Page 1

Kort om Bosnien

Hjælp en bosnier med at få en uddannelse

Admir Sôto afsluttede som den bedste i sin gymnasieklasse i hjembyen Konjic i Bosnien. Han er blevet optaget på universitet i Sarajevo, men hans familie er ude af stand til understøtte ham finansielt. Han skal studere skovbrug på fakultetet i Sarajevo. I Bosnien findes ingen SU, så forœldre eller andre støtter de studerende i studie-tiden. Han har bestået optagelsesprøven og er klar til at starte 1. oktober 2010. Hvis der altså er penge til det. Dette er en anmodning om at støtte Admir’s studier. For 1150 kr per måned, kan han få en universitetsuddannelse, inclusive universitetsafgift, bøger, kost og logi. Jeg forestiller mig, at man bidrager med 50 eller 100 kr./måned, men større beløb og donationer er velkomne.

MVH Egon Madsen

Bosnien er et fantastisk land med smuk natur, lækker mad og mange traditioner. Efter krigen på Balkan i 1990erne er Bosnien aldrig rigtig kommet med. Bosnien befinder sig uden for EU, og selv om de fleste gerne vil arbejde og skabe et bedre samfund, går det dårligt. Efter starten på finanskrisen er arbejdsløsheden i Bosnien steget til over 50 procent. Mange familier er tvunget til at leve 8-10 personer af en enkelt løn. Heldigvis er landet frodigt, og man kan holde sig i live ved hjælp af en god køkkenhave, men penge til andet en dagen og vejen er der ikke. Jeg har en ven, som aldrig fyldte mere end 5 liter benzin på sin gamle brugte bil, fordi det var for dyrt. Skove og skovbrug i Bosnien. Cirka 50 % af Bosnien er dækket af skov. De fleste skove er offentlig ejendom og godt administrerede. I mange områder af Bosnien er skov og trœindustri blandt de vigtigste arbejdsgivere. Uanset med hvilket formål skovene forvaltes i fremtiden, vil de kunne tilbyde gode karriere muligheder. Hvis Admir gennemfører studiet, er han nærmest sikker på at få et arbejde.


Praktiske detaljer

Brev fra Admir:

Det får du. Du bidrager til at en bosnier, som ellers ikke ville have været i stand til det, får en universitetsuddannelse. Med uddannelsen kan han få et job og forsørge sin familie.

Kœre Alle

Derudover vil du jævnlig høre nyt fra Bosnien. Admir vil skrive på sin sin Facebookprofil om nyheder fra Bosnien og lidt om dagliglivet i Sarajevo. Hver måned vil du få en mail fra Admir.

Jeg hedder Admir Sôto. Jeg er 18 år gammel og har afsluttet gymnasiet i år. Jeg bor I Konjic ( Bosnien og Hercegovina) sammen med mine forœldre, min bror og min søster. Jeg kan godt lide sport og tilbringer meget af min fritid med at spille fodbold og volleybold. Jeg er også aktiv i skolens teaterklub.

I sommeren 2012 vil vi arrangere en tur til Bosnien, hvor Admir vil vise rundt. Alle bidragsydere bliver inviteret med, men du skal selv betale for turen. Vi prøver at gøre det til en god pris.

Indbetalinger kan sker til: Bank: Vestjysk Bank, Vestergade 1, DK-7500 Holstebro Kontonr 7600 1396118 Karen Magrethe Madsen administrerer kontoen. Hvert kvartal vil jeg sende en mail med et lille regnskab fra stipendiet. De 1150 kr. per måned bliver brugt til stipendier, bolig, mad og andre fornødenheder. Hvis der er ekstra penge vil de blive brugt til indkøb af en bœrbar computer og til sprogkurser til Admir. Jeg håber, I vil støtte projektet. Mange hilsner Egon Madsen Egon_mad@yahoo.dk, Mobil +41 79 70 02 798

Min far var I koncentrationslejr under krigen. Han blev tortureret og mange troede ikke ,at han ville overleve, men gud være lovet overlevede han. For et par år siden fik han et hjerneanfald. Siden da er hans højre arm og højre ben delvist lammet, og han har afasi. Min mor er hjemmegående. Hun er en tapper kvinde, der har gået meget igennem. Min œldre bror er arbejdsløs, mens min søster har et arbejde. Min oldemor bor hos os. Hun er 78 år og dement. Vi bor til leje, Det eneste regelmœssige indtœgt i huset er min far’s pension og min søster’s løn. Jeg vil gerne på universitet, hvilket også er mine forœldres ønske, men jeg ved, at de ikke har penge nok til at understøtte mig. Jeg vil gerne studere skovbrug. Med dette brev håber jeg, at du vil bidrage til mine studier. Jeg ser frem til at høre fra jer. Du kan følge mig på Facebook ved at søge efter mig på mailadressen admir.soto@gmail.com . De bedste hilsner Admir Sôto, Celebici, Bosnien

Admir Studie Hjaelp  

studiehjaepl til Admir Soto

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you