Page 1

EH Bildu Gasteiz Udal Taldeak 2014 aurrekontu egitasmoari aurkezten dion Osoko Zuzenketa EH Bildu Gasteizek lehen momentutik baloratu izan du Udal Gobernuaren aurrekontu egitasmoak jarraipena dakarrela eta, hortaz, ez duela balio krisialdiari aurre egiteko. Enplegua sortzeko idei barik eta beharrezkoa den estaldura soziala bermatu gabe, egin daitekeen gauzarik hoberena berriz ere idaztea da. Idazkera berrian hurrengo lerroetan zehaztuko diren ildo nagusiak jasoko dira. Horrez gain, EH Bildu Gasteizek lehen momentutik argi ikusi du aurrekontu parte hartzaileak bideratzeko beharrezkoa den lan sakon eta luzeari ekiteko inongo asmorik ez dagoela. Herri mugimenduak eta EH Bilduk egindako presiorik gabe, Gobernuak ez zuen ezta parte hartze organoetan aurkeztu nahi. Ostean, inongo konpromisorik ez zuen sasi prozesu bat garatu izan da. Hori dela eta, aurrekontuen idazketa berrian herritarren ekarpenak jaso beharko dira eta, modu honetan, udalerriaren beharrak lehenesteko dagoen tresnak nagusiak Gasteizko herritarren benetako lehentasunekin bat egingo luke. Azkenik, EH Bildu Gasteizek argi kritikatu behar du Alderdi Popularrak elkarteekin darabilen joko higuingarria, hauek behartzen baititu diru laguntzen eskean ibiltzera. Herritar aktibo eta kritikoak bultzatu ordez, PPk herri mugimendu otzan bat nahi du, salerosketa politikoan murgiltzera behartuta. Okerreko politika honen aurrean, EH Bildu Gasteiz udalerriaren aldaketa politikoa eta sozialean aurre egiteko balioko duten akordioak bilatu eta eraiki nahi ditu. Modu honetan, hurrengo lehentasunetatik lan egingo du herritarrekin eta talde politikoekin bat. Gardentasuna aldaketak

eta

demokrazia:

aurrekontua

betearazteko

araudian

Akordio bat erdiesteko lehen ardatza Aurrekontua Betearazteko Araudia sakonki aldatzea izan behar da. Egungo idazketak, PP eta PNVren artean onartutakoa, Udalbatzari konpetentziak kentzen dizkio Marotoren gobernuari ekinbide aukera ilun gehiago emanez. Gardentasun eta demokrazia irizpidetan oinarrituta, jokabide hau errotik aldatu behar da. Lehenik eta behin, egungo egoerak ez duelako bermatzen oposizioaren kontrol politikoa eta gutxiengoan dagoen gobernu bati herritarren nahiaren gehiengo osoa izan balu bezala jokatzeko aukera ematen diolako. Bigarrenik, parte hartze ereduan sakontzeko, herritarrei jardun politikoa kontrolatzeko tresnak eman behar zaizkiolako eta egungo araudi honek oztopoa baino ez dakar bide honetan.

EH Bildu Gasteiz Udal Taldea Tlfnoa: 945 16 13 21. Fax: 945 161957 gpolitico.bildu@vitoria-gasteiz.org http://gasteiz.ehbildu.net


Lehentasun politikoak Dokumentuan islatuta dauden zenbakiek argi uzten dute enplegua eta berme soziala bezalako ustezko lehentasunak eslogan batean baino ez direla geratzen. Adibide gisa, krisialdi erdian eta Gasteizko herritarrek gero eta behar gehiago duten garaietan, Gizarte Gaietako aurrekontua 0.27% baino ez da hazi, gastu soziala behin eta berriz gutxituz. Bestalde, Euskaran, Berdintasunean, Kulturan, Gazterian, Gizarte Gaietan, Ingurumenean edota Lankidetzan egondako murrizketa nabariak eta enplegu publikoaren suntsiketa jarraituek PP Gasteizek behar duen aldaketa politiko eta sozialetatik urrunen kokatzen dute. Gauzak horrela, aurrekontu egitasmoa berridatzi behar da hurrengo gaietan oinarrizko aldaketak eginda: Euskara, Gazteria, Berdintasuna, Kultura, Ingurumena, Parte Hartzea, Hezkuntza, Lankidetza, Gizarte Gaiak, Ekonomiaren Sustapena eta Enplegua. Gasteizen, 2013ko abenduaren 30ean

KIKE FERNANDEZ DE PINEDO EH BILDU GASTEIZ UDAL TALDEKO BOZERAMAILEA

EH Bildu Gasteiz Udal Taldea Tlfnoa: 945 16 13 21. Fax: 945 161957 gpolitico.bildu@vitoria-gasteiz.org http://gasteiz.ehbildu.net


Enmienda a la Totalidad que presenta el Grupo Municipal EH Bildu Gasteiz al proyecto de presupuestos 2014 EH Bildu Gasteiz ha valorado desde el primer momento que el proyecto presupuestario del Gobierno Municipal de Vitoria-Gasteiz es continuista y que por tanto, no sirve para combatir la crisis. Falto de ideas para generar más empleo y sin garantizar la cobertura social necesaria actualmente, lo mejor que puede hacerse es volver a redactarlo. En la nueva redacción se deberán recoger las líneas generales básicas que se irán describiendo a continuación. Asimismo, EH Bildu Gasteiz ha constatado desde el primer momento la nula voluntad política de encauzar y arrancar en el largo y profundo trabajo de unos presupuestos participativos. Sin la presión social y de EH Bildu, la intención del Gobierno fue ni tan siquiera presentarlo en los consejos de participación ciudadana. Posteriormente, se ha llevado a cabo un seudo-proceso sin ningún compromiso político. Por ello, en la nueva redacción presupuestaria se deben recopilar las aportaciones ciudadanas y de esta forma la principal herramienta para priorizar las necesidades del municipio debe ser reflejo de las verdaderas prioridades de la ciudadanía gasteiztarra. Por último, un año más EH Bildu Gasteiz tiene que recriminar el nauseabundo juego que emplea el Partido Popular con las asociaciones, a las que obliga a mendigar sus subvenciones. En lugar de promover una ciudadanía activa y crítica, el PP quiere un movimiento social dócil y sumiso que esté abocado al mercadeo político. Ante esta política errónea, EH Bildu Gasteiz quiere buscar y construir acuerdos que avancen en el cambio político y social del municipio de Gasteiz. Así, trabajará con la ciudadanía y con los grupos políticos desde las siguientes prioridades. Transparencia y democracia: cambio en la norma de ejecución presupuestaria El primer eje para construir un acuerdo debe ser la modificación en profundidad de la Norma de Ejecución Presupuestaria. La actual redacción, aprobada por PP y PNV, usurpa competencias del Pleno para dar un mayor y opaco margen de acción al gobierno popular. En base a unos criterios de democracia y transparencia es necesario modificar este erróneo funcionamiento municipal. En primer lugar, porque la actual situación no permite el control político de la oposición favoreciendo que un gobierno en total y absoluta minoría pueda actuar como si fuera representante de la mayoría absoluta de la voluntad

EH Bildu Gasteiz Udal Taldea Tlfnoa: 945 16 13 21. Fax: 945 161957 gpolitico.bildu@vitoria-gasteiz.org http://gasteiz.ehbildu.net


popular. En segundo lugar, para avanzar en un funcionamiento participativo, es necesario otorgar a la ciudadanía mecanismos de fiscalización de la labor política, y la actual norma constituye un muro en este camino. Prioridades políticas Los números plasmados en el documento económico ponen de relieve que presuntas prioridades como el empleo, o la cobertura social se quedan en una mera declaración de intenciones para el PP. Sirva como ejemplos que en plena crisis, y cuando las necesidades de la ciudadanía de Gasteiz sigue creciendo, el presupuesto para Asuntos Sociales, tan sólo se incrementa el 0,27%, abocando a la constantes merma del gasto social. Por otro lado, los recortes radicales aplicados en Euskara, Igualdad, Cultura, Juventud, Medio Ambiente, Cooperación, Asuntos Sociales y la constante merma en la calidad y cantidad del empleo municipal sitúan al PP en las antípodas del cambio político y social que necesita Gasteiz. Así, el proyecto presupuestario debe rehacerse con cambios básicos en torno a las siguientes areas: Euskara, Igualdad, Juventud, Cultura, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Educación, Cooperación, Asuntos Sociales, Promoción Económica y Empleo. Vitoria-Gasteiz, 30 de diciembre de 2013

KIKE FERNANDEZ DE PINEDO EH BILDU GASTEIZ UDAL TALDEKO BOZERAMAILEA

EH Bildu Gasteiz Udal Taldea Tlfnoa: 945 16 13 21. Fax: 945 161957 gpolitico.bildu@vitoria-gasteiz.org http://gasteiz.ehbildu.net

2014ko Aurrekontuari osoko zuzenketa  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you