Page 1

“Don’t limit a child to your own learning, for he was born in another time” Tagore, 1861-1941

LES NOVES TECNOLOGIES A L’AULA Formació Eva Hugas

1x1


QUÈ ? LLIBERTAT D’EDICIÓ i DE DIFUSIÓ

INTERACTIVITAT

WEB 2.0

APRENENTATGE COL·LABORATIU

MULTIDIRECCIONALITAT


EINES :

COM ?


ELS EDUBLOCS • Bloc d’aula • Bloc d’alumne ( eportfoli) • Blocs col·laboratius • Blocs reflexius • Web d’escola o institut


Exemples: • Blocs d’aula: http://englishjustforfun.blogspot.com http://grammar4.blogspot.com/ • e-portfolis: http://celiaa9.blogspot.com/ http://celia-up2u.blogspot.com/ http://lauracarreraportfolio.blogspot.com/ • Blocs col·laboratius http://barcelonalodz.blogspot.com/ http://talesinkindergarten.blogspot.com http://eva-englishblog.blogspot.com/ • Blocs reflexius http://englishdayolivargran.blogspot.com/ • Web d’escola o institut http://ceipterraprims.blogspot.com/


Una

a c i m

d i d de

a c i t Ă c

o t u T

l a ri


LES WIKIS Con

stru

ir to ts ju nts.


EXEMPLES


Si vols saber més sobre les wikis… Aq art uesta i int cles i wiki pro ere e x ssa e p nts mple orcio sm olt na

Pàgina d’ajuda de la Wikispaces, per conèixer tots els secrets d’una bona wiki


PODCASTS

•El poder comunicatiu de la veu, la imatge i la música; •Descàrregues gratuïtes a les quals ens podem sindicar; •Incloure els nostres missatges o la nostra música a blocs, wikis, pàgines web…


1. Gravem la nostraveu amb el programa Audacity o similar . 2. Exportem en format mp3 3. Pengem l’arxiu a una pàgina que ens converteixi l’arxiu i ens doni l’embed per poder insertar la gravació al nostre bloc o pàgina web. ( esnips.com or goear , per exemple)


Però hi ha molt més a dir, i què millor que una WIKI per donar tota la informació?


Consten de 5 parts: •Capçalera( títol,àrea,nivell educatiu i autor) •Introducció •Preguntes( s’han de respondre a través d’una recerca a Internet) •La gran pregunta (activitats pràctiques on s’apliquen els coneixements adquirits). •Recursos d’Internet ( recull de les adreces més adients proporcionada pel professorat)


Recull de Caceres del Tresor per NĂşria Coma


T S E U Q WEB

“una acti v id a d d e in v e s t i g a in f o r m a c c ió n e n la ió n c o n la q u e la que inter a lu m n o s a c t ú a n lo p r o v ie n e s total o p recursos a r c ia lm e n de Intern e te de et” ( B er da, qu a i u g n ie D o d g a rc e, 1995) e rece l d a c i t c mpte e l treball à o d c i d n e a t é e propos rnet. T s, contempla a e t n ió del n u c ’I s c d é u e s r t u t o s s iq n ó recurs ebQue ies bàs a la co creaci c z a t n l i è r t n o “Una W rincipalment e i e r p ó p " p es com ormaci ultats. vidual, f s i n e d i r n i a s l l utilitza upament de l t e d ta de ol océs i nsabili mació r r o p o p l f s e s e n r d (2006) desenv a a ra t l t t s i c e a e l u u r i i q t t d b n a itjança na avaluació rnades de We cooper m t n e u jo em gones coneix i conté e s e t s c e l u od a a d’un pr ó consensud ici Defin

Característiques: •Es divideix als alumnes en grups i cada un adopta un rol •Junts han de realitzar una tasca i produir un producte, seguint un procés proposat pel professor/a •Les activitats són molt diverses i el professor/a proporciona recursos, normalment d’internet •Els alumnes coneixen tots els paràmetres d’avaluació, tant del producte final com el procés per crear-lo.


EX

EM

PL

ES

:


RESPOSTES I EXEMPLES


Imatges flickr http://www.flickr.com/photos/kyml/4477142162/sizes/m/ http://www.flickr.com/photos/14281415@N03/4476129295/sizes/m/ http://www.flickr.com/photos/ciuri/4473851459/sizes/m/ http://www.flickr.com/photos/jasfitz/4481123873/sizes/o/ http://www.flickr.com/photos/blackcomedy/4477737729/sizes/m/ http://www.flickr.com/photos/alt_gr/4475374603/sizes/m/ http://romell17.files.wordpress.com/2009/10/web20map.jpg http://www.flickr.com/photos/marcde/2606717947/sizes/s/ http://www.flickr.com/photos/zhangdi_204/4487825940/sizes/m/ http://www.flickr.com/photos/40386452@N05/4496317945/sizes/m/ http://www.flickr.com/photos/kacey-jurgens/4499261994/sizes/m/ http://www.flickr.com/photos/blakie/84994761/sizes/m/ http://www.flickr.com/photos/stickathing/1943486952/sizes/s/ http://www.flickr.com/photos/mikelb/487973249/sizes/m/ http://www.flickr.com/photos/piet_musterd/1858568495/sizes/m/ http://www.flickr.com/photos/grahamstanley/231625422/sizes/o/ http://www.flickr.com/photos/penmachine/111141108/sizes/m/ http://www.flickr.com/photos/david_gray/521517136/sizes/o/ http://www.flickr.com/photos/benheine/3994079347/sizes/o

/


videos youtube

• http ://www.youtube.com/watch?v=DMD_5VO8lV4&feature=player_emb • http://www.youtube.com/watch?v=4GBx_17kpng&feature=player_em • http://www.youtube.com/watch?v=I7HrKxwZENg&feature=player_ • http://www.youtube.com/watch?v=F1grqO33XB8&feature=related • http://www.youtube.com/watch?v=sGBzbSRw3-8&feature=player_em • http://www.youtube.com/watch?v=jIgk8v74IZg&feature=player_emb • http://www.youtube.com/watch?v=7tF9VdGgbvY&feature=player_e • http://www.youtube.com/watch?v=7QjsuXrXiJs&feature=player_em • http://www.youtube.com/watch?v=RDlqfjXwyLg&feature=player_em


WEBGRAFIA

Adell, j. Internet en el aula: las Webquest ( 2004) http://webquest.xtec.cat/articles/adell_bernabe/2004/Adell-internet_en_el %20aula_WQ.pdf Alart, N. Les Webquest 2.0 interdisciplinars i competencials que desenvolupen intel路lig猫ncies http://www.slideshare.net/nalart/web-quest-20 Associci贸 Catalana de Webquest http://www.webquestcat.cat/ Byrne, Richard http://www.freetech4teachers.com/ Guilana, S ; Vinyals, G http://jornadesgirona2008.wikispaces.com/ Guilana, S ; Roviras, L; Vinyals, G http://blocs.xtec.cat/portfolioproject/ http://batxilleratportfolios.blogspot.com/ http://batxilleratspace.blogspot.com/ Guilana, S http://www.slideshare.net/sguilana /las-redes-sociales-como-espacios-de-aprendizaje-personal http://www.slideshare.net/sguilana/eportfolio-presentation-763351 http://sites.google.com/site/sguilana/ Lara, T http://tiscar.com/blogs-para-educar/ Rius, Mayte Lo que hay que saber en el s XXI , La Vanguardia, 2010


BIBLIOGRAFIA REIG Dolors, Web social,Web 2.0, Una possible Introducció, El caparazón HUGHES Jenny, Recursos Didácticos para la Creación de Contenidos para Entornos de Aprendizaje TACCLE,2009 Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació XTECblocs : perquè l’aula vagi més enllà del clos Lluelles, Mª del Mar Les caceres del Tresor: un recurs competencial GuixTIC nº27, maig 2009

noves tecnologies  

alguns recursos per l'aula

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you