Page 1

HUSK!!! Valg til skolebestyrelsen Valgmøde d. 10. april Valg af ny skolebestyrelse

!

Der skal i år vælges ny Skolebestyrelse. Valget foregår i foråret. Der er valgmøde på skolen den 10. april – samme dag, som der er åbent hus på skolen i forbindelse med ETown. Hvis du kunne have lyst til at høre mere om arbejdet i Skolebestyrelsen, er det her du skal møde op. Valget kan være afgjort allerede på valgmødet, men der kan også blive kampvalg. Skolen sender nærmere information om,

hvordan valget afvikles. Uanset hvornår valget bliver afgjort, tiltræder den nye Skolebestyrelse den 1. august 2014.

!

Skolebestyrelsen er forældrenes mulighed for at påvirke hverdagen i skolen på et mere overordnet plan. Især de næste år vil der på grund af folkeskolereformen ske mange ændringer i skolens hverdag. En del af disse ændringer har Skolebestyrelsen indflydelse på. Se mere inde i folderen > > >

Egelundskolen


Folkeskolereformen – masser af muligheder for indflydelse 


!

!

De fleste har hørt, at eleverne efter sommerferien skal gå længere tid i skole. Men det er ikke alle, der er klar over, hvilke ændringer der er lagt op til.

!

Ud over en faglig styrkelse af dansk, matematik og fremmedsprog, vil der ske en omlægning af sløjd og håndarbejde og af hjemkundskab. ”Folkeskolen skal styrke samspillet mellem teori og praksis” skriver kommunen. Sløjd og håndarbejde lægges fremover sammen til faget 'håndværk og design', og hjemkundskab vil fremover blive til madkundskab. Her vil der blive rig mulighed for Skolebestyrelsen til at følge op på, at fagene bliver den gode

indgangsvinkel til de praktiske fag, som der er lagt op til.

!

Der vil blive indført tid til understøttende undervisning, motion og bevægelse, faglig fordybelse og lektiehjælp. Det pædagogiske personale, der bliver tilknyttet skolen, vil især blive en vigtig medspiller i forhold til de understøttende tiltag, og tiltagene i forhold til motion og bevægelse. Og meget vigtigt: Det bliver obligatorisk for skolerne at følge børnenes trivsel.

!

Det er meningen at skolen skal åbne sig mod kommunens idræts- kultur- og foreningsliv. Denne del af folkeskolereformen skal den enkelte skoleledelse træffe beslutning om, og her vil der også være masser af indflydelse til den, der har de gode ideer.


Hvor meget arbejde er der 
 i det

!

Der afholdes i gennemsnit ét skolebestyrelsesmøde om måneden, som man naturligvis skal forberede sig til. Derudover er der af og til høringsmateriale fra Kommunen, som skolebestyrelsen skal forholde sig til. Eksempler på høringer i de forgange 4 år er Albertslund Kommunes Skolestrategi Skole for alle, Folkeskolereformen, Ændring af indskolingsstrukturen og Skolemadsordning.

!

Ud over Skolebestyrelsesmøderne afholdes der fra tid til anden forskellige tværgående møder for alle skolerne og evt. andre i Albertslund Kommune - fx. har der været flere møder,

idéværksted etc. omhandlende folkeskolereformen. Skolebestyrelsen inviteres, og et eller flere skolebestyrelsesmedlemmer deltager.

!

Hvilke andre muligheder er der for indflydelse

!

Helt overordnet er det skolebestyrelsens opgave at vedtage principper for skolens virke.

!

Skolebestyrelsen har mulighed for at komme med forslag til, hvilke nyanskaffelser etc. til undervisningen, der skal prioriteres i skolens budget. I den sammenhæng har Skolebestyrelsen f.eks. ønsket, at det prioriteres, at børnene kommer på lejrskole i 4. klasse.


Som medlem af Skolebestyrelsen kan man også tage forskellige emner op, som man ønsker belyst og drøftet. I de forgangne 4 år har vi haft besøg af flere faglærere og bl.a. hørt om sprogfagene. Derudover har brug af vikarer været diskuteret, ligesom "brugen" af lektier har været et dagsordenspunkt.

! ! ! !

!

En vigtig del af Skolebestyrelsens arbejde er kontakten til kontaktforældrene. Minimum en gang om året afholder Skolebestyrelsen et møde for kontaktforældrene. I år var emnerne, som blev diskuteret, dels Folkeskolereformen, dels organisering af forældremøder og skole/hjem-samtaler.

emner, der diskuteres, bliver belyst fra flere sidder.

!

Dette var lidt om arbejdet i Skolebestyrelsen. De nuværende skolebestyrelsesmedlemmer uddyber gerne.

!

MVH Skolebestyrelsen ved Egelundskolen

Klik ind på: www.egelundskolen.dk eller scan QR koden

!

I skolebestyrelsesmøderne deltager fast skoleleder og viceskoleleder, to lærere samt repræsentanter for det store elevråd foruden de 7 forældrevalgte medlemmer. Desuden deltager SFO-lederen ofte. Sammensætningen gør, at

Egelundskolen Egelundsvej 8 - 10 2620 Albertslund TlF.: 4364 7350 Mail: egelundskolen@albertslund.dk

Skolebestyrelsesvalg 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you