Page 1

Gasteiz, 2013.09.27

Kaixo udalkide hori, Agiri hau luzatzen dizut EH Bildu Gasteizko aurrekontuen inguruko akordio proposamena aurkezteko. Krisialdi larriko egoeran gaude murgilduta eta gauzak horrela, udalaren bi tresna nagusiak, zerga –tasa eta aurrekontuak egoera honi aurre egiteko bidean jarri behar dira. Bide honetan lan egiteko prest gaude, eta helburu hau lortzeko akordioak bilatu nahi ditugu hiru ardatz nagusietan: 1. FISKALITATEA -

Fiskalitate progresiboa. Udalaren diru sarrerei buelta eman eta igo behar dira, baina gehien duenak gehien ordaindu beharraren ildotik. IAEren presioa igo milioi 1 euro baino gehiago irabazten duen enpresetan.

-

Zerga- tasen eta sarrera-gastuen eztabaida osoa eta bateratua.

-

Etxebizitza hutsen grabaketa berezia IBIaren bidez.

2. PARTE-HARTZEA -

Gaurtik hasita, aurrean ditugun hiru hilabetetan benetazko aurrekontu parte hartzaileak eratu, lurralde zein sektore kontseiluekin elkarbanatuz, herritarrek zehaztu dezaten gastuen iparra.

3. ENPLEGUA ETA ARLO SOZIOEKONOMIKOA

EH Bildu Gasteiz Udal Taldea Tlfnoa: 945 16 13 21. Fax: 945 161957 gpolitico.bildu@vitoria-gasteiz.org http://gasteiz.ehbildu.net


-

Egun dagoen enplegu publikoa eta udalpean dagoena bermatu, eta aldi berean apostu argi eta sendo bat eginez, enplegu berria sortu diru partida eta beraz baliabide oparoak helburu horretara eskainiz.

Honako oinarri hauekin, bide bat egiteko adostasunak proposatzen ditugu eta helburu hauek konpartitzen duten talde zein eragileekin lankidetza planteatzen dugu behar diren gehiengo sozial zein politikoak lortzeko. Beraz, eskua luzatzen dizugu zuri eta zure alderdiari. Mila esker. Agur bero bat.

KIKE FERNANDEZ DE PINEDO BILDU GASTEIZ BOZERAMAILEA

EH Bildu Gasteiz Udal Taldea Tlfnoa: 945 16 13 21. Fax: 945 161957 gpolitico.bildu@vitoria-gasteiz.org http://gasteiz.ehbildu.net


Kaixo udalkide hori, Te hacemos llegar este documento para presentarte la propuesta de acuerdo presupuestario de EH Bildu Gasteiz. Dada la situación de emergencia en la que nos encontramos motivada por la crisis, debemos utilizar las dos principales herramientas municipales, los impuestos y tasas, así como los presupuestos para hacer frente a la situación. Estamos dispuestos a trabajar en este sentido, y para lograr ese objetivo estamos dispuestos a buscar acuerdos en torno a tres ejes principales: 1. FISCALIDAD - Fiscalidad progresiva. Hay que dar la vuelta a los ingresos del Ayuntamiento y deben aumentar, pero siempre bajo la premisa de que aporte más el que más tiene. Subir el IAE a las empresas con beneficios superiores a 1 millón de euros. - Debate integral y conjunto de impuestos y tasas así como de ingresos y gastos. - Grabar las viviendas vacias mediante el IBI. 2. PARTICIPACIÓN - Desde hoy mismo para aprovechar los aproximadamente tres meses que quedan, hay que desarrollar unos presupuestos participativos, junto con los sectores territoriales y sectoriales para que la ciudadanía concrete las prioridades del gasto. 3. EMPLEO Y ÁREA SOCIOECONÓMICA - Garantizar tanto el empleo público como el dependiente del Consistorio y al mismo tiempo haciendo una apuesta clara y firme, crear empleo nuevo dedicando a ello partidas y recursos abundantes. Con éstas bases, proponemos acuerdos para hacer camino común y planteamos un trabajo compartido con los grupos y promotores sociales para lograr una mayoría social y política. Por tanto, te tendemos la mano a ti y a tu partido. Mila esker. Agur bero bat. EH Bildu Gasteiz Udal Taldea Tlfnoa: 945 16 13 21. Fax: 945 161957 gpolitico.bildu@vitoria-gasteiz.org http://gasteiz.ehbildu.net


EH Bildu Gasteiz Udal Taldea Tlfnoa: 945 16 13 21. Fax: 945 161957 gpolitico.bildu@vitoria-gasteiz.org http://gasteiz.ehbildu.net

2014 Aurrekontuen eskutitza  

2014 urteko aurrekontuen proposamena laburbiltzen duen agiria

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you