Page 1

AVALUACIÓ RESSENYA ORAL

Discurs

Contingut

Temps

Insuficient

Suficient

Notable

Excel·lent

No gaire clar. No parla gaire fort. No s’entén bé. Es nota que llegeix d’un paper.

S’entén el discurs però la veu i la vocalització no són gaire clares.

Discurs bastant correcte. Veu clara, bona vocalització. Discurs força fluid amb certa seguretat.

L’argument del llibre no queda clar. El discurs no està gaire ben estructurat. El vocabulari és pobre i repetitiu. El discurs no és gaire amè. No dóna cap opinió sobre el llibre.

Explica correctament i breument el fil argumental. El discurs està ben estructurat però afegeix més informació. Inclou opinió sobre el llibre però no aprofundeix.

Discurs correcte. Veu i vocalització bastant clara. Discurs no gaire fluid, manca de seguretat. Narra l’argument de forma prou amena. Discurs ben estructurat. Vocabulari correcte. Afegeix alguna informació i opinió rellevant.

Suficient per poder explicar el fil de l’argument de manera correcta i afegir alguna informació important.

Temps suficient per explicar l’argument essencial i donar força informació important.

Discurs molt correcte. Entonació variada i vocalització molt clara. Discurs molt fluid amb molta seguretat. Narra de forma molt amena l’argument del llibre. El discurs està molt ben estructurat, amb un vocabulari ric i divers. Afegeix molta informació i opinions rellevants Temps suficient per explicar l’argument essencial i donar molta informació rellevant.

Massa curt per desenvolupar correctament el contingut del llibre.

Curt però suficient per poder explicar molt breument el més essencial del contingut del llibre.

Narra de forma força amena l’argument del llibre. Discurs ben estructurat i vocabulari divers. Afegeix força informació i opinions rellevant.

AVALUACIÓ RESSENYA ORAL  
AVALUACIÓ RESSENYA ORAL  

avaluació pla lector