__MAIN_TEXT__

Page 1

euskal herriko bilgune feministaren berripapera 2012/otsaila

emaraun Datorren martxoaren 2an, 3an eta 4an, Emakume Abertzaleon V. Topaketa Feministak egingo ditugu Leitzan. Hamarraldia borobiltzeko modu onena. Hamar urte egin ditugu, eta "hamaika egiteko ari gara". Jardunaldi hauek tartea eskainiko digute: hausnartzeko, kezkak eta alternatibak plazaratzeko, aurrera begirako lehentasunak eta estrategiak fintzeko, disfrutatzeko, ezagutzeko, ongi pasatzeko, indartzeko, e.a. Gonbidatuta zaudete!!! Izen-ematea eta informazio gehiago: 2012topaketafeminista.wordpress.com-en.


3-7

ema(H)itza “Hamaika egiteko ari gara�

erreportaia

Bereizkeria eta gehiegikerietan oinarritutako bizitzak: emakume presoak

8

irudia

nenĂŠ

saretik

Bideko harri handi eta txikerrak denon bultzadaz gaindituz, jendartea eraldatuko dugu emakumeon eskubideak erreal bihurtu arte. Geuk, batzen gaituenaren oinarritik eta geure erara. Ibaiek ez baitute atzera egiten, guztiek itsasoan dute helmuga, Euskal Herri Feministan.

9

miren aranguren etxarte

10

herrien txokoa

emakumeok plazara!

12

kuleroen kaxa

12 amets, 11 borroka, 10 urte‌ Bilgune Feministaren errotak aurrera darrai etorkizuneko erronkak, elkarlanaz eta proiektu sendoz bultzatuta. Amets, ilusio eta konpromisoz hasitako errekatxoa, pixkanaka handitzen, ibai bihurtzen doa ideiak eta aldarrikapenak ehotuz.

11

Herri txiki honen grina feministak bilduz, sistema patriarkala eraitsiko dugu. Etorkizuna ate joka baitugu, haize berriek bultzatutako etorkizuna: Emakume aske eta alaiz osatutako jendartea. 10 urte egin ditugu, gure aurreko emakume askoren lana, borondatea, esfortzua eta borrokak ekarri gaitu gaur garena izatera; 10. urteurrena dugu 2012a, baina, aurrerantzean ere borrokan eta lanean segituko dugu: eta epe motzean hitzordua dugu abertzale eta feminista moduan jarduten dugun emakumeok. Emakume abertzaleon V. topaketa feministak izango baititugu martxoaren 2, 3 eta 4an Leitzan; eztabaidatzeko, ezagutzeko, ongi pasatzeko, adosteko, ospatzeko e.a. aukera ezin hobea. Gonbidatuta zaudete,


erreportaia

Bereizkeria eta gehiegikerietan oinarritutako bizitzak:

emakume presoak ,-

)

)/.

)MAF-a espetxearen azken zuloa)

/

+*

*

$

1

)2!

"

#

$

%&'(

((

(#)'!

$

$

*

+

*

+

03


erreportaia

“Gai hau Emakume abertzaleon V. topaketa feministetan landuko dugu tailer espezifiko batean, beraz, tartea izango dugu martxoan Leitzan izango diren topaketetan lantzeko, errealitatea gehiago ezagutzeko, borrokak konpartitzeko‌ Lan osoa irakurtzeko aukera izango da topaketetan eskuragarri egongo baita bertan.

+

+'

%

&9

8

$

%

&6

&:

&

+*

84'5'

&

6

&!68

(

(

(

(

++$

+,

-.,8

7

'

+51)

$(

(0

0

(

(

3

48

9

)$

.

4-

*

,'

7

.0

5

-

,

4*

$3'


erreportaia74;

&&$%

+Heziketa, enpresa pribatuen esku ,

;

-

'

.

<

$

=

+>3

+$+'

)

;?++

+9'*+BA

BA;

@

BA.0+B*

$

8

)APribatizazioa 9CC*5


erreportaia4+

-.

Espetxea eta sexualitatea

9

+,,

-

.!

$

&+

&

.D-'

$0

7488

/8

1

8

,

6

,

;*

,'

8*$
erreportaia+

+

C

9

;

$

+

*;;E+(

!7/

'

*

$

&C&

D

5

!

-,4CC

;

'

<Amatasuna '*

*

1

+.

.*

7


nenĂŠ 8


saretik

bueltan F

G

[

\

miren aranguren etxarte _ bilgune feministako kidea

^

J

L

[

N

I

Z

b

]

G

]

J

H

O

[

G

N

R

I

I

^

G

H

I

Z

G

e

H

T

Q

O

G

O

P

S

O

I

O

R

S

O

O

\

\

T

G

T

G

H

R

O

G

S

I

[

J

K

Z

I

I

S

Q

Z

O

S

O

R

I

M

L

Q

R

N

T

S

\

G

S

O

I

N

R

O

N

O

I

G

W

H

O

X

R

G

O

G

H

Z

Z

R

H

T

I

K

O

J

[

P

H

N

O

I

J

O

O

O

L

I

H

I

R

O

G

I

G

O

G

H

O

R

I

J

O

O

Q

R

I

O

X

I

K

O

H

O

[

I

G

I

I

S

J

R

W

J

I

O

J

G

R

O

I

S

J

R

Z

[

I

G

O

I

Z

^

\

\

H

I

U

W

W

I

H

R

W

H

G

I

Q

F

]

G

X

Q

O

G

R

R

K

J

\

Z

G

G

U

G

G

Q

N

\

I

R

G

R

\

J

O

N

G

P

O

J

O

N

I

c

O

H

O

W

O

R

G

Z

P

K

S

P

G

I

G

I

Z

`

L

I

H

R

G

I

J

T

I

W

J

R

O

J

\

L

N

I

\

H

[

O

W

W

H

O

J

U

I

G

N

\

H

\

F

\

S

H

Z

\

K

H

I

\

W

R

G

J

R

G

I

R

Y

J

L

N

G

J

W

G

I

I

X

I

R

G

U

Q

W

O

M

Z

G

R

W

I

J

H

X

W

L

G

I

J

S

O

Z

O

L

I

W

\

R

S

J

G

R

I

J

I

]

\

L

O

W

G

P

I

L

S

N

[

\

L

S

Z

I

N

L

I

X

K

R

K

N

J

N

J

I

G

R

H

J

H

Z

H

L

I

H

I

H

L

G

O

Q

I

W

S

G

G

I

G

O

G

S

R

L

R

\

H

R

a

I

J

M

I

G

O

J

H

]

L

L

O

I

J

P

M

V

P

J

R

U

G

R

G

J

K

G

L

Q

G

H

G

O

N

G

P

I

G

Z

H

I

I

`

I

G

H

S

d

J

\

\

K

\

X

W

J

R

I

[

H

J

R

W

I

\

N

I

G

c

I

G

[

\

O

S

P

W

Q

H

\

R

O

Q

G

Z

W

O

I

R

J

H

L

J

G

J

K

O

H

I

O

J

I

H

R

J

O

W

\

W

S

P

I

N

G

\

I

G

W

H

H

G

G

L

I

I

R

S

R

S

H

a

R

G

L

L

O

I

G

R

N

H

Q

J

\

I

Z

K

R

G

J

\

I

I

[

O

S

L

I

I

Z

O

I

H

H

S

R

G

S

G

W

R

I

G

G

H

G

H

R

I

G

I

O

W

P

O

R

S

G

S

W

L

Z

H

O

K

O

O

J

O

G

R

N

U

Q

I

P

I

G

I

H

J

I

K

K

H

O

H

K

O

R

\

R

S

G

L

\

J

Z

L

H

H

[

\

R

I

R

J

H

R

I

R

I

G

G

I

I

Q

L

I

H

R

G

W

I

G

I

G

R

\

H

L

\

J

I

G

G

h

Q

R

I

U

R

S

I

L

J

H

J

L

\

O

H

H

H

H

R

O

k

W

G

R

L

O

I

R

R

I

S

H

G

I

I

J

P

I

P

O

G

J

H

H

O

G

J

I

J

U

L

N

^

I

H

I

O

c

H

I

I

J

I

R

K

\

H

I

G

J

U

I

J

I

I

_

W

H

G

_

Q

W

W

G

Q

I

J

I

]

Q

W

I

H

G

I

N

\

O

R

L

W

\

W

N

I

N

L

W

L

R

R

O

S

R

G

I

O

O

S

J

K

I

I

K

R

O

I

[

^

H

S

Q

Z

H

\

P

G

J

\

W

G

G

\

I

Q

G

P

G

M

T

L

W

J

R

I

L

G

\

Z

[

I

H

L

G

O

G

W

_

H

L

K

R

Q

I

K

W

S

M

L

G

[

O

Q

H

I

R

H

O

H

G

I

I

G

G

I

O

I

I

W

Z

J

L

M

W

N

_

P

Z

I

L

[

P

G

L

L

R

K

I

G

N

Q

a

R

R

Q

U

W

O

O

Z

H

O

J

J

G

I

I

O

O

W

I

W

W

I

^

R

Z

I

G

M

I

R

N

M

J

O

W

R

J

O

H

O

N

G

Z

I

G

R

J

c

H

O

[

I

X

W

J

\

I

I

O

\

i

]

O

L

I

O

R

P

G

Z

I

K

G

M

\

Z

R

T

^

O

I

G

\

W

H

I

O

I

W

O

K

L

O

P

J

i

O

N

J

R

I

j

I

O

J

R

O

H

I

G

K

H

W

S

I

I

M

O

N

H

R

\

L

H

R

J

J

G

H

G

^

\

M

J

H

P

R

L

G

H

I

O

R

W

G

]

M

I

I

R

H

O

Z

R

G

U

O

J

W

N

G

N

\

W

I

S

O

W

I

P

G

H

H

O

G

G

M

O

G

L

I

J

J

T

I

H

J

R

Z

O

J

O

R

G

L

[

P

I

R

K

Z

H

O

I

G

X

[

G

Z

G

I

S

G

[

O

H

I

Q

S

\

J

I

K

L

O

R

]

O

O

J

H

i

Z

I

H

S

[

L

F

I

G

\

W

T

\

W

N

I

N

I

W

L

\

L

G

h

[

I

I

O

R

\

I

Z

Q

X

W

G

]

S

R

W

I

G

H

O

J

Q

S

O

G

I

R

I

I

G

J

X

J

R

P

G

I

H

L

H

I

G

G

I

L

G

Z

R

H

R

H

J

G

S

I

G

G

W

G

J

K

H

J

[

\

I

I

G

O

\

R

I

J

\

G

W

L

I

N

S

]

N

R

\

I

H

I

G

L

Z

I

R

L

H

a

S

J

L

H

W

H

I

G

I

W

[

\

L

G

H

H

O

I

W

O

I

G

S

P

I

I

O

O

\

K

R

O

O

O

P

G

R

J

J

R

H

K

I

G

Z

I

H

\

I

[

J

J

L

W

I

I

G

R

H

\

K

G

G

I

I

M

O

M

S

N

O

P

M

\

L

J

P

P

J

\

I

O

M

J

I

M

G

K

M

J

P

S

G

G

I

[

O

]

L

N

I

H

H

J

Q

I

G

H

G

O

P

I

S

G

Z

^

U

X

G

Z

f

I

W

I

I

G

I

R

J

I

R

O

G

O

_

G

S

O

H

I

I

R

\

J

H

J

G

W

O

T

\

[

I

O

G

J

I

I

K

P

\

R

F

W

S

W

Z

\

R

\

O

L

U

N

U

S

G

O

I

W

R

I

O

S

I

N

W

J

O

I

G

O

R

H

]

g

I

H

H

I

W

O

\

\

S

H

N

T

J

O

L

I

W

G

W

R

O

Q

P

S

J

I

K

I

]

O

\

G

G

G

]

I

R

\

Z

W

G

S

Z

G

O

I

G

J

O

R

P

G

\

M

K

R

H

M

G

G

G

M

I

Z

G

I

R

\

W

W

I

\

I

O

H

P

I

H

S

H

S

J

[

W

V

G

S

R

P

O

H

N

Z

S

I

I

T

O

R

H

I

H

I

J

I

R

I

I

W

\

c

R

N

O

H

\

R

L

Z

O

H

J

G

P

O

G

O

W

Q

J

L

N

R

R

G

P

G

O

P

K

I

S

P

H

G

I

R

I

R

\

J

I

L

J

J

G

I

W

I

I

S

R

I

G

O

O

H

I

I

Z

P

W

R

I

O

W

S

K

G

H

I

L

G

[

I

H

I

O

R

H

`

O

N

O

G

a

L

[

W

J

I

O

[

I

O

R

J

R

L

W

W

H

J

O

G

K

I

H

I

[

R

K

H

I

W

I

G

H

O

O

H

\

H

I

Q

[

I

H

I

J

Y

O

R

W

G

c

G

K

[

N

O

\

I

N

O

O

O

O

G

K

Z

G

H

J

J

G

Z

L

I

I

O

J

P

I

M

H

J

O

P

\

P

G

Q

H

R

J

J

O

J

U

I

S

P

P

J

_

N

I

O

\

[

I

J

N

L

I

P

]

J

G

G

O

[

L

Q

W

G

G

X

N

O

H

L

X

J

Q

]

W

W

I

N

\

O

R

I

G

K

H

G

K

J

H

N

I

W

G

I

R

K

I

R

W

I

R

I

I

I

O

I

S

P

Z

[

Z

G

Z

Q

K

G

H

O

I

J

L

Y

J

R

X

J

F

T

W

O

I

G

\

O

O

\

G

R

N

S

P

[

G

O

W

\

J

S

O

O

W

L

R

P

N

O

W

H

[

I

M

Q

H

G

L

G

L

Y

_

P

H

K

\

Q

L

L

J

W

G

S

I

I

I

I

R

R

H

K

W

S

I

G

H

G

[

H

O

O

H

I

H

O

U

9


herrien txokoa Publizitate sexitari kale! l

x

}~

m

m

n

z

t

p



w

t

r

p

w

p

x

u

w

r

}

m

m

p

qp

x

‡

p

u

‰

m

x

u

m

t

u

v

q

p



n

s

u

t

r

r

s

r

w

p

x

t

t

p

t

t

w

p

|

p

o

}

s

r

t

t

}

m

p

r

r

t

r

t

s

t

o

r

s

p

s

~

p

u

w

s

z

o

p

w

}

w

p

s

s

x

p

r

r

u

s

z

q

…

w

w

r

w

‚

t

r

t

s

{

{

m

s

s

r

m{

s

{

q

s

s

t

w

m

m

r

r

q

u

r

{

w

r

s

s

p

s

t

p

z

p

n

q

x

sr

m

w

w

{

s

t

m

t

{

t

r



|

r

t

s

x

w

{

~

q

u

s

z

s

}

r

m

p

s

s

x

w

z

€

w

s

s

{

{

t

w

z

s

p

p

t

t

x

„{

r

y

{

w

s

m

t

q

w

n

r

t

}

p

w

m

m

t

x

q

t

p

xr

o

s

r

{

s

t

r

p

t{

q

{

~

x

r

s

s

m

}

x

s

{

q

w

s

p

{

u

x



t

w

s

p

s

}

~

t

u

w

s

s

s

t

m

~

x

m

r

~

t

r

o

uo

u

s

v

{

|

q

p

s

r

s

r

q

s

r

{

t

m

o

s

w

t

x

s

q

{

s

s

x

r

x

q

p

{

}

p

s

m

w

p

n

t

{

p

x

t

{

s

t

v

q

s

{

t

t

w

{

s

x

†

z

s

~

m

~

s

{

t

t

|

u

}

r

s

{

t

q

m

w

s

r

p

ƒ

s

w

r

st

q

s

p

x

z

ˆ

r

z

{

u

t

ps

t

t

t

q

t

t

w

p

q

w

pp

|

s

r

r

{

{

s

s

p

t

t

r

t

r

o

t

q

t

r

n

r

s

r

p

n

q

{

s

q

s

r

}

p

m

q

s

~

w

p

x

s

x

r

w

mp

o



zt

n

p

{

p

m

n

{

m

r

w

m

{

r

s

{

t

ˆq

z

t

p

m

t

s

z

rn

w

z

q

m

m

s

r

s

{

p

p

m

o

w

s

w

p

u

p

t

s

s

m

o

s

n

z

r

s

r

{

wt

t

n

m

z

s

{

s

t

w

w

x

m

r

t

z

x

p

q

s

s

}

{

p

n

x

q

t

t

p

o

†

p

x

p

t

q

t

‰

}

x

r

m

s

w

{

z

t

z

t

Hezkidetza Lau Haizetara hezkuntzasarea.wordpress.com

~

x

x

{

w

w

p

m

p

t

t

q

p

n

s

|

s

x

m

{

n

}

t

p

o

p

p

s

p

nrq

p

w

r{

s

s

m

s

s

t

x

r

p

t

s

|

†

sarean:

Š

r

s

Œ

ot

p

r

p

z

m

{

t

‹

u

}

t

w

~

r

m

p

r

{

s

p

x

u

r

s

x

}

}

ˆ

t

z

p

t

r

q

s

x

u

m

{

~

r

}

q

s

o

s

s

{s

‚

 t

ˆ

q

}



m

s

n

}

x

s

w

w

t

s

ˆ

t

r

o

s

o

ws

ˆ

n

p

t

t

xn

o

„

†

w

x

w

q

s

“

u

m

w

w

o

s

q

s

w

{

{

t

q

x

m

{

r

m

†s

q

r

s

w

‘

s

ˆ

t

}

r

s

w

q

p

ot

s

w

t

u

|

p

z

~

s

p

u

p

o

†

q

’

†t

q

s

s

}

’

t

r

~

p

}

r

x

t

w

†

s

t

m

p

q

p

†

z

m

{

w

x

}

m

}

s

s

{

x

z

p

t

t

m{

r

wp

{

s

z

t

}

~

s

r

t

{

s

{

ˆ

w

|

t

p

r

|

x

t

|

x

}

†

w

~

t

s

s

m

x

m

w



}

}

u

t

u

~

{

r

n

s

r

{

x

p

”

s

u

w

q

r

u

t

{

s

{

m

s

x

x

t



m

t

p

s

w

m

w

r

p

}

r

x

{

u

s

u

s

o

p

r

p

s



s

n

s

r

s

u

}

t

u

p

z

s

z

m

z

t



{

t

u

o

u

}

}

|

p

†

{

s

w

s

m

t

t

}



}

x

s

}

†

q

z

p



t

p

p

{

}

x

q

w

r

rw

s

s

w

t

s

r

w

r

q

Ž

s

{

}

t

p

w

z

s

p

v

s

}

m

r

t

t



t

s

t

r

s

{

q

ˆ

{

w

s

t

p

ˆ

s

p

r

w

rˆ

t

s

u

{

s

m

r

s

s

{

{

r

t

t

t

x

~

r

t

t

u

r

q

p

q

t

r

s

{

s

s

u

m

p

t

n

s

}

}

p

s

r

†

s

x

s

t

s

t

r

w

~

{

m

o

{

r

p

x

w

o

…

q

w

p

t

p

m

pt

ˆ

s

w

t

{

m

z

x

t

m

q

w

s

s

r

s

u

ˆ

r

xq

m

ˆ

p

m

tt

}

w

q

m

t

x

s

r

{





{

r

s

r

m

s

o

t

{

w

s

s

u

m

~

m

s

~

t

x

q

{

t

q

q

x

p

~

t

t

o

r

s

q

‰

n

o

q

r

m

s

n

r

u

r

q

s

{

t

s

r

m

{

m

}

p

t

n

u

q{

r

r

ˆ

p

t

w

t

s

x

{

t

ˆ

10

o

x

{

q

s

w

s

t

s

o

t

r

}



n

|

m

x

w

}

x

r

z

s

p

r

s



p

s

x

}

w

}

r

{

s

|

r

t

t}

}

q

u

w

xm

s

r

q

x

p

‚


emakumeok plazara! Lekeitioko Karkabia Kultur Elkartea •s

r

}

t

q

x

x

p



s

p

u



p

w

…

s

}

t

o

p

{

t

{

z

s

m

mp

ˆ

s

…

t

w

w

t

m

r

{

sp

s

w

u

r

w

x

s

€

w

™

p



t

p

x

s

w

r

~

w

t

s

n

w

pm

{

sw

r

m

t

z

t

m

o

n

{

p

p

x



s

o

u

n

–

t

s

r

w

s

|

s

w

m

w

u

s



p

p

t

s

w

ˆ

s

}

w

{

{

n

s

z

t

w

w

t

t

p

m

o

}

s

r

x

x

s

t

x

x

~

n

ow

}

p

x

†

m

p

p

{

rx

r

s

r

r

m

|

t

{

t

{

†

rp

s

t

m

p

p

ss

s

n

u

t

r

w

s

}

{

t

p

{

t



t

m

p

w

x

vn

}

~

r

s

s

w

{

w

w

s

w

t

}

t

{

t

o



w

}

q

–

t

s

u

{



s

}

r

}

r

p

x

t

x

s

s

q

q

}

w

r

s

s

pn

w

w

w

t

s

—

p

r

s

s

s

r

t

p

m

x

p

xz

ot

r

t

s

r

t

p

ˆ

s

w

s

x

t

|

w

u

s

~

{s

s

o

s

t

˜

m

x

q

}

s

t

r



t

}

w

}

{

w

t

w

s

t

t

o

w

w

u

t

x

~

p

{

t

p

{

r

q

t

z

q

p

{

t



t

t

{

m

n

z

s

w

s

s

{

}

w

r

s

w

s

s

r

t

t

r

s

†

 s

t

~

s

z

s

s

{

p

r

q

s

x

m



ž

q

Ÿ

r

s

w

¡

r

m

¢£

¤

p

¥

r

¦

m

q

¤

r

t

¢

†

¥

›

¦

§

x

¤

t

¢

w

{

¥

t

¤

œ

ž

§

t

¨

{

©

£¦

p

t

r

ª

s

ž

t

«

o

¬

x

s

¢

w

¦

r

Ÿ

t

x

ž

w

w

}

«

r

}



s

w

{

z

«

r

q

t

q¢

o

r

r

¢s

t

s

Š

t

w

t

®

p

¦

u

z

m

s

o

r

r

t

s

¨

©

£

r

m

¦

u

}

o

s

ot

w

wx

r

•

s

t

n

w

p

u

r

t

w

w

q

p

s

p

{

}

„

x

s

s

³

w

r

s

p

x

p

o

s

}

x

s

r

m

w

m

{

r

p

r

m

p

t

q

z

m

z

q

p

¦

r

r

m

m

s

z

ª

ž

s

«

r

w

¬

{

}

t

z

o

s

x

r

s

{

s

p

p

x

}

p

x

p

r

p

s

x}

t

p

q

}

m

m

|

p

x

r

w

sm

w

m

s

u

v

w

z

w

m

m

{

p

~

s

r

p

{

}

q

s

{

s

x

t

s

s

w

q

t

n

r

s

{

{

š

t

m

s

t

|

mq

m

m

r

{q

u

u

t

|

|

z

t

~

{

s

t

w

s

m

r

s

w

|

m



op

p

{

s

‚

¢

¯

¦

¢

ž

­

§

¤

ž

Ÿ

¦

°

x

w

m

s

s

w

}

´

o

µ

w

t

p

x

³

t

p

p

p

¤

}

r

p

t

q

r

s

¦

x

p

s

w

p

t

{«

x

p

©

u



z

«

r

u

m

§

}

n

s

p

q

t

m

¦

w

s

}

r

t

p

~

p

t

w

Ÿ

p

p

n

Ÿ

{

§

q

s

t

w

¤

r

~

m

q

s

s

w

x

z

r

s

ž

p

{

m

¥

r

{

¦

m

s

{

q

ˆ

s

§

|

p

s

o



}

s

}

¨

p

n

x

¢

z

{

q

®

ž

{

±

p

m

t

w

­

w

n

§

s

r

s

p

¦

£

p

z

t

t

¬

m

{

s

w

t

¦

z

Š

p

r

p

ž

p

m

r

t

¤p

}

s

¦

Ž

{

x}

}

t

w

x

t

o

{

m

|

q

n

s

r

m

w

m

m

q

†

Ÿ

§

¡

¦

¦

£

¬

¦

¦

Ÿ

t

}

s

t

s

o

r

x

t

m

s

{

x

r

n

q

t

s

n

w

p

s

x

x

}

pr

q

s

x

s

s

n

p

w

ˆ

w

t

m

{

w

r

q

m

q

s



s

o

x

m

{

r

q

s

q

z

s

p

{

†

~

t

s

s

n

|

z

p

t

q

w

w

p

s

n

t

u

s

x

rm

n

p

s

zt

m

t

w

t

{

p

r

q

{

s

z

x

m

}

w

†

m

Š

s

t

{

r

s

p

w

p

x

}

r

n

m

p

tr

t

t

s

r

ˆ

s

s

r

m

p

t

x

{

†

m

ˆ

q

s

w

r

r~



°

s

s

p

m

w

p

s

„

n

p

w

«

}

p

}

t

q

§

x

s

x

r

{

t

~

m

r

w

s

mž

z

r

x

{

«

o

t

w

s

s

s

t

s

t

t

x~

r

©

s

{

t

p

¯

{

z

n



z

«

s

v

†

t

¦

o

}

m

m

£

t

x



{

p

ž¥

t

r

´

r

©

r

}

q

{

t

t

­

s

ž

r

s

~

Š

{

x

x

u

w

†

©

w

s

t

x

}

°

r

¥

z

n

z

p

t

t

{

{

m

s

s

t

t

zs

«

¤

o

w

­«

sq

s

¦

s

s

u

«

p

¦

{

m

s

w

{

}

r

ž

n

ž

t

s

t

t

o

tq

t

t

x

ž

«

m

~

s

t

¤

ž

t

¢

s

r

{

¦

®

s

¥{

r

x

p

n

u

m

}

¡

§

ˆ

¢

}

r

ˆ

¤

s

p



w

©

«

¤

}

}

m

s

n

s

x

w

n

§

s

r

¨

w

m

t

w

x

z

t

w

u

ž

s

}

x

o

t

ž

¬

t

~

u

s

w



p

Ÿ

q

z

u



x

¨

©

s

s

r

r

t

o

}

«

t

ª

q

}

w

t

p

s

{

s

®

ž

{

{



x

z

s

t

w

ž

Ÿ

s

s

t



x

¨

}

q

s

s

m



u

m

t

o

s

t

~

{

ª

¦

r

m

¦

s

«

t

t

¢

m

s

x

¢

q

§

w

{

s

|ž

l

m

p

m

¬

{

n

s

«

t

s

{

¦

ž

~

w

~

t

ª



s

t



z

ª

s

p

†

Š

p

u

{

²

§

s

{

r

ž

o

{

Πs

p

r

s

t

}

tr

u

s

¤

r

s

w



{

«



q

q

r

x

£

t

s

s

n

p

t

w

}

{

s

©

n

u

†

p

}

t

}

t

rp

x

w

m

{

q

p

s



s

x

s

Ÿ

s

q

m

r

t

tm

w

m

~

m



s

­

m

s

}



§

x

ƒ

ˆ

w

†

r

Š

m

t

r

t

w

s

r

w

p

†

p

x

~

m

–

}

z

m

t

o

w

t

r

p

m

r

~

t

w

s

s

r

{|

p

x

m

u

s

x

}

ow

t

}

|

~

t

t

{{

m

w

s

z

p

s

t

t

r

s

o

t

t

r

r

s

s

u

„

}

w

x

t

x

}



~

m

p

{

r

s

{

q

w

p

s

u

r

s

p

~

w}

s

x

t

s

}

s

w

x

t

t

{

w

s

†

kontakturako: Ikerne 636 744 277 edo www.karkabia.org

11


Profile for Bilgune Feminista

2012 Otsaileko Emaraun-a  

Bilgune Feministaren berripapera duzue hau; bertan, emakume presoak, irudi eta hitzezko kolaborazioak....

2012 Otsaileko Emaraun-a  

Bilgune Feministaren berripapera duzue hau; bertan, emakume presoak, irudi eta hitzezko kolaborazioak....

Advertisement