Page 1

HITACH I STAR BOARD Las eines d’ús més freqüent són:

PER ESCRIURE CONTINGUT : EINE

UTIL I TAT

Llapis

Permet escriure a mà

StarBoard/Eines.

Llapis intel·ligent

Igual que el llapis però corretgeix les formes geomètriques

StarBoard/Eines.

Paleta de colors

Permet canviar el color i el tras dels llapis.

StarBoard/Eines.

Borrador

Borra el llapís

StarBoard/Eines.

Fletxa Selecció + Permet insertar text des del teclat teclat

Borrar

Elimina tots els elements que s’han introduït

BOTÓ

LOCALITZACIÓ :

StarBoard/Editar.

StarBoard/Eines


PER UTIL I TZ AR EL BLOC DE NOTES: EINES

UTIL I TAT

BOTÓ

LOCALI TZACIÓ

Avançar pàgina Passem a la següent pàgina del bloc

Tornar a una pàgina anterior

Tornem a la pàgina anterior del bloc

Llista

Visualitza totes les pàgines del bloc en miniatura i permet accedir a les operacions bàsiques (copiar, tallar, enganxar...)

PER INSERTAR ELEMENTS EXTERNS: EINA

UTILITAT

BOTÓ LOCALITZACIÓ

Imatge predisenyada

Introdueix una imatge des del disc duro

StarBoard/Eines.

ScreenCapture (Captura de pantalla)

Captura la imatge que estem visualitzant a la pantalla i la incorpora al bloc de notes.

StarBoard/Mode/Accessoris

Plantilla (fons)

Insereix un dibuix al fons ( quadrícules, pautes, colors...) . També afegeix una nova fulla al bloc

Enganxar

Permet enganxar el contingut del porta papers

StarBoard/Document

StarBoard/Editar

TUTORIAL STARBOARD  

eines més utilitzades

TUTORIAL STARBOARD  

eines més utilitzades