Page 1


Felhívás

asz.sje@gmail.com A komáromi egyetemisták havonta megjelenő lapja. Készül a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzat támogatásával. Főszerkesztő: Nagy Veronika; Főszerkesztő-helyettes: Litomerický Krisztián (krisz®); Újságírók: Bálint Angelika, Bese László, Csillag Lajos, Dobosi Victoria, Fél Melinda (F.M.), Jandás Valéria (JaVa), Lukács Enikő (Enci), Madlen Tímea, Méri Tamás, Morvai János, Nagy Veronika, Németh Nikolasz (Kerberusz), Rencés Ildikó, PaedDr. Strédl Terézia, Szuri András (Szaponi), Toma Csilla, Valent Ákos. Versírók: Jandás Valéria (JaVa), Fél Melinda (F.M.). Tördeli: Litomerický Krisztián (krisz®). Lektor: Fazekas Szabina; Fotó: HÖK, net, egyéb Megjelenik 800 példányban. Ingyenes. Nyomda: Nec Art nyomda; Elérhetőségek: e-mail: asz.sje@gmail.com, illetve HÖK iroda (Sirály kollégium, Komárom, földszint: balra, utolsó ajtó).


Tartalomjegyzék :) jog-Ász.......................................5 Tanár interjú..........................6-7 Címlapsztori...........................8-9 Könyvajánló.............................10 Meglepetések Enciklopédiája...11 Szín-ész...............................12-13 Beszámoló...........................14-15 Pályázati felhívás.....................16 Humorszkóp............................17 Gazdász...............................18-19 HÖK-ös agymosás...................20 Beszéljünk róla.........................21 Hallgatói interjú.................22-23 Aktuális..............................24-25 Mű-vész..............................26-27 Koffer.......................................28 Fimajánló................................29 Valami elképesztően kozmopolita..................................30-31 Jó tudni..............................32-33 Gondolatolvasó.......................34 Elkeveredett élménybeszámoló 35 Reklám....................................36 Rejtvénysziget.........................37 Harmonogram.........................38 Előzetes...................................39

Lectori salutem! Elkészült végre az októberi Ász, remélem meg lesztek vele elégedve. Sokan és sokat dolgoztunk rajta, hogy most a kezetekbe vehessétek. Néhány oldal átlapozása után mindannyitoknak feltűnik majd, hogy egy köteg új rovattal bővült a lap. Többek közt Strédl Terézia is megtisztelt bennünket azzal, hogy elvállata az egyik rovat vezetését, ahol hallgatói problémákra válaszol majd a közeljövőben. Ezúton is szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy a mai naptól számítva bátran írjatok az asz.sje@gmail.com címre hallgatói problémákat, cikkeket, verseket, vagy akár rovatvezetői posztra is jelentkezhettek. Cikkeitek közléséről a szerkesztőbizottság fog dönteni, de ők kedvesek és aranyosak, tehát nem kell félni. Szeretném, ha egy olyan szerkesztői csapat kovácsolódna össze, akikkel gördülékenyen megy a munka. Szeretném, ha az új Ász nem csak a szerkesztőket, de hasonlóképp az olvasókat is közelebb hozná egymáshoz egy-egy cikk megvitatása során. Szeretném, ha az új Ász indulatokat váltana ki, véleményt formálna, és arra ösztönözne benneteket, hogy megírjátok, ha valami tetszik, nem tetszik vagy, ha csak véleményetek van valamiről. Ne feledjétek az egyetemi lap épp annyira jó, mint amennyire kreatívak az ide járó hallgatók.

Nagy Veronika föszerkesztö


Reklรกm


jog-ÁSZ Az eltévelyedett, elkeseredett és a hokinfo@gmail.com címre érkezett hallgatói levelekből és az azokra adott válaszokból szemezgettünk. Természetesen a személyiségi adatok védelmével, azok gondos kitakarásával. Nincs ugyanis Kovács Géza nevezetű oktatónk, sem pedig Hámint Hedvigünk.

A probléma: Kiss János vagyok a SJE hallgatója. Az Ön segítségét szeretném kérni. Teljesen tanácstalan vagyok abban, hogy kihez is fordulhatnék problémámmal, ami a nyári szemeszter vizsgaidőszakába nyúlik vissza. Nem sikerült az egyik vizsgám Kovács Géza Tanár úrnál. Kértem a dékáni vizsgát, amit a Dékán Úr el is fogadott. Erről a Tanulmányi Osztály ki is értesített 2311. thermidor 36-án email-ben (a pontos dátumot a felismerhetetlenségig megváltoztattuk – a szerk.) Mivel az vizsgaidőpont dátuma nem volt feltüntetve írtam Hámint Hedvignek, és ő volt szíves tájékoztatni arról, hogy a vizsga fruktidor 54-én, 43:00-tól a 5204-es terembe lesz megtartva. Erre az időpontra én sajnos nem tudtam elmenni. A hidegzuhany viszont tegnap ért, amikor megnéztem az AIS rendszerben a jegyeimet, és a bengáli nyelv és irodalomból ott van beírva: „riadny termín –Fx- nedost. 2311. thermidor 42“ alatta pedig ezt „dekansky termín –Fx- nedost. 2311. thermidor 67“. Ha meg sem jelentem a vizsgán, akkor az hogy lehet Fx? Mind a két jegyet Kovács Géza Tanár úr írta be. Ugyanabból a tantárgyból hogyan lehet két jegy? És miért, vagy hogyan tehette a tanár a vizsgát két napon belüli időpontra? Válaszát várom, és előre is köszönöm. További szép napot: Kiss János A válasz: Sajnos a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatunk elég szűkszavúan rendelkezik a Dékáni vizsgaterminusról: Študent má právo v každom predmete končiaceho skúškou na jeden riadny a dva opravné termíny. Dekan fakulty UJS môže vo výnimočných prípadoch, na základe písomnej žiadosti študenta, udeliť mu ďalší opravný (tzv. dekanský) termín v každom akademickom roku najviac z dvoch predmetov. Azt kell mondanom, hogy az FX jogos volt, ugyanis 5 napon belül igazolnia kellett volna, hogy miért nem jelent meg: Ak sa študent nezúčastní skúšky v termíne, na ktorý sa prihlásil a do piatich pracovných dní sa neospravedlní skúšajúcemu s uvedením vážneho dôvodu (ústne alebo písomne), skúška sa hodnotí klasifikačným stupňom "FX- nedostatočne". Egy vigasszal tudok szolgálni: mivel csak két nappal előtte tudta meg a vizsga időpontját, ezért nem tudott rá elmenni. Erre szerintem a következő eset vonatkozik: Študent môže v odôvodnených prípadoch požiadať dekana o komisionálnu skúšku. Komisionálna skúška sa môže realizovať aj na návrh skúšajúceho alebo vedúceho vedecko-pedagogického pracoviska. Komisionálna skúška nie je ďalším skúškovým termínom. Komisia má minimálne troch členov. Menuje ju rektor, resp. dekan na návrh vedúceho príslušného vedecko-pedagogického pracoviska. Členom komisie je aj pôvodne skúšajúci učiteľ, ako aj zástupca študentov s hlasom poradným. Egy próbát mindenesetre megér. Szerintem komoly indoklás, hogy nem tudta időben az időpontot. Remélem segítettem

- Ákos


Tanár interjú

“...hallgatókon is múlik, milyen egyetem leszünk a jövőben...” Hol végezte az egyetemet, milyen szakon? Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészkarán végeztem, még az újabb kőkorban (1980) néprajz–régészet szakon.

Mikor határozta el, hogy tanár szeretne lenni, és miért választotta ezt a pályát? Semmikor. Nem határoztam el, az úgy jött magától. Alapvetően kutató típus vagyok, miközben már egyetemista korom óta rengeteg ismeretterjesztő cikket írtam (tanítottam tehát), sokat foglalkoztam a néprajzi eredmények hasznosíthatóságával az oktatásban, vendégelőadónak meghívtak Budapestre, Miskolcra, Debrecenbe, Kolozsvárra, Münchenbe, Passauba, Nyitrára (utóbbi helyen két szemeszternyit reguláris oktatóként is működtem), szóval – hogy befejezzem ezt a hosszú mondatot – amikor itt Komáromban adódott a lehetőség, szíves örömest elvállaltam.

meg a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központját vezetem. Könyvtárát (a Tiszti Pavilon épületében található) hallgatóink is használják.

Mi a véleménye az egyetemről és a hallgatókról? Hogyan került kapcsolatba az egyetemmel? No látja, arról beszélek az órákon, hogy a néprajzi kutatás egyik sarkalatos módszere az irányított interjú. Vigyázni kell ám, szükség van a kellő forráskritikára itt is, hiszen ha valamit mond egy (bármennyire!) idős ember, az még nem biztos, hogy úgy van, nem biztos, hogy jól emlékszik. Nos, én most bevallom: nem emlékszem. Egy csomó kollégát már korábbról is ismertem, sőt együtt is dolgoztunk… Aztán az elképzelés, hogy ha magyar nyelvű néprajz szakot nem is érdemes indítani nálunk, de a leendő pedagógusaink számára rendkívül fontos lenne bizonyos fokú néprajzi alapképzettség, régóta a felszínen volt. Így aztán valahol természetes (?) is volt, hogy előbb-utóbb itt kötök ki.

Az egyetemen kívül tanít, illetve dolgozik máshol is? Ha arra gondol, hogy munkaviszonyban vagyok-e másutt is, akkor nemmel kell felelnem. Egyébként

Nézze, ez egy fiatal egyetem. Éppen ezért meg kell adni neki a lehetőséget a bizonyításra. Meggyőződésem szerint ebben az őrült konkurenciaharcban jól is teljesít. Mármint önmagához képest. Hiszen nem lehet elvárni tőle olyan eredményeket, amelyekhez (pl. az akkreditációs folyamat által megszabott) időre van szükség. Hogy mi tud majd lenni belőle, az legalább kéttényezős probléma (de inkább több): múlik az egyetem vezetésén, oktatóin, de legalább ilyen mértékben múlik a hallgatókon is. Akik persze, mint minden egyetemen, ilyenek is, meg olyanok is. Vannak nyilván egy olyan réteghez tartozóak, akik csak azért jöttek ide (de mentek ilyenek máshová is!), hogy időt nyerjenek, hogy ne munkanélküliként kelljen a nagybetűs életet kezdeniük. Aztán vannak, akik valóban tanulni akarnak (s ők vannak többen), de köztük is vannak tehetségesek és kevésbé tehetségesek. Nos, amikor azt mondtam, hogy a hallgatókon is múlik, milyen egyetem leszünk a jövőben, milyen hírünk lesz a szűkebb-tágabb térségben, akkor erre a két utóbbi rétegre gondoltam, persze. Őket segítve, támogatva (tehetséggondozás, felzárkóztatási programok keretében), velük összefogva érhetünk


Tanár interjú csak el igazán eredményeket. Szilárd meggyőződésem, hogy ennek a munkának hamarosan be fog érni a gyümölcse.

Miként emlékszik vissza az első tanítási órájára? Sehogy. Látja: nem lennék jó riportalanya egy néprajzkutatónak.

Én meg mondom neki, hogy már mire föl? Erre ő, hogy azért, mert rendőr. Egy szál gatyában bárki mondhatja magáról, hogy rendőr – ellenkeztem. S erre az az atyafi mondott egy nagyon bölcset: Uram, a rendőr gatyában is rendőr. Nos, valahogy így vagyok én is a néprajzzal, etnológiával. Ha utazunk valahova, nem tudom megtagadni, hogy etnológus vagyok. Ha egy regényt olvasok, szintén. Amikor a televíziót nézem, akkor sem… Ez az életem.

Melyik a kedvenc könyve? Melyik volt a legjobb és a legkellemetlenebb élménye a tanítási órák alatt? Csak nem hagy békén az emlékeimmel! Tényleg nem emlékszem konkrét esetekre. Most tréfálkozhatnék, hogy a legjobb élményem az volt, amikor először vettem el egy hallgatótól puskát, megalapozva ezzel szépen gyarapodó puskagyűjteményemet. Komolyra fordítva a szót, a legjobban akkor érzem magamat az órákon, ha nem tömegek előtt kell előadnom, illetve ha a szemekben látom a csillogó érdeklődést és értelmet. Amikor hozzászólnak vagy kérdeznek. Még azt se bánom, ha „kellemetlent”, amire nem tudom kapásból a választ. Ebből adódik, hogy ennek az ellenkezője (egy-egy alig palástolt ásítás, morgás a hátsó sorokban stb.) tud lelobozni.

Kedvenc könyvem talán nincs is. Inkább kedvenc íróim vannak. Hogy rövid legyek, álljon itt kettő neve: Márai Sándoré és Thomas Manné.

Mit üzen a hallgatóknak? Nem szeretek így üzengetni, megmondom inkább a szemükbe, de ha nagyon óhajtja, akkor valami olyasmit, amit Lenin elvtárs is mondott (állítólag) annak idején. Hozzátenném persze, hogy azért szórakozzanak is, barátkozzanak is, legyenek szerelmesek is, csak az arányokra, a mértékre figyeljenek. Tanulni ilyen körülmények, ennyi idő mellett az életben már biztosan nem lesz többé.

Mivel foglalkozik szabadidejében? Mi a hobbija? Ha most azt mondom, hogy nekem a szakmám a hobbim, akkor biztosan nagyképűnek tart, pedig valahogy így van. Elmesélek egy egyetemista élményemet. Egyik nyáron Tápióságon voltunk néprajzi terepgyakorlaton. Nos, ez a falu egy tipikus alföldi jellegű halmazos település, tele girbe-gurba szűk kis utcákkal, egy csomó zsákutcával, sok helyen még a kerítést sem ismerték. Jártamban-keltemben betévedtem egy udvarba, amit korábban utcának néztem. Egy alkoholtól nem érintetlen társaság betonozott ott, s az egyik mitugrász atyafi, egy száll klott gatyában elém toppant, s fölszólított, hogy mivel magánterületet sértettem, igazoljam magamat.

- Veronika


Címlapsztori

A győztes álompárt kérdeztük Név: Bálint Angelika Születési dátum: 1991. május 29. Lakhely: Szentpéter Családi állapot: szabad, szingli :) Beszélt nyelvek: szlovák, angol, német,olasz ( sajnos egyik sem perfektül) Szak: óvópedagógus Kedvenc könyv: rengeteg van, most Hugh Laurie: A balek és Nicholas Sparks: Az utolsó dal viszik a pálmát Hobbi: nálam gyakran változik, mostanság Zumba mániám van Kedvenc étel: mindenevő vagyok (a sütik a gyengéim, főleg a tiramisu) A legjobb rendezvény 2010-ben: naná, hogy a Gilice2010. Ez volt ám az igazi élmény!

Angi: Mikor elküldtem a jelentkezési lapot, arra gondoltam, hogy biztos jó buli lesz, már a programban lévő cool-túra miatt is. Nem csalódtam, mert az is volt! Telis-tele kellemes meglepetésekkel.

Név: Szuri András Születési dátum: 1990 január 22. Lakhely: Komárom Családi állapot: boldog párkapcsolat Beszélt nyelvek: magyar, angol, szlovák Szak: óvópedagógus Kedvenc könyv: Wass Albert : 13 almafa, Petőfi Sándor : válogatott versei Hobbi: mindenféle sport, színjátszás, tánc, humor Kedvenc étel: kirántott hús sült hússal A legjobb rendezvény 2010-ben: a 2 évente megrendezett Csillagpont és a Gilice tábor

András: Magabiztosan indultunk neki, csak úgy lehet:) Szoros volt a verseny, biztosat csak remélni lehetett.

Miért döntöttetek úgy, hogy jelentkeztek a Selye János Egyetem gólyatáborába? Angi: A Selye János Egyetem gólyatáborába azért jelentkeztem, hogy új emberekkel ismerkedjek meg és hogy kiránduljak is picit, mivel egész nyáron nem volt rá időm. András: elsős vagyok, ilyenkor az embernek át kell esnie ezen-azon. Alapvető volt, vártam és örülök neki. Jó volt gólyának. Melyik rész volt a legemlékezetesebb számotokra a négy nap alatt? Angi: Legemlékezetesebb nap számomra az Álompár akció volt, persze, nem csak azért, mert Andrissal nyertünk … különben a többi nap is felejthetetlen volt a játékokkal és a programokkal együtt. András: Több volt, a best talán amikor az álompár verseny folyt. Vagy a karaoki est a tábor végén. Mire számítottatok, amikor elküldtétek a jelentkezési lapotokat? Értek pozitív meglepetések, illetve csalódások?

András: Nem tudtam mire számítsak, vártam mindent, ami új. Kíváncsi voltam, mit tudnak a gyíkok. Nekem bejött, amit míveltek. Ami meg nem, azon majd jövőre változtatok. Ti nyertétek meg az álompár névre hallgató versenyt. Sejtettétek, hogy ez lesz a vége?:) Angi: Mikor bevállaltuk az „álompárt”, tudtuk, hogy mi nyerők vagyunk..hehe..De nem sejtettük, hogy ennyire :)

Öt pár volt versenyben, mit gondoltok, minek köszönhető, hogy pont ti nyertétek meg? Angi: Nagyon ügyes párok voltak még versenyben, szerintem a kreativitásunk miatt nyertünk.. Szerintem, de ezt igazán csak a zsűri tudja... András: Mi ketten élveztük a versenyt. A zenére táncoltunk, és nem riszáltuk formás avagy nem formás idomunkat. A lényeg az, hogy mi élvezzük, az meg ment. Persze nem ártott a ritmusérzék. A páromnak ezúton is gratulálok. A verseny első részében különböző zenei stílusokra kellett táncolnotok. Remekül összehangolt páros voltatok. Áruljátok el a


Címlapsztori titkotokat, mégis, hogy csináltátok? Angi: A titkunk egyszerű: tábori jó hangulat!! Meg még kitudja...;) András: Még csütörtökön egy csoportba kerültünk, aztán este a táncoltunk a bulin Rock and rollt és onnét már lehetett tudni, hogy ért a tánchoz. Páromnak nagyon jó ötletei voltak, és nagyon könnyen alkalmazkodott hozzám, ha az kellett. Csak dicsérni tudom. A második részben a színjátszás kapta főszerepet egy disznótori lánykérést kellett imitálni. Olyannyira humorosra sikeredett az egész, hogy még a legnagyobb "ellenfeleitek" is hasukat fogták a nevetéstől. Vannak esetleg terveitek a színjátszást illetően? Angi: Színészkedni pedig nagyon nem tudok, az csak úgy jött... Andris motivált.. Nem tervezek színészkedni, maradok inkább a nézőtéren.. András: Nos végül is én azért vagyok most itt, mert színművészetire nem vettek fel. Szóval néha kacérkodom a gondolattal. Az amatőr színjátszás a gyengém, a komoly meg a jövőm :)

bálra. Én már ennek annyira örültem, hogy a többit nem is hallottam :P András: Ha jól tudom egy évig van bérletünk az egyetemi bulikra, a bálra ingyen jegy, és hogy most ezt olvashatjátok. Összességében, hogy éreztétek magatokat a Gilice 2010-ben? Angi: Fantasztikus volt ez a tábor, az eddigi legeslegjobb amiben voltam. András: Jól, hogy úgy mondjam Selye volt. Nekem nagyon tetszett a tábor, akik kihagyták egyenek kefét, az talán segít. Látunk még benneteket gólyatáborban is?

a

következő

Angi: A tábor végén egész sokan megegyeztünk, hogy a következőben is ott leszünk. András: Engem biztos, jövőre már mint gólyaaput. Biztos, hogy lesz újra miről beszélni egy évig. Hogy érzitek magatokat az egyetemen? Angi: Az egyetem még kicsit szokatlan, minden kezdet nehéz.. Ebbe is belejövünk.

Mi volt az első helyezésért járó díjatok? Angi: Nyereményünk ingyenes belépőjegy az egyetemi

András: Mint kés a vajban, vagy ahogy az egyik műhely mesterem szokta mondani: „mint Katiban a gyerek“. Mit üzentek az olvasóknak? Angi: Az olvasóknak azt üzenem, hogy aki teheti az tuti menjen, hogy ő is rengeteg élménnyel és baráttal gazdagodjon, mint mi! András: Azt üzenem, hogy azt a tevékenységet, amit épp művelnek (olvasás) űzzék gyakrabban. Az egyetem minden lehetőségét használják ki. A HÖK-től ne féljenek, hanem társuljanak. Táncórát nem adok, viszont bárkinek segítek szívesen, amiben csak tudok. Csü András

- Veronika


könyvajánló

Lévai Katalin: VARÁZSKERT mellett van, ha szüksége van rá. Ki lehet Mirkó? izonyára mindenkine k megvan a saját Mirkója. Egy szomorú estén, egy üres csendes é jsza k á n , amikor nincs érzelem a melletünk heverő testben, vagy csak éppen nincs velünk. Szóval Mirkó egy képzeletébeli barát, s ha kell szenvedélyes szerető, akivel átélhetjük mindazt, ami a valós életünkből hiányzik.

B

iztos vagyok benne, hogy mindenkinek vannak olyan vágyai amelyekkel csak a képzeletében mer játszadozni.

B

H A

a Te is ilyen vagy,akkor ezt a könyvet nem hagyhatod ki!

mint elkezdtem olvasni úgy éreztem mintha valaki belelátna a fantáziavilágomba, s ezt tapasztalták barátnőim is. Épp ezért minden lánynak ajánlom ezt az olvasásélményt,amelyet Lévai Katalin Varázskert című könyve nyújt. másik nemnek pedig be kell pillantania a nők vágyaiba, hogy sikerüljön néhánnyal megajándékozni kedvesüket.

A

ost pedig pillantsuk egy kicsit a lapok közé. „Nem tudhatok,mit érez egy nő,amikor rájön,hogy senki sem szereti igazán,és csak akkor él,amikor álmodik. Az álmok még mindig állnak.”

M

ét világ, két férfi és egy nő. Az egyik a valóság,de a valóság nem elég, mert nincs benne szerelem, vágy és semmi ami boldoggá tenne egy nőt. Ezért szükség van Mirkóra, aki minden vágyat teljesít, s a nő

K

monoton mindennapok, a munka, stressz, megszokottság s az unalom az, ami legfőképp tönkretehet egy kapcsolatot, házasságot és bizony tönkre is teszi ha nem teszünk ellene, s a könyv csodás megfogalmazásában ezek a problémák kerülnek a középpontba.

A

hősnő, s férje Dénes teljesen elhidegültek, mert megunták egymást, nem együtt élnek, hanem egymás mellett.

A

könyv hősnője nem a válást választotta, hanem teremtett magának egy boldog világot.

A

iuk Ari is szenved -e rossz családi viszony miatt, gyakran próbál édesanyjával beszélni,de ő mindig eltér a tárgytól, mert önmagának sem akarja elhinni, hogy teljesen tönkrement a házassága.

F

árizsban régen boldogok voltak együtt Dénessel, újra elmennek, de a műemlékeken és látnivalókon kívül már semmi

P

sem a régi. Nincs meg az az érzés,ami fiatal korukban átjárta ezt a várost. Hiába minden szépség, ha kihűlt testek fekszenek együtt esténként a hotelszobában... irkó minden boldogtalan pillanat,szomorú egyedüllét esetén megjelenik, s hosszan beszélgetnek, csókolóznak, s ez idő alatt minden megszépül,de ismét reggel lesz, s marad a szürke férj, akiből már a szerelem utolsó parázsát is ellopta a közöny, s az unalom.

M

hogy sikerülhet -e egy nőnek áttörni a férfi hatalmas magaköré épített komor falát? Mindaddig titok marad, míg végig nem olvasod.

S

- JaVa


Meglepetések

Meglepetések Enciklopédiája Mekkorát ugrik a kenguru? Szemtanúk beszámolói és mérései szerint a nagyobb fajok egyedei legalább 3 méter magasra és 8 méteres távolságra ugranak, de csak akkor, h megriasztják őket. Bob Beamon világrekordja, 1968-ban, Mexikóvárosban, az olimpián: 29 láb és 2,5 hüvelyk, vagyis 8 méter és 90 centiméter volt. Pedig a néger sportolót meg sem riasztották. Isznak-e a halak? Alig, vagy éppenséggel semmit. A halak nem azért tátognak, mintha vizet innának, ez csupán légzésmódjuk egyik fázisa. A víz nem jut el a halak gyomrába, csupán a kopoltyúig, itt történik ugyanis az oxigén kiválasztás. Amint szilárd táplálék ér a hal nyelőcsövébe (például a horogról lecsippent kukoricaszem), a nyelőcső záróizmai kissé meglazulnak, a táplálék pedig szépen lejut az emésztőszervekbe, de víz egyáltalán nem, vagy csak elhanyagolható mennyiségben. Melyik a világ legrégibb gyára? A svéd Stora Koppabergs Bergslags részvénytársaság, amely a 13. század óta foglalkozik vasérc és fémfeldolgozással. Miért látjuk a gyógyszertárakon?

kígyójelet

a

Egy régi favicc szerint azért, mert a gyógyszerekkel kígyógyítják. Valójában egy botot látunk, amelyen két kígyó tekeredik, és egymásra tekint. A nevezetes bot görög neve kerküreion volt, vagyis futárbot, s kezükben vitték a futárok, mint egy „útlevélként”. Kígyó akkoriban még nem volt a boton, legfeljebb olajfalevél, máskor néhány szalag. Ez a bot a görögök hite szerint, varázserejű volt, a rómaiak caduceusnak nevezték. A szalagokból idővel kígyóábrázolás bodorodott, lévén ez a hüllő Hermész isten szimbóluma. Hermész kígyós botja már messziről az jelezte: az istenek küldötte fontos hírrel szalad valahová.

A kígyós botnak tehát eredetileg semmi köze a gyógyítás tudományához vagy a patikához. Aszklépiosz az orvosok és a gyógyítás patrónusát, Apollón isten fiát viszont kígyó alakjában tisztelték, eredetileg Thesszáliában, helyi istenként. Vajon miért? Nem maga a kígyó gyógyította mérgével a szenvedőket, csupán megmutatta az utat bizonyos gyógyfüvekhez. A két szimbólum a mágikus erejű futárbot és Aszklépiosz jelképe később egybeolvadt. Néha maga az Isten, néha Hügeia nevű lánya tartotta kezében a kígyós botot, immár valóban a gyógyítás szimbólumaként. Miért öltögeti nyelvét a kígyó? Nem rosszindulatból, nem is támadó szándékkal. A kígyók kétágú, villa alakú nyelve, csupán levegőmintákat továbbít a hüllő torkában található, két gömb alakú kamrácskába, az ún. Jacobson-féle szervbe. A kamrácskák sejtfalát 9degrostok kötik össze a hüllő agyának szaglóközpontjával. Amikor tehát a kígyó gonoszul öltögeti a nyelvét, csupán szagmintákat vesz szegény. Szakértők szerint a kígyó orrüregeinek szerepe ennél fogva másodlagos.

- Veronika


Szín-ész

SzínÉSZ – mitÁSZ ? Ebben a rovatban bemutatjuk a komáromi Jókai színház színészeinek életét. Az első számban Balaskó Editről tudhatunk meg egy s mást, kövessétek figyelemmel. felvettek a színház “A súgó olyan mint egy híd.” stúdiójába, bár t ö b b s z ö r felvételiztem, a Miért van az hogy a sajnos színház rólad csak azt színművészetire közli honlapján, hogy nem vettek fel. A s z í n h á z súgó? felajánlotta a állást, Ez nagy részt az én súgói felelősségem, mivel mindig elfogadtam, így elfelejtem leadni azokat az lettem súgó. adatokat, amit közölhetnének rólam. Tehát A súgó nagyon a feledékenységem a ludas. fontos ember, s míg színészből van egy tucat csak egy. Hogy válik valaki súgóból Szeretsz súgónak lenni? súgóvá? Súgó leggyakrabban kiöregedett színészek, táncosok, de mindenképp idősödő korosztály képviselői. Gimi után

“Igen, mert kettős állapot, olyan mint egy híd.” Végül is én kötöm össze a színészeket a rendezővel. Súgóként végig követem a darab egész

fejlődését, a kezdetektől az utolsó előadásig, amit nagyon szeretek.

Nem végeztél színészi főiskolát, színészi ambícióid azonban vannak. Vágysz főszerepekre? Főszerepekre nem vágyom, jobban szeretem a kis karakterszerepeket, mert nagyobb kihívás abban a pár percben eljátszani egy egész életet.

Ha jól tudom faluról származol. Pontosan honnét? Sikabony, egy kis falucska. Mára Dunaszerdahely részét képezi.


Szín-ész Mikor gondoltad először, hogy színészi pályára szeretnél lépni? Dunaszerdahelyen jártam gimnáziumban és el kellett döntenem, hogy néptáncozom vagy színjátszózom. A színjátszásra esett a választás és a Fókusz színjátszó csoportban, Jarábik Gabika néni kezei alatt indult a pályám.

Egyedüli súgó vagy a színházban, mennyi szabadidőd van mellette? És azt hogyan töltöd?

Kiemelném a Szentivánéji álmot és a Tartuffe című előadást. Azért mert itt maga a próba folyamat remek volt, a rendezővel teljesen megtaláltuk a közös hangot. Jó volt a közös munka, élvezetes és szórakoztató. Már a darab maga is jó érzéssel töltött el. Kellemetlen emlékű előadások is vannak, ezek pl. az egy rossz rendezőnek vagy zűrös próbafolyamatnak tudható be.

Sok színésznek van szüksége a segítségedre az előadásokon?

Általában a vasárnapom és a hétfőm szabad, egyébként a délutánok. Szabadidőmben új hobbimnak élek, az ötvösködésnek. Ékszereket, nyakláncokat készítek. “A képzőművészet a második szerelmem.”

Szerencsére nem. Színészeink mind remekül végzik dolgukat. Ha a szöveg mégse jutna eszükbe vagy kisegítik egymást, vagy rögtönöznek, vagy egyszerűen az életből merítik tapasztalatukat.

Szerinted a mai közönség m e n n y i r e színházközpontú?

Az amatőr színjátszóknak milyen tanácsot tudnál adni?

Nem annyira mint amennyire lehetne. A média a tv átformálta az igényeket. A mai néző minduntalan az operettet, komédiát látná a színpadon, drámától mára talán egy kicsit félnek. Félnek szembe nézni a valós élettel.

Azt, hogy mindenképp élvezzék, amit csinálnak, szeressék a színházat, fejezzék ki önmagukat fejezzék ki önmagukat és szeressenek játszani, mert addig érdemes csinálni, amíg örömet okoz.

Eddigi legkedvesebb, és ha van olyan legkellemetlenebb darabod melyik volt?

Mit üzensz a olvasóknak? “Jöjjenek színházba.”

- Szaponi


Beszámoló

A békák álma, avagy hogy sütik a gólyát… Riport a 7. gólyatáborról, ami egyben a legnagyobb részvételű is volt. 010. szeptember 13-16 – 4 nap, ami a mostani elsősök első 4 napja volt a Selye János Egyetem berkeiben. A sirály diákszálló alaksorában csütörtök délután jelezhettük, azon tényt, hogy igen elmertünk jönni, és kíváncsian várjuk a gólyatáborunkat.

2

A

r egisztr áció után, ahol is át ved le ttünk h o s sz ú c s ő r ű fehér gólyává. Az udvaron t ö r t é n ő várakozás öröme jutott osztályrészül. Addig is, míg a buszokra vártunk, a meghökkent és tanácstalan gólyasereg, mint utóbb kiderült egy hagyományt ápolt, amikor a több mint 110 gólyából kiírta, hogy GILICE. A 110 diákon a 2 nagyobb létszámú kar osztozott, a tanárképző és a gazdaságtudományi, körülbelül 50:60 arányban, sajnos idén a teológia kara nem képviseltette magát a gólyatáborban. Ez után a buszok is elérték céljukat, és közel 30 perc utazás után a táborban találtuk magunkat. Egy kicsit a buszéletről: a szervezők, alias gyíkok, már a buszon elkezdték a gólyák kóstolgatását. Történt ez verbálisan, fizikálisan és késselvillával. Fura módon volt, aki hozott magával italt, ezzel nagyon meglepve a gyíkokat, mert ők inkább piát vártak. Itt halottuk először a gólyák úgy mond himnuszát: egyetem begyetem stresszes tánc, kezdetű szösszenetet, egyébiránt itt ordítottuk ki először torkunkból utolsó szál hangjainkat, mert a

gyíkoknak általában a selye szó hallatán elmúlnak a fül panaszai. csütörtök este az ismerkedéssel telt, a csoportok maguk közt találgatták gyermekded játékokon keresztül a többiek nevét, több-kevesebb sikerrel. Valakinek ez mindmáig érzékeny terület. Megtudhattuk mi is az a stressz densz, azt hogy kik is azok a gólyaszülők, hogy kezicsókolomot köszönjünk a hökösöknek, és hogy 1 pont sokat érhet. A pénteki nap túl korai ébresztése után, a reggeli tornán becézgettük a szervezők felmenőit, de talán mégis a javunkra vált. Ezek után visszaút a városba, ahol első lépés a Szent István lovas szobrának

A

megkoszorúzása volt a napirendi pont. Majd a Cool túra I. és II.-es állomásain kellett kisebb-nagyobb feladatokkal szedni össze azokat a pontokat, amivel küzdhetünk a többi csapat ellen. Minden csapatnak 4 riválisa volt, magyarul 5 csapat versengett. Az állomáshelyeket a város 5 kocsmája szolgáltatta. A HÖK is bemutatkozott a gólyákoknak, remélve, hogy szimpatikussá válva nekik csatlakoznak hozzájuk, együtt cipelve tovább a diákélet


Beszámoló

nehézségeit. Estére visszaút a táborhelyre, ahol hajnalba nyúló bulizás, ismerkedés az emberekkel, a környezettel és a szilárd talajjal. Az emberek vitamin szintje csökkenésnek indult, mivel a napi narancs és banán bevitel helyett, meg kellett elégednünk a körtével és a barackkal. A táboron ott volt többek között az ELTE egyetemről néhány régi és jelenlegi diák. szombat a versengés terén az álompár nevű számmal folytatódott, ahol az 5 csapat 1-1 párt nevezhetett. A versenyt az első csapat, azaz a víz párja nyerte, akik nagyon boldogok voltak, legalábbis a gratulációknak örültem. Nem sokkal a hajnali órák után, tehát 11 felé a rektor, a dékánok és más fontos emberek tartottak beszámolót az iskoláról. Az előadás jó volt, csak még a rektor űr szerint is túl Cubaira sikerült. E s t é r e megtudha ttuk, hogy a csapatversenyt a 3dik számú csapat …. Nyerte, ezúton is gratulálunk nekik. Még aznap este illetve inkább é j s z a k a próbálhatták ki magukat azok a gólyák, akik jól

énekelnek, vagy csak már eleget ittak a karaoke esten. Itt kiderült, hogy van, akinek lenne jövője a zeneiparban, mint szertáros, más nem nagyon. A szombati éjszaka átnyúlt a vasárnap derekára, és a tábor rendberakása, személyes tárgyaink keresése, és a csütörtöktől eltűntnek hitt emberek megtalálása után a sereg elindult haza. Volt némi száraz adat, ami a végén azért elfér: a tarifa szokásos 30 euro volt, napi 3-szor kaptunk gyomrunk kiáltását elnémító étket. A szállás kifogástalan volt, bár voltak, akik 15 is aludtak egy szobába, ők néha panaszkodtak, hogy a fürdőbe elég nehéz bejutni. Az idő néhol napos, bár általában sírásra buzdító. Az átlag gólya kalória fogyasztása a tábor alatt 34 725-6 cla. A kofola 3 dl 35 euro cent.

G

ólyaként köszönök mindent, a HÖK-öt és munkáját lájkolom. Ezzel zárom soraimat.

- Szaponi


Felhívás Cím: Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázata Kiíró: Nemzeti Kulturális Alap Határidő: 2010. 10. 12. Pályázhat: írók, költők, kritikusok, irodalomtörténészek Szépirodalmi Szakmai Kollégium Pályázati felhívása. A kollégium nem kíván önrészt és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: előfinanszírozás, vissza nem térítendő támogatás.

A

Alkotói vissza nem térítendő támogatás Altéma kódszáma: 2602 kollégium 30 alkotói támogatást szándékozik kiadni 10 hónapos időtartamra írók, költők, kritikusok, irodalomtörténészek számára. A támogatás összege havi 100 000 Ft.

A

Pályázni csak új magyar nyelvű mű létrehozására lehet. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be egy kézirat megírására. A mű végső elkészítési határideje 2012. június 30. A pályázathoz csatolni kell a megvalósítandó mű szinopszisát (tanulmány-, illetve verseskötet esetében a kötet tartalmi tervét); valamint szakmai önéletrajzot, és a mű várható munkacímét. Határon túli pályázó esetében a támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon kötelezően feltüntetett pénzügyi lebonyolítón keresztül történik, a majdani szerződésben meghatározott feltételek szerint. Nem nyújthat be pályázatot az az alkotó, akinek 2006-2009. között a Szépirodalmi Szakmai Kollégium alkotói támogatást ítélt meg. A támogatásban részesülő alkotók a jelzett időszak lejártával kötelesek az elkészült kézirat egy példányát az NKA-hoz szakmai beszámolóként benyújtani. A kézirat szakmai elfogadásának feltétele, hogy az elkészült mű a támogatott pályázat megvalósításának legyen tekinthető. Az elbírálás szempontjai: A kollégium döntésekor a pályázó eddigi szakmai teljesítményét és pályázatának minőségét (tervének kifejtettségét, eredetiségét, megvalósíthatóságát stb.) mérlegeli. Rendelkezésre álló keretösszeg: 30 millió forint. A pályázat elbírálása: Az Igazgatóság a kollégium döntéséről - támogató döntés esetén a Bizottság elnökének kifogást nem emelő nyilatkozatától, nyilatkozattétel hiányában pedig a kifogásra biztosított határidő leteltétől számított - 10 napon belül értesíti a pályázókat. A döntés felülbírálatára nincs lehetőség. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, CD, DVD stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után - külön értesítés nélkül - a fenti anyagokat megsemmisítjük. Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető (3274444, 327-4445 telefonszámokon) Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig; pénteken 8.30-13 óráig. A hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott - http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu


Humorszkóp egnap este a jegyzeteimet kerestem, hogy egy tehén szexuális izgalomgörbéjének szakaszait tanulmányozhassam a laboratóriumban. A feljegyzéseim között megtaláltam a Selye János Egyetem hallgatóinak személyre szabott humorszkópját. Hogy ne porosodjanak fölöslegesen skizofrén ikertestvérem feljegyzései, hát közlöm őket:

T

Elsőéves: A kollégiumban felszabadulhatsz. Végre kikerültél a szülők felügyelete alól. Élvezed, hogy megteheted, amiről otthon csak álmodtál. Nagyon sok alkoholra, cigarettára és pénzre lesz szükséged, hogy eltüntesd a facebookra, napiszarra és egyéb oldalakra felkerült fényképeidet. Stréber: október hónap számodra végre elhozza a várva várt pihenést. Az előadások, gyakorlatok és a szemináriumok hiánya által okozott kiütések eltűnnek. Akadékoskodásoddal már az első héten kiborítod a barátaidat és a csoporttársaidat. Hideg vagy, nincsenek érzelmeid és gyakran elalszol majd szex közben. Nagyvonalú alkoholista: Ivásban elsőségre törsz, gyorsasági és mennyiségi versenyek potenciális győztese leszel, érdemes majd rád fogadni. Valamint a közeledben lenni, amíg el nem fogy a pénzed, addig ugyanis előszeretettel hívsz meg mindenkit. HÖK-ös: Úgy gondolod, hogy született vezető vagy. A többiek úgy gondolják, hogy egy idióta barom vagy. A hónapban is rengeteg segélykérő levelet fogsz kapni, de a nyilvánosság előtt továbbra is csak élősködőnek neveznek majd. Fogadd el és továbbra is dolgozd ki a beled! Tanulatlan egyetemista: Lelkes vagy és optimista. Csökönyösen a szerencsére hagyatkozol, de csak mert a tehetségnek, rátermettségnek az írmagja is hiányzik belőled. Az emberek csak röhögnek rajtad. Esélyed az egyetem elvégzéséhez valahol a nulla és mínusz egymillió között van. Megkeseredett, diákjai fiatalságát irigylő oktató: Ebben a hónapban is mindent elkövetsz majd, hogy tönkretedd tanítványaid egyetemista mindennapjait. Valószínűleg eljön majd a pillanat, hogy a pofátlan arrogáns alkoholista csillagjegyben született diákod kiborít és gyilkoló terminátorba mész majd át. Ne tedd és kiscicákat se kínozz tovább, mert az fáj nekik. Arrogáns alkoholista: Annak ellenére, hogy a HÖKös csillagjegyben születettek javaslatára már félóránként nyitják a kollégiumot te még mindig kikéred majd magadnak, ha a portás nem enged be hajnali háromnegyed kettőkor. Valószínűleg bosszúvágyadat nagyon kicsinyesen fogod kiélni. Ötleteket inkább nem adunk. A megkeseredett, diákjai fiatalságát irigylő oktatóid számára továbbra is te vagy Lucifer. Valószínűleg egyszer egy pimasz szóváltás következtében örökre eltűnsz majd a szertárban. Elvegyülő egyetemista: A te humorszkópod megállapítása a legnehezebb. A többi csillagjegyben született ember ugyanis túlságosan befolyásolja a spirituális kiteljesedésed irányát. Ebben a hónapban is csak egyetlen célod van: túlélni és nem kitűnni a tömegből. Ennek ellenére találékony elme vagy és épp ezért sokra akarod vinni. Rengeteget hazudozol. Mindenki azt gondolja rólad, hogy elfuserált egy alak vagy és utálják a pofádat. Nagyon keménycsávó egyetemista: Ebben a hónapban is önző, nyers, durva, erőszakos, kapkodó, türelmetlen, összeférhetetlen, akaratos, zsarnoki és sérülékeny vagy. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy gyerekkorodban nem ülhettél a télapó ölébe. Keress fel egy pszichológust! Elégedetlen egyetemista: Meglátásod szerint az egyetemen senki sem ért ahhoz, amit csinál. A vezetés, a tanulmányi osztály, az informatikai központ, a Hallgatói Önkormányzat és az oktatói közösség szerinted még mindig tele van hozzá nem értő idiótákkal. Persze, amikor velük érintkezel rendkívül nyájas és segítőkész vagy. Véleményedet továbbra is csak a szobád legmélyén fejted ki a haverjaidnak. Az életben valószínűleg semmire nem viszed majd. Egy igazi ökör vagy, amiben az a vicces, hogy még anyád is ezt gondolja rólad.

- Ákos


Gazd-Ász

Fogyasztói elégedettség és lojalitás a mobiltelefon felhasználók körében

A

mobiltelefon készülékek az elmúlt évek során részeivé váltak életünknek. Szinte már mindenki rendelkezik legalább egy készülékkel, a mindennapi kapcsolattartás elengedhetetlen kellékei. A vevőknek viszont nagyon nehéz a dolguk, amikor úgy döntenek, hogy régi készülékük helyett, vagy mellé egy újat vásárolnak. Több száz készülék közül választhatnak mivel az egyes vállalatok különféle jellemzőkkel (stílus, méret, design, ár, stb.) ellátott készülékekkel próbálják lenyűgözni az érdeklődőket.

A

z új választás során leginkább szem előtt tartott szempontok az előző tapasztalatok, a készülék megbízhatósága, a márkanév, a mobiltelefon funkciói, és az ár, viszont a különböző ismérvek szerinti bontásokban találhatunk preferenciabeli eltéréseket.

A

A

fogyasztók különböző preferenciákkal rendelkeznek, más-más szempontokat tartanak szem előtt a készülék kiválasztását illetően. Ami viszont minden vásárló döntésére lényeges hatást gyakorol, az az előző mobiltelefon használata során szerzett tapasztalat. Az elégedettség vagy az elégedetlenség határozza meg leginkább, hogy a vásárló hű marad-e a vállalathoz, vagy a konkurencia termékekeit választja.

férfiak leginkább a készülék funkcióit tartják fontosnak, a nőket nevezhetjük árérzékenyebbnek. Az ár leginkább a fiatalok körében döntő preferencia, a kor növekedésével háttérbe szorul, az idősebb korosztályoknál az előző tapasztalatok kerülnek előtérbe. Az iskolai végzettség szerinti értékelésből az derült ki, hogy a kvalifikáció növekedésével egyre fontosabbá válik a készülék márkája, az ismerősök véleménye a középfokú szakmunkás végzettségű szegmensben kap nagyobb hangsúlyt. A foglalkozás alapján a márkanév a szellemi dolgozók csoportjának fontos tényező, a mobiltelefon funkciói pedig főként a vállalkozók és a diákok körében kerültek előtérbe.

A

A

fogyasztóorientált marketing tevékenység lényeges témaköre a fogyasztói elégedettség, a vállalatok legfontosabb stratégiai célja a fogyasztók megtartása. Egyértelmű összefüggés mutatható ki a vevőmegtartás és a fogyasztói elégedettség között, és köztudott, hogy az elégedett ügyfelet sokkal könnyebb megtartani, mint az elégedetlent.

A

vásárlói elégedettség fontossága nem kérdéses, viszont nincs közvetlen hatással a vállalat nyereségességére. Csakis akkor kifizetődő, ha fogyasztói lojalitást eredményez. Az elégedett vevő nem feltétlenül hűséges vevő – viszont az elégedettség mindenképpen előfeltétel a lojalitás eléréséhez. A lojalitás kialakítása lényeges kérdés abból a szemszögből is, hogy az új vásárlók megszerzése költségesebb, mint a már meglévők megtartása.

A

közelmúltban egy felmérést készítettem, melynek célja felmérni, hogy a fogyasztók mennyire elégedettek az általuk használt mobiltelefon készülékekkel, mennyire lojálisak az adott márkához, és mi köti a hűséges vásárlókat egy adott mobiltelefon márkához. A feltáró-leíró elemzést két módszer alkalmazásával készítettem – kérdőíves felmérés (mintaelemszám: 286), és conjoint analízis (segítségével információkat szerezhetünk arról, hogy a mobiltelefonok egyes jellemzői (faktorai) milyen arányban járulnak hozzá a fogyasztók hasznosságához, elégedettségéhez).

Nézzük meg a részletes eredményeket: redményeim alapján a megkérdezettek legnagyobb része kétévente (47%) illetve 3-5 (49%) cseréli mobiltelefonját, és választ új készüléket.

E

válaszadók körében legelterjedtebb mobiltelefon márkák a Nokia, a Sony-Ericsson és a Samsung. A kor szerinti bontás érdekes eredményt hozott, a kor növekedésével egyre nagyobb teret nyernek a Nokia mobiltelefonok.

A

megkérdezettek jelenlegi készülékeik előtt (vagy azzal párhuzamosan) szintén leginkább a Nokia, a Sony-Ericsson és a Samsung készülékeit használták.

Ö

sszevetettem a két elemzést, azaz a jelenleg használt készülékek adatait az előzőekben (vagy párhuzamosan) használt készülékek adataival. Az eredmények alapján a Nokia egyre nagyobb fogyasztóréteget fog meg a konkurencia hátrányára.

A

fogyasztók szerint a készülékek legfontosabb tulajdonságai összességében a kezelhetőség, a megbízhatóság, a hívásminőség, a tartósság, és a kijelző mérete. A különböző ismérvek alapján történő felbontás alapján nem találtam lényegesebb eltérést a preferenciák között. készülékek jelenlegi funkcióinak értékelése alapján a Nokia készülékek a tartósság, a hívásminőség és a memória jellemzői terén érték el a legmagasabb elégedettséget, a Sony-Ericsson a megbízhatóság, kezelhetőség, méret, zenelejátszó, kapcsolatok és kiegészítők terén szerzett versenyelőnyt, a Samsung pedig a kijelző, a hangminőség, a fényképezőgép/kamera tekintetében érte el fogyasztók legmagasabb elégedettségét.

A

fogyasztók több mint háromnegyed része, 84%-a ajánlaná mobiltelefon készülékét, annak márkáját barátainak, ismerőseinek, ha lehetősége nyílna rá. Ennek ellenére ennek a csoportnak csak a 76%-a élt ezzel a lehetőséggel, a megkérdezettek kevesebb, mint

A


Gazd-Ász negyede még nem javasolta baráti körében senkinek, hogy döntsön az általa preferált márka mellett. Ellenben 16% nem tanácsolná senkinek, hogy az általa használt márkát válassza. márkák szerinti összehasonlításból az derül ki, hogy a Nokia felhasználói ajánlanák tovább legtöbben márkájukat, és a megvalósult továbbajánlások száma is ennél a felhasználói csoportnál a legmagasabb. A SonyEricsson a második, a Samsung a harmadik helyet foglalja el.

A A

válaszadók 87%-a hajlandó lenne újravásárolni jelenleg használt mobiltelefon márkáját. Ezen fogyasztók 59%-a állítja azt, hogy új készülék vásárlásakor már újravásárolta az adott gyártó termékét, 41%-uk viszont ezt még nem tette meg. Ezeknél a fogyasztóknál valószínűleg alacsonyabb szintű a márkalojalitás, és a konkurencia még befolyást tud rájuk gyakorolni, vagy az adott márkát még csak először használják (azaz első készülékük származik az adott gyártótól), és még nem volt lehetőségük az újravásárlásra.

V

iszont a fogyasztók 13%-a nem elégedett jelenlegi márkája teljesítményével, és nem vásárolná újra jelenleg használt készülékét.

A

márkák szerinti összehasonlításnál a Nokia felhasználói tűnnek a leginkább lojálisnak, a fogyasztók 70%-ban vásárolták újra e márka készülékeit, ezt követi eléggé lemaradva a SonyEricsson (55%) majd nagyon alacsony újravásárlási rátával a Samsung (32%). conjoint analízisbe öt jellemzőt vontam be – megbízhatóság, kezelhetőség, kijelző-méret, funkciók, ár. A megbízhatóság minden márka esetében a legmeghatározóbb tényező, ellenben a kezelhetőség rendelkezik a legkisebb befolyással. A kijelző mérete a Nokia készülékeknél a második helyre, a konkurens márkák felhasználóinak értékítélete alapján csak a harmadik, ill. negyedik helyre került. Az ár befolyása valamivel magasabb a Sony-Ericsson és a Samsung felhasználói között – az adatok alapján a második helyet foglalja el a rangsorban, míg a Nokia vásárlói ezt a harmadik helyre sorolták. Fontos megjegyezni azonban, hogy az egyes faktorok hasznossághoz való hozzájárulása nem lényeges mértékben tér el a márkák tekintetében, az egyes készülékgyártóknak többékevésbé ugyanazokra a tényezőkre kell odafigyelniük, és minél nagyobb teljesítményt nyújtaniuk a vevőnek.

A

Mi mondható el ennek alapján? mobiltelefonok részei mindennapjainknak, és mint a kutatásból is kiderült, a fogyasztók majdnem fele

A

gyakran lecseréli régi készülékét egy újra. Minden vállalatnak törekednie kell a minél magasabb fogyasztói elégedettség elérésére, mivel az előző tapasztalatok határozzák meg elsősorban, hogy lojálisak maradnak-e a vásárlók. márkanév erős befolyással bír a választás során, ez főleg az idősebb korosztályra érvényes. Az adataim alapján a Nokia készülékek a legelterjedtebbek, és az is elmondható, hogy ez a vállalat építette ki a leglojálisabb fogyasztókörét, a konkurens Sony-Ericsson és a Samsung kárára. E két gyártónak sok erőfeszítésébe kerülhet, ha versenybe szeretne szállni a Nokiával. Úgy gondolom, hogy a különböző vállalatok által gyártott készülékek között nincs túl nagy minőségbeli különbség (amit szintén visszaigazolt a felmérés), a kiváló márkakiépítettség az, ami e lényeges versenyelőnyhöz juttatja a Nokiát, a legtöbb fogyasztó asszociatív módon a magas minőséggel köti össze e márkanevet. Viszont nemcsak a márka, ami befolyást gyakorol a fogyasztók döntéseire.

A

kérdőíves vizsgálat alapján a fogyasztók elégedettségét leginkább kiváltó tényezők a hívásminőség, a készülék tartóssága, a kijelző mérete, a kezelhetőség, és mint ahogy a conjoint analízis is rámutatott, a megbízhatóság. Ezek olyan alapelvárások, amelyek terén minden mobiltelefon gyártónak a lehető legmagasabb teljesítményt kell nyújtania, különben készülékei nem szállhatnak versenybe a piacon. Ha ezek az elvárások teljesülnek, akkor véleményem szerint még az ár befolyása is csökkenthető a döntés során.

A

É

s ezek után milyen a tökéletes készülék? Megbízható, könnyen kezelhető, sok funkcióval és nagyméretű kijelzővel rendelkező, a fogyasztók számára elérhető árfekvés mellett. Ha a mobiltelefon gyártók elsősorban ezekre a szempontokra összpontosítanak a készülékek tervezése, előállítása és természetesen a kommunikáció során, elégedettebb és lojálisabb fogyasztói körre tehetnek szert.

- Morvai János, Mgr.


HÖK-ös agymosás

HÖK-ös ösztöndíjak A tisztelt Olvasók egy ideje értesülnek arról, hogy a Hallgatói Önkormányzatnak a tavaly életbe lépett ösztöndíjszabályzat szerint joga van ösztöndíjat javasolni. Vagyis vannak olyan hallgatók, akik azért kapnak ösztöndíjat, mert a HÖK javaslatot tett erre, mivel ők szervezeti, szervezési tevékenységet végeztek az egyetem érdekében („za organizačné aktivity v záujme univerzity”). Ezeknek az ösztöndíjaknak a jogi háttérről a következőt kell tudni: • az egyetem saját forrásaiból származnak • a javaslatot a HÖK nyújtja be • a HÖK javaslatát megvizsgálja az Ösztöndíjbizottság, majd (részben) jóváhagyja, vagy nem hagyja jóvá • az ÖB javaslatáról ezután a rektor dönt végső érvénnyel • a döntés után az öszöntdíjakat kifizetik, általában banki átutalással (az utolsó 2 pont az összes ösztöndíjfajtánál így néz ki) Kik kapnak ilyen ösztöndíjat? Az ösztöndíjat csak hallgatük kaphatják, a megítélésére sok ok lehet: • akik az egyetem különböző szerveiben, vagy HÖK-ben tisztséget töltenek be, döntési pozícióban vannak, ezért felelősséget is vállalnak • dolgoznak a hallgatói közösség érdekében (pl. Szinnyei Téka, vagy a félfogadás a Sirályban) • valamilyen konkrét munkát végeznek az egyetem, vagy a HÖK részére • szervezői voltak egyetemi rendezvényeknek (KEN, kari nap, Tanár-Diák estek, Filmklubok stb.) • részt vesznek a hallgatók tájékoztatásában (pl. az ÁSZ szerkesztése, közérdekű körlevekek megírása, kiküldése, szórólapok, plakátok tervezése stb.) Milyen arányban oszlik meg az ösztöndíjazás az egyes tevékenységek között? Ez változó, általában igyekszünk valamiféle igazságos arányt találni a tényleg elvégzett munka és a javasolt ösztöndíjak között. Illusztrációként néhány számot közlök a legutóbbi javaslatunkból. • 2012 euró (a javaslat 22.2%-a) – a Komáromi Egyetemi Napok szervezése (a pénz megteremtése, megszervezés, marketing, média-kommunikáció stb.) • 1010 euró (11.2%) – az elnökségi tagok jutalma • 765 (8.4%) – egyéb vezető HÖK tisztségviselők (küldöttgyűlési elnökök, Felügyelő Bizottság) • 605 euró (6.7%) – az egyetemi struktúrában való részvétel (a szenátusok, fegyelmi, választási és különböző egyéb bizottságok tagjai) • 605 euró (6.7%) – Szinnyei Téka • 597 euró (6.6%) – küldöttgyűlési tagok • 400 euró (4.4%) – apróbb rendezvények (Filmklub, TD est, Mobilitás est stb.) • 300 euró (3.3%) – ÁSZ (szerkesztés, tördelés stb.) • 284 euró (3.1%) – Sirály HÖK iroda működtetése (beszerzések megszervezése, félfogadás) • 240 euró (2.6%) – Egyetemi Diákbál • 210 euró (2.3%) – mindennapi érdekérvényesítés, tanácsadás • 200 euró (2.2%) – a prágai út • 175 euró (1.9%) – egyetem népszerűsítés

A

fenti ismertetésből a javaslatunk kb. 20%-a hiányzik. Ezek a pénzek egyéb a fentiekhez hasonló, nagyobb csoportba nem összefogható tevékenységekre, különféle anyagok kidolgozására, sikeres tárgyalásokra javasoltuk. A javaslat teljes terjedelemben elérhető az Akadémiai Információs Rendszerben. tisztségviselők jutalma soknak tűnhet, de azt érdemes még figyele mbe venni, hogy ha nincs pl. elnökség, amely koordinálja a tevékenységeket, akkor a többi tevékenység sem tudott volna megvalósulni. Vagy ha nincs küldöttgyűlés, akkor a hallgatói közösségnek sokkal gyengébb kontrollja, ellenőrzési lehetősége lenne a HÖK vezetői felett.

A

A

z egyetemi struktúra szerveiben való részvételért szintén nagy összeg van feltüntetve. Ezek az emberek azok, akik egy hallgatói szemmel igazságtalannak tetsző dékáni, esetleg kollé giumi igazgatói javaslatot a fegyelmi bizottságokban leszavaznak. Ők azok, akik hasonlóképp, egy rossz javaslat láttán cselekedni képesek, cselekedni kötelességük. Nagy felelősség van a vállukon, a hallgatók érdekében végzett tevékenységük miatt ellendrukkereket, rosszabb esetben ellenségeket szerezhetnek. Mondok egy példát: az Ösztöndíjbizottságban az utóbbi időben futószalagon dobáljuk vissza az ösztöndíj-javaslatokat. Több okból. Ezek közül néhány: • Az előterjesztés olyasmiről szól, amiért az egyetem valakit fizet. • Olyan tevékenység, ami nem biztos, hogy az egyetem számára hasznos. • A személyes kedvencem: felterjesztenek valakit ösztöndíjra, aki az égadta világon semmit nem csinált. (E setleg fog... majd egyszer...) Mivel több ilyen volt, ki kellett találni, hogyan fogjuk ezeket kiszűrni. A fent ismertetett gyakorlatot találtuk ki. Nem kell egy machiavellinek lenni, hogy az ember belássa, hogy ezek miatt a tanári közösség egy jelentős része megharagudott ránk. Az ilyen jellegű felelősség- és kockázatvállalást, amelyet pl. az ÖB tagjai magukra vállalnak, jutalmazzák ezek az összegek. Sajnos, így kiszűrünk több olyan javaslatot is, amely egyébként jogos lenne, csak az előterjesztőknek nem volt idejük velük eleget foglalkozni. Csak bátorítani tudok mindenkit, aki jogosnak érzi a javaslatát, és mégis elutasításra kerül, hogy adjon bővebb felvilágosítást a bizottságnak, és álljon ki az igazáért! Sokan szemünkre vetik, hogy ha az oktatói javaslatok jelentős részét ilyen kritikával illeti a bizottság, akkor hogy van az, hogy a HÖK javaslata változatlanul átmegy. Röviden: mert mi teszünk azért, hogy átmenjen. Végig lehetne menni mind a 66 emberen és indokolni lehet a javaslatunk minden egyes tételét. Ha megkérdezik a bizottságon, akkor megvédjük a javaslatunkat. Ez a lehetőség természetesen a karok képviselőinek is megadatik, de több esetben nem tudják pontosan, miről is szól a javaslat. Nem blokkolunk mi sem olyan előterjesztést, amit a karok képviselői sikeresen megvédenek vagyis amikor a bizottság belátja, hogy hasznos az egyetemnek és kellő információt szerez arról, hogy az összegről is döntsön. Jogosság, arányosság A javaslatunk kapcsán néhány helyen lehet vitatni a jogosságot vagy az arányosságot. A tapasztalat az, hogy ezt többnyire kívülről teszik meg, olyan személyek, akik nem látnak bele az egyes tevékenységekbe, vagy nem látják az összefüggéseket. Az érintettek, akik belelátnak a tevékenységbe (a Küldöttgyűlésünk több mint 50 tagja), vagy abba, hogy ez a tevékenység az egyetem számára miért hasznos (az egyetem rektora) nem szokták a javasalatainkat kifogásolni sem a jogosság, sem az arányosság szempontjából. Az Ösztöndíjbizottság azon tagjai, akik a javaslattal szemben szoktak érvelni, ők sem utasítják el egészben, többnyire csak részben. Hibák ezzel együtt is vannak. Törekszünk arra, hogy ezeket a jövőben kiküszöböljük. Feltett szándékunk továbbá, hogy a HÖK irányítását a jövőben kevesebb pénzzel jutalmazzuk és többet szánjunk a konkrét tevékenységekre. A javaslataink eddig is ebben az irányban változtak, és várhatóan tovább folytatjuk az irányt. A HÖK elfeledkezett rólam, nem adtak ösztöndíjat, pedig én is dolgoztam az egyetem érdekében! A HÖK nem feledkezett el rólad. Kifejezetten a Te számodra írtuk ki, és fogjuk is még kiírni a szervezeti ösztöndíj-pályázatunkat, aminek segítségével bárki pályázhat erre az ösztöndíjra, aki úgy érzi megfelel a feltételeknek.

- Méri Tamás


Beszéljünk

Beszéljünk róla… Strédl Terézia: Az alkalmazkodásról

M

inden szeptemberben az elsősök számára egy új életforma kezdődik, ami kevésbé vagy jobban megviselheti az érintettet. Örömmel készül a változásra, tele van szorongással, aggódással, vagy később jön be egy csalódás, hiszen nem is így képzelte el azt, ami lett… Felteszi a hamleti kérdést: Lenni vagy nem lenni?! Maradni vagy elmenni?! Vagyis, nem is olyan egyszerű az újdonságot elfogadni, minden öröm mellett azért ürömöt is tartogat. Selye János mondta, hogy a legnagyobb pozitív stressz az életünkben a megszületés és a legnagyobb negatív stressz a halál. Az életünk folyamán e két véglet között éljük meg a történéseket.

M

ikor világra jön az újszülött, akkor két hónap áll a rendelkezésére, hogy megszokja a változásokat, hiszen a melegből a hidegbe, vizesből a szárazba, a sötétből a világosba került… Azt mondjuk, hogy az alkalmazkodás próbája két-három hónap, és ez az egész életöltőnk alatt megmarad. Új iskola, új barátok, kapcsolat, szobatárs vagy szakváltás esetében is. Minden változás újból generál egy megszokást, elfogadást vagy elutasítást. Ami a felelősségünk, hogy ne hamarkodjuk el a döntéseinket. Ha a harmadik hónapban is ugyanolyan aggályaink vannak, a rossz érzések megmaradtak, akkor kell komolyan elgondolkodni, hogy nekünk való-e a váltás?! Segítségre szorulunk, tanácsot kérhetünk vagy módosíthatunk.

E

mlékszem egy esetre, amikor a diáklány már két hét után megfutamodott, mondván, hogy ez nem is neki való helyzet. Ha elemezzük ezt az esetet, akkor láthatjuk, hogy a lány sem magának, sem a környezetének nem adta meg azt az esélyt, hogy esetleg megtetszik neki valami vagy valaki... Elhamarkodott, gyors döntés volt, amely érzelmi alapon történt, felindulásból, szorongásból, az egyedüllét nyomása alatt, esetleg az elkényeztetett egyke szindróma jött elő, hiszen most már nem lehet minden úgy, ahogy ezt eddig megszokta… Mi minden jön számításba, ami megviselheti, nyugtalaníthatja az érintettet? Elsősorban a biztonság hiánya, ami egy alapvető életszükséglet. Itt önállónak kell lenni, neked kell megteremtened a szállást, az étkezést, az alapvető infókat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy összeállíthasd az órarendet. Majd a tantermek keresése, a tanárok között eligazodni, a TO meglelése sem egyszerű. Gyakran elhangzik a kérdés: melyik csoportban vagyok is? És itt vannak a társak, akik már gólyatáborban is voltak és ismerik egymást… Én meg külső megfigyelőként szemlélem a történéseket… Mit lehet ekkor tenni? Mindenképp kérdezni, ismerkedni, nyitottnak lenni, hiszen az első évfolyamban szinte kivétel nélkül mindenki kezdő! A probléma súlyát csak akkor érzed elviselhetetlennek, ha ezt nem osztod meg senkivel sem.


Interjú A Tanárképző Kar Hallgatói Önkormányzatának elnökét kérdeztük Nagy sikerként könyvelem el, hogy végre sikerült veled interjút készítenem. Lassan fél éve ígérgeted, hogy a következő ÁSZ-ban vállalod. Ennyire félsz nyilatkozni? gyszerűen nem láttam sem értelmét, sem szükségét, hogy megnyilvánuljak. Próbáltam mindig kiskaput keresni, hogy megússzam.

E

Egészen frissen választottak újra a Tanárképző Kar Hallgatói Önkormányzatának elnökévé (ez egyébként interjúnk apropója). Hogy értékelnéd azt a több mint egy évet, amíg az előző ciklus tartott? em egyszerű egy ilyen komoly felelősséggel járó poszt betöltése. A Tanárképző Kar az egyetem legnagyobb kara a maga 1272 hallgatójával. Ennyi hallgató véleményét kell képviselnem egyrészt a HÖK-ön belül, másrészt az egyetem döntéshozó szerveiben. Nagyon nehéz ennyi ember igényeinek megfelelni. A legnagyobb segítséget ebben a Kar 24 fős küldöttgyűlése jelentette, ahol minden évfolyam és minden szak képviselve van. Az általuk hozott döntések iránymutatóak és rám nézve kötelező érvényűek. Nem mellesleg ők döntenek az elnök személyéről is, tehát nagyon rosszul tenném, ha figyelmen kívül hagynám a problémáikat (Amiből egyébként van bőven, hiszen minden küldöttgyűlés végén tetemes időt töltünk a hallgatói problémák összegyűjtésével).

Valent Ákos

N

Úgy tűnik elégedettek lehettek az eddigi munkáddal, hiszen egyhangúlag választottak újra. Melyek azok a változások, amelyeket a legnagyobb sikerként könyvelsz el? súnya dolog volna, ha egyedül próbálnám learatni a babérokat. Három kiváló alelnök segítette a munkámat. Vera, Zsuzsa és Tamara is nagyon sokat dolgoztak. Mindenesetre a kérdésre válaszolva 3 komolyabb dolgot emelnék ki: szakosok és óvósok szétválasztása az ösztöndíjak kiosztásánál. Az óvóképzésben résztvevők 10%-a, valamint a szakos hallgatóknak is 10%-a kap ösztöndíjat. Nem pedig összesítve, mint eddig. Ez az elképzelhető legigazságosabb rendszer, mert a számarányt veszi alapul.

C

A

1988 jegyben Párkány ikerült a megfelelő embereket megtalálni a megfelelő helyre. A Kari Szenátus hallgatói frakciója példásan egységes és lelkiismeretes, az elnökség hihetetlenül terhelhető, a küldöttgyűlési helyek pedig szinte teljesen fel vannak töltve. Nagyon sok tehetséges hallgató van ezen az egyetemen. Őket kell megtalálnom és bevonnom a HÖK munkájába. Ez azért hasznos, mert egyrészt valami jót tesznek a hallgatótársaikért, másrészt nekem kevesebbet kell dolgoznom. fegyelmi Bizottság fele hallgató, ami azt jelenti, hogy csak különösen indokolt esetben engedjük, hogy megváljunk egy hallgatótól. kulturális rendezvények megsokasodása a karon (Kari Nap, Tanár Diák Est, Beszélgetés a mobilitás programokról – a tisztességes tájékoztatás hatására egyébként kétszer annyian jelentkeztek Erasmus programba, mint előtte, a TDK munkákkal foglakozó Tudásklub) mind hozzátettek valamit az egyetemi léthez. ontosnak tartom még megemlíteni a középiskolai tájékoztató körutunkat. Ennek keretében 24 iskolában 26 előadást tartottunk, ahol a diákok kérdezhettek bármit, ami érdekelte őket az egyetemről. égül, ha már kérdések el ne felejtsem a legfontosabbat: az egyetem hallgatóinak is elképesztően sok problémája és kérdése van. Szinte minden nap válaszolok hallgatói megkeresésekre,

S

A A F

V


Interjú sőt már sablonválaszaim is vannak előkészítve a gyakori kérdésekre és igen én is látom, hogy ez nem három lett, de mentségemre szolgáljon, hogy nem tudok számolni.

A Bóbita óvodának szervezett gyűjtést szintén te szervezted, tudhatjuk már milyen eredménnyel zárult? ajnos számokat még nem tudok mondani. A 4 urnát csak egy jegyző és egy jogász jelenlétében bonthatjuk ki. A héten kerül erre sor, mindenesetre biztató, hogy a Tanárképzős urna félig tele van, a Sirály kollégiumé pedig szintén elég nehéz. A kerületi hivatal egy hónapra adott engedélyt ez május 30-án járt le. Az Új Szó, a Bumm.sk, a Parameter.sk és a Felvidék.ma sokat segített a reklámozásban, valamint azok a hallgatók is, akik a többieket zaklatták, hogy dobjanak egy kis aprót az urnákba.

S

Ezt a sok teendőt heti bontásban számolva nem sok időd maradhat másra, mondjuk tanulásra, magánéletre… agy szerencsém van, hiszen van egy elképesztően türelmes menyasszonyom, a hétvégéimet általában próbálom neki megtartani. A tanuláshoz pedig annyit mondanék, hogy a legutóbbi szemesztert 1.0-ás átlaggal zártam, ami ugye azt jelenti, hogy minden vizsgámat A-ra tettem le. Nem kell persze megijedni, nem vagyok esőember és ilyet többé nem teszek. Csak, hogy ne tűnjön menősködésnek gyorsan azt is elmondom, hogy ebben a szemeszterben máris összehoztam két tuffot.

N

Hogy kerültél kapcsolatba a Hallgatói Önkormányzattal? lsős koromban jelentkeztem aktivistának. Akkor kaptam egy nagyon megtisztelő segédposztot: ha az épp aktuális ügyelő nem tudott lemenni félfogadni a Sirály HÖK irodájába, akkor én voltam a beugró. Valami elképesztően csicska munka volt, de máig szeretem csinálni, azzal a különbséggel, hogy már az egészet én szervezem. Illetve szeptembertől már nem, ugyanis elhagytam a Sirály kollégiumot.

E

Végezetül szeretném megkérdezni, hogy elnökként mik a terveid a jövőre nézve? zeretném elérni, hogy egy hallgatói probléma se kerülje el a figyelmünket. Nagyon sok esetben tudunk/tudnánk ugyanis segíteni. Ennek valószínűleg a szakfelelősi rendszer felélesztése lesz a kulcsa. A legfontosabb dolgunk a közeljövőben egy hallgatóbarát Tanulmányi Szabályzat elfogadtatása. Elképesztő, hogy vannak olyan oktatóink, akik nem ismerik például a pótZH fogalmát. Egy tisztességes szabályzat nagyon ránk férne. A Kulturális rendezvényeinknek nagyszerű otthont ad a Szinnyei-téka. Illene legalább hetente egy olyan rendezvényt szervezni oda, ami érdekli a hallgatókat. Még mindig vannak feltöltetlen Erasmus helyeink. Ez számomra megemészthetetlen, hiszen közel 2000 € ösztöndíjjal jár. Egy használható weboldal is hasznos volna már elkészíteni. Jelenleg azonban épp az új elnökség összeállításán dolgozom, hiszen két alelnököm is végzett. Őket sürgősen pótolni kell. Tennivaló van tehát bőven.

S

Szeretnél valamit üzenni a hallgatóknak? a sok a teendő (és ez egyetemistáknál gyakran előfordul) a titok az, hogy amikor az ember pihen, akkor csak pihenjen, ne törődjön mással. Amikor tanul, akkor csak tanuljon és, amikor dolgozik valamin, akkor 100%-ban azon dolgozzon. Ha pedig bárki úgy érzi, hogy van egy kis felesleges ideje, akkor találjon meg és kitalálunk valamit, amivel segíthet a hallgatóknak.

H

- Enci


Aktuális A Tanárképző Kar Hallgatói Önkormányzatának elnökét kérdeztük z Insula (insula.sjehok.org) a Tanárképző Kar hallgatói által létrehozott online folyóirat, ahol helyet kapnak a hallgatói szintű tudományos publikációk, megjelenhetnek nagyobb terjedelmű irodalmi alkotások. Online megjelenési formájából adódóan – időszerűen bekapcsolja a hallgatókat a tágabb régió kulturális és tudományos életébe.

A

égis, a lap elindítása nem volt ilyen egyértelmű, és mint utóbb kiderült, nem is volt egyszerű. Bár az egyetem és a HÖK is kezdettől fogva mellettünk állt – köszönet nekik támogatásukért, – nem volt könnyű a kezdet. Időbe telt, míg sikerült megtalálni azokat a csapatban dolgozni tudó önkéntes fiatalokat, akiknek összefogásából elindulhattunk. Végül ez év áprilisára készült el a folyóirat próbaverziója, melyet megkérdezett tanárok és hallgatók véleményezhettek. De a csapatépítésen túlmenően, a folyóirat profiljának kialakítása sem volt egyszerű, hisz mindvégig két szempontot kell szem előtt tartanunk: (leendő) olvasóink, a Ti igényeiteket, és az értéket, színvonalat, amivel nem köthetünk kompromisszumot. Ezeknek a döntéseknek a meghozatalában is nagy segítségünkre voltak a próbaverziót véleményezők, de a jövőben is nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan irányba mozduljunk el, ami az olvasóink igényeinek megfelel. Pont ezért, ezen túl is nyitottak vagyunk minden új ötletre és kritikára, kérünk is titeket, hogy fogalmazzátok meg észrevételeiteket és küldjétek el az insula.sje@gmail.com címre. Hálás köszönet minden segítségért!

M

mi a folyóirat működését, szerkesztését illeti, a lap két különálló részből áll. Gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy az alsó (fő-) menüsor a hallgatói tudományossággal foglalkozik, az egyes tudományterületekre széttagolva. Itt jelennek meg a hallgatók publikációi, szakirodalmak recenziói, különböző adattárak, egyetemi segédanyagok, ill. konferencia-előzetesek. Az egyes rovatok szerkesztéséért felelő kollégák „kutatják” fel saját szakterületeiken, tanszékeiken lapuló tehetséges fiatalokat. Folyamatosan egyeztetnek az egyes tanszékek tanáraival, hogy melyik hallgató munkáit lenne érdemes publikálni, legyen szó szakdolgozatról, TDK-munkáról vagy egy egyszerű szemináriumi dolgozatról. A szóba jövő munkák

A


Aktuális szerzőit ezután megkeresi a szerkesztő, majd a tanszék egy tanárá nak közreműködése mellett közösen publikálható formába öntik az eredeti munkát (irodalmi alkotás esetén ez nem áll f e n n ) . Természetesen egy-egy szerkesztő kevés ehhez, így mindannyian igyekszünk (igyekezni fogunk) szakjainkon velünk együttműködő hallgatókat találni, hogy minél hatékonyabb munkát végezhessünk. A távoli jövőbe tekintve, az ilyesfajta aktivitás, tehát saját munkáink menedzselése, egymás tevékenységeinek, kutatásainak megismerése és segítése egy szakkollégium tevékenységét képezheti. Visszatérve azonban a jelenbe, a fentebb vázolt problémák miatt lehetnek nagyon jó munkák, melyek elkerülik szerkesztőink figyelmét; ha úgy érzed tehát, hogy van publikálásra érdemes munkád vagy alkotásod, keress minket a fenti email címen, vagy közvetlenül a szerkesztőinket, akiknek az elérhetőségei az Impresszumban találhatók.

A

Interjú menüpontokat tartalmazza. Mint célkitűzéseinkből kiderül, küldetésünknek érezzük, hogy közelebb hozzuk a hallgatókat a régió kulturális életéhez, tágabb értelemben véve pedig a kultúrához, önműveléshez. Ezért ezekben a menüpontokban igyekszünk a figyelmetekbe ajánlani színházi előadásokat, múzeumi tárlatmegnyitókat, koncerteket. Nagy hangsúlyt fektetünk az igényes film- és könyvajánlókra, az egyes szakterületeken belül pedig – mint már említettem – konferencia-előzetesekkel, ill. recenziókkal igyekszünk segíteni. Ezek rovatok folyamatosan, rövid időközönként frissülnek majd, reményeink szerint sokatok nagy örömére. mikor először pillantást vettek az Insulára, látni fogtok még üres rovatokat. Ez azért van, mert még nem sikerült megtalálni a megfelelő embert az adott szerkesztői posztra. Ilyen rovat a társadalomtudományok (értsd ez alatt elsősorban néprajz és szociológia), a pedagógia, és részben az informatika is. Ha úgy érzed, hogy van pár ötleted ezekkel a rovatokkal kapcsolatban, ha lenne elképzelésed, hogyan segíthetnél ezen keresztül a tanulásban a szakodon lévő hallgatóknak, s legfőképp, ha szeretnéd magadat kipróbálni valami újban, akkor jelentkezz szerkesztőnek! A fent említett rovatokon kívül a többi rovat szerkesztője is várja segítségeteket, amivel együtt közösen, valami igazán jót, hasznosat és értékeset tehetünk le az asztalra!

A

folyóirat szerkezetileg másik nagy része a felső menüsor, ami az Ajánló, Mustra, Kitekintő és

- Bc. Bese László


Mű-vész Talán hihetek

A.-nak

Fülembe súgta, hogy szép vagyok, elhitette velem, hogy jó vagyok, szemembe nézett,majd pislantott, s néha azt hittem,hazudott.

meggyaláztam irántad érzett önmagam kierőszakolt szépnek tűnő pillanatok nem pótolják a veled átélt érzéskavalkádokat.

De már hiszek, mert hihetek, nem érzem az űrt,s a hideget. Felfogtam végre a lényeget, hogy neki tényleg így kellek.

F.M.

S még mindig mondja, hogy szeret, érezteti velem, ahogy rám nevet. Azt mondja, engem sosem feled, s talán ez nem csak képzelet.

Java

Ön-öröm-(ön) Bűvkörömben tömjén száll a széllel távolról érzem vörös szemek néznek ezüst lelkem pillanat és kétely puha köntös ölel teremtett tarka tölgy vagyok a létben.

F.M. Rév E dek 1. Kétes harc

Galambok mosdanak Házunk előtt a tócsában Én ülök a balkonon Kommunikációelméletes papírok társaságában Anyám fatikus-konatív jele Töri meg verbális magányom -‚Jó van má‘ anyu, megyek- hangzik a kódolt üzenetnyalábom.

F.M.

Felébredünk hajnalban vagy alszunk napokon át. Küzdünk a jobb életért vagy várunk egy valós csodát. Bármit is teszünk nem tudjuk a holnap titkát. Elég ha levegőt veszünk s a zajos világ magával ránt. Eltakar saját árnyékunk elárul,felfed pillantásunk. Titokban tartjuk álmunk de mindannyian a jobbra vágyunk!

Java


Mű-vész Sokszor nehéz Sokszor nehéz jónak lenni. Könnyek nélkül bút temetni. Megállni, ha kell sietni, s mosolyogva továbblépni. Sokszor nehéz múltba nézni. Álmok nélkül továbbélni. Vágyak között elmerengni, s vígkedéllyel,büszkén élni.

Java

Tvájlájtos lány-lény érzület (Peszekinek ajánlva :)) Szeretetlek eleven tetem szeges elemek erednek bennem eh, TESTVEREM feszes kebelem, te derengsz teremben ezer meg ezer felleg veled eh, nem kertelek este, epres desszert leszek neked.

F.M.

Rév E dek 2. Várlak Létem költemény zeng zúg dalol lobog mint a csokis sütemény. megbékélés szívemet meleg csend járja át meddő közöny kimért szavak távoli halk sóhaj emléke száll a férfi, akiért eldobtam volna önmagam már a távolban jár.

F.M.

Korareggel felébredtem. Vártam rád és írni kezdtem, csak lestelek szüntelen tudtad,hogy pimasz vagy és szemtelen? Itt ülök ,zúg a fejem, a szomszéd épp kalapál s mintha a fejembe verné be a szögét az a szemét. És csak várlak szüntelen. Téged,te átok becstelen. Gyűlölöm a várakozást megkezdem a lázadozást De ekkor megérkezel S a csókod lehűt édesem.

Java


koffer

EU tárgyalásaink Erdélyben: 2010. május 6-7-8-9. sütörtök hajnalban, várva a többiek megérkezését, még azon gondolkodtam, milyen lassan fog eltelni a hétvége és tényleg jó ötlet-e menni, hiszen kiderült, más rendezvényre megyünk, mint amit először tudtunk. Idővel azért mindkét feltevésem meg lett cáfolva az események és saját tapasztalatom által. ár az utazásunk Kolozsvár felé nem volt zökkenőmentes, ugyanis lekéstük a csatlakozásunkat Budapesten. Nem sajnáltuk a dolgot, mert legalább be tudtunk ülni egy McDonald’sba és megkeresni interneten azokat az információkat, amelyekre még szükségünk volt a felkészüléshez. Számomra még hasznosabb volt ez az idő, hiszen a többiekkel ellentétben én nem egy államot képviseltem a pénteki nap tárgyalásán, hanem a tárgyalást kellett vezetnem, így a legtöbb háttérinformációval kellett volna rendelkeznem (ami kis akadályokba ütközött, mert szerda reggel és este kaptuk folyamatosan a háttéranyagokat). Szerencsére a helyszínre érkezve a további versenyzőktől megtudtuk, számukra sem volt elé g az egy napos felkészülési idő. A tény kicsit megnyugtatott bennünket.

C

B

acsora után elméletileg egy rövid prezentációs előadással mutatták volna be az EU működését, amelyből végül is egy gyertyafényes beszélgetés lett. Nagypetri nevű kis faluban, ahol voltunk, éppen egy vihar kezdődött, ezért nem volt egy darabig áram. Romániában ez normális dolog. lső napunk fő feladata az volt, hogy a tárgyalás befejeztével elfogadjunk egy javaslatot a Kínai fegyverembargó feloldásával kapcsolatban. A tárgyaláson a résztvevők az egyes országok képviselőiként szólaltak fel, kitartva országuk álláspontja mellett. Az egyetemünkről Lukács Enikő Hollandiát, Nagy Veronika Lengyelországot, Bese László Szlovákiát, Valent Ákos Magyarországot képviselte, én pedig a tárgyalás vezetőjeként a Külügyi Főképviselő szerepét töltöttem be (szerencsére volt egy helyettesem, aki a Sapientia Egyetem hallgatója, együtt tudtuk és bírtuk követni a tárgyalás fejleményeit). A késő délutáni javaslat elfogadás után a háromfős zsűri összeült és vacsoránál bejelentették, ki lett az első nap legsikeresebb tárgyalója/érvelője. Büszkén írhatom le, hogy a nyertes egyetemünk hallgatója Bese László lett. Vacsora után újra szétosztottak bennünket, különböző pártok frakcióiba, ezzel együtt megkaptuk a párthoz tartozó prioritásokat, a fegyverembargóról meghozott javaslat alapján. Elkezdődhettek a pártok közötti külön tárgyalások, prioritások összehangolásával koalíciók kialakítása. Szombaton pedig a kialakított koalíciók elkezdték érvényesíteni érdekeiket, az új Külügyi Főképviselői, az EP elnöki és a jelentéstevői poszt betöltésével. Majd igyekezett a befolyásosabb koalíció elfogadtatni prioritásuk sorrendjét. Nagy meglepetésre az EP elnöki posztot a legkisebb párt színeiben induló Ákos nyerte. Még nagyobb meglepetésként pedig EP elnökként sikerült elérnie, hogy a számára legelőnyösebb forgatókönyv valósuljon meg. A szombati nap győztese, eszerint az Euroszkeptikus párt frakcióvezetője, egyetemünk másik hallgatója, Valent Ákos lett. nap vége nyugodtabban telt el, hiszen házigazdáink a vacsorát a helyszínen oldották meg, grillezett specialitások elkészítésével és feltálalásával. Vacsora után következtek a felhőtlen beszélgetések és pingpong meccsek, valamint a hajnalig tartó Maffiázás. sok munka mellett természetesen teret hagytunk a pihenésnek is és a látnivalóknak. Pihenésnek jobban az étkezések

V E

A A

számítottak, amikor is a helyi készítésű sajtokból, tejből, kenőkből és pálinkából kaptunk ízelítőt. Látnivalónak számított számunkra az egész falu, a házak, az életmód, amelyet minden étkezés előtti sétakor figyelhettünk meg (az étkezések a szállástól olyan 1-1,5 kmre lévő közösségi házban voltak). Szombaton ebéd után megnéztük a faluban található református templomot és a hozzá tartozó harangot, amelynek állványa még teljes egészében fából készült. vasárnaip hazaút előtt még volt egy kis időnk Kolozsváron körülnézni, amelyben segítséget nyújtott egyik Sapientia Egyetemen tanuló ismerősünk, aki gyors idegenvezetést tartott számunkra a városban. Majd ismét kezdetét vette a majdnem tíz órás vonatozás, és éjfélre újra Komáromban voltunk.

A

Bese László és Valent Ákos, a brüsszeli út nyertesei válaszoltak néhány kérdésemre a versennyel és élményeikkel kapcsolatban: Az első tárgyalási nap folyamán megfordult a fejetekben, hogy megnyerhetitek a brüsszeli utat? Laci: Amikor mentünk a nagy ismeretlenbe, a kitudja milyen nemzetközi kapcsolatok, meg politológia szakosok közé (legalábbis ezt hittük), akkor még csak a becsületes helytállásban reménykedtem. Viszont az első külügyminiszteri "programismertetés" után már az volt a célom, hogy megnyerjem a napot. Az egész jól sikerült, ha retorikailag nem is, de tartalmilag igen legalábbis azt hiszem. Ákos: Először azt hittük csapatjáték lesz. A helyszínen derült ki, hogy egyéni vetélkedőről van szó. 16 emberből elsőnek lenni nem lehetetlen, de nem is könnyű feladat. Arra pedig egyikünk sem számított, hogy miközben az egész Kárpát-medencéből jelenlévő versenyzők közül mind a 2 első helyet a mi egyetemünk hozza el. Mennyire segítettétek egymást a verseny folyamán? Laci: A stratégia, ami a látható volt részemről, hogy a kispártok koalícióban a Szocialistákat támogatva nyerő lett volna és szocialisták mögött a Zöld párt lett volna a második. A valódi szövetségesem azonban Ákos volt, akivel a verseny legelejétől együttműködtünk. Ákos: A szimuláció elején kiderült, hogy Lacival összeegyeztethető feladatunk van. Így logikusnak tűnt, hogy együttműködjünk. Természetesen mindezt úgy tettük, hogy a többiek számára ez láthatatlan legyen. Összességében hogy éreztétek magatokat, és adott-e valami újat, pluszt ez a hétvége? Laci: Nagyszerűen éreztem magam, amit ezen kívül nyertem vele: 1. a verseny betekintést adott az EU döntéshozó szerveinek működésébe, 2. hasznos vita-szimulációs gyakorlat volt 3. hasznos kapcsolatépítési lehetőség volt az erdélyi fiatalokkal és a szervezőkkel + a bónusz, továbbjutás a brüsszeli fordulóba. Ákos: Ezt Laci nagyszerűen összefoglalta.

- Madlen Tímea


Filmajánló

„Evangéliumok” a mozivászonról me sorok írója úgy is kezdhetné kis beszámolóját: „Letelt a szünidő, kezdődik egy újabb szemeszter, szemináriumok, előadások satöbbi, satöbbi…”. De mivel nem jut eszembe semmilyen hatásos bevezetés, így rögtön bele is kezdenék. 2010 a háromdimenziós filmek éve (volt), mondanom sem kell, hogy a nagyobb szenzációknak számító egész estés mozifilmek már meg sem jelennek 3Ds változat nélkül (Toy Story 3, Shrek 4, Alice Csodaországban, több perpillanat nem jut eszembe). De, ami a lényeg és az örömhír azoknak, akiknek ez úgymond bejött, hogy ezután sem lesz másként, tekintsünk is át néhány olyan „mozicsodát” melyek már megjelentek, de kevesen láthattatok és olyanokat, melyek még premierjeikre várnak: Elsőként itt van a Kaptár 4: Afterlife/ A túlvilág, szigorúan 3D-s kivitelben is. A történetről így nagyvonalakban csupán ennyit: A világot letarolta a T-vírus és csak a kietlenség maradt hátra, amit a zombik népesítenek be. Alice (Milla Jovovich) és a csapata Los Angelesbe indulnak, mert állítólag van ott egy biztonságos körzet, azonban mikor elérnek a kipusztult városba, rá kell jönniük hogy az információ hamis volt. Jópár kritikus már most sablonosnak találja a történetet, de talán mégis az a hiányosság fog szemet szúrni, hogy a legtöbb karakter már-már idegesítően logikátlanul gondolkodik, cselekszik egemlíthetjük még a Piranha 3D-t, a Fűrész 7-et, amely várhatóan októberben kerül bemutatásra, részemről ennek a sorozatnak a nézését a harmadik résznél feladtam, és nagy valószínűség szerint ezt is kihagyom, na nem mintha nem vonzana a „látványvilág”, de nem szeretnék ott lenni, amikor előttem végeznek el valakin egy „háziasított” műtétet a temporális lebenyén, természetesen altatás nélkül. (Ha már darabolnak, azt jobb szeretném a fotelemből végignézni, hogy ilyen morbidan fejezzem ki magam.) Aki viszont nem szeret félni az majd a Maci Laci animációs filmre lazulhat, amolyan „Alvin és a mókusok” féle megvalósításban, hogy értsétek mire is gondolok, ezenkívül pedig november 18-ra tehető a Harry Potter könyvek hetedik részének filmes adaptációjának a bemutatása, azonban a készítők ezt is két részben kívánják mozivászonra vinni. A második rész feltehetően 2011 júliusára várható.

E

M

ost pedig térjünk át a már jól bevált „egyszerű” mozikra. Ami talán igen csak egy jó ideje borzolja a kedélyeket, és szinte már nagy várományosnak számit, egy parádés szereposztású akciófilm A feláldozhatóak/ The Expendables melyben olyan színészek kaptak szerepet, mint Sylvester Stallone, Bruce Willis, Mickey Rourke, Jet Li, Dolph Lundgren és még sorolhatnám. A sztori nagyvonalakban: Egy zsoldos csapat azt a munkát kapja, hogy egy dél-amerikai országba hatoljanak be, és tegyék el láb alól a zsarnok diktátorát. Amint belendülnek a melóba, ráébrednek hogy valami nem stimmel és árulások kereszttűzébe kerülnek. A küldetést el kell végezni, de erre már egyre kevesebb az esély, mivel nem csak a saját életüket kell már menteniük. hazai piac kedvelői sem fognak unatkozni idén ősszel, hiszen két olyan (már-már) kultuszfilmnek számító mozgókép folytatása is megjelenik, mint a Zimmer Feri 2 és az Üvegtigris 3, szóval jön megint a „Shanyííííí”. 2011 a folytatások éve lesz A karib-tenger kalózai 4 (2011. májusa), Másnaposok 2 (2011. május 26. Bár én a szereplők helyében nem szeretnék, vagy talán nem is lennék képes még egyszer úgy berúgni mint ahogy az előző részben, az ember elgondolkozhat rajta, hogy ezek után mi jöhet még?!), Kung Fu Panda 2 (2011. júniusa), Halálos iramban 5 (2011. június 10.), Verdák 2 (2011. június 24.), Transformers 3 (2011. július 1.), Sherlock Holmes 2 (2011. decembere). Összességében elmondhatjuk, hogy lesz mit nézni ez év hátralévő részében és a következőben is. Mindenkinek jó mozizást kívánok, természetesen nem csak a vizsgaidőszakban, hanem a bulimentes napokban is.

M

A

- Lali


Kozmopolita

Religiösität in Gedichten von Rilke

Jedno nezabudnuteľné leto v Bátortábor-e

T

Du, Nachbar Gott...

D

as Gedicht mit dem Titel Du, Nachbar Gott..., das in Dem Buch vom mönchischen Leben ist, zeigt auf das Beten, auf das intime Sprechen mit Gott. Das lyrische Ich bittet vom Gott ein Zeichen, das diese göttliche intime Beziehung untereinander bestärkt: „Ich horche immer. Gib ein kleines Zeichen. Ich bin ganz nah.“

M

an muss immer auf Gottes Worten achten, hauptsächlich ist es möglich, nur durch Stille anzuhören, wenn wir auf unsere seelische Tiefe achten: „ein Rufen deines oder meines Munds - und sie bricht ein ganz ohne Lärm und Laut.“

D

as lyrische Ich sucht immer Gott, aber dieser Prozess ist besonders schwer. Wenn unser göttliches Bild Dank dem „Licht, die in der Seele entbrennt“, schon befunden ist, ist es auch so ausgedrückt, als das lyrische Ich durch Gottes Suchung das göttliche Bild, also Gott auf sich selbst reflektiert. etzt kommt eine Opposition, die wegen der Suchung ist:: „Und meine Sinne, welche schnell erlahmen, sind ohne Heimat und von dir getrennt“ – diese Zeilen bezeichnen, dass das Individuum ohne Gott keine Heimat (= tieferer Ruhe) findet, weil er vom Gott geschöpft ist, und er von Ihm untrennbar ist.

J

Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe? s ist ein sehr interessantes Gedicht, weil das lyrische Ich sich selbst gegenüber dem Gott solche Stimme erlaubt, als ob er höher stehen würde, wie eigentlich der Gott.

E

D I

ie Zeilen: „Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe? Ich bin dein Krug (wenn ich zerscherbe?)

ch bin dein Trank (wenn ich verderbe?) / Bin dein Gewand und dein Gewerbe, mit mir verlierst du deinen Sinn.“ – beschreiben die Situation so, als der Gott ohne lyrisches Ich nicht mehr existiert würde. Gottes Wesenheit und Existenz ist nur eigentlich Dank ihm, als er Ihn geschöpft hätte. Das lyrische Ich spricht darüber, was der Gott vor Verzweiflung tun wird, wenn er schon nicht existiert hätte.

H

ier geht es um den Zweifel an Gottes Existenz, und man fühlt aus den Verszeilen die Bitterkeit der Redeweise.

- Toma Csilla

oto leto bolo pre mňa neobyčajné. A nemám na mysli len tie horúce dni, ktoré sme prežívali deň čo deň, ale zážitky, pocity, ktoré sa mi vryli nielen do pamäte, ale aj do najväčších hĺbok mojej duše. Práve v tomto tábore som prežila najkrajšie leto môjho života. Na prvý pohľad by sa zdalo, že je to tábor ako každý iný, no nie je tomu celkom tak. Tento je špecifický práve tým, že je usporadúvaný pre deti a mládež s onkologickým ochorením a cukrovkou, ktoré si nemôžu užívať bezstarostné chvíle detstva počas prázdnin, ako každé iné zdravé dieťa. yšlienka „BÁTORTÁBOR“ vznikla práve preto, aby si aj tieto deti mohli užívať bezstarostné chvíle počas siedmich úžasných dní, keď nemusia myslieť na svoju chorobu a môžu byť „iba“ deťmi. Deťmi, ktoré si užívajú lukostreľbu, hoci luk je niekedy väčší než oni sami. Deťmi, ktoré hoci chodia s barlami, ale aj tak skúšajú predbehnúť jeden druhého, keď počujú zvučku tábora, ktorá ich volá na spoločné stretnutie na lúke. Deťmi, ktoré na začiatku majú obavy vysadnúť na koňa, ale nakoniec premôžu svoj strach a jazda na koni bude pre nich najväčší zážitok, ktorý si odnesú domov. Je úžasné sledovať ich tváre a gestá ako skúšajú nadviazať kontakt s deťmi inej národnosti, a hoci nepoznajú jazyk toho druhého, aj tak si rozumejú. Je úžasné byť s nimi stále, deň čo deň, byť súčasťou ich života, porozumieť im a nakoniec zistiť, že sme zmenili názor na niečo práve kvôli ich detskému pohľadu. Je úžasné, keď si už unavený a nevládzeš stáť na nohách a príde niekto, kto ti položí ruku na rameno a povie, že to zvládneš a všetko bude fajn. Je úžasné, keď sa pri večernom speve chytíte za ruky a pousmejete sa, že už prešiel tretí deň a text piesne vám stále vypadáva. Je úžasné, keď pri večernej rozprave ti jeden chlapček pošepne do ucha, že je vďačný, že si tu pre neho. Je úžasné, keď táborovou poštou dostaneš malý list od dievčatka, ktoré ti nakreslilo srdiečko s vetou: „Mám ťa rada.“ A je úžasné, že na konci tohto zázračného dobrodružstva aj keď si už na konci so svojimi silami, si vďačný, že si tam mohol byť, že si bol súčasťou niečoho veľkolepého, niečoho nevšedného. Si vďačný za všetky chvíle, ktoré si tam strávil a nevymenil by si ich za nič na svete. Ten neopísateľný pocit, že si do toho vložil svoju prácu, nadanie, úsmev, celé srdce...seba samého...a možno si zmenil život niekomu...je to pocit na nezaplatenie.

M

- Rencés Ildikó


Kozmopolita

Why Does Balaton the Best?

t always starts with something unusual „surprise“. For example three years ago we were travelling exactly 13 hours until we Ireached our final destination, Alsóőrs. The journey began with

inscription on the timetable at the railway station in Győr: „train Báthory delays 100 minutes“. At first it was funny, later somehow we figured out that this train wasn’t ours, but of course we‘ve already missed the real one. Thirteen hours later, throught blood and sweat across Budapest, transported by train, by underground, by tram, by feet (!) we finally got there. That was an appealing moment when we fell down on our knees and kissed the holy ground. his year our holiday started with a fall in temperature from 35ºC into 19ºC, but it was okay, caz‘ we reached Balatonfüred at time, around 12:00 a.m. and it was a special source of gladness. When we moved in our accommodation we got shocked, because it was a semi-detached house, our neighbours were the owners (two elder people), in front of us we beheld a waving black flag at the top of a pension, and the owner lady asked us gently for quiet after ten, because in the other neighbour’s house lived a couple of twins with neurotical problems. We smiled kindly and tried to accept our fate. he week was a genuine stag party. First night we spent in Vipera (place where you could drink, eat and dance as well) with our friends from Zirc. After the waiter forgot to bring my beer and made up for it he asked if I am not a football player from Siófok. As I checked my fellows face I had to laugh, because almost all of them nodded their heads. econd day was still quite chilly, we spent our afternoon at Tagore mall. In the evening we were tired towards home, but my best friend glanced at a night club. We didn’t really know what to do. There were two tempting words on the door „free enter“, however we felt strange about this place. The male council started its session, after all this friend reminded me to my announcement, that this week we will live on hundred percent and that was a bull’s eye! he place was like a basement. We took our seats and we felt like it would be our first day at school – don’t know what to do, don’t know what the rules are. What made the situation more entertaining is, that we were the only guests. We checked the wine list. First row offered us Yagermeister for 2‘500 Ft. I guess I don’t have to say, that we jumped to the beers. In the end we ordered 4 Gössers (1‘200 Ft each) and a bottle Heineken (3 dl for 1‘500 Ft). It was still a little scary and disappointing, but at least..., we didn’t pay for the enter. Ákos asked the waitress when the dance will start. Few minutes later the „show“ has started. The girl was quite hot, but her passion while she was dancing... drew near to a not too vivid ghoul. The best thing was Rihanna, but the music also halted some times. We started to feel ourselves as we were at a comedy, we laughed our heads off. After two songs the waitress swapped the girl and when we absolutely didn’t reckon with it she suddenly took off her shirt and we were watching boobs! Okay, I admit it may sound like we would have never seen breasts, but that feeling when you buy an expensive beer as hell from your poor pocket money and in exchange someone starts to undress just for you, because there aren’t anyone else..., that’s reeeally cool! After the song the waitress said us now it’s your turn. Somehow we refused her request, but we got another when she asked if we wish some company or not. In Hungarian it sounded much more funny and awkward as well, something like this: „Esetleg szeretnétek társaságot, vagy elücsörögtök egymagatokban?“, of course she was kind and smiling while my dudes were so silent.., so I gain the honour to reply: „Köszönjük szépen, elücsörgünk egymagunkban.“, and I smiled, too. When she made sure of our gender-identity she let us be and we felt it’s the time to quit. I don’t know why, but I felt like I was a criminal, this whole situation was so stupid. After all we made our decision about who will pay. Ákos, caz‘ this whole stuff was his idea and if someone has to die this evening, let him pass away. We gave him our part and waited for the waitress. She came, showed us the bill (I will remember, til‘ I die), it was 6317 Ft. My friend passed over a 10‘000 Ft to the lady and said with a delightful voice: „sixthousand-fivehundred“. We thought, that this was the punch line of the day, caz‘ of course everyone thought, that he will say seventhousand. We didn’t dare to laugh. What do you think, what happened after this? I let you think. he waitress started to give back the money. First she took down 2‘000 Ft, a 1‘000 Ft, then a 500 Ft and wen my friend said thanks, the woman gave him a 200 Ft. et me sum up the conlclusion for those who aren’t good enough at math. Our friend got seventeen forints as a tip from the stripgirl. At the moment we exit the front door we started to scream because of laughing how our mate got humiliated by a blond girl.

T T S T

T L

- Kerberusz SJE Évnyitó 2010/2011

Selye János Egyetem hivatalos tanévnyitója szeptember 21-én 11:00-kor kezdődött. Voltak akik már 10 órakor az épület előtti padokon izgatottan várták az új tanév kezdetét. Kiváncsian várták milyen is lesz, hogyan is lesz ez itt, az új suliban. Lassan bandák alakultak ki ismerettség szerint. Mivel szép napos időnk volt mindenki kint gyülekezett. Tizenegy előtt valaki kiszólt a népnek, hogy menjenek be, mert lassan kezdődik a tanévnyitó. Szépen lassan mindenki bement és elfoglalta kiszemelt helyét az iskola dísztermében. egkezdődött a ceremónia, minden nagyobb pozíciót betöltött tanár bevonunt szépen sorrendben. Meglepően sok „nagy “ ember megjelent az ünnepélyes megnyitón, példa képpen megemlítenék párat: Bugár Béla ( parlamenti alelnök, Most-Híd párt elnök), Szigeti László (volt oktatásügy miniszter), Rudolf Chmel (volt kulturális miniszter, Most-Híd párt alelnök, író), Trethon Ferenc (volt magyar munkaügyi miniszter), Heizer Antal (Magyarország pozsonyi nagykövete), Bastrnák Tibor (Komárom város polgármestere), Hortai Éva (Komárom város alpolgármesterasszonya) és még sorolhatnám.

A

M

z ünnepség bökkenömentes lefolyását Fabó Mária vezette, aki elmondta, hogy a TTK (Tanár Képző Kar) hallgatóinak száma az idén 551-el bővült így idén összesen 1220 a tanárnövendék, a GTK-ra (Gazdaság Tudományi Kar) majd 510 új hallgató jár így összesen 1120-an vannak és az RTK (Református Teológiai Kar) 8 új diákot vett fel így az itt tanulók száma 58-ra növekedett. három karon Fabó Mária elmondása szerint idén 2398 hallgató tanul majd. z adatok elhangzása után rektor úr, Tóth János, két nyelven mondott beszédet, melyben köszöntötte az elsős hallgatókat és ünnepélyesen megnyitotta a 2010/2011-es tanévet. égül, de nem utolsó sorban a HÖK (Hallgatói Önkormányzat) elnöke, Czibula Ádám az elsős hallgatókkal fogadalmat mondatott el, melynek szövegét először Ádám olvasta és az első éves hallgatók állva ismételtek utánna. A fogadalom letétele után Ádám rövid beszédet mondott. Fabó Mária megköszönte a rektor úr nevében is mindenkinek a részvétet, kivonultak a magas rangú tanárok és vége lett az évnyitónak.

A A A V

- Vica


Egyetemes

Szenátorjelöltek bemutatkozása Nagy Veronika: Mi lenne, ha Egyetemi Szenátor lennék? Úgy veszem észre, hogy egyik hallgatónak sem hobbija a szenátusi jegyzőkönyvek olvasgatása. Miért is lenne az, hisz annyi más kötelesség hárul egy egyetemistára és annyi más dologgal is lehet tölteni a szabadidőtöket. Ennek ellenére rengeteg hasznos információ van ezekbe a dokumentumokban elrejtve, (hangsúlyozom elrejtve) az egyetemi élettel, kollégiummal és ösztöndíjakkal kapcsolatban. Ezek az információk sokszor elengedhetetlenek egy hallgató számára. Aranyos és szolgálatkész kommunikációshoz híven nagyon szívesen csokorba gyűjtöm majd a leghasznosabb információkat és minden szenátus ülés legfontosabb pontját, majd publikálom az egyetemi lapban. A fent említett információkat megtaláljátok majd a Szenátus című rovatban és ígérem, hogy érdekes és olvasmányos formában, tájékoztatlak majd benneteket. Vállalom továbbá azt is, hogy félfogadásokat tartok, ahol megkereshettek bármilyen egyetemi problémával, és mindent megteszek majd, hogy megfelelő választ is kapjatok.

Valent Ákos: A Tanárképző Kar Hallgatói Önkormányzatának elnökeként már két éve a szenátus tagjaként tevékenykedem, ismerem az ott uralkodó viszonyokat, tudom kiket lehet észérvekkel meggyőzni és, hogy kik hajlandók a párbeszédre. Az ülésekre felkészülten megyek be és nem zavarodok össze a semmiből jött javaslatoktól. Eddig egyetlen szenátusról sem hiányoztam. Az egységes hallgatói frakció híve vagyok. Fontos, hogy a szenátus hallgatói része együtt tudjon működni és megbízzon egymásban. Még annyit mondanék, hogy tudom mi az a štatút, organizačny poriadok, študijný poriadok vagy zásady volieb és azt is tudom, hogy mire kell figyelnem, amikor szavazok ezekről. Ahogy eddig is, a továbbiakban is szívesen válaszolok bármilyen hallgatói kérdésre, problémára, megkeresésre a valentakos@gmail.com címen.

Böszörményi Tamás , harmadéves teológushallgató vagyok, barátommal, Hozák Viktor, negyedéves teológushallgatóval együtt nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy egyetemi szenátor-jelöltekként a teológiai kar bizalmát élvezhetjük. Ha érdemesnek tartotok bennünket arra, hogy szavazataitokkal támogattok, szenátorként azon leszünk, hogy karunk lelkületét és értékeit képviseljük az egyetemi szenátusban. Ezek között a keretek között és persze a lehetőségeinkhez mérten szeretnénk intenzivebben részt venni az egyetemi életben. Emellett törekszünk majd arra is, hogy tanárainkkal tényleges jó viszonyt alakítsunk ki. Számunkra fontos, hogy ne elérhetetlen célokat hangoztassunk, hanem kis lépesekben, de céltudatosan haladjunk előre, ezzel építve közösségünket.


Egyetemes Méri Tamás: Bár még nem voltam tagja egyik akadémiai szenátusnak sem, több éve rendszeres “vendég” vagyok az üléseken, és dolgoztam szenátusi bizottság tagjaként is. Az Ákos által is említett dokumentumok ismeretét én is fontosnak tartom, sok esetben voltam kidolgozója a Hallgatói Önkormányzat módosító indítványainak e téren. 2009 júniusa dolgozom ezen kívül az Ösztöndíjbizottság tagjaként. Nagyon fontos, hogy egy összetartó, egymást jól megértő, jól kiegészítő csapat kerüljön a hallgatói oldal részéről a szenátusba. Ez talán a legfontosabb, mert tapasztalataim szerint az oktatók jelentős része fogékony a hallgató-ellenes sovinizmusra (én csak így nevezem, amikor csakazértis a hallgatói indítvány, érdek ellen érvel és szavaz valaki), és ha mi, hallgatók egymással vitatkozunk, akkor könnyűszerrel elbánnak velünk. Ezúttal is sikerült egy ilyen jó csapatot jelölni, amely méltóvá válhat a közösség bizalmára. Saját céljaimat e csapat keretében abban látom, hogy a HÖK illetékes alelnökeként főleg tanulmányi, kollégiumi és ösztöndíj-ügyekben készítsek indítványokat és fogadtassam el azokat a szenátusban. Jogalkotás során szerzett tapasztalataimat fel szeretném használni az egyetem egyéb dokumentumainak szerkesztésekor is.

Czibula Ádám: Az egyetemi HÖK elnökeként és az elmúlt két évben Kari- illetve Egyetemi Szenátus alelnökeként tevékenykedtem, így lehetőségem nyílt arra, hogy az egyetem valamennyi döntéshozó fórumán a diákok érdekeit érvényesíthessem, melyhez mindig a Küldöttgyűlés által mutatott irányvonal volt a mérvadó. Úgy gondolom a mögöttem álló tapasztalat hozzájárul ahhoz, hogy ezt a munkát folytathassam, hiszen mindnyájunk számára egy közös cél van. Ez pedig nem más, mint hogy a hallgatók számára minél előnyösebb és barátságosabb közeg legyen az egyetemünk. Éppen ezért mindig is a közösségi érdek volt számunkra az első. Ez a munka sok időt és energiát felemészt, de a diplománk színvonaláért végzett munka hosszú távon is meghozza a gyümölcsét. Az eredmények nem lennének ennyire látványosak (ösztöndíjak igazságosabbá tétele, fegyelmi szabályzat, környezetbarát/szelektív hulladékgyűjtés, készülő új tanulmányi szabályzat és kollégiumi szabályzat, hallgatói rendezvények, országos és nemzetközi hallgatói képviselet, stb.), ha ezt nem egy ügyes, megbízható csapattal együttműködve vittük volna véghez. A képviselet nagy felelősség, így mi azt komolyan is vesszük. Ezt bizonyítja az is, hogy a HÖK által delegált képviselők közel 100%-os arányban részt vettek minden szenátusi ülésen és egységesen tudtak fellépni hallgatói kérdésekben. Ami még mellettünk szól, hogy ismerjük a szabályzatokat, nehéz minket félrevezetni, ismerjük a kompetenciákat, így hatékonyan tudunk a diákok érdekeinek érvényt szerezni. Nem utolsó sorban pedig jó az együttműködésünk az egyetemi vezetéssel, az oktatókkal és a többi szenátorral, ami elengedhetetlen a kompromisszumok és hatékonyság esetében. Ez pedig egy hosszú és fáradalmas munka eredménye. Ezért fontos, hogy a csapat együtt tudjon továbbra is hatékonyan tevékenykedni. Ehhez kérnék bizalmat a kedves hallgatói közösségtől! Bármilyen problémával, kérdéssel bátran forduljatok hozzám a hokelnok@selyeuni.sk címen.


Gondolatolvasó A képek magukért beszélnek...


Beszámoló

Vigyázz, Kész, KEN!!! Egy elkeveredett élménybeszámoló ízlése szerint választhatott magának helyszínt. sütörtök reggelre egy várlátogatás volt betervezve. Sokáig úgy tűnt, hogy az eső és a hideg meghiúsítja terveinket, de az igazán elszánt hallgatóknak köszönhetően ez a program pont sem maradt el. Szerencsére sok egyetemista életéből elengedhetetlen a sport (nagyon helyes), nos róluk sem feledkeztünk meg. A Sportcsarnok tárt kapukkal várta a mozogni vágyókat. A karok vetélkedője a GTKs csapatnak köszönhetően a GTK-ok ingyen vehettek részt a szemeszterzáró bulin. Este hhoz, hogy ilyen jól éreztem magam, talán 18:00-19:00 egy intenzív fogyókúrán vettünk az is hozzájárult, hogy kivettem a részem a részt sokan, de nem a megszokott formában. A szervezésből is. A második programpont hasizmaink egy órán keresztül mozgásban létrejöttéhez, ugyanis nagyban hozzájárultam. voltak a sok nevetéstől, amit a Dumaszínház Ekkor vette kezdetét egy több, mint egy órás előadói okoztak nekünk. Majd ezek a hasizmok Salsa táncbemutató óra, ahol kubai eredetű, mind ellazultak az esti bulikon, ahol felléptek a látványos, elsöprő lendületű, ugyanakkor közkedvelt Undermind zenekar és az ismert könnyen elsajátítható táncokat próbálhattunk Vadfruttik és Zorral. Eszméletlen buli volt és ki. A levegő csak úgy izzott a Danubius így is gondoltam addig a percig, míg reggel 6kollégium nagy termében. A nap utolsó kor megszólalt az ébresztőórám azzal a programja szintén a Danubius kollégiumban indokkal, hogy irány a zsíros kenyér kenés és a kapott helyet-az egyik kedvenc tea főzés. Fél nyolcra volt meghirdetve a programpontom volt- a játékok éjszakája. serKENtő, ahol a hallgatók reggelit kaptak és Őszintén mondom, hogy sajnálhatja, aki egy kis bíztatást a délelőtti futáshoz. A Futás a kihagyta. Itt tényleg mindenki megtalálta, ami jövőért egy jelképes esemény, ami kifejezi, a szívéhez közel áll kezdve a hogy Komáromban magyar nyelven lehet gyermekkorunkból ismert Gazdálkodj Okosan tanulni egészen az óvodás kortól az egyetemig. társasjátéktól a ma közkedveltté vált pókerig. Ilyenkor együtt futnak az aprócska óvodások, A gyermek mindannyiunkban ott lakozik és ez alapiskolások a középiskolások és mi most megmutatkozott rendesen. A következő egyetemisták egyaránt. A futók a Sirály nap a ténylegesen első nap volt. Öt programon kollégiumtól indultak és a Klapka téren vehettünk részt. Reggeltől, kora délutánig a fejezték be az utukat, ahol megtörtént a TDK előadások követték egymást, ahol akár szépségverseny kiértékelése, hallhattunk néző, akár résztvevőként jelenhettünk meg, három rövid,de annál tartalmasabb beszédet a szerény véleményem szerint az utóbbi futókhoz majd mind kaptunk egy tányér finom izgalmasabb lehetett. Négy egymástól nagyon gulyást. Este pihenésképpen a RÉV-ben eltérő szekció indult a versenyen. Ezt követte felidézhettük a gólyatábor emlékeit, ahol egy előadás-maraton, majd az irodalom először vetítették le teljes egészében a szerelmeseinek kedvezett az este, mikor a Rév- Gólyatábor filmjét. ben egy író-olvasó találkozó keretén belül betekintést nyerhettünk Vida Gergely, Ennyi lett volna röviden a 6. KEN. felvidéki magyar író munkásságába. Éjjel ereszd el a hajam a megszokott két helyszínen a Révben és a Devilben, ki-ki a maga zenei

hatodik Imegrendezésre a

alkalommal került fergeteges KEN, vagyis Komáromi Egyetemi napok. Meg kell hagyni szuper volt. A rendezvény a nulladik nappal vette kezdetét. A mulatság első pontja a Guiness Rekord megdöntése volt, amikor is 81 ember tömörült be egy viszonylag kis helyiségbe (a Sirály kollégium egyik tanulószobájába, csakhogy mindenki el tudja képzelni) a rekord végül nem dőlt meg, de szórakozásnak nem volt egy utolsó program. dén

C

A

- Veronika


Reklรกm


rejtvénysziget Egy férfi elindul az irodájába, de ahhoz, hogy be is jusson oda, egy kóddal kell kinyitnia az ajtót. A csóka azonban elfelejtette az 5 számból álló kulcsot. De emlékszik valamire, ami alapján meg lehet azt fejteni: 1) az 5. és 3. szám együtt 14 2) 4. szám = 2. szám + 1 3) 1. szám = 2. szám duplája - 1 4) a 2. és 3. szám együtt 10 5) az öt szám együtt 30

1) 5 ház áll egymás mellett. Mindegyik más színű. 2) Minden házban lakik egy -egy személy. Más - más nemzetiségűek. 3) Minden háztulajdonos bizonyos italt iszik, bizonyos cigarettát szív, és bizonyos állatot tart. 4) Egyikük sem iszik ugyanolyan italt, szív ugyanolyan cigarettát, nem tart ugyanolyan állatot, mint bármelyik másik. - A brit a piros házban lakik. - A svéd kutyát tart. - A dán teát iszik. - A német Rothmann's cigarettát szív. - A norvég az első házban lakik. - A zöld ház tulajdonosa kávét iszik. - Aki Winfieldet szív, sört iszik. - A sárga ház lakója Dunhillt szív. - Aki Pall Mall cigarettát szív, madarat tart. - A középső ház tulajdonosa tejet iszik. - Aki Marlborot szív a macska gazdájának a szomszédja. - Akinek lova van, a mellett lakik, aki Dunhillt szív. - A norvég a kék ház mellett lakik.

- Aki Marlborot szív, annak a szomszédja vizet iszik. - A zöld ház a fehér ház mellett balra van. NOS! KIÉ A HAL?


Egyetemes

A 2010/2011-es akadémiai év harmonogramja Az akadémiai év ünnepélyes megnyitója: aulájában Az oktatás kezdete a téli szemeszterben: Téli szünidő:

2010.09.20. 10:00-kor az egyetem 2010.09.20. - 2010.12.18. 2010.12.20. - 2011.01.02.

Vizsgaidőszak a téli szemeszterben: A vizsgák elvégezhetőek legkésőbb: 2011.02.12.

2011.01.03. - 2011.02.05.

Oktatás a nyári szemeszterben: az alapképzés I. és II. évfolyama, valamint a mesterképzés I. évfolyama számára: 2011.02.14. - 2011.05.14. az alapképzés III. évfolyama számára: 2011.02.14. - 2011.04.30. a mesterképzés II. évfolyama számára: 2011.02.14. - 2011.04.02.

Vizsgaidőszak a nyári szemeszterben: az alapképzés I. és II. évfolyama, valamint a mesterképzés I. évfolyama számára: 2011.05.16. - 2011.06.29. az alapképzés III. évfolyama számára: 2011.05.02. - 2011.06.04. a mesterképzés II. évfolyama számára: 2011.04.04. - 2011.05.07. A záródolgozatok leadásának határideje (az alapképzés számára): 2011.05.13. Az államvizsga időpontja az alapképzés számára: 2011.06.13. - 2011.01.07. Az alapképzés diplomaosztója: 2011.07.04. - 2011.07.15. A diplomamunka leadásának határideje (a mesterképzés számára): 2011.04.29. Az államvizsga időpontja a mesterképzés számára: 2011.05.16. - 2011.06.10. A mesterképzés diplomaosztója: 2011.06.20. - 2011.06.26. Nyári szünet: Az államvizsga javítóterminusai:

2011.07.01. - 2011.08.31. 2011.08.22. - 2011.08.26.

Jelentkezési határidő: alapképzés (nappali és távutas képzés): mester- és doktori képzés (nappali és távutas képzés):

2011.03.31. 2011.06.30.

Felvételi eljárás: alapképzés (nappali és távutas képzés): mester - és doktori képzés (nappali és távutas képzés):

2011.06.20. - 2011.06.24 2011.08.22. - 2011.08.26.


Előzetes Interjú Litomerický Krisztiánnal a Kulturális és Sportbizottság elnökével.

Kiderítjük mi is az a SzinnyeiTéka és, hogy jól van-e így írva.

N y e r e m é n y j á t é k !

Megtudhatjuk, hogy az Erasmust eszik-e, vagy isszák és azt is, hogy miért érdemes rá jelentkezni.

Kiszámoljuk, hogy mennyibe is kerül a diplománk.

Strédl Terézia a hallgatói levelekre válaszol, addig küldjetek bátran problémákat.


xevf_1szam  

asz.sje@gmail.com föszerkesztö Lectori salutem! Reklám A válasz: Sajnos a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatunk elég szűkszavúan rendelkezik a D...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you