ДНЕВЕН ТРУД

Page 10

10 страница trud

БИЗНЕС

СРЯДА, 1 МАРТ 2006 г.

Днес “Труд” има нови репортери

Френски овцевъди ще учат наши фермери ПАРИЖ, Нихат КАБИЛ, министър на земеделието

на България към ЕС през януари 2007 г. френските свиневъди от асоциация “Ина Порк” са готови за сътрудничество с българските си колеги. Това стана ясно след срещата ни с президента на Техническия институт по свиневъдство Жак льо Метр. Той изказа възхищението си от българското селскостопанско изложе-

присъстваха и фемерите членове на асоциацията Президентът на френска- Жан-Ив Оливие и синът му та асоциация “Мутон Шаро- Ги, Ксавие и Жан Демас, се ле” Тиери Пажест изрази договорихме за цикъл от сеготовност организацията да обучи наши фермери, Президентът Жак ШИРАК: Очакваме ви! които отглеждат овце от ренският прези- президент ни даде знак, прочутата порода. Той ландент Жак Ширак че се движим в правилнасира идеята на срещата ни остана приятно та посока. На теритопо време на Международизненадан от високото рията на Еврокомисияния салон по животновъдпредставително ниво на та президентът и френство в Порт Версай, Париж. българската делегация ският министър на земеНай-голямото аграрно на Международния салон делието, храните, риизложение на Франция бе по земеделие в Париж. барството и селските открито от президента Жак “Очакваме ви!”, заяви райони Доминик Бушеро Ширак и министъра на зеШирак при срещата ни се срещнаха с всички меделието, храните, рина шанда на Европейска- официално поканени дебарството и селските райота комисия. Добронаме- легации на изложениени Доминик Бушеро. реният тон на френския то.@ Първите стада от породата за месо “Мутон Шароле” вече успешно се отглеждат минари, които да помогнат ние “Агра” в Плодив, на коев България. Предстои да бъ- на нашите овцевъди при то е присъствал. Силно впечатление прадат внесени още 200 елитни адаптирането и отглеждави отношението на француживотни. На срещата ни с нето на “Мутон Шароле”. Тиери Пажест, на която След присъединяването зите към говедовъдството,

Ф

което те приемат като символ на модерното земеделие. В страната се отглеждат над 8 млн. крави от млечни и месни породи. Птичият грип, който се появи в доста европейски страни, основателно тревожи и Франция. За пръв път на Международния салон не е показана нито една птица. Но пилешко се предлага в магазините и заведенията на Париж, макар че потреблението му е паднало значително. На изложението се стичат фермери от цяла Франция, за да се запознаят с последните новости. Но и жителите на френската столица не пропускат атракцията - родители водят тук децата си, за да видят животни, които познават само от картинките. С мотото “Вкусовете на света” продуктовата палата е несъмнено най-привлекателното място на салона. Тук производители и кулинари от цял свят показват най-доброто от националните си кухни.@

Зала “Универсиада” До месец съдът решава стана швейцарска за концесията на “Тракия” Столичната зала “Универсиада” изведнъж се оказа наполовина швейцарска собственост. Досегашният притежател на 50% от залата - фирмата “Проектстройгруп”, е била изкупена от “Велдер БГ” ЕАД, в която всички акции са на “Съксес инвест АГ”, Швейцария, стана ясно вчера. В средата на 2003 г. зала “Универсиада” беше раздържавена, въпреки че бе в активите на спортно друже-

ство, включено в списък на забранени за приватизация фирми. Раздържавяването стана чрез апортиране на залата в публично-частното дружество “Спорт хотелс Олимпика”. В него по 50% имат “Проектстройгруп” и Национална спортна база. В края на юни т. г. “Спорт хотелс Олимпика” купи от областната управа на София 19,9 дка терен около и под залата за символичните 1,6 млн. лв. t

До 31 март Върховният административен съд (ВАС) ще се произнесе за законността на концесията върху автомагистрала “Тракия”. Вчерасъдътприключисъбирането на доказателства и изслушванията на страните по делото, заведено от прокуратурата срещу сделката. В края на март 2005 г. правителството на Симеон подписа 35-годишен концесионен договор с португалскобългарски консорциум за

“Тракия” без търг или конкурс. Според Закона за концесиите това е възможно, ако държавна фирма с права върху обекта на концесията има 25% в новосформирано дружество. Според защитата такава фирма в консорциума е “Автомагистрали”. Вчера защитата предостави писмо на фирмата от 1995 г., с които е заявила права върху аутобана в Министерския съвет. Решение на МС по писмото обаче не е имало. t

Българска мартеница ще краси самолетите на авиокомпания “България ер” през март. Снимка Георги Цветков

“България ер” полита с мартеници към Европа Петър МУТАФЧИЕВ, министър на транспорта

За част от авиационните работници 1 март, един от най-българските дни - започна малко по-рано. Самолетите на българския национален превозвач “България ер” осъмнаха украсени с мартеници още вчера. С първия полет до Брюксел днес ще замине това наше послание. Разбира се, европейците няма да видят Пижо и Пенда, завързани с конец за крилото на самолета, а техните изображения, залепени здраво на фюзелажа в съответствие със строгите изисквания на авиационната безопасност. Всеки от пътниците, избрал да пътува през март с “България ер” , ще бъде закичен с истинска мартеница. Започнала дейността си преди малко повече от 3 години в труден за нашата авиация момент, днес “България ер” осъществява редовни полети до 20

града на нашия континент, хвърляйки мост към обединена Европа. Този мост ще става все по-широк, защото и движението по него ще е все по-интензивно. С лятното си разписание за 2006 г. “България ер” ще осигурява по 6 полета седмично до Франкфурт, Париж и Брюксел. Увеличават се и честотите до Холандия, Испания и Англия. Предстои и откриването на редовна линия до Дъблин. От днес мартенички ще тръгнат не само от София, но и от Варна, където националната авиокомпания формира свой втори център за целогодишни редовни полети. Сега оттам се пътува директно за Виена и Лондон. След три месеца “България ер” започва и редовни полети за Амстердам и Милано. Преди края на пролетта националната авиокомпания ще открие и директни полети от Бургас за Лондон и Мадрид.@

Санираме 2700 държавни и Кметствата ще имат общински сгради за 5 години по-голяма автономия Румен ОВЧАРОВ, министър на икономиката и енергетиката

200 милиона евро ще бъдатвложенивтоплинниизолацииидограмизанад2700 общински и държавни сгради през следващите 5 години.Товапредвиждапървият етап от мащабна програма за енергийна ефективност, която се разработва от екип на Министерството на ико-

номиката и енергетиката. Очаква се така годишното потребление на горива и енергия да намалее с над два милиона мегаватчаса, а отделяният въглероден двуокис - с над 400 хиляди тона. Български и чужди банки ще финансират компаниите изпълнители за извършване на енергиен одит на сградите и за реализира-

не на енергоспестяващите мерки. Кредитите ще се изплащат от направените икономии в сравнение с годината на енергийния одит. За да направи програмата възможна, министерството готви проект за правителствено постановление. Стопроцентовото бюджетиране ще продължава 4 до 7годиниследсаниранетона сградата до изплащането на съответната инвестиция. В изготвянето на проекта за постановление участват и представители на български банки.@

Асен ГАГАУЗОВ, министър на регионалното развитие

Ние, политиците, прекалено дълго и схематично говорихме за Европа като за континент на благоденствието. У българските граждани се оформи заблудата, че Европа е един огромен Кореком. Европа обаче не е планина от материални блага, а модел на обще-

ствени отношения. Един от признаците на този модел е силата и автономията на регионите. Смятам, че регионалната политика на България трябва да стъпи на идеята за децентрализация, за ресурсно развитие на регионите и във връзка с това да развиват инфраструктурните проекти. Моделът на бъдещето е: Бъл-

гария на общините. При него те ще имат думата по широк кръг от въпроси, по разпределението на бюджета и събирането на данъци и такси. Днешният обществен дебат поставя акцент върху капацитета за усвояваненасредстватаотструктурните и Кохезионния фонд. Те често се разбират твърде опростено - като едни пари, които ще ни бъдат подарени. Смятам, че всеки евроцент трябва да бъде разходван с идея как конкретните ползи да стигнат до гражданите от всички краища на България. @