Page 1

LARRABETZU 2018 OTSAILA

LARRABETZUko EHBILDUren ALDIZKARIA

2018:

Oraina lantzen eta etorkizuna planifikatzen Trabajando el presente y planificando el futuro LARRABETZU: EHBILDUREN UDAL POLITIKA.

LARRABETZU: POLITICA MUNICIPAL DE EHBILDU.

Aurtengo udal aurrekontua abenduan onartu genuen. Hainbat herritarren parte hartzea izan dugu prozesuan, eta tasa eta prezio publikoetan egin den egokitzapena eta Larrabetzuri Udalkutxatik jasotzea dagokionari esker, 2018an hainbat inbertsio eta proiekturi aurre egiteko aukera izango dugu.

En diciembre se aprobó el presupuesto de 2018, elaborado con amplia participación popular. Gracias a la adecuación de las tasas y precios públicos y al aumento en la aportación que corresponde recibir de Udalkutxa podremos afrontar un 2018 con numerosas inversiones y proyectos.

EHBILDUtik uste dugu 2018rako daukagun erronkarik nagusiena, azken urteotan herriko gune desberdinetan lantzen ari garen “Larrabetzu 2025” ekimena dela, urte horretarako zelako Larrabetzu gura dugun definituko duen eztabaida parte-hartze prozesua. Herri bezala nora heldu nahi dugun definitzeko kapaz bagara, errazago izango dugu helburua lortzeko tresnak, prozesuak, inbertsioak, … martxan jartzea. Horretarako beharrezkoa dugu herritar guztion parte-hartzea. Prozesu hau martxan jarri eta beharrezko tresnak ahalbideratzeko, udal aurrekontuan partida bat bideratu da. Larrabetzuar guztiak animatu gura ditugu “Larrabetzu 2025, agotik herrira” ekimenean parte hartzera. Guztiok gara gure herriaren protagonistak.

Desde EHBILDU creemos que el principal reto que tenemos para 2018, es el proceso participativo de debate lo más amplio posible para definir el Larrabetzu que queremos en 2025. Si somos capaces de especificar a donde queremos llegar, más fácil será poner en marcha los instrumentos, procesos, inversiones… necesarias para llevarlo a cabo. Para ello es indispensable que tomemos parte todas y todos. Desde el Equipo de Gobierno se ha dedicado una partida económica que posibilite activar los instrumentos necesarios para su puesta en marcha. Animamos a todo el vecindario a participar en el foro “Larrabetzu 2025, Agotik Herrira”.

EUSKAL HERRIA: EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIRA

EUSKALHERRIA. EUSKAL PRESOAK, EUSKAL HERRIRA.

Har ezazue besarkadarik beroena Espainiar estatuko kartzeletan preso zaudeten Larrabetzuko auzotar guztiak eta beste elkartasun besarkada bat egoera hori sufritzen duzuen familiartekoei.

Un fuerte abrazo a aquellos vecinos de Larrabetzu que estáis presos en diferentes cárceles del Estado Español y otro abrazo solidario para sus familiares que sufren diariamente esta situación.

2018a dispertsioarekin amaitu behar dugun urtea izan dadila!

¡2018 tiene que ser el año en el que terminemos con la dispersión!

Legebiltzarreko autogobernu batzordera eramango dogun proposamena, hemen deskargatu ahal dozu: www.ehbildu.eus

www.larrabetzu.ehbildu.eus

Descargate la propuesta que trasladaremos como EHBildu a la ponencia de autogobierno del Parlamento de Gasteiz: www.ehbildu.eus

TWITER: @bildularrabetzu

POSTA: larrabetzu@ehbildu.eus


2018: ORAINA LANDU ETA ETORKIZUNA PLANIFIKATU LARRABETZU 2025: Sarreran esan bezala, hasi berri dugun urterako daukagun erronka nagusia “Larrabetzu 2025” herritarren parte-hartze ekimen estrategiako da. Udal Gobernua azken bi urteotan lanean ari da horretan. Eguneroko arazo zein urteko planei aurre egiteaz gain, Larrabetzuko EHBILDUk herritarron parte-hartzearen aldeko apustu sendoa egiten du, etorkizuneko Larrabetzu guztion artean diseinatzearen aldeko apustua.

2018: TRABAJANDO EL PRESENTE Y PLANIFICANDO EL FUTURO

2018KO AURREKONTUA Hemen duzue aurrekontuak jasotako proposamen batzuen zerrenda, batzuk Gobernu Taldearen iniziatiba eta beste batzuk herritarrek egindakoak parte-hartzerako bitarteko desberdinak erabilita. Parte-hartzea, gure oinarria da eta EHBilduk bide hori bultzatzen jarraituko du. Hemen onartu den aurrekontuaren ezaugarri garrantzitsuenak:

• Herriko merkataritza indartzeko: 2.000 €. • Herriko kultur, aisialdi eta kirol taldeentzat 2.600 € gehiago. • Behar ekonomikoak dituzten herriko familientzako 2.000 € gehiago. • Bigarren urtez, 12–16 urte tarteko gazteentzat 2.000 €.

Prozesu honen bitartez, Larrabetzuko udalatik eztabaida plazaratu nahi dugu biztanleek herria nolakoa izatea nahi duten erabakitzeko aukera izan dezaten; Udala herriaren beharrak eta desioak kudeatzeko tresna bat izango da.

• Memoria historikoaren berreskuratzerako 25.000 €.

Auzotar guztiak animatu gura zaituztegu prozesuaren parte aktiboa izatera.

• Auzoetako seinaleztapenak: 7.000 €.

Iazko urteagaz konparatuz inbertsioak eta gastuak % 10 egin dute gora. Hau ez zen izango posible urrian onartu ziren ordenantza fiskalen egokitzapena egin ez balitz. Diru sarrera handiagoak lortuz, posible izango dugu ditugun erronkei aurre egitea. Urte bete baino gehiagoko talde lanaren ondoren, Larrabetzu herriaren irudi korporatibo berria ere aurten martxan egotea espero dugu. Irudi horrek herri guztiarena izatea eta denok konpartitzea du helburu.

www.larrabetzu.ehbildu.eus

• Igerilekuaren instalazioak: 40.000 €. • Kirol instalazioen ordutegiaren zabaltzea (kiroldegia, igerilekua): 25.000 €. • Auzo bideak konpontzea: 40.000 €.

LARRABETZU 2025: Como ya se ha mencionado en la introducción, el principal reto que tenemos para el recién comenzado año es el proyecto estratégico de participación popular “Larrabetzu 2025”. El Equipo de Gobierno lleva trabajando en este proyecto los dos últimos años. Además de afrontar los problemas diarios y los planes anuales, EHBildu de Larrabetzu apuesta por la participación popular para diseñar el futuro del pueblo.

• 2018rako inbertsioak: o Plazako aterpea: udaletxeari atxikitutako eraikina: 110.000 €. o Herritarrontzat gunea errekuperatu eta auto-karabana turismorako gune txikia: 180.000 € o Eskolako aterpearen hobekuntza: 200.000 €. o Behin-behineko aparkalekua frontoi ondoan: 60.000 €. o Mugikortasun plana: Gaztelumendi eta Errebale kaleen arteko lotura, zirkulazioa hobetu eta beste 30 aparkaleku plaza lortzeko: 60.000 €.

TWITER: @bildularrabetzu

POSTA: larrabetzu@ehbildu.eus

Estas son algunas de las propuestas que han sido aprobadas en el Presupuesto Municipal. Algunas son iniciativa del Equipo de Gobierno y otras han sido realizadas por el vecindario a través de los diferentes canales de participación. Desde EHBILDU tenemos claro que la participación es la base del funcionamiento municipal. He aquí algunos detalles del presupuesto de 2018. • 2.000 € para impulsar el comercio local. • Incremento de 2.600 € para las subvenciones a grupos culturales, de ocio y deportivos. • Incremento de 2.000 € en partida de ayudas a familias necesitadas. • Por segundo año consecutivo, partida de 2.000 € para actividades para la juventud (12-16 años). • Recuperación de la memoria histórica: 25.000 €.

Mediante este proceso se pretende crear un foro de debate, abierto a todas y todos los larrabetzuarras, para definir como queremos que sea nuestro pueblo en 2025. El Ayuntamiento será el instrumento que gestione las necesidades y deseos del pueblo.

• Mejora de las instalaciones de las piscinas 40.000 €.

Animamos a todo el vecindario a tomar parte activa en el proceso.

• Mejoras en el Txoko de Elexalde: 15.000 €.

• Hobekuntzak Elexaldeko txokoan: 15.000 €. • Haur-eskolaren garbikuzia udal langileen eskura pasatu da. Dirua aurreztea eta enplegu kalitatea hobetzea lortuko da honekin.

PRESUPUESTO DE 2018

Las inversiones y los gastos han incrementado en un 10% con respecto a 2017. Esto no sería posible sin la adecuación de las ordenanzas fiscales que se aprobaron en octubre y que permiten mayores ingresos con los que afrontar nuevos retos. Para 2018 también está previsto poner en marcha la nueva imagen corporativa de Larrabetzu, tras más de un año de reuniones y trabajo en equipo. Una imagen que queremos sea propiedad y compartida por todo el pueblo.

www.larrabetzu.ehbildu.eus

• Aumento en el horario de las instalaciones deportivas: polideportivo y piscinas: 25.000 €. • Mejoras en caminos rurales: 40.000 €. • Señalización de los barrios: 7.000 €. • Remunicipalizar el servicio de limpieza de la Haur-Eskola, lo que supondrá ahorro y mejorar la calidad de empleo. • Inversiones a realizar en 2018: o Zona cubierta en la plaza: anexo del edificio del ayuntamiento: 110.000 €. o Recuperación de espacio para la ciudadanía y pequeño lugar para el turismo de auto-caravanas 180.000 €. o Mejora en la zona cubierta de la escuela: 200.000 €. o Parking provisional junto al frontón: 60.000 €. o Plan de movilidad: Unión de las calles Gaztelumendi y Errebale lo que facilitará la circulación y posibilitará crear 30 nuevas plazas de aparcamiento: 60.000 €.

TWITER: @bildularrabetzu

POSTA: larrabetzu@ehbildu.eus


LARRABETZUKO EAJ-PNV UDALEAN EHBILDUn uste dugu udalgintza egitean, Gobernu Taldea eta oposizioaren artean adostasunak lortzeko ahaleginak egin behar ditugula. Larrabetzuko herritar guztien ona izan behar dugu helburu. Baina orain, Larrabetzuko EAJ-PNVren zuzendaritzak hauteskunde kanpainan duela bere burua ikusten dugu. 15 hilabete falta dira hurrengoetarako, eta egiten duten guztiari hauteskunde usaina hartzen diogu. Badirudi indar guztia Gobernu Taldea ahultzean jartzen dutela. Ondoren zehazten dizkizuegu EAJ-PNVren “aportazioa” batzuk: • Udal funtzionamenduan erabakitzaileak diren hainbat gaitan ez dute inongo ahaleginik egiten adostasunetara heltzeko, eta manipulazioz beteriko foiletoak zabaltzen dituzte. • Horren adibide bat 2018ko ordenantza fiskalak ditugu. Gobernu Taldearen proposamena irailean jaso zuten, eta ez zuten egin inolako proposamen zehatzik pleno egunerarte, urriaren 25ean. • Aurtengo Aurrekontuari dagokionez azaroaren 7an EAJ-PNVk zirriborroa jaso zuen. Abenduaren 1ean eskatu zitzaien batzar bat egitea proposamen zehatzak batzeko. EAJ-PNVk erantzun zuen ez dutela beste batzarrik egin beharrik. Hauxe da euren lan egiteko era!. Abenduko plenoa, aurrekontuen kontra bozkatu eta proposamen konkretu bat be ez!. • Herrian zabaldutako azken foiletoan, gezurra dela jakinda, Gaztelumendiko faxisten monumentua botatzeko sistema aldatzeko baimenaren erantzulea alkatea dela publikatu zuten, bere gain erruduntasunaren susmoa sortuz. HAU GEZURRA DA ETA EAJ-PNVko zinegotziak badakite. HAU ONARTEZINA DA. Ezin da onartu gertatu zen zoritxarreko istripu larri bat aprobetxatzea etekin politikoa lortzeko.

EL TRISTE PAPEL DEL PNV EN EL AYUNTAMIENTO. Desde EHBILDU somos de la opinión de que en política municipal hay que intentar llegar a acuerdos entre el Equipo de Gobierno y la oposición, por el bien del conjunto de Larrabetzu. Pero a día de hoy lo que vemos es que la actual dirección de EAJ-PNV de Larrabetzu se ha puesto en situación de campaña electoral. Algunas de las “aportaciones” del PNV en los últimos meses: •E  n temas cruciales para el funcionamiento municipal no hacen ningún esfuerzo por negociar para llegar a acuerdos y se limitan a manipular en sus folletos. •U  n ejemplo de ello es lo ocurrido con las ordenanzas fiscales de 2018. Recibieron la propuesta del Equipo de Gobierno en septiembre y no realizaron ninguna propuesta concreta hasta el día del pleno, 25 de octubre. • En cuanto al presupuesto de 2018, el día 7 de noviembre EAJ-PNV recibió el borrador. El 1 de diciembre se le propuso otra reunión para recabar propuestas concretas. La respuesta que dio EAJ-PNV fue que no aceptaban realizar ninguna otra reunión. ¡Esta es su forma de proceder!. En el pleno del 27 de Diciembre lo único que propusieron fue devolver los presupuestos del 2018 y votaron en contra. • En el último folleto publicado en el pueblo afirman, sabiendo que es mentira, que el alcalde es el responsable de consentir el cambio de sistema de derribo del monumento fascista de Gaztelumendi, para crear sospecha de culpabilidad sobre él. LAS Y LOS CONCEJALES DEL PNV SABIAN QUE ESTO ERA MENTIRA. Esto es intolerable. No todo vale para arañar unos votos e intentar sacar réditos de un desgraciado accidente.

• Urtarrileko udal bilkuran EAJ-PNVk Done Jakue Bideko erromesen aterpea azken bi urteotan gestionatu duen elkartearekin hitzarmena sinatzearen kontrako botoa eman zuen. Sinatutakoa EAJ-PNVko gobernua duen Lezamako Udalak hainbat urtetan sinatutakoaren antzekoa da. Larrabetzuko EAJ-PNVk kontrako botoa emateaz gain, txosten juridiko bat ere eskatu zuen. Zertan arrazoitzen da aurka egotea? EAJ-PNVk berak Lezamako aterpetxea gestionatzen du elkarte berdinarekin. Edozein jarrerak balio du Gobernu Taldearen kontra egiteko?.

• En el pleno de enero han votado en contra de volver a firmar un convenio para la gestión del albergue de peregrinos con la misma organización que lo ha gestionado los dos últimos años. El sistema es similar al que gestiona desde hace años el Ayuntamiento de Lezama, con alcaldía de EAJ-PNV. No contentos con votar en contra han pedido un informe jurídico. cuestionando la validez del modelo. ¿Por qué EAJ-PNV está en contra de este sistema de gestión? Su propio partido gestiona el albergue de Lezama con el mismo sistema. ¿Vale cualquier actitud con tal de atacar al Equipo de Gobierno de EHBILDU?

Gure eskuak zabalik daude beti helburua herriaren aldeko elkarlan eraikitzailea denean.

Seguimos teniendo las manos abiertas a una colaboración constructiva en todo lo que sea bueno para el pueblo.

www.larrabetzu.ehbildu.eus

TWITER: @bildularrabetzu

POSTA: larrabetzu@ehbildu.eus

Ehbildu larrabetzu otsaila  

Larrabetzuko ehbilduren aldizkaria 2018 otsaila

Ehbildu larrabetzu otsaila  

Larrabetzuko ehbilduren aldizkaria 2018 otsaila

Advertisement