Page 1

URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


SARRERA

URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 -INTRODUCCIÓN BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net

Hona hemen Urretxindorra Ikastolak 2009-2010 ikasturterako prestatu duen gida eraberritua. Erabilgarriagoa izateko asmoz, egutegi formatoan aurkezten dizuegu. Zuen gustokoa eta lagungarria izango zaizuelakoan, jaso ezazue gure agurrik zintzoena.

He aquí la guía renovada que Urretxindorra Ikastola ha preparado para el curso 20092010. Con el objetivo de que sea mas práctica, el nuevo diseño es en forma de calendario. Deseando os sea útil y de vuestro agrado, recibid un cordial saludo.

ESTRATEGIA / ESTRATEGIA XEDEA (Zer gara? Zeintzuk dira gure nortasun ezaugarriak?) Urretxindorra ikastola Bilboko San Adrian auzoan dago kokatuta, hiritarra beraz. 1973. urtean sortua eta 0-18 urte bitarteko ikasleei zuzendua. Erakunde bezala aberasteko helbururik ez duen gurasoen hezkuntza kooperatiba da, eta ikastolen Elkartearen barruan dago. Identitateari begira erakunde euskalduna, euskaltzalea, eleanitza eta integrala da, beti ere etengabeko trebakuntzan oinarritua. Kudeaketari dagokionez, kide guztien inplikazioa sustatzen du, barruko organoetan parte hartzea eta kanpoko erakundeekin elkarlana bermatuz. MISIÓN (¿Qué somos? ¿Cuáles son nuestras señas de identidad?) La Ikastola Urretxindorra está situada en el barrio Bilbaino de San Adrián. Fue creada en 1973 y acoge a alumn@s de 0 a 18 años. Es una cooperativa de enseñanza de padres/madres, sin ánimo de lucro, integrada en Ikastolen Elkartea. En cuanto a su identidad es una organización euskaldun, euskaltzale, plurilingüe, integral y siempre en continua renovación. Potencia la implicación de todos sus miembros, garantizando la participación de los mismos en sus órganos de gestión internos y la colaboración con otras organizaciones e instituciones.

BALOREAK Euskalduna eta euskaltzalea. Eleanitza. Demokratikoa, partehartzailea eta kontsentsuzalea. Irekia, integratzailea eta anizduna (ideia, balore, portaera sozial, politiko eta erlijioso guztiekiko adeitsua da). Giza-baloreetan jantzia: elkartasuna, errespetua, edukazioa, tolerantzia, osasuna eta higienea, eta ingurugiro sozial, natural eta historikoarekiko konprometitua. Sormena, lankidetza, jarrera kritikoa eta esfortzu pertsonalaren sustatzailea. Aisialdirako joera anizduna.

IKUSMIRA (Zer izan nahi dugu? Zeintzuk dira gure erronka nagusiak?) Urretxindorra ikastolak erreferente bat izan nahi du Bilbon honako esparru hauetan:

• • • • • • • •

Euskara eta euskal kulturaren garapenean. Ikasleen formazio integralean. Berrikuntzetan. Ikasleen orientazioaren esparruan. Langileriaren etengabeko formazioan. Ikastolaren etorkizuna bermatzen. Ikastolako partaide guztien partehartzean eta asebetetzean. Kanpoko proiekzioan.

VALORES Euskaldun y euskaltzale. Plurilingüe. Democrática, participativa y con espíritu de consenso. Abierta, integradora y plural (respetuosa con la diversidad de ideas, valores, comportamientos sociales, políticos y religiosos). Transmisora de valores humanos: solidaridad, respeto, educación, tolerancia, salud e higiene, y comprometida con la historia y el entorno social y natural. Impulsora de la creatividad, cooperación, actitud crítica y esfuerzo personal. Propulsora de diversas actividades para el tiempo libre.

VISIÓN (¿Qué queremos ser? ¿Cuáles son nuestros grandes retos?) La Ikastola Urretxindorra quiere ser un referente en Bilbao en los siguientes ámbitos.

• • • • • • • •

El desarrollo del euskara y la cultura vasca. La formación integral de sus alumn@s. La innovación. La orientación a l@s alumn@s. La formación continua de sus emplead@s. En garantizar el futuro de la Ikastola. La participación y satisfacción de todos los miembros pertenecientes a la Ikastola. La proyección exterior.

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net

INKESTEN EMAITZAK (azken lau urteotako tendentzia) / RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA ZERBITZUA / servicio enseñanza-aprendizaje

FUNTZIONAMENDU OROKORRA / funcionamiento general

GARRAIO ZERBITZUA / servicio de autobús

10,00

10,00

10,00

8,00

8,00

8,00

6,00

6,00

6,00

4,00

4,00

4,00

2,00

2,00

2,00

0,00

0,00 2006

2007

2008

0,00 2006

2009

JANTOKI ZERBITZUA / servicio de comedor

2007

2008

2009

2006

10,00

10,00

10,00

8,00

8,00

8,00

6,00

6,00

6,00

4,00

4,00

4,00

2,00

2,00

2,00

2007

2008

2009

2008

2009

0,00

0,00

2006

2007

IKASTOLA-FAMILIA ARTEKO KOMUNIKAZIOA ETA ARRETA ZUZENA / la atención directa y la comunicación entre la ikastola-familias

IKASTOLAREN DEKLARAZIO PROGRAMATIKOAK / declaración programática de la ikastola

0,00

(tendencia de los últimos cuatro años)

2006

2007

2008

2006

2009

2007

2008

2009

IKASLEENTZAKO ZERBITZU MEDIKUA / servicio médico para l@s alumn@s

GURASOEN PARTE HARTZEA / participación de padres y madres 10,00

10,00 8,00

8,00 6,00

6,00

4,00

4,00

2,00

2,00

0,00

0,00

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net GOIZEKO ORDUTEGIAK HORARIOS DE MAÑANA (9tik 25ra - del 9 al 25) HH-LH / INFANTIL y PRIMARIA

ASTELEHENA

ASTEARTEA

09:00–12:30 etxekoak / casa 09:00-14:30 jantokikoak / comedor

7

ASTEAZKENA

OSTIRALA

LARUNBATA

IGANDEA

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

DBH 1 eta 2 / 1º Y 2º de E.S.O. 09:00–13:30 etxekoak / casa

OSTEGUNA

GOIZEZ BAKARRIK SOLO MAÑANA

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

JORNADA OSOA JORNADA COMPLETA

HH 0, 1, 2 ETA LH 6 BILERA / REUNIION

HH 3 BILERA / REUNIION

09:00-14:30 jantokikoak / comedor DBH 3 eta 4 eta BATXI/ 3º Y 4º de E.S.O. y BACHILLER 09:00–14:00 etxekoak / casa 09:00-14:30 jantokikoak / comedor

DATA

GERTAKARIA

TALDEA

BESTELAKOAK

JANTOKI ZERBITZUA BAI

IRAILAREN 3a / 3 de septiembre

Ikasturte hasiera / comienzo de curso

HH 0, 1 eta 2 (haurtzaindegikoak / servicio de guardería)

ADAPTAZIO PROZESUA / proceso de adaptación

SERVICIO COMEDOR SI

IRAILAREN 9a / 9 de septiembre

Ikasturte hasiera (goizez bakarrik) / comienzo de curso (solo mañana)

Beste guztiak / el resto

ARRATSALDEKO ZERBITZU ASISTENTZIALIK EZ / no hay servicio asistencial por la tarde

IRAILAREN 28a / 28 de septiembre

Jornada osoa / jornada completa

Talde guztiak / todos los grupos

IRAILAREN 29a / 29 de septiembre

Ikasturte hasierako bilera / reunión de comienzo de curso

HH0, HH1, HH2 eta LH6 / 0, 1 Y 2 de Arratsaldeko 17:00etan / a las 17 Ed. Infantil y 6º de Primaria horas

IRAILAREN 30a / 30 de septiembre

Ikasturte hasierako bilera / reunión de comienzo de curso

HH 3 / 3º de H.H.

AUTOBUSA 14:30etan AUTOBUS a las 14:30

BAI SI

Arratsaldeko 17:00etan / a las 17 horas

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net ORDUTEGIAK - HORARIOS HAUR HEZKUNTZA / E.I. 0 – 1 URTEKO GELAK ETA 2 URTEKO GELAKO HAURTZAINDEGI ZERBITZUA / AULAS DE 0-1 AÑOS Y

ASTELEHENA

ASTEARTEA

ASTEAZKENA

OSTEGUNA

2, 3, 4 ETA 5 URTEKO GELAK / AULAS DE 2, 3, 4 Y 5

IGANDEA

3

KILOMETROAK ‘09

9

10

11

16

17

OINEZ ‘09

25

HH 4 ETA BATXI 2 BILERA / REUNIION

07:30 - 18:30

(10 hilabete: Gabonak, Aste Santua, zubiak eta uztailan EZ. Egun erdiko ordutegian bakarrik goizez) (10 meses: Navidad, Semana Santa, puentes y julio NO. En horario de media jornada solo por la mañana)

LARUNBATA

2

1

LOS DEL SERVICIO DE GUARDERIA DE 2 AÑOS.

2 URTEKO GELAKO ASISTENTZIALA / SERVICIO ASISTENCIAL DE 2 AÑOS 07:30 - 18:30

OSTIRALA

5

6

7

8

HH 5, LH 2 ETA DBH 4 BILERA / REUNIION

LH 1 ETA DBH 3 BILERA / REUNIION

LH 3 BILERA / REUNIION

13

14

15

LH 4 ETA BATXI 1 BILERA / REUNIION

LH 5 BILERA / REUNIION

DBH 1 ETA 2 BILERA / REUNIION

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

12

AÑOS 09:00 - 12:15 14:30 - 16:30 LEHEN HEZKUNTZA / E.P. 09:00 - 12:30 14:30 - 16:30 DBH / E.S.O. 1 eta 2 / 1º Y 2º 09:00 - 13:30 14:30 - 16:30 3 eta 4 / 3º Y 4º 09:00 - 14:30 15:30 - 16:30 BATXI/ BACHILLER 09:00 - 15:30 08:00 - 15:30 (OSTEGUNETAN/JUEVES)

DATA URRIAREN 1a / 1 de octubre URRIAREN 6a / 6 de octubre URRIAREN 7a / 7 de octubre

GERTAKARIA

Ikasturte hasierako bilera / reunión de comienzo de curso

TALDEA

BESTELAKOAK

HH 4 eta BATXI 2 / 4º de H.H. y 2º Bachiller

ARRATSALDEKO 17:00etan /

HH5, LH 2 eta DBH4 / 5º de H.H., 2º Primaria y 4º E.S.O.

a las 17 h

LH1 eta DBH3 / 1º de L.H. y 3º de E.S.O.

URRIAREN 8a / 8 de octubre

LH 3 / 3º de L.H.

URRIAREN 13a / 13 de octubre

LH 4 eta BATXI 1 / 4º de L.H. y 1º de Bachiller

URRIAREN 14a / 14 de octubre

LH 5 / 5º de L.H.

URRIAREN 15a / 15 de octubre

DBH 1 eta 2 / 1º Y 2º de E.S.O.

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net EUSKARAZ BIZI Euskaraz Bizi proiektuaren helburua euskararen erabilpena bultzatzea da, ez bakarrik eskolajardueretan, baizik eta bizitzaren egoera guztietan ere. Argitxo iratxo magikoaren laguntzarekin umeen motibazioa lantzen da, pertsonaia ezin hobea delarik ezarritako helburuak lortzeko.

ASTELEHENA

ASTEARTEA

ASTEAZKENA

OSTEGUNA

OSTIRALA

LARUNBATA

IGANDEA

1 3

2

4

5

6

7

8

12

13

14

15

AZTERKETAK EXAMENES

AZTERKETAK EXAMENES

21

22

28

29

GURASO EGUNA DÍA PADRES / MADRES

El objetivo del proyecto Euskaraz Bizi consiste en promover el uso del euskara no sólo actividades escolares, en las sino también en todas las facetas de la vida cotidiana. Se trabaja la motivación de l@s niñ@s con la ayuda del duende mágico Argitxo, quien ha demostrado ser un personaje fundamental para la consecución de los objetivos propuestos.

9

10

11

16

17

18

19

20

AZTERKETAK EXAMENES

AZTERKETAK EXAMENES

AZTERKETAK EXAMENES

AZTERKETAK EXAMENES

AZTERKETAK EXAMENES

23

24

25

26

27

AZTERKETAK EXAMENES

AZTERKETAK EXAMENES

DATA AZAROAREN 23a / 23 de noviembre

GERTAKARIA JAI EGUNA / día festivo: IRAKASLEAREN EGUNA / día del profesor/a

TALDEA

BESTELAKOAK

DENAK HH 0, 1 ETA 2 (HAURTZAINDEGI ZERBITZUA) IZAN EZIK / todos excepto HH 0, 1 Y 2 (servicio de guardería)

AZAROAREN 12, 13, 16 eta 17 / 12, AZTERKETAK / exámenes 13, 16 y 17 de noviembre

BATXI 1 eta 2 / 1º y 2ºde Bachiller

AZAROAREN 18, 19, 20, 24 eta 25 / 18, 19, 20, 24 y 25 de noviembre

DBH 1, 2, 3 eta 4 / 1º, 2º, 3º Y 4º de DBH 1. EBALUAZIOA / 1ª EBALUAE.S.O. CION E.S.O.

AZTERKETAK / exámenes

BAXTI 1. EBALUAZIOA / 1ª EBALUACION BACHILLER

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net URTXINTXA PROIEKTUA Haurra bere osotasunean hartzen duen proiektua da: gaitasunen garapenean oinarriturik dago, ikaskuntza esanguratsua hartzen du kontuan, aniztasuna errespetatzen da, balio eta jarrerei garrantzi handia ematen... Euskal Herri osorako egina da: jatorriz euskaldun nahiz erdaldun diren haurrak euskaraz hazteko proposamena da.

Es un proyecto que tiene en cuenta al alumn@ en su integridad: está basado en el desarrollo de las capacidades, toma en cuenta el aprendizaje significativo, respeta la pluralidad, da gran importancia a los valores y actitudes... Ha sido creado para toda Euskal Herria; es una propuesta tanto para niñ@s euskaldunes como erdaldunes, cuyo fin es que se desarrollen en euskara.

ASTELEHENA

ASTEARTEA

ASTEAZKENA

1

OSTEGUNA

2

OSTIRALA

3

LARUNBATA

IGANDEA

4

5

6

11

12

13

EUSKARAREN EGUNA

7

8

9

10 GURASO EGUNA DÍA PADRES / MADRES

14

15

16

17

18

19

20

21

GOIZEZ BAKARRIK SOLO MAÑANA

23

24

25

26

27

HH 1.ZIKLOA ZABALIK OLENTZERO

1er CICLO HH ABIERTO

29

30

28 HH 1.ZIKLOA ZABALIK 1er CICLO HH ABIERTO

31

HH 1.ZIKLOA ZABALIK HH 1.ZIKLOA ZABALIK 1er CICLO HH ABIERTO

DATA

1er CICLO HH ABIERTO

GERTAKARIA

TALDEA

ABENDUAREN 7-8a / 7-8 de diciembre

JAI EGUNA / día festivo

DENAK / todos

ABENDUAREN 22a / 22 de diciembre

KLASE AZKEN EGUNA (Goizez bakarrik) / Ultimo día de clase

DENAK HH 0, 1 ETA 2 (HAURTZAINDEGI ZERBITZUA) IZAN EZIK / todos excepto HH 0, 1 Y 2 (servicio de guardería)

(Solo por la mañana) ABENDUAREN 23tik URTARRILAREN 10erarte / del 23 de diciembre al 10 de enero

GABONETAKO OPORRAK / vacaciones de navidad

ABENDUAREN 23, 28, 29 eta HH 1.ZIKLOA ZABALIK / 1er 30 / 23, 28, 29 y 30 de diciembre ciclo de HH abierto

BESTELAKOAK

ARRATSALDEKO ZERBITZU ASISTENTZIALIK EZ / no hay servicio asistencial por la tarde

DENAK HH 0, 1 ETA 2 (HAURTZAINDEGI ZERBITZUA) IZAN EZIK / todos excepto HH 0, 1 Y 2 (servicio de guardería) HH 0, 1 ETA 2 (HAURTZAINDEGI ZERBITZUA) / HH 0, 1 Y 2 (servicio de guardería)

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net TXANELA PROIEKTUA Ikastolen Elkarteak sortutako proiektu honek Urtxintxaren ildo beretik jarraitzen du, hau da, arloen globalizazioan oinarriturik, euskara, ingurumena, plastika, baloreen lanketa, musika... batera lantzen ditu. Este proyecto continúa con la misma línea que el Proyecto Urtxintxa, esto es, basándose en la globalización de las áreas, se trabajan conjuntamente euskara, conocimiento del medio, plástica, música, valores humanos....

EUSKARA MURGILKETA eta FIE Irailaren lehenengo hamabostaldian, LHn egiten diren hizkuntza proiektuak dira. Hauetan euskara zein ingelesa era trinkoan lantzen dira. Son proyectos lingüísticos en los que se trabaja de forma intensiva el inglés y el euskara en Educación Primaria durante la primera quincena de septiembre. LH 3 Primaria: Euskara

ASTELEHENA

ASTEARTEA

ASTEAZKENA

OSTEGUNA

6

OSTIRALA

LARUNBATA

IGANDEA

1

2

3

7

8

9

10

4

5

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

11

12

14

15

16

17

13

GURASO EGUNA DÍA PADRES / MADRES

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

DATA

GERTAKARIA

TALDEA

URTARRILAREN 4, 5, 7, eta 8 / 4, 5, 7 y 8 de enero

HH 1.ZIKLOA ZABALIK / 1er ciclo de HH 0, 1 ETA 2 (HAURTZAINDEGI HH abierto ZERBITZUA) / HH 0, 1 Y 2 (servicio de guardería)

URTARRILAREN 14a / 14 de enero

GURASO EGUNA / día de padres/ madres

BESTELAKOAK

HAUR HEZKUNTZA eta LEHEN HEZKUNTZA / educación infantil y primaria

LH 5 Primaria: Ingelesa

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net

OSTADAR

Ostadar Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza etapako curriculumaren kudeaketarako diseinaturiko proiektua da. Urtxintxa eta Txanela proiektuei ematen die jarraipena eta euskararen erabilera sustatzea du helburu.

El Proyecto Ostadar está diseñado para ser integrado en el currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Da continuidad a los proyectos Urtxintxa y Txanela, teniendo como objetivo la utilización y potenciación del euskara.

ASTELEHENA

ASTEARTEA

1

ASTEAZKENA

2

OSTEGUNA

3

OSTIRALA

LARUNBATA

AZTERKETAK EXAMENES

5

eta

AZTERKETAK EXAMENES

IGANDEA

6

7

13

14

AGATE DEUNA

8

9

AZTERKETAK EXAMENES

AZTERKETAK EXAMENES

10

11

GOIZEZ BAKARRIK SOLO MAÑANA

GURASO EGUNA DÍA PADRES / MADRES INAUTERIAK

15

16

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

22

23

DATA

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

GERTAKARIA

TALDEA

BESTELAKOAK

OTSAILAREN 4, 5, 8 eta 9 / 4, 5, 8 y AZTERKETAK / exámenes 9 de febrero

BATXI 1 eta 2 / 1º y 2ºde Bachiller

BAXTI 2. EBALUAZIOA / 2ª EBALUACION BACHILLER

OTSAILAREN 12a / 12 de febrero

DENAK HH 0, 1 ETA 2 (HAURTZAINDEGI ZERBITZUA) IZAN EZIK / todos excepto HH 0, 1 Y 2 (servicio de guardería)

ARRATSALDEKO ZERBITZU ASISTENTZIALIK EZ / no hay servicio asistencial por la tarde

INAUTERI JAIA (Goizez bakarrik) / fiesta de carnaval (Solo por la

mañana) OTSAILAREN 15 eta 16 / 15 y 16 de febrero

JAI EGUNAK / días festivos: INAUTERIAK/ carnavales

DENAK HH 0, 1 ETA 2 (HAURTZAINDEGI ZERBITZUA) IZAN EZIK / todos excepto HH 0, 1 Y 2 (servicio de guardería)

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net ELEANITZ Eleanitz Proiektua gure ikastolan lantzen diren hizkuntza guztien planteamendu bateratzailea da. Proiektu honek ingelesaren irakaskuntza goiztiarra bideratzen du. Egoera komunikatiboetan oinarriturik, ahozko zein idatzizko hizkuntza formalera gerturatzen da. Gure ikastolan proiektua bere osotasunean garatzen dugu, HH4tik – DBH4ra, azken bi mailetan, hau da, DBH 3. eta 4.ean, Gizarte arloa ingelesez ematen delarik. Frantsesez ere metodologia berdina erabiltzen da DBH 1. eta 2. mailetan. El Proyecto Eleanitz es un planteamiento integrador de todas las lenguas que se imparten en nuestra Ikastola. Este proyecto posibilita el aprendizaje temprano del inglés. Basándose en un método comunicativo, paulatinamente se consigue que el/la alumn@ sea capaz de comunicarse tanto a nivel oral como escrito. Este proyecto se desarrolla en su totalidad, es decir, desde los 4 años hasta 4º de la ESO, impartiéndose los dos últimos cursos, 3º y 4º de la E.S.O., la asignatura de Gizarte en inglés. En 1º y 2º de la E.S.O. se utiliza la misma metodología en francés.

ASTELEHENA

ASTEARTEA

1

2

ASTEAZKENA

OSTEGUNA

OSTIRALA

LARUNBATA

3

4

5

AZTERKETAK EXAMENES

AZTERKETAK EXAMENES

AZTERKETAK EXAMENES

10

11

IGANDEA

6

7

12

13

14

8

9

AZTERKETAK EXAMENES

AZTERKETAK EXAMENES

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

GURASO EGUNA DÍA PADRES / MADRES

GOIZEZ BAKARRIK SOLO MAÑANA

29

30

31

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

DATA

GERTAKARIA

TALDEA

BESTELAKOAK

MARTXOAREN 3, 4, 5, 8 eta 9 / 3, 4, 5, 8 y 9 de noviembre

AZTERKETAK / exámenes

DBH 1, 2, 3 eta 4 / 1º, 2º, 3º Y 4º de DBH 2. EBALUAZIOA / 2ª EBALUAE.S.O. CION E.S.O.

MARTXOAREN 19 / 19 de marzo

JAI EGUNAK / días festivos

DENAK / todos

MARTXOAREN 29tik APIRILAREN 11rarte / del 29 de marzo al 11 de abril

ASTE SANTUKO OPORRAK / vacaciones de Semana Santa

DENAK HH 0, 1 ETA 2 (HAURTZAINDEGI ZERBITZUA) IZAN EZIK / todos excepto HH 0, 1 Y 2 (servicio de guardería)

MARTXOAREN 29, 30 eta 31 / 29, 30, y 31 de abril

HH 1.ZIKLOA ZABALIK / 1er ciclo de HH abierto

HH 0, 1 ETA 2 (HAURTZAINDEGI ZERBITZUA) / HH 0, 1 Y 2 (servicio de guardería)

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net

IKT (informazio eta komunikaziorako teknologia) Ikasle guztiek baliabide teknologikoak ezagutzeko eta erabiltzeko aukera dute, gaur egungo gizarteak eskatzen dituen beharretara egokitzeko. Era berean, irakaskuntza-ikaskuntzako prozesuan, orokorrean, aukera handiak eskaintzen dituzten tresna hauek gero eta gehiago erabiltzea da gure erronka. Aurten, Lehen Hezkuntzako 3. zikloan (5. eta 6. mailan) ziklo honi dagozkion arloetan IKT konpetentziak landuko dituzte. Horretarako beharrezkoak diren baliabideekin hornituko dira gelak. Tod@s nuestr@s alumn@s tienen la posibilidad de conocer y utilizar los diferentes recursos tecnológicos, para adaptarse a las nuevas necesidades que la sociedad actual nos va imponiendo. Así mismo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje es una herramienta que ofrece grandes posibilidades, por lo tanto su mayor utilización en las aulas es uno de nuestros grandes objetivos. Durante este curso, los alumnos del 3º ciclo de primaria (5º y 6º cursos) van a ir adquiriendo las competencias referentes a las tecnologías de la información y comunicación en las áreas correspondientes a este ciclo. Para ello se dotara a las aulas de los recursos necesarios.

ASTELEHENA

ASTEARTEA

5

ASTEAZKENA

OSTEGUNA

OSTIRALA

LARUNBATA

IGANDEA

1

2

3

4

10

11

6

7

8

9

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

GURASO EGUNA DÍA PADRES / MADRES

26

27

DATA

28 GERTAKARIA

29

30 TALDEA

APIRILAREN 6, 7, 8, eta 9 / 6, 7, 8 y 9 de abril

HH 1.ZIKLOA ZABALIK / 1er ciclo de HH 0, 1 ETA 2 (HAURTZAINDEGI HH abierto ZERBITZUA) / HH 0, 1 Y 2 (servicio de guardería)

APIRILAREN 22a / 22 de abril

GURASO EGUNA / día de padres/ madres

BESTELAKOAK

HAUR HEZKUNTZA eta LEHEN HEZKUNTZA / educación infantil y primaria

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net KALITATEZKO GESTIOA Urretxindorra Ikastolak EKKS ereduan oinarrituta gauzatu nahi du bere kudeaketa. Gestio eredu honek erabiltzaileen eta beste erakunde laguntzaileen nahiak eta espektatibak hartzen ditu kudeaketaren oinarri. Horregatik hauen iritziak eta balorazioak jaso, iradokizunak bildu eta elkarlana bultzatzen ditu. Sistema honek aldi oro egingo diren berraztertzeak eta plangintzak bultzatzen ditu. Ikastolak bere Xedean eta Ikusmiran oinarrituta egingo ditu plangintza hauek eta beraietan zehaztuko dira lortu nahi dituen helburu garrantzitsuenak. La Ikastola quiere basar su gestión en el modelo de calidad EFQM. Este sistema se basa en las necesidades y expectativas de los usuarios así como en sus instituciones aliadas. Por ello recoge sus opiniones y valoraciones así como las sugerencias y promueve el trabajo en común con estos grupos de interés. Así mismo, promueve revisiones y planificaciones periódicas que se basan en la Misión y Visión de la Ikastola. Allí se definen y temporalizan los objetivos más importantes que se convierten en los objetivos de todos y cada uno de los miembros.

ASTELEHENA

ASTEARTEA

3

4 11

10

ASTEAZKENA

OSTEGUNA

OSTIRALA

LARUNBATA

IGANDEA

1

2

5

6

7

8

9

12

GURASO EGUNA DÍA PADRES / MADRES eta AZTERKETAK EXAMENES

14

15

16

AZTERKETAK EXAMENES

19

20

21

22

23

29

30

17

18

AZTERKETAK EXAMENES

AZTERKETAK EXAMENES

24

25

26

27

28

AZTERKETAK EXAMENES

AZTERKETAK EXAMENES

AZTERKETAK EXAMENES

AZTERKETAK EXAMENES

AZTERKETAK EXAMENES

31 DATA MAIATZAREN 13, 14, 17 eta 18 / 13, 14, 17 y 18 de mayo

GERTAKARIA AZTERKETAK / exámenes

TALDEA BATXI 1 / 1º de Bachiller

BESTELAKOAK 3. EBALUAZIOA / 3ª EBALUACION

BATXI 2 / 2º de Bachiller MAIATZAREN 24, 25, 26, 27 eta 28 / 24, 25, 26, 27 eta 28 de mayo

AZTERKETAK / exámenes

BATXI 1 / 1º de Bachiller

LEHENENGO DEIALDIKO FINALAK / finales 1ªconvocatoria

BATXI 2 / 2º de Bachiller NOTAK / notas: EKAINAK 2 JUNIO GURASOAK/padres: EKAINAK 8 JUNIO

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net AZTERKETA FINALAK (EXAMENES FINALES)

BATXI 1-1ºBACHILLER

ASTELEHENA

ASTEARTEA

ASTEAZKENA

OSTEGUNA

OSTIRALA

LARUNBATA

IGANDEA

BIGARREN DEIALDIA

1

2ªconvocatoria

2

3

4

5

6

12

13

19

20

26

27

GURASO EGUNA DÍA PADRES / MADRES

EKAINAK 17, 18, 21 eta 22

17, 18, 21 y 22 de junio

7

8

GOIZEZ BAKARRIK SOLO MAÑANA

9

10

11

AZTERKETAK EXAMENES

AZTERKETAK EXAMENES

AZTERKETAK EXAMENES

16

17

18

AZTERKETAK EXAMENES

AZTERKETAK EXAMENES

AZTERKETAK EXAMENES

24

25

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

NOTAK / notas: EKAINAK 25 JUNIO

14

15

GURASOAK/padres:

AZTERKETAK EXAMENES

AZTERKETAK EXAMENES

21 AZTERKETAK EXAMENES

AZTERKETAK EXAMENES eta IKASTURTE AMAIERA FIN DE CURSO

28

29

EKAINAK 28 JUNIO

————————————-

BATXI 2-2ºBACHILLER

30

BIGARREN DEIALDIA 2ªconvocatoria

EKAINAK 17, 18, 21 eta 22

DATA

GERTAKARIA

TALDEA

EKAINAK 9, 10, 11, 14, ETA 15 / 9, 10, 11, 14, y 15 de junio

AZTERKETAK / exámenes

DBH / E.S.O.

EKAINAK 21, 22, eta 23 / 21,22 y 23 de junio

AZTERKETA FINALAK / exámenes finales

DBH / E.S.O.

NOTAK / notas: EKAINAK 28 JUNIO GURASOAK/padres: EKAINAK 29 JUNIO

EKAINAREN 7tik 22ra / del 7 al 22 de junio

GOIZEZ BAKARRIK / en horario de mañana

DENAK HH 0, 1 ETA 2 (HAURTZAINDEGI ZERBITZUA) IZAN EZIK / todos excepto HH 0, 1 Y 2 (servicio de guardería)

ARRATSALDEKO ZERBITZU ASISTENTZIALIK EZ / no hay servicio asistencial por la tarde

EKAINAREN 22a / 22 de junio

IKASTURTE AMAIERA / final de curso

DENAK HH 0, 1 ETA 2 (HAURTZAINDEGI ZERBITZUA) IZAN EZIK / todos excepto HH 0, 1 Y 2 (servicio de guardería)

17, 18, 21 y 22 de junio NOTAK / notas: EKAINAK 25 JUNIO GURASOAK/padres: EKAINAK 28 JUNIO

BESTELAKOAK

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net HIZKUNTZ PROIEKTUA Ikastolan lantzen diren hizkuntzen irakaskuntza eta erabilerari dagozkien alderdiak biltzen dituen eta haien trataerari koherentzia emango dion proiektua da. Urretxindorra Ikastola euskararen normalizazio prozesuan eragile izanik, bere Hizkuntza Proiektuak honako hauek jasoko ditu: Euskararen trataera orokorra, komunikatzeko tresna eragingarria eta nagusia izan dadin harremanetarako zein edozein arlotan ikasketak egiteko. Euskararen irakas-ikaskuntza prozesua eta horren trataera. Gaztelaniaren nahiz frantsesaren irakas-ikaskuntza prozesua eta horien trataera. Atzerriko beste hizkuntzen irakas-ikaskuntza prozesua eta horien trataera. Es un proyecto que integra y trata de dar coherencia a la enseñanza y al uso de las diferentes lenguas impartidas en nuestra Ikastola. Siendo la Ikastola Urretxindorra un agente activo en el proceso de normalización del euskara, este proyecto recoge los siguientes puntos: Tratamiento global del euskara, para que sea un instrumento de comunicación básico y eficaz tanto para relacionarse como para el aprendizaje de cualquier otra materia. Proceso de enseñanza-aprendizaje del euskara y su tratamiento.

ASTELEHENA

ASTEARTEA

OSTIRALA

LARUNBATA

1

2 HH 1.ZIKLOA ZABALIK

1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

7

8

9

HH 1.ZIKLOA ZABALIK HH 1.ZIKLOA ZABALIK

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

6

1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

13

14

15

16

HH 1.ZIKLOA ZABALIK HH 1.ZIKLOA ZABALIK

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

12 HH 1.ZIKLOA ZABALIK

OSTEGUNA

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

5 HH 1.ZIKLOA ZABALIK

ASTEAZKENA

1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

19

20

21

22

23

HH 1.ZIKLOA ZABALIK HH 1.ZIKLOA ZABALIK

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

26

27

28

29

30

HH 1.ZIKLOA ZABALIK HH 1.ZIKLOA ZABALIK

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

HH 1.ZIKLOA ZABALIK

1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

HH 1.ZIKLOA ZABALIK 1er CICLO HH ABIERTO

1er CICLO HH ABIERTO

DATA

1er CICLO HH ABIERTO

GERTAKARIA

UZTAILAREN 1etik 30era /

HH 1.ZIKLOA ZABALIK /

del 1 al 30 de julio

1er ciclo de HH abierto

TALDEA

IGANDEA

3

4

10

11

17

18

24

25

31 BESTELAKOAK

HH 0, 1 ETA 2 (HAURTZAINDEGI ZERBITZUA) / HH 0, 1 Y 2 (servicio de guardería)

Proceso de enseñanza-aprendizaje del castellano o francés y su tratamiento. Proceso de enseñanza-aprendizaje de los idiomas extranjeros y su tratamiento.

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA MARTIN BARUA 21 - BILBO/48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net ANTOLAKUNTZA EGITURA ETA -GIZA BALIABIDEAK ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RECURSOS HUMANOS ERREKTORE BATZORDEA

GESTIO-BATZORDEA

ZERBITZUAK

JUNTA RECTORA

JUNTA DE GESTIÒN

SERVICIOS

Presidentea

Presidentea

ADMINISTRAZIOA

Presidente

ADMINISTRACIÓN

Presidente

Mikel Ayesta Juan C. Gomez

Presidente ordea

Vice-presidente Carmelo Martinez

Idazkaria

Secretari@

Josu Uranga

Josu Telleria

Administraria

Zuzendaritza

Dirección

Idazkaria

Ostaizka Pinedo, Elena Viar, Nerea Arketa

Secretari@

Irakasleak

Profesores/as Inés Fernandez

¿?

Batzorde kideak

Bazkideak

Vocales

Cooperativistas

Erkuden Pérez, Patxi Sestafe, Juan Lezcano, Jabi Kintana, Josu Telleria, Roberto Segurola, Mónica Pereda Ekonomikoak, laboralak, Lantzen diren gaiak …Económicos, patrimoTemas que se tratan niales, laborales, etc.

Juan C. Gomez, Erkuden Pérez, Juan Lezcano, Josu Telleria, Jabi Kintana, Mónica Pereda Zerbitzuak

ZUZENDARITZA TALDEA

Alumn@s

EQUIPO DIRECTIVO

¿?

Servicios ¿? Ikasleak

Gerentzi-Zuzendaritza: Mikel Ayesta

Director-Gerente Pedag. Arduraduna (DBH-BATXI): Nerea Arketa

Resp. Pedagógico(ESO-BACHI) Pedag. Arduraduna(LH): Elena Viar

Resp. Pedagógico(Primaria)

Arduraduna

Lantzen diren gaiak

Temas que se tratan

Akademikoak, pedagogikoak, funtzionamendua, … Académicos, pedagógicos, funcionamiento de la ikastola…

Libe Etxeita

IKT

TICs Egoitz Baraja

EKINTZA OSAGARRIAK

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Mario Iturmendi

KONSERJERITZA

Conserjería Kepa Guinea eta Agus Pascual

SUKALDEA eta JANTOKIA

Cocina y COMEDOR Arduraduna Igor Insunza Sukaldariak Irantzu Alzibar, Yolanda Sastre Laguntzaileak 8 begirale / 8 monitores

Pedag. Arduraduna (HH): Ostaizka Pinedo

Resp. Pedagógico(Infantil) Zerbitzu orokorren arduraduna

MANTENU-GARBIKETA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Resp. Servicios Generales

Arduradunak

Josu Uranga

Kepa Guinea eta Agus Pascual

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net IRAKASLERIA / PROFESORADO HAUR HEZKUNTZA / EDUCACION INFANTIL

LEHEN HEZKUNTZA / EDUCACION PRIMARIA

DBH eta BATXI / E.S.O. y BACHILLER

ZUZENDARITZA /DIRECCIÓN

ZUZENDARITZA /DIRECCIÓN

ZUZENDARITZA /DIRECCIÓN NEREA ARKETA zuzendaritzadbh@urretxindorra.net

HHO

A A

HH1 B A HH2

B D

OSTAIZKA PINEDO zuzendaritzahh@urretxindorra.net ITXASNE IRURETAGOIENA itxasne@urretxindorra.net ARRATE LAURIA arrate@urretxindorra.net RUTH BRAZO ruth@urretxindorra.net IRANTZU ETXEZARRAGA irantzu@urretxindorra.net EIDER PALMOU eider@urretxindorra.net ESTIBALITZ BURDAIN estibalitz@urretxindorra.net

ELENA VIAR zuzendaritzalh@urretxindorra.net A

RIKI HERRAN riki@urretxindorra.net

B

KARMELE FERNÁNDEZ karmele@urretxindorra.net

A

LIRIA DIEZ liria@urretxindorra.net

B

MARGA BILBAO marga@urretxindorra.net

A

BELATE OLABARRIA belate@urretxindorra.net

B

ANA MARTA IRIARTE anamarta@urretxindorra.net

A

AXUN AUZMENDI axun@urretxindorra.net

B

MARGA LAUZIRIKA margarita@urretxindorra.net

A

JULI CUESTA juli@urretxindorra.net

B

LUIS ANGEL HERNANDEZ luisangel@urretxindorra.net

A

JONE PINEDO jone@urretxindorra.net

B

ITXASO GUTIERREZ itxaso@urretxindorra.net

LH1

LH2

LH3

BEGOTXU ARRIZABALAGA (laguntzailea-auxiliar) IRATXE CARRILLO (laguntzailea-auxiliar)

LH4

NORA BERMEJO (laguntzailea-auxiliar) GALDER GOVILLAR galder@urretxindorra.net GARIKOITZ GAINZA B garikoitz@urretxindorra.net BEA GARCIA A bea@urretxindorra.net BERONIKE MARTINEZ B beronike@urretxindorra.net JON ANDER GOROSTIAGA A jonander@urretxindorra.net Mª LOLI INTXAURRAGA B mloli@urretxindorra.net JON GURUTZ ETXEANDIA (ingelesa) jongurutz@urretxindorra.net JOSU ARANBARRI (ingelesa) jaranbarri@urretxindorra.net

A HH3

HH4

HH5

LH5

LH6

JON GURUTZ ETXEANDIA (ingelesa) jongurutz@urretxindorra.net JOSU ARANBARRI (ingelesa) jaranbarri@urretxindorra.net ANA MARTA IRIARTE (ingelesa) anamarta@urretxindorra.net ASIER BURDAIN (Gorputz Hezkuntza) asier@urretxindorra.net

DBH1 A- Mª CARMEN SAN JUAN mcarmen@urretxindorra.net

DBH1 B- JOSUNE KORTAZAR josune@urretxindorra.net DBH2 A- JABI ZABALA jabi@urretxindorra.net DBH2 B- ARRATE USAOLA arrateu@urretxindorra.net DBH3 A- NEREA JAUREGI nereaj@urretxindorra.net DBH3 B- EDORTA GONZALEZ edorta@urretxindorra.net DBH4 A- BITTOR ATXUTEGI bittor@urretxindorra.net DBH4 B- ITZIAR MADINA itziar@urretxindorra.net BATXI1 A- ARANTZA KAMIRUAGA arantza@urretxindorra.net BATXI1 B- MILA MARTINEZ DE GOÑI mila@urretxindorra.net

BATXI2 A- MALEN AUZMENDI malen@urretxindorra.net BATXI2 B- JON IZKOA jon@urretxindorra.net AINHOA OLEAGOITIA ainhoa@urretxindorra.net ANDONI ARENAZA andoni@urretxindorra.net JON GURUTZ ETXEANDIA jongurutz@urretxindorra.net NEREA ARKETA zuzendaritzadbh@urretxindorra.net LEIRE ELEXPE leire@urretxindorra.net ITZIAR GOMEZ itziarg@urretxindorra.net ALAIN LABAJO alain@urretxindorra.net ANTTON IRUSTA antton@urretxindorra.net YOLANDA DANOBEITIA yolanda@urretxindorra.net JONE TORRES jonet@urretxindorra.net MAIDER SALAZAR maider@urretxindorra.net ORIENTAZIO DEPARTAMENTUA /DEP. ORIENTACIÓN ORIENTATZAILEA / ORIENTADOR JUAN ZULUETA juan@urretxindorra.net LAGUNTZA GELAKO IRAKASLEAK /

PROFESORES/AS DEL AULA DE APOYO VIRGINIA GOIRICELAYA virginia@urretxindorra.net SONIA MARTÍN sonia@urretxindorra.net

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net

ORIENTAZIO DEPARTAMENTUA / DEPARTAMENTO DE ORIENTACION Aholkularia eta laguntza irakasleek osaturiko talde bat da, ikastolako Hezkuntza Komunitateak (irakasleek, ikasleek eta gurasoek) ezarriak dituen Hezkuntza Proiektua eta irakaskuntza sistemaren beharretan, lagunduko duena. Orientazio departamenduak elkarlana burutzen du, besteak beste, Berritzeguneko teknikariarekin, logopeda, ikastolako tutore eta gainerako irakasleekin.

Es un grupo formado por profesores/as consejeros y auxiliares y nuestra labor consiste en desarrollar las necesidades del sistema educativo y el Proyecto Educativo que tiene establecido la Comunidad Educativa de la Ikastola (profesores/as, alumn@s y padres-madres). El departamento de orientación promueve el trabajo en equipo junto a logopedas, tutores/as de la ikastola, el resto de los profesores/as y técnicos del Berritzegune.

ORIENTAZIO DEPARTAMENDUAK BURUTZEN DITUEN ZENBAIT EKINTZA

ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Ikasleen behaketa. Irakasleagoarekin izaten ditugun elkarrizketetan oinarrituz, edozein eratako beharrak dituzten haurrak detektatu. Frogak pasa bai taldeka edo bakarka, beharren arabera. Ikasleen premiei erantzuteko beharrezkoa diren laguntza gelen antolaketa eta jarraipena. Ikaslearen etorkizuna planteatzeko garaian hitza izan. Ikasturtean zehar ikasleen prozesuaren jarraipena eta koordinazio lana egin, behar bereziak dituzten ikasleekin, bereziki, baina baita beste kasuetan ere. Behar bereziak dituzten ikasleen curriculumaren egokitzapenak irakasle edo tutoreekin batera egin. Ziklo aldaketetan arreta berezia jarri eta behar dituzten orientabideak eman. DBH 4 eta DBHO-n orientazio akademikoa eta irtenbide desberdinen aholkua egin. GURASO ESKOLA-ren antolaketa.

Observación de l@s alumn@s. Basándonos en las conversaciones que mantenemos con el profesorado, detectar a l@s alumn@s que tienen algún tipo de necesidad. Realizar diversas pruebas tanto por grupos como individualmente, dependiendo de las necesidades. Organización y seguimiento de las aulas de apoyo que sean necesarios para responder a las necesidades de l@s alumn@s. Tener voz a la hora de plantearnos el futuro de cada alumn@. Realizar el trabajo de coordinación y seguimiento del proceso de l@s alumn@s a lo largo de todo el curso escolar, sobre todo con aquell@s alumn@s que tienen necesidades especiales, aunque también en el resto de los casos. Realizar la adaptación de los curriculums de aquell@s alumn@s que tienen necesidades especiales junto con l@s profesores/as y tutores/as. Poner especial atención en los cambios de ciclo y ofrecer la orientación que pudieran necesitar. En los cursos de 4º ESO y de Bachiller, asesorar sobre las distintas salidas y la orientación académica. Organización de la ESCUELA DE PADRES Y MADRES.

BILERA BEREZIAK / REUNIONES Y/O CHARLAS QUE ORGANIZAREMOS IKASMAILAK / CURSOS

GAIA / TEMA

HIZLARIA / PONENTE

HH / Educ. Infantil

Ikastolako adaptazio prozesua / Proceso de adaptación

AGINTZARI TALDEA

Lehen Hezkuntza 1 / 1º Educ. Primaria

Etapa berri baten hasiera / Comienzo nueva etapa

AGINTZARI TALDEA

Lehen Hezkuntza 5-6 / 5º-6º Educ. Primaria

Adin honetako sexualitatea / La sexualidad

BIKO ARLOAK

Lehen Hezkuntza 6 /6º Educ. Primaria

DBH etaparen hasiera / En puertas de la ESO

ORIENTATZAILEA /ORIENTADOR

D.B.H. 4 / 4º de ESO

Batxilergoa / El Bachiller

Etapako zuzendaria Orientatzailea

D.B.H. 2 / 2º de ESO

Sexualitateari buruzko ikastaroaren berri / Información sobre el cursillo de Sexualidad

BIKO ARLOAK

BATXI. 2 / 2º DE BACHILLER

SELEKTIBITATEA / SELECTIVIDAD

Etapako zuzendaria Orientatzailea / Jefe de estudios y orientador

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net

ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRACIÓN

IDAZKARITZA

/ SECRETARIA

TELEFONOA:

Arreta zuzena eskaintzeko gunea dugu idazkaritza. Gure helburua da ahalik eta informaziorik zehatzena eskaintzea gurasoei eta ikasleei edozein gairen inguruan edo edozein gai bideratzeko orduan ORDUTEGIA: 08:30etatik 18:00etara TELEFONOA: 944701314 @: urretxin@ikastola.net

ESKOLA ASEGURUA

/ SEGURO

94 470 13 14

Nuestro objetivo es que tanto los padres y madres como l@s alumn@s reciban la información mas detallada posible sobre cualquier tema o sobre la manera de encaminar cualquier problema que se les plantee. HORARIO: 08:30etatik 18:00etara TELEFONO: 944701314 @: urretxin@ikastola.net

ESCOLAR

Ikasleek Ikastolan istripurik izanez gero, mediku asistentzia ziurtatzen duen aseguru poliza du Ikastolak. Osalaketa mediku asistentziarako enpresarekin hitzartuta du aseguru etxeak zerbitzu hau. Ikastetxe barruan, zein ibilaldi, barnetegi edo kirol lehiaketa batean parte hartzen daudenean izango dute Ikastolako zerbitzu hau. Asistentzia Ikastolan bertan ematen zaie ikasleei istripua gertatzen den lehen momentutik, beharrezkoak liratekeen jarraipen medikuak barne (sendaera, azterketa medikoak…). Medikuak erabakiko du ikaslea erietxera eraman behar denentz eta hala eskatuz gero, gurasoek ikaslea lagundu beharko dute. Joan-etorriak aseguruak ordainduko ditu. Ikastolak antolatuta baina kanpoan gertatzen diren kasuetan berriz, asistentzia nondik bideratu behar den erabakitzeko ahalmena gurasoek izango dute, baina beti ondoko baldintzak kontuan hartuz: Osakidetzak eskola istripuei emandako asistentzien kosteen kargua familiei pasatzen diela eta Ikastolak kontratatu duen aseguruak ez duela onartzen bere mediku asistentzietatik aparte dauden kosteak, aurretik espresuki hala onartu ez badu. Gerta daiteke ikasleren batek Ikastolan istripu bat izatea, zerbitzu medikuak bertan atenditzea eta etxean dagoenean honen egoerak txarrera egitea. Horrelakoetan familiak ikaslea Larrialdietara eramatea erabakitzen badu, hurrengo egunean, medikuak egindako txostena ekarriko beharko du Ikastolara, aseguruak kontratatuta duen zerbitzu medikuari honen berri emateko.

La Ikastola cuenta con una póliza de seguros que cubre la asistencia médica que puedan necesitar l@s alumn@s en caso de accidente. La compañía de seguros tiene contratada la asistencia médica con Osalaketa. La Ikastola ofrece este servicio al alumnado tanto en el edificio de la Ikastola como en las excursiones, barnetegis o competiciones deportivas. La atención médica se presta en la misma Ikastola desde el momento que ocurre el accidente, incluyendo el seguimiento médico que fuera necesario (curas, reconocimientos…). Es el/la médico quien decide, si procede, el traslado del alumnado a un centro sanitario y cuando así lo recomiende, los padres/madres deberán acompañar a l@s alumn@s en los traslados. Los traslados corren por cuenta del seguro. En los actos que organiza la Ikastola pero que son fuera de ella, los padres/madres siempre tienen la última palabra a la hora de decidir el tipo de asistencia que debe recibir su hij@, pero han de tener muy en cuenta estas condiciones: Osakidetza factura directamente a las familias la asistencia médica que presta cuando se declaran como accidente escolar y la póliza de la Ikastola no cubre asistencias médicas que no se hayan canalizado a través de los servicios médicos establecidos en la misma, salvo en los casos en que expresamente así lo autorice la compañía. Puede ocurrir que un alumno haya tenido un accidente en la Ikastola, haya sido atendido en la misma por el servicio médico y una vez en casa su situación empeore. Si la familia decide llevarlo a Urgencias, al día siguiente deberá remitir a la Ikastola el parte médico correspondiente para comunicárselo inmediatamente al servicio médico contratado por el seguro. TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net

ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRACIÓN

MATRIKULA / MATRICULA 0-2 urte bitartekoentzat urte osoan zehar dago izena emateko aukera. Bazkideoi, gure tramiteak errazte aldera, azaroa aldean bidaliko dizuegu galdetegi bat hurrengo ikasturtean adin honetako seme-alabak dituzuenok maila hauetan matrikulatzeko asmorik duzuen jakiteko. Alum@s comprendid@s entre 0-2 años. El periodo de matrícula está abierto durante todo el año. Con el fin de facilitar nuestro trabajo, el mes de noviembre os enviaremos a todos l@s soci@s un cuestionario para saber si l@s que tenéis hij@s de esta edad tenéis intención de matricular a vuestr@s hij@s en estos niveles el próximo curso. HH, LH, DBH

BATXILERGOA

Infantil / Primaria / ESO

BACHILER

Otsaila aldean

Maiatza-Ekainean

Febrero

Mayo-Junio

BEKAK / BECAS Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak (0-3) eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak (3-18), baldintza batzuk betez gero, ematen dituzten dirulaguntzak dira. Eskatzeko epeak honako hauek izaten dira. Son ayudas económicas que conceden el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales y el Departamento de Educación, Universidades e Investigación en caso de que se reúnan una serie de requisitos. Las fechas en que hay que solicitarlas son las siguientes:

0-3 urte bitartekoentzat / Alum@s de 0-3 años

3-18 urte bitartekoentzat / Alum@s de 3-18 años

Otsaila-martxoan / Febrero-marzo

Urrian zehar / Durante el mes de octubre.

KUOTAK

(Kooperatibaren Asanblada Orokorrean onartuak)

KONTZEPTUA CONCEPTO Inbertsio amortizazioa

Amortización Inversión

FAMILIAKO POR FAMILIA

IKASLEKO POR ALUMN@

Gastu Orokorrak

KONTZEPTUA CONCEPTO

IKASLEKO POR ALUMN@

HH 1 zikloa

36,18 € 27,57 €

Gastos Generales Zerbitzu Koop. Servicio Coop.

/ CUOTAS (Cuotas aprobadas en la Asamblea General Ordinaria )

28,91 €

Educación Infantil 1 ciclo HH 0

203,84 €

Jantokia Comedor

54,34 €

HH 1

174,59 €

Garraioa Transporte

54,34 €

HH 2 (Haurtzaindegia)

149,90 €

Jantoki txartelak Vales come-

dor

4,90 €

Asistentziala

92,24 €

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net

ZERBITZUAK / SERVICIOS

JANTOKIA/ COMEDOR Ikastolako jantokia ikasturte guztian zehar dago irekita. Janaria gure sukaldari taldeak egunero prestatzen du berton. Zerbitzua egun soltetan erabili nahi izanez gero, txartela erosi beharko da idazkaritzan, egun berean. Zerbitzu hau erabili ezean, jantokiko arduradunari eta tutoreari idatziz jakinarazi beharko zaie. Ohiko erabileraren prezioa merkeagoa da printzipioz urte osorako zerbitzua delako, zerbitzua erabili ala ez. El comedor de la ikastola está abierto durante todo el curso escolar. La comida que se sirve es preparada diariamente por el equipo de cocina de la ikastola. En caso de querer utilizar el servicio en días sueltos, hay que comprar el vale el mismo día en la secretaría. En caso de no utilizar el servicio, se le deberá comunicar por escrito tanto al responsable del comedor como al tutor. La utilización habitual tiene un precio reducido por tratarse de un servicio que en principio es para todo el curso, independientemente de su utilización.

OHARRA / AVISO Arrazoi medikuak direla eta, umeren batek dieta berezia beharko balu, jantokiko arduradunari jakinaraziko zaio telefonoz edo ohar idatzi baten bidez egun berean goizeko 9etan. Si por razones médicas, algún alumn@ necesitase alguna dieta especial se le deberá comunicar al responsable del comedor por teléfono o mediante una nota escrita el mismo día a las 9 de la mañana.

Arduraduna: Igor Insunza Sukaldariak: Irantzu Alzibar, Yolanda Sastre Laguntzaileak: 8 begirale / 8 monitores (944701447)

AUTOBUSA / AUTOBÚS Urretxindorra Ikastolak 3 autobus ibilbide betetzen ditu. Zerbitzu hau erabili ezean, autobuseko arduradunari eta tutoreari idatziz jakinarazi beharko zaie. La ikastola Urretxindorra cubre 3 itinerarios de autobús. En caso de no utilizar el servicio, se le deberá comunicar por escrito tanto al responsable del comedor como al/la tutor/a.

ZORROTZA Zorrotza (8,28) - Zazpi Landa (8,35) – Altamira (8,40) - BasurtoSantiago (8,45) - Basurto-Lind (8,48) – Ikastola (8,55) Ikastola (4,45) – Basurto (4,50) - Basurto-Lind (4,52) – Olabeaga (5,00) – Zorrotza (5,05)

ZAZPI-KALE Erribera Plaza (8,25) - Arenal- Zubia (8,30) - Abando-Biribila (8,35) - Errekalde Plaza (8,40) - Larraskitu (8,45) - Ikastola (8,55) Ikastola (4,45) - Errekalde Kiroldegia (4,48) - Errekalde Plaza (4,50) - Autonomia Ansa (4,54) - Abando Biribila (5,00) - ArenalZubia (5,03) - Erribera Plaza (5,06)

ERDIGUNEA Al. Rekalde 14 (8,20) - Gran Vía- Caf. Toledo - (8,25) - Autonomia 51-Sabeco - (8,32) - Zugaztinovia-Gordoniz (8,35) - RekaldeRotonda-Av. Ferro. (8,40) - Autonomia –Zabalburu (8,45) – Ikastola (8,55) Ikastola (4,40) - Errekalde Kiroldegia (4,45) - Errekalde-Plaza (4,47) - Errekalde-Rot. Marq.Gordoniz (4,48) - Avenida Ferrocarril (4,50) - Autonomia eskolak (4,55) - Autonomia Zabalburu (5,00) Bizkaia plaza (5,10) - Alda.errekalde-Escolapios (5,15)

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK / EXTRAESCOLARES Kirol eta kultur ekintzek berebiziko garrantzia dute gure proiektuan. Hori dela eta, Ikastolak hainbat ekintza eskaintzen dizkie bere kideei. La práctica de actividades culturales y deportivas es otro aspecto importante de nuestro proyecto. Por ello se organizan diferentes actividades para todos los miembros de la Ikastola. Ikasleentzako / Para l@s alumn@s: Psikomotrizitatea, multikirola, esku pilota, eskubaloia, saskibaloia, xakea, ludoteka, euskal musika, kirol hastapena, futbola, patinak, mendia, karatea, atletismoa, euskal dantzak, marrazkilaritza, umeen abesbatza, musika hastapena eta ingelesa. Psicomotricidad, multideporte, pelota vasca, balonmano, baloncesto, ajedrez, ludoteca, música vasca, iniciación al deporte, fútbol, patines, monte, karate, atletismo, danzas vascas, pintura, coro, iniciación a la música e inglés. Gurasoentzako / Para los padres/madres: Ikastolako koroa, mantenimendu gimnasia, kungfu, tai chi, areto dantzak eta Xibiri: ikastolako asti aldi taldea. Coro de la Ikastola, gimnasia de mantenimiento, kung-fu, tai-chi, bailes de salón y el grupo de tiempo libre Xibiri.

Mario Iturmendi

94 470 14 88

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468


URRETXINDORRA IKASTOLA - MARTIN BARUA 21 - BILBO 48003 - Faxa: 94701446 - E-mail: urretxin@ikastola.net

TELEFONOAK: BULEGOA: 944701314 (08:30-18:00) / SUKALDEA: 944701447 / HH 0-1-2: 944701454/ HH 3-4-5: 944701455 / LH: 944701467/ DBH-BATXI: 944701468

2009 - 10 URRETXINDORRA IKASTOLAKO URTEKO GIDA  

URTEKO GIDA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you