Colección de libros Fotógrafos Vascos - Iñigo Beristain

Page 1

Iテ選GO BERISTAIN

La letra pequeテアa de mi memoria

euskal argazkilariak fotテウgrafos vascos basque photographers


A Koldo Mendaza, Juan Valbuena, Joserra Puelles, Josean Pablos, Jaizki Fontaneda, a los miembros del Colectivo Garaje Lux: Santi Ayuso, Jorge López, Adolfo Pérez e Iñaki Izquierdo, a mi familia y a todos los que, de una manera u otra, en algún momento de todo este tiempo habéis estado ahí. Mil gracias

Koldo Mendazari, Juan Valbuenari, Garaje Lux taldeko kideei: Santi Ayuso, Jorge López, Adolfo Pérez eta Iñaki Izquierdo, nire familiari eta denbora luze honetan une batean edo bestean, modu batera edo bestera, hor izan zareten guztioi. Mila esker.

Many thanks to Koldo Mendaza, Juan Valbuena, to the members of the Colectivo Garaje Lux group: Santi Ayuso, Jorge López, Adolfo Pérez and Iñaki Izquierdo, to my family and anyone and everyone who has been there in one way or another at some point throughout all this time.


Atsegin handiz aurkezten ari garen liburu hau Elkarte honek argitaratzen duen Euskal Herriko egileen argazkiliburu sortako zazpigarren alea da.

It is a pleasure to present this latest book, the seventh, in the collection of works by Basque photographers published by the Federation.

Este libro es el primero del autor, socio de la Sociedad Fotográfica Alavesa y es el resultado de su formación académica y autodidacta, tras trabajar con autores ya consagrados y participar en exposiciones individuales y colectivas.

Arabako Argazkilari Taldeko bazkidea den egilearen lehenbiziko liburua da hau eta bere prestakuntza akademikoa eta autodidaktaren emaitza da, dagoeneko ospetsuak diren egileekin lan egin ostean eta erakusketa indibidual eta kolektiboetan parte hartu ostean sortutakoa.

This is the artist’s first book. A member of the Alava Photography Society, Beristain is largely self-taught, although he has some formal academic training, gained after working with established photographers and taking part in one-man and group exhibitions.

Estamos muy contentos de poder apoyar su trayectoria, estamos seguros que será importante para nuestra Fotografía.

Pozten gaitu bere ibilbidean lagungarri izateak eta ziur gaude gure Argazkilaritzarako garrantzitsua izango dela.

Desde aquí animamos a los autores vascos a que nos presentes sus ideas de cara a elegir los próximos libros, que no serían posibles sin el patrocinio y colaboración de BBK FUNDAZIOA, que desde hace muchos años vienen potenciando la fotografía vasca mediante exposiciones, concursos y la edición de numerosos libros.

Hemendik, euren ideiak aurkez diezazkiguten animatu nahi ditugu euskal egileak, hurrengo liburuak aukera ditzagun. Liburu hauek ez lirateke posible izango BBK FUNDAZIOAren laguntza eta babesik gabe, duela urte asko ari baita euskal argazkilaritza sustatzen, erakusketen, lehiaketen eta hainbat libururen argitalpenaren bidez.

Este libro que tenemos el placer de presentar es el séptimo ejemplar de la colección de fotografía de autores del País Vasco editada por esta Federación.

We are particularly pleased to be able to support his career, as we are sure he is going to make a big mark on Basque photography. Finally, I would like to encourage all Basque photographers to show us their ideas so we can choose our forthcoming books, which are only possible with the generous sponsorship and cooperation of BBK FUNDAZIOA. The Foundation has been backing Basque photography for many years now, staging exhibitions, competitions and publishing a good number of books.

Juan Armentia Presidente de la Federación de Agrupaciones Fotográficas del País Vasco Euskal Herriko Argazkilari Taldeen Elkarteko Presidentea


La foto del balón de trapo Koldo Mendaza

El tiempo hace que algunas fotografías se mantengan en mi memoria, como perpetuadas tras verlas la primera vez.

La Fotografía te mordió hondo, y te envenenó pero bien. Y siguieron surgiendo dudas, y tomas de decisión.

No quiere decir que sean fotografías especialmente “buenas” (menudo concepto el de “bueno” y” malo”), ni que sean premiadas, elogiadas, publicadas…, no.

Con la mochila y la cámara te fuiste hacia oriente, viaje que acabó en el proyecto “de otras clases”. Cómo me emocioné cuando me lo enseñaste, y cuando editamos el video. Cómo me emocionó tu emoción de niño grande, y es que ... se veía venir.

Hay fotografías que tienen un plus, que las vuelvo a ver y hacen que el bicho que habita en mi estómago se revuelva, y me haga sonreír…, o llorar… Así de poderosa es la Fotografía. Tan pronto nos hace sentir espléndidos, como nos baja a los infiernos. Hoy vuelvo a ver una fotografía de Iñigo, sí, tuya Iñigo. Te acuerdas perfectamente. Es una fotografía analógica analógica!, suena a desfase, a vías muertas de tren, a otro tiempo sin carreras-, en blanco y negro. En ella se retratan los pies de un niño negro, descalzo, y un balón de trapo. Veo la fotografía y sonrío. No sólo veo la foto, te veo a tí, con algunos años menos, y una ilusión por ver el mundo, por mirar el mundo. Me acuerdo de lo que costó positivarla (alguna zona excesivamente quemada). Horas de laboratorio, constancia, dudas. La foto se positivó, e incluso participó en algún certamen y exposición. Y a esa foto le sucedió otra, y a esa le siguió otra. Y se fue forjando un estilo, el tuyo.

Más proyectos y fotos, algún que otro reconocimiento y más vida por mirar y por vivir. Y ahora este libro que te honra y que nos honra a los que te conocemos y queremos. Tus fotos han cambiado mucho de aquellas primeras fotos, pero ¿sabes? yo me acuerdo de esa foto del balón de trapo. En ella resumo toda tu trayectoria de Fotógrafo, sí en mayúsculas, porque no todo el mundo sabe qué peajes hay que pagar para llegar, y tú los sigues pagando, como buen Fotógrafo con mayúsculas. Me pregunto qué habrá sido de esa foto, aunque bien mirado…, ya sé dónde está. La tengo yo, aquí, en mi imaginario. La veo cada vez que la necesito, ¿sabes por qué? Porque la foto del balón de trapo, es la foto que hemos hecho (por suerte) alguna vez, todos los que amamos este invento de la Fotografía.


Trapuzko baloiaren argazkia

The photo of the rag football

Koldo Mendaza

Denborak eragin du argazki batzuk nire memorian iraun dezatela, lehenbiziko aldiz ikusita betikotu balira bezala. Ez dut esan nahi argazki bereziki “onak” direnik (hauek kontzeptuak “ona” eta “txarra”), ezta sarituak, goraipatuak, argitaratuak direnik ere..., ez. Zerbait gehiago duten argazkiak daude, berriz ikusten ditudanean nire sabelean bizi den arra mugiarazten dutenak, eta barrea eragiten didatenak..., edo negarra...

Koldo Mendaza

Argazkiak sakon egin zizun koska, eta pozoitu egin zintuen, ganoraz pozoitu ere. Eta zalantza gehiago etorri ziren, eta erabakiak hartu beharra.

Time makes some photographs stick in my memory, as if they were somehow perpetuated after I’d seen them for the first time.

Motxila eta kamara hartuta ekialderantz joan zinen, “beste klase batzuetakoak” proiektuan bukatu zen bidaia hori. Benetan hunkitu ninduen erakutsi zenidanean, eta bideoa editatu genuenean. Benetan hunkitu ninduen ume handiaren zure zirrarak, egia esan... jakina zen.

That’s not to say they are especially “good” photos (some concept that, the “good” and the “bad”), or that they’ve won prizes, been highly praised or published. No, it’s not that.

Gaur, berriro ikusi dut Iñigoren argazkia, bai, zeurea Iñigo.

Proiektu eta argazki gehiago, aitortza bat edo beste eta begiratzeko eta bizitzeko bizitza gehiago. Eta orain ohore egiten dizun eta ezagutzen eta maitatzen zaitugunoi ohore egiten digun liburu hau.

Oso ondo oroitzen duzu. Argazki analogikoa da – analogikoa!, desfasea ematen du, trenbide hilak, karrerarik gabeko beste sasoi bat-, zuri-beltzean.

Zure argazkiak asko aldatu dira lehenengo argazki haietatik, baina, badakizu? Ni trapuzko baloiaren argazki horretaz oroitzen naiz.

Argazki honetan ume beltz baten oinak agertzen dira, oinutsik, eta trapuzko balioa.

Argazki horretan laburbiltzen da zure Argazkilari ibilbide osoa, bai letra larriz, denek ez dakitelako zenbat bidesari ordaindu behar den heltzeko, eta zuk ordaintzen jarraitzen duzu, Argazkilaria letra larriz zarelako.

Horren indartsuak dira argazkiak. Bikain sentiaraz gaitzaketen bezain erraz, jaitsaraz gaitzakete infernuetara.

Argazkia ikusi eta irribarre egin dut. Argazkia ikusteaz gain, zu ikusi zaitut, urte batzuk gazteago, eta mundua ikusteko ilusioa, mundua begiratzekoa. Oroitzen naiz zenbat lan eman zigun positibatzeak (guneren bat larregi erreta). Laborategi orduak, konstantzia, zalantzak. Argazkia positibatu zen, eta ekitaldi eta erakusketa batzuetan ere parte hartu zuen. Eta argazki horren atzetik beste bat etorri zen, eta horren atzetik beste bat. Eta estilo bat landu zen, zurea.

Argazki hori non izango ote den galdetu diot neure buruari, egia esan..., badakit non dagoen. Nik dut, hemen, nire imajinazioan. Behar dudan bakoitzean ikusten dut, badakizu zergatik? Trapuzko baloiaren argazkia, Argazkilaritza den asmakizun hau maite dugunok noizbait egin dugun argazkia delako (zorionez).

Some photos just have something extra. They’re the ones I go back to, the ones that make my stomach tingle, and make me smile … or cry. That’s how powerful photography can be. It can make us feel really pleased with the world or boot us down to hell. Today I’ve revisited one of Iñigo’s photos. That’s right, Iñigo, one of yours. You’ll remember it well. It’s an analogical black-and-white photo. Analogical! The very word smells of something long phased out, a disused railway track, another, slower time. In it you see the bare feet of a small black boy, and a football made out of rags. I see the photo and I smile. Not only do I see the photo, I see you too, a few years younger and with a tremendous desire to get out and see the world, to look at the world.

another, and then another after that. And a style gradually developed. Your style. Photography got deep under your skin, and really poisoned you. And then there were more doubts, more decisions. With your backpack and camera you went East, a journey that ended in the project called “of other classes”. I was really moved when you showed it to me, and when we edited the video. I was moved too by your excitement, like a big kid, and, well, you could see it coming. More projects and photos, the occasional acknowledgement and more life to look at and live. And now this book, which does you proud. It does us proud too, everyone who knows and cares for you. Your photos have changed a lot from your early stuff but, you know something? I remember that photo of the rag football. For me it encapsulates your whole career as a Photographer (that’s right, with a capital P), because not everyone knows what dues you have to pay to arrive. You’re still paying, like the Photographer with a capital P that you are. I wonder what happened to that photo, although, thinking about it, I know where it is.

I remember what it took to develop it (the odd, excessively burnt spot).

I’ve got it, here, in my imagination. I can see it whenever I need to. You know why?

Hours in the laboratory. Perseverance. Doubts.

Because the photo of the rag football is the photo we’ve all taken (lucky us) some time or other, all of us who love this wonderful thing called Photography.

The photo got developed eventually, and even took part in a few competitions and shows. And after that one, came


La letra pequeña de mi memoria Nire memoriaren letra txikia The small print of my memory

Pero al menos hacemos fotos Juan Valbuena

La, ti, do… la, ti, do... Hay sólo tres notas dentro de nosotros; con ellas debería poder escribirse todo lo que somos, pero nadie sabe cómo. Algunos hacemos trampa: marcamos puntos en los mapas y luego los unimos con líneas esperando que aparezca la constelación de nuestras vidas. Nunca ocurre, pero al menos hacemos fotos. Pensamos que faltan lugares y momentos en nuestra colección: creemos que si vamos a ese hotel con la mujer que vimos bajar de aquel tren nos encontraremos a nosotros mismos. No es verdad, pero al menos hacemos fotos. Esperamos que cuando suene el

teléfono nos digan que no estamos solos y que el dolor que tenemos no es nada. No es así, pero al menos hacemos fotos. Sentimos que tenemos que ir mañana mismo a una ciudad de nombre impronunciable donde nieva negro. Llegamos tarde, solo quedan habitaciones vacías y huellas en las calles. Pero al menos hacemos fotos. Vemos señales por todas partes, creemos que son nuestras las palabras escritas para otros y desciframos en código morse los paisajes eléctricos. No es suficiente. Seguimos perdidos, pero al menos hacemos fotos.


Argazkiak egiten ditugu, behintzat

But at least we take photos

Tau, pa, da… Tau, pa, da...

La, ti, do… la, ti, do...

Juan Valbuena

Hiru nota besterik ez dago gure barruan; horien bidez idatzi beharko litzateke garen guztia, baina inork ez daki nola. Batzuek tranpa egiten dugu; puntuak egiten ditugu mapetan eta gero lotu egiten ditugu lerroen bidez, gure bizitzako konstelazioa agertuko delakoan. Ez da inoiz gertatzen, baina argazkiak egiten ditugu, behintzat. Gure bizipen-sortan lekuak eta uneak falta direlakoan gaude: tren hartatik jaisten ikusi genuen emakume harekin ez dakit zein hoteletara bagoaz, geure burua aurkituko dugulakoan gaude. Ez da egia, baina argazkiak egiten ditugu, behintzat. Telefonoak jotzen duenean bakarrik ez gaudela eta dugun

Juan Valbuena

mina ez dela ezer esan diezagutela espero dugu. Ez da horrela, baina argazkiak egiten ditugu, behintzat. Izen ahoskaezina duen hirira, han elur beltza ari duelako, bihar bertan joan behar dugula sentitzen dugu. Berandu heldu gara, gelak hutsik eta oinatzak kalean, besterik ez da geratzen. Baina, argazkiak egiten ditugu, behintzat. Seinaleak ikusten ditugu edonon, beste batek idatzitako hitzak geureak direla uste dugu eta morse kodearen bidez deszifratzen ditugu paisaia elektrikoak. Ez da nahikoa. Galduta gaude oraindik ere, baina argazkiak egiten ditugu, behintzat.

There are only three notes in us; they should be enough for us to write all that we are, but nobody knows how. Some of us cheat: we mark points on maps and then we join them up with lines in the hope that the constellation of our lives will suddenly appear. It never happens, but at least we take photos. We think our collection needs more places and moments: we believe that if we go to a particular hotel with the woman we saw get off the train we’ll find ourselves. It ain’t so, but at least we take photos. We hope that when the ‘phone rings they’ll tell us we’re not alone and the pain we feel is nothing. No, it’s never like

that, but at least we take photos. We feel we’ve got to up and go tomorrow to some city with an unpronounceable name where the snow falls black. We get there too late, of course. All we find are empty rooms and footprints in the streets. But at least we take photos. Signs are there all over the place, we think words written for others are ours and we decode electric landscapes in Morse. It’s not enough. We’re still lost, but at least we take photos.

Iñigo Beristain Eibar (Gipuzkoa), 1973 www.iberistain.com info@iberistain.com

A finales de los años 90 comienza a estudiar fotografía. Tras unos años en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria – Gasteiz en 2007 recibe la beca Roberto Villagraz a través de la cual estudia el Máster de Fotografía en el Itinerario de Concepto y Creación en la Escuela de fotografía y Centro de Imagen EFTI de Madrid. En esa etapa en la que vive en Madrid trabaja en el estudio de la fotógrafa Isabel Muñoz. Desde sus comienzos han sido numerosas las exposiciones individuales y colectivas, las publicaciones, los premios y las becas. El trabajo “La letra pequeña de mi memoria” que se presenta en este libro ha sido becado por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco en su Convocatoria para el fomento y desarrollo de actividades en el área de las Artes Plásticas y Visuales 2010.

90.eko hamarkadaren amaieran argazkilaritza ikasten hasi zen. Gasteizko Arte eta Ofizio eskolan zenbait urte eman ondoren, 2007an, Roberto Villagraz beka jaso zuen, eta beka horri esker Itinerario de Concepto y Creación Argazkilaritza Masterra egin zuen Madrileko EFTI Argazkilaritza Eskola eta Irudi Zentroan. Madrilen bizi izan zen sasoi horretan Isabel Muñozen argazki-estudioan egin zuen lan.

In the late 1990s, he began to study photography. After several years at the School of Arts & Crafts in Vitoria, he was awarded the Roberto Villagraz grant in 2007, which he used to attend the Master’s Course in Photography in the Itinerary of Concept and Creation at the EFTI School of Photography and Image Centre in Madrid. While living in Madrid he worked in the studio of photographer Isabel Muñoz.

Hasieratik ugari izan dira erakusketa indibidualak nahiz kolektiboak, argitalpenak, sariak eta bekak.

From the beginning, he has had many one-man exhibitions and taken part in a number of group shows. His work has been published and awarded prizes and grants.

Liburu honetan aurkezten den “La letra pequeña de mi memoria” lanak Eusko Jaurlaritzako Kultura saileko beka lortu du Arte Plastiko eta Ikus-entzunezkoen arloko jarduerak sustatzeko eta garatzeko 2010eko deialdian.

While preparing “The small print of my memory” presented in this book, the artist enjoyed a grant from the Basque Regional Government Department of Culture in the category For the promotion and development of activities in the Visual & Plastic Arts 2010.


© de las imágenes Iñigo Beristain © de los textos sus autores: Koldo Mendaza, Juan Valbuena. © de la publicación: Federación de Agrupaciones Fotográficas del País Vasco Euskal Herriko Argazkilari Taldeen Elkartea Patrocina está publicación: Fundación BILBAO BIZKAIA KUTXA Fundazioa Diseño de colección y de esta publicación: LaTapadera creaciones, S.L.U. Traducción al euskara: Iratxe Ormaza Imatz Traducción al inglés: Mark Gardner Preimpresión e Impresión:

ISBN: 978-84-615-2147-0 Depósito Legal: