Rutetid 2020 nr. 2

Page 1

2015

Alltid en grunn til å feire!

ÅR

Frode Øverlis o ummer t Et godt n 2020

TEGNESERIER/UNGDOM bc 1371 002 Kr 61,90

10

FRITT:

NY NORSK STRIPESERIE!


Frode Ă˜verli

4


7


14


Morten Tefre & Inge Moen

15


Frode Ă˜verli

18


Therese G. Eide

24


Ellen Bergheim

27


ÅTTE

?

Scott Hilburn

© Europa Press

DET ER INGENTING. JEG MÅTTE JANUAR? DET ERJANUAR? INGENTING. MÅTTE OPP I NOVEMBER OG JEG TO GANGER I DESEMBER! OPP I NOVEMBER OG TO GANGER I DESEMBER!

JANUAR? DET ER INGENTING. JEG MÅTTE OPP I NOVEMBER OG TO GANGER I DESEMBER!

ENDEN ER NæR!

ENDEN ER NæR!

JEG FANT UTGANGEN, FOLKENS! DENNE VEIEN!

JEG FANT UTGANGEN, FOLKENS! DENNE VEIEN!

ENDEN ER NæR!

ENDEN ER NæR!

JEG FANT UTGAN FOLKENS! DEN VEIEN!

BENDELORM-TURISTER

BE

HAR DU PUNGROTTE À LA PEUGEOT?

ÅH, ODDVAR! HAR DU PUNGROTTE À LA PEUGEOT?

ÅH

BENDELORM-TURISTER

BENDELORM-TURISTER

JEG ELSKER DEN!

JEG ELSKER DE

ÅH, ODDVAR!

ÅH,PUNGROTTE ODDVAR! À LA PEUGEOT? HAR DU

DU HAR SKJORTA PÅ BAK-FRAM.

JEG ELSKER DEN!

JEG ELSKER DEN!

GISP!

NEEEEEEIIIII!!

J I

30

HEI, BRUKBARE MANUS! KOM HIT! DET ER EN JEG LENGE HAR VILLET DU SKAL FÅ MØTE!

œREDE DOM ER UTILREGNE


IKKE GÃ… GLIPP AV EN ENESTE UTGAVE! BLI ABONNENT I DAG!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.