Page 17

DIBAL Checkout / Scanner / Scale ХАРАКТЕРИСТИКИ Този измервателен комплект може да се интегрира с оптични скенери Honeywell Stratos 2300/2400 и Datalogic Magellan 8300/8400, за да се получи едно евтино и компактно решение за сканиране и измерване. Полученото решение може да бъде свързано към POS или ECR устройство като това позволява да се извежда информация за претеглените и сканирани продукти. След като продукта бъде идентифициран от съответното POS или ECR устройство, нужната информация от баркода е готова за ползване от електронната везна. Измервателните елементи са разположени в отделно тяло, което позволява извършването на ремонтни дейности без да се налага разглобяване на цялото оборудване.

ДИСПЛЕЙ

КАПАЦИТЕТ Моно-обхват: 6 кг - 2 грама; 15 кг - 5 грама; 30 кг - 10 грама.

Широк диапазон: 6/15 кг; 15/30 кг.

КОМУНИКАЦИИ RS-232 интерфейс. Предаването на данни се извършва чрез комуникационни протоколи, достъпни за най-новите модели POS и ECR устройства.

Комплектът включва дисплей със задно осветяване (backlight LCD), който е отделен от претеглящата плоча. Колоната има кръгла основа, която позволява лесна ориентация на дисплея с цел улесняване на неговото четене. На дисплея може да се покаже тегло (до 5 цифри), цена (данни, идващи от POS или ECR, до 5 цифри) и размер (до 6 цифри), или само теглото на продукта. Тези опции могат да бъдат избрани от оператора. На разположение са две версии: с един дисплей, или с двоен дисплей (за продавача и купувача).

DIBAL Compact Scale ХАРАКТЕРИСТИКИ Тези везни може да бъдат свързани към POS или ECR устройства, с цел изпращане на информация за претегления продуцт и издаване на разписка. Дизайна на тази серия везни позволява лесно да бъдат интегрирани в супермаркети и малки търговски обекти. Подходящи са за проверка от клиенти в самообслужващите участъци на търговския обект. Идеални за плзване само като уреди за претегляне в помещенията за подготовка на партиди, контрол на теглото и др.

ДИСПЛЕЙ Комплектът включва дисплей със задно осветяване (backlight LCD), който е отделен от претеглящата плоча. Колоната има кръгла основа, която позволява лесна ориентация на дисплея с цел улесняване на неговото четене. На дисплея може да се покаже тегло (до 5 цифри), цена (данни, идващи от POS или ECR, до 5 цифри) и размер (до 6 цифри), или само теглото на продукта. Тези опции могат да бъдат избрани от оператора. На разположение са две версии: с един дисплей, или с двоен дисплей (за продавача и купувача).

КАПАЦИТЕТ Моно-обхват: 6 кг - 2 грама; 15 кг - 5 грама; 30 кг - 10 грама.

Широк диапазон: 6/15 кг; 15/30 кг.

КОМУНИКАЦИИ RS-232 интерфейс. Предаването на данни се извършва чрез комуникационни протоколи, достъпни за най-новите модели POS и ECR устройства.

ПАМЕТ "Flash" памет - позволява актуализация на софтуера от компютър.

www.egepos.eu

EGE POS Dibal Brochure ISSUU  

EGE POS осъществява собствен внос на електронни везни Dibal, S.A. DIBAL е водеща световна компания в проектирането и производството на елект...

EGE POS Dibal Brochure ISSUU  

EGE POS осъществява собствен внос на електронни везни Dibal, S.A. DIBAL е водеща световна компания в проектирането и производството на елект...

Advertisement