__MAIN_TEXT__

Page 1


L

OCBITHIЙ ДIМ ПРАВ ЛЮДИ НИ ЧЕРНIГIВ

lдея створити Дiм прав людини у Чернiговi вперше виникла бiльше 10 рокiв тому lнiцiатором створен­ ня стали представники групи партнерських органi­ зацiй, об'Еднаних загальною стратегiЕ:ю в рамках Всеукра1нсько1 освiтньо1 програми «РозумiЕ:мо права людини» Наприкiнцi 2013 року була зареЕ:стрована Громадська спiлка «Освiтнiй дiм прав людини в Чернiговi», яка згодом стала повно­ правним членом Мережi домiв прав людини, що охоплюЕ 13 кра1н, 16 Домiв прав людини та бiльш нiж 100 правозахисних органiзацiй У Спiлку входять такi неурядовi органiзацi"i:

· ГО "МАRТ", Чернiгiв · ГО «Чернiгiвський громадський комiтет захисту правлюдини», Чернiгiв · ГО "Центр гуманiстичних технологiй АХАЛАР", Чернiгiв · ГО Правозахисний центр "Поступ", Ки1в (Луганськ) · ГС "Укра1нська Гельсiнська спiлка з прав людини", Ки1в · ГО Центр громадянсько1 просвiти "Альменда", Ки1в (Ялта) · ГО Закарпатський «Громадський центр», Ужгород

Основна мета организацi1 - пiдтримка дiяльностi правозахисних органiзацiй у сферi освiти з прав ЛЮДИНИ, наданнR правово1 ДОПОМОГИ, OCВiTHR дiяльнiсть, створеннядодаткових можливостей для сталого розвитку правозахисних органiзацiй Дiм надаЕ сучасний та доступний освiтнiй конфе­ ренц-простiр, завжди вiдкритий для активiстiв та органiзацiй, якi працюють у галузi громадянсько1 освiти та прав людини Щорiчно у Домi вiдбуваиься близько 50 освiтнiх заходiв тривалiстю вiд одного до восьми днiв семiнари, тренiнги, виставки, школи, робочi зустрiчi, ceci1 стратегiчного плануван­ ня, конференцi1 Команда Дому займаиься проект­ ною дiяльнiстю, надаЕ послуги з координацi1 та логiстики, PR та прес-пiдтримку освiтнiх заходiв, пiдтримуЕ експертно та ресурсно органiзiцi1 у рiзних регюнах Укра1ни


Річний звіт 2016 ГС "Освітній дім прав людини в Чернігові"  

Щороку громадська спілка "Освітній дім прав людини в Чернігові" випускає звіт діяльності організації за один рік. Цей звіт розповідає як Дім...

Річний звіт 2016 ГС "Освітній дім прав людини в Чернігові"  

Щороку громадська спілка "Освітній дім прав людини в Чернігові" випускає звіт діяльності організації за один рік. Цей звіт розповідає як Дім...

Profile for ehrh
Advertisement