Page 1

1

7.3.2017

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry

Kuntavaalien teemana on ehkäisevä työ kannattaa

Alkoholilain esitystä kritisoidaan Edustajakokous maaliskuussa


Pääkirjoitus

Ehkäisevä työ kannattaa

V

uosi 2017 on alkanut EHYT ry:ssä teemalla Ehkäisevä päihdetyö kannattaa. Kuntavaaleja on teemalla helppo lähestyä, mutta nostamme asiaa esiin koko vuoden ajan toiminnassamme, materiaaleissamme ja viestinnässämme. Toivomme, että myös jäsenjärjestömme ottavat teeman käyttöön ja hyötyvät siitä toiminnassaan. Vuoden alussa rahapeliyhtiöt yhdistyivät, ja nyt sosiaali- ja terveysministeriö tukee Veikkauksen tuotolla EHYTinkin toimintaa. Rahoittajan linjaukset ja toiminta jatkuvat entisellään, joten maaliskuussa työstämme tuloksellisuus- ja vaikutusselvitystä viime vuosista. Arviointi on osa ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta. Iso osa toimintaamme on juurruttaa ja levittää hyväksi havaittuja menetelmiä. Uuttakin luomme koko ajan: kahden seuraavan vuoden aikana EHYTin Amis-hankkeessa kehitetyt menetelmät leviävät koko maahan. Hallituksen kärkihankerahoituksella koulutamme ammattikoulujen henkilökuntaa käyttämään ryhmäilmiömenetelmää. Lisäksi kouluttajat pitävät päihdeilmiökoulutuksia opiskelijoille. Samalla vaikutamme ammattikoululaisten päihdekäsityksiin ja -käyttäytymiseen sekä tuemme heidän ryhmäytymistään ja mielenterveystaitojaan. Ehkäisevä työ kannattaa, erityisesti kun puhutaan nuorista. Maaliskuussa edustajakokouksemme kokoontuu tekemään henkilövalintoja ja keskustelemaan, miten strategiamme on toteutunut järjestön alkuvuosina. Lisäksi pohdimme sitä, mihin työmme tulevaisuudessa suuntaa. Keskustelua ja linjauksia auttavat eri kyselyt, joita olemme jäsenjärjestöillemme tehneet viimeisten kuukausien aikana. Kyselyjen täyttämiseen

2

käyttämänne aika on yhteiselle asiallemme ensiarvoisen tärkeää, kiitos siitä. Kevätkausi on alkanut alkoholilain lausuntokierroksella. Hallituksen esityksen laista saamme vasta toukokuussa, joten keskustelu ja vaikuttamistyö jatkuvat kevään edetessä kohti kesää. Tänä vuonna Päihdepäivät ovatkin sitten varma kesän merkki. Monien päällekkäisten tapahtumien vuoksi olemme siirtäneet Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston kanssa toteutettavat päivät kesäkuulle. Päivien teemana on monimuotoinen päihdetyö. Laadukkaissa seminaareissa vapaaehtoiset, ammattilaiset, asiantuntijat ja päättäjät kohtaavat sekä kehittävät omaa työtänsä. Lämpimästi tervetuloa, ilmoittautuminen on jo alkanut.

Aluksi

02 02 03

Pääkirjoitus

Sisällys

Päihdetyön uutisia

EHYT Järjestö on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n julkaisu jäsenjärjestöille. EHYT ry on valtakunnallinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka ehkäisee toiminnallaan alkoholista, tupakasta, huumausaineista ja pelaamisesta aiheutuvia haittoja. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. PÄÄTOIMITTAJA Jiri Sironen TOIMITUS Reetta Paavilainen, Annikki Pesonen ja Jiri Sironen JUTTUIDEAT JA PALAUTE Jiri Sironen ja Annikki Pesonen ULKOASU Sanna Pyykkö / Sopiva Design KANNEN KUVA Tero Sivula / Rodeo JULKAISIJA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Elimäenkatu 27, 00510 Helsinki OSOITTEENMUUTOKSET Annikki Pesonen, annikki.pesonen@ehyt.fi PAINO Suomen Uusiokuori Oy NUMERO 1/2017

Kristiina Hannula

toiminnanjohtaja p. 040 701 5207 kristiina.hannula@ehyt.fi

ISSN 2342-902X (painettu) ISSN 2342-9038 (verkkojulkaisu) ILMESTYMINEN: Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraava lehti ilmestyy 30.5. (aineistot 9.5. mennessä)


STEAlta voi vielä hakea avustusta

V Teema

JÄRJESTÖ

04

10

07 09

Kuntavaalit

Alkoholilain esitystä kritisoidaan

Kolumni

Seuraa EHYT ry:tä sosiaalisessa mediassa facebook.com/ehytry twitter.com/EHYTry youtube.com/user/ ehytry slideshare.net/EHYT

11

Julkaisut

Työkalupakki

12

Kuulumisia kentältä

14

Järjestöpäällikön terveiset

16 17 18 19

Kaarlo Simojoki @kaarlosimojoki 1. tammikuuta #Suomi100 juhlavuonna muistamme toivottavasti huolehtia kaikista ihmisistä yhteisessä kotimaassamme – ketään syrjimättä tai unohtamatta!

Uutisia

Ehyt ry ympäri Suomen

Koulutukset

Tapahtumat

uodenvaihteessa suomalaiset rahapeliyhtiöt, Veikkaus, RAY ja Fintoto, yhdistyivät yhdeksi uudeksi yhtiöksi, Veikkaukseksi. Samalla avustustoiminta siirtyi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteydessä toimivaan STEAan (sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus), joka hallinnoi Veikkauksen pelituotoista annettavia avustuksia. Nyt EHYT, kuten moni muukin sosiaali- ja terveysjärjestö, saa avustusta yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin sieltä. Tämän vuoden avustuskohteet ja avustusten määrät ovat pääosin ratkaistu, mutta STM avasi vielä kolme uutta avustusohjelmaa itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Rahoitusta voivat hakea sosiaali- ja terveysalan järjestöt sekä säätiöt. Kuhunkin ohjelmaan valitaan hakemusten perusteella noin 20 hanketta sekä yksi koordinaatiohanke. Hankkeiden valinnassa noudatetaan STEAn arviointikriteerejä. Lisäksi arvioidaan hakemuksessa kuvattuja toiminnan tavoitteita suhteessa ohjelman tavoitteisiin. Ohjelmat ovat: Kaikille eväät elämään -avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi. Toimintakyky kuntoon -avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi ja Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Lisätietoja saa verkosta osoitteesta stea.fi. Avustuksen haussa ei kannata vitkastella, koska hakuaika päättyy 31.3.2017. Avustusta haetaan verkossa osoitteessa asiointi.stea.fi.

Lue lisää: ehyt.fi/uutiset 3


Kuntavaalit: Ehkäisevä työ lisää hyvinvointia ja tuo säästöjä Ehkäisevän työn järjestöt kampanjoivat kuntavaaleissa teemalla Ehkäisevä työ kannattaa – Pidetään toisistamme huolta. Toivomme kuntapäättäjien panostavan kuntalaisten hyvinvointiin ajoissa.

E

Teksti: Reetta Paavilainen ja Tuula Sundman

hkäisevä työ sisältää laajan kirjon erilaisia palveluita ja toimintatapoja. Yhteistä niille on, että ne ehkäisevät ongelmien syntymistä. Fiksu kunta säästää investoimalla tällaisiin palveluihin, kuten lähiliikuntaan, perhepalveluihin, nuorisotyöhön ja koulujen tukipalve-

luihin. ”Se, että esimerkiksi lapsiperheitä autettaisiin ajoissa, tarjottaisiin apua ja tukea, ei olisi vain inhimillisesti kestävää, vaan myös kunnalle moninkertaisesti halvempaa”, sanoo EHYTin toiminnanjohtaja Kristiina Hannula. EHYT aloitti kuntavaalikampanjoinnin yhdessä Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston (EPT-verkosto) kanssa helmikuun alussa. Kampanjaan kuuluu jaettava materiaali, jossa kerrotaan muun muassa mitä ehkäisevä työ on, miksi siihen kannattaa panostaa ja mitä sektoreita se kunnissa koskee. Kuntavaaliehdokkaita ympäri Suomen kannustetaan myös ryhtymään ehkäisevän työn ehdokkaiksi ja allekirjoittamaan ehkäisevän päihdetyön teesit. Toivomus on, että ehdokkaat

4

nostavat tätä teemaa esille vaalikampanjoissaan ja mahdollisessa luottamuspestissään tulevina vuosina. Kampanjan alkuvaiheessa ehkäisevän työn ehdokkaiksi oli ilmoittautunut jo satoja ihmisiä eri puolueista kautta maan.

Noin puolet terveyseroista alkoholista ja tupakasta

Kaikki kunnan toiminta vaikuttaa eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen jollakin tavalla. Kunta, joka vaalii asukkaidensa hyvinvointia, varmistaa myös edellytykset terveelle kuntataloudelle. Noin puolet kuntalaisten terveyseroista selittyy alkoholin ja tupakan käytöllä. ”Kunnat säästävät paljon, kun kiinnittävät huomioita alkoholi- ja tupakkahaittojen ehkäisyyn. Pienilläkin päätöksillä voi olla suuri vaikutus, jos jokainen päätöksentekijä ja virkamies päättää edistää ehkäisevää työtä omalla sektorillaan”, Hannula sanoo. Lapsiperheitä voidaan tukea edullisesti tarjoamalla esi-


Marianne Sipilä (kok), Vantaa

Kansanedustaja Antti Häkkänen (kok)

EHYT esitteli vaalikampanjaa kokoomuksen vaaliristeilyllä helmikuussa.

merkiksi kuraattorin apua ja harrastusmahdollisuuksia. Muutaman sadan euron panostus perheiden arkeen voi säästää tuhansia euroja, jotka kuluisivat korjaavaan työhön. Ongelmiin joutunut nuori voi saada ratkaisevaa tukea koulussa ja kunnan erityisnuorisotyöltä, kun taas tukematta jättäminen maksaa kunnalle moninkertaisen summan. "Sama pätee alkoholiongelman tai sen riskin havaitsemiseen. Jos terveyskeskuslääkäri ottaa alkoholin puheeksi asiakkaansa kanssa, maksaa nk. alkoholinäytön mini-interventio kunnalle noin 240 euroa. Jos asian annetaan olla ja alkoholinkäyttö lisääntyy, niin esimerkiksi kahden viikon katkaisuhoidolla voi olla lähes 4000 euron hintalappu,” Hannula sanoo.

Kunnalla vastuu terveyden edistämisestä

Sote-uudistus astuu voimaan tulevalla valtuustokaudella. Sen mukana suuri osa kuntien vastuista ja rahoituksesta tulee siirtymään maakuntien vastuulle. Kunnan tehtäväksi jää ehkäisevä työ. EPT-järjestöt pitävät tärkeänä, että tulevaisuudessa kuntien hyvinvointia tukeva työ, kuten ehkäisevä päihdetyö, on suunnitelmallista ja huomioidaan kunnan kaikissa toiminnoissa, kuten koulu-, liikunta- tai nuorisotoimessa. Lisäksi ehkäisevää työtä pitää seurata ja arvioida hyvinvointikertomusten avulla. Ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain mukaan järjestöille on annettu kunnan työtä tukeva rooli. Järjestöillä on vankkaa ehkäisevän työn osaamista, josta kuntalaiset hyötyvät. Järjestöt tarjoavat mielellään yhteistyötään myös maakunnille, joilla on tulevaisuudessa kuntien ehkäisevää työtä ohjaava rooli. ”Siksi maakuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettu valtion rahoitus tulee varmistaa vuodesta 2019 alkaen, kun sote-uudistus astuu voimaan”, sanoo EPT-järjestöverkoston puheenjohtaja Olavi Kaukonen.

Seuraavat kuntavaalitilaisuudet ovat jo tiedossamme. Lisää tapahtumia on tulossa. EHYT järjestää tilaisuuden ainakin Helsingissä ja Lahdessa. • 21.2.2017 Hämeenlinna, A-Klinikkasäätiö: Hämeenlinnalaisten päihdeasenteet 2016 -kysely, keskustelutilaisuus klo 9-10.30., Ehkäisevän päihdetyön yksikkö, Viipurintie 1–3G 4 krs. • 6.3. Turku, Alvarium Auditorio Aalto (Puutarhakatu 8 B) klo 18–20, EHYT ja EHYT ry:n Turun paikallisyhdistys järjestävät vaalipaneelin • 8.3. Helsinki, Tukikohta ry: vaalipaneeli klo 14, Asiakastila Risteys, Mäkelänkatu 4 A • 13.3. Seinäjoki, Seinäjoen järjestötalon vaalipaneeli Paula-salissa klo 15.30 • 15.3. Jyväskylä, Keski-Suomen yhteisöjen tuen ja monikulttuurisuuskeskus Glorian vaalipaneeli Matarassa klo 16 • 23.3. Lahti, Patoseudun toimintakeskus • 27.3. Tampere, Kumppanuustalo Artteli ry:n vaalipaneeli kirjasto Metsossa klo 17 Katso tarkemmat tiedot www.ehyt.fi/tapahtumat

Kuntavaaliehdokkaat voivat ilmoittautua ehkäisevän työn ehdokkaiksi osoitteessa www.Ehyt.Fi/kuntavaalit 5


Maria Ohisalo (vihr.) on ilmoittautunut ehkäisevän työn ehdokkaaksi Helsinkiin.

Martti Turunen (kok.), Kuusamo

Ehkäisevän työn teesit kuntavaaleissa Toimitaan ajoissa – säästetään. Ehkäisevä työ lisää kuntalaisten hyvinvointia ja tuo säästöjä. • Tehdään sellaisia päätöksiä, jotka ehkäisevät ongelmia. Se on inhimillistä ja taloudellista. • Huolehditaan, että kunnassa on toimivia palveluita, jotka tuovat hyvinvointia ja taklaavat kuntalaisten eriarvoistumista.

Hyvinvoivat ihmiset luovat turvallisen lähiympäristön

Kim Kannussaari ja Kandathil Shameer (kok.), Espoo

• Parannetaan turvallisuutta ehkäisevän päihdetyön avulla. • Luodaan kohtaamispaikkoja, taataan tarvittavat ehkäisevät palvelut ja toimintaa kuntalaisille, jotta kukaan ei jää yksin. • Tunnustetaan järjestöjen rooli turvallisuutta ja hyvinvointia tuovina yhteisöinä.

Kunnan nuorille mahdollisuudet turvalliseen nuoruuteen

• Tuetaan päihteetöntä nuorisokulttuuria ja ehkäistään ryhmäpainetta, joka johtaa päihteiden käyttöön. • Taataan nuorille toimintaa, tapahtumia ja paikkoja, joissa voi viettää aikaa ilman päihteitä. • Etsitään nuorille turvallisia aikuisia, jotka voivat tukea nuoria. • Varmistetaan, että ammattimaista ehkäisevää päihdetyötä on tarjolla aikuisille. • Taataan nuorten päihdekasvatuksen toteutuminen kouluissa ja harrastuksissa.

Ehkäisevä työ on kunnan kaikkien sektoreiden tehtävä.

Ilari Iivonen (kok.), Helsinki

Kuntavaalit järjestetään 9. huhtikuuta 2017 6

• Varmistetaan päätöksentekijöiden yhtenäinen näkemys siitä, miten kunta voi edistää kuntalaisten hyvinvointia, vaikka sote-palveluista vastaa jatkossa maakunta. • Nimetään henkilö, jolla on ehkäisevän työn koordinaatiovastuu kunnassa. • Luodaan kuntaan toimivat, sektorirajat ylittävät rakenteet ehkäisevän työn toteuttamiseksi. • Tehdään kunnastamme varhaisen tuen edelläkävijä, joka vahvistaa ihmisten omia voimavaroja selviytyä arjen vaikeuksista. Lisätietoja vaalikampanjastamme: www.ehyt.fi/kuntavaalit


Alkoholilain esitystä kritisoidaan Lausuntokierros alkoholilain kokonaisuudistuksesta päättyi helmikuun alussa. Lausuntoja tuli sosiaali- ja terveysministeriölle yli 250.

FAKTA: • Lakiluonnos alkoholiuudistukseksi sallisi nykyistä vahvempien alkoholijuomien myynnin vähittäiskaupassa. Raja nousisi 5,5 prosenttiin nykyisestä 4,7:stä. • Uudistus toisi kauppojen hyllylle nk. limuviinat. • Ravintoloiden anniskelusääntelyä kevennettäisiin. • Lakiesitys on määrä antaa eduskunnalle kevätistuntokauden aikana. • Lain käsittely eduskunnassa jatkunee myös syyskauden puolella.

Teksti: Päivi Tiittanen

Hallituksen esitys alkoholilain kokonaisuudistukseksi

otettiin vastaan kriittisesti. Esimerkiksi Yle Uutiset arvioi, että noin 70 prosenttia lausunnon antajista suhtautui lakiluonnokseen kielteisesti. Lausunnon antajissa oli niin elinkeinoelämän edustajia, julkisen sektorin toimijoita kuin yksittäisiä kansalaisiakin. Kaupan ja alkoholiteollisuuden edustajat, joita alkoholi työllistää myönteisessä mielessä, puolustavat lakiluonnosta. Päivittäistavarakauppa ry PTY kannattaa esiteltyä alkoholilain muutosta ja pitää sen vaikutuksia pääosin suotuisina yhteiskunnalle. ”Alkoholilain uudistuksessa on perusteltua purkaa liiallista, yritystoimintaa rasittavaa sääntelyä, joustavoittaa lupahallintoa sekä suunnata valvontaa riskiperusteisesti”, järjestö lausuu. Myös Panimoliitto kannattaa esitystä. ”Uuden alkoholilain sisältö on tasapainoinen kokonaisuus, joka lisää kilpailua kotimarkkinoilla, kasvattaa kotimaanmyyntiä rajakaupan kustannuksella sekä parantaa näin alan mahdollisuuksia työllistää.” Sen sijaan lakiesitykseen vastahakoisesti suhtautuu muun muassa terveys- ja lapsijärjestöt, tutkimuslaitokset, sairaalat, pelastuslaitokset ja poliisi, eli toimialat, joita alkoholi kuormittaa. Lausunnoissa nousee esiin huoli terveyshaitoista, julkisen talouden kuormituksesta sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista.

Resurssit eivät riitä ja haitat kasvavat

Sisäministeriön poliisiosaston alkoholilain lakiluonnoksesta jättämässä lausunnossa todetaan suoraan, että poliisi ei selviydy uuden alkoholilain vuoksi mahdollisesti lisääntyvistä tehtävistä ilman merkittävää lisäresursointia. Lausunnossa esitetään huoli siitä, että alkoholin aiheuttamat haitat lisääntyvät ja samalla lisääntyvät myös poliisin ja pelastusviranomaisten hälytystehtävät ja kustannukset. Sisäministeriön poliisiosaston arvion mukaan poliisi tarvitsisi vuodessa noin 10–15 miljoonan euroa lisää, jos alkoholilaki uudistuu, kuten on kaavailtu. ”Lisää henkilöstöä tarvittaisiin noin 170 henkilötyövuotta, jotta poliisitoiminnan taso muun muassa hälytystehtävissä voidaan säilyttää nykyisellä tasolla.” Ensi- ja turvakotien liitto näkee, että esityksessä tunnistetaan kansanterveydelliset ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät tavoitteet, mutta ne tulevat esityksessä räikeällä tavalla alistetuksi elinkeinopoliittisille tavoitteille. ”Pidämme välttämättömänä, että esitystä korjataan sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet paremmin huomioon ottavaksi tai minimissään niin, että laista tehdään määräaikainen,

johon sidotaan sen kansanterveydellisten ja lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi. On ennakoitavissa, että yhteiskunnan kannalta esityksen vaikutukset tulevat olemaan erittäin kalliit.”

HUS huolissaan kuolleisuudesta

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) mukaan alkoholilainsäädännön liberalisointi lisäisi todennäköisesti alkoholin kulutusta ja haittoja. Alkoholiperäiset hoitojaksot sairaaloissa lisääntyisivät noin 1500:lla vuosittain. HUS toteaa, että kuolleisuus maksasairauksiin ja kirroosiin on noussut Suomessa nopeammin kuin missään muualla Euroopassa. ”Ainoa tehokas tapa puuttua lisääntyviin alkoholihaittoihin on pyrkiä eri keinoin vähentämään alkoholin kulutusta, tehokkaimmat keinot ovat alkoholin verotus, sen saatavuuden rajoittaminen sekä mainonnan ja markkinoinnin säätely.” Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin mukaan esitys ottaa hyvin vähän kantaa siihen, miten lain kokonaisuudistuksen kantavaksi periaatteeksi asetettu alkoholihaittojen vähentäminen tapahtuu. ”Esitetyt muutokset ajavat ainoastaan alkoholin myyntiin ja anniskeluun liittyvän elinkeinoelämän tavoitteita ja etuja, jolloin perheet, yksilöt, yhteiskunta ja työnantajayritykset kantavat inhimillisen ja taloudellisen vastuun haittojen lisääntymisen aiheuttamista välillisistä ja välittömistä kustannuksista.” Hieman yllättäen myös Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa suhtautuu lakiluonnokseen kriittisesti. ”Alkoholilakiesitys sellaisenaan siirtäisi kulutusta pois ravintoloista, ja lisäksi sillä olisi kielteiset vaikutukset yrittäjyyteen, työllisyyteen, verotuloihin ja kansanterveyteen.”

Lakiuudistuksen käsittely keväällä

Lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esitys alkoholilaista viimeistellään ja se toimitetaan lainsäädännön arviointineuvoston arvioitavaksi. Tämän jälkeen esitys uudeksi alkoholilaiksi annetaan eduskunnalle. Lain voimaantulo ratkaistaan eduskuntakäsittelyn aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö täsmentää lausuntokierroksella saatujen tietojen ja arvioiden perusteella erityisesti uudistuksen taloudellisia vaikutuksia sekä vaikutuksia terveyteen. Rinnakkain lausuntokierroksen kanssa käynnistyi alkoholilain ilmoitusmenettely, jossa Euroopan komissio ja muut jäsenvaltiot arvioivat, onko ehdotettu lainsäädäntö yhteensopiva EU-oikeuden kanssa. Menettely kestää enintään kuusi kuukautta, eikä lakia saa Suomessa hyväksyä ennen sitä.

7


Nuoret saavat pelata rahapelejä lähes ilman valvontaa 90 % nuorista sai pelata rahapeliautomaatteja ilman valvontaa. Tämä kävi ilmi ostokokeissa viime syksynä.

P

ääkaupunkiseudulla suoritetuissa ostokokeissa ikä tarkastettiin vain 10 % rahapeliautomaateilla pelaavista nuorista ja pelaaminen estettiin henkilöllisyyspapereiden puuttumisen vuoksi. Kaikkia Suomessa pelattavia rahapelejä koskee yhdenmukainen 18 vuoden ikäraja. ”Ostokokeiden tulokset ovat olleet rahapeliautomaattien osalta heikkoja jo pitkään. Yritykset parantaa ikärajojen valvontaa eivät ole toistaiseksi tuottaneet tulosta. Nykyisellään keinot eivät siis ole oikeita tai riittäviä”, sanoo Inka Silvennoinen EHYTistä.

8

Tämän vuoksi rahapelihaittojen viestintäverkosto haastoi tammikuun lopussa uuden Veikkauksen parantamaan ikärajavalvonnan tuloksia. Verkosto ehdotti, että Veikkaus tehostaa ikärajavalvontaan liittyviä toimenpiteitänsä siten, että ensi vuonna toteutettavissa ostokokeissa ikä varmistetaan vähintään joka toiselta nuorelta. Se antaisi nykyistä selkeämmän viestin siitä, että alaikäisten rahapelaamisen riskit otetaan uudessa Veikkauksessa tosissaan.


Varhainen pelaaminen altistaa ongelmille Ikärajan tarkoituksena on suojata alaikäisiä rahapelaamisen haitoilta. Tutkimuksissa on todettu, että varhain aloitettu rahapelaaminen altistaa rahapeliongelmille. ”Rahapeliautomaattien tiedetään olevan erityisen korkean riskin pelejä, ja juuri niitä nuoret pääsevät pelaamaan ilman lainsäädännön velvoittamaa valvontaa. Riskiä lisää automaattien runsas sijoittelu nuorten arkisiin ympäristöihin, kuten kioskeihin, kauppoihin ja urheiluhalleihin”, kertoo Minna Kesänen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). Suomalaisen rahapelimonopolin keskeinen oikeutus on pelihaittojen ehkäisy. Jotta monopoli voidaan säilyttää, sen toiminnan tulee aktiivisesti vähentää ja ehkäistä pelihaittoja. Alaikäisten pelaamisen estäminen on keino, jota myös peliyhteisöt ovat omassa vastuullisuusviestinnässään korostaneet. Myös uusi Veikkaus on nostanut alaikäisten pelaamisen estämisen niiden toimenpiteiden kärkeen, joilla se kertoo ehkäisevänsä peliongelmia. Rahapelihaittojen viestintäverkostoon kuuluvat EHYT ry, Sovatek-säätiö, Kuopion kriisikeskus, Kehittämiskeskus Tyynelä, Sosped säätiö, Peluuri, A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Peliklinikka ja THL.

KOEOSTOJA MYÖS PELEISTÄ, TUPAKASTA JA ALKOHOLISTA Pakka-toimintamallin ostokokeet toteutettiin pääkaupunkiseudulla syksyllä 2016. Ostokokeissa nuorelta näyttävät täysi-ikäiset koeostajat testaavat ikärajojen valvontaa pelaamalla rahapelejä sekä yrittämällä ostaa tupakka-, alkoholi- ja pelituotteita ilman henkilöllisyystodistusta. Esimerkiksi raha-arpoja ja vedonlyöntipelejä kieltäydyttiin myymästä 36 prosentissa ostoyrityksistä. Tupakan osalta vastaava luku oli noin 70 prosenttia ja alkoholin ostokokeissa luku vaihteli kaupungeittain 48–72 prosentin välillä.

Kolumni

Kevätterveisiä koulutyöltä!

V

uosi on alkanut vauhdikkaasti EHYTin keskustoimistolla Helsingissä. Koulutyön yksikössä on tiiviisti suunniteltu uuden hankkeen toteutusta, johon rahat saatiin sosiaali- ja terveysministeriöltä. Hankkeen tavoitteena on viedä päihde- ja ryhmäilmiömalleja mahdollisimman moneen ammatilliseen oppilaitokseen seuraavan kahden vuoden aikana. Merkittävää on, että oppilaitoksille palvelumme on ilmaista. Myös Hubu-koulutusta kehitetään uuden IPad-tekniikan kautta, jota päästään kokeilemaan tämän kevään aikana. Juteltaisko?- ja pelitaito-oppitunteja sekä Miten puhua kannabiksesta?, Ska vi snacka?, Spelkunskap ja Hur ska man tala om kannabis? -koulutuksia on sovittu koulujen kanssa jo pitkälti syksyyn. Vanhempainiltoihin löytyy uutta materiaalia nettisivuiltamme: Siellä sitten käyttäydytään -aineisto. Sen avulla vanhempainyhdistysaktiivi tai opettaja, miksei oppilaskuntakin, voi järjestää keskusteluillan, jonka teemana on ehkäisevä päihdetyö. Kouluttajaverkostoa kasvatetaan maaliskuun koulutuksessa vastaamaan tulevan vuoden tarpeita. Paljon siis tapahtuu kivoja asioita, joita saan olla luotsaamassa. Aloitin viime marraskuussa EHYTin koulutyön päällikkönä. Olen aikaisemmin tehnyt töitä yläkouluissa ja lukioissa liikunnan ja terveystiedon opettajana. Ennen EHYTiin tuloa olin reilut kaksi vuotta Helsingin työväenopiston liikunnan suunnittelijaopettaja. Järjestötyökokemusta sain aikoinaan silloisessa SvoLi ry:ssä. Minulla on neljä lasta, joista nuorin on 14 v. ja vanhin 21 v. Tällä hetkellä rakkaimpia harrastuksiani on tanssi, erityisesti lattaritanssit, jopa kilpailumielessä, sekä lenkit Donna-koiramme kanssa. Paljon on ollut uudessa työssäni opittavaa viime kuukausien aikana, ja tulee varmasti koko ajan olemaan. Pidän siitä, että saan tehdä tärkeää, dynaamista työtä, jolla tukea lapsia, nuoria ja vanhempia. EHYTin visiona on tuoda elämäniloa ja hyvinvointia ilman päihde- ja pelihaittoja. Tätä pääsen nyt toteuttamaan osana loistavaa koulutyön yksikköä. Minulle voi lähettää viestiä paivi.christensen@ehyt.fi, jos on ajatuksia koulutyön yksikön toiminnasta ja menetelmistä – tai ihan vaan juttelumielessäkin.

Päivi Christensen

koulutyön päällikkö EHYT ry

9


Julkaisut

Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla, myös yleisellä mielipiteellä. Mutta mikä se mielipide oikeastaan on? TNS Gallup kysyi EHYTin toimeksiannosta tuhannelta suomalaiselta, mitä he ajattelevat alkoholin saatavuuden lisäämisestä ja alkoholihaitoista suomalaisessa yhteiskunnassa. Osa tuloksista on yllättäviä ja myös ristiriidassa uutta alkoholilakia koskevan esityksen kanssa. Teimme TNS-gallupin tulosten pohjalta esitteen kyselyn keskeisimmistä tuloksista. Kenen etu -esite on ladattavissa EHYTin verkkosivuilla osoitteessa ehyt.fi/tietopankki.

Teemassa esitellään ånnihanketta Tammikuussa ilmestynessä EHYT Teema -lehdessä esitellään monikulttuurista ånni-hanketta. Se on EHYTin vuosina 2014–2017 koordinoima hanke, joka tuo monikulttuurisia tuulia päihdekasvatukseen. Lehdessä esitellään muun muassa Juteltaisko?-show'n vetäjä Tino Singh, vieraillaan päihdeoppitunnilla ja puhutaan piilorasisimista. Voit lukea lehden internetistä osoitteesta www.ehyt.fi/tietopankki. Jäsenyhdistykset voivat tilata lehteä nippuina jaettavaksi itselleen osoitteesta annikki.pesonen@ehyt.fi

Tutustu Työelämä pelissä -aineistoon ja koulutuksiin Tilaa uutiskirjeitämme EHYT Uutisia kertoo ajankohtaisista asioista ja toiminnasta jäsenjärjestöille, kohtaamispaikoille ja vapaaehtoisille. Uutiskirje ilmestyy kerran kuussa. Ehkäisevän päihdetyön TEEMA-uutiskirje Ehkäisevän päihdetyön TEEMA on Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston sekä EHYT ry:n yhteinen ajankohtaiskatsaus, jossa keskitytään kuukausittain yhteen aihepiiriin. Lähetä juttuvinkkejä tai ideoita: viestinta@ehyt.fi Tsemppaajat-uutiskirje kertoo koulumaailman keskeiset kuulumiset sekä ajankohtaiset terveiset ehkäisevän päihdetyön kentältä. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) uutiskirje kokoaa tutkimusten tulokset ja kertoo hankkeen kuulumiset noin kaksi kertaa vuodessa. 

www.ehyt.fi/tilaa-uutiskirje

10

Rahapelaaminen voi vaikuttaa työpaikan arkeen, jos työntekijän pelaaminen muuttuu liialliseksi. Työntekijän rahapeliongelma voi ilmetä esimerkiksi työtehon heikkenemisenä, keskittymisvaikeuksina ja toistuvina poissaoloina. Ongelma voi johtaa esimerkiksi työntekijän terveysongelmiin, konflikteihin työyhteisössä ja äärimmillään taloudellisiin väärinkäytöksiin. Työelämä pelissä -tukiaineisto on työväline rahapelihaittojen ehkäisemisen suunnitteluun ja toteuttamiseen työyhteisössä. Se on tarkoitettu työpaikoille esimerkiksi työsuojelun, luottamusmiesten, henkilöstöhallinnon, esimiesten sekä johtajien käyttöön. Aineiston tuottivat EHYTin aikuisten rahapelihaittoja ehkäisevä Arpa-projekti yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen, Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Se löytyy sähköisenä Julkari-palvelusta. Keväällä EHYT järjestää ilmaisia koulutuksia aiheesta, 26. huhtikuuta Tampereella ja 23. toukokuuta Kuopiossa. Lisätietoja tämän lehden sivulla 18.


Tiedätkö, mitä pelaat? Lottorivi koostuu sukulaisten syntymäpäivistä tai raha-automaattia painellaan tietyllä kaavalla – kuulostaako tutulta? Moni luulee voivansa vaikuttaa rahapelin lopputulokseen, vaikka sattumaan perustuvissa onnenpeleissä pelaajalla ei ole vaikutusmahdollisuuksia. Tarkemmin tarkasteltuina omat pelitottumukset saattavat näyttää hieman hupsuilta. Ymmärrys rahapelien toimintalogiikasta ja voittomahdollisuuksista voi suojata rahapelihaitoilta.

Osoitteessa www.pelitesti.fi voit kokeilla, tunnetko rahapelit ja lukea aiheesta lisää. Voit osallistua somessa keskusteluun testistä ja rahapeleistä tagilla #pelitesti.

Tutustu monipuoliseen koulutustarjontaan: www.alli.fi www.ok-sivis.fi www.soste.fi

11


Tampereen kaupunginvaltuusto nosti maljan Tipattomalle tammikuulle TAMPEREEN liikenneraittiusyhdistys ja Ehkäisevän päihdetyön verkosto EHKÄPÄ järjestivät Tampereen kaupunginvaltuustolle Tipattoman tammikuun drinkkitilaisuuden 23. tammikuuta virastotalolla ennen kaupunginvaltuuston kokousta. Tilaisuus järjestettiin jo toista kertaa. Tarjoilijaopiskelijat Tredusta tarjoilivat tilaisuudessa alkoholittomia drinkkejä, jotka he olivat itse suunnitelleet. Verkoston viesti päättäjille oli, ettei ehkäisevää työtä tarvitse tehdä yksin, vaan järjestöt ovat monessa kohtaa erinomainen kumppani kunnalle täydentäen ja tukien kunnan toimintaa. Ehkäisevä päihdetyö on yksi tärkeimmistä terveyden edistämisen peruspilareista ja hyvinvointityö on kunnan tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä roolissa. Valtuutettuja haastettiin vahvistamaan ennaltaehkäisevän päihdetyön rakenteita Tampereella ja tekemään haittojen vähentämiseksi viisaita poliittisia päätöksiä. Teksti: EHYTin aluekoordinaattori Anne Mikkola ja TAMKin sosionimiopiskelija Janita Toivo

Tipattoman tammikuun pop up -drinkkibaareja

Tipattoman tammikuun tapahtumassa Pirkkalan Elokolossa 25.1. oli tupa täynnä väkeä ja tarjolla faktoja tipattomuudesta, alkoholittomia drinkkejä, syötävää ja keskustelun porinaa.

12

Porin Kohtaamispaikassa tarjoiltiin 27.1. Tipattoman merkeissä hyvää trubaduurimusiikkia, keskustelua ja alkoholittomia kahvidrinkkejä mansikkasiirapilla. Tipattoman drinkkibaari järjestettiin myös Lahden Elokolossa 10.1.


Pirkkala Pirkkalan vuoden 2016 vapaaehtoinen on Keijo Jokinen Pirkkalan kunnan seniorifoorumi valitsi vuoden 2016 Pirkkalaiseksi vapaaehtoiseksi Keijo Jokisen. Jokinen on vetänyt Pirkkalan Elokolon lauluryhmää useiden vuosien ajan. Hän on vienyt ryhmäänsä esiintymään eri tapahtumiin ja laitoksiin, kuten Pirkankoivun vanhainkotiin. Keijo Jokinen on toiminut aiemmin myös Pirkkalan Elämäntapayhdistys Elopilkun puheenjohtajana.

Seppo Paakkinen vuoden vapaaehtoisten joukossa Kansalaisareena ry palkitsi Helsingin Vanhalla 3.12. järjestetyillä vapaaehtoistoiminnan messuilla vuoden 2016 vapaaehtoiset. Vuoden vapaaehtoiseksi valittiin Brother Christmas Tuusulasta. Kampanjassa eniten ääniä saaneiden 10 henkilön joukossa oli myös Seppo Paakkinen (kuvassa) helsinkiläisestä Aurinkoinen Hymy ry:stä, joka on EHYTin jäsenyhdistys.

Mielikahvila avattiin Tampereelle EHYT, Mieliseura ja Sopimusvuori ry:n avasivat 2.3. uuden avoimen kohtaamispaikan, Mielikahvilan. Mielikahvila on avoinna joka torstai klo 17–21, löytyy osoitteesta Sorinkatu 4 ja on avoin kaikille, jotka kaipaavat toisten ihmisten seuraa ja mielekästä tekemistä. Tervetuloa tutustumaan ja kahvittelemaan! Jos haluat tulla vapaaehtoiseksi Mielikahvilaan, ota yhteyttä Tampereen Elokoloon, puh. 050 571 0045.

13


Järjestöpäällikön terveiset Jiri Sironen

Hyvät jäsenyhdistykset ja vapaaehtoiset!

K

evät on jälleen täynnä toimintaa. Kalenterissa on isoja asioita kuten edustajakokous 18.3. ja kuntavaalit 9.4. Vaikuttamistoiminta alkoholilain kokonaisuudistuksen parissa jatkuu näillä näkymin syksyyn saakka. Edelliset on hyvä huomioida paikallistoiminnassa siten kuin se teidän toimintaanne sopii ja osana hyviksi tietämiänne toimintamuotoja. EHYTistä saa tukea, materiaalia, koulutusta ja ideoita, joten olkaa rohkeasti yhteydessä! Myös rahoituksen hakemiseen (mm. kunta-avustukset, STEA, ESR) voi pyytää meiltä tukea ja ideoita. Jäsenyhdistyksiä tukemaan saamme vuodeksi kampanjakoordinaattori Marjo Rinteen. Tukea on luvassa erityisesti erilaisten kampanjatapahtumien järjestämiseen.

Kaksi uutta jäsentä

EHYTin jäseneksi on liittynyt kaksi uutta jäsentä, Kuopion ruoka-apu ry ja Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry. Tervetuloa mukaan!

Toimintatuet vuodelle 2017

EHYTin hallitus päätti helmikuun kokouksessaan jäsenyhdistysten toimintatuista. Jaossa oli 62 500 euroa. Tukea myönnettiin 45 yhdistykselle. Tuen saajat ja tukisummat ovat luettavissa verkosta osoitteesta www.ehyt.fi/toimintatuki

Vaikuta kuntavaaleissa

Jäsenyhdistyksille on postitettu kuntavaalehin liittyen esitteitä, tausta-materiaaleja, juliste sekä ohjeet järjestää vaalitapahtuma. Jos haluatte järjestää vaalitapahtuman, ottakaa yhteyttä myös allekirjoittaneeseen yhteistyön tekemiseksi.

• Vuosisadan liikenneteko -kampanja käynnistyy • Tipaton tammikuu -kampanja • Toimintatukihakemusten jättäminen EHYT ry:lle

14

tammi

Ehdota henkilöitä EHYTin hallitukseen 5.4. mennessä EHYTin vaalivaliokunta valmistelee esityksiä valtuuston kokouksessa 18.5. käsiteltäviin hallituksen valintoihin. Vaalivaliokuntaan kuuluu Antti Holopainen (pj), Hanna Tainio ja Riitta Pääjärvi-Myllyaho. Sihteerinä toimii Kristiina Hannula. Yhdistykset voivat tehdä ehdotuksia varapuheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi 5.4. mennessä. Hallituksesta ovat erovuorossa seuraavat henkilöt varajäsenineen: - Varapuheenjohtaja Juho Saari (varajäsenenä Jaana Huhta) - Pirjo Mohamed (varajäsenenä Riitta Matilainen) - Leena Rosenberg (eronnut tehtävästä 12/2016, varajäsenenä Sirpa Paatero) - Veli-Pekka Sinervuo (varajäsenenä Lassi Rajamäki). Luottamushenkilö voi toimia samassa tehtävässä korkeintaan kaksi peräkkäistä kautta. Uudelleenvalintakelpoisia samaan tehtävään ovat vain Saari, Huhta ja Rajamäki. Lue ohjeet ehdotuksien tekemisestä yhdistyksille lähetetystä kirjeestä.

Nähdään edustajakokouksessa

Jäsenyhdistykset voivat halutessaan tuoda edustajakokoukseen jakoon omia esitteitään sitä varten varatulle pöydälle.

Yhteistyöterveisin! Jiri Sironen

Järjestöpäällikkö

• Toimintatukipäätökset ja • Vuosikokoukset (jonka jälkeen ed. vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen toimitta- • Maailman terveys• Ystävänpäivä 14.2. minen EHYT ry:lle) päivä 7.4. • Kansanterveyspäivä 16.2. • Edustajakokous 18.3. • Kuntavaalit 9.4. helmi

maalis

huhti

• Kohtaamispaikkapäivät Savonlinnassa 4.–5.5. • Selvin päin kesään -kampanja • Kukan päivän Liikuta minua -tempaus 13.5. • Maailma kylässä ja mahdollisuuksien torit • Maailman tupakaton päivä • Päihdepäivät 6.–7.6. touko

kesä


Mikä edustajakokous? EHYTin jäsenyhdistykset käyttävät äänivaltaansa kerran kolmessa vuodessa järjestettävässä varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa, joka on nimetty edustajakokoukseksi. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on kokouksessa yksi ääni, jota voi käyttää yksi kokousedustaja. Edustajakokous päättää järjestön strategiasta ja säännöistä sekä valitsee valtuuston kolmeksi vuodeksi. Lisäksi kokous arvioi kulunutta kolmivuotiskautta, hyväksyy lähivuosien toiminnan ja talouden suuntaviivat sekä käsittelee muut kokoukselle esitetyt asiat.

Edustajakokous 18.3.2017

Mikä valtuusto? EHYTin valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa edustajakokousten välillä. Valtuustoon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 20 varsinaista jäsentä ja kaikilla näillä henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee vuosittain hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle kolmivuotiselle kaudelle. Lisäksi valtuusto hyväksyy vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

EHYT ry:n toinen varsinainen yhdistyksen kokous (jäljempänä edustajakokous) pidetään lauantaina 18.3.2017 klo 13 alkaen EHYT ry:n toimistolla, Elimäenkatu 27, Helsinki. Kokousta edeltää klo 10 alkava ajankohtaisseminaari ja lounas.

Strategian 2014–2020 väliarviointi

Päivän aikataulu:

Edustajakokous arvioi, kuinka strategia on ohjannut toimintaa ja päättää mahdollisista tarkennuksista. Nyt käsiteltävä hallituksen esitys sisältää pientä stilisointia strategisiin linjauksiin ja arvoihin. Lisäksi vanhentuneet asiat on poistettu tai muutettu nykymuotoon. Esimerkiksi tupakan sijaan puhutaan nikotiinituotteista. Väliarviointiprosessia on tehty vuorovaikutuksessa jäsenistön, luottamushallinnon ja henkilöstön kesken. Syksyllä 2016 strategiasta tehtiin kysely. Valtuusto käsitteli asiaa ylimääräisessä kokouksessa 16.11. Myös strategian visuaalista ilmettä on uudistettu.

9.00 Valtakirjojen tarkastus alkaa, aamukahvia tarjolla 10.00 Ajankohtaisseminaarin avaus, EHYT ry:n hallituksen pj Hanna Tainio 10.15 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, hallitusneuvos Ismo Tuominen (STM) 10.45 Rahapeliyhtiöiden fuusio ja uusi STEA, johtaja Sisko Seppä 11.15 Uskomusyhteiskunta, sosiaali- ja terveyspolitiikan professori, EHYT ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Juho Saari 11.45 Seminaarin päätössanat, EHYT ry:n toiminnanjohtaja Kristiina Hannula 12.00 Lounas (valtakirjojen tarkastus päättyy 12.30) 13.00 Edustajakokous

Sääntömuutos Edustajakokouksessa käsiteltävässä sääntömuutosesityksessä EHYTin säännöistä on poistettu järjestön perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen liittyneet kirjaukset (esimerkiksi kirjaukset yhdistyksen ensimmäisestä kokouksesta). Keskeinen sisällöllinen muutos on valtuuston kokousten määrän lisääminen vuotuisesta kevätkokouksesta kahteen kokoukseen. Lisäksi valtuuston valinnan yhteydessä valittaisiin nykyisten jäsenten ja varajäsenten lisäksi viisi muuta varajäsentä, joista tulisi valtuuston jäseniä siinä tapauksessa, että sekä valtuuston jäsen että varajäsen eroaisivat valtuustosta kolmivuotiskauden aikana. Myös kokouskohtaisesti muita varajäseniä hyödynnetään, jos kumpikaan, ei varsinainen eikä henkilökohtainen varajäsen, pysty osallistumaan kokoukseen.

Edustajakokouksessa asialistalla ovat mm. valtuuston valinta, strategian puolivälitarkastelu ja sääntömuutos. Jäsenyhdistykset voivat lähettää kokoukseen varsinaisen edustajansa lisäksi myös yhden seuraajan. Ilmoittautua tulee 3.3. mennessä verkossa. Ilmoittautumislomake sekä jäsenyhdistyksille lähetetty virallinen kokouskutsu ja kokouksen muut asiakirjat löytyvät verkkosivuilta: www.ehyt.fi/edustajakokous

• SuomiAreena heinä

• Koulujen alkaminen elo

• Liikenneturvallisuusviikko syys

• 17.10. Asunnottomien yö (YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä) • Vanhusten päivä ja viikko (lokakuun 1. sunnuntai ja sitä seuraava viikko) • Makujen päivä 14.10. loka

• EPT-viikko (viikko 45) • Kansallinen pelipäivä marras

• Anna lapselle raitis joulu -kampanja • Vapaaehtoistoiminnan päivä • Toimintatukiraportit EHYT ry:lle joulu

15


uutisia

Yhteinen keittiö

naiset. Suomen evankelis-luterilainen kirkko koordinoi hanketta. Yhteinen keittiö on kaikille avoin matalan kynnyksen paikka, jonka avulla edistetään osallisuutta ja vähennetään yksinäisyyttä. Keskeistä toiminnassa on, että se toteutetaan yhdessä sosiaalitoimen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Ruuan laitto ja syöminen ovat osa toimintaa, mutta pääpaino on osallisuuden lisäämisessä ja yksinäisyyden vähentämisessä.

Yhteisen keittiön tarkoituksena on luoda uusi toimintakulttuuri, joka perustuu yhdessä tekemiseen. Sosiaalitoimen odotetaan olevan aktiivisesti mukana muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Hanke alkaa pilottipaikkakunnilla Tampere, Lahti, Porvoo, Seinäjoki ja Vihti. Pilottien pohjalta syksystä 2017 alkaen juurrutetaan uusia yhteisiä keittiötä kaikkiin maakuntiin. Kirkkohallituksen Jaana Alasentie toimii hankkeessa projektipäällikkönä. EHYT ry:n yhteyshenkilö on aikuistyön päällikkö Antti Hytti, antti.hytti@ehyt.fi, puh. 040 779 1387.

Tunnustuksella halutaan tukea ja tuoda esille laadukasta journalismia köyhyydestä tekeviä toimittajia ja toimituksia. Samalla halutaan antaa köyhyyttä kokeneille ihmisille mahdollisuus kertoa mielipiteensä siitä, miten media kuvaa heidän todellisuuttaan. Tunnustus on tarkoitus jakaa vuosittain. EAPN-Finin kansalaistoimintaryhmä kokoaa yhteen ihmisiä, joilla on tai on ollut omakohtaisia kokemuksia köyhyydestä. Mukaan ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat kiinnostuneet keskustelemaan ja jakamaan omia köyhyyteen liittyviä kokemuksiaan. Tapaamisia järjestetään muutaman kuukauden välein ja niihin valitaan eri teemoja ryhmän kiinnostuksen mukaan. Keskusteluissa esiin nousseista tee-

moita voidaan järjestää seminaareja ja toteuttaa vaikuttamistoimintaa. Osallistuneiden joukosta valitaan myös delegaatio Brysselissä vuosittain pidettävään köyhyyttä kokeneiden ihmisten eurooppalaiseen PeP-tapaamiseen ja Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen raatiin. Kansalaistoimintaryhmän seuraavat tapaamiset ovat 10.4. klo 14–16 (Kalliolan setlementtitalo, Sturenkatu 11) ja to 8.6. klo 16–18. EAPN-Finin verkkosivuilta löytyy erilaista ajankohtaista tietoa köyhyydestä, seminaareista ja toiminnasta. Verkosto julkaisee vuosittain Sosiaaliturvan tarkistuslistaa ja on julkaisemassa maaliskuussa myös päivitetyn version ”Köyhyys – syitä ja seurauksia” -julkaisusta. www.eapn.fi

– uusi toimintakulttuuri osallisuuden vahvistamiseksi EHYT on mukana Yhteinen keittiö -hankkeessa toteuttamassa hallituksen STM:n hallinnonalan kärkihanketta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta. Yhteinen keittiö -hankkeen tavoitteena on, että vuoden 2018 lopussa Suomessa olisi kaksi yhteistä keittiötä joka maakunnassa. Hankkeen toteuttamisessa on mukana useita valtakunnallisia toimijoita kuten Martat, Helsingin diakonissalaitos ja Maa- ja kotitalous-

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus journalisteille – EAPN-Finin kansalaistoimintaryhmä kokoaa köyhyyttä kokeneita vaikuttamistoimintaan

Suomen köyhyyden ja syrjäytymi-

sen vastainen verkosto EAPN-Fin jakoi vuonna 2016 ensimmäistä kertaa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen. Tunnustus myönnetään journalisteille, jotka ovat tehneet juttuja kunnioittavasti sekä taloudellisia että sosiaalisia syitä analysoiden köyhyydestä ja köyhyyttä kokeneiden elämästä. Tunnustuksen saajat valitsee köyhyyttä kokeneista henkilöistä koostuva raati. Vuoden 2016 tunnustukset myönnettiin 29.11. YLE:n Radio 1:den Horisontti-ohjelmalle Pitääkö ruokahävikki yllä leipäjonoja? Kunniamaininnat jaettiin Long Play -mediapalvelun jutulle Ilmaista työtä tarjolla sekä Kotiliesi-aikakauslehden jutulle Vähällä rahalla. 16


EHYT RY YMPÄRI SUOMEN

Tuula Sundman

Järjestö- ja vapaaehtois­ toiminnan osaston päällikkö p. 0400 454 782 tuula.sundman@ehyt.fi

Po h j o i s - S u o m

Jiri Sironen

järjestöpäällikkö p. 040 450 9077 jiri.sironen@ehyt.fi

Marja Saavalainen

ANNikki Pesonen

järjestösihteeri p. 050 509 8759 annikki.pesonen@ehyt.fi

sihteeri p. 040 724 5513 marja.saavalainen@ehyt.fi

i Saija Himanka

Sinikka Korpela

aluekoordinaattori p. 050 439 1610 saija.himanka@ehyt.fi

aluekoordinaattori p. 0400 274 833 sinikka.korpela@ehyt.fi

Länsi- Su

I tä - Su o m

omi

POHJOIS-SUOMI Aluekeskus Oulussa

i

Terttu Huttunen

aluekoordinaattori p. 0400 469 769 terttu.huttunen@ehyt.fi ALUETOIMISTO SEINÄJOKI

ITÄ-SUOMI Aluekeskus Kuopiossa

Marjut Ristolainen

aluekoordinaattori p. 050 571 4818 marjut.ristolainen@ehyt.fi

Harri Jukkala

aluekoordinaattori p. 0400 274 823 harri.jukkala@ehyt.fi

Anne Mikkola

aluekoordinaattori p. 044 055 9920 anne.mikkola@ehyt.fi

ALUETOIMISTO JYVÄSKYLÄ

LÄNSI-SUOMI Aluekeskus Tampereella TAMPEREEn elokolo

PIRKKALAN ELOKOLO

TURUN ELOKOLO

KESKUS­ TOIMISTO Helsingissä

E te l ä - S u o m i

HELSINGIN ELOKOLO LAHDEN ELOKOLO

Aluekoordinaattorin asioissa yhteydenotot Tuula Sundman Jukka Suomilammi

Riitta Sattilainen

aluetyöntekijä p. 050 407 1044 riitta.sattilainen@ehyt.fi

Liisa Äyräs

aluetyöntekijä Turun Elokolo p. 040 455 2874 liisa.ayras@ehyt.fi

aluetyöntekijä Lahden Elokolo p. 0400 252 511 jukka.suomilammi@ehyt.fi

Markku Heino

aluetyöntekijä Helsingin Elokolo p. 040 519 5730 markku.heino@ehyt.fi

17


Koulutukset

Miten pieni yhdistys voi hyötyä somesta? Milloin kannattaa yhdistykselle perustaa Twitter-tili tai Facebookryhmä? Olisiko jo fiksua siirtää kaikki muistiot ja kokouksien asialistat pilvipalveluun? Miksi yhdistyksen kannattaisi pitää blogia ja miten sen voisi aloittaa? LähiVerkko-projektin webinaareissa eli verkkoluennoissa tartutaan maaliskuussa ja huhtikuussa sosiaaliseen mediaan eli someen. Verkon ja somen kautta yhdistys voi löytää esimerkiksi uusia jäseniä ja vapaaehtoisia. Osallistu osoitteessa: www.lahiverkko.fi/webinaarit

29.3. kello 14–15: Sosiaalinen media yhdistystoiminnassa 26.4. kello 14–15: Blogit ja kirjoittaminen verkossa

Työelämä pelissä -koulutukset Työelämä pelissä -koulutus antaa työvälineitä rahapelihaittojen tunnistamiseen, puheeksiottamiseen sekä ehkäisemisen suunnitteluun ja toteuttamiseen työyhteisössä. Koulutuksessa käydään läpi, minkälaisiin työtehtäviin liittyy keskimääräistä korkeampi riski rahapeliongelman kehittymiselle. Koulutuksessa käsitellään myös työyhteisön toimijoiden erilaisia rooleja rahapelihaittojen ehkäisemisessä sekä vastuullisen työpaikkakulttuurin edistämisessä. Koulutus on suunnattu lähiesimiehille, henkilöstöhallinnossa työskenteleville, työsuojeluorganisaatioon kuuluville ja luottamusmiehille. 26.4. Tampere 23.5. Kuopio Lisätietoa ja ilmoittautuminen: www.ehyt.fi/ tapahtumat

Ensihuoli-koulutuksia Maksuttomat Ensihuoli-koulutukset on tarkoitettu kaikille, jotka ovat huolissaan läheisestään tai kiinnostuneita toimimaan ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoisena. Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännön työkaluja lähipiirissä havaittuihin päihdehaittoihin puuttumiseen ja puheeksiottoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, oppia tunnistamaan huoli ja löytää keinoja huolen ilmaisuun. Kevään koulutusten ajankohdat: 8.3. Nurmes 9.3. Tampere 14.3. Jyväskylä 6.4. Pirkkala 10.4. Rovaniemi 11.4. Kalajoki Lisätietoa ja ilmoittautuminen: www.ehyt.fi/tapahtumat

Kevään kannabiskoulutuksia Mitä on kannabis? Paljonko sitä käytetään? Miten aineeseen pitäisi suhtautua? Miten siitä tulisi puhua nuorten kanssa? Näihin kysymyksiin luvassa vastauksia Miten puhua kannabiksesta -hankkeen koulutuksessa. Kaksituntisessa koulutuksessa esitellään uusi koulutusmalli, jonka avulla terveystiedonopettaja, opettaja, terveydenhoitaja tai muu nuorten kanssa työskentelevä ammattilainen voi järjestää kannabisaiheisen oppitunnin tai vanhempainillan. Koulutuksessa tarjotaan myös kattava faktapaketti kannabiksesta. 23.3. Raasepori 28.3. Nokia 3.4. Kaarina 4.5. Imatra 4.5. Lappeenranta Lisätietoa ja ilmoittautuminen koulutuksiin: www. ehyt.fi/kannabishanke

18


Tapahtumat

osallistu juhannushiihtoon!

Päihdepäivillä myös maksutonta ohjelmaa Päihdepäivillä Helsingin Kulttuuritalolla 6.–7.6.2017 järjestetään seminaarien lisäksi maksutonta ohjelmaa. Messuosastoon tutustuminen on tapahtuman aikana maksutonta, mikä mahdollistaa esimerkiksi opiskelijoiden ja vapaaehtoisten vierailun. Osana messualuetta on Open Stage -lava, jossa eri toimijat käyttävät 10–15 minuutin puheenvuoroja haluamastaan aiheesta. Kohtaamisten teltassa esillä on organisaatioita, joilla on omaa kohtaamis- tai neuvontatoimintaa. Teltan tunnelmaa nostaa Pop up Elokolo, jossa on tarjolla ohjelmaa ja kahvilatoimintaa kohtaamispaikkojen asiakkaille. Messuosasto, Pop up Elokolo ja Kohtaamisten teltta ovat auki päivittäin 9–16.

Periskooppi-chat 21.4.2017 Periskooppi-chat kokoaa nuoret yhteen puhumaan seksistä. Voit osallistua anonyymiin chattiin tai seurata livekeskustelua osoitteessa ehytchat.fi. Lisää kalenteriin perjantai 21.4. ja tykkää Facebook-sivustamme, niin tiedät ensimmäisten joukossa mitä tapahtuu: facebook.com/periskooppi

Kohtaamispaikkapäivät Savonlinnassa 4.–5.5.

Helsingissä järjestetään Pride-kulkue heinäkuun 1. päivä. Haluamme olla mukana juhlapäivässä osoittamassa tukemme yhdenvertaisen yhteiskunnan puolesta. Jos haluat olla osana kulkuetta, liity EHYTläisten seuraan! Merkkaa päivä kalenteriisi ja kirjaa yhteystietosi linkin kyselyyn. https://my.surveypal.com/Pridekulkue-2017 Lisätiedot minna@ehyt.fi

Kunnon Elämä ry ja Kilpisjärven SaanaVeikot ry järjestävät 23.–25.6.2017 perinteikkään liikuntajuhannustapahtuman Enontekiön Kilpisjärvellä. Ohjelmassa mm. juhannushiihto, juhannusyön Saanan valloitusretki Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi sekä muuta liikunnallista kisailua. Lisätietoa: http://www.kunnonelama.fi Tiedustelut: antti.honkonen@hotmail.fi, p. 040 529 5283

Lisätietoa www.päihdepäivät.fi

EHYT on mukana rakkauden rintamassa

Kilpisjärven 72. juhannushiihto

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry juhlii 10-vuotisjuhlavuottaan ja järjestää Suomi 100-tapahtumana valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät teemalla Lähellä on enemmän. Kaksipäiväisessä kokonaisuudessa kohtaavat Suomen eri kohtaamispaikkojen sekä paikallisten yhdistysten ja yhteisjärjestöjen edustajat, vapaaehtoistyöntekijät ja -koordinaattorit. Tapahtumassa verkostoidutaan valtakunnallisesti ja kehitetään yhdistysten ja vapaaehtoistoimijoiden yhteistyötä ja työskennellään kulttuuri-, liikunta-. ympäristö- ja hyvinvointiaiheisissa työpajoissa. Asiantuntijaluentojen kautta perehdytään muun muassa suomalaisen vapaaehtoistyön historiaan ja nykytilaan. 4.–5.5.2017, Punkaharju, Lusto Lisätietoa: www.kolomonen.net

#minäp

äätä n

t #jagb es #idecid

ämmer

e

Rasisminvastainen viikko maaliskuussa Punaisen Ristin rasisminvastaisen viikon Ei rasismille! -tapahtumaa vietetään Helsingissä Narinkkatorilla 20.3.2017. Mukana tapahtumassa on mm. EHYTin jäsenjärjestön Helsingin Sosiaalisen Oikeudenmukaisuuden pystyttämä Oikeudenmukaisuuden kupla. Punaisen Ristin rasisminvastaista viikkoa vietetään vuosittain sillä viikolla, jolloin vietetään YK:n rasisminvastaista päivää 21.3. Vuonna 2017 kampanjaviikko on 20.–26.3.2017.

19


MONIMUOTOINEN PÄIHDETYÖ

6. – 7. 6. 2017 Helsingin Kulttuuritalo TERVETULOA VUODEN KIINNOSTAVIMMILLE AMMATTILAISPÄIVILLE Päihdepäivät on EHYT ry:n ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston järjestämä valtakunnallinen koulutustapahtuma ammattilaisille, järjestöille, päättäjille ja vapaaehtoisille. Seminaarien aiheina mm. kannabis työelämässä, päihteidenkäytön ja pelaamisen puheeksiotto, ehkäisevän työn rooli SOTE-uudistuksessa ja monikulttuurisille perheille suunnattu päihdekasvatus. Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan 17.5 mennessä osoitteessa www.päihdepäivät.fi

Profile for Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

EHYT Järjestö 1/2017  

EHYT Järjestö 1/2017  

Profile for ehyt
Advertisement