Page 16

1.1. EKren I. tituluko II. kapituluko eskubide eta askatasun guztien berme erkideak (EKren 53.1 art.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Berdintasun-printzipioaren eta EKren I. tituluko II. kapituluaren lehenengo ataleko oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen berme osagarriak (EKren 53.2 art.) . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. EKren I. tituluko III. kapituluko gizarte- eta ekonomia-politikaren printzipio artezkarien babesa (EKren 53.3 art.). . . . . . . . 2. 3. 4. 5. 6.

492 495 504

Oinarrizko eskubideen babesa Europako Kontseiluaren barruan. . . . Oinarrizko eskubideen babesa Europar Batasunaren barruan . . . . . . Oinarrizko eskubideen babesa Nazio Batuetan . . . . . . . . . . . . . . . . . Herri Defendatzailea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eskubideak eta askatasunak etetea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

505 512 517 520 526

6.1. Eskubide eta askatasunen mugatze eta etete orokorrak. . . . . . .

527

6.1.1. Alarma-egoera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.2. Salbuespen-egoera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.3. Setio-egoera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

528 529 533

6.2. Eskubideak eta askatasunak gizabanako jakin batzuentzat etetea

533

7. Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

537

Bigarren eta hirugarren zatiei buruzko bibliografia orokorra . . . . . . . .

543

Hiztegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

551

Euskara-Gaztelania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gaztelania-Euskara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

553 563

16

Konstituzio zuzenbidearen.indd 16

2/1/08 09:34:23

Profile for egunea

Doktrina - Konstituzio Zuzenbidea (1)  

Doktrina - Konstituzio Zuzenbidearen Santiliburua

Doktrina - Konstituzio Zuzenbidea (1)  

Doktrina - Konstituzio Zuzenbidearen Santiliburua

Profile for egunea