Page 249

Zortzigarren gaia

LAN-KONTRATUA Laburpena: 1. Lan-kontratua: 1.1. Lan-kontratuaren kontzeptua; 1.2. Lan-kontratuaren eginkizunak; 1.3. Lan-kontratuaren osagaiak.—2. Lan-antolamendutik baztertutako lan-harremanak: 2.1. Industria-bazkidea, obra-betearazpena, zerbitzuen errentamendua; 2.2. Lan-antolamendutik esanbidez baztertutako lan-harremanak: 2.2.1. Administrazio publikoen funtzionarioak eta estatutudun pertsonala; 2.2.2. Nahitaezko prestazio pertsonalak; 2.2.3. Sozietateen kontseilari eta administratzaileak; 2.2.4. Lagun arteko lanak; 2.2.5. Senitarteko lanak; 2.2.6. Merkataritzako eragiketetako bitartekari autonomoak; 2.2.7. Administrazio-baimenen titular diren garraiolariak.— 3. Langileek kontratatzeko duten gaitasuna: 3.1. Kontratatzeko gaitasuna adinaren arabera; 3.2. Kontratatzeko gaitasuna naziotasunaren arabera; 3.3. Langileen askatasuna EBn barrena joan eta etortzeko.—4. Lan egiteko gaitasuna.—5. Lan-enpresaburua: 5.1. Enpresaburuaren kontzeptua lan-zuzenbidean; 5.2. Enpresaburua zehazteko arazoa; 5.3. Enpresa-taldeak edo sozietate-taldeak; 5.4. Enpresaburuaren erantzukizuna; 5.5. Enpresaburua zehazteak dakartzan arazoen ondore prozesal nagusiak.—6. Enpresa-jardueraren kontratazioa eta azpikontratazioa.—7. Langileak lagatzea: 7.1. Kontzeptua; 7.2. Ondoreak.—8. Aldi baterako lan-enpresak: 8.1. ABLEen eraketa eta horien gaineko kontrola; 8.2. Langileak lagatzeko kontratua; 8.3. ABLEekiko lan-harremanak; 8.4. Enpresa erabiltzailearekiko lan-harremanak.—9. Enpresa eskualdatzea.

1. LAN-KONTRATUA 1.1. Lan-kontratuaren kontzeptua Espainiako arautegian ez da esanbidez definitu lan-kontratua, baina horren definizioa ondoriozta daiteke LEren aplikazio-esparrua ikusita, hots, beraren 1.1 art. aintzat hartuta. Artikulu horren arabera, lan-kontratuaren bidez pertsona batek (langileak) bere gain hartzen du, modu borondatetsu batez, zerbitzu pertsonal eta ordainduak inorentzat emateko eginbeharra, beste pertsona baten (enpresaburuaren) antolaketa- eta zuzendaritza-esparruan. a) Lan-kontratua definitzen duten osagaiak Hortaz, lan-zuzenbidea ezaugarri jakin batzuk dituen lanaz arduratzen da, alegia, pertsonala, borondatezkoa, ordaindua izan eta, batez ere, mendeko eta inorentzat egindako lanaz:

Profile for egunea

Doktrina - Lan Zuzenbidea (1)  

Doktrina - Lan Zuzenbidea

Doktrina - Lan Zuzenbidea (1)  

Doktrina - Lan Zuzenbidea

Profile for egunea