Page 1

Udalak lanari ekin dio

Batzorde informatiboak

Lehendabiziko osoko bilkura

Legealdi honetarakoz azpi batzorde informatibo osatu dira. Hauei dagokienez, zera proposatu zuen Bilduk:

Aurreko ekainean Antsoaingo Udal berria eratu zen.PSNren ezkerraldean gauden indar politikoak batzekotan egin zitekeen aldaketa azkenean ezin izan zen gauzatu, Izquierda-Ezkerraren abstentzioak berriro ere Antonio Gila alkatea izendatzea bideratu zuen eta. Izquierda-Ezkerraren erabaki horren hurrengo urratsa Iru単erriko Mankomunitaterako talde honek proposatu zuen hautagaia PSNren bozkei ezker hautatua izatea izan zen. Aldi berean, PSN alderdiak Gobernu Batzordean NABAI 2011, Izq-Ezk eta UPN alderdien partehartzea irekitzeko aukera mahai gainean jarri zuen, . Bildu, Antsoaingo bigarren indar politikoa, baztertuz. Edozein indar politikoa baztertzeko aukera mota guztiei NABAI 2011 eta Bilduren ezezko erantzun argia eta irmoak PSNk bere proposamena alde batera uztera bultzatu zuen, eta, aurreko legealdietan bezala, PSNko kideek, ez besterik, osatzen dute gobernu batzordea.

Plenoak, arratsaldez Udal osoko bilkuretara Antsoaingo herritarrak etorri ahal izatea errazteko, bilkurak orain arratsaldez egingo dira. Hilaren azken asteazkenean, 18etan, hain zuzen ere. Zatoz!

JAI HERRIKOI ETA BORROKALARI ZORIONTSUAK GORA ANTSOAIN!

- Herritarren partaidetzarako batzorde berria sortzea nahi genuen, baina ez zen onartu. Honen ordez, gai garrantzitsu hau Kultura eta Jai batzordeari gehitu zitzaion, hemendik aurrera Kultura, Partaidetza eta Jaietarako izeneko batzordea eratuz. -Batzordeetako batean oso inportantea den migrazioaren gaia ere hartzea guk proposatu ondoren, Aniztasuna ordurarteko Osasun, hezkuntza, berdintasun eta gizarte zerbitzuen batzordean gehitu da. - Udaletxean herritarren partaidetza sustatzeko helburuarekin, eta beti ere batzordeak udalbatzeko kidez osatuta izan behar direla jasotzen duen arautegia errespetatuz, nahi izanez gero herriko kolektiboek edota pertsonek ere, gonbidatu gisa eta modu iraunkor batean batzorde informatiboetan parte hartu ahal izatea proposatu genuen. Udal gehiengoak aukera honi uko egin zion. - Batzordeburuei dagokienez, Bilduk talde politiko guztiek gutxienez batzorde baten burutza hartzea proposatu zuen. Horretarako defendatu genuen formula zera zen: talde bakoitzak batzorde bat aukeratzea, ordezkatze handiena duen taldeak hasita, ordezkari gutxien duen taldea arte. Zazpi talde politiko eta bederatzi batzorde izanik, azken bi batzordeak aukeratzeko orden bera jarraituko zen. Gure proposamena ez zen onartu.

Abuztuaren 31ean, asteazkenarekin, legealdiaren lehenengo ohiko osoko bilkura egin zen. Bertan, Bilduk Espainiako Estatura Aita Santuak egin duen bisita pribaturako diru publikoa bideratzearen aurkako mozioa aurkeztu zuen. UPNk izan ezik, beste talde guztiek onartu zuten mozioa. Espetxeetan jarraitzen den sakabanaketa politikaren aurkako mozioa ere aurkeztu genuen. Izan ere, aurten 8 istripu jasan dute presoen senideek. Hauetako bat, gure udaleko zinegotzia den Rakel Iriarte izanik, Roxika, bere ahizpa, bisitatzera zihoala, ama eta beste bi lagunekin batera. NABAI 2011k eta I-Ek mozioaren alde egin zuten, baina pareko bozkak izan ziren udako oporrak zirela eta zinegotzi batek huts egin baitzuen osoko bilkuran. Alkatearen kalitatezko bozkak mozioa ez onartzea erabaki zuen.

Ezkaba ikastetxearen eskola kontseiluaren ordezkaria

Aritz Ayesa, Bildu koalizioaren zinegotzia, Ezkabako eskola kontseiluan udalaren ordezkaria izango da, NABai 2011 eta Bilduren aldeko bozkei ezker.


El Ayuntamiento en marcha

Comisiones Informativas

Primer pleno

Siete son las Comisiones Informativas que se han puesto en marcha para esta legislatura. Las propuestas de Bildu en este sentido se tradujeron en:

El pasado mes de junio se constituyó el nuevo Ayuntamiento de Antsoain. Al final, el cambio político que la suma de fuerzas a la izquierda del PSN permitía no se pudo plasmar por la decisión de IzquierdaEzkerra de facilitar con su abstención la investidura de nuevo de Antonio Gila como alcalde. Eso se traduciría más tarde en que el candidato propuesto por I-E para la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona saliera elegido con los votos del PSN. Mientras tanto, este último partido planteó la posibilidad de abrir la Junta de Gobierno a la participación en la misma de NABAI 2011 e I-E, excluyendo a Bildu, la segunda fuerza política de Antsoain, de cualquier responsabilidad de gestión en dicha junta de gobierno. La negativa clara y rotunda de Bildu y NABAI 2011 a cualquier atisbo de marginación de ninguna fuerza política llevó al PSN a desechar esa propuesta y conformar una junta de gobierno gestionada, como en pasadas legislaturas, por él mismo.

Los plenos, por la tarde Para facilitar más que las y los ciudadanos de Antsoain puedan asistir a los plenos del Ayuntamiento, estos se van a celebrar ahora por las tardes, concretamente el último miércoles de cada mes a las 18 h. ¡Acude!

FELICES FIESTAS POPULARES Y REIVINDICATIVAS! GORA ANTSOAIN!

- No se admitió la creación de una nueva Comisión de “participación ciudadana”, tal y como proponíamos, pero si se integró esta importante cuestión para nosotras y nosotros en la comisión de cultura y fiestas, que ahora será cultura, participación y fiestas. - También planteamos la cuestión migratoria como asunto importante a tratar desde alguna de las comisiones, quedando incluida, con el nombre de “diversidad”, en la de sanidad, servicios sociales, educación e igualdad. - En la línea de fomentar la participación ciudadana en el Ayuntamiento propusimos que, sin perjuicio de la legalidad vigente que dice que las y los miembros de las comisiones deben ser miembros de la corporación, personas y/o colectivos antsoaindarras que así lo quisieran, pudieran participar de forma permanente en las diferentes comisiones informativas como invitados e invitadas, siendo rechazada por mayoría esa posibilidad. - En cuanto a las presidencias de las comisiones, Bildu propuso que todos los grupos políticos presidiéramos al menos una comisión. Para ello planteamos una fórmula por la que cada grupo iría eligiendo una comisión empezando por el grupo de mayor representatividad y acabando por el de menos. Al haber más comisiones que grupos, para las dos restantes se volvería a repetir la misma fórmula. No se aceptó.

El miércoles 31 de agosto se celebró el primer pleno ordinario de esta legislatura. En el mismo Bildu presentamos una moción contra la aportación de dinero público para la visita privada del Papa al estado español. Fue aprobada por todos los grupos salvo UPN. También presentamos una moción contra la dispersión carcelaria, porque ya son 8 los accidentes sufridos por familiares de presas y presos en lo que va de año, uno de ellos por Rakel Iriarte, concejal antsoaindarra de Bildu, cuando iba a visitar a su hermana Rosika junto a su madre y dos personas más. Tanto NABAI como I-E se posicionaron a favor de la misma, pero se produjo un empate por la ausencia vacacional de un concejal. El voto de calidad del alcalde decidió que no se aprobara la moción, que volverá a ser presentada al pleno con la corporación ya al completo.

Representante en el consejo escolar de Ezkaba Aritz Ayesa, concejal de Bildu, resultó elegido como representante del Ayuntamiento de Antsoain en el consejo escolar del Colegio Público Ezkaba, gracias a los votos también de Nabai 2011.

Infobildu 1 2011ko abendua  
Advertisement