Page 1


2


blz 48

3

3


Mij n g ezin

n etje!

just young magazine


Provis STICH

TING

us

S T. -J O

ZEF

5


Het

k

boe

het meisje in de trein

Paula Hawkins

Geschreven door: sanne

Rachel neemt elke ochtend dezelfde trein. Elke dag hobbelt ze over het spoor, langs een rij charmante huizen in een buitenwijk van Londen en stopt daar altijd voor hetzelfde rode sein. Zo kijkt ze elke ochtend naar een stel dat op hun terras ontbijt. Ze heeft inmiddels het gevoel dat ze hen persoonlijk kent en noemt hen ‘Jess en Jason’. Hun leven – in Rachels ogen – is perfect. Een beetje zoals haar eigen leven dat ooit was. Op een dag ziet ze iets vreemds in hun tuin. De trein rijdt gewoon weer door, maar voor Rachel verandert alles. Niet in staat om het voor zichzelf te houden, stapt ze naar de politie met haar verhaal, wanneer blijkt dat ‘Jess’ vermist wordt. Hiermee raakt ze niet alleen verwikkeld in de gebeurtenissen die volgen, maar ook in de levens van iedereen die erbij betrokken is. Maar wie is er te vertrouwen? Heeft ze meer kwaad dan goed gedaan door zich met deze zaak te bemoeien? Enkele maanden geleden zag ik voor het eerst een cover van Het meisje in de trein voorbij komen op Social Media. Vanaf het eerste moment intrigeerde de cover en de titel mij mateloos. Mijn nieuwsgierigheid werd nog harder getriggerd, toen ik las waar het verhaal over gaat. Dit boek is zo mysterieus en vraagt erom gelezen te worden. Dankzij de blogtournee van A.W. Bruna kreeg ik de kans om dit boek al ruim voordat het officieel verscheen, te mogen lezen. Het meisje in de trein is het thrillerdebuut van journaliste Paula Hawkins. En direct een groot succes in Engeland en Amerika. Het meisje in de trein bestormde direct de bestsellerlijsten door op nummer 1 binnen te komen. In slechts twaalf weken tijd werden er twee miljoen exemplaren verkocht en is hiermee de snelst verkopende titel voor volwassenen ooit. De filmrechten zijn zelfs al gekocht door DreamWorks! Paula Hawkins raakte geïnspireerd door de forenzen van Londen en een treinreis zal door haar spannende boek nooit meer hetzelfde zijn. De cover van het boek is al even wazig als het verhaal, niet in de negatieve zin van het woord, maar voor je start met lezen heb je echt geen enkel idee waar dit verhaal heen gaat. Een vage trein op de achtergrond door de titel heen. Een titel, apart, maar toepasselijk. just young magazine


Naam:

Geboren op:

Het meisje in de trein is alweer het derde boek van A.W. Bruna wat ik heb gelezen, waarover

Geboorteplaats:

Paula Hawkins 26 augustus 1972 Harare, Zimbabwe

ik niet teveel kan vertellen, stuk voor stuk boeken die je eigenlijk gewoon zelf moet lezen!

“Eén moment, één herinnering, één blik, zie je wel het juiste of alleen slechts wat je wilt zien?” Het meisje in de trein bestaat uit 38 hoofdstukken, Is Rachel slechts één van de vele treinreizigers die de naam hebben gekregen van het karakter,

en zomaar een meisje in de trein?

waaruit het hoofdstuk verteld wordt en kenmerken zich onderling door een datum en

“Wie heeft er gezegd dat het goed is om je hart

dagdeel, ochtend, avond waarin het verhaal zich

te volgen? Het is puur egoïsme, onovertroffen

afspeelt, een soort van dagboekoverzicht.

zelfzucht. Ik word overspoeld door haat. Ik moet denken aan de stapel kleren naast het spoor en ik

Het verhaal is geschreven in meerdere

voel mijn keel dichtknijpen. Het leven is geen alinea

perspectieven, vanuit hoofdpersonages Rachel,

en de dood is geen haakje sluiten.”

Megan en Anna en speelt zich af in wisselende tijdspanne, waardoor het met name in het begin

Ik ben zeer benieuwd wat Paula Hawkins nog

even goed opletten geblazen is.

meer in haar mars heeft en kijk uit naar een volgende thriller van haar hand.

Paula Hawkins heeft een prikkelende, beeldende,

Het meisje in de trein, zinderend thrillerdebuut,

spannende schrijfstijl en beschikt over een

bevat alle ingrediënten voor een spannend

levendige fantasie. In het begin heb ik even in het verhaal, één moment, één herinnering, één blik, verhaal moeten komen, maar al vrij snel kon ik

zie je wel het juiste of alleen slechts

het niet meer wegleggen. Waar gaat dit verhaal

wat je wilt zien? Mustread!

heen? Als lezer heb je echt geen enkel vermoeden. Wat doen al die mensen in de trein en wat is hun verhaal?

Schrijver Paula Hawkins

Boek Het meisje in de trein

jij Ben d ieuw ben ook l? haa ver dit r a na

en bij k is te le Het boe eek en te koop th ,95 de Biblio andel voor € 19 h k 3 e 5 o 4 b 1 7 bij de 8 90 449 ISBN: 97 7


just young magazine


9


Provisus S T I C H T I N G S T. -J O Z E F


Provisus S T I C H T I N G S T. -J O Z E F

11


word donderd

just young magazine


dag gedaan!!!

13


just young magazine


15


just young magazine


19


Kom jij ook?

30 november

15:30 • Cwartier

Stay Vital Brainstorm


just young magazine


23


just young magazine


25


just young magazine


Jij staat centraal. Wij helpen je niet alleen bij het behalen van je diploma, maar leren je ook op een prettige manier zelfstandig te worden. We dagen je uit om jouw talenten te ontwikkelen in een veilige school met een warme sfeer. Wij staan open voor ieders opvatting en overtuiging. Hieronder staan twee van onze uitdagingen, maar we hebben er nog veel meer!

(Top)sport Is sport belang

rijk in je leven? Wil jij lichaam en geest fit ho uden? Dan zijn sportklassen iet onze s voor jou. Beha lve dat je met bezig bent, ma sport ak je dan ook nog kennis me verschillende spo t veel rten. Samen me t jongens en me jes van jouw lee isftijd maak je ken nis skiën/snowboard met bijvoorbee ld en, rugby, frisbe e, zeilen en circus, survival, golfen, maar ook met ge handicaptensport Plezier is het be en. langrijkste.

Tweetalig Onderwijs

betekent Tweetalig Onderwijs, ook wel TTO genoemd, volgt. dat je de helft van de vakken in een andere taal deze maOp de Philips van Horne is dat Engels. Op en. nier leer je vloeiend Engels spreken en begrijp

havo

De havo bereidt je voor dan het leren het hboverder of de dooronvwo.gaatopveel educati Bilingualstroom naar het taal. Je legt internationale contacten Engelse van de Binnen de havo op de Philips word je alstrips ge proleerling gekend en exchan . culture Persoonlijke aandac e and tijdens languag ht voor jou als leerling en gedeelde verantwoordelijkheid (leerling bij theaterworktalenten / ouders eigen je / school) vinden elt ontwikk grams. Je wij belang rijk. speaking contests, team math challenge en shops, Maatwe rk proberen wij zoveel als mogeli reid op de voorbe jk teal bieden word je optima . g teams. hebben oogZo debatinWe voor jouw leerbehoeften, want iedere leerling is immers anders. Als je even meer tijd of extra tionale samenleving. internauitleg nodig hebt, dan bieden we herstelprogramma’s. Wanneer je meer kunt en wilt, dan bieden we opstroo

mprogramma’s. dig Het Tweetalig Onderwijs creëert leerlingen die zelfstan deze maatschappij Door in in staan te spelen opmannet de belevinje hun ust gswere en zelfbew ld van de leerling en maatschappelijke thema’ s houden wij jouw. te pakken genant.weten aan uitdagin ijs interess en die onderw In de bovenbouw van de havo wordt de verantwoordelijkheid steeds meer met jou gedeeld. Naast de voorbereiding op het examen staat de oriëntatie op het vervolgonderwijs centraa l.

Technasium

Onze school is een Topsport Tal entschool die sporters begeleid topt in het combine ren van hun stu met topsport. die

havo

mavo

De mavo bereidt je voor op

het mbo of de doorstroom

Je hoeft nerge naar de havo. ns in uit te bli nken Philips natuurlijk wel! een theoretische opleiding, ar ishe De mavo op, dema t mag tatie en

dan witte en techniek is meer De wereld van bèta nasium van draaiers. Op het Tech jassen en schroeven het vak Ondere SG maak je, door Horn van s Philip de de verschillende (O&O), kennis met zoek & Ontwerpen rzoekers, avonieve geesten, onde bèta-werelden. Creat erpers, binnen ontw en ers denk turiers, vernieuwende te vinden. Je iets een er voor ieder het Technasium is passen: leren in de praktijk toe te en mete is kenn leert ! doen te én en door te denk

werpen is met het Onderzoeken &deOnt havo maak je kenn

In het eerste jaar van wordt samen einde van leerjaar 1 Technasium. Aan het bij jou past. cent gekeken of O&O met je Technasiumdo 2 echt met het r? Dan ga je in klas rzoeken Wil je er mee verde Naast de lessen Onde slag. de aan m Technasiu zoeken en het excursies, bedrijfsbe & Ontwerpen zijn van het prordeel onde een es geven van presentati gramma.

hilips va n hebt va st pektakels p en Va n muziek , Co) vast

loopbaanoriën waarbij er ook aandacht is voor -begeleiding (LOB).

leerling gekend. De mavo Binnen de mavo word je als binnen de school en dit heeft een eigen, veilige plek leerling, vertrouwd. de jou, voor maakt de school in te spelen op jouw Iedere leerling is anders. Door onderwijs voor jou zo behoeftes, proberen wij het Maatwerk is erg bemaken. te jk mogeli kelijk aantrek je even meer tijd of extra langrijk binnen de mavo. Als we herstelprogramma’s. uitleg nodig hebt, dan bieden wilt, dan bieden we Wanneer je meer kunt en opstroomprogramma’s. je voor op je examen en In de bovenbouw bereid je vervolgonderwijs. LOB jouw volgende stap naar het rol. speelt hierin een belangrijke

Techno lo

gie

mavo

Techniek speelt in alle s secto zorg & welzijn) een steed ren (techniek, economie en s grotere rol. Het vak Technologie laat je op een praktische manier kenn ismaken met de techniek in deze sectoren.

mode atieve leren

De manier van werke n lijkt op de werkwijze vervolgstudies (havo van de of mbo), waardoor je goed voorbereid bent op je toeko mst! In leerjaar 1 volgt iedereen het programma van Technologie. Na leerja ar 1 is het een keuze.

Talentontwikkeling

Uitdagend

Creatief

Kijk op www.philipsvanhorne.nl voor meer informatie!


just young magazine


29


just young magazine


31


Bas, zou je in de toekomst op jezelf willen wonen? Bas: “Dat zou ik wel willen. Maar ik denk niet graag aan de toekomst, ik hou me liever bezig met het nu.”

antwoord. Wat kan ik verwachten als mijn ouders niet meer voor hem kunnen zorgen? Ik zou ook graag met andere mantelzorgers zoals mezelf in contact willen komen om meningen en vragen met elkaar te delen.”

Laura: “Ik denk dat we die instelling allemaal thuis hebben.”

Hoe kunnen men sen een mante lzorger worden? Laura: “Een mant elzorger word je niet zomaar, dat ben je. Het is geen be taalde baan.” Bas: “Je kunt oo k verpleegkundig e

worden.”

Er bestaat nog geen platform voor jonge mantelzorgers, zou dat voor jullie belangrijk zijn? Laura: “Ja, want ik heb ook wel vragen. Hoe moet ik nu dadelijk verder in de toekomst? Ik ben bezig met mijn studie en toekomst plannen. Ik wil een keer een serieus en goed

ren willen gen jonge een te je u zo t iets voor Wa wel eens k f o o o a ie m d o zeggen an, opa, pte buurm g willen a n ic vi d e n g a h m e o g un rsoon in h andere pe het op prijs doen? el mensen denk dat ve ch hadden k zi “I j bi a: n ur se La als ze men n le doen, el st en zouden m kond ngen met he mputer co de er ht die leuke di vrij veel ac oscoop nu bi as B de t ar omda n keer na ee n da Gewoon . m an zit, om he je om te ga ok bl n en ee ensen ziet te nemen of er andere m ke n ee j hi zodat n gaan.” de deur ka even buiten met ook wel fijn nd het altijd . Je wilt niet rs de ou Bas: “Ik vi ijn sen dan m wel eens Ik wil ook andere men ders doen. ou je et ” m alles horen. sen zien of andere men

ra

San

ne

bas

lau

e

elis

Heb je hulp, tips, ondersteuning of informatie nodig? neem dan contact op met het steunpunt in jou gemeente: Gemeente Weert: goedbezig@puntwelzijn.nl Sanne Kuepers of bel 0495- 697900

just young magazine

Gemeente Nederweert: sabinje.corstjens@dezorggroep.nl of bel 06-34449475 Gemeente Leudal: y.reijnders@synthese.nl of bel 0475-745138


Kunst- en Cultuurstroom

1SFTFOUBUJF

Binnen de Kunst- en Cultuurstroom is samenwerking tussen de vakken heel belangrijk waardoor leerlingen de verbinding tussen de vakken echt ervaren. Programma’s van de verschillende vakken zijn op elkaar afgestemd. Tijdens een gezamenlijke afsluiting zijn de vakken als ÊÊn groot spektakel te zien. Dit zal in het theater van de school of op andere podia zijn.

5BMFOUPOUXJLLFMJOH Leerlingen hebben verschillende talenten. Ook vakspecifiek is het zo dat leerlingen verschillende behoeften hebben binnen het lesprogramma. Dit wordt via een opmaat-programma zoveel mogelijk aangeboden. De leerlingen die tekenen • Kunst en Cultuur volgen kunnen, onder begeleiding, een portfolio samenstellen om toegelaten te worden tot de academie. Voor zeer muzikale leerlingen is er de mogelijkheid om, na auditie, deel te nemen aan VOCO (Vooropleiding Conservatorium). • Creativiteit

• Presentatie  • Talentontwikkeling 7PPSJOGPSNBUJFPWFSEF,VOTUFO$VMUVVSTUSPPNLBODPOUBDUXPSEFOPQHFOPNFONFUEF $VMUVVSDPÚSEJOBUPSFOWJBJOGP!DPMMFHFOM

33


bedrijven

dromeN

aito kĂśster

olympische spelen iNterNatioNaal inspirerend

sporttaleNt

loĂŻs pagie

inspirerend

vakspecialisten

financieel

topsporters

lokaal

sponsoring

donaties jeugd

geloven

samenwerken

kansen

facilitair

oNdersteuNeN

regio Weert, Nederweert en Cranendonck

individueel

maaike Caelers

taleNtoNtWikkeliNg

Onze gouden sponsors:

Stay in touch

www.gaanvoorgoud.nl just young magazine


35


just young magazine


37


just young magazine


39


just young magazine


41


just young magazine


43


just young magazine


45


WINNERS NEVER QUIT AND

QUITTERS

NEVER

WIN just young magazine


47


just young magazine


49


just young magazine


51


just young magazine


kunst op het kwadrant Weert - dans - zang - schilderijen - beelden - hiphop - gedichten - verhalen - break dance - graffiti - tekeningen - collage’s - muziek -

je kan meer dan je denkt 53


ne

azi g a M ng

u

o Just Y

redactie

stelt zich voor...

just young magazine


55


just young magazine


57


just young magazine


59


just young magazine

Profile for EHS-communications

Just young december 2015  

Just young december 2015  

Advertisement