Page 43

tratuen erantzukizun zibil, penal eta diziplinazkoa arautzeaz gain (405-427. art.), Estatuak Justizia Administrazioaren jardunbide akastunaren ondorioz duen ondare-erantzukizuna ezarri da (292-297. art.). Bestalde, Konstituzio Auzitegiak printzipio hori bere gain hartu du, esaterako, uztailaren 17ko 128/1989 KAEn (kalte-ordaina errakuntza judizialarengatik) eta martxoaren 14ko 36/1984 KAEn (kalte-ordaina Justiziaren jardunbide akastunarengatik). Amaitzeko, esan behar da botere publikoen erantzukizunaren printzipio orokorrak duen salbuespen bakarra Erregeari dagokiola. Erregeak ez du inolako erantzukizunik bere egintzengatik, EKren 56.3 artikuluaren arabera. Erantzukizun hori egintza horiek berresten dituztenek dute (hau da, Gobernuko lehendakariak, ministroek edo, hala denean, Kongresuko lehendakariak), baina berrespen hori gabe, estatuburuaren egintzak ez dira baliozkoak. 9. Bibliografia Konstituzioaren hitzaurrea MORODO LEONCIO, R. eta LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, P. «Comentario al Preámbulo». In ALZAGA VILLAAMIL, O. (zuz.). Comentarios a la Constitución Española de 1978. Madril: Gorte Nagusiak / EDERSA, 1996, I. lib., 43-75. or. TAJADURA TEJADA, J. El Preámbulo constitucional. Granada: Comares, 1997.

Konstituzioaren atariko titulua LUCAS VERDÚ, P. «Comentario al Título Preliminar». In ALZAGA VILLAAMIL, O. (zuz.). Comentarios a la Constitución Española de 1978. Madril: Gorte Nagusiak / EDERSA, 1996, I. lib., 77-94. or. ZZ.AA. Jornadas de Estudio sobre el Título Preliminar de la Constitución. Madril: Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, 1988.

Espainia zuzenbideko estatu sozial eta demokratiko gisa definitzea eta antolamendu juridikoaren balio nagusiak CASCAJO CASTRO, J. L. «La voz Estado Social y Democrático de Derecho: materiales para un léxico constitucional español». Revista del Centro de Estudios Constitucionales. 1992, 112. zk. DÍAZ REVORIO, F. J. Valores superiores e interpretación constitucional, Madril: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997. 287

Konstituzio zuzenbidearen.indd 287

12/11/07 11:49:47

Profile for egunea

Doktrina - Konstituzio Zuzenbidea (2)  

Doktrina - Konstituzio Zuzenbidearen Santiliburua

Doktrina - Konstituzio Zuzenbidea (2)  

Doktrina - Konstituzio Zuzenbidearen Santiliburua

Profile for egunea