Page 1

3

12.9.2017

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry

ALKOHOLILAKIIN VOI VIELÄ VAIKUTTAA s. 4­–5

Avun hakeminen voi olla sateenkaarinuorelle vaikeaa s. 8–9

Juha Mikkonen on EHYTin uusi toiminnanjohtaja s. 15


Pääkirjoitus

Elämän hyppyjä

H

uhtikuussa tuli kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun aloitin Terveys ry:n toiminnanjohtajana. Hyppy koulun rehtorin työstä järjestöön oli mielenkiintoinen ja hyvin opettavainen kokemus. Kuntamaailma oli monelta osin erilainen kuin järjestömaailma, mutta onneksi henkilökunta ja jäsenjärjestöt ottivat ymmärtäväisesti vastaan aloittelevan toiminnanjohtajan. Tuolloin järjestömaailmassa varauduttiin muutoksiin ja hyvin pian löysin itseni keskusteluista, joissa pohdittiin järjestöjen tulevaisuutta, yhteistyötä ja jopa yhdistymisiä. Pääsin muutosten keskiöön Terveyden edistämisen keskuksen hallituksessa, joka oli yksi perustajajäsen SOSTEssa, mutta erityisesti EHYT ry:tä perustettaessa. Saimme luotua Elämäntapaliitosta, Elämä on Parasta Huumetta ry:stä ja Terveys ry:stä vahvan kokonaisuuden. Menneet vuodet ovat osoittaneet, että tällaiselle toimijalle on todella tarvetta. Olen ylpeä siitä, miten järjestömme ja sen monet jäsenjärjestöt tekevät töitä

yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseksi. Samaan aikaan olen vaikuttunut siitä, minkälainen yhteiskunnallinen vaikuttaja järjestöstämme on tullut. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat arpajaislain sekä alkoholilain valmistelu ja niissä asiantuntijana saavuttamamme asema. Vuoden alussa toteutetun sidosryhmäkyselyn tulokset kertovatkin, että suurin osa (95 %) kokee järjestömme toiminnan olevan hyödyllistä ja merkittävää terveellisten elintapojen edistäjänä. Lisäksi 89 % vastaajista on jo suositellut tai olisi valmis suosittelemaan EHYTiä yhteistyökumppaniksi. Haluankin kiittää kaikkia teitä, niin henkilöstöä, luottamushallintoa kuin jäsenjärjestöjä siitä, että olemme onnistuneet työssämme niin hyvin. Tämä on ollut mahdollista vain hyvällä yhteistyöllä. Olen lisäksi kiitollinen, että olen saanut vuosien varrella tutustua jäsenjärjestöjemme laajaan toimintaan ympäri Suomea. Te teette joka päivä todeksi sitä, mikä aina nostetaan esiin juhlapuheissa: vapaaehtoistyö ja ehkäisevä työ ovat aina investointeja. Niillä luodaan Suomeen hyvinvointia ja hyvää arkea. Nyt minulla on edessä hyppy takaisin viranomaismaailmaan, tällä kertaa valtiolle. Syyskuun alkaessa aloitan työskentelyn STEAn johtajana. Kaikessa muutoksessa ja hämmennyksessä minua ilahduttaa se, että saan tulevaisuudessakin työskennellä hyvinvointia ja terveyttä edistävien järjestöjen, eli kaikkien teidän kanssa. Lämmin kiitos kaikille menneestä kymmenestä vuodesta. Hymyillään kun kohdataan.

Kristiina Hannula

toiminnanjohtaja p. 040 701 5207 kristiina.hannula@ehyt.fi

2

Aluksi

02 02 03

Pääkirjoitus

Sisällys

Päihdetyön uutisia

EHYT Järjestö on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n julkaisu jäsenjärjestöille. EHYT ry on valtakunnallinen asiantuntijaja kansalaisjärjestö, joka ehkäisee toiminnallaan alkoholista, nikotiinituotteista, huumausaineista ja pelaamisesta aiheutuvia haittoja. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. PÄÄTOIMITTAJA Jiri Sironen TOIMITUS: Reetta Paavilainen, Annikki Pesonen, Marjo Rinne ja Jiri Sironen JUTTUIDEAT JA PALAUTE: Annikki Pesonen ja Jiri Sironen ULKOASU Sanna Pyykkö / Sopiva Design KANNEN KUVA Minna Lehtinen JULKAISIJA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Elimäenkatu 27, 00510 Helsinki OSOITTEENMUUTOKSET Annikki Pesonen, annikki.pesonen@ehyt.fi PAINO Suomen Uusiokuori Oy NUMERO 3/2017 ISSN 2342-902X (painettu) ISSN 2342-9038 (verkkojulkaisu) ILMESTYMINEN: Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraava lehti ilmestyy 28.11. (aineistot 7.11. mennessä)


D

UVONTA.F

I

E

PÄIH

EN E

Lausunto tupakkaveron muuttamisesta

A

MM

24

08

h

45 0 0 9 0 0 AT T I A P U A

Teema

JÄRJESTÖ

04

10

06 09

Alkoholilakiuudistus

Lääkkeillä parannetaan työsuoritusta

Kolumni

Seuraa EHYT ry:tä sosiaalisessa mediassa facebook.com/ehytry twitter.com/EHYTry IG Ehyt_ry youtube.com/user/ ehytry

11

Julkaisut

Työkalupakki

12

Kuulumisia kentältä

14

Järjestötoiminnan kuulumisia

16 17 18 19

slideshare.net/EHYT

Jukka Lindström @jukkalindstrom 18. heinäkuuta ”Musta tää viinilasin ääressä kirjoitettu mutu on enemmän totta ku alkoholitutkijoiden tilastot.” Fiksu somekansa

Uutisia

Ehyt ry ympäri Suomen

Koulutukset

Tapahtumat

HYT ry antoi elokuussa lausunnon luonnosesityksestä, jonka hallitus on tehnyt tupakkaveroa koskevan lain muuttamiseksi. Tupakkaveron korottaminen on tutkitusti tehokkain tapa vaikuttaa tupakoinnin vähenemiseen. Korotuksilla arvioidaan olevan erittäin suuri vaikutus siihen, että nuoret eivät aloita tupakointia. EHYT kannattaa pääosin lakiesityksen korotustasoa. Korotusten kohdistaminen yksikköveroon ja niiden vaiheittainen toteuttaminen ovat niin ikään perusteltuja. Suomessa tupakkaverotus on savukkeiden osalta perustunut kolmen veroelementin yhdistelmään. Tähän asti tupakkaveron osuus sikarin hinnasta on ollut huomattavasti alhaisempi kuin savukkeilla, siksi markkinoille on tullut savukkeita muistuttavia, halvempia sikareita. Pelkkää arvoperusteista veroa korottamalla halvimpien sikareiden verotaso nousisi vähemmän kuin savukkeiden verotaso. Siksi EHYT kannattaa sikarien verorakenteen muuttamista vastaamaan savukkeiden ja itse käärittävien savukkeiden verotusta. Verotuksen korottaminen on tärkeää myös siksi, että tupakkalain makuainekielto ei koske sikareita. Makuaineet voivat lisätä erityisesti nuorten mielenkiintoa sikareita kohtaan. Lisäksi veronkorotusten tulisi painottua vielä esitettyä enemmän itse käärittäviin ja halpahintaisiin savukkeisiin. Tällä tapaa ehkäistäisiin nuorten tupakointia ja tasattaisiin väestöryhmien välisiä terveyseroja. Halvimpien tuotteiden pitää olla niin kalliita, että lopettaminen on myös pitkään tupakoineille mielekkäämpi vaihtoehto kuin halvempaan tuotteeseen vaihtaminen. Luonnoksessa ei esitetä muutoksia sähkösavukenesteiden verotukseen, koska aiemmin säädetyn veron vaikutuksista ei ole vielä tietoa. Nesteiden verotusta pitää jatkossa varautua korottamaan, jotta nuoret eivät aloittaisi tupakointia. EHYT painottaa, että saavuttaaksemme tavoitteen nikotiinittomasta Suomesta, säännöllisiä veronkorotuksia pitää jatkaa tasaiseen tahtiin myös näiden korotusten jälkeen. Lue lisää: ehyt.fi/uutiset 3


Alkoholilakiuudistus syksyllä eduskunnassa

Pitkään kestänyt alkoholilakiuudistus etenee viimein eduskuntaan. Juhannuksen alla hallituspuolueet pääsivät asiasta jälleen sopuun ja hallituksen hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmä kertoi kesäkuun lopussa, että alkoholilaki ”voi edetä eduskuntaan”. Teksti: Päivi Tiittanen / Kuvat: Minna Lehtinen ja Rodeo

P

aljon kiistaa herättänyt hallituksen esitys alkoholilain kokonaisuudistuksesta on viivästynyt useasti. Esimerkiksi keväällä neuvottelut jäädytettiin hetkellisesti, kun perussuomalaisten puoluekokouksesta seurasi hallituskriisi. Hallitus siis esittää, että kaupoissa, kioskeissa ja huoltamoilla saa myydä IV-oluita. Esitys sisältää myös valmistustaparajoitteesta luopumisen, mikä toisi ns. limuviinat kauppoihin. Hallituspuolueet eivät ottaneet huomioon lausuntokierroksella esitettyjä painavia perusteita siitä, miksi esitys uudeksi alkoholilaiksi on niin talouden, terveyden kuin hyvinvoinnin kannalta kielteinen.

Alkoholilain alkunäytös

Lakiesitys on menossa eduskuntaan näillä näkymin syyskuussa. Käsittely alkaa lähetekeskustelulla. Tässä keskustelussa ei tehdä lain sisältöä koskevia päätöksiä, vaan sen tarkoitus on 4

evästää valiokuntaa, jolle laki siirtyy seuraavaksi. Valiokuntakäsittely, jossa paikalle kutsutaan kuultavaksi muun muassa asiantuntijoita, kestää yleensä 1–2 kuukautta. Suurten lainsäädäntöhankkeiden käsittely vie kuitenkin useita kuukausia, jopa vuosia. Valiokunta jättää käsiteltävästä laista mietinnön. Sen valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa. Varsinaisen käsittelyn pohjana on valiokunnan mietintöön sisältyvät ehdotukset alkoholilaista. Mietinnössä voidaan poiketa hallituksen ehdotuksista merkittävästikin. Valiokunta voi myös ehdottaa, että lakiehdotukset hylätään osittain tai kokonaan. ”Mitään ei siis ole vielä lyöty lukkoon. Siksi on tärkeää, että pyrimme vaikuttamaan lain sisältöön koko syksyn. Niin jäsenjärjestöt kuin myös yksittäiset ihmiset. Tärkeä teko olisi esimerkiksi ottaa yhteyttä oman alueen kansanedustajaan”, sanoo toiminnanjohtaja Kristiina Hannula.


Alkoholilaki Q & A ”On tärkeää, että pyrimme vaikuttamaan lain sisältöön koko syksyn.”

Onko Viron viinaralli kasvussa?

Matkustajatuonnin osuus on pysynyt suhteellisen samana, lukuun ottamatta vuotta 2013 ja aivan viime aikoina tapahtunutta kasvua. Puhe kymmenen vuoden jatkuvasta kasvusta on liioittelua.

Kannattaako alkoholijuomien matkustajatuontia hillitä alentamalla alkoholiveroa?

Viime aikoina on ollut kirjoittelua siitä, että Suomen alkoholiveroa pitäisi laskea Viron matkustajatuonnin vähentämiseksi. Huomattavan alkoholiveron laskun vähentää alkoholin matkustajatuontia, mutta samalla alkoholiveron tuotto vähenee. Tämä koe tehtiin jo vuonna 2004, jolloin alkoholiveroa laskettiin keskimäärin 33 prosenttia, kun EU-tuomiset vapautuivat. Tämä lisäsi kotimaan myyntiä, mutta verotulot romahtivat. Alkoholin kokonaiskulutuksen kasvun myötä alkoholihaitat ja niistä aiheutuvat menot lisääntyivät.

Mitä Viron viinarallille käy tulevaisuudessa?

Milloin ja miten laista äänestetään? Eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Ensin käydään yleiskeskustelu, jonka jälkeen lakiehdotusta tai lakiehdotuksia käsitellään yksityiskohtaisesti. Tämän käsittelyn aikana tehdään mahdolliset valiokunnan mietinnöstä poikkeavat ehdotukset. Ensimmäisessä käsittelyssä hallituspuolueiden kansanedustajat saavat äänestää alkoholilain prosenttirajasta omantuntonsa mukaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että he saavat tehdä uusia esityksiä prosenttirajasta. Jos ensimmäisessä käsittelyssä tulee uusia esityksiä, niistäkin äänestetään. ”Kansanedustajien puheenvuoroissa on käynyt hyvin ilmi, että osalla on toiveita, että prosentti voisi olla hieman matalampi kuin hallituksen esityksessä. Osa toivoo taas, että prosentti olisi hieman korkeampi” , sanoo Hannula. Lakiehdotuksen toinen käsittely voi tapahtua aikaisintaan kolmen päivän kuluttua ensimmäisestä käsittelystä. Toisessa käsittelyssä päätetään vain lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä eli sen sisältöön ei enää tässä vaiheessa voida puuttua. Hallituspuolueet ovat sitoutuneet siihen, että kokonaisuudistusta kannatetaan lopullisessa käsittelyssä, vaikka äänestys prosenteista olisi päättynyt miten tahansa. ”Jos alkoholilaki ja etenkin prosenttiraja on ollut kiistan aiheena hallituspuolueissa, eivät oppositiopuolueidenkaan edustajat ole olleet asiasta yhtä mieltä. Kysymys on jakanut mielipiteitä myös oppositiossa.” Lain suunnitellaan astuvan voimaan 1. tammikuuta 2018.

Suomessa käytetään usein Viron viinarallia perusteluna alkoholipolitiikan vapauttamiselle ja veronalennuksille. Esimerkiksi olutveron puolittamista on viime aikoina ehdotettu keinona vähentää Viron matkustajatuontia. Argumenteissa unohdetaan, että Viro on nopeasti nostamassa omaa alkoholiverotustaan. Viro nostaa esimerkiksi oluen verotusta yli 160 prosenttia vuosien 2016 ja 2020 välillä. Viron valtionvarainministeriö on arvioinut, että olutlaatikko maksaa näiden korotusten jälkeen Virossa yli 18 euroa – ennen korotuksia hinta on 11 euroa. Esillä on ollut myös viinarallin siirtyminen Latviaan Viron veronkorotusten myötä. Autolla lauttamatka Helsingistä Tallinnaan kestää noin kaksi tuntia. Tallinnasta Latvian rajalle on matkaa noin 200 kilometriä.

Panimoala on kertonut työpaikkojen menetyksistä ja myös ravintola-ala on vaikeuksissa. Pitäisikö tällä perusteella vapauttaa alkoholilainsäädäntöä?

Alkoholilaki kaipaa uudistamista etenkin ravintoloiden toimintaedellytyksiin liittyvien turhien rajoitusten osalta, tämä tuo helpotusta myös ravintolayrittäjille. Alkoholipolitiikassa on kuitenkin tärkeää nähdä talouden kokonaiskuva, eikä vain tarkastella jonkin yksittäisen alan kannattavuutta. Alkoholin myynnin lisääntymisestä olisi epäilemättä taloudellista hyötyä panimoteollisuudelle ja alkoholia myyville yrityksille. Kulutuksen kasvu lisäisi kuitenkin hait­toja ja lasku siitä tulisi veronmaksajien ja muun elinkeinoelämän maksettavaksi. Alkoholimarkkinoiden toimintaa rajoitetaan kaikkialla maailmassa, koska alkoholi ei ole tavallinen kulutushyödyke, vaan aiheuttaa runsaasti haittoja. Viime kädessä on päättäjien arvovalinta, ulkoistetaanko haitat yhteiskunnan kustannettavaksi.

5


Lääkkeillä parannetaan työsuoritusta 15 prosenttia työelämässä olevista suomalaisista käyttää reseptillä saatavia psyyke- tai kipulääkkeitä, jotta työteho paranisi tai ylipäätään jaksaisi töissä. Päivittäin reseptilääkkeitä syö heistä noin kolmannes.

E

Teksti: EHYT / Kuva: Rodeo

HYT teetti keväällä kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin lääkkeiden ja huumeiden käyttöä työelämässä. Lääkkeitä käyttävistä puolet on viimeisen vuoden aikana käyttänyt reseptillä saatavia mietoja kipulääkkeitä (52 %). Noin kolmasosa heistä on käyttänyt masennus- ja ahdistuneisuuslääkkeitä (36 %), vahvoja kipulääkkeitä (35 %) ja unilääkkeitä (33 %). Puolet (51 %) käyttää lääkkeitä vähintään kerran viikossa. ”Tulokset kertovat siitä, että yhdet töiden jälkeen ei ole enää välttämättä se ainoa tapa, jolla työpäivän rasitus nollataan”, sanoo EHYTin aikuistyön päällikkö Antti Hytti. Tarvetta lääkkeiden käyttöön ovat kokeneet muita enemmän naiset, johtavat toimihenkilöt, johtavassa asemassa toimivat, ylemmät toimihenkilöt ja asiantuntijat.

6

Noin puolet kokevat vaatimusten lisääntyneen Kyselyyn vastanneista lähes puolet (45 %) kokee, että työ on muuttunut vaativammaksi viimeisen 12 kuukauden kuluessa. 79 % työssä käyvistä kokee työnsä psyykkisesti vähintään melko vaativaksi. Vain 2 %:lle työ ei ole psyykkisesti lainkaan vaativaa. Fyysisesti melko vaativaksi oman työnsä kokee 29 % vastaajista. ”Työnantajan pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että työ on organisoitu hyvin. Henkistä kuormitusta ei kaikilla työpaikoilla vielä tunnisteta eikä siihen osata puuttua ajoissa”, sanoo Antti Hytti. Noin neljäsosa (24 %) oli kokenut reseptilääkkeiden käytöstä aiheutuvan vähintään jonkin verran psyykkisiä haittoja. Kaikista vastaajista neljäsosa uskoo, että lääkkeiden ja huumeiden käyttö työelämässä on ilmiönä kasvussa.


D

UVONTA.F

I

PÄIH

EN E

A

MM

24

h

5 4 0 0 9 0800 AT T I A P U A

Päihdeneuvontapuhelimen kysyntä kasvussa Päihdeneuvontapuhelimeen tulee entistä enemmän soittoja. Vuosina 2015 ja 2014 soitettujen puhelujen määrä oli noin 5 500 vuotta kohden, kun vuonna 2016 oli jo yli 8 000 soittajaa. Avun tarve näyttää olevan yhä kasvussa. Kuluvan vuoden kesäkuun loppuun mennessä puhe­ luita tuli jo yli 5 500. Vastaamaan pystytään noin 80 %:in puheluista. ”Ihmisten avuntarve näyttää kasvaneen, vaikka osaa kasvusta selittää varmasti palvelun entistä tehokkaampi markkinointi”, sanoo EHYT ry:n suunnittelija Timo Glad. Neuvontapuhelin 0800 900 45 on tarkoitettu pää­ asiassa päihteiden käyttäjille, heidän läheisilleen ja am­ mattilaisille. Tyypillinen soittaja kaipaa tukea omaan tai läheisensä päihdeongelmaan.

Alkoholi on yleisin yksittäinen syy

Nuorista aikuisista viidesosa käyttää lääkkeitä 18–29-vuotiaista viidesosa (21 %) on käyttänyt reseptillä saatavia psyyke- tai kipulääkkeitä parantaakseen työsuoritustaan tai jaksaakseen työelämässä. ”Tämä on yleisempää kuin muissa ikäluokissa. Tulos tukee muitakin havaintoja siitä, että erityisesti nuoret aikuiset kokevat työelämän paineet usein liian koviksi,” Hytti sanoo. ”Voidaan kysyä, tunnistavatko esimiehet ja työterveyshuolto ne riskit, joita työuran alussa olevien elämäntapaan voi liittyä?” Hytti lisää. Huumausaineita ei käytetä yleisesti työssä jaksamiseen tai suorituskyvyn parantamiseen. Vastanneista 2 % oli käyttänyt huumausaineita tähän tarkoitukseen. Nuoret aikuiset ovat muita enemmän kokeneet tarvetta huumausaineille. ”Onneksi näyttää siltä, että huumausaineiden käyttö työpaineiden vuoksi on kohtalaisen vähäistä”, EHYTin asiantuntija Kim Kannussaari sanoo. Taloustutkimuksen kyselyyn vastasi tuhat 18–63-vuotiasta suomalaista toukokuussa 2017. Kysely julkistettiin Päihdepäivillä kesäkuun alussa.

Alkoholi on yleisin yksittäinen asia, jonka vuoksi apua haetaan. Vuonna 2016 alkoholia käsiteltiin 53 % arkipäi­ visin tulleista puheluista ja 68 %:ssa iltaisin, öisin ja vii­ konloppuisin tulleista puheluista. ”Tämä kertoo siitä, että alkoholi on yhä se suuri huo­ len ja ongelmien aiheuttaja Suomessa. Siksi hallituksen esitys uudeksi alkoholilaiksi, joka toisi esimerkiksi nelos­ oluen kauppoihin ja kioskeihin, tuntuu huonolta ratkai­ sulta. Lisääntyneellä tarjonnalla on taipumus lisätä on­ gelmia”, Glad sanoo. Päihdeneuvontapuhelimessa kuulee, kuinka päihde­ ongelma ei ole vain käyttäjän oma asia, vaan se heijastuu laajalti myös lähipiiriin. Läheisistä tyypillinen soittaja on keski-ikäinen nainen, jonka puolisolla on alkoholiongelma. ”Tai äiti, joka on hädissään lapsensa huumeiden tai lääkkeiden käytöstä. Näiden vanhempien ei ole helppoa löytää tahoa, josta saisi apua tilanteeseen”, Glad sanoo. EHYTin ja Helsingin Diakonissalaitoksen Päihdeneu­ vontapuhelimeen voi soittaa ympäri vuorokauden kaik­ kialta Suomesta. Puhelimeen vastaavat päihdekysymyk­ siin perehtyneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Soittaja voi puhua anonyymisti eikä puheluja nauhoiteta.

7


Samanlaisen kohtelun ihanteesta kohti moninaisuuden huomiointia Sateenkaarinuorten yhdenvertaisen kohtaamisen toteutuminen päihdeja mielenterveyspalveluissa vaatii aktiivisia toimia: ammattilaisten ammattitaidon kehittämistä , tietämyksen lisäämistä ja hyvien käytäntöjen luomista palveluihin.

T

Kuvat: Minna Lehtinen

ämä ilmenee tuoreesta tutkimusraportista ”Ehkä ne on senkin takia ollu hiljaa” – ammattilaisten valmiudet kohdata sateenkaarinuoria ja huomioida moninaisuutta päihde- ja mielenterveyspalveluissa (Nuorisotutkimusverkosto 2017). Aiemmasta tutkimuksesta tiedetään, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret kohtaavat arjessaan erilaisissa ympäristöissä ennakkoluuloja ja syrjintää, jotka altistavat päihde- ja mielenterveyshäiriöille. Avun ja tuen hakeminen voi kuitenkin olla nuorelle vaikeaa. Huoli siitä, ettei tule nähdyksi ja kohdatuksi omana itsenään, voi estää nuorta hakeutumasta

8

palveluun tai kertomasta itselleen merkityksellisistä asioista. Tutkimuksessa kysytään, miten päihde- ja mielenterveystyön ammattilaiset kohtaavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia nuoria ja huomioivat moninaisuutta työssään. Vaikka sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden huomioimista pidetään tärkeänä, on palveluissa vielä monin paikoin kehitettävää. Palveluiden käytännöissä ja työntekijöiden osaamisessa ja tietämyksessä on paljon vaihtelua, eikä palveluissa ole juurikaan yleisiä linjauksia tai käytäntöjä yhdenvertaisen kohtaamisen varmistamiseksi ja vähemmistöjen huomioimiseksi. ”Samanarvoisuuden ajatus tulee

ammattilaisilta selkärangasta, mutta yhteiskunnan eriarvoistavia rakenteita ei tunnisteta. Hyvästä tahdosta huolimatta sateenkaarinuorten elämään vaikuttavia tekijöitä tai vähemmistöasemaa ei osata ottaa huomioon”, toteaa tutkija Noora Hästbacka. Monet tutkimukseen osallistuneista ammattilaisista korostavat nuorten samanarvoisuutta ja samanlaista kohtelua työskentelyn lähtökohtana. Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoleen liittyvät kysymykset jäävät työskentelyssä kuitenkin helposti huomioimatta, vaikka ne voisivat olla nuorelle merkityksellisiä. Tällöin sateenkaarinuorten kokemukset esimerkiksi syrjinnästä, omaan itseen liittyvistä epävarmuuksista tai toisaalta myös


positiivisista asioista, kuten seurustelukumppanista tai omaan identiteettiin liittyvistä voimavaroista, saattavat jäädä työskentelyssä pimentoon. Samalla sukupuolta ja seksuaalista suuntautumista koskevat normit ja väärät oletukset sekä niiden vaikutus mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön jäävät palveluissa usein tunnistamatta. ”Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoleen liittyvät normit ja oletukset ovat usein näkymättömiä, mikä voi johtaa tahattomaan syrjintään. Myös vähemmistöihin kohdistuvat ennakkoluulot ja stereotypiat sekä nuorten kokemusten vähättely tai sivuuttaminen tulevat ammattilaisten kertomuksissa esille sateenkaarinuorten kohtaamisen ongelmina”, kertoo tutkija Inka Sirén. Raportti tarjoaa uutta tietoa ja käytännön välineitä ammattilaisille ja alaa opiskeleville sekä konkreettisia ehdotuksia palvelujen kehittämiseksi. Koulutusta tarvitaan niin seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta kuin näkymättömien sosiaalisten esteiden tunnistamiseksi. Palveluissa tulisi paitsi noudattaa syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden periaatteita, myös pitää niitä selkeästi esillä. Palveluun hakeutuvan nuoren kannalta on tärkeää, että ammattilaiset kantavat vastuun hyväksyvän ja avoimen ilmapiirin luomisesta. Tätä silmällä pitäen raporttiin on koottu ammattilaisille suunnattuja hyviä käytäntöjä sateenkaarinuorten kanssa työskentelemiseen ja moninaisuuden näkyväksi tekemiseen. Myös työyhteisöissä olisi tärkeää pyrkiä luomaan tätä koskevia yhteisiä käytäntöjä sekä kehittää avointa keskustelukulttuuria, jossa omia ennakkoluuloja ja epävarmuuksia on mahdollista oppia tunnistamaan. Tilaa tai lue tutkimusjulkaisu osoitteessa nuorisotutkimusseura.fi. Tutkimushankkeen toteutti Nuorisotutkimusverkosto yhteistyössä Seta ry:n ja EHYT ry:n kanssa. Jatkossa EHYT ry jalkauttaa ammattilaisille suunnattuja hyviä käytäntöjä, joilla voi huomioida sateenkaarinuoria ja tehdä moninaisuutta näkyväksi. EHYT julkaisee aiheesta huoneentaulun syksyllä 2017.

Miten ammattilainen voi huomioida sateenkaarinuoren?

Kolumni

”Se liittyy mun mielestä semmoseen uskallukseen ylipäätään olla oma itsensä. Ja kun ehkä riippuvuuteenkin liittyy monesti niin paljon häpeetä ja semmosta salailua ja valehtelua ja kaikkee tämmöstä. Niin jotenkin että uskaltais kasvaa omaksi itsekseen, niin että voi luottaa siihen että mua ei hylätä tai aleta syrjimään tai halveksumaan sen takii mitä mä oon. Ni se on ehkä mun mielest semmonen kaikist tärkein.” (Häsbacka & Sirén 2017, 64.)

S

etan, EHYTin ja Nuorisotutkimusverkoston tutkimusraportti ”Ehkä ne on senkin takia ollu hiljaa” – Ammattilaisten valmiudet kohdata sateenkaarinuoria ja huomioida moninaisuutta päihde- ja mielenterveyspalveluissa julkaistiin alkukesästä. Tutkimuksessa kartoitettiin, miten hyvin päihde- ja mielenterveysalan ammattilaiset osaavat kohdata nuoria, joiden seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti tai tapa ilmaista sukupuolta eroaa vallitsevista normeista. Jokaisella nuorella on oikeus saada yhdenvertaista palvelua. Raportin mukaan ammattilaisten kyvyssä kohdata sateenkaarinuoria ja moninaisuutta on kuitenkin vielä paljon kehitettävää. Askelia kohti yhdenvertaisuutta voi hakea esimerkiksi näiden neuvojen avulla: Ota nuoren kokemus omasta sukupuolesta annettuna ja tue häntä sukupuolen pohdinnassa. Nuori tarvitsee tulla arvostetuksi ja kohdatuksi sellaisena kuin on. Tämä tukee nuoren mielenterveyttä ja vähentää aikuisiän päihteiden käyttöä. Ole tietoinen siitä, että on olemassa sukupuolia koskevia yleisiä käsityksiä, jotka voivat näkyä sisäistettyinä paineina olla tietynlainen. Pyri purkamaan näitä odotuksia puheessasi. Tule tietoiseksi myös omista sukupuolittuneista käsityksistäsi ja toimintatavoistasi sekä työpaikan toimintakulttuurin sukupuolittuneista käytänteistä. Ovatko ne tarpeellisia? Ketä ne hyödyttävät, ketä sulkevat ulkopuolelle? Voisiko niitä purkaa jotenkin? Jos olet ammattilaisena epävarma jostakin aiheesta tai sinulla on vähemmistöryhmiin liittyviä stereotypioita, se näkyy herkästi läpi. Sateenkaarinuoria on kaikissa palveluissa, kaikilla paikkakunnilla, joten hae tietoa aiheesta etukäteen ja vaadi koulutusta työyhteisöllesi. Tieto on paras lääke epävarmuuteen ja ennakkoluuloihin. Joskus sateenkaareva identiteetti ei ole merkittävä nuoren silloisessa elämäntilanteessa, mutta toisinaan taas on. Kysymysten avulla voit selvittää, onko esimerkiksi nuoren sukupuoleen liittyvä pohdinta kytköksissä hänen silloiseen vointiinsa. Voit kysyä esimerkiksi, koetko voivasi olla oma itsesi? Oletko tyytyväinen sukupuoleesi tällä hetkellä? Olennaista on usein myös lähipiirin tai muiden ihmisten suhtautuminen. Miten vanhemmat tai ystävät ovat suhtautuneet nuoren kaapista tuloon? Onko nuori ylipäänsä kertonut asiasta ja jos ei, niin miksi? Sateenkaarinuoret saattavat kokea paljon ulossulkemista ja eristämistä. On siis tärkeää, että ammattilainen huomioi moninaiset identiteetit ja välttää normien vahvistamista.

Heta Hölttä

nuorisotyön koordinaattori, Seta ry Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, jonka yhtenä tavoitteena on, että seksuaalija sukupuolivähemmistöt saavat yhdenvertaista palvelua.

9


Julkaisut

Smokefree-luokkakilpailu alkaa taas EHYTin Smokefree-luokkakilpailu alkaa 1. lokakuuta 2017. Kilpailussa yläkoululaiset tekevät yhteisen lupauk­ sen olla ilman nikotiinituotteita eli nuuskaa, tupakkaa ja sähkösavukkeita puolen vuoden ajan. Viime lukuvuonna kilpailuun osallistui yli 1 200 luokkaa ympäri Suomea, yhteensä yli 22 500 oppilasta. Lisätietoja: smokefree.fi.

Eläkeläisille oma rahapeliopas Ennen rahapelit tarkoittivat baarien pajatsoa, arpoja ja vakioveikkausta. Nyt rahapelejä on joka nurkalla ja netissä, joten kannattaa tietää, miten ne toimivat. Kolme eläkeläisjärjestöä ja EHYT ovat julkaisseet ra­ hapelioppaan, jossa kerrotaan peleistä, pelaamisesta ja sen haitoista. Jäsenyhdistykset voivat tilata opasta osoitteesta annikki.pesonen@ehyt.fi.

YHDISTYKSEEN VAHVUUTTA MEDIASIVISTYKSELLÄ! Tilaa uutiskirjeitämme EHYT Uutisia kertoo ajankohtaisista asioista ja toiminnasta jäsenjärjestöille, kohtaamispaikoille ja vapaaehtoisille. Uutiskirje ilmestyy kerran kuussa. Ehkäisevän päihdetyön TEEMA-uutiskirje Ehkäisevän päihdetyön TEEMA on Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston sekä EHYT ry:n yhteinen ajankohtaiskatsaus, jossa keskitytään kuukausittain yhteen aihepiiriin. Lähetä juttuvinkkejä tai ideoita: viestinta@ehyt.fi Tsemppaajat-uutiskirje kertoo koulumaailman keskeiset kuulumiset sekä ajankohtaiset terveiset ehkäisevän päihdetyön kentältä. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) uutiskirje kokoaa tutkimusten tulokset ja kertoo hankkeen kuulumiset noin kaksi kertaa vuodessa. 

www.ehyt.fi/tilaa-uutiskirje

10

Verkko on täynnä sekalaista tietoa ja monenlaista tekijää ja toimijaa. Miten yhdistys saisi itselle näkyvyyttä ja omaa viestiä eteenpäin? EHYT ry:n ja Eläkeliiton yhteinen LähiVerkko-projekti on kehittänyt Netikäs-mediasivistysmateriaalin ikäihmisille, mutta se sopii myös yh­ distysten eri-ikäisten jäsenten media­ taitojen parantamiseen. Materiaalista on tullut paljon hyvää palautetta ja siitä on saatu hyviä ideoita ja suuntia yhdistysten viestinnän kehittämi­ seen. LähiVerkko-projektin projektisuunnittelija Ida-Maria Tanhua on mu­ kana EHYTin aluefoorumeissa Netikäs-työpajalla. Ajatuksena on herä­ tellä meistä jokaista pohtimaan omia mediataitojamme, mutta erityisesti tarkastelemaan, miten ja miksi yhdistyksen pitäisi toimia suhteessa me­ diasivistykseen. Mediasivistyksen kautta yhdistys saa itselleen uusia voimavaroja ja keinoja tavoittaa ihmisiä, niin uusia jäseniä kuin päättäjiäkin. Toisena ulottuvuutena on myös yhdistyksen imagon parantaminen. Jos yhdistys toimii mediamaailmassa osaavasti, on se monista mielenkiintoisempi ja luotettavampi kuin toimija, joka ei ymmärrä esimerkiksi sosiaalisen me­ dian pelisääntöjä.


Päihteet puheeksi pelaamalla – webinaarit järjestetään 26. syyskuuta ja 12. lokakuuta Päihteet puheeksi pelaamalla -webinaareissa esi­ tellään neljä erilaista digitaalista peliä, joiden avulla voi ottaa päihdeteeman puheeksi sekä nuorten että aikuisten kanssa. En­ simmäisessä webinaarissa 26.9. klo 15–16 esitellään nopeasti pe­ lattavat Hukkaputki- ja Fume -oppimispelit. Toisessa webinaa­ rissa 12.10. klo 15–16 tutustutaan tarinallisiin ja pidempi kestoisiin Frankly- ja Lydia-peleihin. Kaikki neljä peliä soveltuvat hyvin esimerkiksi oppitunneille, teemapäiviin tai pienryhmiin. EHYTin verkkoyksikkö järjestää webinaarit Turun yliopiston, A-klinikkasäätiön ja Platonic Part­ nership peliyrityksen kanssa. Lisätietoa webinaareista sekä osallistumisohjeet löytyvät osoitteesta www.bit.ly/PPPwebinaarit

SEKASIN-CHATISSA NUORET SAAVAT PUHUA MISTÄ VAIN Sekasin-chatissa nuoret saavat puhua kaikista mieltä askarruttavista aiheista nimet­ tömänä ja luottamuksellisesti. Chat tarjoaa nuorille keskusteluapua vuoden jokaisena päivänä, maanantaista perjantaihin klo 7–24 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin 15–24. Chatissa nuorten kanssa keskustelevat mielenterveyden ammattilaiset ja koulutetut vapaaehtoiset. Sekasin-chat pyörii Mielenterveysseuran ja järjestöjen yhteistyönä, myös EHYT ry osallistuu chatin päivystykseen. Sekasin-chattiin pääsee juttelemaan osoitteessa sekasin247.fi 11


Nuorisotapahtumien kesä

EHYT osallistui tänä vuonna nuorten päihteettömän kesänvieton edistämiseen jakamalla jäsenyhdistyksilleen ja muille toimijoille rahallista tukea nuorille suunnattuun toimintaan. Tukea saaneille toimitettiin myös Selvin päin kesään -kampanjan sekä EHYTin materiaaleja. Tuen myöntämiskriteereinä olivat, että toiminta kohdistuu pääasiallisesti nuoriin, toiminta on päihteetöntä, toiminta toteutetaan pääasiassa vapaaehtoisvoimin ja toiminta on voit-

toa tavoittelematonta ja kaikille avointa. 4610 euron suuruinen tuki jaettiin huhtikuussa yhdeksälle toimijalle ja tapahtumia ja toimintoja järjestettiin pitkin kesää. Tapahtumiin osallistui noin 700 henkilöä. Yksi tapahtumista oli Elä Terveesti ry:n järjestämä nuorille suunnattu linjaautomatka Harjavallasta Tiedekeskus Heurekaan Vantaalle. Yhdistys halusi tukea paikallisten nuorten toimintaa ja samalla esitellä heille omaa toimintaansa. Onnistuneella matkalla oli paljon nuoria, jotka olivat tyytyväisiä järjestelyihin. Matka maksoi nuorille viisi euroa, mikä mahdollisti monen osallistumisen matkalle. Elä Terveesti ry tarjosi yhdessä EHYTin kanssa pääsyliput Heurekaan, linja-autokuljetuksen sekä matkaeväät. YAD Street Team järjesti kesäkampanjan #streittinäkesällä, jossa nuoret julkaisivat omia #streittinäkesällä -kuviaan Instagramiin ja tekivät kuvaan liittyvän tehtäväpalautuksen. Kaikille tehtävän suorittaneille lähetettiin muun muassa EHYTin ja YADin materiaalia. Kaikkien osallistuneiden kesken arvottiin kesän lopussa suurempia palkintoja. Kampanjan tavoitteena oli vahvistaa

nuorten omaa huumeetonta identiteettiä sekä mahdollistaa vertaisvaikuttaminen nuorten omissa lähiverkostoissa sosiaalisessa mediassa. Nuorille järjestettiin myös liikunnallista toimintaa. Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry järjesti kesän aikana kuusi HALIKU -tapahtumaa (harrasta, liiku ja kuntoile). Aiheina olivat onginta Kokemäenjoen rannassa, sulkapallon pelaaminen, eläinten, lintujen ja kasvien tunnistaminen Polsanluodossa, liikennesääntöihin tutustuminen Kirjurinluodon liikennepuistossa sekä minigolf. Savo-Kymen Vesaiset, Keski-Suomen Vesaiset ja Itä-Savon Vesaiset järjestivät elokuun alussa Äksönleiri3:n Toivakassa. Lapsille ja nuorille suunnatulla leirillä muun muassa ulkoiltiin, uitiin, retkeiltiin, käytiin paikallisessa kesäteatterissa ja Nokkakiven huvipuistossa. Sää suosi iloisia leireilijöitä. Lisäksi tukirahalla järjestettiin musiikkitapahtuma, skeittikilpailu, opiskelijakuntapäivät sekä tunnelmallinen lyhtyilta.

Päihdepäivillä kaikkien aikojen kävijäennätys Päihdepäivillä vieraili kahden päivän aikana yhteensä 1000 ihmistä ja tapahtumassa oli huikeat 156 puhujaa, kokemusasiantuntijaa ja panelistia. Osallistujamäärä oli kaikkien aikojen ennätys ja lippuja myytiin 150 kappaletta enemmän kuin vuonna 2016. Osallistujamäärä näkyi seminaareissa: suositumpiin tilaisuuksiin sai jonottaa, jotta olisi päässyt varapaikalle. EHYTin koulutussuunnittelijan Annika Elorannan mukaan tänä vuonna yllättävintä oli vieraiden monipuolisuus. ”Minulle kerrottiin usein, miten esimiehet olivat kannustaneet työpaikallaan työntekijöitä osallistumaan Päihdepäiville. Sen seurauksena tapahtumassa oli paljon sellaisiakin osallistujia, joita ei aikaisemmin oltu nähty, kuten kätilöitä, poliiseja, lastensuojelun henkilökuntaa ja psykologeja”, Eloranta kertoo. Päihdepäiviä vietettiin Helsingin Kulttuuritalolla 6.–7. kesäkuuta 2017.

12

Päihdepäivillä sai sovitella kukkahattuja ja ottaa kuvan itsestään sosiaaliseen mediaan. Kuva: Marja Väänänen


Kilpisjärvellä hiihdettiin juhannuksena Kilpisjärven liikuntajuhannusta vietettiin 23.–25. kesäkuuta. Ju­ hannuksen ohjelma oli perinteinen: perjantaina juhannusaatto­ na hiihtoa ja lauantaina Kilpis-pistesuunnistusta. Sunnuntaina vuorossa oli ensin saappaanheittoa ja lopuksi vuorijuoksu Saa­ nan huipulle yli kilometrin korkeuteen. Lajeissa kisailtiin pääosin huumoria silmäkulmassa. Hiihtäjiä oli 134, mikä on uusi ennätys.

Troolari Ainan meriretkellä saatiin nauttia peilityynestä säästä Kunnon Elämä Turun aluekeskus järjesti 17. kesäkuuta pe­ rinteisen meriretken troolari Ainalla. Raisiosta alkanut retki oli suunnattu EHYT ry:n jäsenyhdistysten toimijoille. Upea, peilityyni sää hemmotteli retkeilijöitä, jotka kulkivat troola­ rilla Hahdenniemestä Saaronniemen kautta Teersaloon.

Vicious, Altius, Fortius – miltä huumemaailma voisi näyttää?

i

Kajaan

Kajaanissa pidettiin 13. kesäkuuta paikallisten EHYT ry:n jäsenjärjestöjen toimesta Vicious, Altius, Fortius – lyhytelokuvan ensinäytös. Elokuva on fiktiivinen kuvaus kajaanilaisesta huumekulttuurista ja samalla huumetie­ toisku. Sen tekijänä ovat elokuva-alan ei-ammattilaiset, Spartak Kajaanin aktiivit. Lyhytelokuva hätkähdyttää jopa päihdealan ammattilaista. Se tun­ tuu niin rajulta ja todelliselta. Elokuvan teemoina ovat vanhempain huoli huumeista, käyttäjien karu arki ja paikallisen huumekaupan tylyys. Pohjois-Suomen aluefoorumissa sinunkin on mahdollista nähdä tämä elokuva.

13


Järjestötoiminnan kuulumisia Jiri Sironen

Hyvää syksyn alkua!

N

yt on hyvä aika päättää syksyn toiminnasta sekä tapahtumiin, kampanjoihin ja koulutuksiin osallistumisesta. Marraskuisen EPT-viikon julisteet on jo postitettu jäsenyhdistyksille. Aluefoorumit ja Asunnottomien yö lähestyvät lokakuussa. Vaikuttamistoiminnassa on käynnissä viimeiset ponnistukset alkoholilain uudistukseen vaikuttamisessa. STEA:n Suomi 100-hankehaussa EHYTin hankeidea ei saanut rahoitusta. EHYTille ja YADille on sen sijaan myönnetty ESR-rahoitusta Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -projektiin. Suunnitelmana on, että hankkeen työntekijät sijoittuvat eri puolille Suomea.

Henkilöstöuutisia

EHYTin isoja uutisia on toiminnanjohtaja Kristiina Hannulan nimitys STEAn johtajaksi 1.9. alkaen. EHYTin uudeksi toiminanjohtajaksi valittiin Juha Mikkonen. Hän aloittaa toimessaan vuoden loppuun mennessä. Etelä-Suomen yhdistysten tukena, aluekoordinaattori Heli Vaijan perhevapaan sijaisena on aloittanut Elisa Aarnio. Marjut Ristolainen jatkaa Pohjanmaan aluekoordinaattorina Miia Hietaniemen perhevapaan sijaisena lokakuun loppuun saakka. Annikki Pesonen sijaistaa järjestösihteeri Teresa Tenkasta edelleen syksyyn 2018 saakka.

Hallituksen kuulumisia

Toiminnanjohtajan valinnan lisäksi EHYTin hallitus on hyväksynyt uusia jäseniä. EHYTin uusiksi jäseneksi on hyväksytty KRIS-Suomen keskusliitto ry, Koulutus Elämään Säätiö, BadBaaDo ry, Suomen Vanhempainliitto ry sekä Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Aluejärjestö UUTTA ry. Toimintansa on purkanut Terveys ry:n Halikon yhdistys. Tähtiverstas ry ilmoitti jäsenyytensä päättymisestä yhdistyksen toiminnan vähyyden johdosta. EHYTin valtuusto kokoontuu syyskokoukseensa 14.11.

• Vuosisadan liikenneteko -kampanja käynnistyy • Tipaton tammikuu -kampanja • Toimintatukihakemusten jättäminen EHYT ry:lle

14

tammi

Osallistu aluefoorumeihin! Aluefoorumit ovat EHYTin paikallistoimijoiden yhteistyön ja koulutuksen paikkoja, joihin ovat tervetulleita jäsenyhdistykset vapaaehtoisineen, hallituksen ja valtuuston jäsenet, kohtaamispaikkaverkoston jäsenet sekä muut EHYTin toiminnassa olevat vapaaehtoiset. Aluefoorumeissa julkistetaan kunkin alueen Vuoden vapaaehtoinen sekä Elokolo-vapaaehtoinen. Aiheina on mm. kampanjatuki, jäsenoppaat, ånnitoiminta, rahapelaaminen ja Lähiverkko-projektin toiminta. Katso ajankohdat takasivun mainoksesta ja ilmoittaudu mukaan. Matkat, majoitus ja ruokailu ovat osallistujille ilmaisia.

Jäsenkyselyitä tulossa

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) tiedonkeruu jatkuu. Järjestöjen roolit ja identiteetit -osahankkeessa tarkastellaan järjestöjen vaikuttamistoimintaa, toimijoiden osallisuutta ja toiminnan rahoitusta. Kysely tulee vastattavaksi EHYTin jäsenyhdistyksiin syyskuussa. Yhdistyksen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen tulee viesti, jossa on henkilökohtainen linkki sähköiseen kyselyyn. Hankkeen tutkija Sari Jurvansuu Sininauhaliitosta antaa mielellään lisätietoja tutkimuksesta ja auttaa tarvittaessa vastaamisessa. EHYTin oma jäsenkysely toteutetaan loppuvuodesta.

Toimintatuen raportointi ja hakeminen

EHYTin rahallisen toimintatuen raportointilomake tältä vuodelta on nyt avoinna verkkosivuilla. Raportointi tulee tehdä vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2018 tukea voi hakea joulukuusta alkaen ja haku päättyy tammikuussa. Lue lisää www.ehyt.fi/toimintatuki

Iloa ja intoa syksyn toimintaan Seuraa muita ajankohtaisia tapahtumia verkkosivujen tapahtumakalenterista ja kuukausittaisesta EHYT Uutisia -uutiskirjeestä.

Nähdään aluefoorumeissa!

• Toimintatukipäätökset ja • Vuosikokoukset (jonka jälkeen ed. vuoden • Mediataitoviikko toimintakertomuksen ja (helmikuun toinen viikko) tilinpäätöksen toimitta- • Maailman terveys• Ystävänpäivä 14.2. minen EHYT ry:lle) päivä 7.4. • Kansanterveyspäivä 16.2. • Edustajakokous 18.3. • Kuntavaalit 9.4. helmi

maalis

huhti

• Kohtaamispaikkapäivät Savonlinnassa 4.–5.5. • Selvin päin kesään -kampanja • Maailma kylässä ja mahdollisuuksien torit • Maailman tupakaton päivä ja Savuton Suomi -päivä 31.5. • Päihdepäivät 6.–7.6. touko

kesä


Auta asunnotonta – lahjoita lapaset Juha Mikkonen EHYTin toiminnanjohtajaksi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi on nimitetty Juha Mikkonen. Asunnottomien yötä vietetään jälleen 17. lokakuuta YK:n köyhyyden vastaisena päivänä. EHYT järjestää tänä vuonna talkoot, joissa kerätään käsineitä asunnottomille. Käsineet jaetaan Asunnottomien yön tapahtumissa ym­ päri Suomen. Kuka tahansa voi osallistua talkoisiin esi­ merkiksi neulomalla lapaset, kaivamalla kaapeista käyt­ tämättä jääneitä käsineitä tai ostamalla hanskat. Pääasia, että käsineet ovat ehjiä ja puhtaita. Erityisesti tarvetta on miesten käsineille. Keräämme käsineitä 10. lokakuuta asti. Käsineet voi postittaa EHYTin keskustoimistolle tai toimittaa mm. EHYTin aluetoimistoihin ja Elokoloihin. Kaikkien keräys­ pisteiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.ehyt.fi/ kerayspisteet. Postitse käsineitä voi lähettää osoitteeseen EHYT ry / Marjo Rinne, Elimäenkatu 25–27, 00510 Helsin­ ki. Kampanjatalkoiden etenemistä voi seurata Faceboo­ kissa www.facebook.com/events/347184435710302 Yhdistys voi halutessaan osallistua kampanjaan jaka­ malla käsineitä Asunnottomien yön tapahtumassa. Kiin­ nostuneet yhdistykset voivat ottaa yhteyttä EHYTin kam­ panjakoordinaattoriin tai alueensa aluekoordinaattoriin.

Juha Mikkonen on terveyden edistämisen ja kansalaisjärjestötoiminnan asiantuntija. Viimeiset 15 vuotta Mikkonen on toiminut sosiaali- ja terveysalan järjestöissä hankkeiden vetäjänä sekä monipuolisissa luottamustehtävissä. Hänellä on laaja-alaista kokemusta järjestötoiminnan johtamisesta Suomessa ja EU-tasolla. Tällä hetkellä Mikkonen koordinoi Suomen Mielenterveysseuran toteuttamaa ja valtioneuvoston kanslian rahoittamaa YhdessäMielin-hanketta, jossa kartoitetaan toimivia malleja päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämiseksi osana sote-uudistusta. Tätä ennen hän on toiminut Maailman terveysjärjestö WHO:n asiantuntijana ja konsulttina Kööpenhaminassa sekä tutkijana Yorkin yliopiston terveyspolitiikan ja -hallinnon laitoksella Kanadassa. Koulutukseltaan Mikkonen on valtiotieteiden maisteri ja sosiaalipsykologi. Mikkonen on julkaissut kirjoja, artikkeleita ja raportteja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä suomeksi, englanniksi ja ranskaksi. Hänellä on laajat verkostot terveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön toimijoihin sekä päättäjiin Suomessa ja ulkomailla. Uusi toiminnanjohtaja aloittaa tehtävässä loppuvuoden aikana. Tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Asunnottomien yön tapahtuman järjestämiseen voi käydä lukemassa vinkkejä osoitteessa www.ehyt.fi/fi/asunnottomien-yon-tapahtuman-jarjestaminen.

• SuomiAreena heinä

• Koulujen alkaminen elo

• Liikenneturvallisuusviikko syys

• 17.10. Asunnottomien yö (YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä) • Vanhusten päivä ja viikko (lokakuun 1. sunnuntai ja sitä seuraava viikko) loka

• EPT-viikko (viikko 45) • Kansallinen pelipäivä marras

• Anna lapselle raitis joulu -kampanja • Vapaaehtoistoiminnan päivä • Toimintatukiraportit EHYT ry:lle joulu

15


uutisia

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään marraskuussa Ehkäisevän päihdetyön viikon 6.–12.11. teemana on tänä vuonna ikäihmisten päihteidenkäytön puheeksiotto. Viikon tunnuslause on: Koska on hyvä hetki – Ota päihteet puheeksi. Ikääntyneiden alkoholinkäyttö on lisääntynyt viime vuosina. Liiallisen alkoholinkäytön taustalla voi olla esimerkiksi yksinäi­ syyttä, tarpeettomuuden tunnetta tai kokemus elämän mielek­ kyyden katoamisesta. Monet ikäihmiset käyttävät myös sään­ nöllisesti lääkkeitä, ja alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutukset voivat aiheuttaa terveydelle vakaviakin haittoja. Ehkäisevän päihdetyön viikolla kannustetaan niin ammattilaisia kuin ikään­ tyneiden läheisiä, ystäviä ja perheenjäseniä ottamaan päihteet rohkeasti puheeksi. Yhdistykset voivat osallistua EPT-viikkoon esimerkiksi • järjestämällä luennon tai paneelikeskustelun • kirjoittamalla mielipidekirjoituksen paikallislehteen • järjestämällä päihteetöntä toimintaa senioreille, kuten tanssit • haastamalla paikallisen toimijan kokeilemaan puheeksiottoa osana toimintaansa Yhteistyömahdollisuuksia voi kysyä Suomen Punaisen Ristin paikallisosastoista ja muista EPT-verkostoon kuuluvien järjestö­ jen paikallisyhdistyksistä. Lisätietoja: www.ept-verkosto.fi/ept-viikko

Ota

päihteet

puheeksi

Jos ikäihmisen päihteidenkäyttö huolettaa, siitä kysyminen ei lopulta vaadi paljon aikaa. Työkaluja ja tukea: www.kysyminenkannattaa.fi Koska on hyvä hetki.

Kartta eläkkeelle!

Elämänpolun risteyksessä -koulutus auttaa eläkkeelle siirtymisessä. Tänä syksynä EHYT ry toteuttaa yhdessä Eläkeliiton ja Seu­ rakuntaopisto Agricolan kanssa ensimmäistä kertaa Elämänpo­ lun risteyksessä -koulutuksen. Kyseessä on eläkkeelle siirtymi­ seen valmentavasta kolmen päivän kurssista. ”Kun ihminen lähtee ulkomaanmatkalle, hän usein selvittää etukäteen kohteesta tarkempia tietoja matkaoppaan ja kartan kanssa. Yhtä lailla elämän eri vaiheissa on hyvä saada tuleviin elämänmuutoksiin tueksi karttoja ja opastusta. Elämänpolun ris­ teyksessä -koulutus antaa tukea ja voimavaroja eläkkeelle siirty­ miseen ja kokonaan uuteen elämänvaiheeseen”, kertoo kurssin kouluttaja Marjaana Kanerva. EHYT ry lähti yhdessä Eläkeliiton kanssa mukaan pilottiko­ keiluun, tarjoamalla neljälletoista osallistujalle kurssin ilmaiseksi. ”Vuonna 2013 päättyi EHYTin Onks’ uutta tietoo? -hanke, jos­ sa etsittiin ratkaisuja eläkeikäisten alkoholihaittojen ehkäisyyn yhdessä kahden jäsenjärjestömme EKL:n ja Eläkeläiset ry:n kanssa. Jo tuossa hankkeessa tunnistimme ne haasteet, joita osalla ikääntyneitä liittyy eläkkeelle jäämiseen, mutta emme va­ litettavasti päässeet kokeilemaan, miten juuri tähän haasteeseen voitaisiin vastata. Elämänpolun risteyksessä -koulutus ottaa nyt tämän odotetun askeleen”, iloitsee EHYTin aikuistyön päällikkö Antti Hytti. 16

Koulutuksessa tarkastellaan omaa elämää ja etsitään sieltä voimavaroja uuteen. Mennyt, nykyhetki, tulevaisuus, haaveet ja odotukset ovat läsnä kolmen päivän koulutuksessa. Vaikka kurssi antaa eniten omaan elämän hallintaan, antaa se myös mahdollisuuden toimia vapaaehtoisena ryhmänohjaajana muil­ le eläkkeelle siirtyville. Omia Elämänpolun risteyksessä -ryhmiä toivotaan muodostuvan eri puolille Suomea. ”Monet eläkeikäiset kokevat, että he haluaisivat olla käytän­ nön työssä tukemassa myös omia ikätovereitaan. Elämänpolkuryhmät voisivat olla yksi tapa tähän, ja niitähän voisi järjestää vaikka Elokoloissa ja muissa kohtaamispaikoissa”, ideoi Hytti. Tietolaatikko:

Järvenpäässä Seurakuntaopistolla toteutettavista ryh­ mistä ensimmäinen on 6.–8. lokakuuta ja toinen 10.–12. marraskuuta. Kurssi on tarkoitettu kohta eläkkeelle jääville tai muutaman vuoden sisään eläkkeelle siirtyneil­ le. Marraskuun ryhmään voi vielä ilmoittautua mukaan. EHYT ry tarjoaa seitsemälle kurssilaiselle mahdollisuuden osallistua ilman osallistumismaksua (normaalisti 300 €). Lisätietoja saat osoitteesta www.ehyt.fi/elämänpolunristeyksessä-koulutus-järvenpää-10-12112017 tai Antti Hytiltä, p.040 779 1387 tai antti.hytti@ehyt.fi.


EHYT RY YMPÄRI SUOMEN

Tuula Sundman

Jiri Sironen

ANNikki Pesonen

järjestöpäällikkö p. 040 450 9077 jiri.sironen@ehyt.fi

Järjestö- ja vapaaehtois­ toiminnan osaston päällikkö p. 0400 454 782 tuula.sundman@ehyt.fi

Po h j o i s - S u o m

järjestösihteeri p. 050 509 8759 annikki.pesonen@ehyt.fi

MARJO RINNE

kampanjakoordinaattori p. 050 301 5210 marjo.rinne@ehyt.fi

sihteeri p. 040 724 5513 marja.saavalainen@ehyt.fi

i Saija Himanka

Sinikka Korpela

aluekoordinaattori p. 050 439 1610 saija.himanka@ehyt.fi

aluekoordinaattori p. 0400 274 833 sinikka.korpela@ehyt.fi

Länsi- Su

Marja Saavalainen

I tä - Su o m

omi

POHJOIS-SUOMI Aluekeskus Oulussa

i

Terttu Huttunen

aluekoordinaattori p. 0400 469 769 terttu.huttunen@ehyt.fi ALUETOIMISTO SEINÄJOKI

ITÄ-SUOMI Aluekeskus Kuopiossa

Marjut Ristolainen

aluekoordinaattori p. 050 571 4818 marjut.ristolainen@ehyt.fi

Harri Jukkala

aluekoordinaattori p. 0400 274 823 harri.jukkala@ehyt.fi

Anne Mikkola

aluekoordinaattori p. 044 055 9920 anne.mikkola@ehyt.fi

ALUETOIMISTO JYVÄSKYLÄ

LÄNSI-SUOMI Aluekeskus Tampereella TAMPEREEN ELOKOLO

PIRKKALAN ELOKOLO

TURUN ELOKOLO

E te l ä - S u o m i

KESKUS­ TOIMISTO Helsingissä

HELSINGIN ELOKOLO

ELISA AARNIO

LAHDEN ELOKOLO

aluekoordinaattori p. 050 571 0480 elisa.aarnio@ehyt.fi

Jukka Suomilammi

Riitta Sattilainen

aluetyöntekijä p. 050 407 1044 riitta.sattilainen@ehyt.fi

Liisa Äyräs

aluetyöntekijä Turun Elokolo p. 040 455 2874 liisa.ayras@ehyt.fi

aluetyöntekijä Lahden Elokolo p. 0400 252 511 jukka.suomilammi@ehyt.fi

Markku Heino

aluetyöntekijä Helsingin Elokolo p. 040 519 5730 markku.heino@ehyt.fi

17


Koulutukset

Lähiverkon verkkokurssit Viimeinen Netikäs -verkkokurssi

Nettiopastajien perehdytyskoulutus verkkokurssina 10.–17.10.2017

Netikäs on kuusiosainen materiaali mediasivistysaiheista, kuten sosiaalisesta mediasta, verkossa toimimisesta, tekijänoikeuksista ja tietoturvasta. Verkkokurssilla opitaan, keskustellaan ja tutustu­ taan aiheisiin pienessä ryhmässä. Verkkokurssi järjestetään seit­ semänä peräkkäisenä torstaina 28.9.2017 alkaen.

Koulutuksessa saat valmiuksia toimia vertaisohjaajana muil­ le ikäihmisille, aloittaa tietotekniikan opastustoimintaa omalla paikkakunnallasi tai itsellesi uuden harrastuksen tai vapaaeh­ toistoiminnan muodon. Kurssilla ei opetella mobiililaitteiden käyttöä, mutta saadaan käytännön vinkkejä opastustilantei­ siin.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://lahiverkko.fi/netikasverkkokurssi/

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: https://my.surveypal.com/ Nettiopastajaksi-verkkokurssilla

Ensihuoli-koulutukset syksyllä 2017 Päihteidenkäytön puheeksiottamisen Ensihuoli-koulutukset on tar­ koitettu henkilöille, jotka ovat huolissaan läheisestään tai kiinnostu­ neita toimimaan ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoisina. Koulutuksessa opitaan puhumaan vaikeista asioista kunnioitta­ valla tavalla, toista rohkaisemalla ja tukemalla. Tavoitteena on antaa käytännön työkaluja lähipiirissä havaittuihin päihdehaittoihin puuttu­ miseen ja puheeksi ottoon. Sisällöt ovat sovellettavissa myös esimer­ kiksi pelaamisesta puhumiseen. Kolmetuntinen koulutus sisältää keskustelua, ryhmätehtäviä sekä käytännön harjoituksia. Kouluttajina toimivat EHYT ry:n asiantuntijat. Koulutus järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Syksyn Ensihuoli-koulutukset: 13.9. Jämsä 27.9. Savonlinna 10.10. Raisio 12.10. Tornio 1.11. Valkeakoski sekä alustavasti Espoo ja Laukaa/Äänekoski Lisätietoa ja ilmoittautuminen sitä mukaa kun tarkemmat tiedot vahvistuvat: www.ehyt.fi/tapahtumat

18

EHYT Jäsenjärjestöt

Liity mukaan EHY T ry:n jäsenyhdis­ tyksille ja niiden aktiiveille tarkoitet ­ tuun, suljettuun EHY T Jäsenjärjestö t -Facebook-r yhmään.

Tervetuloa mukaan!


Tapahtumat

Peliviikko 30.10.–5.11.2017 Peliviikko on pelikasvatuksen teemaviik­ ko, jonka tavoitteena on rakentaa positii­ vista pelikulttuuria ja vähentää pelaami­ seen ja pelaajiin liittyviä ennakkoluuloja. Peliviikko on osa kansainvälistä ja poh­ joismaista peliviikkoa ja sitä koordinoi Suomessa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. Perheitä ja yhteisöjä kannus­ tetaan viettämään yhteisiä pelihetkiä ja lisätä peleistä käytävää keskustelua me­ diassa ja kodeissa. Peliviikon tapahtu­ miin voi tutustua osoitteessa peliviikko.fi.

EHYT mukana SOSTEtalkissa Oulussa

Ilmianna hyvä artikkeli tai ohjelma!

SOSTEtalk!-tapahtuma on ammattilaiset ja päättäjät yhdistävä kohtaamispaikka kaikille, jotka edistävät ihmisten hyvää elä­ mää. Tapahtuma järjestetään toista kertaa ja tällä kertaa tapahtumapaikkana on Ou­ lun kaupunginteatteri. Ohjelma koostuu puheenvuoroista, koulutuksista ja työpa­ joista sekä kohtaamisista näyttelyssä. EHYT on mukana tapahtumassa esit­ telypisteen voimin. Lisäksi EHYTin joh­ tava erityisasiantuntija Tuomas Tenkanen puhuu aiheesta Kuntien keinot edistää yhdenvertaisuutta – case päihdehaittojen ehkäisy.

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin jakaa vuosittain Kunniottavasti köyhyydes­ tä -tunnustuksen journalisteille, jotka ovat tehneet juttuja kunnioittavasti sekä taloudellisia että sosiaalisia syitä ana­ lysoiden köyhyydestä ja köyhyyttä ko­ keneiden elämästä. Tunnustuksella ha­ lutaan tukea ja tuoda esille köyhyydestä laadukasta journalismia tekeviä tahoja sekä antaa köyhyyttä kokeneille ihmisille mahdollisuus tuoda esiin mielipiteensä siitä, miten media kuvaa heidän todelli­ suuttaan. Tunnustuksen saajat valitsee köyhyyttä kokeneista henkilöistä koos­ tuva raati. Kilpailuun voivat ilmoittaa töitä sekä journalistit itse, että kuka tahansa muu­ kin. Kirjoitukset, kuvat tai ohjelmat voivat olla niin lehdistä, radiosta, televisiosta kuin verkkomediastakin. Tunnustus an­ netaan tietylle artikkelille tai ohjelmalle, kilpailussa ei palkita journalistin koko tuotantoa. Vuoden 2017 kilpailun materiaalin tu­ lee olla julkaistu ajalla 1.11.2016–31.10.2017 suomalaisessa mediassa. Materiaalin on oltava perillä 2.11.2017 klo 12 mennes­ sä. Materiaali lähetetään sähköpostilla osoitteeseen materiaalit@eapn.fi. Tunnustukset jaetaan 27.11. Helsingis­ sä avoimessa yleisötilaisuudessa, josta tulee tarkempia tietoja EAPN-Finin verk­ kosivuille www.eapn.fi

EHYT on mukana Kuntamarkkinoilla EHYT osallistuu Kuntamarkkinoille, jotka järjestetään 13.–14. syyskuuta Kuntatalolla Helsingissä. EHYT esittelee toimintaansa SOSTEn osastolla yhdessä muiden järjes­ töjen kanssa. Kunta-alan ammattilaisille tarkoitetuista messuista saa lisätietoa os­ oitteesta kuntamarkkinat.fi.

Avoin webinaari vanhemmille 31.10.2017 Osana Peliviikon toimintaa EHYT ry järjestää tiistaina 31.10. kaikille avoimen pelikasvatusteemaisen webinaarimuo­ toisen verkkovanhempainillan vanhem­ mille sekä muille lasten ja nuorten pe­ laamisesta kiinnostuneille. Tilaisuuden vetää ja osallistujien kysymyksiin vas­ taa webinaarissa EHYTin pelikasvatuk­ sen asiantuntija. Webinaari toteutetaan Adobe Connectin avulla. Lisätietoa:

www.ehyt.fi/peliviikon-webinaari

Paljon pelissä- seminaari Helsingissä EHYTin Arpa-projekti järjestää Paljon pe­ lissä -loppuseminaarin, jossa kerrotaan projektin tuloksista ja rahapelihaittojen ehkäisyn ajankohtaisista aiheista. Tilaisuus järjestetään tiistaina 10. lokakuuta 2017 klo 12–16 G Livelabissa osoitteessa Yrjön­ katu 3, Helsinki. Ilmoittaudu mukaan 25. syyskuuta mennessä osoitteessa https:// my.surveypal.com/paljonpelissa. Lisätietoja seminaarista saa osoitteesta ehyt.fi/tapahtumat. Tilaisuus lähetetään EHYTin YouTube-kanavalla, jonne siitä jää tallenne.

Viime vuoden palkinto meni YLE Radio 1:n Horisontti-ohjelmalle.

19


ALUEFOORUMIT 2017 EHYT ry:n aluefoorumit ovat kaikkien paikallistoimijoiden yhteistyön ja koulutuksen paikkoja. Aluefoorumeihin ovat tervetulleita EHYTin jäsenyhdistykset vapaaehtoisineen, hallituksen ja valtuuston jäsenet, kohtaamispaikkaverkoston jäsenet sekä muut EHYTin toiminnassa olevat vapaaehtoiset. EHYT kustantaa matkakulut aluefoorumeihin halvimman mahdollisen kulkuvälineen perusteella. Osallistujien toivotaan järjestävän kimppakyytejä. Ohjelman mukaiset ruokailut ja kaksipäiväisten aluefoorumien majoitus ovat osallistujille maksuttomia.

VALITSE NÄISTÄ OMASI Pohjois- ja Itä-Suomen aluefoorumi, Kartanohotelli Karolineburg, Kajaani la–su 7.–8.10.2017 Etelä-Suomen aluefoorumi, EHYTin keskustoimisto, Helsinki la 14.10.2017 Länsi-Suomen aluefoorumi, Varalan urheiluopisto, Tampere pe–la 27.–28.10.2017 Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.ehyt.fi/aluefoorumit

Tervetuloa mukaan!

Profile for Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

EHYT Järjestö 3/2017  

EHYT Järjestö 3/2017  

Profile for ehyt
Advertisement