Page 1

BALANCED BEGINNINGS το πρόγραμμα BALANCED BEGINNINGS διατίθεται στην Ελληνική, Ισπανική και Αγγλική γλώσσα

παρέχεται, εκπαίδευση στη χρήση του σ’ όλη τη χώρα από πιστοποιημένους συνεργάτες μας

“Η Εμπειρία κάνει την Διαφορά”

πιστοποιημένος συνεργάτης (σφραγίδα)

Αφιερώσαµε εννέα έτη (120.000 ώρες επιστηµονικής έρευνας) συγκεντρώνοντας την πιο επιστηµονικά προχωρηµένη αλλά και τεκµηριωµένη έρευνα και συνδυάζοντας όλα αυτά από κοινού δηµιουργήσαµε το προγράµµα. “ο πρόεδρος του Οργανισµού προ-γενετικής και περι-γενετικής Ψυχολογίας και υγείας στην Αµερική, (APPAH) Dr. David Chamberlain, (Bραβείο Thomas R. Verny (1999), for Outstanding Contributions to Preand Perinatal Psychology and Health) απέδωσε τα εύσηµα στα Balanced Beginnings δηλώνοντας "pride το our infant program”. Η επιστηµονική ανακοίνωση του "Babies Are Not What We Thought", περιλαµβάνει 165 αναφορές και πάνω, που συνδέονται µε την αξία των εµπειριών του προγράµµατος Balanced Beginnings

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΕΥΚΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

Τα νήπια που είχαν το µεγαλύτερο ποσό ενδιαφερουσών εµπειριών (ορίζεται ως η εµπειρία εκείνη που κρατά τη συνεχή προσοχή του νηπίου) από τον έβδοµο µήνα της κύησης µέχρι του τρίτου έτους, θα έχουν το µεγαλύτερο ποσό "νευρωνικών στοιχείων κυκλώµατος" που διαµορφώνονται στον εγκέφαλο για την µετέπειτα µάθηση...

Εδρα: Δήμος Νοτίου Πηλίου, 370 06 Αργαλαστή

"Οταν εµπλέκουµε τον εγκέφαλο σε µια νέα εµπειρία, ο εγκέφαλος αναπρογραµµατίζεται από µόνος του."- M. Mezernich Brain Plasticity Origins of Human Abilities & Disabilities, 6th Symposium Washington DC 1995

Αθήνα: Αγ. Παρασκευής 35, 15234 Χαλάνδρι, Αττική

"Στην ουσία η όλη υπόθεση της µάθησης, είναι ιστορία της φυσικής νευρωνικής υγείας." (Pg.18 "Smart Moves" C. Hannaford, Ph.D.)

http://balancedbeginnings.wordpress.com/about Κ.+30 2423066192 & 30 6984 638431

απλά πληροφορία." - Albert Einstein

Κύπρος: +357 99 439158 Email:marokaseri@gmail.com

"Η µάθηση είναι εµπειρία. Οτιδήποτε άλλο είναι

Την ίδια στιγμή που το μωρό, βρίσκεται στο πιο ανίσχυρο στάδιο, ανίκανο να καθίσει, να μπουσουλίσει, να σταθεί ή να περπατήσει, είναι την ίδια στιγμή, που τα εγκεφαλικά του κύτταρα δημιουργούνται με απίστευτη ταχύτητα. Τόσο ραγδαία είναι αυτή η ανάπτυξη των κυττάρων που αρκεί ν’ αντιληφθούμε, ότι ο εγκέφαλος φθάνει, το μισό της ανάπτυξης του εγκέφαλου ενός ενήλικου ατόμου, μέχρι την ηλικία των 6 μηνών. Κατά την περίοδο αυτή, η εμπειρία και επιμέλεια που θα παρασχεθεί (θεληματικά ή τυχαία) έχει εξαιρετικά σπουδαία σημασία στην ανάπτυξη της μετέπειτα μαθησιακής ικανότητας του παιδιού, σε όλη την ζωή του Έρευνα της Νευροεπιστήμης του Εγκεφάλου έχει αποδείξει, ότι μια σειρά από σχεδιασμένες εμπειρίες σ΄αυτή την περίοδο των 3 πρώτων χρόνων της ζωής, μας εφοδιάζει με μια ορθά ρυθμισμένη και πρωτογενή μαθησιακή ικανότητα για όλη τη μετέπειτα ζωή μας...


BALANCED BEGINNINGS το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέρα τη μέρα οδηγίες για περισσότερες από 300 εμπειρίες ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ "

ΓΟΡΓΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ συμβαίνει μόνο μια φορά σ’ όλη την διάρκεια της ζωής μας

184

πλήρεις οδηγίες, σε καθημερινή βάση, για ολόκληρη την περίοδο επαναλαμβανόμενων έξη μηνών. Οι οδηγίες με σαφήνεια επεξηγούν, τη χρήση του υλικού που στην συσκευασία (σετ) περιέχεται, καθώς επίσης και άλλα υλικά, που θα πρέπει ν’ αναζητηθούν από τον χρήστη του προγράμματος κατά την εφαρμογή του

Το κλειδί για την κατανόηση των Balanced Beginnings βρίσκεται κρυµµένο στα παρακάτω λόγια: Υπάρχει µόνο µία περίοδος, µε κεφαλαιώδη σηµασία στη ζωή ενός ανθρώπου και αυτή είναι η στιγµή που συντελείται η γοργή ανάπτυξη του εγκεφάλου του. Γιατί αυτή είναι η µόνη περίοδος, που η “εµπειρία” θα επιφέρει και θα εγκαθιδρύσει τα αποτελέσµατα εκείνα, που θα σχετίζονται µε την ανάπτυξη της ικανότητας µάθησης του παιδιού και που φυσικά, θα το ακολουθούν σε όλη την διάρκεια της µετέπειτα ζωής του. Διαρκεί τα 3 πρώτα χρόνια της Ζωής µας!

ΟΙ 4 ΛΕΠΤΟΦΥΕΙΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ το πρόγραμμα Balanced Beginnings αποβλέπει στη δόμηση θεμελιακών προτύπων για τη μετέπειτα μάθηση. Ενώ παρέχει τις πιο αντικειμενικές μαθησιακές εμπειρίες το πρόγραμμα λαμβάνει σοβαρά υπ όψη, την λεπτοφυή ψυχολογία του παιδιού και της οικογένειας του. Το πρόγραμμα θα εξισορροπήσει τη μαθησιακή ικανότητα του μωρού σας, χωρίς υπερανάπτυξη. Τα B a l a n c e d Beginnings είναι σε συσκευασία (σετ) που αποτελείται από υλικό για μέρα τη μέρα εμπειρίες. Θα πρέπει όμως ν’ ακολουθηθούν τουλάχιστον για μια περίοδο 6 μηνών και μάλιστα πριν το μωρό σας, φθάσει την ηλικά των 3 ετών. Η επιστήμη, αναγνωρίζει πια τη σημασία της εμπειρίας και τ΄αποτελέσματα που επέρχονται στην περίοδο αυτή σαν τα καθοριστικά για την μαθησιακή ικανότητα, όλης της μετέπειτα ζωής του παιδιού σας!

οι οδηγίες εξηγούν τα αποτελέσματα που επέρχονται στις Λεπτοφυείς ατμόσφαιρες του μωρού νήπιο, κάνοντας κατανοητό το πως να κρατήσουμε το μωρό σε μια ατμόσφαιρα άνεσης, τόσο φυσικής όσο και συναισθηματικής, ώστε οι δρόμοι της μάθησης να σχηματίζονται σε μια ατμόσφαιρα αγάπης, υπομονής, κατανόησης και διευθυνόμενης δραστηριότητας.

ΚΑΡΤΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ "

32

Τα Robert Muller Schools (Σχολεία Ειρήνης ΟΗΕ) απ’ αρχής πρωτοπόρησαν στην εφαρμογή και χρήση της έρευνας, πάνω στην πρώιμη εγκεφαλική ανάπτυξη. Η προεδρική επιτροπή Πρώιμης Μάθησης και Εγκεφάλου το περιοδοκό TIME, η ειδική έκδοση του Newsweek για την Παιδεία, καθώς και το πρόγραμμα Obama για την μάθηση (μηδέν πέντε) έχουν κάνει, εκτενή μελέτη και παρουσίαση πάνω στα Balanced Beginnings. Κάποια μωρά, απολαμβάνουν ήδη το πρόγραμμα...το δικό σας!

ΚΑΡΤΕΣ ΛΕΞΕΩΝ "

12

ΚΑΡΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ "

κάρτες για τη δυνατότητα ενός νηπίου στα μαθηματικά

κάρτες εμπειρίας όρασης για εκμάθηση σχημάτων

εργασία με την κίνηση για το κινησιοαισθητηριακό έργο

49

η σταδιακά αυξανόμενη ανάπτυξη της όρασης, δίνει στο μωρό, την ικανότητα να παρατηρεί συνειδητά, τα σχήματα, τα πρότυπα, τις μορφές και καταστάσεις του περιβάλλοντος

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

εκπαίδευση, παιδαγωγών Δημόσιου - ιδιωιτικού τομέα

( 3 C D ) "6 Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ

ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ "

20

οι κάρτες αυτές, έχουν να κάνουν με τους αριθμούς και την ικανότητα του παιδιού να μάθει τα μαθηματικά ΚΑΡΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ "32 προσεκτικά επιλεγμένα έργα από τις συλλογές των ζωγράφων M.C Escher, Nicolas Roerich, Walter Anderson

εργασία με τους ήχους και τα τα Balanced Beginnings, λάβανε ηχητικά πρότυπα (γράμματα) το βραβείο UNESCO 1989

Balancedbeginningsleaflet2nobgrd  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you