Page 3

B E G N AB

Aukera Berdintasuna

· Erakunde Publikoen kudeaketarako politika · Herritarrak Boteretzeko Parte Hartzea · Aniztasuna · Parekidetasuna: Politica Feminista · Parekidetasuna: Sexu aniztasuna · Gazteria

7 11 15 23 29 35

HA

Herritarren Askatasunak

45

EO

Ekonomia eta Ogasuna

53

ING

Ingurumena

61

Industria eta berrikuntza

75

IND EB

OS

Elikadura Burujabetza · Elikadura Burujabetza · Merkataritza · Kontsumoa

HN

Hizkuntza Normalizazioa

HKK

Hezkuntza, Kultura eta Kirola · Hezkuntza · Kultura · Kirola

JS

Justizia Soziala

D N I

· Enplegua · Etxebizitza · Gizarte Politika

OS

KH

N H

Osasungintza

81 91 95 97

111 113 137

147 153 159 163

Kanpo Harremanak · Kanpo Harremanak · Turismoa

173 181

Euskal Herria Bildu: Programa 2012  
Euskal Herria Bildu: Programa 2012  

EAEko Hauteskundetarako programa osorik

Advertisement