Page 1

03/2013 Technické změny a chyby tisku vyhrazeny.

www.egger.com/zoom

3 TREND NEWS Fotografie: EGGER, Markus Kasselmann/ Gerdes Gruppe, Raufeld Medien, Heike Schmitt/Möbel Hunger.

Nová lehkost


40 Deska EUROLIGHT® váží pouze asi 40% hmotnosti dřevotřískové desky se stejnou tloušťkou.

60 Díky jádru z kartonové voštiny stačí pro výrobu desky EUROLIGHT® ve srovnání s dřevotřískovou deskou stejné velikosti až o 60% méně dřeva.

35

Lehká deska EUROLIGHT® dovoluje až o 35% vyšší přepravní kapacitu než obvyklé desky.

24

Kolekce dekorů EUROLIGHT® obsahuje 24 vzorů kvalitních melaminových krycích vrstev a příslušných plastových hran.


Snadné použití

1

Současný design

Nejstarší vídeňská světská stavba „Heumühle“ skrývá předváděcí místnost zařizovatele objektů Clemense Selmera (AT). Tvůrčím záměrem zde bylo postavit nenápadné materiály do kontrastu s historickými zdmi a trámy. Lehká deska EUROLIGHT® o síle 60 mm kombinovaná s dekorem Solid Premium bílá (W1001) se zde nabízí se svojí lehkostí a současně stabilitou pro zařízení baru, regálů, podest a polic se zabudovanými svítidly.

2

hotel

Pokoje Residence Inn hotelu Marriott v Edinburgu (UK) měly působit svěže a přirozeně. Interiérové architekty přesvědčily udržitelnost a výhodná hmotnost desek EUROLIGHT®. Novými cestami šli i při návrhu vzhledu: Poprvé byl u těchto desek použit dekor Dub Aragon (H1372 ST22). Firma EGGER poradila při technické realizaci a dodala dokonale sladěné a ekologické plastové hrany.

3

Atypické kusy

Truhlářství skupiny Gerdes ve Wiefelstede (DE) bralo při zařizování svého nového výrobního střediska v úvahu to, aby mohlo opracovávat voštinové desky až do tloušťky 100 mm. Proto se zde dají snadno vyrábět i atypické kusy nábytku jako např. vestavné skříňové stěny. V uvedeném případě si zákazník přál široké bočnice – výhoda desek 50 mm EUROLIGHT®. Dna byla upevněna lištami bez kování. Závěsy lze přišroubovat bez problémů. Vnější plochy provedla firma Gerdes nátěrem na podkladní fólii.


MlAdá geNeRAce

sNAdNé koMBiNováNí Nová příručka EGGER Design Guide ukazuje, jak lze kombinovat 24 dekorů lehkých desek EUROLIGHT®. Na názorných ilustracích doporučuje příručka atraktivní kombinace materiálů pro různé aplikace v obytných a společenských prostorách. Tím se stává užitečným nástrojem pro kompetentní zákaznické poradenství. Příručka EGGER Design Guide pracuje s téměř 270 dekory kolekce ZOOM®, které lze kombinovat se všemi nosnými deskami EGGER a hranami. Lze ji ihned získat na adrese www.egger.com/shop

Podnikatel Oliver Hunger v rozhovoru o zpracování lehkých desek, o starých předsudcích a nových řešeních.

Jaké jsou – mimo ekologických hledisek – jejich další výhody? Je to například snadná montáŽ. Pro tak silné stěny, jaké jsou právě vyžadovány, je třeba použít odpovídající desky. Přitom plné dřevotřískové desky s povrchovou úpravou jsou za prvé dražší než desky EUROLIGHT®, za druhé je člověk sám při velikosti 1 x 2 metry sotva unese v ruce. Zmínit je třeba i jejich peVnost: zákazníci začínají pomalu chápat, že sendvičová deska je mnohem tužší. Policové desky z

dřevotřísky nebo MDF mohou být dlouhé maximálně 80 cm; deska EUROLIGHT® je použitelná až do 1,50 m. Není jejich zpracovatelnost komplikovanější než u dřevotřísky? V 8 mm silné krycí vrstvě drží běžná kování. Voštinové jádro nabízí přitom další možnosti integrace tecHnickÝcH ZaŘíZení Jako sVítidel, a to bez nutnosti vrtání hlubokých otvorů a nákladného frézování. Proti těmto deskám dlouho přetrvávaly výhrady. Mezitím však docházelo k příznivému vývoji nejen strojního vybavení, ale i technologie výroby lehkých desek. Vyrostla také mladá generace techniků, kteří znají voštinové konstrukce z automobilového průmyslu a s obdobnou zvědavostí zacházejí i s novým dřevitým materiálem.

více NA pRvNí pohled „Trend News“ Vás informují o designu, směrech vývoje a o inovacích, a zabezpečují Vám tak náskok ve vědomostech při zařizování prostor a vybavení interiérů. Náhled tReNd NeWs

4

Účinnost působení získá prostor vhodným výběrem barev, materiálů a povrchových struktur. Čím se ale vyznačuje dobrá sestava?

www.egger.com/zoom

03/2013 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Před více než sedmi lety zde vsadili na lehké desky EUROLIGHT®. Litovali jste svého rozhodnutí? Ne, naopak. Zpracování lehkých desek je pro nás důležitou oporou, a dále jejich vodotěsné laserem opracované hrany s nulovými spárami. Protože lehké desky firmy EGGER maJí pŘíZniVou cenu , investovali jsme do strojů. Desky EUROLIGHT® nabídly nejlepší alternativu při prvních potížích se dřevem v roce 2006.

Trend News4 se zabývá uměním kombinace a představuje nové nástroje konstrukční nástroje firmy EGGER.

TREND NEWS 4 kunst der kombination Bildquellen: EGGER, XXXXXX, Raufeld Medien, XXXXXX, XXXXXXX AG, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXX.

Informace o výrobcích EGGER najdete na naší webové stránce: www.egger.com


Pla

80

W9

tin

ov ěb

2 ST

ílá Wo o

dli

ne

4 42

04

U1

Ala ba str

22 ST

15 ST Ha

22 ST

H3

da b

H1

cre m

8 07

cie n

ílá

e Lak ela

nd

Bíl

0

áp

00

W1

rem

ak

7 27

9 ST

H1

áci

es vět l

á

9 ST

Pin

ie

Av ola ch am

6 47

pa g

ium

ne

15 ST

08 U7

Sv ětl eš

ed

á

2 ST

9 F50 Hli

Jav or

ník

Du b

Ba rd

oli n

Be to

op

ma v

ý

Ka m

en

5 114

9 ST 27

dá Láv a

Vy pla ve

We ng eM ali

8

H

5 30

0 09

22 ST

H3

dře

Oř ech

vo

22 ST

5

77 H3

Ten

ne sse

9 ST

Oř ech

T9 7S 88

Sta

04 37

Aid at ab

ák ov ý

es vět l

10 ST

Du b

15 ST

Fer rar a

H

pří

4

33

H1

rod

9 ST

svě tl

ý

Tře

615

še

Ka ri

bs ký

2 ST 61

U9

ág

rafi

t

Bu k

tyr ols ký

čo ko lád

9 159

H ov ý

erg

í

ý

Če rn

H1

rnb

24 desigNŮ kolekce dekoRŮ euRolight®

9 ST

41 U7

rod

dn

U7 še

pří

H

říro

9 ST

75 F2

nt

22 ST

H1

15 ST

oře

ch p

říro

8 77 H3 dn

í

9 ST

Me ra

no

128 H3

pří

rod

15 ST

ňR om an a

H1

9 ST

Trend News 3  

Trend News 3 CZ - OKT 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you