Page 1


L

OCBITHIЙ ДIМ ПРАВ ЛЮДИ НИ ЧЕРНIГIВ

lдея створити Дiм прав людини у Чернiговi вперше виникла бiльше 10 рокiв тому lнiцiатором створен­ ня стали представники групи партнерських органi­ зацiй, об'Еднаних загальною стратегiЕ:ю в рамках Всеукра1нсько1 освiтньо1 програми «РозумiЕ:мо права людини» Наприкiнцi 2013 року була зареЕ:стрована Громадська спiлка «Освiтнiй дiм прав людини в Чернiговi», яка згодом стала повно­ правним членом Мережi домiв прав людини, що охоплюЕ 13 кра1н, 16 Домiв прав людини та бiльш нiж 100 правозахисних органiзацiй У Спiлку входять такi неурядовi органiзацi"i:

· ГО "МАRТ", Чернiгiв · ГО «Чернiгiвський громадський комiтет захисту правлюдини», Чернiгiв · ГО "Центр гуманiстичних технологiй АХАЛАР", Чернiгiв · ГО Правозахисний центр "Поступ", Ки1в (Луганськ) · ГС "Укра1нська Гельсiнська спiлка з прав людини", Ки1в · ГО Центр громадянсько1 просвiти "Альменда", Ки1в (Ялта) · ГО Закарпатський «Громадський центр», Ужгород

Основна мета организацi1 - пiдтримка дiяльностi правозахисних органiзацiй у сферi освiти з прав ЛЮДИНИ, наданнR правово1 ДОПОМОГИ, OCВiTHR дiяльнiсть, створеннядодаткових можливостей для сталого розвитку правозахисних органiзацiй Дiм надаЕ сучасний та доступний освiтнiй конфе­ ренц-простiр, завжди вiдкритий для активiстiв та органiзацiй, якi працюють у галузi громадянсько1 освiти та прав людини Щорiчно у Домi вiдбуваиься близько 50 освiтнiх заходiв тривалiстю вiд одного до восьми днiв семiнари, тренiнги, виставки, школи, робочi зустрiчi, ceci1 стратегiчного плануван­ ня, конференцi1 Команда Дому займаиься проект­ ною дiяльнiстю, надаЕ послуги з координацi1 та логiстики, PR та прес-пiдтримку освiтнiх заходiв, пiдтримуЕ експертно та ресурсно органiзiцi1 у рiзних регюнах Укра1ни


Річний звіт 2016 ГС "Освітній дім прав людини в Чернігові"  

Щороку громадська спілка "Освітній дім прав людини в Чернігові" випускає звіт діяльності організації за один рік. Цей звіт розповідає як Дім...

Річний звіт 2016 ГС "Освітній дім прав людини в Чернігові"  

Щороку громадська спілка "Освітній дім прав людини в Чернігові" випускає звіт діяльності організації за один рік. Цей звіт розповідає як Дім...

Profile for ehrh
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded