Page 1

Δ

Ρ

Ο

Μ

Ο

Ι

Σ

Υ

Ν

Θ

Ε

Σ

Η

Σ

ενάργεια Το “ World Core Curriculum” ένα Πλαίσιο για Πλανητική Παιδεία, καλύπτει ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων ανθρώπινης εµπειρίας, που περιλαµβάνει όλα τα επίπεδα της και εξισορροπεί την εκπαίδευση του νου µε εκείνη της καρδιάς. “Η Μάθηση είναι ζωή & η ζωή είναι Μάθηση” Αύγουστος 2011

δελτίο ενημέρωσης Δρόμοι Σύνθεσης Αποστολή: Παιδεία Πλανητική, ένα πνευματικό κέντρο, μια ανοιχτής διαβίωσης κοινότητα η “Ενάργεια” ένα πιλοτικό Σχολείο Ειρήνης, μια πανεπιστημιακή έδρα οικοψυχολογίας, στον οικισμό Χόρτο σελ. 1 http://dromoisynthesis.wordpress.com/dromoi/

Institute of Global Education “Mucherla” ένα σχολείο Robert

Παιδεία στον 21ο

Muller στην Ινδία για τους Dalit ή “ανέγγιχτους” !

αιώνα Το World Core Curriculum

σελ. 2 mail: pathways2synthesis@gmail.com

σελ 3 K. 6946898974 & 6936864831 & 6944747893

η “Δρόµοι Σύνθεσης” είναι Εκπαιδευτική Διεθνής Μ.Κ.Ο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (I.NGO) µε έδρα τον οικισµό Χόρτο του Δήµου Νοτίου Πηλίου στην Αργαλαστή, του Νοµού Μαγνησίας. Τα ι δ ρ υ τ ι κ ά µ έ λ η , ε ί ν α ι τ α π ε ρ ι σ σ ότ ε ρ α ε κ πα ι δ ε υ τ ι κο ί α πο πολλές πόλεις & από άλλες χώρες σε Ευρώπη, κόσµο. Καλλιεργούµε Παιδεία, που θα εξοπλίσει τα παιδια & τους νέους για την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών. Μια Παιδεία που δηµιουργεί συνείδηση: •Ενότητας της Ανθρωπότητας µε την φύση - Από την κυριαρχική χρησιµοποίηση στην ενότητα. •Μιας Παγκόσµιας Οικονοµίας υποστηρικτικής ανάπτυξης - Από την βιοµηχανική εκµετάλλευση στην υποστηρικτική ανάπτυξη, βιωσιµότητα ή αειφορία. •Από τον έλεγχο της ασθένειας Στην υγιεινή φυσική, συναισθηµατική, νοητική και πνευµατική διαβίωση. •απόκτησης Κοινοτικής συνείδησης µέσα απο ελεύθερη συναλλαγή και συνεισφορά υπηρεσιών και πραγµάτων

φυλετικό αποµονωτισµό στην Ανθρώπινη Κοινότητα.

“3 µέρες µε τον Dr. Richard Schneider και το WCC”

ο Δρ. Ρίτσαρντ Σνάιντερ με παιδιά σχολείου στο Άντρα Πραντές στην Ινδία. Ο Ρίτσαρντ χρημάτισε πρύτανης του πανεπιστημίου Ειρήνης του ΟΗΕ στην Κόστα Ρίκα, που από κοινού με τον Δρ . Ρόμ π ερτ Μούλλερ δημιούργησαν & ιδρυτής του Radio for Peace International που εξέπεμπε επί 37 χρόνια σε 40 γλώσες στον κόσμο, 24 ώρες το 24ωρο από την Κόστα Ρίκα απ το καμπους του UPAZ

•Ενός Πλανητικού πολιτισµού Σοφίας - Από την Διανοητική γνώση στην επικεντρωµένη στην καρδιά Σοφία. •Μιας συµµετοχικής κοινωνίας Από την εξουσιαστική αρχή στην συµµετοχή, την συνεισφορά, τον συµµερισµό υλικών και άυλων αγαθών. •Πλανητικής Ειρήνης και Ελευθερίας - Από τον εθνικό ή τον

η Δρόµοι Σύνθεσης σε συνεργασία µε το Institute of Global Education διοργανώνουν στο Χόρτο εργαστήρι µε βάση το WCC και εισηγητή τον Δρ. Ρίτσαρντ Σνάιντερ. “Οταν η κρίση γενικευµένη είναι & σαν "κρεµµύδι" µας ξεγυµνώνει απ' όσα φτιάξαµε & "καλλωπισθήκαµε" στα χρόνια (άτοµα, & οµάδες, οργανισµοί & κοινότητες & χώρες & έθνη, ο κόσµος των εθνών, η µία Ανθρωπότητα) ο δε πυρήνας µας γυµνός ξεπροβάλλει τώρα, τότε είναι η ώρα να "Παραδώσουµε το Δώρο µας στον Κόσµο" 19 - 20 -21 ΑΥΓ. 2011

τηρείται σειρά προτεραιότητας, ενημερωθείτε www.bbgr.org email:pathways2synthesis@gmail.com

Ας δούμε τον κόσμο με ανοικτή ματιά - Ας αγαπήσουμε τον κόσμο με ανοικτή καρδιά

1


Δ

Ρ

Ο

Μ

Ο

Ι

Σ

Υ

Ν

In!itute of Global Education ECOSOC status at the United Nations

Θ

Ε

Σ

Η

Σ

a nonprofit organization with

http://gulliverworks.com/ioge/

τάξη στο ύπαιθρο

η μουσική γοητεύει

εκδρομή & πρακτική μάθηση πεδίου

κτίζουμε μαζί

καλώς ήλθατε

Είναι σπουδαίο να θέσεις

Η παιδαγωγική φιλοσοφία και το εκπαιδευτικό σύστημα που αναπτύχθηκε και εφαρμόσθηκε στο πλανητικό σχολείο της Mucherla στο Andhra Pradesh για δέκα χρόνια μπορεί να συνδράμει στην εξέλιξη του μέλλοντος της Ινδίας. Το διδακτικό έργο έχει τώρα σταματήσει αλλά οι εκατοντάδες σπουδαστές - απόφοιτοι είναι, εκείνοι που συνεχίζουν, κάτω απο την έμπνευση της φιλοσοφίας και μεθοδολογίας του σχολείου. Ξεκίνησε με διευθύντρια την Ruth Schneider απο τον Αύγουστο του 1994 μέχρι τον θάνατο της τον Ιανουάριο του 2000. Το έργο τώρα συντονίζει και προχωρά το Institute of Global Education με πρόεδρο τον Δρ. R. Schneider

Όλα τα μέρη της διδασκαλίας, στηρίζουν τον μαθητή στην ανέλιξη της συνείδησης και στην αφύπνιση στη ζωής και την διαρκή ροή της, την παλλόμενη αυτή ζωή που βρίσκεται μέσα σε κάθε άτομο στο μικρόκοσμο και στον μακρόκοσμο.

3.συμμερισθεί με τους μαθητές την ομορφιά και το μεγαλείο του σύμπαντος.

Είναι λοιπόν, αυτές οι Αρχές που εργασθήκαμε στην Mucherla και εφαρμόσαμε πρακτικά μέσω καθημερινών φυικών ακήσεων “ευρυθμίας”, προσωπική επικοινωνία, παιγνίδια, τραγούδια, γραπτές ασκήσεις, ζωγραφιές, καλές τέχνες, δραματοποίηση, χειροτεχνίες, κηπουρική, καλλιέργειες, μαζί με το συμβούλιο των μαθητών και τους εκλεγμένους απο αυτούς μηνιαία εκπροσώπους τους, με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, με εφαρμογές πεδίου και ταξίδια γνωσιακά, κοινωνικές δράσεις και εκδηλώσεις-πικ-νικ και ορειβασίες. Ο μαθητής, είχε τον κήπο του που φρόντιζε & πήγαινε στην οικογένεια του αγνά φρούτα & λαχανικά. φρούτα

σκοπό να διδάξεις εκείνους που επιζητούν να συνδημιουργήσουν ένα κόσμο, όπου η ειρήνη είναι δρόμος ζωής, όπου υπάρχει επάρκεια καλής τροφής, όπου υπάρχει ισορροπία περιβαλλοντική, όπου η κοινωνική δικαιοσύνη επικρατεί, εκεί που το άτομο επιτυγχάνει τον ανώτερο βαθμό αυτογνωσίας μέσα σε μέθεξη κοινοτικής συνέργειας και συνεργασίας. Δεν είναι δημιουργία μιας ουτοπίας αλλά ο κόσμος που μας αξίζει τους ανθρώπους και χρειαζόμαστε. Η Εμπειρία στη Mucherla

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην τάξη είναι να: 1.ανακαλύψει τον

εσωτερικό ρυθμό του μαθητή και να τον εξισορροπήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει τον κάθε μαθητή να συνδεθεί τόσο με τις ατομικές του δυνάμεις, όσο και την ομαδική ζωή σαν ένας πολίτης του πλανήτη. 2.βοηθήσει τον μαθητή ν’

αποκτήσει θετική κατανόηση.

4.προσδώσει στον μαθητή καινοτόμες μαθησιακές εμπειρίες, που παρέχουν την ζητούμενη γνώση, πληροφορία και επειδεξιότητα, ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν την ζωή απο μια πιο διευρυμένη πλαντητική οπτική. 5. εφελκύσει στην επιφάνεια τις καλύτερες ποιότητες, ώστε οι μαθητές να εκφράσουν θετικά πρότυπα συμπεριφοράς, υπευθυνότητας, ενδιαφέροντος για τους άλλους, δημιουργικότητα & συνεργασία. Καθώς οι μαθητές “ωριμάζουν” γίνονται ικανοί να εργάζονται με ιδέες και σχέδια, με έμπνευση νέα για την κοινότητα, τα τοπικά αλλά και διεθνή θέματα & προβλήματα.

Στις 8 Σεπτεµβρίου 1980, στο Arlington του Τέξας στις ΗΠΑ, ένα καινοτόµο πείραµα έγινε στην εκπαίδευση. Εκείνο τον καιρό, ιδρύθηκε το πρώτο σχολείο Robert Muller για τα παιδιά γονιών που απέρριψαν το εκπαιδευτικό σύστηµα στην χώρα που ζούσαν. 2

Ας κατανοήσουµε τον κόσµο µε ανοικτό νου


Δ

Ρ

Ο

Μ

Το World Core Curriculum βασίζεται στο διάγραµµα του Dr. Robert Muller, τ. Βοηθού Γενικού Γραµµατέα ΟΗΕ και πρώην πρύτανη του Πανεπιστηµίου Ειρήνης του ΟΗΕ. καταγράφει τέσσερα κλειδιά: 1.το πλανητικό µας σπίτι και ο τόπος µας στο σύµπαν: είναι αναγκαίο να µάθουµε τα βασικά για το σύµπαν, από τον Κόσµο µέχρι το Ηλιακό µας Σύστηµα, τη σηµασία του Ήλιου πώς επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη, τα φυτά, την ηλιακή ακτινοβολία, τη ζέστη, τα δύο τρίτα του πλανήτη που είναι από νερό, που είναι οι ωκεανοί, και τη φυτική ζωή, την ανθρώπινη ζωή, τη ζωή των ζώων, τα βουνά, τον φλοιό της γης και µετά το άτοµο η γενετική, η χηµεία κλπ. Μια υπέροχη θέα από το άπειρα µεγάλο µέχρι το άπειρα µικρό. 2. η ανθρώπινη οικογένεια: έχει να κάνει µε τις αλληλεξαρτήσεις των διαφόρων οµάδων της ανθρωπότητας. Με τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των ποικίλων οµάδων. Όταν το παιδί αρχίζει να µαθαίνει για την ανθρώπινη οικογένεια στον πλανήτη, αρχίζει να βλέπει την οµορφιά του διαφορετικού και αφήνεται ν’ ανακαλύψει το “κοινό”νήµα της οµοιότητας που µας ενώνει όλους. θεµελίωση εκείνης της κατανόησης που θα οδηγήσει στην ειρήνη και τις σωστές ανθρώπινες σχέσεις. Όταν ένα παιδί µπορεί να σκεφτεί µε όρους όπως «αυτό που γίνεται εκεί πέρα...και ότι κάνουν εκεί επηρεάζει αυτό που κάνουµε εδώ και το αντίστροφο», τότεη παγκόσµια συνεργασία θα γίνει πραγµατικότητα. 3. η θέση µας στο χρόνο: η ανθρωπότητα βλέπει τις σχέσεις µε το σύµπαν, τη θέση της µέσα σε αυτό, µαθαίνει ν’ αναγνωρίζει τη θέση της στο χρόνο. Το εξελισσόµενο σύµπαν διαρκώς αποκαλύπτει στον άνθρωπο την ανάγκη ν’ απαντήσει στο παρόν µε τη γνώση του παρελθόντος, ενώ την ίδια στιγµή κρατάει το όραµα για το µέλλον. Το παιδί µαθαίνει, µέσω της εµπειρίας, ότι το παρελθόν είναι ο σπόρος του παρόντος και το µέλλον το λουλούδι. Αρχίζει να καταλαβαίνει πως οι δικές του πράξεις συνθέτουν το µέλλον. Αυτό οδηγεί σε µία κατανόηση πως οι αλληλεξαρτήσεις των εθνών και των διεθνών γεγονότων σχηµατίζουν το µέλλον µας σε µία ευρύτερη κλίµακα.

Ο

Σ

Υ

Ν

Θ

Ε

ΟΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ή PROJECT NATURECONNECT - Παιδεία Φυσική έχει περίοπτη θέση στην φυλή της και χαίρει σεβασµού. Είναι η δασκάλα της φυλής (και καθηγήτρια στο πανεπιστήµιο) η Σάντρα (Sky) Pope, και τα παιδιά διδάσκει για τον κόσµο και τον...Κόσµο. και απέκτησε πολλά παιδιά, όχι µόνο της φυλής πια, µα κάθε παιδί της “Μάνας” που ο δρόµος του στον ινδιάνικο καταυλισµό του Smokey Mountain National Park και στο “Nanis Sontie” θα τα φέρει. Μεταφέρει την σοφία των γενεών µε λόγια απλά κάνοντας έκκληση να µάθουµε, πριν να είναι αργά. Kάτι...απο ένα µάθηµα Οικοψυχολογίας σε παιδιά κάθε ηλικίας...µια εµπειρία! Ο Ιστός της Ζωής: απόγευµα τους µάζεψε από νωρίς και τους έβαλε σε κύκλο, µικρούς και µεγάλους. Χαρτόνια, έδωσε έπειτα κάτι να ζωγραφίσουν από τον κύκλο της φύσης. Χώµα, νερό, αέρα, την φωτιά αφησε έξω... Ζωγράφησαν, σκουλήκι, έδαφος, λουλούδι, έντοµο και δένδρο. Αετός µεγαλοπρεπής µα και ποντίκι, σκύλος και λύκος και ταπεινή κότα. Κι ύστερα, τους ζήτησε πάνω τους να τα κρεµάσουν και αυτό που ζωγράφησαν τώρα να γίνουν! Ρώτησε...µε τι εσύ στον κύκλο τώρα ποιά συνδέεσαι...το χώµα έδειξε το σκουλήκι απέναντι. Κόκκινη πύρινη η κλωστή, που τα χέρια τα σύνδεσε και έπειτα...εσύ έντοµο...τι αγαπάς...το λουλούδι και νέο “ιστόνηµα” ζωής έγνεσε η µεταξύ τους και ότι αυτή η σχέση δίνει τη δυνατότητα στη ζωή το δικό της να δηµιουργήσει υποστηρικτικό περιβάλλον & µια υγειή ισορροπία.

4.το θαύµα της ατοµικοποίησης της ανθρώπινης ζωής: το θαύµα της ατοµικής ζωής, οι 4 όψεις του ανθρώπου, φυσική, διανοητική συναισθηµατική, και πνευµατική. Μία εξέταση της συσσωρευµένης γνώσης για να καταλάβουµε, και να χρησιµοποιήσουµε µε επάρκεια αυτόν τον εξοπλισµό. Η επιστήµη επέκτεινε το πεδίο του οράµατος, αλλά υπάρχουν ακόµη πολλά ν’ ανακαλυφθούν...παρόλα αυτά, πρόθεση είναι να παρέχεται στο παιδί η πρόσβαση στην πληροφορία για να σχηµατίσει κατάλληλες µορφές, µέσω των οποίων, θα καθίσταται ικανός να είναι µια “θεραπευτική” δύναµη πάνω στον πλανήτη.

Ας γίνουμε ένα με τον κόσμο με ανοικτό πνεύμα

Ι

Σ

Η

Σ

“τόχω πεί πολλές φορές στους συµπολίτες µου...τα χρόνια του ολοκληρωτισµού δεν φέρανε µόνο αρνητικά και πήγανε χαµένα! Μας έδωσαν εξιδικευµένη γνώση, πνευµατική εµπειρία που µπορούµε τώρα να φέρουµε βοηθό για ν’ αναπτύξουµε, ν αυξήσουµε την αυτογνωσία µας σαν έθνος” Βάτσλαβ Χάβελ “Οταν η κρίση γενικευµένη είναι & σαν "κρεµµύδι" µας ξεγυµνώνει απ' όσα φτιάξαµε & "καλλωπισθήκαµε" στα χρόνια (άτοµα, & οµάδες, οργανισµοί & κοινότητες & χώρες & έθνη, ο κόσµος των εθνών, η µία Ανθρωπότητα) ο δε πυρήνας µας γυµνός ξεπροβάλλει τώρα, τότε είναι η ώρα να "Παραδώσουµε το Δώρο µας στον Κόσµο" 3ήµερο εργαστήρι µε εισηγητή τον Δρ. Ρίτσαρντ Σνάιντερ 19 - 20 -21 ΑΥΓ. 1η µέρα: πως να παραδώσω το Δώρο µου στον Κόσµο, έτσι ώστε να είναι χρήσιµο. Βιώνω τη διαδικασία και µαθαίνω τις τεχνικές αναγνωρίζω τα ταλέντα µου και τ’ αναπτύσσω, γνωρίζοντας αυθόρµητη έκφραση, κ λ ί σ ε ι ς & δ υ ν α τ ότ η τ ε ς , γ ρ ή γ ο ρ η µάθηση ικανοποίηση 2η µέρα: Μια εκλεκτική βιωµατική εργασία “Γίνε ο φίλος του εαυτού σου και δρόµος συνάµα κοινωνικός & πνευµατικός για σένα & µετά για τους άλλους”. (Drs Neuman, and BerKowitz) 7 κλειδιά Αγάπης εξερευνούν τη χρήση της πνευµατικής σοφίας και της κοινής λογικής στην ζωή. (Dr. Sandy Hinden) 3η µέρα: η Παιδεία στον 21ο αιώνα πρέπει να “γειωθεί” σε µιας πρακτικής & αµεσοδηµοκρατικής φύσης ανταλλαγή ιδέων και υιοθέτηση πρακτικών (εκπαίδευση & τα µέσα που χρησιµοποιεί) που θα ενώνουν παρά θα διαχωρίζουν τους ανθρώπους σε όλο τον Πλανήτη. Το δικαίωµα της ατοµικής κυριαρχίας & αυτοδιάθεσης θ’ αποτελέσει το όχηµα για να δηµιουργήσουµε τις αλλαγές αλλά και την ατµόσφαιρα που είναι απαραίτητη για να οικοδοµήσουµε το νέο κόσµο. Ένα κόσµο, που θα επαναφέρει στο προσκήνιο τη Δηµοκρατία µε την έννοια της αρχαίας της έννοιας. Την Aµεση Δηµοκρατία. Αυτό είναι έργο Παιδείας για το άτοµα, την οικογένεια, τη κοινότητα, τη πόλη, το έθνος. Πως θ α τ o ε π ι τ ύ χο υ µ ε , δ ι δ ά σ κο ν τα ς , βιώνοντας...άτοµα & συλλογικότητες;

3


Β

Ι

Ο

Γ

FRANKLIN RICHARD SCHNEIDER Διεύθυνση: 13402 Cypress Lane, Athens AL 35613. Ηµεροµηνία Γέννησης: 9 Μαΐου 1935, 1 από δίδυµα παιδιά Χήρεψε το 2000 µετά από 41 χρόνια γάµου. Πατέρας 5 παιδιών, 2 βιολογικών και 3 υιοθετηµένων Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση 1953-55 Michigan State University 1955-57 Linfield College, Oregon, Bachelor στις Τέχνες 1958-60 Florida State University, Master στην Κοινωνική Εργασία 1975-76 Clayton University, Missouri, Διδακτορικό στην Φιλοσοφία 1956-58 Εκτελεστικός Διευθυντής, Στεγαστική Αρχή ΚοµητείαςYamhill, χωριό Eola, Όρεγκον, πρόγραµµα στέγασης µεταναστών για το 2.000 κατά τη διάρκεια των µηνών αιχµής 1960-65 Διευθυντής Κοινωνικών Υπηρεσιών και Βοηθητικός Διοικητής, Σπίτι των Παιδιών Winnebago και κέντρο µεταχείρισης στο Neillsville,Wisconsin, παρέχοντας φροντίδα σε εξαρτηµένα και παραµεληµένα παιδιά καθώς και σε παιδιά από δικαστήρια και κρατικά ιδρύµατα, µετατρέποντας το παλιό οικοτροφείο σε κεντρικό τρόπο µεταχείρισης και Ένωση για την Παιδική Πρόνοια των ΗΠΑ 1965-68 Εκτελεστικός Διευθυντής, Παιδικό Κέντρο Buckhorn και επικεφαλής Προγράµµατος Έναρξης, στο Buckhorn του Kentucky, ιδρυµένο από την Πρεσβυτεριανή Εκκλησία των ΗΠΑ για παιδιά από ολόκληρη την περιοχή του ανατολικού Kentucky και εντεύθεν 1968-69 Βοηθός Διοικητή, Σπίτι Μεθοδιστών του Chelsea, Michigan, οίκος ευγηρίας 220 κλινών µε δυνατότητα ηµι-ειδικευµένης και ειδικευµένης νοσοκοµειακής φροντίδας 1969 Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής, Spaulding για τα παιδιά, Michigan, µια υπηρεσία υιοθεσιών που επρόκειτο να γίνει διεθνής σε εµβέλεια και υπηρεσίες 1969-70 Διευθυντής Περιοχής, Τµήµα Ανθρώπινων Υπηρεσιών, Bethel, Αλάσκα, κοινωνικός φορέας υπηρεσιών οικονοµικής βοήθειας για ολόκληρη την περιοχή του δέλτα Yukon-Kuskowim της δυτικής Αλάσκας 1970-74 Προϊστάµενος Κοινωνικών Υπηρεσιών, γραφείο Ινδικών υποθέσεων, Bethel, Αλάσκα , θεσµοθετηµένα 4

Ρ

Α

Φ

Ι

Κ

Ο

Ε

Ι

Σ

Η

Γ

Η

Τ

Η

προγράµµατα πνευµατικής υγείας, campus ανάπτυξης της ηγεσίας, µεταβατική στέγαση για σπουδαστές, θετή οικογένεια, υποστήριξη σε σπουδαστές οικοτροφείων, σύνδεσµος µε 30 δηµόσια σχολεία, επείγουσες υπηρεσίες σε περίπτωση πληµµύρας και στα θύµατα καταστροφής, πλήρεις κοινωνικές υπηρεσίες 1975 Kuskowim Community College, Bethel, Alaska, εκπαιδεύοντας καθηγητές για συµβούλια χωριών και ηγετικά πρόσωπα σε αποµακρυσµένα χωριά 1976-1979 Επόπτης της Ιατρικής Επιθεώρησης Ανεξάρτητων Επαγγελµατιών (εποπτευόµενοι ιατροί, εγγεγραµµένες νοσοκόµες και κοινωνικοί λειτουργοί), Πολιτεία Oregon, που σταδιακά προωθήθηκε σε Περιφερειακό Διευθυντή, τµήµα Ανώτερων Υπηρεσιών, Πολιτεία Oregon µε προσωπικό 90 ατόµων 1979 σε τωρινό Καγκελάριο του Πανεπιστηµίου Παγκόσµιας Ειρήνης, το οποίο έγινε αργότερα Ίδρυµα Παγκόσµιας Εκπαίδευσης, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο 1984 Συν-ιδρυτής του Ραδιοφώνου για την Διεθνή Ειρήνη (RFPI), ραδιοφωνική αναµετάδοση µικρών κυµάτων παγκοσµίως, στο Πανεπιστήµιο των Ηνωµένων Εθνών για την Ειρήνη (UPAZ) στην Costa Rica 1985 Άνοιξε Τµήµα Οικο-Ψυχολογίας σε 5 Πανεπισήµια, µε πρώτο διευθυντή τον Dr. Michael Cohen 1994 Συν-ιδρυτής, µαζί µε την σύζυγο του, του Παγκόσµιου Σχολείου της Mucherla στην Ινδία, για τον παιδικό σταθµό µέσω του Επιπέδου10, µε ανώτατο

όριο 160

µαθητών 1998 Εκτελεστικός διευθυντής του Ανήκοντας στην Μητέρα Γη "Belonging to Mother Earth", για 3.000 γηγενείς ηγέτες από 20 χώρες, παιδιά δηµοτικού σχολείου και άλλα, στην Παραλία της Βιρτζίνια. Προηγουµένως διηύθυνε 3 Διεθνείς Διασκέψεις για την Ειρήνη και τον πλανήτη το 1989, 1994, και 1996 2000 Ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του Ινδικού Ταµείου Σπουδαστικών Υποτροφιών, Ινδία Συντάκτης τεσσάρων βιβλίων ποίησης, συµπεριλαµβανοµένου του ενός που µεταφράζεται σε γλώσσα Telugu. Το Ίδρυµα Παγκόσµιας Εκπαίδευσης έχει δηµοσιεύσει πέντε βιβλία συµπεριλαµβανοµένου και του βραβευµένου βιβλίου “Πώς λειτουργεί η Φύση”

ΠΩ Σ Θ Α ΕΛΘ Ω ΣΤ Ο Χ ΟΡ Τ Ο: Το Χόρτο, είναι Οικισµός του Δήµου Νοτίου Πηλίου µε έδρα την Αργαλαστή, ΟΔΙΚΩΣ: µε αυτοκίνητο, µε λεωφορείο ΚΤΕΛ. Από την Αθήνα, απέχει 342 Χλµ & από τη Θεσσαλονίκη 232 χλµ. Από Βόλο η απόσταση είναι 42 χλµ και από Λάρισα 82 χλµ. ΤΡΑΙΝΟ: µε τραίνο από Αθήνα - Θεσ/νίκη µε προορισµό τη Λάρισα και µετεπίβαση σε προαστιακό για Βόλο. Ταξειδι 4 ώρες µέχρι Βόλο και 40’ µε ΚΤΕΛ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΙΑ: αεροπλάνο για Σκιάθο, και ταξί θαλάσσης (4 λεπτά) για Πλατανιά και 20 λεπτά για Χόρτο... Π Ο Υ ΘΑ ΜΕΙΝΩ ΣΤΟ ΧΟΡΤΟ; ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: 2 ξενοδοχεία µε δωµάτια και στούντιο ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΣΗΜΑ ΕΟΤ: ενοικιάζονται, δωµάτια από ιδιώτες πολύ καλής κατασκευής. ΣΚΗΝΕΣ: Για εκείνες, εκείνους που θελουν να µείνουνε σε σκηνές, έχουµε διαµορφώσει χώρους στο 2ο οικόπεδο της Ενάργειας, µέσα σε πλατάνια, δάφνες δέντρα και δροσιά που απέχει απο το κέντρο των εργασιών µας 100 µέτρα µέσα σε δένδρα. Εναλλακτικά λίγοι µπορείτε να µείνετε στα υψηλά (ανατολικά) στο πρώτο οικόπεδο όπου οι εργασίες µας θα γίνονται. Νερό, ρεύµα, φως Δ Ι Δ Α Κ Τ Ρ Α : δεν υπάρχουν δίδακτρα. Ωστόσο, για την κάλυψη των εξόδων και την διοργάνωση καθώς και την ενίσχυση των εργασιών για την αποπεράτωση των κτηρίων της Ενάργειας, η προτεινόµενη ελάχιστη συνεισφορά είναι €130 το άτοµο Θα υπάρχει ταυτόχρονη µετάφραση, θα δοθεί εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η διαµονή και διατροφή δεν περιλαµβάνεται παρά µόνο πρωινό.

ο πόλεμος μπορεί να νικηθεί εκεί, όπου δημιουργείται μόνο. Στο νου των ανθρώπων

19-20-21 ΑΥΓ 2011. 3ήμερο εργαστήρι στο Χόρτο  

“όταν η κρίση γενικευμένη είναι, σαν το "κρεμμύδι" μας ξεγυμνώνει απ' όσα φτιάξαμε & "καλλωπισθήκαμε" μέσα στα χρόνια (άτομα, ομάδες, οργανι...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you