Page 20

TAOL TATB UEL ULO ZELO ZK

Apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituena. Toki Araubidearen arloko indarreko lege-xedapenen testu bategina, apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuak onetsia. Abuztuaren 25eko 11/1983 Lege Organikoa, Unibertsitatea Eraldatzekoa. Abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoa, Unibertsitateena. Martxoaren 26ko 2/1984 Lege Organikoa, Zuzenketa Eskubidea Arautzekoa. Azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoa, Zigor Kodeari buruzkoa.

20

Konstituzio zuzenbidearen.indd 20

12/11/07 11:49:02

Profile for egunea

Doktrina - Konstituzio Zuzenbidea (1)  

Doktrina - Konstituzio Zuzenbidearen Santiliburua

Doktrina - Konstituzio Zuzenbidea (1)  

Doktrina - Konstituzio Zuzenbidearen Santiliburua

Profile for egunea