Page 13

11. ikasgaia: Konstituzioko eskubide eta eginbeharren teoria orokorra . . . .

291

1. Konstituzio-eskubideak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

291

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Kontzeptua, izaera juridikoa eta arauketa . . . . . . . . . . . . . . . . . Sailkapena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eragingarritasuna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titulartasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egikaritza-baldintzak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

291 293 295 297 298

1.5.1. Atzerritarrek konstituzio-eskubideak egikaritzea . . . . . 1.5.2. Estradizioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.3. Asilo-eskubidea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

299 302 303

1.6. Mugak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7. Interpretazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

305 307

2. Konstituzio-eginbeharrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

308

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Kontzeptua, izaera juridikoa eta arauketa . . . . . . . . . . . . . . . . . Eginbehar militarrak eta kontzientzia-objekzioa. . . . . . . . . . . . Tributu-eginbeharrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beste konstituzio-eginbehar batzuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

308 309 313 315

3. Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

316

12. ikasgaia: Berdintasun klausula orokorra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

321

1. Kontzeptua eta izaera juridikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Berdintasuna Legearen aurrean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Berdintasuna Legean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

321 323 324

3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Berdintasun materiala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konstituzioak onartzeko moduko bereizkuntza eta bereizkeria Ekintza positiboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bereizkeriaren susmopeko kategoriak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

324 325 327 332

4. Berdintasuna Legearen aplikazioan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Berdintasun-printzipioa partikularren artean proiektatzea . . . . . . . . . 6. Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

333 336 337

13. ikasgaia: Esparru pribatuko eskubide eta askatasunak . . . . . . . . . . . . . .

341

1. Bizitza eta osotasun fisiko nahiz moralerako eskubidea . . . . . . . . . .

341

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Bizitza-eskubidearen titulartasuna eta bizitzaren hasierako babesa Bizitzaren amaiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heriotza-zigorra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osotasun fisikorako nahiz psikikorako eskubidea eta tortura egiteko eta gizabidezkoak ez diren edo apalesgarriak diren zigor edo tratuak ezartzeko debekua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

341 344 345 346 13

Konstituzio zuzenbidearen.indd 13

2/1/08 09:34:23

Profile for egunea

Doktrina - Konstituzio Zuzenbidea (1)  

Doktrina - Konstituzio Zuzenbidearen Santiliburua

Doktrina - Konstituzio Zuzenbidea (1)  

Doktrina - Konstituzio Zuzenbidearen Santiliburua

Profile for egunea