Page 1

M E G T A I V N A O

? ? ? ? I AVU


És u na c iutat colo r plena de


Palmeres, desert i aigua


Mercats d’ espècies i…


altres


Catifes‌


Camells‌


herbor

isterie

s


PORTAL KASBA


Mirador menara


a ç a l p La a n F l -e à m e j D


Encantadors de cobres


MarrĂ queix

on viatgem avui  

viatge d'imatges a Marràqueix

Advertisement