Page 1

TORSDAG 23. APRIL KL 12:00 – 16:00

INVITASJON TIL KRISTIANSUNDS ALLER FØRSTE POP-UP COWORKING


<<

KREATIVE OG KOMPETENTE MENNESKER SOM INSPIRERER TIL NYE IDEER

BLI MED PÅ Å GI KRISTIANSUND ET LØFT I URBAN RETNING!

UTFORDRE ENDRE UTVIKLE SKAPE

Vi vil med dette invitere strategiske samarbeidsparter inn i en prosess hvor målet er å stifte et selskap som tilrettelegger for coworking, samarbeid og innovative prosesser. Et selskap som skal bli byens midte for næringsutvikling og vekst i et hus spesialdesignet for nettopp dette. Et hus plassert på havna i by’n oss Kristiansund. For å komme opp med en god plan for realisering, inviterer vi til Kristiansunds aller første pop-up coworking.

>> MILJØ FOR VEKST, INNOVASJON OG UTVIKLING


<<

NÅR, HVOR OG HVA?

HAVNA BYENS OG HOVEDPULSÅRE

<<

ARENA FOR DEBATT OG MENINGSUTVEKSLING

<<

ARBEIDSPLASS, KONTOR, MØTEROM, ELLER FELLESAREAL FOR SMÅ MØTER OG WORKSHOPS

Torsdag 23. april, kl 12.00 – 16.00 i lokalene til Kristiansund og Nordmøre havn i Nordmørsterminalen. I oppstarten av coworkingen vil vi presentere de store linjene i idéen, og kjøre en workshop hvor vi sammen kommer fram til potensiell forretningsmodell, organisering, kapitalbehov, aktuelle samarbeidsparter og framdrift.


>> I ET COWORKINGSPACE ER SAMARBEID DEN NYE FORMEN FOR KONKURRANSE – ET HUS SKAPT FOR FELLESSKAP, KUNNSKAP OG POSITIVE SYNERGIER...

<< ...MED ANSATT FASILITATOR SOM TILRETTELEGGER FOR ARRANGEMENT, FAGLIG INNHOLD OG DEBATTER KOMPETANSEMILJØ MED URBANE KVALITETER

Invitasjon coworking  
Invitasjon coworking  
Advertisement