Mervi Hara. Mainonnan vaikutuksista lapsiin ja nuoriin on paljon tutkimustietoa, joiden mukaan mielikuvamainonta ai-

kaistaa ja lisää nuorten juomista. Mainonnan rajoittamisesta keskustellaan parhaillaan laajasti eri puolilla maailmaa. Mielikuvamainonnan kieltäminen sisältyy esimerkiksi Viron voimassaolevaan hallitusohjelmaan. Ehkäisevän päihdetyön verkosto toteaa, että mikäli alkoholimainonta rajataan selkeästi vain tuotetietoihin, olisi mahdollista arvioida, voitaisiinko alkoholin ulkomainontakielto kumota.


Alkoholilain kokonaisuudistusta valmistellaan

A

lkoholilain kokonaisuudistuksen valmistelu on käynnissä. Sosiaali- ja terveysministeriössä on pidetty kaksi työpajaa, joihin on osallistunut yli 20 keskeistä alkoholipoliittista toimijaa sekä elinkeinopuolelta että päihdejärjestöistä.  Työtä tehdään nopeassa tahdissa. Hallituksen esitys on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle helmi-maaliskuussa, jolloin se siirtyisi eduskuntaan kesän alussa ja käsiteltäisiin syksyllä 2016. – Koko prosessissa on tärkeää arvioida eri toimenpiteiden vaikutukset ja huolehtia alkoholikulttuurin myönteisestä kehityksestä, muistuttaa EHYT ry:n toiminnanjohtaja Kristiina Hannula.

NordAN: Suomen nykyistä alkoholipolitiikan linjaa kannattaa jatkaa Suomalaisen alkoholipolitiikan tueksi saatiin uusia näkökulmia ja tuoreinta kansainvälistä tutkimustietoa kansainvälisessä NordAN-konferenssissa 23–24. lokakuuta Helsingissä. Konferenssissa vierailleiden kansainvälisten huippututkijoiden viesti oli selvä: moderni, pohjoismainen alkoholipolitiikka kannattaa. Professorit Thomas Babor Connecticutin yliopistosta ja Gerard Hastings Stirlingin yliopistosta muistuttivat, että alkoholipolitiikassa on hahmotettava päätösten kokonaisvaikutukset. – Suomessa on tehty järkevää alkoholipolitiikkaa. Kulutus on saatu laskuun ja on edetty kestävällä linjalla. Järkevän alkoholipolitiikan kokonaisuus on yhdistelmä sääntelyä ja veropolitiikkaa, toteaa Babor. – Saatavuus, hinta ja mainonta vaikuttavat kulutukseen – näihin vaikuttamalla voidaan vähentää myös haittoja, Babor täsmentää. Hastings antoi Suomelle kiitosta mainontaa koskevista rajoituksista. Myös talousjärjestö OECD on samoilla linjoilla toukokuussa ilmestyneessä laajassa raportissaan. OECD kannustaa jäsenvaltioita haittoja vähentävään alkoholipolitiikkaan. – Kustannustehokkaita keinoja OECD:n mielestä ovat hinnan ja saatavuuden rajoitukset sekä muun muassa mainonnan rajoittaminen. Politiikkatoimia ei OECD:n mukaan tule kohdistaa vain suurkuluttajiin vaan koko väestöön, kuvaa Kristiina

Tupakkalain valmistelu jatkuu

T

upakkalakiin liittyvät lausunnot on koottu ja lain valmistelu jatkuu sosiaali- ja terveysministeriössä. Hallituksen esitys uudeksi tupakkalaiksi on tarkoitus antaa alkuvuo-

Thomas Babor

Gerard Hastings

Hannula. NordAN (Nordic Alcohol and Drug Policy Network) on Pohjoismaiden ja Baltian päihdejärjestöjen verkosto, joka on perustettu vuonna 2000. Mukana toiminnassa on noin 90 järjestöä. Konferenssin teemana oli "Alcohol, drugs and media scene".

desta 2016. Nykyinen tupakkalaki on peräisin vuodelta 1976. Eniten huomiota lausunnoissa saivat tupakointi parvekkeella, sähkösavukkeiden sääntely ja tupakkatuotteiden maahantuonnin rajoitukset. Kaikkiaan 68 lausuntoa jakautui melko jyrkästi uudistuksia kannattaviin ja niitä vastustaviin. Yksimielisiä oltiin 18 vuoden ikärajoista.

EHYT ry:n viesti lakivalmisteluun on, että lain keskeinen tavoite tulisi olla nuorten tupakoimattomuuden edistäminen. EHYT pitää tärkeänä, että hallitus reagoi uusien nikotiinituotteiden tuloon markkinoille ja noteeraa myös nikotiinituotteiden käytön loppumisen kansalliseksi tavoitteeksi, osana tupakkalakia.

17


EHYT ry ympäri Suomen

Tuula Sundman

aluetyön päällikkö p. 0400 454 782 tuula.sundman@ehyt.fi

Po h j o i s - S u o

Jiri Sironen

järjestöpäällikkö p. 040 450 9077 jiri.sironen@ehyt.fi

Teresa Tenkanen

järjestösihteeri p. 050 509 8759 teresa.tenkanen@ehyt.fi

Marja Saavalainen

sihteeri p. 040 724 5513 marja.saavalainen@ehyt.fi

mi

Sinikka Korpela

Saija Himanka

aluekoordinaattori p. 0400 274 833 sinikka.korpela@ehyt.fi

Länsi-S u

aluekoordinaattori p. 050 439 1610 saija.himanka@ehyt.fi

Itä-Su o

omi

Pohjois-Suomi Aluekeskus Oulussa

mi

Terttu Huttunen

aluekoordinaattori p. 0400 469 769 terttu.huttunen@ehyt.fi

Miia Hietaniemi

aluekoordinaattori p. 050 567 0309 miia.hietaniemi@ehyt.fi

Harri Jukkala

aluekoordinaattori p. 0400 274 823 harri.jukkala@ehyt.fi

Anne Mikkola

aluekoordinaattori p. 044 055 9920 anne.mikkola@ehyt.fi

aluetoimisto Seinäjoki

Aluetoimisto Jyväskylä

Itä-Suomi Aluekeskus Kuopiossa

Länsi-Suomi Aluekeskus Tampereella

pirkkalan elokolo

Etelä-S u o m i

Keskustoimisto Helsingissä Aluetoimisto kouvola

turun elokolo

helsingin elokolo Lahden elokolo

Jukka Suomilammi

Riitta Sattilainen

aluetyöntekijä Lahden Elokolo p. 0400 252 511 jukka.suomilammi@ehyt.fi

aluetyöntekijä p. 050 407 1044 riitta.sattilainen@ehyt.fi

Liisa Äyräs

18

aluetyöntekijä Turun Elokolo p. 040 455 2874 liisa.ayras@ehyt.fi

Heli Vaija

aluekoordinaattori p. 044 510 0228 heli.vaija@ehyt.fi

TUOMAS ROUVILA

asiantuntija Helsingin keskustoimisto p. 050 576 6486 tuomas.rouvila@ehyt.fi

Markku Heino

aluetyöntekijä Helsingin Elokolo p. 040 519 5730 markku.heino@ehyt.fi


Koulutukset & tapahtumat Onhan Päihdepäivät 2016 jo kalenterissasi? Tapahtuma järjestetään 10.– 11.5.2016 Helsingin Kulttuuritalolla! Lipunmyynti ja messuosastojen varaus alkavat tammikuussa. Lisätiedot: Annika Eloranta Koulutussuunnittelija, EHYT ry annika.eloranta@ehyt.fi 050 411 0357

Anna lapselle raitis joulu -kampanja muistuttaa lasten yksinäisyydestä Valtakunnallinen anna lapselle raitis joulu -kampanja rohkaisee jälleen panostamaan mukavaan joulun aikaan ja yhdessäoloon lasten ja nuorten kanssa. Tänä vuonna järjestöjen kampanja muistuttaa myös lasten ja nuorten parissa kasvavasta yksinäisyydestä. Keskeinen viesti on, että joulujuhlan keskiössä tulee olla aikuisten ja lasten yhteinen aika, ei juhliminen, jossa lasten toiveet voivat unohtua. www.annalapselleraitisjoulu.fi

Suositut kannabiskoulutukset jatkuvat vuonna 2016 Ilmoittautuminen Miten puhua kannabiksesta -hankkeen koulutuksiin vuodelle 2016 on alkanut. Mitä on kannabis? Miten aineeseen pitäisi suhtautua? Miten siitä tulisi puhua nuorten kanssa? Muiden muassa näihin kysymyksiin on luvassa vastauksia kaksituntisessa koulutuksessa. Koulutukset on suunnattu ensisijaisesti terveystiedonopettajille, terveydenhoitajille tai muille nuorten kanssa työskenteleville. Kysymyksille ja keskustelulle on varattu runsaasti aikaa. Lisätietoa, koulutuspaikat ja -ajat sekä ilmoittautumisohjeet osoitteessa www.ehyt.fi/kannabishanke Lisää koulutuksia on luvassa, pidä silmällä sivujamme. Tässä jo muutama ajankohta ja paikkakunta: 18.1. Oulu 19.1. Rovaniemi     21.1. Karjaa       27.1. Savonlinna

Olethan tutustunut vuoden 2016 koulutustarjontaan: www.ok-opintokeskus.fi www.soste.fi/tapahtumat/koulutusja-tapahtumakalenteri www.allianssi.fi

19


Profile for Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

EHYT Järjestö 4/2015  

EHYT Järjestö 4/2015  

Profile for ehyt
Advertisement