Page 1

EGGER CORK+ FLOORING

SILENT WARM ECOLOGICAL

LEISE WARM ÖKOLOGISCH

БЕСШУМНОСТЬ ТЕПЛОТА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

TICHÝ TEPLÝ EKOLOGICKÝ

www.egger.com/corkplus


EGGER CORK+ FLOORING A trendy design with convincing product features makes EGGER cork + FLOORING the ideal floor covering for all circumstances. The requirements for modern flooring combining the core characteristics of quiet, warm and ecological are just as diverse as life itself. For satisfaction and balance in every room, no matter what life has to offer.

Trendiges Design mit überzeugenden Produkteigenschaften machen den EGGER cork + FUSSBODEN zum idealen Bodenbelag für alle Lebenslagen. So vielfältig wie das Leben sind auch die Anforderungen an einen modernen Fußboden, der die Kerneigenschaften leise, warm und ökologisch miteinander vereint. Für Zufriedenheit und Ausgeglichenheit in allen Räumen, egal was das Leben mit sich bringt.

RU Trendiges Design mit überzeugenden Produkteigenschaften machen EGGER cork + FLOORING zum idealen Fußboden für alle Lebenslagen. So vielfältig wie das Leben sind auch die Anforderungen an einen modernen Fußboden, der die Kerneigenschaften leise, warm und ökologisch miteinander vereint. Für Zufriedenheit in allen Räumen, egal was das Leben mit sich bringt.

Trendový design s přesvědčivými vlastnostmi dělá z PODLAHY EGGER cork + ideální podlahovou krytinu pro všechny životní situace. Tak mnohotvárné jako život jsou i požadavky na moderní podlahu, která v sobě slučuje základní vlastnosti - je tichá, teplá a ekologická. Pro spokojenost a vyrovnanost ve všech prostorech, bez ohledu na to, co s sebou život přinese.


DISCOVER THE SECRET OF EGGER CORK+ TECHNOLOGY.* Advantages: Page 6-12 Composition: Page 13 Decors: Page 14-20 Facts: Page 21 Ecology: Page 22 Accessories: Page 23

ENTDECKEN SIE DIE DAS GEHEIMNIS DER EGGER CORK+ TECHNOLOGIE.* Vorteile: Seite 6-12 Aufbau: Seite 13 Dekore: Seite 14-20 Fakten: Seite 21 Ökologie: Seite 22 Zubehör: Seite 23

ОТКРОЙТЕ СЕКРЕТ ТЕХНОЛОГИИ CORK+ ОТ КОМПАНИИ ЭГГЕР.* Vorteile: Seite 6-12 Aufbau: Seite 13 Dekore: Seite 14-20 Fakten: Seite 21 Ökologie: Seite 22 Zubehör: Seite 23

ODHALTE TAJEMSTVÍ TECHNOLOGIE EGGER CORK+.* Výhody: Strana 6-12 Konstrukce: Strana 13 Dekory: Strana 14-20 Fakta: Strana 21 Ekologie: Strana 22 Doplňky: Strana 23

EC2022 Wild Oak


Robust and trendy! The decor image itself is applied to the upper, high-density cork layer and permanently sealed with environmentally friendly, elastic coatings. This makes EGGER cork+ FLOORING more durable than other floor coverings.

Robust und trendig! Das Dekorbild wird auf die obere, hoch verdichtete Korkschicht aufgedruckt und mit umweltfreundlichen, elastischen Lacken dauerhaft versiegelt. Dadurch ist EGGER cork+ FUSSBODEN strapazierfähiger als andere Bodenbeläge.

Прочность и актуальность! Das Dekorbild wird auf die obere, hoch verdichtete Korkschicht aufgedruckt und mit umweltfreundlichen, elastischen Lacken dauerhaft versiegelt. Dadurch ist EGGER cork+ strapazierfähiger als andere Bodenbeläge.

Robustní a trendy! Obraz dekoru je vytištěný na horní vysoce hutné korkové vrstvě a je natrvalo uzavřený ekologickými elastickými laky. Proto je PODLAHA EGGER cork+ odolnější než jiné podlahové krytiny.


Warm and soft! The air pockets in cork store heat, inviting you to go barefoot. Thanks to the elastic cork layer, the floor feels soft and pleasant to walk on. This makes EGGER cork+ FLOORING appealing and comforting.

Warm und weich! Die Luftzellen des Korks speichern Wärme und laden dazu ein, barfuß zu gehen. Die elastische Korkschicht sorgt für ein weiches, schonendes Gehgefühl. Dadurch ist EGGER cork+ FUSSBODEN angenehm und behaglich.

Теплота и мягкость на ощупь! Die Luftzellen des Korks speichern Wärme und laden dazu ein, barfuß zu gehen. Die elastische Korkschicht sorgt für ein weiches, schonendes Gehgefühl. Dadurch ist EGGER CORK+ angenehm und behaglich.

Teplá a měkká! Vzduchové buňky korku akumulují teplo a zvou k chození naboso. Elastická vrstva korku zabezpečuje měkký a šetrný pocit při chůzi. Proto je PODLAHA EGGER cork+ příjemná a pohodlná.


Soft on the outside with a hard core! The robust HDF core encased in cork layers forms the basis of EGGER cork+ FLOORING. The cork layers reduce ambient sound and ensure comfortable cosiness all day long.

Weiche Schale harter Kern! Der robuste HDF Kern bildet die Basis des EGGER cork+ FUSSBODENS, der von Korkschichten ummantelt ist. Diese reduzieren den Raumschall und fördern ein gemütliches Empfinden, den ganzenTag über.

Мягкая оболочка, твердое ядро! Der robuste HDF Kern bildet die Basis des EGGER cork+, der von Korkschichten ummantelt ist. Diese reduzieren den Raumschall und fördern ein gemütliches Empfinden, den ganzen Tag über.

Měkká slupka s tvrdým jádrem! Robustní jádro HDF tvoří základnu PODLAHY EGGER cork+, která je obalena pláštěm korkových vrstev. Ty snižují prostorový hluk a podporují příjemný pocit, a to po celý den.


Extremely quiet but robust! A second cork layer on the reverse dulls impact sound and improves the laying characteristics of the flooring. This makes EGGER cork+ FLOORING the ideal choice for anyone who is centre stage and yet values calm and balance.

Extrem leise mit bester Bodenhaftung! Eine zweite, untere Korkschicht sorgt für die trittschalldämmende Wirkung und verbessert das Liegeverhalten des Bodens. Dadurch ist EGGER cork+ FUSSBODEN der ideale Begleiter für alle, die im Mittelpunkt stehen und dennoch Wert auf Ruhe und Ausgleich legen.

Максимально бесшумные с самым лучшим соединением половиц! Eine zweite, untere Korkschicht sorgt für die trittschalldämmende Wirkung und verbessert das Liegeverhalten des Bodens. Dadurch ist EGGER CORK+ der ideale Begleiter für alle, die im Mittelpunkt stehen und dennoch Wert auf Ruhe und Ausgleich legen.

Mimořádně tiché s nejlepší přilnavostí povrchu! Druhá, spodní korková vrstva zabezpečuje izolaci proti kročejovému hluku a zlepšuje vlastnosti položené podlahy. Proto je PODLAHA EGGER cork+ ideálním průvodcem pro všechny, kdo stojí ve středu dění a přitom oceňují klid a vyrovnanost.


PERFECTION ON ALL LEVELS.

Durable UV surface layer structure

Printed decor

Primer for a brilliant colour appearance

High-density, resilient top-layer with EGGER cork+ TECHNOLOGIE

Swell barrier-plus coreboard made from natural wood fibres

Integrated underlay, made from natural cork

PERFEKTION AUF JEDER EBENE.

Strapazierfähiger UV-Deckschichtenaufbau

Dekordruck

Vorstrich für ein harmonisches Farbbild

Hochverdichtete, elastische Decklage mit EGGER cork+ TECHNOLOGIE

Quell-Stopp Plus Trägerplatte, bestehend aus natürlicher Holzfaser

Integrierte Unterlagsmatte, bestehend aus natürlichem Kork

СОВЕРШЕНСТВО КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА. Финишный слой лака ультрафиолетового отверждения в качестве износоустойчивого покрытия

Печатный декор

Грунтовочный слой для гармоничной цветопередачи

Наружный гибкий пробковый слой высокой плотности по технологии EGGER cork+

Плита ХДФ, состоящая из натуральных древесных волокон, с усиленной защитой от влаги

Нанесённая на обратную сторону плиты подложка из натурального пробкового материала

PERFEKTNÍ NA KAŽDÉ ÚROVNI.

Povrch vytvrzený UV zářením

Přímý tisk

Základní nátěr pro harmonické působení barev

Hochverdichtete, elastische Decklage mit EGGER cork+ TECHNOLOGIE

Vodě-odolná nosná deska z přírodních dřevěných vláken

Integrovaná podložka z přírodního korku

*

more mehr больше více


LARGE 1.292 × 245 × 10 mm

7 pcs. per pack (2,22 m2) - 39 packets per pallet

10 mm prEN 16511:2012 (E)

9+1 mm

Art-Nr. 028 143 • EC2024

Wild Oak chalk Wildeiche kreide Дикий дуб меловой Dub divoký křídový


Art-Nr. 028 204 • EC2030

Ettal Larch Ettal Lärche Лиственница Эттал Modřín Ettal

Art-Nr. 028 112 • EC2022

Wild Oak Wildeiche Дикий дуб Dub divoký


Art-Nr. 028 051 • EC2018

Art-Nr. 028 020 • EC2012

Weinsberg Ash Weinsberg Esche Ясень Вайнсберг Jasan Weinsberg

Zeus Oak Zeus Eiche Дуб Зевс Dub Zeus


Art-Nr. 028 174 • EC2026

Art-Nr. 028 082 • EC2020

Inverness Oak Inverness Eiche Дуб Инвернесс Dub Inverness

Wild Oak cognac Wildeiche cognac Дикий дуб коньяк Dub divoký koňak


CLASSIC 1.292 × 193 × 10 mm

7 pcs. per pack (1,75 m2) - 52 packets per pallet

10 mm prEN 16511:2012 (E)

9+1 mm

Art-Nr. 028 358 • EC2032

Mondsee Beech Mondsee Buche Бук Мондзее Buk Mondsee


Art-Nr. 028 297 • EC2016

Odenwald Oak Odenwald Eiche Дуб Оденвальд Dub Odenwald

Art-Nr. 028 327 • EC2028

Monti Pine Monti Pinie Сосна Монти Borovice Monti


Art-Nr. 028 266 • EC2014

Art-Nr. 028 235 • EC2010

Lipsi Lipsi Липси Lipsi

Madalena Oak Madalena Eiche Дуб Мадалена Dub Madalena


RUSTIC - Brushed wood effects

FACTS / FAKTEN / RU FAKTEN / FAKTA

31

SURFACES RUSTIC Brushed wood effects

OBERFLÄCHE RUSTIC Gebürstete Holzoptik

СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ RUSTIC (РУСТИКАЛЬНАЯ СТРУКТУРА) внешний вид шероховатой древесной поверхности

POVRCHY RUSTIC vzhled kartáčovaného dřeva

CLASS OF USE 31  Ideal for heavy domestic use and moderate commercial use.

NUTZUNGSKLASSE 31  Für den gesamten Wohnbereich mit starker Nutzung sowie gewerbliche und öffentliche Bereiche mit mäßiger Nutzung.

КЛАСС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 31  Все виды жилых помещений с интенсивной степенью эксплуатации, а также помещения общественного и производственного назначения с умеренной степенью эксплуатации.

UŽITKOVÁ TŘÍDA 31  Ideální pro více zátěžové domácí použití i pro mírně zátěžové komerční použití.

15 YEARS GUARANTEE The EGGER cork+ FLOORING guarantee terms apply. Available from your distributor or to download on the internet. EGGER cork+ FLOORING is produced from natural resources: Deviations in colour, structure and surface characteristics are possible.

15 JAHRE GARANTIE  Es gelten die Garantiebedingungen für EGGER cork+ FUSSBODEN. Bei Ihrem Händler oder als Download im Internet erhältlich. EGGER cork+ FUSSBODEN wird aus natürlichen Rohstoffen hergestellt: Abweichungen in Farbe, Struktur und Beschaffenheit der Oberfläche sind möglich.

ГАРАНТИЯ: 15 ЛЕТ Существуют гарантийные обязательства ЭГГЕР cork+

15 ROKŮ ZÁRUKA Pro PODLAHY EGGER cork+ platí záruční podmínky. Žádejte u svého prodejce nebo stáhněte z internetu. PODLAHY EGGER cork+ se vyrábějí z přírodních surovin: Odchylky v barvě, struktuře a kvalitě povrchu jsou možné.

JUST clic! The patented EGGER installation system JUST clic! stands for quick and simple installation process without glue. Patented as JUST clic! EP 1 441 087 and EP 1 462 587.

JUST clic!  Das patentierte Verlegesystem JUST clic! von EGGER steht für eine schnelle und einfache Verlegung ohne Leim. Patentiert unter JUST clic! EP 1 441 087 und EP 1 462 587.

JUST clic! Запатентованная ЭГГЕР система укладки JUST clic! обеспечивает простую и быструю укладку без применения клея. Запатентовано как JUST clic! EP 1 441 087 и EP 1 462 587.

JUST clic!  Patentovaný EGGER instalační systém JUST clic! zaručuje rychlou a jednoduchou montáž bez lepidla. Patentovaný jako JUST clic! EP 1 441 087 a EP 1 462 587.

WOODVISION® BEVEL ON 4 SIDES A V-bevel on all four sides emphasises the special character of the floorboards.

4-SEITIGE WOODVISION® FASE Die umlaufende V-Fase hebt besonders den Dielencharakter hervor.

4-СТОРОННЯЯ ФАСКА WOODVISION® Снятая по периметру V-образная фаска усиливает характер половиц напольного покрытия.

4-STRANNÁ FASETA WOODVISION® Oběžná V-faseta výrazně podtrhuje charakter palubové podlahy.

prEN 16511:2012 (E)

FLOORING. Доступны у дилеров или на интернет-сайте. ЭГГЕР cork+ производится из натурального сырья, в этой связи возможны отклонения в цвете, структуре и качестве верхнего слоя.

QUALITY MADE IN GERMANY

Q UA L ITY MADE IN GERMANY

Fußboden mit cork+ Technologie Z-156.610-1096


ECOLOGY / ÖKOLOGIE / ЭКОЛОГИЯ / EKOLOGIE CORK AND WOOD

KORK UND HOLZ

GIFTS OF NATURE. Cork is a renewable and therefore very environmentally friendly raw material. The bark of the cork oak is peeled every nine years without damaging the tree.

GESCHENKE DER NATUR. Kork ist ein nachwachsender und deshalb besonders umweltfreundlicher Rohstoff. Die Rinde der Korkeiche wird alle neun Jahre abgeschält, ohne den Baum zu beschädigen.

Cork naturally offers a high level of comfort. Millions of air pockets make it quiet, warm and ecological. Wood, the material used for the coreboard, also conserves resources and protects the environment. Sustainable forestry is a top priority for EGGER and the PEFC certificate confirms this.

PEFC/04-31-0552 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org

Kork bietet von Natur aus hohen Komfort. Millionen Luftzellen machen ihn leise, warm und ökologisch. Auch das Material der Trägerplatte, Holz, schont Ressourcen und die Umwelt. Eine nachhaltige Waldwirtschaft hat bei EGGER höchste Priorität, wie das PEFC-Zertifikat bestätigt.

ПРОБКА И ДРЕВЕСИНА ДАРЫ ПРИРОДЫ. Пробка является возобновляемым и поэтому особенно безопасным для окружающей среды материалом. Кору пробкового дуба снимают каждые девять лет, не повреждая при этом само дерево. Пробка по своей природе обеспечивает высокую степень комфорта. Миллионы воздушных ячеек придают ей такие свойства, как бесшумность, теплота и экологичность. Материал несущей плиты – дерево – также вносит вклад в сохранение природных ресурсов и окружающей среды. Бережное использование лесных ресурсов имеет максимальный приоритет для компании ЭГГЕР, что подтверждается сертификатом PEFC.

KOREK A DŘEVO DARY PŘÍRODY. Korek je dorůstající a proto mimořádně ekologická surovina. Kůra korkového dubu se každých devět let oloupe, čímž se strom nepoškodí. Korek nabízí vysoký komfort z přírodních zdrojů. Díky miliónům vzduchových buněk je tichý, teplý a ekologický. Také materiál nosné desky, dřevo, šetří zdroje a životní prostředí. Trvalé lesní hospodářství má u firmy EGGER nejvyšší prioritu, což potvrzuje i certifikát PEFC.


ACCESSORIES / ZUBEHÖR / АКСЕССУАРЫ / DOPLŇKY FOR PERFECT INSTALLATION Quick, simple and clean laying with the right accessories: floor laying kit, coloured acrylic joint sealant, the STRIP-EX sealing glue and much more.

FÜR DIE PERFEKTE VERLEGUNG Mit den richtigen Komponenten ganz schnell, einfach und sauber verlegen: Verlegeset, Farbige Acryl-Fugenmasse, STRIP EX Versiegelungsleim und vieles mehr.

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ УКЛАДКИ ПОЛА С правильно выбранными принадлежностями укладка пола пройдёт быстро, просто и аккуратно. К Вашим услугам комплект для укладки, цветной акриловый герметик для стыков, клей для заделки швов STRIP EX и многое другое.

PRO DOKONALOU POKLÁDKU Pokládka se správnými komponenty rychle, snadno a čistě: sada pro pokládku, spárová hmota CLIC SEALER, lepidlo STRIP EX a další.

FOR CLEAN ENDINGS The full range for the perfect termination: 4 cm, 6 cm and 8 cm skirtings, beading profiles and attachment systems.

FÜR SAUBERE ABSCHLÜSSE Das komplette Sortiment für den perfekten Abschluss: Sockelleisten mit 4, 6 und 8 cm Höhe, Hohlkehlleisten und Bodenprofile.

ДЛЯ ПРИДАНИЯ СОВЕРШЕННОЙ ЗАКОНЧЕННОСТИ Полный ассортимент принадлежностей для идеального завершения работ по укладке: плинтусы высотой 4, 6 и 8 см, отделочные плинтусы и напольные профили.

PRO ČISTÉ ZAKONČENÍ Kompletní sortiment pro dokonalé zakončení: soklové lišty výška 4, 6 a 8 cm, zakončovací lišty, upevňovací systémy.

FOR LASTING BEAUTY Even easy-to-maintain floors need to be well looked after, with the DECOR MIX & FILL repair set for example, or the CLEAN IT laminate cleaner.

FÜR DAUERHAFTE SCHÖNHEIT Auch pflegeleichte Böden wollen gut umsorgt werden, zum Beispiel mit dem Reparaturset DECOR MIX & FILL oder dem Laminatreiniger CLEAN IT.

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БЕЗУПРЕЧНОГО ВНЕШНЕГО ВИДА Забота нужна даже нетребовательным в уходе напольным покрытиям. Предлагаем ремонтный комплект DECOR MIX & FILL и средство для очистки ламинированных напольных покрытий CLEAN IT.

PRO TRVALOU KRÁSU I podlahy se snadnou údržbou chtějí být udržovány, například pomocí opravné pasty DECOR MIX & FILL nebo čisticího přípravku na laminát CLEAN IT.


EGGER Retail Products GmbH & Co. KG Im Kissen 19 59929 Brilon Germany t +49 2961 770-0 f +49 2961 770-62919 info-bri@egger.com

www.egger.com

PEFC/04-31-0552 Promoting Sustainable Forest Management

EN/DE/RU/CZ_0000000_EGGER_KORKPLUS_IMAGEFOLDER_08/13 Subject to technical modifications and amendments.

www.pefc.org

Service, advice and more:

Imagefolder EGGER Cork+ Flooring  

Imagefolder EGGER Cork+ Flooring

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you