Page 19

HDLO HELO HLO HSBLO IAEO KA KAA KAE KALO KOA KZ LANE LE LO LOGSE LPL OIBIELO PAHLO

PAL PKL PZL SALO SA SIKLO

Apirilaren 6ko 3/1981 Lege Organikoa, Herri Defendatzailearena. Uztailaren 3ko 8/1985 Lege Organikoa, Hezkuntzarako Eskubidea Arautzekoa. Maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa, Hezkuntzakoa. Otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoa, Herritarren Segurtasuna Babesteari buruzkoa. Abenduaren 28ko 85/1978 Legea, Indar Armatuetarako Errege Ordenantzena. Konstituzio Auzitegia. Konstituzio Auzitegiaren autoa. Konstituzio Auzitegiaren epaia. Urriaren 3ko 2/1979 Lege Organikoa, Konstituzio Auzitegiarena. Diputatuen Kongresuko Araudia, 1982ko otsailaren 10ekoa. 1889ko Kode Zibila. Lanaren Nazioarteko Erakundea. Martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege-dekretua, Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onetsi duena. Lege Organikoa. Urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoa, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrekoa. Apirilaren 7ko 2/1995 Legegintzako Errege Dekretua, Lan Prozedurari buruzko Legearen testu bategina onesten duena. Maiatzaren 5eko 1/1982 Lege Organikoa, Ohorerako, Norberaren eta Familiaren Intimitaterako eta Norberaren Irudirako Eskubideak Babestekoa. Prozesu Autonomikoa Harmonizatzeko Lege Organikoa. Konstituzioaren aurkakoa zela adierazi zen indarrean sartu aurretik, Gorteek testuaren aurka onetsitako konstituzio-aurkakotasun errekurtsoa ebatzi zuen Konstituzio Auzitegiaren abuztuaren 5eko epaia dela bide. Urriaren 14ko 12/1983 Legea, Prozesu Autonomikoari buruzkoa. Prozedura Kriminalaren Legea, 1882ko irailaren 14koa. Urtarrilaren 7ko 1/2000 Legea, Prozedura Zibilarena. Abuztuaren 2ko 11/1985 Lege Organikoa, Sindikatu Askatasunari buruzkoa. Senatuko Araudia, 1994ko maiatzaren 3koa. Martxoaren 13ko 2/1986 Lege Organikoa, Segurtasun Indar eta Kidegoei buruzkoa. 19

Konstituzio zuzenbidearen.indd 19

12/11/07 11:49:01

Profile for egunea

Doktrina - Konstituzio Zuzenbidea (1)  

Doktrina - Konstituzio Zuzenbidearen Santiliburua

Doktrina - Konstituzio Zuzenbidea (1)  

Doktrina - Konstituzio Zuzenbidearen Santiliburua

Profile for egunea