Page 1

2. PROIEKTUA  KANIKENTZAKO PISTA

Eraiki behar da kanikak ibiltzeko pista bat ondorengo ezaugarriak izango  dituena: • Materiala:  o Material (nagusia) kartoia izango da.

o Beste material batzuk ere erabil daitezke, talde bakoitzak  erabakiko du zeintzuk. • Egiturak arina izan behar du. • Zutabeak  eta dorreak izango ditu.

• Dorreen neurriak: altuera ezin da izan 300mm baino handiagoa eta  diametroa 80mm baino zabalagoa. • Kanikaren ibilbideak  6 segundu iraun behar du gutxienez. PROIEKTUAN BALORATUKO DUDANA • Bete beharreko baldintzak betetzen dituela • Epean ematen dela • Diseinuaren originaltasuna • Akabera • Egonkortasuna • Lan taldearen funtzionamendua o Guztien iritziak entzun eta errespetatzen dira. o Erabakiak eztabaidatu ondoren hartzen dira guztien artean adostasun batera iritsi eta gero. o Guztiek parte hartzen duzue. o Lanean aritzen zarete eta ez jolasean o Materiala zaindu eta uztiatzen duzue. o Informazioa bilatzen duzue o Autonomoak zarete • Aurkezpena o Zer egitura mota den azaldu


o Izandako zailtasunak eta konponbideak o Lan taldearen funtzionamendua nolakoa izan den azaldu.

KANIKENTZAKO PISTA PROIEKTUAREN EZAUGARRIAK  

Proiektuaren baldintzak azaltzen dira

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you