Page 1

Δ

Ρ

Ο

Μ

Ο

Ι

Σ

Υ

Ν

Θ

Ε

Σ

Η

Σ

ενάργεια Το “ World Core Curriculum” ένα Πλαίσιο για Πλανητική Παιδεία, καλύπτει ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων ανθρώπινης εµπειρίας, που περιλαµβάνει όλα τα επίπεδα της και εξισορροπεί την εκπαίδευση του νου µε εκείνη της καρδιάς. “Η Μάθηση είναι ζωή & η ζωή είναι Μάθηση” Αύγουστος 2011

δελτίο ενημέρωσης Δρόμοι Σύνθεσης Αποστολή: Παιδεία Πλανητική, ένα πνευματικό κέντρο, μια ανοιχτής διαβίωσης κοινότητα η “Ενάργεια” ένα πιλοτικό Σχολείο Ειρήνης, μια πανεπιστημιακή έδρα οικοψυχολογίας, στον οικισμό Χόρτο σελ. 1 http://dromoisynthesis.wordpress.com/dromoi/

Institute of Global Education “Mucherla” ένα σχολείο Robert

Παιδεία στον 21ο

Muller στην Ινδία για τους Dalit ή “ανέγγιχτους” !

αιώνα Το World Core Curriculum

σελ. 2 mail: pathways2synthesis@gmail.com

σελ 3 K. 6946898974 & 6936864831 & 6944747893

η “Δρόµοι Σύνθεσης” είναι Εκπαιδευτική Διεθνής Μ.Κ.Ο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (I.NGO) µε έδρα τον οικισµό Χόρτο του Δήµου Νοτίου Πηλίου στην Αργαλαστή, του Νοµού Μαγνησίας. Τα ι δ ρ υ τ ι κ ά µ έ λ η , ε ί ν α ι τ α π ε ρ ι σ σ ότ ε ρ α ε κ πα ι δ ε υ τ ι κο ί α πο πολλές πόλεις & από άλλες χώρες σε Ευρώπη, κόσµο. Καλλιεργούµε Παιδεία, που θα εξοπλίσει τα παιδια & τους νέους για την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών. Μια Παιδεία που δηµιουργεί συνείδηση: •Ενότητας της Ανθρωπότητας µε την φύση - Από την κυριαρχική χρησιµοποίηση στην ενότητα. •Μιας Παγκόσµιας Οικονοµίας υποστηρικτικής ανάπτυξης - Από την βιοµηχανική εκµετάλλευση στην υποστηρικτική ανάπτυξη, βιωσιµότητα ή αειφορία. •Από τον έλεγχο της ασθένειας Στην υγιεινή φυσική, συναισθηµατική, νοητική και πνευµατική διαβίωση. •απόκτησης Κοινοτικής συνείδησης µέσα απο ελεύθερη συναλλαγή και συνεισφορά υπηρεσιών και πραγµάτων

φυλετικό αποµονωτισµό στην Ανθρώπινη Κοινότητα.

“3 µέρες µε τον Dr. Richard Schneider και το WCC”

ο Δρ. Ρίτσαρντ Σνάιντερ με παιδιά σχολείου στο Άντρα Πραντές στην Ινδία. Ο Ρίτσαρντ χρημάτισε πρύτανης του πανεπιστημίου Ειρήνης του ΟΗΕ στην Κόστα Ρίκα, που από κοινού με τον Δρ . Ρόμ π ερτ Μούλλερ δημιούργησαν & ιδρυτής του Radio for Peace International που εξέπεμπε επί 37 χρόνια σε 40 γλώσες στον κόσμο, 24 ώρες το 24ωρο από την Κόστα Ρίκα απ το καμπους του UPAZ

•Ενός Πλανητικού πολιτισµού Σοφίας - Από την Διανοητική γνώση στην επικεντρωµένη στην καρδιά Σοφία. •Μιας συµµετοχικής κοινωνίας Από την εξουσιαστική αρχή στην συµµετοχή, την συνεισφορά, τον συµµερισµό υλικών και άυλων αγαθών. •Πλανητικής Ειρήνης και Ελευθερίας - Από τον εθνικό ή τον

η Δρόµοι Σύνθεσης σε συνεργασία µε το Institute of Global Education διοργανώνουν στο Χόρτο εργαστήρι µε βάση το WCC και εισηγητή τον Δρ. Ρίτσαρντ Σνάιντερ. “Οταν η κρίση γενικευµένη είναι & σαν "κρεµµύδι" µας ξεγυµνώνει απ' όσα φτιάξαµε & "καλλωπισθήκαµε" στα χρόνια (άτοµα, & οµάδες, οργανισµοί & κοινότητες & χώρες & έθνη, ο κόσµος των εθνών, η µία Ανθρωπότητα) ο δε πυρήνας µας γυµνός ξεπροβάλλει τώρα, τότε είναι η ώρα να "Παραδώσουµε το Δώρο µας στον Κόσµο" 19 - 20 -21 ΑΥΓ. 2011

τηρείται σειρά προτεραιότητας, ενημερωθείτε www.bbgr.org email:pathways2synthesis@gmail.com

Ας δούμε τον κόσμο με ανοικτή ματιά - Ας αγαπήσουμε τον κόσμο με ανοικτή καρδιά

1

19-20-21 ΑΥΓ 2011. 3ήμερο εργαστήρι στο Χόρτο  

“όταν η κρίση γενικευμένη είναι, σαν το "κρεμμύδι" μας ξεγυμνώνει απ' όσα φτιάξαμε & "καλλωπισθήκαμε" μέσα στα χρόνια (άτομα, ομάδες, οργανι...

19-20-21 ΑΥΓ 2011. 3ήμερο εργαστήρι στο Χόρτο  

“όταν η κρίση γενικευμένη είναι, σαν το "κρεμμύδι" μας ξεγυμνώνει απ' όσα φτιάξαμε & "καλλωπισθήκαμε" μέσα στα χρόνια (άτομα, ομάδες, οργανι...

Advertisement