__MAIN_TEXT__

Page 1


Profile for Electricity Generating Authority of Thailand

ทุกคำถาม...มีคำตอบ โรงไฟฟ้าเทพา  

รวบรวมคำถามจากข้อกังวลของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา จังหวัดสงขลา และที่ปรากฏในสื่อ social media

ทุกคำถาม...มีคำตอบ โรงไฟฟ้าเทพา  

รวบรวมคำถามจากข้อกังวลของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพา จังหวัดสงขลา และที่ปรากฏในสื่อ social media

Profile for egat.pr
Advertisement